6.sınıf - ÇANKAYA - Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu

Transkript

6.sınıf - ÇANKAYA - Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu
GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TÜRKÇE
DERSİ 6.SINIFlAR 2.DÖNEM I.YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI
Ad Soyad:
Sınıf:
Nu:
Yönerge: İlk beş soru verilen şiire göre yanıtlanacaktır. Son soru 30 puandır .Süre 45 dakikadır.
DÜNYA ÇOCUKLARI
Yaşamak gerekiyorsa eğer,
Bir çocuk oyunu kadar renkli olsun.
Dünyayı kardeşlik dallarında,
Uçan kuşlar doldursun.
Sen dargınlık ağacı barış ve yemiş ver.
Birleşiniz bütün dünya çocukları,.
Kalp kırmadıkça sürüp gider oyun.
Yorulunca bir dost sesiyle uyuyun,
Sabah, kalbinize örtsün şafakları…
Allah’ım yorgunluktan koru bu ayakları,
Bu küçük ayaklar böyle hep beraber
Oraya ,o kardeş bayramına gider,
Kucaklaşır bütün dünya çocukları.
Ceyhun Atuf KANSU
SORULAR
(İlk beş soruyu şiire göre ve kendi ifadelerinizle yanıtlayınız.)
1.Birinci dörtlükte şair nasıl bir yaşam istemektedir? (10 puan)
Şair ilk dörtlükte yaşamın bir çocuk oyunu kadar renkli olmasını istiyor.Yaşamın değişik, mutluluk verici
bir oyun gi gibi geçmesini istiyor.
2.Şiirde geçen “ dargınlık ağacı” ne olabilir? Şair bu ağaçtan ne istiyor? (10 puan)
Dargınlık ağacı dünya , insanlık, ülkeler ve buralarda görülen kırgınlıkların hepsi olabilir. (5 p Şair bu
ağacın barış huzur ve yemiş vermesini istiyor.(5 p)
3.İkinci dörtlükte şair, dünya çocuklarından ne istiyor?(7 puan)
Şair dünya çocuklarının birleşmelerini, kalp kırmamalarını, dostluk içinde olmalarını istiyor.
4.Son dörtlükte “ küçük ayaklar” nereye gitmektedir?(7 puan)
Küçük ayaklar kardeş bayramına gitmektedir.
5.Şiirin ana duygusunu(temasını) yazınız. (6 puan)
Ana Duygu: Dünya çocuklarının kardeşliği… vs
6.Aşağıdaki cümlelerde bulunan isim tamlamalarının altlarını çizerek çeşitlerini yanlarına yazınız.(5 puan)
A)Gözlüğün çerçevesi kırıktı.
…Belirtili İsim Tamlaması…………………………………………………………………..
B)Ali’nin ceketinin düğmesi kopmuş.
Zincirleme İsim Tamlaması………………………………………………………………………
C)Bahçe duvarı oldukça yüksekti.
Belirtisiz İsim Tamlaması………………………………………………………………..
D)Tahta kapı açık bırakılmıştı.
Takısız İsim Tamlaması………………………………………………………………………
E)Türk askeri Çanakkale’de destan yazmıştı.…Belirtisiz İsim Tamlaması………………………………………………………………………
7.Aşağıda verilen cümlelerdeki zamirleri bularak çeşitlerini tablo üzerinde işaretleyiniz.(5 puan)
CÜMLELER
Kişi Zamiri İşaret Zamiri Belgisiz
Soru Zamiri
Zamir
Herkes merakla yola baktı.
Ben kitap okumayı seviyorum.
İyelik Zamiri
X
X
Burayı çok iyi bilirim.
Bugün nereye gidiyorsun?
Evimiz okula biraz uzak.
X
X
X
8.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin
işaretleyiniz.(5puan)
CÜMLELER
YALIN
DURUM
ismin(adın )hangi durumunda olduğunu bularak tabloda
BELİRTME
DURUMU
Şehitlerimize çok şey borçluyuz.
Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.
Kurtuluş Savaşı Samsun’dan başladı.
Atatürk ilkelerini biliyorum.
Cumhuriyet yönetim şeklidir.
YÖNELME
DURUMU
BULUNMA
DURUMU
AYRİLMA
DURUMU
X
X
X
X
X
9.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10 puan)
a)Türkiye ( , ) İngiltere ( , ) Azerbeycan ülke ( ; ) Ankara ( , )Londra ( , ) Bakü şehir adlarıdır ( .)
b) Bafra’ya gideceğim ( ,) dedi.
c)Hayır ( , )gezi planımızı henüz hazırlamadık.
d-) Kahya Osman’a ( : )(veya ,)
_ Sürü akşam köye döner ( , )dedi.
10.Aşağıdaki cümlelerle aynı anlamı içeren deyimleri eşleştiriniz.(3 puan)
a)Bugün o kadar dalgın ki hiçbir şeyi fark edemiyor.
( c )Bir çuval inciri berbat etmek
b)Gurbetten dönen babasını görünce havalara uçtu.
( a )Dünyadan haberi olmamak
c)Verilen tüm emekler onun yüzünden boşa gitti.
( b )Çok sevinmek
11.”İyelik ekleri, eklendikleri ismin kime ait olduğunu belirtir.’ ’bilgisine bağlı olarak aşağıdaki cümlelerin hangilerinde
iyelik eki (zamiri) bulunmaktadır?(2 puan)
a)Sözlerimin yanlış anlaşılmasını istemem.
b)Evi daha iki hafta önce boyadı.
c)Kütüphaneye giderken kitaplarını da al.
d)Bu yıl çok çabuk geçti.
A) b-c
B )a-d
C) a-c
D) c-d
12.KOMPOZİSYON:
‘’ Kim başkasını severse,kendisi de sevilecektir.’’cümlesinden anladıklarınızı
kompozisyon olarak yazınız. (30 puan)
BAŞARILAR…….
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ
H.SEÇKİNER T.GÖNÜLAL G.BAYULU F.AKYAZ G.TURAN S.ŞAHİN A.BAŞER S.DERVİŞLER M.MAMAK
M.ÖZCAN
D.ÖZTOP
S.EREN N.TUNCEL N.YAVUZ N.YILMAZ Ç.TURGAY O.DURU
Bahri YILDIZBAŞ
Okul Müdürü

Benzer belgeler