Künye 2013-2015 - Dr. Sedat Yıldız. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yorumlar

Transkript

Künye 2013-2015 - Dr. Sedat Yıldız. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
İNTEGRATİF TIP DERGİSİ
Dergi; Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Spor Hekimliği,
Romatoloji, Nöroloji, Geriatri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji,
Endokrinoloji, Plastik Cerrahi, Psikiyatri, Acil Tıp uzman hekimleri ve Aile Hekimleri
ile; Fizyoterapist, Fizik Tedavi Teknikeri, Rehabilitasyon Hemşiresi, Diyetisyen,
Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı ve diğer sağlık personeli olarak görev yapan sağlık
çalışanlarının ve alanda yaşanan sorunlara duyarlı Sağlık Yönetimi, Tıp Hukuku, Etik
konularında akademisyenlerin integratif, alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile
ilgili Orijinal Makale, Olgu sunumu, Editöre Mektup, Bilimsel Mektup, Derleme,
Eğitim yazıları türünde yayınları kabul eder.
İntegratif Tıp Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Yazılar hazırlanırken Türk
Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır. Türkiye
dışındaki ülkelerden yazı gönderen yazarlar için Başlık, Özet, Anahtar kelimeler ve
yazıyla ilgili diğer bazı temel bölümlerin Türkçe olarak gönderilmesi zorunlu değildir.
Bu bölümler için Türkçe çeviri hizmetleri, yazarlar tarafından gönderilen özgün
İngilizce metinler dikkate alınarak dergi editörlüğü tarafından sağlanacaktır.
Yazı derlenmesi ve kabulü etkinliklerdeki yuvarlak masa toplantılarında veya
elektronik ortamda yapılmaktadır. Gönderilen yazıların daha önce başka bir elektronik
ya da basılı mecrada sunulmamış ya da yayınlanmamış olması gerekir. Toplantılarda
sunulan yazılar için, organizasyonun tam adı, tarihi, şehri ve ülkesi belirtilmelidir.
Yazıların yayınlanmak üzere kabul edilmesi için öncelikli koşullar; özgün olması,
bilimsel düzeyinin yüksek olması ve atıf alma olasılığının bulunmasıdır. Yayınlanan
yazılardaki kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların ve sonuçların sorumluluğu
yazar veya yazarlarına aittir. Dergi kurulları ve yayıncı yazıların içeriği ile ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Yazıların formatı ve sunumu uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır.
Editör
Sedat Yıldız
İntegratif Tıp Derneği (Başkan)
Yardımcı Editörler
Prof.Dr.Sebahat Gözüm
Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü (Dekan), Antalya, Türkiye
Prof.Dr.Füsun Şahin
Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli,
Türkiye
Ulusal Bilim Kurulu
Prof.Dr.Cihan Aksoy
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye
Yard.Doç.Dr.Turgay Altınbilek
Haliç Üniversitesi, Fizyoterapi Bölümü, İstanbul
Prof.Dr.Fikriye Figen Ayhan
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Ankara, Türkiye
Doç.Dr.Aynur Başaran
Konya Özlem Tıp Merkezi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Konya, Türkiye
Prof.Dr.Pınar Borman
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara,
Türkiye
Prof.Dr.Sibel Çubukcu
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya,
Türkiye
Doç.Dr.Sezgi Çınar Pakyüz
Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Manisa, Türkiye
Doç.Dr.Selcuk Çömlekçi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,
Isparta, Türkiye
Prof.Dr. İsmet Eşer
Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye
Prof.Dr.Sultan Taşcı
Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kayseri, Türkiye
Prof.Dr.Hakan Yaman
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Uluslararası Bilim Kurulu
João Bosco Guerreiro da Silva, MD, PhD
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil
Paolo Roberti di Sarsina
Coordinator of the Master’s Degree in “Health, Traditional and Non-Conventional Medicine
Systems” at the University of Milan-Bicocca (Italy)
Founder and President of The Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS,
Bologna (Italy).
Myeong Soo Lee
Regional Co-Editor, European Journal of Integrative Medicine
Principal researcher of Korea Institute of Oriental Medicine, Korea
Torkel Falkenberg, Assoc. Prof.
Director of The Integrative Care Science Center
Research group Integrative Care - Karolinska Institutet
Destekleyenler
İntegratif Tıp Derneği (04.04.2013 - 32-011-157)
Manuel Akademi Yayınevi (22.02.2013 – Sertifika no: 27361)
İntegratif Sağlık Eğitim Danışmanlık
Baskı
Tola Matbaası
3. Blok D:12, Merkez/Isparta
Yazışma Adresi
İntegratif Sağlık Eğitim Danışmanlık
Pirimehmet M. 1721 Sokak, No 15, Merkez/Isparta
+90 5077677322 (Editör)
e-posta: [email protected]
Web
http://www.integratiftipdergisi.com/
http://journalagent.com/integratiftip/ (on-line makale)
* 2015 yılı itibari ile İntegratif Tıp Dergisi, yılda 2 kez hakemli olarak yayınlanmaktadır.
Künye ve yeniden basımlar Isparta Postası Gazeteciliğin ücretsiz ekidir *
İNTEGRATİF TİP DERGİSİ
2013-2015 İNDEKSİ
Yayımlanmış Sayılar
Cilt: 3
Cilt: 2
2015 Sayı: 1 Sayfalar 1 - 26
2014 Sayı: 1 Sayfalar 1 - 42
2015 Sayı: 2 Sayfalar 1 - 120
2014 Sayı: 2 Sayfalar 1 - 59
Cilt: 1
2013 Sayı: 1 Sayfalar 1 - 48
2013 Sayı: 2 Sayfalar 1 - 76
Cilt: 1 Sayı: 1 (2013)
1. Başlarken...
Editorial
Sayfa 1
Sedat Yıldız
DERLEME
2. Geleneksel Çin Tıbbında Bir Şifa Yöntemi Kupa Terapisi Uygulama Alanları: Derleme
A Method of Healing in Traditional Chinese Medicine - 1. Fields of Application for
Cupping Therapy: Review
Sayfalar 2 - 10
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Nuray Yücel Polat, Ümmü Gül Yıldız, Burcu Bahar Kurt, Yücel Kurt,
Salih Ürper
3. Uluslararası kuruluşlara göre akupunktur
Acupuncture according to international organizations
Sayfalar 11 - 17
Sedat Yıldız
4. Geleneksel Çin tıbbında bir şifa yöntemi - 2 Kupa terapisi için etki mekanizmaları:
Derleme
A method of healing in traditional Chinese medicine - 2 Mechanism of action for
cupping therapy: Review
Sayfalar 18 - 21
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Nuray Yücel Polat, Ümmü Gül Yıldız, Burcu Bahar Kurt, Yücel Kurt,
Salih Ürper
5. Doğum ağrısı ve hipnoz
Labor pain and hypnosis
Sayfalar 22 - 27
Ümmü Gül Yıldız, Sedat Yıldız, Burcu Bahar Kurt, Salih Ürper, Yücel Kurt, Selçuk Güzel
6. Diş hastalıklarının tedavisinde ozon terapi uygulamaları
Ozone therapy for treatment of dental diseases
Sayfalar 28 - 31
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Ümmü Gül Yıldız, Salih Ürper, Yücel Kurt, Nuray Yücel Polat
7. İyileştirme sanatı: Homeopati
The art of healing: Homeopathy
Sayfalar 32 - 36
Sedat Yıldız, Salih Ürper
8. Fitoterapinin kısa tarihçesi
Short history of phytotherapy
Sayfalar 37 - 43
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Nuray Yücel Polat
9. Dünya Sağlık Örgütü “osteopatide eğitim kriterleri” kılavuzu ışığı altında osteopati:
Derleme
Osteopathy in the light of World Health Organization`s “benchmarks for training in
osteopathy” guideline: Review
Sayfalar 44 - 48
Sedat Yıldız, Elif Kaya, Turgay Altınbilek, Ateş Şendil, Esra Pınar Erdoğdu
Cilt: 1 Sayı: 2 (2013)
DERLEME
1.
Çocukluk çağı ve hipnoz
Childhood and hypnosis
Sayfalar 1 - 5
Sedat Yıldız, Ümmü Gül Yıldız, Salih Ürper, Burcu Bahar Kurt, Yücel Kurt, Selçuk Güzel
2.
Bifosfonatlarla ilişkili çene kemiği osteonekrozunda ozon terapi
Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw and ozone therapy
Sayfalar 6 - 10
Yücel Kurt, Nuray Yücel Polat, Salih Ürper, Sedat Yıldız, Ümmü Gül Yıldız, Sevilay Eriş
3.
Geleneksel çin tıbbında bir şifa yöntemi kupa terapisi uygulaması ile ilişkili yan etki
ve komplikasyonlar: Derleme
A method of healing in traditional Chinese medicine complications and side effects
for cupping therapy: Review.
Sayfalar 11 - 17
Sedat Yıldız, Gülsemin Ertürk Çelik, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Selçuk Güzel, Mehmet Sıddık
Tuncay
OLGU SUNUMU
4.
Bozucu alan kaynaklı metatarsalji ve kulak ağrısı
Neural therapy abstracts
Sayfa 18
Aynur Başaran, Neslihan Soran, Seher Küçüksaraç, Ali Yavuz Karahan, Levent Tekin
5.
Non-spesifik nöropatik ağrı şikayetinde nöralterapi
Neural therapy abstracts
Sayfa 19
Serkan Tunay
6.
Vertigo ve nöralterapi
Neural therapy abstracts
Sayfa 20
Serkan Tunay
7.
Ağrı ve öyküde zamansal ilişki
Neural therapy abstracts
Sayfa 21
Münevver Fatma Şaşmaz
8.
Bozucu alan kaynaklı servikal ağrı
Neural therapy abstracts
Sayfa 22
Neslihan Soran, Seher Küçüksaraç, Aynur Başaran, Ali Yavuz Karahan, Levent Tekin
9.
Bozucu alan kaynaklı bel ağrısı
Neural therapy abstracts
Sayfa 23
Neslihan Soran, Seher Küçüksaraç, Aynur Başaran, Ali Yavuz Karahan, Levent Tekin
10. Bozucu alan kaynaklı el bilek ağrısı
Neural therapy abstracts
Sayfa 24
Neslihan Soran, Seher Küçüksaraç, Aynur Başaran, Ali Yavuz Karahan, Levent Tekin
11. Bozucu alan kaynaklı kasık ağrısı
Neural therapy abstracts
Sayfa 25
Neslihan Soran, Aynur Başaran, Seher Küçüksaraç, Ali Yavuz Karahan, Levent Tekin
12. Bir bozucu alan olarak dövmeler
Neural therapy abstracts
Sayfa 26
Münevver Fatma Şaşmaz
13. Başağrısı tedavisinde nöralterapi ve akupunkturun birlikte uygulandığı bir olgu
sunumu
Neural therapy abstracts
Sayfa 27
Levent Demiralp
14. Trigeminal sinir ve büyük oksipital sinir
Neural therapy abstracts
Sayfa 28
Merve Sarıgül
15. Ganglion kisti tedavisinde nöralterapi
Neural therapy abstracts
Sayfalar 29 - 30
Dugu Demirok
16. Bir bozucu alan olarak ıslak kupa terapisi (hacamat) alanları
Neural therapy abstracts
Sayfa 31
Sedat Yıldız, Turgay Altınbilek
DERLEME
17. Homeopati ve immünoloji
Homeopathy and immunology
Sayfalar 32 - 37
Sedat Yıldız, Salih Ürper, Sevilay Eriş
18. Homeopati ve kanser tedavisi
Homeopathy and cancer care
Sayfalar 38 - 46
Sedat Yıldız
19. Yeşil çay ve fitoterapide kardiyovasküler sistem hastalıkları için kullanımı
Green tea and phytotherapeutic aspects for diseases of the cardiovascular system
Sayfalar 47 - 53
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Serhat Duruhan, Nuray Yücel Polat
20. Dünya Sağlık Örgütü “osteopatide eğitim kriterleri” belgesinden günümüze Osteopati: Derleme
From World Health Organızation`s “benchmarks for training in osteopathy” to
present - osteopathy: Review
Sayfalar 54 - 64
Sedat Yıldız, Elif Kaya, Turgay Altınbilek, Ateş Şendil, Esra Pınar Erdoğdu
21. Tarihin tozlu raflarında bekleyen bir tedavi yöntemi: proloterapi
A method of treatment waiting in the dusty shelves of history: prolotherapy
Sayfalar 65 - 72
İlker Solmaz, Sedat Yıldız, Önder Taylan Çifçi, Gülşah Yaşa Öztürk
22. Dünya Sağlık Örgütü kılavuzları ışığı altında kayropraktik
Chiropractic in the light of World Health Organization guidelines
Sayfalar 73 - 76
Sedat Yıldız, Mustafa Hulusi Ağaoğlu
Cilt: 2 Sayı: 1 (2014)
ARAŞTIRMA MAKALESİ
1. Kupa terapisi seansında vakum etkisi ve kupa içi negatif basıncın ölçülmesi: Bir ön
çalışma.
Vacuum effect and negative pressure in cups during a cupping therapy session: a
preliminary study
Sayfalar 1 - 4
Sedat Yıldız, Nezir Çelik, Mehmet Uyar, Zarife Koç, Gülsemin Ertürk Çelik, Selçuk Güzel, Batu
Bayar
DERLEME
2. Popüler bir fitoterapötik: Ginkgo biloba ve demans hastalarında kullanımı
A popular phytotherapeutic: Ginkgo biloba and efficacy in patients with dementia
Sayfalar 5 - 10
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Serhat Duruhan, Salih Ürper
3. Diyabet ve komplikasyonlarında ozon terapi
Ozone therapy in diabetes mellitus and its complications
Sayfalar 11 - 14
Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Nezir Çelik, Turgut Çatal
4. Kognitif hipnoterapi ve depresyon
Cognitive hypnotherapy and depression
Sayfalar 15 - 20
Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Gülsemin Ertürk Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay,
Mehmet Uyar
5. Sülük tedavisi
Leech therapy
Sayfalar 21 - 25
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Nuray Yücel Polat, Salih Ürper, Yücel Kurt, Burcu Bahar Kurt, Ümmü
Gül Yıldız
6. Refleksoloji: temel ve klinik bilgiler
Reflexology: basic and clinical information
Sayfalar 26 - 42
Sedat Yıldız, Gülşah Yaşa Öztürk
Cilt: 2 Sayı: 2 (2014)
ARAŞTIRMA MAKALESİ
1.
Sham kupa terapisi cihazı hakkında bir eleştiri
A critique about sham cupping therapy device
Sayfalar 1 - 5
Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Nezir Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Batu Bayar
DERLEME
2.
Yaygın olarak kullanılan fitoterapötiklerin kontrendikasyonları ve yan etkileri:
derleme
Contraindications and side effects of most widely used phytotherapeutics: Review.
Sayfalar 6 - 18
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş
3.
Ozon terapi: Genel bilgiler
Ozone therapy: Overview
Sayfalar 19 - 26
Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Nezir Çelik, Turgut Çatal
4.
Obezite ve hipnoz
Obesity and hypnosis
Sayfalar 27 - 31
Sedat Yıldız, Serhat Duruhan, Zarife Koç, Gülsemin Ertürk Çelik, Mehmet Sıddık Tuncay,
Mehmet Uyar
5.
Travma ve plastik cerrahi operasyonları sonrası sülük uygulamaları
Hirudotherapy following trauma and plastic surgery procedures
Sayfalar 32 - 37
Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Selçuk Güzel
6.
Lomber disk hernisi tedavisinde ozon terapi uygulamaları
Ozone therapy for treatment of lumbar disc herniation
Sayfalar 34 - 39
Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Mehmet Uyar, Mehmet Sıddık Tuncay, Önder Taylan Çifçi, Gamze
Yılmaz, Sedat Yıldız
7.
Yaralanmalarda ozon terapi uygulamaları
Ozone therapy for treatment of wounds
Sayfalar 40 - 44
Turgay Altınbilek, Elif Kaya, Mehmet Uyar, Mehmet Sıddık Tuncay, Önder Taylan Çifçi, Gamze
Yılmaz
ARAŞTIRMA MAKALESİ
8.
Kinesyo bantlama, lokal steroid enjeksiyonu ve düşük doz lazer tedavisinin lateral
epikondilitli hastalarda etkinliğinin karşılaştırılması
Kinesiology taping, local steroids and low dose laser in patients with lateral
epicondylitis
Sayfalar 45 - 46
Ayhan Esmer, Pınar Borman, Barış Nacır, Mehmet Akif Güler, Aynur Karagöz
DERLEME
9.
Çocukluk çağı epilepsisi ve tamamlayıcı alternatif yaklaşımlar
Complementary and alternative approach for childhood epilepsy
Sayfalar 47 - 49
Fatma Dilek Turan, Ayşegül İşler
ARAŞTIRMA MAKALESİ
10. Pediatrik onkoloji hastalarında kullanılan tamamlayıcı sağlık yaklaşımları: sistematik
derleme
Complementary health approaches used in pediatric oncology patients: a systematic
review
Sayfalar 50 - 51
Duygu Yıldız Kemer, Ayşegül İşler
OLGU SUNUMU
11. Omuz ağrılı bir olguda nöralterapi yaklaşımı
Neural therapy approach in a patient with shoulder pain
Sayfalar 52 - 53
İsmail Dede
ARAŞTIRMA MAKALESİ
12. Hamam otu kullanan ergenlerde genital hijyen durumu
Hygienic status of adolescents using "hamam otu"
Sayfalar 54 - 55
Selma Kahraman, Yasemin Ekinci, Esra Karacaçiftçi
OLGU SUNUMU
13. Uzun süreli çömelmeye bağlı iki taraflı peroneal sinir hasarı
Bilateral peroneal nerve injury due to prolonged squatting
Sayfalar 56 - 59
Muammer Müslim Köse, Sena Tolu, Mustafa Yemliha Ayhan
Cilt: 3 Sayı: 1 (2015)
DERLEME
1. Diz osteoartritinde sülük tedavisinin etkinliği
Efficiency of leech therapy in knee osteoarthritis
Sayfalar 1 - 5
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Nuray Yücel Polat, Salih Ürper, Yücel Kurt, Burcu Bahar Kurt, Ümmü
Gül Yıldız
2. Mezoterapi ile enjeksiyon lipolizi
Injection lipolysis with mesotherapy
Sayfalar 6 - 10
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Serhat Duruhan, Salih Ürper, Bilgehan Biçer, Selçuk Güzel
3. Mezoterapi uygulamalarının cilt hastalıklarında kullanımı
Applications of mesotherapy in skin diseases
Sayfalar 11 - 15
Sedat Yıldız, Sevilay Eriş, Serhat Duruhan, Salih Ürper, Bilgehan Biçer, Selçuk Güzel, Bülent
Çivitci
4. Sülük uygulamasının komplikasyonları
Complications of hirudotherapy
Sayfalar 16 - 20
Serhat Duruhan, Bilgehan Biçer, Mehmet Sıddık Tuncay, Mehmet Uyar, Selçuk Güzel
5. Ozon terapi
Ozone therapy
Sayfalar 21 - 26
Saltuk Aytaçoğlu, Lale Yeprem, Didem Tuba Akçalı, Ahmet Karamercan, Ayşe Karamercan,
Demirhan Dıraçoğlu, Ahmet Ümit Sabancı, Coşkun Akay
Cilt: 3 Sayı: 2 (2015)
DERLEME
1.
Homeopati ve Kanser Tedavisi – Güncelleme
Homeopathy and Cancer Care – An Update
Sayfalar 1 - 6
Sedat Yıldız
OLGU SUNUMU
2.
Olgu sunumu: Kondromalazi patella tedavisi ve hirudoterapi
Case report: Chondromalacia patellae therapy and leech therapy
Sayfalar 7 - 11
Şeyma Betül Yüksel, Emel Sert, Ayşegül Arar Sakarya, Abdullah Sert
DERLEME
3.
Tıbbi sülükler ve tıbbi sülük salyasının özellikleri
Properties of medicinal leeches and medical leech saliva
Sayfalar 12 - 18
Emel Sert, Ayşegül Arar Sakarya, Şeyma Betül Yüksel, Abdullah Sert, Sema Tüfekçi
4.
Kupa uygulaması ve kupa uygulamasının klinik araştırmaları
Cupping therapy practice and clinical research applications of cupping
Sayfalar 19 - 25
Emel Sert, Ayşegül Arar Sakarya, Şeyma Betül Yüksel, Abdullah Sert, Mehmet Zafer Kalaycı
OLGU SUNUMU
5.
Olgu sunumu: Küçük hücreli akciğer kanseri ve yaş kupa terapisi (hacamat)
Case report: Small cell lung cancer and cupping therapy
Sayfalar 26 - 30
Emel Sert, Şeyma Betül Yüksel, Ayşegül Arar Sakarya, Abdullah Sert, Mehmet Zafer Kalaycı
DERLEME
6.
Diz osteoartritli hastalarda intraartiküler ozon ve prp uygulamaları
Comparison of the Effects of Intraarticular Ozone and Intraarticular PRP in Patients
with Osteoarthritis
Sayfalar 31 - 34
Ahmet Ümit Sabancı, Lale Yıldız, Didem Tuba Akçalı, Ahmet Karamercan, Ayşe Karamercan,
Demirhan Dıraçoğlu, Saltuk Aytaçoğlu, Coşkun Akay
7.
Ağız ve diş sağlığı’nda fitoterapinin yeri
Phytotherapy in oral and dental health
Sayfalar 35 - 40
Emel Sert, Abdullah Sert, Mehmet Zafer Kalaycı, Ayşegül Arar Sakarya, Şeyma Betül Yüksel
8.
Mevlana ve Yunus Emre’de insan felsefesi
Human in the philosophy of Mevlana and Yunus Emre
Sayfalar 41 - 42
İsmail Yakıt
9.
Farkındalık temelli stres azaltma teknikleri
Mindfulness-based stress reduction techniques
Sayfalar 43 - 44
Ayşe Okanlı
10. İntegratif bakımda iyi uygulama örnekleri: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Examples of good practice for integrative care: Akdeniz University Hospital
Sayfalar 45 - 47
Keziban Özcan
11. Tıp eğitiminde entegratif yaklaşım nasıl geliştirilebilir?
How to improve integrative approach to medical education.
Sayfalar 48 - 49
Salih Mollahaliloğlu
12. Hemşirelik eğitiminde integratif anlayış geliştirme
Developmen of integrative understanding in nursing education
Sayfalar 50 - 54
Sultan Taşcı
13. Klinik psikonöroimmünoloji
Clinical psychoneuroimmunology
Sayfa 55
Turgay Altınbilek
14. Madde bağımlılığı ve otoimmün hastalıklar
Drug addiction and autoimmune diseases
Sayfalar 56 - 59
Kemal Atalay
15. Gebelik ve doğum ile ilgili integratif sağlık yaklaşımları: hipnozla doğum, doğum
ortamları: iyi klinik uygulama örnekleri
Integrative medical approaches related to pregnancy and childbirth: hypnosis, birth
environment: good clinical practices
Sayfalar 60 - 63
Filiz Okumuş
OLGU SUNUMU
16. Ağrı ile baş etmede alternatif yöntemler: Hasta yakını olarak geçirilen bir gece
Alternative methods of coping with pain: a night spent as relative of a patient
Sayfalar 64 - 65
Şadiye Özcan
DERLEME
17. Pediatrik onkoloji hastalarında semptomlara yönelik kullanılan tamamlayıcı sağlık
yaklaşımları
Complementary health approaches used for the symptoms ın pediatric oncology
patients
Sayfalar 66 - 67
Duygu Yıldız Kemer, Ayşegül İşler Dalgıç Özcan
ARAŞTIRMA MAKALESİ
18. Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağrı Yaşantısı Olan Hastalara Hemşirelik Yaklaşımlarına
İlişkin Retrospektif Bir Gözlemsel Çalışma
A retrospective observational study on nursing care to patients who experience pain
in intensive care unit
Sayfalar 68 - 69
Nazan Turan, Birgül Özkan
19. Doğum tercihlerine Emotional Freedom Techniques -EFT (Duygusal Özgürleşme
Teknikleri)'nin etkisi
Effects of Emotional Freedom Techniques (EFT) on birth preferences
Sayfalar 70 - 71
Ayşe Duman
20. Diz osteoartritli bireylere uygulanan sıcak uygulama ve ev egzersiz programının ağrı
ve fonksiyon düzeyine etkisi: Randomize kontrollü çalışma
The effect of heat application and home exercise program on pain and function
levels in individuals with knee osteoarthritis: Randomised controlled trial
Sayfalar 72 - 73
Songül Göriş, Sultan Taşcı, Nurhan Doğan, Hüseyin Demir, Züleyha Kılıç
DERLEME
21. İnfertilite stresiyle baş etmede kullanılan tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar
Supplementary and supportive applications used in coping with infertility
Sayfalar 74 - 75
Nurcan Kırca
22. Gebelikte düzenli olarak yapılan Pilates egzersizlerinin mucizevi yararları
Miraculous benefits of regularly pilates exercises in pregnancy
Sayfalar 76 - 77
Şadiye Özcan
23. Kronik hastalıklarda sanatın iyileştirici rolü
Art’s healing role in cases of chronic disease
Sayfalar 78 - 80
İlkay Kayacan Keser
24. Kişisel sağlık sorumluluğu
Personal health responsibility
Sayfalar 81 - 82
Yasemin Demir Avcı
OLGU SUNUMU
25. Ruhsal hastalığı olan bireylerin bakım verenlerine integratif bir yaklaşım olarak
kişilerarası ilişkiler psikoterapisi (KİPT): Bir olgu sunumu
Interpersonal psychotherapy as an ıntegrative approach for caregivers of ındividuals
with mental ıllness: a case report
Sayfalar 83 - 85
Ayşe Okanlı, Hatice Durmaz, Meltem Oral
DERLEME
26. Gebelikte bulantı ve kusmada akupunktur P6 bölgesinin önemi
The importance of acupuncture p-6 point for nausea and vomiting in pregnancy
Sayfalar 86 - 87
Özlem Kaştan, Muzaffer Sindel, Güneş Aytaç
27. Kronik ruhsal hastalıklarda yardım arama davranışları
Help-seeking behavior in chronic mental disorders
Sayfalar 88 - 89
Kerime Bademli, Neslihan Lök
28. Alzheimer hastalarına bakım verenlerde yükü azaltmada bir yöntem: Müzik Terapi
A method for reducing the burden of Alzheimer patients’ caregivers: Music Therapy
Sayfalar 90 - 91
Neslihan Lök, Kerime Bademli
29. Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan tamamlayıcı uygulamalar
Complementary therapies used in the treatment of bipolar disorder
Sayfalar 92 - 93
Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
ARAŞTIRMA MAKALESİ
30. Disk herni nedeniyle ağrı yaşayan bireylerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi
kullanım durumları
Complementary and alternative medicine use in ındividuals who suffer from pain
due to herniated ıntervertebral disc
Sayfalar 94 - 95
Gülsüm Nihal Çürük, Yeliz Sürme, Hatice Yüceler Kaçmaz, Ali Kurtsoy
OLGU SUNUMU
31. Elma sirkesi ile tedavi edilen vajinal candida enfeksiyonu: olgu sunumu
Vaginal candidiasis infection treated by using apple cider vinegar: case report
Sayfalar 96 - 97
Betül Özen, Mürüvvet Başer
ARAŞTIRMA MAKALESİ
32. Türkiye’de hemodiyaliz tedavisi alan bireylere yönelik tamamlayıcı ve alternatif tıp
uygulamaları konusundaki hemşirelik tezlerinin incelenmesi
A review of nursing dissertations about complementary and alternative medicine
(cam) practices given to individuals receiving hemodialysis in Turkiye
Sayfalar 98 - 99
Sevil Biçer, Gülsüm Nihal Çürük
DERLEME
33. Kanserle ilgili yorgunlukta tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar
Complementary and supporting applications in cancer-related fatigue
Sayfalar 100 - 101
Ülkü Özdemir
34. Egzersiz
Exercise
Sayfalar 102 - 103
Evrim Bayraktar
35. Bulantı ve kusmada akupunktur uygulamaları
Acupuncture for nausea and vomiting
Sayfalar 104 - 105
Tülay Bülbül
36. Aritmide akupunktur uygulamaları
Acupuncture practices in arrhythmia
Sayfalar 106 - 107
Özlem Ceyhan
37. Kanser hastalarında zihin beden temelli uygulamalar
Mind body based applications in cancer patients
Sayfalar 108 - 109
Pınar Tekinsoy Kartın
ARAŞTIRMA MAKALESİ
38. Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerde inhalasyon yoluyla uygulanan aromaterapinin
uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyine etkisi
The effect of aromatherapy applied by inhalation on sleep quality and fatigue level
in hemodialysis patients
Sayfalar 110 - 111
Gamze Muz, Sultan Taşcı
DERLEME
39. Yaşlılarda görülen uyku sorunları ve yoga
Sleep problems in the elderly and yoga
Sayfalar 112 - 113
Semra Gündoğdu
OLGU SUNUMU
40. Ağrı ile baş etmede alternatif yöntemler: Hasta yakını olarak geçirilen bir gece
Alternative methods to deal with pain: The relatives of the patient at one night
Sayfalar 114 - 115
Şadiye Özcan
ARAŞTIRMA MAKALESİ
41. Şizofreni hastalarında gevşeme egzersizi ve müzik terapinin psikolojik belirtiler ve
depresyon düzeyine etkisi
Effects of relaxation exercises and music therapy on the level of depression and
psychological symptoms in patients with schizophrenia
Sayfalar 116 - 117
Funda Kavak, Süheyla Ünal, Emine Yılmaz
42. Huzursuz bacak sendromu olan hastalarda titreşim uyarısı ve infrared
elektromanyetik ısının birlikte kullanımının etkisi
Effects of vibratory stimulation and infrared electromagnetic heat in patients with
restless leg syndrome
Sayfalar 118 - 120
Sedat Yıldız, Selçuk Çömlekçi

Benzer belgeler