uluslararası genç insan kaynağı ödülü

Yorumlar

Transkript

uluslararası genç insan kaynağı ödülü
ÖDÜL PROGRAMINDA MERAK ETTİKLERİNİZ
Program nasıl ve nerede başladı?
Program 1956 yılında, İngiltere’ de pilot bir proje olarak başladı. O zamandan beri 140 ülkeye dağıldı
ve 8 milyonu aşkın gence ulaştı. The Duke of Edinburgh’s International Award’ın kurucusu Alman
eğitimcisi Kurt Hahn ve Prens Philip HRH Edinburgh Dükü’dür. Edinburgh Dükü’nün katılımcılara
tavsiyesi şudur; ‘’ Toplumsal yaşamda kendinizi gösterin’’ ve ‘’Yeni ufuklara açılabilmek için, daha
fazlasını yapabilmek için, daha güçlü olabilmek için kendinizle mücadele edin’’.
Türkiye’de Ödül Programı Nasıl Başladı?





Türkiye, Ödül Programı ile 1995 yılında tanışmıştır. Ödül Programının ülkemizdeki ilk
uygulayıcıları Türk-İngiliz Dostluk Derneği ve birkaç okul olmuştur.
2001 yılında; Ödül Programını gündemine alan Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV), Türkİngiliz Dostluk Derneği ile işbirliği içinde Ödül Programını ulusallaştırma çalışmalarını
başlatmıştır.
Mayıs 2002’de; Milli Eğitim Bakanlığı, Ödül Programının Ankara, Aydın, Bursa, Elazığ,
Eskişehir, Gaziantep, Kayseri olmak üzere 7 pilot ildeki lise dengi okullarda uygulanmasını
resmi yazı ile onaylamıştır.
Eylül 2003’te, Uluslararası Gençlik Ödülü Programını kendi bünyelerinde uygulayan
eğitimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından Gençlik Ödülü Derneği kurulmuş ve
program dernek tarafından yürütülmüştür.
1 Haziran 2013’ten itibaren ‘The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye’ adıyla
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından temsil edilecek ve Ulusal Otorite
olarak program yürütülmeye başlanmıştır.
Türkiye’de Ödül Programı’nı uygulamaya yetkili tek kurum olan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve
Sağlık Vakfı, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış Uluslararası Ödül Birliğinin bir
üyesidir.
Ödül Programı’na Katılım Şartları Nelerdir?
Ödül Programı’na katılmak için tek şart 14 – 24 yaş aralığında olmaktır. 14 – 24 yaş arasındaki gençler
50 TL’lik katılım bağışını ödedikten sonra programa başlayabilirler.
Hedeflenebilecek Ödül Seviyeleri
Programın adı o ülkede ne olursa olsun, programın çerçevesi aynıdır. Katılımcının hedefleyebileceği
üç çeşit ödül kategorisi aşağıda belirtilmiştir;
Bronz Ödül: 14 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 6
ay olarak belirlenmiştir.
Gümüş Ödül: 15 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az
12 ay olarak belirlenmiştir.
Altın Ödül: 16 ve 24 yaş arası gençlerin katılabileceği ödül kategorisidir. Programın süresi en az 18
ay olarak belirlenmiştir.
Programın Kapsamı Nedir?
Her Ödül, katılımcının programın bölümleri yardımıyla kendinin en iyisine ulaşmasını sağlayacaktır.
Program dört bölümden oluşmaktadır;
TOPLUM HİZMETİ: Katılımcılardan bu bölümde, gönüllü toplumsal hizmette bulunmaları istenir. Bu
bölümün amacı; Katılımcılara, karar verebilme, başkalarının ihtiyaçlarını görebilme, güvenme
güvenilme, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyabilme, özsaygının artması, önyargının aşılması, olumlu
toplumsal faaliyetlere yönelme, çevreye karşı duyarlı olma, sorumluluk alma yetilerini
kazandırmaktır. Örnek olarak, okulun ilkyardım ekibine katılmak, okuma yazma projeleri kapsamında
yer almak, ihtiyacı olan birine derslerinde yardımcı olmak gösterilebilir.
BECERİ GELİŞTİRME: Katılımcılardan bu bölümde, kendi seçecekleri kültürel veya mesleki bir beceriyi
geliştirmeleri istenir. Bu bölümün amacı; Katılımcılara, sosyalleşme, organize olma, yeni insanlarla
tanışma, bilgiye nasıl ulaşılacağını öğrenme, kendini yeni alanlarda deneme, ilerleme kaydetme,
yetişkinlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duymayı öğrenme, beceri geliştirme özelliklerini
kazandırmaktır. Örnek olarak, herhangi bir enstrüman çalmak, resim, heykel, seramik yapmak,
tarımla uğraşmak, fotoğrafçılık yapmak gösterilebilir.
FİZİKSEL GELİŞİM: Katılımcılardan bu bölümde, kendi seçecekleri bir sportif aktiviteyi seçtikleri ödül
kategorisine göre belirli bir süre düzenli olarak sürdürmeleri beklenir. Bu bölümün amacı;
Katılımcılara, formda kalma, kondisyon geliştirme, yeni becerilerini keşfetme, zorluklarla mücadele
etme, başarının getireceği mutluluğu yaşama özelliklerini kazandırmaktır. Örnek olarak, takım
sporları, su sporları, dans türleri, raket sporları, uzak doğu sporları gösterilebilir.
MACERA VE KEŞİF: Katılımcılardan bu bölümde, doğal ortamda belirli bir süre yaşamaları ve doğayı
tanımaları istenir. Bu bölümün amacı; Katılımcılara, girişimde bulunma, ekip çalışması yapma,
zorluklarla mücadele, kendine güvenme, liderlik yetilerini geliştirme, başkalarının ihtiyaç ve güçlerini
fark etme, kara verme ve sonuçlarına katlanma, bir görevi planlama ve yerine getirme, kişisel
performansını yansıtma, doğayı tanıma ve koruma yetilerini kazandırmaktır. Bronz için 2 gün, Gümüş
için 3 gün, Altın için 4 günlük doğal ortamda kamp organizasyonu ve kamp öncesi eğitim organize
edilir. Kamp tarihleri katılımcılara duyurulur.
Ödül Programı Bir Yarış mıdır?
Uluslararası Gençlik Ödülü bir yarış değildir. Çünkü, tamamen katılımcının kişisel çabası ile ilgidir.
Örneğin bir ödül katılımcısı yüzme öğrenmeyi seçebilir, öbür taraftan başka bir katılımcı stilini
geliştirmeyi ve çok iyi bir yüzücü olmayı hedefleyebilir.
Başarıların Kaydedilmesi
Katımcının her bölümde yaptığı her aktivite için kendisine Ödül Lideri tarafından Faaliyet Takip Formu
verilir. Yapılan her aktivite öğretmen tarafından bu forma kaydedilir.
Program bitiminde her bölüm başarıyla tamamlanmış ise tüm iyi uygulamalar ve başarılar Kayıt
Defterine (Record Book) kaydedilir.
Ödül Sertifikaları
Katılımcılara, kategorileri başarı ile tamamlamaları durumunda, Uluslararası Ödül Birliği tarafından
onaylanmış Başarı sertifikası, tüm başarılarının kaydedildiği ve gelişiminin izlenebildiği Kayıt Defteri
(Record Book) ve seçtiği kategoriye göre rozet verilir.
Bu Program Süresince Katılımcıya Kim Yardımcı Olacak?
Bu program boyunca Ulus Ofis’in Ödül Programı üzerine eğitim verdiği yetişkin gönüllüler (Ödül
Koordinatörleri, Ödül Liderleri ve Supervisorlar) katılımcıya yardım edecek ve destek olacaktır.
Bu Program Okul Hayatını Engeller mi?
Program, katılımcıların kendilerine uygun boş zamanlarında yapabilecekleri bir program olması
sebebiyle engel teşkil etmeyecektir. Sınav zamanlarında ertelenebilir ve kalındığı yerden devam
edilebilir.
The Duke of Edinburgh’s International Award hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz bizimle
irtibata geçebilir, internet sitemizi ve Facebook sayfamızı inceleyebilirsiniz: www.intaward.org.tr /
Uluslararası Ödül sitesi: www.intaward.org

Benzer belgeler

Basın Bülteni 16 Ekim 2015 Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik

Basın Bülteni 16 Ekim 2015 Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik 2001 yılında; Ödül Programını gündemine alan Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV), Türkİngiliz Dostluk Derneği ile işbirliği içinde Ödül Programını ulusallaştırma çalışmalarını başlatmıştır. Mayı...

Detaylı