Ek-1 Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun

Yorumlar

Transkript

Ek-1 Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun
Ek-1
Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler
Yapılacak Tayin
Asidite ve
Alkalinite
Alüminyum
Amonyum
Antimon
Arsenik
Baryum
Kabın Tipi
Plastik veya Cam
Muhafaza Tekniği
En uzun Muhafaza
Süresi
Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz tercih
edilir. Muhafaza sırasında gerçekleşebilecek olan indirgenme veya yükseltgenme numuneyi
değiştirebilir.
14 gün
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
Nitrik asit (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Sahada süzme (0,40 μm’den 0,45 μm’lik filtreye kadar) yapılmalı ve (1+1) H2 SO4 ile pH
Plastik veya Cam
1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir,
Plastik
Sahada süzme yapılmalı ve-18°C altına dondurulmalıdır
Normal derişimler için: PEHCl (ρ ≈1,2 g/ml) veya HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
HD, PTFE
Düşük derişimler için: PFA, Hidrür metoduyla yapılacak analizlerde HCl (ρ ≈1,2 g/ml) kullanılmalıdır.
FEP
Normal derişimler için: PEHCl (ρ ≈1,2 g/ml) veya HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
HD, PTFE
Düşük derişimler için: PFA, Hidrür metoduyla yapılacak analizlerde HCl (ρ ≈1,2 g/ml) kullanılmalıdır.
FEP
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
1 ay
21 gün
1 ay
1 ay
6 ay
1 ay
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Berilyum
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
1 ay
Biyokimyasal
oksijen ihtiyacı
(BOİ)
Bor
Bromür
Plastik veya Cam
Numuneler karanlıkta ya da koyu renk şişede muhafaza edilmelidir.
Plastik
-18 °C altına dondurulmalıdır. Numuneler karanlıkta ya da koyu renk şişede muhafaza
edilmelidir.
(>50
mg/l ise 6 ay)
6 ay
PE veya Cam
1 ay
6 ay
1 ay
7 gün
1 ay
(1+1) H2SO4 veya H3PO4 (ρ ≈1,7 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmeden önce
numune süzülmelidir (0,40 μm’den 0,45 μm’lik filtreye kadar).
7 gün
-18 °C altına dondurulmalıdır.
1 ay
Plastik veya Cam
(1+1) H2 SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir
6 ay
Plastik
-18 °C altına dondurulmalıdır.
6 ay
Karbon,
Plastik veya Cam
Çözünmüş
Organik Karbon
Plastik
(ÇOK)
Klorür
1 ay
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Kadmiyum
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HCl (ρ ≈1,2 g/ml) veya HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Kalsiyum
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
(1+1) H2SO4 veya H3PO4 (ρ ≈1,7 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Eğer
asitlendirmeyle açığa çıkan karbondioksit salınımından dolayı uçucu organik bileşiklerin
Karbon, Toplam Plastik veya Cam
kaybından şüphe duyulursa, asitlendirme yapılmaz. Numune soğutulmalı ve 8 saat içinde
Organik Karbon
analiz edilmelidir.
(TOK)
Plastik
-18 °C altına dondurulmalıdır.
Kimyasal Oksijen
İhtiyacı (KOİ)
1 gün
Plastik veya Cam
1 ay
Krom
Krom (VI)
Kobalt
Renk
İletkenlik
Bakır
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
6 ay
Plastik veya borosilikat cam
1 gün
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Numuneler karanlıkta ya da koyu renk şişede muhafaza edilmelidir.
Plastik veya Cam
Demir(II) bakımından zengin olan yer altı suları sahada analiz edilmelidir
1 ay
5 gün
5 dakika
Plastik veya Cam (Soda cam
Tercihen sahada analiz yapılır.
hariç)
1 gün
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
6 ay
Kolayca açığa
çıkan siyanür
Plastik veya Cam
pH >12 olacak şekilde NaOH (>%99 saflıkta katı halinde veya ρ ≈0,40 g/ml çözelti halinde) 7 gün (Kükürt içeriyorsa 1
eklenmelidir. Numuneler karanlıkta ya da koyu renk şişede muhafaza edilmelidir.
gün)
Toplam siyanür
Plastik veya Cam
pH >12 olacak şekilde NaOH (>%99 saflıkta katı halinde veya ρ ≈0,40 g/ml çözelti halinde) 14 gün (Kükürt içeriyorsa 1
eklenmelidir. Numuneler karanlıkta ya da koyu renk şişede muhafaza edilmelidir.
gün)
Florür
Hidrazin
Hidrokarbonlar
Plastik (PTFE hariç)
1 ay
Cam
HCl (ρ ≈1,2 g/ml) ile 1 mol/l’ye kadar asitlendirilmelidir. Numuneler karanlıkta ya da koyu
renk şişede muhafaza edilmelidir.
1 gün
Cam
HCl (ρ ≈1,2 g/ml) veya HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) veya (1+1) H2 SO4 ile pH 1-2 olacak
şekilde asitlendirilmelidir.
1 ay
PTFE vidalı kapaklı veya
Numune diğer analizlerde kullanılamayacağından hidrokarbonlar için ayrı tek bir kapta
buzlu cam kapaklı cam kap alınmalıdır.
4 gün
Demir
Kjeldahl Azotu
Kurşun
Lityum
Magnezyum
Manganez
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
Düşük derişimler için: PFA,
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
FEP
Plastik veya Cam ya da
Borosilikat cam
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
-18 °C altına dondurulmalıdır.
6 ay
(1+1) H2 SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir
1 ay
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Plastik veya borosilikat cam HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Cıva
Molibden
Nikel
1 ay
1 ay
1 ay
1 ay
6 ay
Plastik veya borosilikat cam
AAS ile analiz için, 1ml/100 ml oranında HCl ( ρ ≈1,2 g/ml) eklenmeli ve numunenin
kontamine olmaması sağlanmalıdır.
2 gün
PE,PP,FEP
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
1 ay
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
6 ay
Nitrat
Plastik veya Cam
Plastik veya Cam
Plastik
HCl (ρ ≈1,2 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
-18 °C altına dondurulmalıdır.
1 gün
7 gün
1 ay
Nitrit
Plastik veya Cam
Sahada süzme (0,40 μm’den 0,45 μm’lik filtreye kadar) yapılmalıdır.
4 gün
Plastik veya Cam
(1+1) H2 SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir
1 ay
Plastik
-18 °C altına dondurulmalıdır.
1 ay
Cam
HCl (ρ ≈1,2 g/ml) veya HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) veya (1+1) H2 SO4 ile pH 1-2 olacak
şekilde asitlendirilmelidir. Numune diğer analizlerden ayrı tek bir kapta alınmalı ve kabın
yaklaşık %90’ı doldurulmalıdır.
1 ay
Oksijen
Plastik veya Cam
Numune sahada analiz edilir.
pH
Plastik veya Cam
Numune tercihen sahada analiz edilir.
1 gün
Cam
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Plastik
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
(1+1) H2SO4 veya H3PO4 (ρ ≈1,7 g/ml) ile pH < 4 olana kadar asitlendirilmelidir.
21 gün
Toplam azot
Yağ ve Gres
Fenol indeksi
Toplam fosfor
Potasyum
Selenyum
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) veya (1+1) H2 SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
1 ay
-18 °C altına dondurulmalıdır.
6 ay
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir
1 ay
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Hidrür metoduyla
Düşük derişimler için: PFA, yapılacak analizlerde HCl (ρ ≈1,2 g/ml) kullanılmalıdır.
1 ay
FEP
Silikatlar
(çözünmüş,
toplam)
Gümüş
Plastik
Çözünmüş silikat analizi için süzme işlemi sahada yapılmalıdır.
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
1 ay
1 ay
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
1 ay
Askıda katı
madde
Plastik veya Cam
2 gün
Sülfat
Plastik veya Cam
1 ay
Sodyum
Sülfür (kolayca
Plastik
açığa çıkan)
Sülfit
Yüzey aktif
maddeler,
anyonik
Kalay
Plastik veya Cam
Sahada, 2 ml çinko asetat (0,1 g/ml) eklenerek sülfür sabitlemesi yapılır. pH değeri 8,5 ile
9,0 arasında değilse NaOH (katı halde) eklenir.
Klorlanmış numunelerde, numune alındıktan sonra 80 mg/1000ml oranında
sodyumtiyosülfatpentahidrat (katı halde) eklenir.
Sahada, her 100 ml numune için 1 ml EDTA çözeltisi (25 g/ml) eklenerek sülfit sabitlemesi
yapılır.
Vanadyum
Çinko
2 gün
3 gün
Cam
-18 °C altına dondurulmalıdır.
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HCl (ρ ≈1,2 g/ml) veya HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Düşük derişimler için: PFA, Hidrür metoduyla yapılacak analizlerde HCl (ρ ≈1,2 g/ml) kullanılmalıdır.
FEP
Kalsiyumdaki gibi
Toplam sertlik
Toplam katılar
(toplam bakiye, Plastik veya Cam
kuru özüt)
Uranyum
7 gün
Plastik veya borosilikat cam HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
Normal derişimler için: PEHD, PTFE
HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir
Düşük derişimler için: PFA,
FEP
1 ay
1 ay
7 gün
1 ay
1 ay
6 ay

Benzer belgeler

Su Numunelerinin Laboratuar Koşulları

Su Numunelerinin Laboratuar Koşulları Sodyum, Potasyum, Klorür, Sülfat, Fosfat, Kurşun, Çinko, Nitrat Tayinlerini kapsar.

Detaylı

NUMUNELERİN MUHAFAZA, TAŞIMA ve DEPOLANMASI İÇİN

NUMUNELERİN MUHAFAZA, TAŞIMA ve DEPOLANMASI İÇİN Eğer, asitlendirme sonucunda karbon dioksit açığa çıkmasına bağlı olarak uçucu organik maddelerin kaybından şüphe ediliyorsa, asitlendirme uygun değildir. Numune soğutularak 8 saat içerisinde anali...

Detaylı

Mobil sürüm için pdf hali - Fen Okulu |www.fenokulu.net

Mobil sürüm için pdf hali - Fen Okulu |www.fenokulu.net Yoğunlukları kaplardaki su yoğunluğuna eşit olan özdeş K ve L cisimleri terazi üzerindeki su dolu kaba ve taşırma kabına bırakılıyor. A terazisindeki kapta su seviyesinin yükseldiği ama taş-madığı,...

Detaylı