Su Numunelerinin Laboratuar Koşulları

Yorumlar

Transkript

Su Numunelerinin Laboratuar Koşulları
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Parametre
Numune Kabı
Minimum
Numune Miktarı
(mL)
P veya C
Alkalinite
200
Amonyum
(NH4+)
Anyonlar
(Br, F, Cl, NO2, NO3,
SO4, PO4)
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
Tercihen arazide yapılmalıdır. Saklama
sırasındaki indirgenme ve oksitlenme
reaksiyonları numunede değişikliğe neden
olabilir
Açıklama
14 gün
Tercihen arazide yapılmalıdır.
PE veya BC
Alüminyum (Al)
Koruma
Önerilen
Maksimum
Saklama
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
P veya C
100
Arazide süzülmeli ve pH 1-2 olacak şekilde
H2SO4 ile asitlendirilmelidir
21 gün
P veya C
100
Arazide süzülmelidir.
1 gün
Kolorimetrik Yöntem
PE
100
Arazide süzülmelidir. HNO3 ile pH 3 ±0,5 olacak
şekilde asitlendirilmelidir.
Arazide süzülmeli ve pH 1-2 olacak şekilde
H2SO4 ile asitlendirilmeli ve karanlıkta muhafaza
edilmelidir.
14 gün
İyon Kromatografik
yöntem
C, Polyolefin, PTFE
100
P
100
Arazide süzülmeli ve -18ºC’ a dondurulmalıdır.
P veya C
500
Bireysel anyonlara bakınız.
1 ay
1 ay
1/9
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Parametre
Antimon (Sb)
Arsenik (As)
Askıda Katı Madde
(AKM)
Bakır (Cu)
Minimum
Numune Miktarı
(mL)
Koruma
Önerilen
Maksimum
Saklama
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
1 ay
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
P veya C
500
-
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Numune Kabı
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
P veya C
BOD5
P
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
1000 mL kap
hava almayacak
şekilde ağzına
kadar
doldurulmalıdır
1000
Açıklama
2 gün
6 ay
Karanlıkta veya koyu renkli şişelerde saklanır.
1 gün
-18ºC’a dondurulmalıdır. Karanlıkta veya koyu
renkli şişelerde saklanır.
1 ay
(< 50mg/L ise 6 ay)
2/9
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Numune Kabı
Minimum
Numune Miktarı
(mL)
Koruma
Önerilen
Maksimum
Saklama
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
PE veya C
100
-
1 Ay
Bulanıklık
P veya C
100
Numuneler karanlıkta veya koyu renkli şişelerde
saklanır.
1 gün
Civa (Hg)
P veya BC
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
1 ay
ICP-MS Yöntemi
7 gün
Kolorimetrik Yöntem
Parametre
Bor (B)
Bromür (Br-)
Çinko (Zn)
Demir (Fe)
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
Demir (II)
P veya BC
100
HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Florür (F-)
P, PTFE
olmamalıdır.
200
-
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
Açıklama
Tercihen arazide analiz
yapılmalıdır.
1 ay
3/9
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Parametre
Orta Fosfat
Numune Kabı
Minimum
Numune Miktarı
(mL)
P,C ya da BC
250
P
Tercihen C ya da
PE, PVC
250
Arazide süzülmelidir. Analizden önce, oksitleyici
maddeler Demir(II)sülfat yada sodyum arsenit
ilave edilerek uzaklaştırılabilir.
-18ºC’ a dondurulmalıdır.
250
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Koruma
Önerilen
Maksimum
Saklama
1 ay
P veya C (Soda
camı hariç)
100 mL kap üstte
hava kalmayacak
şekilde ağzına
kadar
doldurulmalıdır.
Kadmiyum (Cd)
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
Kalsiyum (Ca2+)
PE
100
HNO3 ile pH 3 ± 0,5 olacak şekilde
asitlendirilmelidir.
1 ay
Klorür (Cl-)
P veya C
200
-
1 ay
Krom (Cr)
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
İletkenlik (EC)
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
Tercihen arazide analiz yapılmalıdır.
Açıklama
1 gün
4/9
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Parametre
Kobalt (Co)
Kurşun (Pb)
Numune Kabı
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
Minimum
Numune Miktarı
(mL)
Koruma
Önerilen
Maksimum
Saklama
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
1 ay
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
Lityum (Li+)
PE
100
HNO3 ile pH 3 ± 0,5 olacak şekilde
asitlendirilmelidir.
1 ay
Magnezyum (Mg2+)
PE
100
HNO3 ile pH 3 ± 0,5 olacak şekilde
asitlendirilmelidir.
1 ay
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
1 ay
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
1 ay
Mangan (Mn)
Molibden (Mo)
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
Açıklama
5/9
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Parametre
Nikel (Ni)
Nitrat
(NO3-)
Tüm Sular
Numune Kabı
Minimum
Numune Miktarı
(mL)
Koruma
Önerilen
Maksimum
Saklama
Normal
konsantrasyonlar
için; PE-HD,PTFE
Düşük
konsantrasyonlar
için; PFA, FEP
100
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
6 ay
P veya C
-
1 gün
PE veya C
-
1 gün
-18ºC’ a dondurulmalıdır.
8 gün
HCl ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
7 gün
PE veya C
200
P veya C
-18ºC’ a dondurulmalıdır.
P
Atık Su ve
Yüzey Suları
Nitrit
(NO2-)
Tüm Sular
Oksijen (Çözünmüş)
Permanganat İndeksi
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
200
Numune arazide süzülmelidir.
4 gün
P veya C
250
Tercihen arazide analiz yapılmalıdır.
1 gün
P veya C
250
Numune arazide süzülmelidir.
4 gün
Tercihen arazide analiz yapılmalıdır. Numuneler
karanlıkta veya koyu renkli şişelerde saklanır.
1 gün
500 kap
tamamen
doldurulmalıdır.
Spektrofotometrik
yöntem
1 ay
P veya C
P veya C
Açıklama
P veya C
500
pH 1-2 olacak şekilde H2SO4 (1+1) ile
asitlendirilmelidir.
2 gün
P veya C
500
Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir.
2 gün
P
500
-18ºC’ a dondurulmalıdır.
Spektrofotometrik
yöntem
1 ay
6/9
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Parametre
pH
Potasyum (K+)
Numune Kabı
P veya C
PE
Minimum
Numune Miktarı
(mL)
100 mL kap üstte
hava kalmayacak
şekilde ağzına
kadar
doldurulmalıdır.
100
Koruma
Tercihen arazide analiz yapılmalıdır.
HNO3 ile pH 3 ± 0,5 olacak şekilde
asitlendirilmelidir.
Önerilen
Maksimum
Saklama
1 gün
1 ay
HNO3 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir.
Renk
Sodyum (Na+)
P veya C
PE
500
100
Numuneler karanlıkta muhafaza edilmelidir.
5 gün
Demir(II) bakımından zengin olan yeraltı
sularının tayininde numune alındıktan sonra
arazide analiz edilmelidir.
5 dakika
HNO3 ile pH 3 ±0,5 olacak şekilde
asitlendirilmelidir.
1 ay
Sülfat (SO42-)
Sülfür (S2-)
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
P veya C
P
200
-
100
Arazide 2 mL çinko asetat çözeltisi ilave edilerek
karıştırılmalıdır. pH 8,5-9,0 arasında değilse
NaOH ilave edilmelidir.
Eğer numune klorlanmış ise, arazide her 1000
mL numune için 80 mg sodyum tiyosülfat
pentahidrat (Na2S2O3.5H2O) numuneye ilave
edilmelidir.
Açıklama
İyon kromatoğrafik
yöntem için
Alev fotometrik yöntem
için
İyon kromatoğrafik
yöntem için
Alev fotometrik yöntem
için
1 ay
7 gün
7/9
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Numune Kabı
Minimum
Numune Miktarı
(mL)
Sülfit (SO32-)
P veya C
100
Arazide, her 100 mL numuneye 1 mL EDTA
çözeltisi ilave edilerek karıştırılmalıdır.
Toplam Çözünmüş
Madde
P veya C
100
-
PE
100
HNO3 ile pH 3 ± 0,5 olacak şekilde
asitlendirilmelidir.
P veya C (Steril)
500
2ºC - 5ºC’ da Soğutma
500
Şişe ağzına kadar doldurulmalı ve ağzı sıkıca
kapatılmalıdır.
500
10 g Kalsiyum karbonat tozu (parçalanmış
kalsiyum karbonat tozu veya mermer tozu) ilave
edilerek şişe ağzına kadar doldurulmalı ve ağzı
sıkıca kapatılmalıdır.
Parametre
Toplam Sertlik
Bakteriyolojik Analiz
(T. Koliform, Fekal
Koliform ve E.Coli)
Kireç Çözme
Kapasitesi /
Kireç Çözücü
karbonik asit
P veya C
Koruma
Önerilen
Maksimum
Saklama
Açıklama
2 gün
24 saat
1 ay
8 Saat
48 Saat
Klorlanmış sularda
sodyum tiyosülfat ilaveli
kaplar kullanılmalıdır
Numunenin alınması,
taşınması ve
Laboratuvarda analizinin
gerçekleştirilmesi
esnasındaki sıcaklık farkı
5°C’ yi geçmemelidir.
Beton Temas Suyu
Analiz Seti
P
1500
pH, EC, Toplam Sertlik, Magnezyum, Klorür, Amonyum, Sülfat, Permanganat İndeksi,
Toplam Alkalinite ve Kireç Çözücü Karbonik Asit Tayinlerini kapsar.
Beton Karma Suyu
Analiz Seti
P
1500
Sodyum, Potasyum, Klorür, Sülfat, Fosfat, Kurşun, Çinko, Nitrat Tayinlerini kapsar.
Sulama Suyu Analizi
pH, EC, Na+,K+,Ca2+,Mg2+,Cl-,SO42-,B,%Na, SAR, Suyun Sınıfı, Fenol Ftalein ve Metil
Oranj Alkalinitesi tayinlerini kapsar.
İçme Suyu Analizi
pH, EC, Na+,Cl-,SO42-,NH4+,NO2-,NO3-,F-,Renk, Bulanıklık, Sb, As, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg,
Ni, Fe, Mn ve Al tayinlerini kapsar.
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
8/9
SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ
Not :
1) P : Plastik, C: Cam, BC: Borosilikat Cam, PE: Polietilen, PE-HD: Yüksek yoğunluklu polietilen, PTFE: Politetrafloretilen, PFA: Perfloralkoksi,
FEP: Perflor(etilen/propilen), PVC: Polivinilklorür
2) Taşıma esnasında numuneler (5 ± 3) ˚C’ ye soğutularak muhafaza edilmelidir.
3) Tabloda belirtilen numune kapları spesifiktir. Bu durum, oldukça düşük konsantrasyonlar ölçüleceği zaman önemlidir. Diğer durumlarda plastiğin türü
önemli değildir.
LS.01/PR.18/2/01.11.2013
Yayın Tarihi: 25.01.2013
9/9

Benzer belgeler

Ek-1 Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun

Ek-1 Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Plastik veya Cam 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir, Plastik Sahada süzme yapılmalı ve-18°C altına dondurulmalıdır Normal derişimler için: PEHCl (ρ ≈1,2 g/ml) veya HNO3 (ρ ≈1,42 g/ml) ile pH 1-...

Detaylı

NUMUNELERİN MUHAFAZA, TAŞIMA ve DEPOLANMASI İÇİN

NUMUNELERİN MUHAFAZA, TAŞIMA ve DEPOLANMASI İÇİN Sular sahada filtreden geçirilmeli.H2SO4 ile pH 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir(5.2.5) Numuneler karanlık oda ya da koyu renkli cam şişelerde muhafaza edilmelidir. Sular sahada filtreden geç...

Detaylı

Genel Kimya Lab II Föy

Genel Kimya Lab II Föy Örneğin 1 M NaOH çözeltisi hazırlamak için 1 mol = 23g+16g+1g = 40g NaOH tartılarak küçük bir behere alınır. Daha sonra az miktarda damıtık su ile çözülerek 1 litrelik balon jojeye aktarılır. Katı ...

Detaylı