YASAL SORUMLULUK SINIRI Bu site üçüncü sahıslar tarafından

Transkript

YASAL SORUMLULUK SINIRI Bu site üçüncü sahıslar tarafından
YASAL SORUMLULUK SINIRI
DISCLAIMER
Bu site üçüncü sahıslar tarafından kontrol edilen
İnternet sitelerine bağlantılar sağlamaktadır. Bu
üçüncü şahıs sitelerindeki bilgiler, ürünler ve
hizmetler ile kurumumuzun hiçbir şekilde
herhangi bir menfaat bağlantısı söz konusu
değildir. Yine ilgili üçüncü şahısların web
sitelerinde yayınlayabileceği herhangi bir bilgi ve
içerikle de bölümümüzün bir ilgisi ve kontrolü
olamaz. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki
bilgiler *olduğu gibi* sağlanmaktadır ve açık ya
da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir.
This web site contains links to other web sites
maintained by third party entities. Any
information, product or service obtained by those
web sites is not related to our site by any means
of benefits under any circumstances. All
information provided by this web site and other
linked sites are given *as is* and no information
are guaranteed under any direct or indirect
conditions.
Sitemizde verilen dahili bilgiler bir otomasyon
sistemi üzerinden sağlanmakta ve içeriği sıklıkla
güncellenmektedir. Yine de kurumumuz, bu
sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki
malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları
konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında
olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç
bir garanti vermez; her türlü teknik ve insani
hataya karşı, burada verilen herhangi bir bilgi ile
ilgili olarak site ziyaretçisinin görebileceği maddi
ve manevi herhangi bir zarardan kurumumuz
nezdinde özel veya tüzel bir kişinin sorumluğu
bulunamaz.
Ziyaretçi,
verilen
bilgilerin
doğruluğunu sorgulamak ihtiyacı duyduğu
takdirde başka kaynaklardan yararlanmak
zorundadır.
Sitemizin ziyaretçisi, bu siteyi kullanmakla
yukarıda belirtilen uyarıları anlamış ve
doğabilecek tüm maddi ve manevi zararın
tazminini de üstlenmiş kabul edilir.
The domestic information given by this web site
is provided by a local computer automation
system and the contents are frequently updated.
Nevertheless, our department denies any
responsibility
of,
neither
the
possible
consequences resulting from the utilization, nor
any results coming out by reliability, punctuality,
certainty or truth problems of the contents within
this site or other linked sites. Any individual or
institution related to this web site does not have a
responsibility of any damage, neither moral nor
physical, related to any information herein. The
visitor of this web site has to verify the
information within this web site by other means
whenever he/she needs to make sure of its
reliability.
The visitor of this web site is regarded as fully
understood the above warnings and undertaken
the full responsibility of any possible physical
and/or moral damages.