Sistem Yapılanması ve Tanıtım - Yüksek Başarımlı Hesaplama

Transkript

Sistem Yapılanması ve Tanıtım - Yüksek Başarımlı Hesaplama
Sistem Yapılanması ve Tanıtım
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yüksek Başarımlı Hesaplama Laboratuvarı yayınıdır. Laboratuvar kullanıcılarının eğitimleri için düzenlenmiştir. İzin alınmaksızın ve
referans verilmeksizin hiçbir bölümü yayınlanamaz veya kullanılamaz. Bu yayın, erişildiği ve görüntülendiği takdirde bu açıklama kabul edilmiş sayılır. (2009)
İçerik
•  Tarihçe
•  Kuruluş
Amacı
•  Laboratuvar
Kaynakları
–  Moonstar
Stargate
Küme
–  Orion
Küme
–  PC
Küme
–  Depolama
Kaynakları
–  Yedekleme
Kaynakları
•  Etkinlikler
•  Erişim
Bilgileri
Tarihçe
•  1999
Bilişim
EnsKtüsü
kuruldu.
•  2000
Türkiye’de
ilk
Hesaplamalı
Bilim
ve
Mühendislik
(HBM)
Programı
açıldı.
•  2003
Türkiye’
de
ilk
HPC
Laboratuvarı
İTU
bünyesinde
kuruldu.
•  2005
Türkiye’
de
ilk
kez
64
bit
Linux,
kümeleme
mimarisine
dayalı
HPC
alanında
kullanılmaya
başlandı.
•  2006
Temmuz
UYBHM
kuruldu
(64
bit
Linux).
Kuruluş
Amacı
 Bilgisayar
tabanlı
algoritma
ve
teknolojiler
üzerinde
yoğunlaşmayı
ve
bu
alanda
yapılacak
eğ[email protected]
ile
bu
çalışmaların
geliş@rilmesini
hedeflemektedir.
 Hesaplamalı
Bilim
ve
Mühendislik
alanında
karşılaşılan
problemleri
etkin
bir
şekilde
çözerek
bu
alanda
yeni
ve
önemli
bir
yapı
oluşturmayı
hedeflemektedir.
 Tüm
alanlarda
hesaplama
plaFormu
oluşturarak
[email protected]ç
duyan
kişi
ve
kurumlara
destek
vermeyi
amaçlamaktadır.
 Akademik
ve
endüstriyel
alandaki
çalışanları
bir
araya
[email protected]
araşHrma
ve
geliş@rme
organizasyonlarını
desteklemeyi
amaçlamaktadır.
Kuruluş
Amacı
 Bu
kapsamda
laboratuvar,
yüksek
başarımlı
hesaplama
ve
[email protected]
modelleme
ile
simülasyon
alanında
hızla
çalışmalara
başlamışHr.
 Bilimsel
ve
teknolojik
alanda
yüksek
performans
ve
örgüsel
hesaplama
(grid
[email protected])
çözümleri
üzerinde
yoğunlaşarak
akademik
çalışmalara
destek
sağlamaktadır.
 Akademik
çalışmaların
yanısıra
teknoloji
yönlü
iş
sahalarına
servis
sağlama
olanaklarının
güçlendirilmesini
amaçlamaktadır.
İTÜ
Bilişim
[email protected]üsü
HPC
Evreleri
•  2001
‐
Mühendislikte
İleri
Teknolojiler
(DPT)
Projesi
•  2003
‐
İlk
donanım
Moonstar
(SunFire12K,
16
cpu)
•  2004
‐
Sun
güncelleşKrme,
Moonstar
+
Stargate
Cluster
(SunFire12K,
+16
cpu
+
SunFire
v210,
48
cpu)
•  2005
‐
HP
(DL360+DL580)
Orion
Cluster,
110
cpu
•  2006
‐
Orion
Cluster
güncelleşKrme,
HP
DL580,
+122
cpu
•  2007
‐
Orion
Cluster
RAM
güncelleşKrmesi
•  2008
‐
Orion
Cluster
güncelleşKrmesi,
+56
core
•  2009
‐
PC
Cluster,
HP
slim
masaüstü
PC,
25
cpu
•  2009
‐
Orion
Cluster
güncelleşKrme,
HP
Blade,
+208
core
Laboratuvar
Kaynakları
•  Moonstar
ve
Stargate
Küme
(Cluster)
•  Orion
Küme
(Cluster)
•  BE
PC
Küme
(Cluster)
Moonstar
(SUN
Fire
12K)
Yapılanması
• 16X900Mhz
UltraSparc
III
Cu
MİB*
• 16X1200Mhz
UltraSparc
III
Cu
MİB
• 64
GB
Bellek
(2
GB/MİB)
• 8MB
L2
Önbellek
• 2
Dinamik
Alan
• 32
KB
[email protected]
and
64
KB
data
on
chip
L1
Cache
• 2.6
TB
Disk
Dizileri
*
Merkezi
İşlem
Birimi
Moonstar
Yapılanma
Şeması
MOONSTAR
• 
2
Bağımsız
Sistem
Kontrolü
• 
2
Dinamik
Alan
• 
16x900Mhz
UltraSparc
III
Cu
MİB
• 
16x1200Mhz
UltraSparc
III
Cu
MİB
• 
64
GB
Bellek
‐moonstar‐
• 4x900
Mhz
UltraSparc
III
Cu
• 8
GB
Bellek
• İleri
seviye
kullanımlar
için
• 5
dakika
içinde
16x900Mhz
+16x1200Mhz
MİB
ve
+
64
GB
Bellek
olabilme
imkanı
‐space‐
• 16x1200
Mhz
UltraSparc
III
Cu
MİB
• 12x900
Mhz
UltraSparc
III
Cu
MİB
• 56
GB
RAM
• Etkileşimli
erişim
imkanı
Stargate
(SUN
Fire
v210
Server)
Yapılanması
Stargate
24
Adet
düğüm
(node)
Herbir
Orbit
düğümde
• 
2x1064
Mhz
UltraSparc
III
Cu
MİB
• 
2
GB
Bellek
• 
2x
Ultra160SCSI
36GB
sabit
disk
• 
Etkileşimli
çalışmaya
kapalı
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image,
or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the
red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
Orion
Küme
(Cluster)
Yapılanması
Orion
Sunucu
Mimarisi
Küme
Yapılanması:
HP
DL360
(thin)
sunucu
grubu:
34
adet
2x3.4
GHz
Intel
Xeon
‐
14
adedinde
2x2
GB
RAM
‐
20
adedinde
2x4
GB
RAM
2
x
160
GB
(IDE)
HDD
HP
DL380
(thin)
sunucu
grubu:
10
adet
2x3.0
GHz
Intel
Xeon
2x4
GB
RAM
HP
DL580
(fat)
sunucu
grubu:
41
adet
4x3.16
GHz
Intel
Xeon
‐
36
adedinde
8x1
GB
RAM
‐
4
adedinde
8x2
GB
RAM
‐
1
adedinde
8x4
GB
RAM
2
x
147
GB
(SCSI)
HDD
Lustre
Dosya
Sistemi,
2
MDS
ve
10
OSS
sunucu
ile
Paralel
IO,
Myrinet,
2
SFS
Disk
Kümesi
(SFS1
5TB,
SFS2
22TB)
Orion
Küme
(Cluster)
Yapılanması
Orion
Blade
Mimarisi
Küme
Yapılanması:
Toplam
208
çekirdek
(MİB)
içeren
26
adet
düğüm
bulunmaktadır.
26
düğüm
Infiniband
ağ
teknolojisi
ile
Orion
Küme
(Cluster)
yapısına
dahildir.
Her
düğümde;
• 2.66
GHz
12
MB
L2
ön
bellekli
• 2x
Intel
Quad
Core
x86_64
işlemci
• işlemci
başına
2
GB
bellek
mevcutur.
Bilişim
[email protected]üsü
PC
Cluster
Yapılanması
BE
PC
Cluster
Yapılanması:
25
adet
3.2GHz
Tek
Çekirdekli
masaüstü
PC’ler
ile
PC
cluster
sistemi
oluşturulmuştur.
• 
20
düğümde
2GB
RAM
bellek
• 
5
düğümde
1GB
RAM
bellek
bulunmaktadır.
Depolama
ve
Yedekleme
Kaynakları
Moonstar
Stargate
Küme:
 
Disk
Dizileri
(Sun
StorEdge
T3
Array)
 8xT3
Dizisi
‐2.6
TeraByte
Kapasite
‐10000
RPM
SCSI
Sabit
Disk
 1xS1
Dizisi
‐
Açılış
Diskleri,
Aynalama
 
Yedekleme
Ünitesi
(Sun
StorEdge
L60
Tape
Library)
 L60
Yedekleme
Ünitesi
‐ 60
x
100
GB
=
6
TB
yedekleme
kapasitesi
‐60
Kartuşluk
kapasite
20
x
200
GB
LTO2
Kaset
Kütüphanesi
Depolama
ve
Yedekleme
Kaynakları
Orion
Küme:
 Depolama
Ünitesi
(HP
SFS20:
StorageWorks
MSA20
Disk
Array)
 Lustre
Dosya
Sistemi,
 2
MDS
ve
10
OSS
sunucu
ile
Paralel
IO
 2
SFS
Disk
Kümesi
‐
SFS1
5
TB
‐
SFS2
22
TB
 Yedekleme
Ünitesi
(HP
MSL
8096
LTO
4
Tape
Library)
 LTO
4
Standardında
Yedekleme
Ünitesi
‐ 
4
adet
okuyucu
‐ 
96
kaset
yuvası
‐ 
Her
bir
kaset
üzerinde
800GB
veri
depolama
kapasitesi
Depolama
ve
Yedekleme
Kaynakları
BE
PC
Küme:
 Depolama
Ünitesi
(HP
EVA)
 Merkezi
Fiber
BağlanHlı
Veri
Depolama
 3
disk
dizisinde
toplam
14.4TB
veri
depolama
kapasitesi
 Yedekleme
Ünitesi
(HP
MSL
8096
LTO
4
Tape
Library)
 LTO
4
Standardında
Yedekleme
Ünitesi
‐ 
4
adet
okuyucu
‐ 
96
kaset
yuvası
‐ 
Her
bir
kaset
üzerinde
800GB
veri
depolama
kapasitesi
Destek
Birimleri
BE
YBH
LAB
donamınları
aşağıdaki
destek
birimleri
ile
elektrik
kesin@
ve
dalgalanmalarına
karşı
korunmaktadır.
 UPS
 
2
x
20
KVA
UPS
 
2
x
30
KVA
UPS
 
2
x
60
KVA
UPS
 Jeneratör
 110
KVA
 110
KVA
Destek
Birimleri
BE
YBH
LAB
donamınları
aşağıdaki
iklimlendirme
sistemleri
ile
standartlara
uygun
olarak
çalışma
koşulları
yaraHlarak
korunmaktadır.
 Sunucu
Odası
 
1
x
50,5
kW
sanayi
@pi
16730
m3/h
hava
akımlı
hassas
soğutma
cihazı
 
1
x
45000
BTU
sanayi
@pi
hassas
soğutma
cihazı
 
2
x
42000
BTU
salon
@pi
 UPS
Odası
 3
x
42000
BTU
salon
@pi
 1
x
16000
BTU
split
@pi
Etkinlikler
• Sun Application HPC Tuning, İTÜ BE ,(Ruud Van der Pas) 6-8 Mayıs 2003
• Matlab & Simulink Temel Eğitimi, İTÜ BE, 4-7 Ağustos 2003
• Matlab & Simulink Temel Eğitimi , İTÜ BE, 19-21 Kasım 2003
• İ.T.Ü Grid Günleri, SDKM, 12-13 Temmuz 2004
• İTÜ Grid Atölye Günleri, SDKM, 18-22 Ekim 2004
• ICCSE ISTANBUL’ 05 (International Conference on Computational Science
and Engineering), 27-30 Haziran 2005
Erişim
Bilgileri
• HPC Lab. Sanaldoku adresi:
http://laplace.be.itu.edu.tr/hpcc
• HPC Lab. Forum adresi:
http://laplace.be.itu.edu.tr/forum
• Kullanıcı destek ileti adresi:
[email protected]
• Kullanıcıları içeren dizelge adresi:
[email protected]
• Destek hattı: (212) 285 71 94 Dahili 142
• Sistemin IP adresi:160.75.90.91 (güvenli bağlantı)
Erişim
Bilgileri
• Adres:
İ.T.Ü Ayazağa
Kampüsü
Fen Bilimleri Binası
Kat 2 Maslak
Sarıyer / İstanbul
Destekleyen
Kurum
ve
Kuruluşlar
Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT)
Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK)
Bilişim
[email protected]üsü
Yüksek
Başarımlı
Hesaplama
Laboratuvarı
Sistem
Yö[email protected]
Grubu
2009
Hazırlayanlar: H. Hakan Gürel, Özden Akıncı, Berk Onat

Benzer belgeler

ALBA FOOD BV Jan van Galenstraat 4 1051 KM Amsterdam 020

ALBA FOOD BV Jan van Galenstraat 4 1051 KM Amsterdam 020 MAZA MUHAMMARA 6X200 GR TAT KETCAP 12X510 GR TATLI DOMATES KURU YAGDA 3000 ML 1*4 ENGINAR KALBI 15X390 GR KAYMO BLIK BAMYA KONSERVE 12X720 CC BURCU TAT KETCAP 12X510 GR ACI AJVAR ACILI 12X720 CC SO...

Detaylı

özgeçmiş - Kadir Has Üniversitesi

özgeçmiş - Kadir Has Üniversitesi Hasan Dağ, Özgeçmiş, Sayfa 2/10

Detaylı

CSS (Cascading Style Sheets)

CSS (Cascading Style Sheets) sanaldoku tasarımında çok kullanışlı değillerdir çünkü bilgisayardan bilgisayara bir çok özellik değişmektedir. Özellikler monitörlerin değişik ebatlarda ve özelliklerde olması bu bi...

Detaylı