tc trabzon valiliği il milli eğitim müdürlüğü kitap - AR

Transkript

tc trabzon valiliği il milli eğitim müdürlüğü kitap - AR
T.C.
TRABZON VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Bu Şartname Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin
ortaklaşa düzenlediği “Kitap Okuma Yarışması”nın amacını, katılım şartlarını, yarışmanın
şeklini, yapılacak değerlendirme kriterlerini, verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve
usulleri kapsar.
AMAÇ:

Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek,

Öğrencilerimizin özellikle yaz tatilini kitap okuyarak değerlendirmesini sağlamak,

Öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu geliştirmek,

Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek,

Öğrencilerimize okuduklarını değerlendirip yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerini ifade
edebilme yeteneği kazandırmak,

Öğrencilerin hayata farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak,
HEDEF:
2016 Eylül ayı itibariyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kayıtlı olan
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Sınıflar seviyesindeki öğrencilerin yaz tatilinde, okudukları sınıf
seviyesindeki kitaplardan, 2016 Ekim ayı içinde yapılacak il merkezli bir değerlendirme sınavında
dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi hedeflenmektedir.
YARIŞMANIN DAYANAĞI:
Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği’nin Toplum Hizmeti başlıklı 12. maddesinin (e) bendinde yer alan “Toplumda Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik
çalışmalar yapmak.” hükmü
KAPSAM
Bu şartname İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü
ile
Trabzon
Büyükşehir
Belediyesi’nin
düzenlediği kitap okuma yarışmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.
HEDEF KİTLE:
2016 Eylül ayı itibariyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kayıtlı olan
Tüm Resmi-Özel Okul Öğrencileri (2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11, 12. Sınıflar)
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
İL / İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü- Strateji Geliştirme Şubesi koordinesinde tüm eğitim öğretim şubeleri,

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü; Strateji Geliştirme Şubesi koordinesinde tüm eğitim öğretim şubeleri
yürütür.

Yarışmaya, şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımının sağlanması için
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbir alınır. Bu konuda okullar, İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri de İl Millî Eğitim Müdürlüğüne karşı sorumludur.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLER:
1. Yarışmayı öğrencilere duyurmak, diğer iş ve işlemlerin takibatını yapmak,
2. Okuma yarışması sınavında görev almak isteyen öğretmenlere gerekli yazıların duyurulmasını sağlamak ve
görev almak isteyen öğretmenlerin listesini Trabzon Ar-ge birimine bildirmek.
3. Yarışma, öğrencilerimizin yaz tatilini dolu dolu değerlendirmesini ve özellikle kitapla daha fazla
meşgul olmasını amaçladığı için, karne tatilinden önce tüm öğrencilerin yarışmadan haberdar
edilmesi sağlamak,
4. Okul idaresinin belirlediği öğretmenlerce, öğrencilere bu yarışmanın bilgilendirilmesi ve içeriği
konusunda rehberlik yapmak,
5. Yarışmaya katılacak öğrencilerin başvurularını 30 Eylül 2016 tarihine kadar www.argetrabzon.gov.tr
adresine girerek elektronik ortam üzerinden başvurularını yapmak.
6. Okullardan katılım sayısı konusunda herhangi bir sınırlandırma yoktur.
SINAVA KATILIM ŞARTLARI

2016 Eylül ayı itibariyle Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kayıtlı olan
Tüm Resmi-Özel Okul (2,3,4,5,6,7, 8, 9,10,11, 12. Sınıflar) öğrencisi olmak.




Belirlenen sınıf seviyesinde okuyor olmak.
Sınıf seviyesine uygun seçilmiş olan kitapları okumuş olmak.
Sınav soru hazırlama komisyonundakilerinin 1.derece yakını olmamak.
30 Eylül 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar www.argetrabzon.gov.tr adresinden başvuru
yapmış olmak.
YARIŞMA USULÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Sorular Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi’’nce oluşturulan yarışma
komisyonu tarafından hazırlanacaktır.
2. Yarışma sınavı:

2,3,4. sınıf öğrencileri çoktan seçmeli sorularla 40 soru ve 3 şık üzerinden 60dk.

5-8. sınıf öğrencileri çoktan seçmeli sorularla 80 soru ve 4 şık üzerinden 100dk.

9-12. sınıf öğrencileri çoktan seçmeli sorularla 100 soru ve 5 şık üzerinden 120dk. sınava tabii
olacaktır.

Sınavda her seviyede en yüksek puan alan ilk üç kişi dereceye girecek olup önce yarışmacıların doğru
sayılarına, doğru sayılarının eşit olması halinde yanlış sayılarına, yanlış sayısının da eşit olması
halinde doğum tarihinin küçük olmasına bakılacaktır.
3. Öğrencilere ek listede belirlenen sınıf seviyesindeki kitapların tamamından soru sorulacaktır.
4. Hazırlanan sorular, listede yer alan okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, okuma, kavrama
ve anlaşılma düzeylerini ölçmeye yönelik nitelikli sorulardan oluşacaktır.
5. Okuma yarışmasına sınav sorularını hazırlayan komisyondaki görevlilerin 1.derece yakınları
katılamayacaktır.
6. Yarışma sınavları, merkezi sistem sınav yönergesi şartlarına göre yapılacaktır.
7. Sınavlar, sınava girecek öğrenci sayısına ve yoğunluk durumuna göre belirlenen merkezlerde yapılacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru tarihi: 30 Eylül 2016 Cuma günü mesai saati sonuna kadar.
Yarışma tarihi: 30 Ekim 2016 Pazar günü saat 10:00
Sınav Merkezi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup Tc no ile sistem üzerinden sınav giriş
belgesi alınabilecek.
Sonuçların duyurulması: Sınavlar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okunup sonuçlar
www.argetrabzon.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
Ödül töreni: 2016 (Tören günü ve saati sonradan belirlenecektir.)
ÖDÜLLER: Yarışmanın ödülleri Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi
arasında yapılan protokol gereği Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.
Her Seviyede
1.
2.
3.
Olan Öğrenciler
Olan Öğrenciler
Olan Öğrenciler
Mansiyon Layık
Görülen Öğrenciler
ÖDÜL
Yurt dışı seyahati (Öğrenci+ veli/öğretmeni ile birlikte)
Bilgisayar
Tablet
Çanakkale Gezisi

Kitap okuma yarışmasına katılım oranı en yüksek okul(lar)a kütüphane kurulacaktır.

Sınavda her seviyede en yüksek puan alan ilk üç kişi dereceye girecek olup önce yarışmacıların doğru
cevap sayılarına, doğru cevap sayılarının eşit olması halinde yanlış cevap sayılarına bakılacaktır .
Yanlış cevap sayısının da eşit olması halinde doğum tarihi küçük olan yarışmacı tercih edilecektir.
***Yarışmayla ilgili diğer tüm hususlar www.argetrabzon.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
Aşağıdaki belirtilen sınıf seviyeleri 2016–2017 yılı için geçerlidir.
TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUMA YARIŞMASI
KİTAP LİSTESİ
2016-217 Eğitim
Öğretim yılındaki
2. Sınıf seviyesi
KİTABIN ADI
Buzullar Eriyor!
Yavru Tavşan İle Yavru Sincap
Yardımlaşmayı Öğreniyor
Alacağınız Olsun
YAZARI
Fabien Mense
Fatma Beyza Tütüncüoğlu
D.Ege Göçmen
KİTABIN ADI
3. Sınıf seviyesi
YAZARI
John Reynolds Gardıner
Büyük Yarış
Memleketim
Yavuz Bahadıroğlu
Fikri ile Fahri 1 - Ayakkabıların Ayakları Nehir Aydın Gökduman
Yoktur
KİTABIN ADI
4. Sınıf seviyesi
Dünyayı Sırtlayan Yiğitler
İsmail Bilgin
Bizim Sınıf Kopya Çekmez
Yusuf Asal
Kanka Bey’in İnsan Vücudu Dersleri
Mıchael Cox
KİTABIN ADI
5. Sınıf seviyesi
YAZARI
Korkunç Fikirler İstasyonu
Yıldız Tozu
Sadako
YAZARI
Fatma Çağdaş Börekçi
Mustafa Kutlu
Elanor Coerr
KİTABIN ADI
YAZARI
6. Sınıf seviyesi
Var mı Arkadaşlık Gibisi
Yavuz Bahadıroğlu
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa
İbrahim Ünsal
Suya Kavuşuncaya Dek
LındaSue Park
KİTABIN ADI
7. Sınıf seviyesi
YAZARI
Ada
Kim Güldüye Gittim, Gelicem
Heodore Taylor
Piri Reis’in Hazineleri
Tuncel Altınköprü
Mine Sota
KİTABIN ADI
YAZARI
Kadim Şehrin Şifreleri
Almila Aydın
Petey
Ben Mıkaelsen
Korkusuz Savaşçı Battal Gazi
İbrahim Ünsal Uçar
KITABIN ADI
YAZARI
Yabancı
Albert Camus
Nar Ağacı
Nazan Bekiroğlu
Şah ve Sultan
İskender Pala
Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdı Tanpınar
Aklında Bir Sayı Tut
John Verdon
8. Sınıf seviyesi
9-12.Sınıflar
seviyesi
TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
................................... Okulu/Lisesi öğrencisiyim. 2016 / 2017 Eğitim Öğretim yılının
30/10/2016 tarihinde yapılan “Kitap Okuma Yarışması” ndaki sınav kağıdımın tekrar incelenmesini
istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim
…../…../..…/ numaralı sorularda hata var
Optik okuma sorunu var
Diğer sebepler
(İtiraz sebebinizle ilgili kutucuğa x koyunuz)
…./…./2016
İmza
Adı Soyadı:
Okulu
:
Öğrenci Numarası
:
Sınıfı
:
Tc kimlik no
:
Telefon Numarası
:
E-Posta
:
Tebligatın e-posta olarak gönderilmesini kabul ediyorum.
SINAV SONUCUNA İTİRAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Sınav sonuçlarına itirazlar sınav gününden itibaren en geç üç işgünü içerisinde yazılı veya elektronik
ortamda yapılacaktır. İtiraz dilekçelerine en geç 5 işgünü içerisinde cevap verilecek olup cevap e-posta yolu
ile gönderilecektir.
Asıl sonuçlar www.argetrabzon.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Benzer belgeler

tc trabzon valiliği il milli eğitim müdürlüğü kitap okuma yarışması

tc trabzon valiliği il milli eğitim müdürlüğü kitap okuma yarışması T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Bu Şartname Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Kitap Okuma ...

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KİTAP cevap sayılarına, doğru cevap sayılarının eşit olması halinde yanlış cevap sayılarına bakılacaktır . Yanlış cevap sayısının da eşit olması halinde doğum tarihi küçük olan yarışmacı tercih edilecekt...

Detaylı