Sayının İçindekiler - Türkiye Klinikleri

Transkript

Sayının İçindekiler - Türkiye Klinikleri
Türkiye Klinikleri
NÖROŞİRÜRJİ
ÖZEL
Cilt
5 Sayı
İÇİNDEKİLER
Sayı Editöründen
Erdal KALKAN
1
Lomber Omurga Anatomisi
Anotomy of the Lumbar Spine
Fatih ERDİ, Emir Kaan İZCİ
8
Lomber Omurga Biyomekaniği
Biomechanic of Lumbar Vertebrae
Emrah EGEMEN, Onur YAMAN
13
Lomber Dejeneratif Disk Hastalarında Klinik Bulgular
Clinical Findings of Lumbar Degenerative Disc Diseases
Önder GÜNEY, Fatih ERDİ
18
Lomber Dejeneratif Disk Hastalarında Radyolojik Görüntüleme
Imaging of Lumbar Degenerative Disk Diseases
Demet KIREŞİ
25
Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Elektrofizyolojik Tanı
Electrophysiological Diagnosis of Lumbar Degenerative Disc Diseases
Faik İLİK
3 Yıl
2015
28
Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Doğal Seyir
Natural History of the Lumbar Degenerative Disc Diseases
Bülent KAYA
31
Çoçukluk ve Adolesan Çağda Lomber Disk Hernileri
Lumbar Disc Herniation in Childhood and Adolescences
Oğuz D. KARAKOYUN, Ali DALGIÇ
38
Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Konservatif Tedavi Yöntemleri
Conservative Treatment of the Lumbar Degenerative Disc Diseases
Yaşar KARATAŞ, Fatih KESKİN
44
Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Anestezi
Anesthetic Management of Lumbar Degenerative Disc Diseases
Atilla EROL
50
Diskojenik Bel Ağrısı ve Tedavi Yöntemleri
Discogenic Low Back Pain and Treatment Methods
Rafet ÖZAY, Hüseyin Hayri KERTMEN
56
Lomber Dejneratif Disk Hastalıklarında İnstabilite
Lumbar Degenerative Disc Diseases Instability
İhsan DOĞAN, Ayhan ATTAR
63
Lomber Dejneratif Disk Hastalıklarında Minimal İnvaziv Yaklaşımlar
Minimally Invasive Approaches in Lumbar Degenerative Disc Diseases
Abdülfettah TÜMTÜRK, Ahmet KÜÇÜK, Bülent TUCER
68
Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Endoskopik Yaklaşımlar
Endoscopic Approaches in the Treatment of Lumbar Degenerative Disc Diseases
Evren YÜVRÜK, Sait NADERİ
74
Epiduroskopi
Epiduroscopy
İnan GEZGİN, Sedat ÇAĞLI
78
Lomber Dejneratif Disk Hastalıklarında Mikrodiskektomi
Lumbar Microdiscectomy for Degenerative Disc Diseases
Rahmi Kemal KOÇ
82
Far Leteral Disk Hernileri ve Cerrahi Tedavisi
Far Lateral Disc Herniations and Surgical Treatment
Fatih KESKİN, Mehmet KENAN
86
Tekrarlayan Disk Hernilerinde Tedavi Yaklaşımları
Therapeutic Approaches on Recurrent Lumbar Disc Herniation
İlkay IŞIKAY, Atilla AKBAY
92
Tekrarlayan Disk Hernisyonu ve Dinamik Stabilizasyon
Dynamical Systems in Recurrent Disc Herniation
Ali Fahir ÖZER
103
Tekrarlayan Disk Hernilerinde Füzyon Cerrahisi
Spinal Fusion Surgery in Reccurent Disc Herniation
Ahmet DAĞTEKİN, Derya KARATAŞ
108
Komşu Segment Hastalığı ve Tedavisi
Adjacent Segment Disease and Treatment
Olcay ESER, M. Akif SÖNMEZ
111
Lomber Dejneratif Disk Hastalıklarında Dejeneratif Skolyoz ve Tedavisi
Degenerative Scoliosis in Lumbar Degenerative Disc Diseases and Treatment
Sedat DALBAYRAK, Onur YAMAN
115
Dejeneratif Lomber Spondilolistezis ve Tedavisi
Degenerative Spondylolisthesis and Treatment
Serkan ŞİMŞEK, Burak KAZANCI
120
Dejeneratif Lomber Spinal Stenoz ve Tedavisi
Degenerative Lumbar Spinal Stenosis and Treatment
Erdal KALKAN, Fatih KESKİN
125
Lomber Dejneratif Disk Hastalıklarında Cerrahi Komplikasyonlar
Surgical Complications of Lumbar Degenerative Disc Diseases
Mustafa Kemal İLİK
129
Bel Cerrahisi Sonrası Sorunlar
Promlems After Lumbar Disc Surgery
Hasan Serdar IŞIK, Timur YILDIRIM, Ali YILMAZ
135
Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Fizyoterapi
Physiotherapy in Lumbar Degenerative Disc Diseases
Nadide GÜRLEK, Ali SALLI
140
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Psikososyal Sorunlar
Psychosocial Problems in Patients with Low Back Pain
Abdullah YILDIRIM, Adem AYDIN