ASANSÖR İSTANBUL 2011 Fuar Kılavuzu

Yorumlar

Transkript

ASANSÖR İSTANBUL 2011 Fuar Kılavuzu
0
ĐÇĐNDEKĐLER
Konu
1. Genel Bilgiler
Sayfa No
2
1.1 Fuar Künyesi
1.2 Fuar Zaman Çizelgesi
1.3 Organizatör Đletişim Bilgileri
2
2
2
3
2. Kurallar ve Düzenlemeler
2.1 Genel Kural ve Düzenlemeler
2.2 Zararlar ve Sorumluluklar
2.3 Talep ve Bildirim Formları Teslim Tarihleri
3
3
4
5
3. Stand Kurulum Teknik Şart ve Düzenlemeleri
3.1 Fuar Katılım Seçenekleri
3.2 Stand Yerleşim ve Boşaltım Süreleri
3.3 Tüm Katılımcıların Uyması Gereken Şartlar
3.4 Standart Modüler Standlı Katılımcılar için Uyulacak Ek Şartlar
3.5 Standların Teknik Sınırlamaları
3.6 Elektrik Tesisatı, Aydınlatma ve Güç Akımı
3.7 Basınçlı Hava, Su ve Su Gideri Temini
3.8 Zemin Ağırlık Kaldırma Kapasitesi
3.9 Fuar Mobilyaları ve Đlave Malzemeler
5
5
6
6
7
8
8
8
8
9
4. Diğer Kural ve Düzenlemeler
4.1 Sorumluluklar ve Sergilenecek Ürünlerin Sigortalanması
4.2 Güvenlik Hizmetleri
4.3 Temizlik, Atık Boşaltma ve Boş Ambalaj Malzemeleri
4.4 Katılımcıların Tanıtım Aktiviteleri
4.5 Makinaların Demonstrasyonu ve Kazaları Önleme Tedbirleri
4.6 Fuar Hostesi, Sekreterlik ve Tercümanlık
4.7 Nakliye ve Gümrükleme Hizmetleri
4.8 Seyahat ve Konaklama Hizmetleri
9
9
9
10
10
10
11
11
12
5. Talep ve Bildirim Formları
Özel Stand Katılım Bildirim Formu
Alın Yazısı ve Stand Đç Yerleşim Formu
Stand Mobilyaları ve Đlave Malzeme Talep Formu
Stand Elektrik, Su, Basınçlı Hava Talep Formu
Katalog Reklam Talep Formu
Fuar Alanı Reklam Talep Formu
Davetiye ve Afiş Talep Formu
Katılımcı Yaka Kartları Bildirim Formu
CIP Kart Bildirim Formu
Yardımcı Personel Talep Formu
Temizlik ve Güvenlik Talep Formu
FORM A
FORM B
FORM C
FORM D
FORM E
FORM F
FORM G
FORM H
FORM I
FORM J
FORM K
13
14
15-16-17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
1 - Genel Bilgiler
ASANSÖR Đstanbul 2011 Fuarı katılımınızın başarılı geçmesini dileriz. Sizin için hazırlanmış olan bu kılavuz
fuarınızın tüm hazırlık aşaması için ihtiyaç duyabileceğiniz gerekli bilgileri içermektedir. Kılavuz ayrıca size
vereceğimiz hizmetler ve hazırlanan fuar kataloğu ile ilgili bilgilerin toplanması için gereklidir.
Fuar katılımınızın öncesi ve sonrasıyla sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesi için lütfen bu kılavuzu
dikkatle okuyunuz. Talep ve bildirim formlarını son teslim tarihlerinden önce ĐFO’ya ulaştırınız.
Katalog Bilgi Formu, Talep ve Bildirim formları aynı zamanda www.asansoristanbul.com internet
sitesindeki online katılımcı merkezi bölümünden dijital ortamda doldurabilirsiniz.
1.1. Fuar Künyesi
ASANSÖR Đstanbul 2011, Uluslararası 12. ASANSÖR Fuarı
Tarih:
14-17 Nisan 2011
Yer:
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü- Đstanbul
1.2. Fuar Zaman Çizelgesi
Fuar Ziyaret Saatleri:
Katılımcı Girişleri:
14-15-16 Nisan 2011
10:00-18:00
17 Nisan 2011
10:00-17:00
14-15-16-17 Nisan 2011
09:00
1.3. Organizatör Bilgileri
ĐFO Đstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş.
Kore Şehitleri Cad. No:34 K:4 Zincirlikuyu Şişli
34394 Đstanbul – Türkiye
Tel:
0 212 275 75 79
Fax:
0 212 288 36 11
E-mail: [email protected]
Web:
www.asansoristanbul.com
www.ifo.com.tr
Fuar Sekreteryası
E-mail: [email protected]
2
2 - Kurallar ve Düzenlemeler
2.1. Genel Kural ve Düzenlemeler
•
Tüm katılımcılar organizatörce belirlenen kurallara, düzenlemelere ve genel kabul görmüş etik değerlere
uymak durumundadırlar.
•
Bu kılavuzda belirtilen tüm kural, düzenleme ve şartlar ĐFO ile katılımcı arasında geçerlidir. ĐFO gerekli
gördüğü durumlarda kural ve düzenlemeleri değiştirmek hakkını saklı tutar.
•
ĐFO, tüm katılımcıların fuar sözleşmesi, fuar kılavuzu ve ĐFO tarafından servis edilen tüm bilgileri kabul
ettiğini esas alır. Katılımcı tereddüte düştüğü tüm konularda ĐFO’ya başvurmaktan çekinmemelidir.
•
Katılımcılar fuar hazırlık çalışmaları için bir ‘Fuar Sorumlusu’ tayin etmelidir. ĐFO kurallar ve
düzenlemeleri katılımcı firmanın ‘Fuar Sorumlusu’na iletir. Bu kural ve düzenlemelerin katılımcı firma
personeline ve/veya dışarıdan hizmet alınan şahıs ve firmalara iletilmesi katılımcının sorumluluğundadır.
•
Katılımcıların doğru bir planlama yapabilmesi ve organizasyon hizmetlerinin aksamaması için 4.sayfada
‘Talep ve Bildirim Formları Teslim Çizelgesi’ hazırlanmıştır.
•
Tüm katılımcılar bildirim ve talep formlarını zamanında ĐFO’ya ulaştırmakla yükümlüdürler. Tüm
bildirimler gerçeği yansıtmalıdır. ĐFO gerçeğe aykırı bildirimleri tespit ettiğinde bu bildirimleri kullanmama
ve gerekli gördüğü diğer önlemleri alma hakkına sahiptir.
•
‘Fuar Sorumlusu’nun bilgisi ve onayı ile gelen talepler dikkate alınacaktır. ĐFO’ya faks veya postayla
gönderilen talep formlarında Fuar Sorumlusu’nun ismi ve imzası olmalıdır. Online katılımcı merkezi
üzerinden dijital olarak doldurulan formlarda imza şartı aranmaz.
•
Tüm katılımcılar fuar çalışma saatlerine ve kurallarına uymak zorundadırlar.
•
Gerek kurulum, gerek fuar esnasında ĐFO tarafından verilen yaka kartlarının görülebilir bir şekilde
bulundurulması gerekmektedir.
•
Tüm standlar fuarın resmi kapanış saatine kadar en az bir stand görevlisi ile birlikte açık olmalı ve bu
süre içinde kısmen de olsa boşaltılmamalıdır.
•
Fuar alanı dahilinde elleçleme ve istifleme hizmetleri sadece fuarın resmi lojistik firması tarafından verilecektir.
•
Fuar esnasında her türlü toplantı, kokteyl gibi etkinlikler için ĐFO’dan izin alınması gerekmektedir. Fuar
süresince tüm catering hizmetleri ĐFO’nun tayin ettiği kuruluş tarafından verilmektedir.
•
Fuar alanında fotoğraf ve film çekimi izne tabidir.
•
Fuar süresince müzik yayını kurallara bağlıdır ve mutlaka Fuar öncesinde ĐFO’dan izin alınmalıdır.
•
Fuar esnasında ve/veya ziyaret saatleri dışında sergilen ürünlerin, teçhizat veya ekipmanın fuar alanı
dışına çıkarılması kesinlikle yasaktır.Özel durumlarda ĐFO’ya başvurup izin alınması gerekmektedir.
•
15 yaşından küçük çocuklar yanlarında velileri olmadan fuar alanına alınmayacaktır. Katılımcıların bu
konuda hassasiyet göstermeleri önemle rica edilir.
•
Çeşitli noktalardan fuar alanına ücretsiz servis hizmeti verilmektedir. Servis saatleri ve noktaları
www.ifo.com.tr ve www.asansoristanbul.com web sitelerinde veya fuar davetiyeleriyle duyurulacaktır. ĐFO
yol ve yoğunluk durumuna göre servis saatleri ve noktalarıyla ilgili önceden bildirmeden değişiklik yapabilir.
2.2. Zararlar ve Sorumluluklar
•
Tüm katılımcılar, hizmet aldığı kuruluşların ve kendi personelinin fuar kurulumu ve boşaltımı sırasında,
ziyaret saatleri içinde ve fuarın kapalı olduğu saatlerde fuar alanına, yapılara ve tesisata, demirbaşlara,
diğer katılımcıların şahıs mal ve dekorasyonuna veya diğer teçhizata verilen zararlardan sorumludur.
•
Katılımcıların fuar sözleşmesi, fuar kılavuzu ve ĐFO tarafından servis edilen tüm bilgileri kabul ettikleri ve
kural ve düzenlemelere uyacaklarını kabul ettikleri esas alınır.
•
ĐFO meydana gelen zararla ilgili oluşan veya oluşacak haklarını saklı tutar.
•
Tüm zararlar ve zarar oluşturabilecek durumlar rapor edilmelidir.
3
2.3. Talep ve Bildirim Formları Zaman Çizelgesi
KONU
KATILIM TĐPĐ BĐLDĐRĐM FORMU
FORM
Teslim Tarihi
FORM A
04 Mart 2011
ÖZEL DEKORASYON PROJE ÇĐZĐMLERĐ
STAND ÇĐZĐMĐ
(Yalnız Tip1-Özel Stand Katılımcıları için)
( Onay için )
04 Mart 2011
ALIN YAZISI VE STAND ĐÇ YERLEŞĐM FORMU
FORM B
04 Mart 2011
STAND MOBĐLYALARI VE ĐLAVE MALZEME LĐSTESĐ
FORM C
04 Mart 2011
STAND ELEKTRĐK, SU, BASINÇLI HAVA TALEP FORMU
FORM D
04 Mart 2011
KATALOG REKLAM TALEP FORMU
FORM E
04 Mart 2011
FUAR ALANI REKLAM TALEP FORMU
FORM F
04 Mart 2011
DAVETĐYE VE AFĐŞ TALEP FORMU
FORM G
04 Mart 2011
KATILIMCI YAKA KARTLARI BĐLDĐRĐM FORMU
FORM H
04 Mart 2011
CIP KART BĐLDĐRĐM FORMU
FORM I
04 Mart 2011
YARDIMCI PERSONEL TALEP FORMU
FORM J
04 Mart 2011
TEMĐZLĐK VE GÜVENLĐK TALEP FORMU
FORM K
04 Mart 2011
Zamanında ulaştırılmayan bildirim ve taleplerin yerine getirilememesinden ĐFO sorumlu tutulamaz. Katılımcı
bildirim ve talep formlarını www.asansoristanbul.com adresli internet sitesinde bulunan online katılımcı
merkezi bölümünden dijital olarak da doldurabilir. Bu hizmeti kullanmak için katılımcıya kullanıcı adı ve şifresi
bildirilir. Bu kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kişilerce kullanımından ĐFO sorumlu değildir.
4
3 - Stand Kurulum Teknik Şart ve Düzenlemeleri
3.1. Fuar Katılım Seçenekleri
•
Tip 1 ( Özel Stand / Konstrüksiyonsuz Stand)
Katılımcıya fuar sözleşmesiyle belirlenen alan sınırları işaretlenmiş ve boş olarak teslim edilir. Katılımcı
ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda bu alan için kendi veya tayin edeceği bir dekorasyon firması aracılığıyla
özel dekorasyon yaptırmalıdır. Katılımcı özel dekorasyon projesini ĐFO’ya onaylatmak zorundadır.
ÖNEMLĐ UYARI: Fuar katılımcıları özel dekorasyon proje çizimlerini (tüm ölçüleri belirtilmiş yan kesit
ve yukarıdan görünüm) FORM A’ya ekleyerek en geç
04 Mart 2011 tarihine kadar ĐFO’ya ulaştırarak
stand projelerinin şartlara uygunluğunu onaylatmaları gerekmektedir. Projesi onaylanmamış
standların kurulmasına izin verilmeyecektir.
•
Tip 2 ( Standart Modüler Stand )
Katılımcıya fuar sözleşmesiyle belirlenen yerleşim şekline göre yan ve arka paneller ve üst konstrüksiyonla
düzenlenmiş, zemin halı ile kaplanmış, her 3 metrekare için bir adet spot takılmış, üçlü priz ile monofaze
elektrik bağlantısı sağlanmış (220V/50 Hz,max.2 KW) ve bildirim formu ile belirlediği alın yazısı yazılmış
olarak teslim edilir. Aksi katılımcıya belirtilmediği halde standart Modüler standların teslimi 13 Nisan 2011
Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar tamamlanacaktır.
3.2. Stand Yerleşim ve Boşaltım Süreleri
Tüm Katılımcılar için Fuar Yerleşim ve Çalışma Süreleri
11 Nisan 2011 Pazartesi
16:00 – 24:00
12 Nisan 2011 Salı
08:00 – 24:00
13 Nisan 2011 Çarşamba
08:00’da başlayıp saat 20:00’de malzeme giriş kapıları kapanacaktır. Bu
nedenle katılımcıların tüm malzeme girişini bu saate kadar tamamlamaları gerekmektedir. Özel dekor
yaptıracak katılımcıların bu hizmeti aldıkları firmalara bu bilgileri iletmeleri kendi sorumluluklarındadır.
Mal ve malzeme getiren kamyon ve kamyonetler fuar alanı içerisine organizatörün gözetiminde ve kısa süreli
girebilirler. Fuar alanı içerisinde hiçbir aracın bırakılmasına izin verilmemektedir.
Tüm Katılımcılar için Fuar Alanı Boşaltma Süreleri
Tüm standlar fuarın resmi kapanış saatine kadar en az bir stand görevlisi ile birlikte açık olmalı ve bu süre
içinde kısmen de olsa boşaltılmamalıdır.
Katılımcılar standlarını boşaltmaya 17 Nisan 2011 Pazar saat 20:00’den itibaren başlayacaklar ve 18 Nisan
2011 Pazartesi saat: 12:00’de sona erdireceklerdir. 18 Nisan 2011 saat 12:00’den sonra tamamen veya
kısmen kalan stand ve/veya ürün ve malzemeler ĐFO tarafından fuar alanı dışına çıkartılacak ve bu hizmetin
tutarı katılımcıya faturalanacaktır.
Fuar alanı dahilinde elleçleme ve istifleme hizmetleri fuarın resmi lojistik firması tarafından sağlanacaktır. Bu
hizmet ücretlidir ve taşınacak eşya ve ekipmanların mal giriş kapılarından katılımcı firmanın standına kadar
ulaştırılmasını kapsamaktadır. ĐFO’nun izni dışında fuar alanına forklift, vinç veya diğer iş makinaları girişi
kesinlikle yasaktır. Katılımcı kendi firmasına ait forklift/vinç getirmek istediği takdirde taşıyacıların kaza sigortası ve
3. şahıs mali mesuliyet sigortasını ĐFO’ya ibraz etmek zorundadır.Söz konusu araçlar sadece kendi firmalarının
işlemlerini gerçekleştirecekler ve iş bitimi ile birlikte alan dışına çıkartılacaklardır.Söz konusu araçların fuar alanı
dahilindeki tüm hareketleri sonucunda çıkabilecek kaza ve masraflar katılımcı firmanın sorumluluğundadır.Fuar
kurulum çalışmalarında standart forklift (5 ton) ile hizmet verilmektedir. Özel gereksinimleri (yüksek tonaj forklift ve
vinç) olan firmalar ĐFO’ya en geç 04 Mart 2011 tarihine kadar başvurmalıdırlar.
5
Yerleşim ve boşaltma esnasında standlardaki ürünlerin güvenliğinden ĐFO sorumlu değildir.
3.3. Tüm Katılımcıların Uyması Gereken Şartlar
Tüm katılımcılar, Stand Kurulması Teknik Şart ve Düzenlemeleri’ne uymak durumundadırlar. Bütün plan ve
şemalar ĐFO’nun bilgi ve onayına önceden sunulmalıdır. Bu sebeple plan ve şemalar en geç 04 Mart 2011
tarihine kadar onay için ĐFO’ya teslim edilmelidir. ĐFO, projeleri 11 Mart 2011 tarihine kadar inceler ve
sonucu katılımcıya bildirir. Katılımcı ĐFO’nun gerekli gördüğü düzenlemeleri yapmak zorundadır. Proje ve
çizimlerin ĐFO’ya ulaştırılması katılımcının sorumluluğundadır.
•
Katılımcılar ĐFO tarafından ve/veya yasalarca belirlenen tüm teknik şartlara uymak zorundadırlar.
•
Stand dekorasyonunda kullanılacak tüm malzemeler standartlara uygun alev almaz malzemeden
olmalıdır.
•
Katılımcılar kuracakları stand tavanını ve standlarında kullanacakları malzemeleri fuar alanı tavanına
bağlayamazlar, zemini delerek sabitleyemezler.
•
Stand kurulumu esnasında oluşabilecek toz, boya ve benzeri nedenlerle diğer standlara zarar vermemek
için tüm önlemler alınmalıdır. Aksi halde verilen zararlardan katılımcı sorumlu olacaktır.
•
Özel stand kurduracak firmalar, yerleşim süresinin kısalığını da göz önüne alarak dekorasyon firmalarını
fuar alanı içerisinde imalat yapmamaları ve fuar alanında yalnızca montaj yapılacak şekilde imalatlarını
önceden tamamlamaları konusunda uyarmalıdır. Yapılacak çalışmalar esnasında diğer stand
çalışmalarının engellenmemesi özellikle sağlanmalıdır.
•
Özel stand kurduracak katılımcıların bu hizmeti aldıkları firma veya kişiyi tüm iletişim numaralarıyla
beraber FORM A’yı doldurarak ĐFO’ya bildirmeleri gerekmektedir.
•
Özel Stand kurduracak katılımcıların bu hizmeti aldıkları dekorasyon firmaları ve çalışanlarının davranış
ve tutumları, tüm kural ve düzenlemelerin katılımcının hizmet aldığı firma ve kişilere bildirilmesi,
katılımcının hizmet aldığı firma veya kişilerin yol açtığı zararlar katılımcının sorumluluğundadır.
3.4. Standart Modüler Standlı Katılımcılar için Uyulacak Ek Şartlar
Standart Modüler Stand kuracak katılımcılar, ĐFO tarafından yukarıda belirlenen tüm teknik şartlara ilave
olarak aşağıda belirtilen şartlara da uymak zorundadırlar.
•
Stand yapısı, duvarlar, yan taşıyıcılar ve çatı kirişleri hiçbir şekilde değiştirilemez.
•
Standart Modüler Stand’ın taşıyıcıları, duvar çıkıntıları ve duvar bölmeleri katılımcıların stand
yüzölçümleri içine dahildir.
•
Standart Modüler Stand’ın yan ve arka duvarları sert, dayanıklı, ahşap panel ve alüminyum
çerçevelerden oluşmakla birlikte duvarlar ağır maddeler taşımaya kesinlikle uygun değildir. Stand
kurulması ve sökülmesi esnasında duvarlar malzeme taşımak için kesinlikle kullanılamaz.
•
Duvarlara alüminyum kağıt, yapıştırıcı, çivi veya vida ile zarar verilmesi yasaktır. Bu gibi durumlarda
oluşabilecek maddi zararlardan ilgili katılımcı sorumludur ve kendisinden verdiği zararın bedeli talep
edilir.
•
Standart Modüler Stand’ın tavan yüksekliği 250 cm’dir. Ancak taşıyıcı dikmeler ve üst konstüksiyon
nedeniyle katılımcılar taban oturumu 90 cm x 90 cm den geniş ve/veya yüksekliği 230 cm’den fazla olan
makine ve malzemelerini fotoğraf veya çizimleriyle ĐFO’ya bildirmek zorundadır.
6
3.5.
Standların Teknik Sınırlamaları
Standlarda en fazla yükseklik (en üst nokta) ;
Salon 5-6 için orta adalarda 550cm’yi,
Salon 7 için 550 cm’yi,
Salon 8-9 için ise 500 cm’yi geçemez.
Yükseklik sınırlamaları hem dekorasyon hem de sergilenecek ürünler için geçerlidir. Ürünlerin teknik
özelliklerinden dolayı sınırlamaları aşan özel durumlar ĐFO’ya bildirilmelidir.
Tüm standların;
•
Komşu stand ile aradaki sınır duvarlarının yüksekliği 350 cm olmak zorundadır. Komşu standlar
aralarında anlaşarak bu yüksekliği, genel yükseklik sınırlamalarına uymak kaydıyla ve ĐFO’ya
onaylatarak aşabilir. Taraflar bu durumu, (anlaştıklarını yazılı olarak) stand projeleriyle beraber ĐFO’ya
bildirmelidir.
•
Standların koridor ile olan sınırlarının toplamının 1/3 ’ünden fazlası, girişi veya görüntüyü engelleyecek
şekilde kapatılamaz.
•
Üstteki kurala uymak kaydıyla koridora bakan cepheler 350 cm’den daha yüksek olacak şekilde
kapatılamaz.
•
Stand içinde yapılabilecek 350 cm’i aşan yükseltinin (kule, bayrak, ikinci kat vb..) izdüşümün sınırları,
koridor veya komşu standdan en az 300 cm uzakta olmak koşulu ile kullanılabilir.
Lütfen aşağıdaki çizimleri inceleyiniz.
Stand 1
300 cm
300 cm
2.kat, kule vb.
300 cm
Stand 1
Stand 2
300 cm
300 cm
300 cm
2.kat, kule vb.
7
3.6. Elektrik Tesisatı, Aydınlatma ve Güç Akımı
•
ĐFO, katılımcıların talepleri ve teknik imkanlar doğrultusunda elektrik akımını sağlamaktan sorumludur.
Trifaze elektrik talep eden katılımcılar, mevcut akım limitlerinde (AC 380 V, 50 Hz, 20 KW)
çalışabilirler. Katılımcılar ihtiyacı olan elektrik taleplerini FORM D’yi doldurarak en geç 04 Mart 2011
tarihine kadar bildirmelidirler.
•
Standart Modüler Stand (Tip 2) paketinin içerisinde 220V/50 Hz (max.2 KW)’lık elektrik ve bir üçlü priz
dahildir. 2KW üzerinde monofaze elektrik ve/veya trifaze ek elektrik isteyen firmaların FORM D’yi
doldurarak taleplerini bildirmeleri gerekmektedir.
•
Güvenlik bakımından, modüler standart standlara elektrik bağlantısı tarafımızca görevlendirilmiş yetkililer
tarafından sağlanacaktır. Bağlantı noktalarının firma tarafından stand projelerinde doğru olarak
belirtilmesi gerekmektedir.
Özel Stand (Tip1) Elektrik tesisi için veya Ek Trifaze Elektrik talebinde bulunan Standart Modüler
Stand (Tip 2) için elektrik bağlantısı yalnızca uç olarak sağlanmaktadır. Akımın açılması için bağlantı
noktasında standartlara uygun sigorta kutusu ve/veya dağıtım panosu bulundurulması katılımcının
sorumluluğu olup mevcut olmadığı durumda elektrik bağlantısı yapılmayacaktır.
•
Enerji besleme geriliminde oluşabilecek ani voltaj değişikliklerinden, ĐFO sorumlu değildir. Bu nedenle
hassasiyeti yüksek makinalarda / cihazlarda firmaların gerekli önlemleri almaları ve kesintisiz güç
kaynakları kullanmaları önerilir.
•
Standlarda yapılacak her türlü elektrik bağlantısı standartlara uygun olarak ve yasalara göre yetkili
elektrik teknisyenlerince yapılmalıdır.
•
Kullanılacak tüm kablolar, klemensler ve diğer aksam standartlara uygun olmalıdır.
ÖNEMLĐ UYARI: Teknik sorumluların incelemesi sonucu standartlara uygun olmayan bir durum tespit
edildiğinde stand sorumluları talep edilecek değişikliği yapmak zorundadır. Gerekli değişiklikler
yapılmadığı takdirde standa enerji verilmeyecek veya enerji mevcut ise iptal edilecektir.
3.7. Basınçlı Hava, Su ve Su Gideri Temini
•
Basınçlı hava talepleriniz ĐFO tarafından temin edilecektir. Bunun için FORM D’yi doldurmanız
gerekmektedir. Fuar alanındaki hava basıncı her hava bağlantısı için 7 bar’dır. Hava basıncını ihtiyaca
göre ayarlamak için; makinaların üzerinde regülatör ve durdurucu yok ise, bunları katılımcı kendisi temin
etmek durumundadır.
•
Fuar alanındaki su ihtiyacı ĐFO tarafından temin edilecektir. Makinaları için veya standlarında suya
ihtiyaç duyacak katılımcıların, FORM D’yi doldurarak ĐFO’ya bildirmeleri gerekmektedir.
3.8. Zeminin Ağırlık Kaldırma Kapasitesi
•
Fuar alanı zemininin ağırlık taşıma kapasitesi m² başına 1.000 kg’dır.
•
Fuar alanı zeminine çivi çakmak, delik delmek, döşemeleri boyamak, standart stand malzemesinde
(panellerde) demir sürgü, menteşe vs. kullanmak yasaktır.
•
Zeminin yük taşıma kapasitesini artırmak, teknik imkanlar ile sınırlı olup, yapılabilecek düzenlemeler
ücrete tabidir.
3.9. Fuar Mobilyaları ve Đlave Malzemeler
Katılımcılar elektrik, basınçlı hava, su ve su gideri, telefon ve internet, elektronik cihazlar ve standlarında
ihtiyaç duyabilecekleri masa, sandalye, danışma bankosu vb. mobilyalar ile ilgili taleplerini FORM C’yi
doldurarak en geç 04 Mart 2011 tarihine kadar ĐFO’ya iletmelidirler. Daha sonra iletilecek taleplerin yerine
getirilememesinden ve/veya gecikmelerden ĐFO sorumlu tutulamaz. Katılımcılar FORM C’de bulamadıkları
8
malzemeler için ĐFO’ya başvurabilirler. ĐFO söz konusu talepleri karşılamaya çalışmakla birlikte temini
konusunda garanti vermemektedir.
4 - Diğer Kural ve Düzenlemeler
4.1. Sorumluluklar ve Sergilenecek Ürünlerin Sigortalanması
•
Organizatör fuar ziyaret saatleri içerisinde 3.Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet sigortası yaptırmıştır.
•
Taşıma, yerleşim, boşaltım ve fuar boyunca oluşabilecek zararlar, hırsızlık gibi tüm risklere karşı sigorta
yapılması katılımcının sorumluluğundadır.
•
Organizatör, fuardaki hırsızlık veya herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmadığı gibi katılımcı firmanın
özel çalışmalarının saklandığı kasalara gelecek zararlardan da mesul değildir.Bütün bunlara ek olarak
yukarıda sözü edilen katılım şartlarının bilgisi ışığında fuar katılımcısının organizatörü üçüncü şahısların
rücu haklarından muaf tutacağı muhakkaktır.
•
Organizatör, stand kurulması ve yer temini ile ilgili olarak alınmış yanlış bilgilerden veya bilgilerin geç
ulaştırılmasından kaynaklanan katılımcı hatalarından sorumlu değildir.
•
Tüm katılımcıların kendi standlarına, diğer standlara, stand ekipman ve malzemelerine, diğer
katılımcılara, ziyaretçilere veya görevlilere gelebilecek olan kazalara karşı sigorta yaptırmaları tavsiye
edilmektedir.
4.2. Güvenlik Hizmetleri
•
Fuar kurulum ve söküm çalışmalarında oluşan yoğunluk nedeniyle güvenlik hizmeti verilmemektedir.
Katılımcıların özellikle stand malzemeleri, sergilenecek ekipman ve eşyalarını muhafaza altında tutması,
gerekli gördüğü hallerde bir personelini sorumlu olarak standında görevlendirmesi tavsiye edilmektedir.
•
Fuar ziyaret saatlerinde genel güvenlik hizmetleri organizatörce verilmektedir. Bu hizmet genel güvenlik
hizmeti ile sınırlı olup stand içindeki malzeme, ekipman ve eşyaları kapsamamaktadır. Özellikle cep
telefonu, diz üstü bilgisayar, fotoğraf makinası gibi eşyaların standlarda bırakılmaması tavsiye olunur.
•
Fuar kapanış saatinden sonra tüm ziyaretçiler ve katılımcılar standları terk etmek zorundadırlar. Fuar
ziyaret saatleri sonrasında standında çalışma yapmak isteyen firmalar çalışmayı gerçekleştirecek
personelin isimleriyle beraber ĐFO’ya FORM J ile bildirip onaylatmalıdırlar. Fuar kapanış saatinden sonra
yapılacak tüm çalışmalar Organizasyonun ek ücret karşılığında sağlayacağı Özel Güvenlik Personeli
gözetiminde yapılabilir.
•
Katılımcılar fuar ziyaret saatlerinde ve/veya fuarın kapalı olduğu saatlerde ‘Özel Güvenlik Hizmeti’ talep
edebilir.Bu talepler Form J doldurularak 04 Mart 2011 tarihine kadar organizatöre iletilmelidir. Katılımcılar
Özel Güvenlik Hizmeti taleplerini fuar alanındaki ĐFO standına da bildirebilirler, ancak bu şekilde yapılan
taleplerin karşılanması her şart altında mümkün olmayabilir.
4.3. Temizlik, Atık Boşaltma ve Boş Ambalaj Malzemeleri
•
Fuar genel kullanım alanları ve koridorların temizliği fuar esnasında organizatör tarafından
sağlanacaktır.Fuar kurulumunda ve/veya fuar süresince stand içi temizliği yapılmayacaktır. Stand içi
temizlik hizmeti isteniyorsa Form J’yi doldurarak, en geç 04 Mart 2011 tarihine kadar ĐFO’ya bildirilmesi
gerekmektedir.
•
Kurulum ve fuar süresince katılımcıların evsel atıkları temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak
toplanmaktadır. Ancak stand kurulum ve söküm çalışmalarından oluşacak atıkların, katılımcı firmalar
tarafından fuar alanından çıkartılması gerekmektedir.Bu atıkların ĐFO tarafından boşaltılması isteniyorsa
bu hizmet ayrıca ücretlendirilecektir. Fuar kurulum ve söküm sürelerinin bitimine kadar katılımcı
tarafından fuar alanının dışına çıkarılmayan atıklar talep edilip edilmemesine bakılmadan ĐFO tarafından
dışarı çıkarılacak ve bu hizmet %50 zamlı olarak ücretlendirilecektir.
9
•
Boş ambalaj malzemeleri standlarda ve koridorlarda bırakılmamalıdır. Katılımcı firmalar boş ambalaj
malzemelerini kendileri toplamak, muhafaza edilmesi gerekiyorsa kendileri muhafaza etmek zorundadır.
4.4.
Katılımcıların Tanıtım Aktiviteleri
•
Katılımcı firmalar tanıtımlarını kendi stand alanı içinde yapmak durumundadırlar. Stand alanı dışında
reklam ve promasyon malzemesi dağıtılmasına izin verilmemektedir.
•
Ürün sergileme dışında yapılacak tüm aktiviteler, fuar açılışından önce bildirilmek ve diğer kurallara
uymak koşuluyla ücreti karşılığında , ĐFO’nun yazılı iznine tabidir.
•
Fuar alanında yasalara aykırı reklam yapılamaz.
•
Katılımcı fuar konusuyla ilgili olmak üzere sadece kendi firmasının ve/veya temsilciliğini yaptığı firmanın
ürünlerini önceden belirtmek şartı ile sergileyebilir.Bunun dışındaki durumlar tespit edildiğinde ürün veya
hizmetlerini tanıtan firma için katılımcıya minimum stand ücreti ayrıca yansıtılacaktır.
•
Sesli filmlerin gösterimi diğer standları rahatsız etmediği ve 60 dBA ses sınırını geçmediği sürece
yapılabilir.
•
Belirlenmiş sınırların içinde kalsalar dahi katılımcılar kendi standları içinde yapacakları her türlü
tanıtımda diğer standları rahatsız etmeme ilkesine öncelik vermelidirler.
•
Fuar esnasında canlı veya cihazdan tüm müzik yayınları sadece 17:00 – 18:00 saatleri arasında ĐFO’nun
onayıyla yapılabilir. Bu saatler arasında yapılan etkinliklerde diğer standları rahatsız etmeme temel
şarttır. Tüm bu etkinlikler için önceden ĐFO’dan izin almak gerekmektedir. Aksi durumlarda ilgili standın
enerjisi kesilecektir.
Yukarıda belirtilen tüm bu koşullara uymayan katılımcıların aktiviteleri engellenecektir.
4.5. Makinaların Demonstrasyonu ve Kazaları Önleme Tedbirleri
•
Makinaların zaman zaman demo yapması mümkündür. Stand sorumluları insan ve çevre güvenliği
açısından her türlü önlemi almak zorundadırlar. Katılımcılar yapılan demonstrasyonlar sonucu yol
açtıkları zararlardan sorumludurlar.
•
Demolar komşu standlarda rahatsızlığa yol açmamalıdır. Yüksek ses yayınına izin verilmeyecektir. Ses
yükseklik üst sınırı 60 dBA ‘dır.
•
Demonstrasyonda yanıcı, parlayıcı veya toksik maddelerin kullanımına veya tehlikeli atık gaz ve
ürünlerin oluşabileceği demolara izin verilmemektedir.
•
Makine ve parçaların operasyonu sırasında kişiye ve eşyaya gelebilecek
sorumludur.
•
Fuar içinde alev püskürten cihaz kullanımı veya boyamada selüloz esaslı boya veya sprey kullanımı
yasaktır.
•
Katılımcılar, kaynak makinaları ile yapacakları çok kısa süreli çalışmaları ĐFO’ya onaylatmak
zorundadırlar. Đzin verilmiş de olsa yakınında bulunanlara zarar vermemek için gerekli önlemlerin
alınmasına özen gösterilmeli ve yangın söndürücülerin ulaşılabilir bir mesafede bulunması sağlanmalıdır.
4.5.
•
zarardan katılımcı bizzat
Fuar Hostesi, Sekreterlik ve Tercüman Hizmetleri
Katılımcılar Fuar süresince ihtiyaç duyacakları fuar hostesi, sekreter ve tercümanlar için FORM I’yı
doldurarak en geç 04 Mart 2011 tarihine kadar ĐFO’ya iletmelidirler.
10
4.6.
•
Nakliye ve Gümrükleme Hizmetleri
Fuar alanındaki yükleme, boşaltma ve taşıma işlemlerinden resmi olarak, Express Fair Logistics firması
sorumludur. Fuar alanında sorunsuz hizmet verebilmek için ĐFO’nun izni dışında fuar alanına forklift, vinç
veya diğer iş makinaları girişi kesinlikle yasaktır. Katılımcı firmasına ait vinç/forklitini getirmek istediği
takdirde aracın kaza ve 3. sahış mali mesuliyet sigortalarını ĐFO’ya ibraz etmek zorundadır.Söz konusu
araçlar sadece kendi firmalarının işlemlerini gerçekleştirecekler ve iş bitimi ile birlikte alan dışına
çıkartılacaklardır.Söz konusu araçların fuar alanı dahilindeki tüm hareketleri sonucunda çıkabilecek kaza
ve masraflar katılımcı firmanın sorumluluğundadır. Belirtilen taşıma şirketi fuar alanındaki taşıma
fonksiyonlarından tek başına sorumludur, bu hizmet ücretlidir ve taşınacak eşya ve ekipmanların mal
giriş kapılarından katılımcı firmanın standına kadar ulaştırılmasını kapsamaktadır. Fuar kurulum
çalışmalarında standart forklift (5 ton) ile hizmet verilmektedir. Özel gereksinimleri (yüksek tonaj forklift ve
vinç) ĐFO’ya en geç 04 Mart 2011 tarihine kadar başvurmalıdırlar.
Madde I.
Express Fair Logistics
Bağdat Cad. No:189/6 Arda Apt. A Blok Selamiçeşme 81040 Kadıköy Đstanbul
Tel: 0216 478 63 58 Faks: 0216 302 86 74
Web : www.express-fairlogistics.com E-mail: [email protected]
Yetkili : Abdullah Tuncay
4.7. Seyahat ve Konaklama Hizmetleri
•
ASANSÖR Đstanbul 2011 Fuarı resmi turizm acentesi ‘Conmark Turizm’ olarak belirlenmiştir. Fuar
süresince geçerli olmak üzere çeşitli otellerle anlaşmalar yapılmış, fuar ziyaretçileri ve katılımcıları için
indirimli fiyatlar alınmıştır. Conmark ayrıca seyahat, konaklama ve çeşitli organizasyon hizmetleri
vermektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen ‘Conmark’la iritbat kurunuz.
Madde II.
CONMARK Turizm
Harbiye Ergenekon Mah. Prof. Celal Öker Sk. Kat:2 D:6 Şişli - Đstanbul / Türkiye
Tel: 0212 241 45 41 Faks: 0212 241 45 42
E-mail: [email protected] Web: www.conmark.com.tr
Yetkili: Tolga Đnaler
11

Benzer belgeler