ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN MÜRACAAT FORMU

Transkript

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN MÜRACAAT FORMU
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN MÜRACAAT FORMU
BİRİNCİ BÖLÜM
1- Adınız ve Soyadınız
2- Babanızın ve Annenizin Adı
:
:
3- Doğum Yeri ve Tarihi (Gün, Ay, Yıl)
:
4- Tabiiyetiniz (Doğuştan mı? Sonradan mı?)
5- Medeni Haliniz
6- Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl/İlçe
c) Köy-Mahalle
d) Hane-Cilt-Sahife No
7- Tahsiliniz
8- İkamet Adresiniz
9- Askerlik Hizmetini Yaptığınız Yer
:
:
(Alay,Kıta, Tabur, Bölük Tarihleri)
10-Evli İseniz Eşinizin Adı Soyadı
11-Çocuklarınızın Adı ve Soyadı
12-Devlet Dairelerinde Çalışan Akrabanız Varsa:
ADI VE SOYADI
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
BABA ADI
ÇALIŞTIĞI YER ADRESİ
İKİNCİ BÖLÜM
1 – Halen Çalışıyor musunuz?
:
2 – Çalışıyorsanız İşe Giriş Tarihiniz ve İş Adresiniz
:
3 – Daha Önce Güvenlik Hizmetlerinde Çalıştınız mı?
:
4 – Herhangi bir Sendika, Dernek veya Kuruluşa Üye misiniz?
:
5- Hakkınızda Referans Verebilecek En Az Üç Kişinin
:
ADI SOYADI
ADRESİ
6- Gelir Kaynağınız var mı? Niteliği Aylık ve Yıllık Tutarları :
7- Görevinizi Yapmanıza Engel Olabilecek Vücut veya Akıl Hastalığınız veya sakalığınız ile özürlü müsünüz?:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1-Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin
2- Kamu haklarından kısıtlımısınız? :
Yukarıda el yazımla doldurduğum formdaki bilgilerin gerçek olduğunu ve izlediğim herhangi bir husus bulunmadığını,
NOT: MÜRACAATÇI KENDİ EL YAZISI İLE DOLDURACAKTIR
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
ADI VE SOYADI
İKAMETGAH ADRESİ
HALEN OTURMA ADRESİ
FOTOĞRAF
3-ÖĞRENİM DURUMU …………………………………………….……….......
TARİHTEN-TARİHE
ENSON BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE-FAKÜLTE-YÜKSEKOKUL-OKUL UN ADI VE YERİ
...... / ........
4-AİLEYE DAİR BİLGİLER
DOĞUM YERİ
ADI
Babasının
Annesinin
Eşinin
Kardeşlerinin
TARİHİ
UYRUKLUĞU
YAŞAYANIN ADRESİ
18 Yaşından
Büyük
Olanlar
5-EN SON ÇALIŞTIĞINIZ YER:…………………………………………………………………. ..................................
İŞİN ÇEŞİDİ
TARİHTEN-TARİHE
İŞVERENİN ADRESİ
AYRILIŞ NEDENİ
6-HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET KARARI VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA
DAVASI BULUNUP-BULUNMADIĞI.
VAR:
YOK:
Yukarıdaki Bilgilerin Doğru Olduğunu Bildiririm.
Tarih Ve İmza
NÜFUS CÜZDAN SURETİ
T.C.KİMLİK NO
SOYADI
KÖYÜ
ADI
SAYFA NO
BABA ADI
KÜTÜK NO
VERİLİŞ
SEBEBİ
VERİLİŞ
TARİHİ
CİLT NO
ANA ADI
DOĞUM YERİ
DOĞUM TARİHİ
İLÇESİ
SERİ NOSU
KAYITLI
OLDUĞU
NÜFUS
İDARESİ
ASKERLİK
HİZMETİ
a)Başlama
Tarihi
b)Terhis
Tarihi
MAHALLESİ
CEZALARI
MEDENİ HALİ
UYRUĞU
DİNİ
İLİ
NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN
SOYADI
ADI
GÖREVİ
İMZA
ONAY
TARİH
SİLAHLI (YENİLEME)
SERTİFİKA DÜZENLEME TARİHİ
DEFTER KAYIT NO
ARŞİV DOSYA NO
KİMLİK TESLİM TARİHİ
ADI SOYADI
SERİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ
T.C.KİMLİK NO
BABA ve ANNE ADI
DOĞUM YERİ ve TARİHİ
NÜF.KAY.OL.İL/İLÇE
KAN GRUBU
TEL
İKAMET ADRESİ
BULUNMASI GEREKLİ EVRAKLAR
S.NO BELGE ADI
ADEDİ
1
DİLEKÇE
1
2
MÜRACAAT FORMU
1
3
4
5
6
7
8
9
ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU
DİPLOMA
ADLİ SİCİL KAYDI
VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖR
NUFUS YERLEŞİM YERİ BELGESİ
EĞİTİM SERTİFİKASI
NUF.CÜZ.SURETİ
2
1
2
1
1
1
2
10
KAN GRUBU KARTI
1
11
FOTOĞRAF 4X3
4
12
ÖZEL GÜV. KİMLİK KART FOT.
1
EVET
HAYIR
AÇIKLAMALAR
SİLAHSIZ (YENİLEME)
SERTİFİKA DÜZENLEME TARİHİ
DEFTER KAYIT NO
ARŞİV DOSYA NO
KİMLİK TESLİM TARİHİ
ADI SOYADI
SERİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ
T.C.KİMLİK NO
BABA ve ANNE ADI
DOĞUM YERİ ve TARİHİ
NÜF.KAY.OL.İL/İLÇE
KAN GRUBU
TEL
İKAMET ADRESİ
BULUNMASI GEREKLİ EVRAKLAR
S.NO BELGE ADI
ADEDİ
1
DİLEKÇE
1
2
MÜRACAAT FORMU
1
3
4
5
6
7
8
9
ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU
DİPLOMA
ADLİ SİCİL KAYDI
VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖR
NUFUS YERLEŞİM YERİ BELGESİ
EĞİTİM SERTİFİKASI
NUF.CÜZ.SURETİ
1
1
1
1
1
1
1
10
KAN GRUBU KARTI
1
11
FOTOĞRAF 4X3
4
12
ÖZEL GÜV. KİMLİK KART FOT.
1
EVET
HAYIR
AÇIKLAMALAR
SİLAHSIZ
SERTİFİKA DÜZENLEME TARİHİ
DEFTER KAYIT NO
ARŞİV DOSYA NO
KİMLİK TESLİM TARİHİ
ADI SOYADI
SERİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ
T.C.KİMLİK NO
BABA ve ANNE ADI
DOĞUM YERİ ve TARİHİ
NÜF.KAY.OL.İL/İLÇE
KAN GRUBU
TEL
İKAMET ADRESİ
BULUNMASI GEREKLİ EVRAKLAR
S.NO
BELGE ADI
ADEDİ
1
DİLEKÇE
1
2
MÜRACAAT FORMU
1
3
4
5
6
7
8
9
ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU
DİPLOMA
SAĞLIK KURULU RAPOR
ADLİ SİCİL KAYDI
VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖR
NUFUS YERLEŞİM YERİ BELGESİ
EĞİTİM SERTİFİKASI
2
1
1
2
1
1
1
10
NUF.CÜZ.SURETİ
2
11
KAN GRUBU KARTI
1
12
HARÇ MAKBUZU
13
FOTOĞRAF 4X3
4
14
ÖZEL GÜV. KİMLİK KART FOT.
1
EVET
HAYIR
AÇIKLAMALAR
SİLAHLI
SERTİFİKA DÜZENLEME TARİHİ
DEFTER KAYIT NO
ARŞİV DOSYA NO
KİMLİK TESLİM TARİHİ
ADI SOYADI
SERİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ
T.C.KİMLİK NO
BABA ve ANNE ADI
DOĞUM YERİ ve TARİHİ
NÜF.KAY.OL.İL/İLÇE
KAN GRUBU
TEL
İKAMET ADRESİ
BULUNMASI GEREKLİ EVRAKLAR
S.NO
BELGE ADI
ADEDİ
1
DİLEKÇE
1
2
MÜRACAAT FORMU
1
3
4
5
6
7
8
9
ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU
DİPLOMA
SAĞLIK KURULU RAPOR
ADLİ SİCİL KAYDI
VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖR
NUFUS YERLEŞİM YERİ BELGESİ
EĞİTİM SERTİFİKASI
2
1
1
2
1
1
1
10
NUF.CÜZ.SURETİ
2
11
KAN GRUBU KARTI
1
12
HARÇ MAKBUZU
13
FOTOĞRAF 4X3
4
14
ÖZEL GÜV. KİMLİK KART FOT.
1
EVET
HAYIR
AÇIKLAMALAR
SİLAHSIZDAN SİLAHLI KİMLİK KARTINA GEÇİŞ
SERTİFİKA DÜZENLEME TARİHİ
DEFTER KAYIT NO
ARŞİV DOSYA NO
KİMLİK TESLİM TARİHİ
ADI SOYADI
SERİFİKA GEÇERLİLİK TARİHİ
T.C.KİMLİK NO
BABA ve ANNE ADI
DOĞUM YERİ ve TARİHİ
NÜF.KAY.OL.İL/İLÇE
KAN GRUBU
TEL
İKAMET ADRESİ
BULUNMASI GEREKLİ EVRAKLAR
S.NO
BELGE ADI
ADEDİ
1
DİLEKÇE
1
2
MÜRACAAT FORMU
1
3
4
5
6
7
8
9
ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU
DİPLOMA
SAĞLIK KURULU RAPOR
ADLİ SİCİL KAYDI
VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖR
NUFUS YERLEŞİM YERİ BELGESİ
EĞİTİM SERTİFİKASI
2
1
1
2
1
1
1
10
NUF.CÜZ.SURETİ
2
11
KAN GRUBU KARTI
1
12
HARÇ MAKBUZU
13
FOTOĞRAF 4X3
4
14
ÖZEL GÜV. KİMLİK KART FOT.
1
EVET
HAYIR
AÇIKLAMALAR

Benzer belgeler