Aytaç Gültekin Doğum Tarihi - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Transkript

Aytaç Gültekin Doğum Tarihi - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Aytaç Gültekin
Doğum Tarihi
: 30-06-1976
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Bölüm/Program
Kimya Öğr
Kimya
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Yıl
1999
2002
Kimya
Trakya Üniversitesi
2009
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) :
Bentonit üzerine Katyon adsorpsiyonu ve desorpsiyonu
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hilmi İBAR
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı :
Sentetik Reseptörlere Dayalı Nano algılama Sistemleri
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Rıdvan SAY
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Arş.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Yrd.Doç.Dr.
Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
1999-2009
2009-2012
2012-Devam
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1- Triptofan Tespiti İçin Nanosensörler 2014 2- Asetaldehit Tespiti İçin Nanosensörler 2014 -
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
İdari Görevler :
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A.1 Aytaç Gültekin, Arzu Ersöz, Deniz Hür, Nalan Yılmaz Sarıözlü, Adil Denizli,
Rıdvan Say, Gold nanoparticles having dipicolinic acid imprinted nanoshell for
Bacillus cereus spores recognition, Applied Surface Science, Volume 256, Issue 1, 15
October 2009, Pages 142-148.
A.2. Aytaç Gültekin, S. Emir Diltemiz, Arzu Ersöz, N. Yılmaz Sarıözlü, Adil
Denizli, Rıdvan Say, Gold–silver nanoclusters having dipicolinic acid imprinted
nanoshell for Bacillus cereus spores recognition, Talanta, Volume 78, Issues 4-5, 15
June 2009, Pages 1332-1338.
A.3. Rıdvan Say, Aytaç Gültekin, Ayça Atılır Özcan, Adil Denizli, Arzu Ersöz,
Preparation of new molecularly imprinted quartz crystal microbalance hybride sensor
system for 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine determination, Analytica Chimica Acta,
Volume 640, Issues 1-2, 27 April 2009, Pages 82-86.
A.4. Aytaç Gültekin, Arzu Ersöz, Nalan Yılmaz Sarıözlü, Adil Denizli, Rıdvan Say,
Nanosensors having dipicolinic acid imprinted nanoshell for Bacillus cereus spores
detection, Journal of Nanoparticle Research, Volume 12, Issues 6, 27 April 2010,
Pages 2069-2079.
A.5. Aytaç Gültekin, Arzu Ersöz, Adil Denizli, Rıdvan Say, Preparation of new
molecularly imprinted nanosensor for cholic acid determination, Sensors and
Actuators B: Chemical, Volume 162, Issue 1, 20 February 2012, Pages 153-158.
A.6. Aytaç Gültekin, Arzu Ersöz, Adil Denizli, Rıdvan Say, Gold–silver-nanoclusters
having cholic acid imprinted nanoshell, Talanta, Volume 93, 15 May 2012, Pages
364-370.
A.7. Ayça Atılır Özcan, Arzu Ersöz, Deniz Hür, Filiz Yılmaz, Aytaç Gültekin, Adil
Denizli, Rıdvan Say, Semi-synthetic biotin imprinting onto avidin crosslinked goldsilver nanoparticles, Journal of Nanoparticle Reserach, Volume: 14 Issue: 6 Article
number: 945 JUN 2012.
A.8. Seçkin Akın, Gamze Karanfil, Aytaç GÜLTEKİN, Savaş Sönmezoğlu,
Improvement of physical properties of CdO thin films by Au–Ag nanocluster
codoping, Journal of Alloys and Compounds, Volume: 579, 5 December 2013, Pages
272-278.
A.9. Aytaç GÜLTEKİN, Gamze Karanfil, Mahmut KUŞ, Savaş Sönmezoğlu, Rıdvan
SAY, Preparation of MIP-based QCM nanosensor for detection of caffeic acid,
Talanta, Volume 119, 15 February 2014, Pages 533-537.
A.10. Aytaç GÜLTEKİN, Gamze Karanfil, Faruk Özel, Mahmut Kuş, Rıdvan Say,
Savaş Sönmezoğlu, Synthesis and characterizations of Au-nanoparticles doped
TiO2 and CdO thin films, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Volume 75, 4
February 2014, Pages 775-781.
A.11. Aytaç GÜLTEKİN, Gamze Karanfil, Faruk Özel, Mahmut Kuş, Rıdvan Say,
Savaş Sönmezoğlu, The influence of CdS quantum dots incorporation on the properties
of CdO thin films, The European Physical Journal Applied Physics, Volume 64, Dec
2013, Issue 3, UNSP 30303.
A.12. Aytaç GÜLTEKİN, Effect of Au Nanoparticles Doping on The Properties of
TiO2 Thin Films, MATERIALS SCIENCE (MEDŽIAGOTYRA), Volume 20, Issue 1,
2014, Pages 10-14. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.20.1.3709,
A.13. Aytaç GÜLTEKİN, Gamze Karanfil, Savaş Sönmezoğlu, , Rıdvan SAY,
Development of a highly sensitive MIP based-QCM nanosensor for selective
determination of cholic acid level in body fluids, Materials Science & Engineering C,
42 (2014) 436-442 doi:10.1016/j.msec.2014.05.055
A.14. Aytaç GÜLTEKİN, Savaş Sönmezoğlu, Titanium Dioxide Thin Films
Containing Gold-Silver Nanoclusters by Sol–Gel Technique, Zeitschrift für
Physikalische Chemie, Volume 228, Issue 6-7, 2014, Pages 649-662
DOI: 10.1515/zpch-2014-0471,
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
B.1. Arzu Ersöz, Aytaç Gültekin, Sibel Emir Diltemiz, Adil Denizli, Rıdvan Say,
Gold Nanoparticles Having Dipicolinic Acid Imprinted Nanoshell for Bacillus Spores
Recognition, 5. International Workshop on Molecular Imprinting, 7-11 Eylül 2008,
Kobe, Japonya.
B.2. Ayça Atılır Özcan, Aytaç Gültekin, Arzu Ersöz, Adil Denizli, Rıdvan Say,
Preparation of a new Molecular Imprinted Polymer-Quartz Crystal Microbalance
Hybride Sensor for 8-OHdG Determination, 5. International Workshop on Molecular
Imprinting, Kobe, Japonya., 07/09/2008
B.3. Gamze Karanfil, Seçkin Akın, Aytaç Gültekin, Savaş Sönmezoğlu, Cem Tozlu
“Optical characterizations of CdO-TiO2 compound thin films”, Turkish Physical
Society 29 th International Physics Congress, 05- 08 Eylül 2012, Bodrum (Muğla)Türkiye.
B.4. Seçkin Akın, C. Akyürek, Aytaç Gültekin, Savaş Sönmezoğlu, “Enhancement
of Dye-Sensitized Solar Cells”, Turkish Physical Society 29 th International
Physics Congress, 05- 08 Eylül 2012, Bodrum (Muğla)-Türkiye.
B.5. Savaş Sönmezoğlu, Mahir Gülen, Erdi Akman, Seçkin Akın, Aytaç Gültekin,
Hüsnü Emrah Ünalan, Raşit Turan, “Effect of annealing temperature on the physical
properties of CdS thin films prepared by chemical bath deposition” International
Conference NanoNG 14, 20-22 August 2014, Elazığ-Turkey.
B.6. Savaş Sönmezoğlu, Seçkin Akın, Mahir Gülen, Erdi Akman, Aytaç Gültekin,
Hüsnü Emrah Ünalan, Raşit Turan, “Effect of annealing temperature on the structural
and morphological properties of CuInGaSeTe nanostructures grown by the sol-gel
process” International Conference NanoNG 14, 20-22 August 2014, Elazığ-Turkey.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler :
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :
C2.1.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Aytaç Gültekin, Yıldız Aktaş, Hilmi İbar, Bentonit üzerine kobalt ve nikel’in
adsorpsiyonu ve desorpsiyonu, Trakya Univ J Sci, 10(2):173-177, 2009
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Sibel Emir Diltemiz, Aytaç Gültekin, Arzu Ersöz, Adil Denizli, Rıdvan Say,
Guanozin ve Guanin Baskılı QCM Sensör Hazırlanması, III. Afinite Teknikleri
Kongresi, Uludağ Üniversitesi, 2007.
E2. Aytaç Gültekin., R. Say, S. Emir Diltemiz, A. Ersöz, A. Denizli Dipikolinik Asit
Belleklere Sahip Nanosensörler, IV. Afinite Teknikleri Kongresi, Muğla Üniversitesi,
2008
E3. Gültekin, A., R. Say, A. Ersöz, N.A. Sarıözlü, A. Denizli Dipikolinik Asit
Belleklere Sahip Altın Gümüş Nanosensörler, V. Afinite Teknikleri Kongresi,
Balıkesir Üniversitesi, 2009 (Bildiri)
E4. Atılır Özcan, A., Say, R., Gültekin, A., Denizli, A., Ersöz, A., “8Hidroksideoksiguanozin (8-OHdG) Tayini için Çift Monomer Kullanımıyla Moleküler
Baskılanmış QCM Sensör Sistemlerinin Hazırlanması” V. Ulusal Afinite Teknikleri
Kongresi, 20-24 Mayıs 2009, Balıkesir., 20/05/2009
E5. Seçkin AKIN, Gamze KARANFİL, Tevfik ÇIRPAR, Aytaç GÜLTEKİN, Savaş
SÖNMEZOĞLU.
Optical constants of Au nanoparticles-doped TiO2 thin films by
sol-gel spin coating method Nanotr 8 Hacettepe Üniversitesi 2012
E6. Gamze Karanfil, Tevfik Çırpar, Seçkin Akın, Aytaç Gültekin, Savaş
Sönmezoğlu. Synthesis and Optical Characterizations of CdS Quantum dots, Au and
Au+Ag Nanoparticles. Nanotr 8 Hacettepe Üniversitesi 2012
E7. Tevfik Çırpar, Seçkin Akın, Gamze Karanfil, Aytaç Gültekin, Savaş Sönmezoğlu
Determination of Optical Characteristics of CdS Quantum Dots-Doped CdO thin
Films Nanotr 8 Hacettepe Üniversitesi
E8. Gamze Karanfil, Seçkin Akın, Aytaç Gültekin, Savaş Sönmezoğlu ‘Synthesis and
Optical Characterizations of Au NPs doped CdO and TiO2 Thin Films for Solar
Cells’, 2nd Solar Electricity Conference & Exhibition, 7-9 Kasım 2012, AntalyaTürkiye (Poster)
E9.Seçkin AKIN, Gamze KARANFİL, Aytaç GÜLTEKİN, Savaş SÖNMEZOĞLU
‘Synthesis and Surface Characterizations of CdS QDs doped CdO Thin Films for
Photovoltaic Devices’, 2nd Solar Electricity Conference & Exhibition, 7-9 Kasım
2012, Antalya-Türkiye (Poster)
E10. Gamze KARANFİL, Aytaç GÜLTEKİN, Mahmut KUŞ, ‘Kafeik asit için MIP
temelli QCM nanosensör hazırlanması’, Kromatografi 2013, 19-22 Haziran 2013,
Bursa-Türkiye (Sözlü)
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
G. Diğer yayınlar :