2_Sinif_PYP_Bulteni_9_16 ARALIK 2013

Transkript

2_Sinif_PYP_Bulteni_9_16 ARALIK 2013
2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
“KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”
(16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)
Sayın Velimiz,
Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013 - 24 Ocak
2014 tarihleri arasında işlediğimiz üçüncü temamıza ait bilgiler, bu bültende yer
almaktadır. Disiplinler üstü temamız ile ilişkilendirdiğimiz MEB kazanımlarına da
öğrencilerimizin nasıl ulaştığını örneklerle görebilirsiniz. Çalışmalar sırasında;
öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca
verilmiştir.
Anafikir: Hayal gücü, yaratıcılığımızı ve kendimizi ifade etme becerimizi
geliştiren yollardan biridir.
KENDİMİZİ İFADE ETME
YOLLARIMIZ
Düşünceleri, duyguları, doğayı,
kültürü, inançları, değerleri
keşfetme ve ifade etme yollarını
sorgulama, yaratıcılığımız hakkında
SORGULAMA HATLARI
*Duyguları ve düşünceleri
ifade etme biçimleri,
*Hayal gücünün önemi,
düşünme, yaratıcılığımızı geliştirme
*Hayal gücünün
ve yaratıcılığımızdan zevk duyma
yaratıcılığa etkisi.
yolları, estetik olanı takdir etmemiz.
Keşifler ve icatlar teması sonuç etkinliğinde;
“20 yıl sonra annemizin işini
kolaylaştıracak” bir icat yapmayı düşündük. Düşündüklerimizi kitapçıklarımıza
yazdık ve tasarımını çizdik. Daha sonra da atık maddeleri kullanarak icatlarımızı
yaptık. Yaptığımız icatları ailelerimizle paylaştık. Ailelerimizin yaşadığı mutluluğu
birlikte yaşadık.
Yeni temamıza girişte ise gruplara ayrıldık. “Yaratıcılık” ve “Kendini İfade Etme
Biçimleriyle” ilgili dağıtılan görselleri Venn şemasının uygun olan bölümüne
yapıştırdık. Görselleri inceleyerek üzerinde konuştuk. Kesişimde hayal gücünü
konuşarak
bulduk
ve
“Hayal
Gücü”
kavramına
ulaştık.
Çalışmalarımızı
tamamlayarak temamıza giriş yaptık. Bu etkinlikten hareketle ana fikrimizi
tahmin etmeye çalıştık.
Olaylar karşısında ortaya çıkan hislerimizin içten gelen tepkiler olduğu bu
duyguların nasıl ifade edildiği ile ilgili “Duygu Ağı” çalışması yaptık. O an
yaşadığımız duyguları “Duygu Ağı “çalışması ile ifade ederek ağımızı oluşturduk.
Duygularımızı nasıl ifade edebildiğimizi gördük.
Ünlü fotoğrafçı ve heykeltraş Rodin’in “Düşünen Adam
Heykelini” inceledik. Sanatçının bu eserinde vermek istediği
mesajı düşündük ve tahminlerimiz sınıf arkadaşlarımızla
paylaştık. Ardından hepimiz bir resim, sembol, şekil çizdik
ve arkadaşlarımıza göstererek “Bu görsel sana ne anlatıyor?
sorusunu sorduk ve kendi düşüncemizle
karşılaştırdık.
Etkinliğin sonunda “Bu çalışma bana …………… öğretti.”
cümlesini tamamladık.
Dağıtılan nesneleri kendi kullanım amaçları dışında başka hangi amaçlarla
kullanabileceğimizi
düşündük.
Beyin
fırtınası
yaptıktan
sonra
ne
amaçla
kullanabileceğimizi arkadaşlarımızla paylaştık. Daha sonra nesneler ve kullanım
amaçları ile ilgili kavram haritası oluşturduk. Yazdıklarımızı birbirimize okuyup
fikir alışverişi yaptık ve hoşça vakit geçirdik.
Charlie Chaplin’e ait değişik filmlerden bölümler
izledikten sonra filmlerde geçen duyguları
belirledik. Pandomim sanatı hakkında bilgi edindik
ve hiç konuşmadan da duygu ve düşüncelerin
anlatılabileceğini fark ettik. Ardından “Duygularımı
İfade Ediyorum” sunumlarımızı yaptık.
Çalışmalarımızı okul panomuza astık.
Türkçe dersinde; ünitemizle ilgili Türkçe kitabımızdan “Kalemin Dileği” ,
“Renklerin
Ülkesi”,
“Bir
Kuş
Tut
İçinden”
ve
“Büyülü
Bir
Atım
Olsa”
parçalarımızı işlerken dramalar yaparak varlıkları konuşturduk. Onlarla ilgili kısa
yazılar yazarak özelliklerini belirttik.
Yeni yıldan beklentilerimizin neler olduğunu
kartlar yaparak yazdık. Panomuza asarak “Eski
Yıla Güle Güle, Yeni Yıla Hoş Geldin” dedik.
Performans görevimizde de öykülerimizi
yazarak ve ardından arkadaşlarımıza okuyarak
yazdıklarımızdan zevk aldık.
Gruplara ayrılarak “Kırmızı Başlıklı Kız” masalının görsellerini hikâyenin oluş
sırasına göre sıraladık. Sıralamanın ardından her görsel için bir kaç cümle
yazarak hikâye oluşturduk ve yazdığımız hikâyeyi
okuduk.
Ardından “Bu hikâyeyi bugüne kadar hep
Kırmızı Başlıklı Kız’ın anlattığı gibi dinledik. Acaba
kurt bu hikâyeyi nasıl anlatırdı? Şimdi kendimizi
kurdun yerine koyarak hikâyeyi yeniden yazalım.”
yönergesiyle “Kırmızı Başlıklı Kız” masalını kurdun
bakış açısıyla yeniden yazdık.
Matematik dersinde; örüntünün, nesnelerin ya da hareketlerin belirli bir düzen
içinde tekrarlanmasıyla ortaya çıktığını sınıfta yapılan çalışmalarla bulduk.
Performans çalışmalarıyla da pekiştirdik.
Toplamanın ne anlama geldiğini hep birlikte bulduktan sonra “Çarkıfelek oyunu,
yapboz, pipetler, toplama Apartmanı” ile ilgili çalışmalar yaptık. Hem eğlendik
hem de eldeli ve eldesiz toplamayı öğrendik.
Kütüphane etkinliğimizde; “Sünger Bob -Hayal Gücü” videosunu ve “BekoHayal Gücü” reklamını izledik. Konuyla ilgili beyin fırtınası yaptık. Ardından
hayal gücümüzü kullanarak beşinci mevsimin nasıl olabileceğini görselleştirdik
ve bu mevsimde geçen bir hikâye yazdık. Daha sonra Hande Seçkin Onat’ın
yazdığı
“Beşinci Mevsim” adlı kitabı okuduk ve kendi yazdığımız hikâyeler
üzerinden yola çıkarak “Hayal gücü, yaratıcılığımızı ve kendimizi ifade etme
becerimizi geliştiren etkili yollardan biridir.” ana fikrimize ulaştık.
Görsel sanatlar dersinde;
“Ormanda bir gün”, “Yeni yıl çalışmaları”, “Baskı”
çalışmaları yaptık. Ana fikrimizden yola çıkarak Van Gogh’un hayatı ile ilgili bir sunum
izledik. Van Gogh ile ilgili araştırmalar yaptık. Van Gogh’a ait resimleri hayal gücümüzü
kullanarak tamamladık. “Ben bu resmi ……….… düşünerek / hissederek tamamladım”
cümlesi ile değerlendirme yaptık. Van Gogh’a yorumlarımızı okulumuzda sergiledik.
Farklı kültürlerde ve zamanlarda yaşamış olan sanatçıların hayal güçlerini resim
sanatında nasıl ifade ettiklerini gözlemledik.
.
Beden Eğitimi dersinde; spor salonunda dörderli üç guruba ayrıldık. Verilen
kuralların dışında oyuna iki kural ekleyerek kendi oyunlarımızı oluşturduk ve
diğer gruplara bu oyunu oynattık. Kendi oyunlarımıza hırsız polis- öfkeli insan
gibi isimler verdik.
İngilizce dersinde; hayal gücümüzü kullanarak duygu durumu resimlerine ait
baloncukları
doldurduk.
Sadece
baloncuk
olanların
da
ifadeye
uygun
resimlerini çizdik. Sınıfımızda her gün “How do you feel today?” sorusunun
cevabını
paylaştık.
Daha
önceden
öğrenmiş
olduğumuz
duygu
durumu
resimlerini çizip ifadeleri yazarken oldukça keyifli anlar paylaştık.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik dersinde; masallara ait görseller inceledik ve
resimlerin ne olabileceğine dair paylaşımlarda bulunduk. Daha sonra hep birlikte
masal oluşturma çalışması yaptık. Keyifli bir çalışma sonunda kendi masalımızı
kendimiz oluşturduk. Yaptığımız çalışmanın ana fikir ile olan ilişkisini kavradık.
Müzik dersinde; dört farklı müzik türü dinledik. Müzikleri dinlerken neler
hissettiğimizi dağıtılan çalışma kağıdına yazdık ve müziklerin bize hissettirdiği
duyguları resmettik.
Önümüzdeki PYP ünitesinde ne yapacağız?
10 Şubat 2014 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca “Dünyanın İşleyişi” disiplinler
üstü teması altında “Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, doğayı ve toplumları
etkileyen önemli öğelerden biridir.” ana fikri üzerinde çalışılacaktır. Tema
sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendireceğiz.
ANAHTAR KAVRAMLAR
- Sebep sonuç
- Bağlantı
- Değişim
IB ÖĞRENEN PROFİLİ
- Bilgili
- Duyarlı
- Araştıran - Sorgulayan

Benzer belgeler

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015

3_Sinif_PYP_Bulteni_14_08 Aralık 2014 – 23 Ocak 2015 Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her 6 haftada bir ile...

Detaylı

1_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

1_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

Detaylı

4_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis

4_Sinif_PYP_Bulteni_11_Mayis 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

Detaylı