Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Transkript

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
si792 P serisi 2 telli kontrol üniteleri için
DOC016.94.00794
Temel kontrol ünitesi konfigürasyonu —sadece si792(x) P (4–20 mA/HART)
Ek kopyalara www.hach.com adresinden erişebilirsiniz
TEHLİKE: Patlama Tehlikesi. Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, si792 kontrol ünitesinin tehlikesiz
bölgelerde kurulmasını amaçlamaktadır. Kullanıcı kılavuzundaki talimatların yerine
geçmemektedir. Tehlikeli bir alanda kurulum, yetkin personel tarafından ve belge CD'sinde
sağlanan geçerli kontrol çizimi veya ATEX sertifikasına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
TEHLİKE: Elektrik Çarpma Tehlikesi. si792 P serisi kontrol ünitelerine bağlantı yapmadan önce
kablo bağlantılarına giden tüm elektriği kesin.
1. 24 VDC gücü ve iletişimi bağlayın (Tablo 1).
Tablo 1 Terminal atamaları
Terminal No.
si792(x) P
si792x P-FF
si792x P-PA
14
(–)
(–)
(–)
15
(+)
(+)
(+)
2. Sensör kablolarını bağlayın (Tablo 2).
Tablo 2 Terminal atamalar—diferansiyel sensörler
Terminal No. Atama
Hach kablo rengi
1
Ölçüm elektrotu (pHD, referanstır)
4
Referans elektrotu (pHD, ölçümdür)
5
Kablo kalkanı bağlantıları (Hach pHD için
2 kalkanlı kablo, Hach LCP için 1 kalkanlı kablo)
Not: Topraklamaya bağlamayın.
8
RTD (dirençli sıcaklık cihazı)
kırmızı
yeşil
kalkan
sarı
17
–6 V
beyaz
18
GND
siyah
Not:
si792x P-FF (Foundation Fieldbus) ve si792x P-PA (Profibus PA) konfigürasyon talimatları için kılavuza başvurun.
1. Konfigürasyon moduna girmek için CONF tuşuna basın ve konfigürasyon kodu olarak 1200 girin ve ENTER
tuşuna basın. 4 adet konfigürasyon menüsü bulunmaktadır:
•
•
•
•
çıkış "out.1MNU"
sıcaklık telafisi "tc MNU"
kalibrasyon ayarı "CAL MNU"
alarm ayarları "ALrt MNU"
2. Konfigürasyon modunda, belirli bir konfigürasyon menüsüne geçmek için SAĞ OK tuşuna basın. Menü
seçeneklerine erişmek için ENTER tuşuna basın.
3. Değerleri değiştirmek için OK TUŞLARINI kullanın. Ayarları kaydetmek için ENTER tuşuna basın. Bir değerin
kabul edilebilir aralıkta olmaması durumunda ekranda “Err” görüntülenecek ve değer kabul edilmeyecektir.
Konfigürasyon menüsünden çıkmak ve ölçüm moduna geri dönmek için istediğiniz zaman conf ve sonra da enter
tuşlarına basın.
Kontrol ünitesinin ORP sensörler için konfigüre edilmesi
Kontrol ünitesinin varsayılan ayarları pH sensörleri içindir. ORP sensörüyle kullanım için:
1. "out.1MNU" konfigürasyon menüsünü seçin.
2. Sensör tipini pH'ten ORP'ye değiştirin.
a. CONF, ENTER tuşlarına basın. Şifre olarak 1200 girin ve ENTER tuşuna basın.
b. "01.UniT" ekran kodu altında pH'ten ORP'ye değiştirmek için SAĞ OK tuşunu kullanın. ENTER tuşuna
basın.
c. Konfigürasyon modundan çıkmak için CONF ve daha sonra da ENTER tuşuna basın.
pH tamponunun konfigüre edilmesi
Doğru bir pH kalibrasyonu için pH tamponlarının üreticisini doğru şekilde konfigüre edin. Kalibrasyon nadiren tam
25 °C'de gerçekleştirilir ve farklı pH tamponları, farklı sıcaklık bağımlıkları gösterebilir.
3. CONF, ENTER tuşlarına basın. Şifre olarak 1200 girin ve ENTER tuşuna basın.
4. "CAL MNU" seçeneğini seçin.
5. Tablo 3 içinden uygun kodu seçin.
Tablo 3 Kalibrasyon modu ayar menüsü—CAL mnu
pH tampon setini seçin
–01–BUF
Knick/Mettler-Toledo
–02–BUF
Merck Titrisols, Riedel Fixanals
–03–BUF
Ciba (94)
–04–BUF
NIST teknik tamponlar
–05–BUF
NIST standart tamponlar
–06–BUF
HACH tamponlar
–07–BUF
WTW teknik tamponlar
–08–BUF
Hamilton Duracal
MAN (manuel giriş; bu tabloda verilmeyen tamponlar için)
DAT—Önceden ölçülmüş elektrotların ofset ve eğiminin girilmesi
Not:Tampon, Tablo 3 içinde seçili değilse manuel girişi (MAN) seçin. Kalibrasyon sırasında istendiğinde
pH değerlerini girin.
6. ENTER tuşuna basın. Konfigürasyon modundan çıkmak için CONF ve daha sonra da ENTER tuşuna basın.
© Hach Company, 2007. Tüm hakları saklıdır. Almanya'da basılmıştır.
Teknik yardım veya sipariş bilgileri için: www.hach.com adresini ziyaret edin 800-227-4224 numaralı telefonu arayın veya [email protected] adresine e-posta yollayın Yayın 1 Aralık 2007
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
si792 P serisi 2 telli kontrol üniteleri için
DOC016.94.00794
7. Sensörü kalibre edin. En yaygın kullanılan kalibrasyon yöntemleri aşağıda açıklanmaktadır. Diğer ayrıntılar
için kullanıcı kılavuzuna başvurun. Varsayılan şifre ayarları için, bkz. Tablo 4.
Otomatik tampon algılamayla kalibrasyon
pH probunu kalibre etmek için aşağıdaki adımları tamamlayın.
a. CAL tuşuna basın, şifre olarak 1100 girin ve ENTER tuşuna basın. Ekranda CAL1 gösterilecektir.
b. pH ve sıcaklık problarını prosesten çıkarın. Probları temizleyin ve ilk tampon çözeltisine daldırın (istenilen sırada). Probu kullanarak çözeltiyi kısa bir süre boyunca karıştırın.
c. ENTER tuşuna basın. Tampon çözeltisinin otomatik algılanması başlatılacaktır. Ekranda ilk olarak kum
saati görüntülenecek ve hiçbir tampon değeri görüntülenmeyecektir; daha sonra algılanan tampon
değeri ve ölçülen milivolt değeri gösterilecektir. Ölçüm tamamlandığında ekranda CAL2 gösterilecektir.
d. CAL2 gösterildiğinde ilk tampon çözeltisindeki probları çıkarın ve iyice çalkalayın.
e. Tek nokta kalibrasyonu gerçekleştirin veya iki noktalı bir kalibrasyon başlatın:
• Tek noktalı kalibrasyon: kalibrasyonu sonlandırmak için CAL tuşuna basın. Probun eğim (%)
ve ofseti (mV) (25 °C'de) görüntülenecektir.
• İki noktalı kalibrasyon: probları, ikinci tampon çözeltisine daldırın. ENTER tuşuna basın. Tampon algılaması, ilk tampon çözeltisinde olduğu gibi tekrarlanacaktır. Tamamlandığında, probun
eğim (%) ve ofseti (mV) (25 °C'de) görüntülenecektir.
f. Ölçüm moduna geri dönmek için ENTER, ENTER tuşuna basın. HOLD modu, 20 saniye boyunca aktif
kalacaktır.
g. Probları tampondan çıkarın, çalkalayın ve prosese geri dönün.
Tablo 4 Varsayılan şifre ayarları
Ekran
Fonksiyon
Cal INFO
CAL 0-CAL
CAL CAL
CAL PROD
CAL RTD
CFG ERR
CFG CONF
CFG SNSR MO
CFG OUT
Kalibrasyon bilgileri
0000
Kalibrasyon sıfırı
1001 (si792x P-PA için değil)
Kalibrasyon
1100
Ürün kalibrasyonu
1105 (si792x P-PA için değil)
Sıcaklık probu ayarı
1015
Hata bilgileri
0000
Konfigürasyon
1200
Sensör monitörü
2222
Akım kaynağı
5555
Yönetici şifresi. NO veya YES seçeneklerinden birini
1989
seçmek için OK tuşlarını kullanın
Varsayılan şifreye geri dönmek için ENTER tuşuna
Değiştirmeyin
basın.
yönetici şifresi
Düzenleyiciden çıkmak için CONF tuşuna basın
Yeni şifreyi onaylamak için ENTER tuşuna
basın
Yönetici şifresini değiştir
Düzenleyiciden çıkmak için CONF tuşuna basın
CFG SPCL ST
NO SPCL ST
YES SPCL ST
Varsayılan ayar
Karşılaştırmayla Kalibrasyon
Prob, ölçümden elde edilen değerin bir laboratuar veya taşınabilir cihaza girilmesiyle de kalibre edilebilir
(tek noktalı kalibrasyon). Kalibrasyon sırasında probun, prosesten çıkarılmasına gerek yoktur. Doğru
sonuç alabilmek için örnek sıcaklığı, ölçülen proses sıcaklığına eşit olmalıdır.
a. CAL tuşuna basın, şifre olarak 1105 girin ve ENTER tuşuna basın. Ekranda kısa bir süre için CAL PRD
ve sonra da StorE görüntülenecektir.
b. Laboratuarda ölçüm için rasgele bir örnek alın. Örnek değeri, kontrol ünitesinde depolamak için
ENTER tuşuna basın.
c. Cal modu göstergesi, kalibrasyonun tamamlanmadığını göstermek için yanıp sönecektir.
Kontrol ünitesi, geçerli örnek değerlerini ölçmeye ve görüntülemeye devam edecektir.
d. Laboratuar veya taşınabilir bir ölçüm cihazı kullanarak rasgele örneği ölçün.
e. CAL tuşuna basın şifre olarak 1105 girin ve ürün kalibrasyonuna bir kez daha erişmek için ENTER
tuşuna basın. Ekranda kısa bir süre için CAL PRD ve sonra da CALC görüntülenecektir.
f. Laboratuar veya taşınabilir cihaz tarafından ölçülmüş değere eşit olabilmesi için görüntülenen değeri
düzeltin ve ENTER tuşuna basın. Eğim ve ofset gösterilecektir.
g. Kalibrasyonu sonlandırmak için ENTER tuşuna basın. Ekranda dönüşümlü olarak ölçülen değer ve
Tutma gösterilecektir.
h. Ölçüm moduna geri dönmek için ENTER tuşuna basın. Çıktılar yaklaşık olarak 20 saniye boyunca
tutma modunda kalacaktır.
Not:Foundation Fieldbus kullanarak karşılaştırmalı kalibrasyon yapmak için DOC026.94.00794
kodlu pH kullanıcı kılavuzuna başvurun. Profibus üzerinden karşılaştırmayla kalibrasyon
kullanılamaz.
© Hach Company, 2007. Tüm hakları saklıdır. Almanya'da basılmıştır.
Teknik yardım veya sipariş bilgileri için: www.hach.com adresini ziyaret edin 800-227-4224 numaralı telefonu arayın veya [email protected] adresine e-posta yollayın Yayın 1 Aralık 2007

Benzer belgeler

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Prob, ölçümden elde edilen değerin bir laboratuar veya taşınabilir cihaza girilmesiyle de kalibre edilebilir (tek noktalı kalibrasyon). Kalibrasyon sırasında probun, prosesten çıkarılmasına gerek y...

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Yönetici şifresi. NO veya YES seçeneklerinden birini

Detaylı