Hızlı başlangıç kılavuzu

Transkript

Hızlı başlangıç kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
4–20 mA sinyal değerleri
si792 E/T 2 telli iletkenlik kontrol ünitesi DOC016.94.00796
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, si792 kontrol ünitesinin tehlikesiz bölgelerde
kurulmasını amaçlamaktadır. Kullanıcı kılavuzundaki (DOC026.94.00796) talimatların yerine
geçmemektedir. Tehlikeli bir bölgede kurulum, yürürlükteki kontrol çizimleri veya ATEX
sertifikasına uygun olmalıdır (bkz. belgeler CD'si).
TEHLİKE: Elektrik çarpma tehlikesi. si792 E/T serisi kontrol ünitelerine bağlantı yapmadan önce
kablo bağlantılarına giden tüm elektriği kesin.
24 VDC gücü ve iletişimi bağlayın
si792 kontrol ünitesine herhangi bir elektrik bağlantısı yapmadan önce güç kaynağının bağlantısını
kesin.
si792 kontrol ünitesi versiyonu
Terminal No.
4–20 mA/HART
Profibus PA
Foundation Fieldbus
10
(–)
(–)
(–)
11
(+)
(+)
(+)
Sensörü bağlayın—Hach GLI 3700 serisi endüktif iletkenlik sensörleri
Jumper
Terminal No.
3700 serisi renk
7MA2200 serisi renk
—
1
beyaz
yeşil
Jumper, 2 - 3 terminalleri
arasında
2
mavi
sarı
3
sarı
beyaz
—
4
yeşil
kahverengi
—
5
kalkan
mor/siyah
—
7
—
siyah/gri
—
8
kırmızı
kırmızı/pembe
Hach 3700 serisi dışındaki sensörler için kullanıcı kılavuzuna başvurun.
Temel konfigürasyon—4–20 mA
1. Konfigürasyon moduna girmek için CONF tuşuna basın ve daha sonra 1200 değerini girin.
Aşağıdaki menüler değiştirilebilir:
• 4–20 mA akım çıkışı—out.1MNU
• Sıcaklık telafisi—tc MNU
• Alarmlar—ALrt MNU
2. Farklı bir menüye geçmek için SAĞ OK ">" tuşuna ve sonra da enter tuşuna basın.
3. Bir menü içindeki bir ayarı değiştirmek için YUKARİ OK "^" veya SAĞ OK ">" tuşlarına basın.
4. Menüdeki bir sonraki öğeye geçmek için ENTER tuşuna basın.
Varsayılan ayarlar:
• 4 mA'da 0 mS
• 20 mA'da 100 mS
1.
2.
3.
4.
CONF tuşuna basın ve "out. 1MNU" menüsü için 1200 değerini girin.
"o1.4mA" veya "o1.20mA" alt menüsüne gitmek için ENTER tuşuna basın.
4 mA ve 20 mA için değerleri ayarlayın.
Konfigürasyon modundan çıkmak için CONF ve daha sonra da ENTER tuşuna basın.
Kalibrasyon
Havada sıfır kalibrasyon
1. CAL tuşuna basın, şifre olarak 1001 girin ve ENTER tuşuna basın. 3 saniye boyunca ekranda CAL
ZRO görüntülenecektir.
2. Sensörü çıkarın ve temizleyin.
Not: Sensörün kuru olduğundan emin olun.
3. İletkenlik değeri olarak sıfır görüntülenene kadar değeri değiştirmek için YUKARİ OK ve SAĞ OK
tuşlarını kullanın.
Not: Sıfır noktası değerinin girilmesi 6 saniyeden fazla sürerse ekranda iletkenlik değeri ve
sıcaklık değeri dönüşümlü olarak görüntülenmeye başlayacaktır.
4.
5.
6.
7.
Seçiminizi onaylamak için ENTER tuşuna basın.
Ekranda yeni hücre sabiti değeri ve sıfır noktası görüntülenecektir. ENTER tuşuna basın.
Sensörü, proses suyuna sokun.
Kontrol ünitesi, HoLD modunda kalacaktır. ENTER tuşuna tekrar basın.
Kalibrasyondan sonra kontrol ünitesi 20 saniye boyunca HoLD modunda kalır ve sonra da ölçüm
moduna döner.
Not: “Err” görüntülendiğinde kalibrasyonu tekrarlayın.
Bir kalibrasyon çözeltisi kullanımı ile kalibrasyon
Kontrol ünitesinin, çözeltiyle aynı değeri gösterecek şekilde ayarlanması için bilinen bir iletkenlik
değerine sahip bir kalibrasyon çözeltisi kullanın.
Not: Kalibrasyon sırasında sıcaklığı sabitleyin.
1. CAL tuşuna basın, şifre olarak 0110 girin ve ENTER tuşuna basın. 3 saniye boyunca ekranda CAL
SOL görüntülenecektir. Kontrol ünitesi, kalibrasyon için hazırdır.
2. Sensörü çıkarın ve temizleyin.
3. Sensörü, kalibrasyon çözeltisine sokun.
4. Kalibrasyon çözeltisinin bilinen değerini girmek için YUKARİ OK ve SAĞ OK tuşlarını kullanın.
Not: Kalibrasyon çözeltisi değerinin girilmesi 6 saniyeden fazla sürerse ekranda hücre sabiti ve
sıcaklık değeri dönüşümlü olarak görüntülenmeye başlayacaktır.
5. Değeri kaydetmek için ENTER tuşuna basın.
6. Ekranda yeni hücre sabiti görüntülenecektir. ENTER tuşuna basın.
7. Kontrol ünitesi, HoLD modunda kalacaktır. ENTER tuşuna tekrar basın.
Kalibrasyondan sonra kontrol ünitesi 20 saniye boyunca HoLD modunda kalır ve sonra da ölçüm
moduna döner.
Ekranda, kalibrasyon çözeltisinin düzeltilmiş sıcaklık değeri gösterilecektir (konfigürasyon
menüsünde sıcaklık telafisi kapalı konuma getirilmemişse).
Not: “Err” görüntülendiğinde kalibrasyonu tekrarlayın.
İstediğiniz zaman konfigürasyon modundan çıkmak için CONF ve sonra da ENTER tuşlarına
basın. Ek konfigürasyon seçenekleri için kullanıcı kılavuzuna başvurun.
© Hach Company, 2007. Tüm hakları saklıdır. Almanya'da basılmıştır.
Baskı 1 Aralık 2007
Karşılaştırma/rasgele örnek kullanarak kalibrasyon
Tablo 1 Varsayılan şifre ayarları
Sensör, proses suyunun taşınabilir bir cihazla ölçülmesi veya rasgele bir örnek alınarak değerin
laboratuarda ölçülmesiyle (tek noktalı kalibrasyon) kalibre edilebilir. Kalibrasyon sırasında
sensörün, prosesten çıkarılmasına gerek yoktur. Doğru sonuç alabilmek için örnek sıcaklığı,
ölçülen proses sıcaklığına eşit olmalıdır.
Not: Aralık ve birimler %000,0 olarak ayarlandığında karşılaştırma yoluyla kalibrasyon seçeneği
kullanılamaz.
1. CAL tuşuna basın, şifre olarak 1105 girin ve ENTER tuşuna basın. Ekranda CAL PRD ve sonra da
StorE görüntülenecektir.
2. Taşınabilir bir cihaz kullanarak proses suyunu ölçün veya laboratuarda ölçüm için rasgele bir
örnek alın. Devam etmek için ENTER tuşuna basın.
Cal modu göstergesi, kalibrasyonun tamamlanmadığını göstermek için yanıp sönecektir.
Kontrol ünitesi, geçerli örnek değerlerini ölçmeye ve görüntülemeye devam edecektir.
3. Laboratuar veya taşınabilir bir ölçüm cihazı kullanarak rasgele örneği ölçün.
4. CAL tuşuna basın şifre olarak 1105 girin ve ürün kalibrasyonuna bir kez daha erişmek için
ENTER tuşuna basın. Ekranda kısa bir süre için CAL PRD ve sonra da CALC görüntülenecektir.
5. Laboratuar veya taşınabilir cihaz tarafından ölçülmüş değere eşit olabilmesi için görüntülenen
değeri düzeltin ve ENTER tuşuna basın. Ekranda yeni hücre sabiti görüntülenecektir.
6. Kalibrasyonu sonlandırmak için ENTER tuşuna basın. Ekranda dönüşümlü olarak ölçülen değer
ve Tutma gösterilecektir.
Ölçüm moduna geri dönmek için ENTER tuşuna basın. Çıktılar yaklaşık olarak 20 saniye boyunca
tutma modunda kalacaktır.
Not: Foundation Fieldbus kullanarak karşılaştırmalı kalibrasyon yapmak için Kullanıcı Kılavuzuna
başvurun.
Ekran
Fonksiyon
Cal INFO
Kalibrasyon bilgileri
0000
CAL 0-CAL
Kalibrasyon sıfırı
1001
CAL CELL
Kalibrasyon—hücre faktörü ayarı
1100
CAL SOL
Standart çözeltiyle kalibrasyon
01101
CAL PROD
Ürün kalibrasyonu
11051
CAL RTD
Sıcaklık sensörü ayarı
1015
CFG ERR
Hata bilgileri
0000
CFG CONF
Konfigürasyon modu
1200
CFG SNSR MO
Sensör monitörü
2222
CFG OUT
Akım kaynağı
5555
CFG SPCL ST
Yönetici şifresi. NO veya YES seçeneklerinden birini
seçmek için OK tuşlarını kullanın
1989
NO SPCL ST
Değiştirmeyin
yönetici şifresi
YES SPCL ST
1
Yönetici şifresini değiştir
si792x E/T-PA ile kullanılamaz
Varsayılan ayar
Varsayılan şifreye geri dönmek için ENTER
Düzenleyiciden çıkmak için CONF tuşuna basın
Yeni şifreyi onaylamak için ENTER tuşuna basın
Düzenleyiciden çıkmak için CONF tuşuna basın

Benzer belgeler

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu hacmi konsantrasyonu) için kalibre edilebilir. Kalibrasyon sırasında sensörün, prosesten çıkarılmasına gerek yoktur. Doğru sonuç alabilmek için örnek sıcaklığı, ölçülen proses sıcaklığına eşit olma...

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Prob, ölçümden elde edilen değerin bir laboratuar veya taşınabilir cihaza girilmesiyle de kalibre edilebilir (tek noktalı kalibrasyon). Kalibrasyon sırasında probun, prosesten çıkarılmasına gerek y...

Detaylı