Base Dekor / Engin Aksöz

Transkript

Base Dekor / Engin Aksöz
16
Sectoral / Sektörel
Base Dekor / Engin Aksöz
Söyleşi...
Yeni bir firma
olmanıza rağmen
devrim niteliğinde yenilikleriniz
yatırımlarınız
var. Yola nasıl
çıktınız, hangi
alanlarda faaliyetleriniz var?
Digital baskı
dendiğinde insanların aklına matbaa, ofet baskı vb.
gelebiliyor. Bizim yaptığımız bunlardan çok farklı.
Şöyle ki, yıllarca büyük suntalam, mdflam üreticilerine dekoratif kağıt satarken biz bu işin temellerini atmıştık. Şuan itibariyle genel anlamda bir
çatı altında digital olarak dekoratif bir çok unsuru
bir araya getiriyoruz. Biraz açacak olursak digital
baskılı duvar kağıdı, digital baskılı kumaş, pvc
üzerine digital baskı, suntalam mdflam olarak tabir
ettiğmiz mobilya elemanlarının digital olarak nihayetlendirilmesine kadar kullanım alanı söz konusu.
Tabii sadece bunlarla sınırlı değil, çeşitli aksesuarları
da devreye sokmak mümkün.
Çağımız yenilik çağı. Dünya pazarında ihracata girip yer bulabilmemiz için bu tür çalışmalara
ihtiyacımız var. Burada da tasarım ön plana çıkıyor.
Firmaların bu konuda ekiplerinin kuvvetli olması
gerekiyor. Biz böyle yola çıktık. İşi bilen insanlarla
bir tasarım ekibi kurduk. Şu anda piyasaya sunduğumuz ürünlerin tamamı kendi tasarım ekibimizin
yaratıcı güçleriyle oluşturulmuş desenlerdir. Tabiki
yolun başındayız fakat çok süratli hareket etmek
zorundayız. Gelişmelere ayak uydurmamız lazım.
www.orsiad.com.tr
Genel olarak ürün gruplarına bakacak olursak
digital baskılı duvar kağıdı, digital baskılı kumaş,
digital baskılı pvc bunların hepsi bir koncept. Bu da
bize pazarda ciddi bir ayrıcalık sağlıyor. Bunu ileriye
götürmek amacındayız. Bunu yaparken de çok
önem verdiğimiz başka bir noktada, kullandığımız
hammaddenin insan sağlığına zararlı madde içirmemesi ve çevreye duyarlı hareket etmemiz. Kullandığmız malzeme uluslararası standartlara haizdir ve
dünya çapında geçerli çevreci şartlara uygundur.
2015 hedefleriniz nelerdir?
Yeni tesisimize Ağustos 2015 gibi geçmiş olacağız. Çok ciddi ekipman ve makine yatırımı yapıldı.
Halen de sürüyor ve devam edecek. Testler denemeler sonucunda 2015’in ortalarını bulacağız. 2015
için özellike duvar kağıdında hedeflediğimiz, Türkiye genelinde bu işe ciddi bakan yetkili satı noktaları
oluşturmak istiyoruz. Oluştururken de amacımız
belli kalitenin üzerinde hizmet ve ürün kalitesi sunmaktır. Doğru satış noktaları tesis etmek istiyoruz.
Nihai tüketiciyle çok fazla yüz yüze gelmeden yetkili satıcı noktaları belirlemek istiyoruz. Tabi ARGE
çalışmaları da büyük önem taşıyor. Esas hedefimiz
2016 yılıdır. Bu çatı altındaki ürünleri tercih eden
insanlara “ iyi ki” dedirtmek istiyoruz.
Sektörle ilgili herhangi bir işbirliğiniz
var mıdır?
Tabii ki bir takım destekler söz konusu. Fuarda
gördüğünüz gibi sağolsun Yıldız Sunta Mdf ihtiyacımız konusunda bizimle çalışacağını belirtmiştir. Bu
bir yardımlaşmadır, dayanışmadır.
Ürünlerinizi pazarlama konusunda
neler yapıyorsunuz?
Yetkili satıcı ağını mutlaka oluşturmak istiyoruz
ve bu konuda oldukça ince eleyip sık dokuyoruz
gayet seçici davranıyoruz. Prensip olarak istanbul’da
max 3 ya da 4 yetikili satıcı olacak. Anadolu’ da hemen hemen her ilde belki Ankara’da 2 yetkili satcı
NOVEMBER / KASIM 2014
olmasını tercih ediyoruz. Bu yetkili satıcıların da alt
segmentlerinde satılan ürünlerin bile belli kalitede
olmasını istiyoruz. Kontroledilebilir bir yetkili satıcı
ağı hedefliyoruz.
Base Dekor olarak çevre ülkelerde yurt
dışı planlarınız nelerdir?
Çok uzun zaman olmamasına karşın Mayıs
ayındaki fuarlarda Yapı ve Evteks fuarlarında çok
ciddi bir yabancı talebiyle karşılaştık. Bununla ilgili
çalışmalarımız devam ediyor. Kanada ile ciddi bir temasımız var katalog ve numunelerimizi gönderdik.
Sırbıstan, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, İran
Suudi Arabistan, Lübnan, Rusya, Fas, Cezayir gibi
ülkelerle de iletişim halindeyiz. Bizim için ihracat olmazsa olmazımızdır. Bu ürünün, katma değerli bir
ürün olduğu İçin farklı kişilere hitap eden standart
dışında olduğu için de mutlaka yurt dışında tanıtılması gerekiyor....
yazının devamı, www.orsiad.com.tr
TRENDLERİN
BELİRLENDİĞİ
PLATFORM.
di ın!
m
i
Ş
ırt 0
y
A
61
izi
9
n
i
4
r
Ye 12 32
2
+90 veya.com.tr
ow
w.z
ww
7.Uluslararası Mobilya Endüstrisi
İç Tasarım, Aksesuar ve Ekipmanları Fuarı
19. - 22. MART 2015
İSTANBUL FUAR MERKEZİ
www.zow.com.tr
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİ TÜRKİYE ODALAR ve BORSALAR BİRLİĞİ ( T.O.B.B.) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Benzer belgeler