Osman Akan`ın son heykeli “Fragmenta” tamamlandı

Transkript

Osman Akan`ın son heykeli “Fragmenta” tamamlandı
Osman Akan’ın son heykeli “Fragmenta” tamamlandı
Studio Osman Akan
Alaska State Council on the Arts
alı mala ını
akla ık onaltı ıldı New York’ta s
d
en ve kamusal alanla a
g
apıtla ı ile tanıdı ımı sanat ı Osman Akan’ın, Ancho age ehiri için tasarladı ı
“F agmenta”nın apım ve e le tirilmesi tamamlandı. 2010 ılında Alaska Eyaleti
Sanat Konse i ta afindan sipa i i verilen Akan’ın p ojesi i in a ılan b t e altıyuzbin
Ame ikan Dola ı ola ak beli lenmi ti. Tüm hazırlıkları ve yapımı akla ık iki ıl süren
eser eh in sanat koleksi onunun kalıcı bi pa ası olacak
e kel b t n ile b t n olu tu an pa ala ın a asındaki ili kiden ola ıkı o ve
alt apısı bi ka heliks e
iden olu u o
e le ti me bi iminden toplu bi
Metal ve camdan olu an bu
g
apı a do
e le
fo m
konusu e
ile in
u bi a a a gelen
e le ini da ınık bi
e le kaplı o
kseldik e enkli ve ge i gen bi
nt ka anı o
Akan’ın di e i le inde de g
me e alı tı ımı ı ı a du a lı
n plana ıkı o ve e le ti me g n i e isinde fa klı enkle e b
b l m paslanma
e le bu ese de de
n
o
k bi
elik cam ı ık filt ele i ve HID ı ık ka nakla ından olu an
he kel akla ık olarak 1.000 metrekarelik bir alanı kaplıyor.
F agmenta imaj katalo u için buraya klik edin,
veya daha fazla bilgi için: www.osmanakan.com adresine ba vurabilirsiniz.