26 Ağustos 2014 Toplantı Sayısı

Transkript

26 Ağustos 2014 Toplantı Sayısı
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 26 Ağustos 2014
: 32
Karar:1
Üniversitemizde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarından, bir kısmının
Üniversitemiz çeşitli birimlerine aktarılması ve 78 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından kullanım izni
alınması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz bünyesinde boş bulunan ve ekli listede belirtilen Öğretim Elemanı
kadrolarının, karşılarında gösterilen Üniversitemiz birimlerine aktarılması ve 78 sayılı
Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından kullanım izni alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Nihat ÇELİK ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tekstil,Giyim,Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.Deniz Mutlu
ALA’nın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ve
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri uyarınca
Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde şirket kurabilme/şirkete ortak olabilme/şirkete
yönetici olabilme talepleri hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Nihat ÇELİK ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tekstil,Giyim,Ayakkabı ve Deri Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr.Gör.Deniz Mutlu
ALA’nın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ve
“Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgesinde
Görevlendirme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri uyarınca
Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesinde “NMD GÜLAS AR-GE ELEKTRONİK
DOKUMA MAKİNALARI TEKSTİL VE KUMAŞ TASARIM ENDÜSTRİYEL
YAZILIM OTOMASYON EĞİTİM DANIŞMANLIK İMALAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” ünvanı ile şirket kurmalarının
ve anılan şirkette yönetici/ortak olabilmelerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:3
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim
Elemanlarından Arş.Gör.Erdal AĞÇAM’ın, TÜBİTAK’ın 2214-A Yurt Dışı Araştırma
Burs Programı kapsamında, 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca 08.09.201407.09.2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilmesi hakkında
görüşüldü.
Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim
Elemanlarından Arş.Gör.Erdal AĞÇAM’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39.
maddesi uyarınca, TÜBİTAK BİDEB 2014 dönemi 2214-A Yurt Dışı Araştırma Burs
Programı kapsamında, Ohio Devlet Üniversitesinde araştırma yapmak üzere 08.09.201407.09.2015 tarihleri arasında yolluksuz ve gündeliksiz olarak Amerika Birleşik
Devletleri’nde görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:4
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma
Görevlisi olarak görev yapmakta iken, Adana 1. İdare Mahkemesinin 02.05.2014 tarih ve
2014/12 Esas sayılı kararı ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. ve 52.
maddeleri gereğince 04.07.2014 tarihli kararname ile Yardımcı Doçentliğe ataması
yapılan Arş.Gör.Serdar KORUCU’nun, Adana Bölge İdare Mahkemesinin 18.06.2014
tarih ve Y.D.İtiraz No 2014/682 sayılı kararı gereğince, eski kadrosuna iade işlemlerine
esas olmak üzere anılan anabilim dalında boş bulunan 1 adet 5. derece Araştırma
Görevlisi kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesi uyarınca
kullanım izni alınması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma
Görevlisi olarak görev yapmakta iken, Adana 1. İdare Mahkemesinin 02.05.2014 tarih ve
2014/12 Esas sayılı kararı ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28. ve 52.
maddeleri gereğince 04.07.2014 tarihli kararname ile Yardımcı Doçentliğe ataması
yapılan Arş.Gör.Serdar KORUCU’nun, Adana Bölge İdare Mahkemesinin 18.06.2014
tarih ve Y.D.İtiraz No 2014/682 sayılı kararı gereğince, eski kadrosuna iade işlemlerine
esas olmak üzere anılan anabilim dalında boş bulunan 1 adet 5. derece Araştırma
Görevlisi kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesi uyarınca
atama izni istenilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/1
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Pınar KARAKAŞ hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Pınar KARAKAŞ’ın, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/2
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.İsmail HANTA hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.İsmail HANTA’nın, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/3
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Şebnem BIÇAKCI hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Şebnem BIÇAKCI’nın, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/4
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı için ilan
edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mustafa TOPAKSU
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı için ilan
edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mustafa
TOPAKSU’nun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:5/5
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Anabilim
Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan
Doç.Dr.Mustafa GÖK hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak
üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mustafa GÖK’ün, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde çalışmak üzere
atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/6
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği
Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan
Doç.Dr.Hakan YAVUZ hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği
Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan
Doç.Dr.Hakan YAVUZ’un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca
anılan kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
Karar:5/7
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalı
için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ahmet
DAĞ hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalı
için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ahmet
DAĞ’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya
tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/8
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ergün SERİNDAĞ
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ergün SERİNDAĞ’ın,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün
statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/9
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı için ilan
edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Onur ÖZÇELİK
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı için ilan
edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Onur ÖZÇELİK’in,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün
statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/10
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Muhammet YILMAZ hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Muhammet YILMAZ’ın, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:5/11
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı için
ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Altay ÇOLAK
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı için
ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Altay
ÇOLAK’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya
tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:6
16-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da
düzenlenecek olan EAIE 2014 (Uluslararası Eğitimde Avrupa Kurumları) toplantısında
Üniversitemizi temsil etmek ve yeni işbirliği protokolleri için görüşmelerde bulunmak
üzere Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Mustafa KİBAR, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi
YALÇIN ile Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof.Dr.Harun ARIKAN’ın, 18-20.09.2014
tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluklu ve gündelikli
olarak Prag’da görevlendirilmeleri hakkında görüşüldü.
16-19 Eylül 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da
düzenlenecek olan EAIE 2014 (Uluslararası Eğitimde Avrupa Kurumları) toplantısında
Üniversitemizi temsil etmek ve yeni işbirliği protokolleri için görüşmelerde bulunmak
üzere Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Mustafa KİBAR, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Azmi
YALÇIN ile Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof.Dr.Harun ARIKAN’ın, 18-20.09.2014
tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca yolluklu ve gündelikli
olarak Prag’da görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:8
2014-2015 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize yeni kayıt olacak ikinci öğretim
ile artık yıl öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı ve öğretim ücretleri hakkında
görüşüldü.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı için Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet
Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Öğrenim Ücretleri Bakanlar Kurulundan
henüz çıkmadığından, Üniversitemize yeni kayıt olacak ikinci öğretim ile artık yıl
öğrencilerinden alınacak katkı payı ve öğrenim ücretlerinin kayıtlardan önce
açıklanmaması durumunda geçen yılki rakamlar üzerinden belirlenmesinin uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Benzer belgeler

11.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

11.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları Görevlisi kadrosuna 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesi uyarınca kullanım izni alınması hakkında görüşüldü. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Göre...

Detaylı