Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları

Transkript

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
MULTİKOM-B
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin
BİLEŞİMİ
Multikom – B ,Sarımtırak – kırmızı renkli , kendine özgü kokulu,berrak ,partikülsüz steril bir çözelti
olup beher ml’de;
Vitamin B1 (Tiamin HCL)
100 mg
Vitamin B2 (Riboflavin 5 Sodyum fosfat )
5 mg
Vitamin B6 (Pridoksin HCL)
10 mg
Niasin ( Niasinamid – Vit.B3)
100 mg
Vitamin B12 (Siyonokobalamin)
100 mcg
D-Panthenol (Vit.B5 )
10 mg içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
B kompleks vitaminlerinden oluşan Multikom – B, organizmanın genel durumlarını takviye
etmeleri yanında , protein,yağ ve karbonhidrat metabolizmalarında rolü bulunan enzim ve
fermentleri de stimüle ederler. Özellikle Vit.B12 , geviş getiren hayvanlarda ruminasyonu olumlu
yönde etkileyerek,bitkisel proteinlerden maksimum faydalanmayı sağlar.Benzerlerine oranla: 20
misli Vit.B1, 2,5 misli Vit.B2, 5 misli Vit.B3 , 5 misli Vit.B6 ve 25 misli Vit.B12 içeren bir B vitaminleri
kompleksidir.
Vitamin B1 ( Tiamin ),Suda çözünen ve karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan ve eksikliğinde
ciddi neuro-muskuler belirtilere neden olan pirimidin ve tiyazol çekirdeğinden oluşan organik bir
maddedir ve Tiamin HCL olarak bulunur. Oral ve kas içi uygulamada hızlı emilim gösterir.Geniş bir
şekilde bir çok vucut dokusuna yayılır.Değişmemiş olarak veya metabolitleri olarak idrarla vucuttan
atılır.
Vitamin B2 ( Riboflavin ), Fosfat tuzu olarak suda iyi çözünürlük gösteren ve hayvanlarda enerji
metabolizmasında rol alan, aynı zamanda nikotinikasit ve pridoksin metabolizmasında da gerekli
olan bir vitamindir.Hem parenteral hemde ağızdan uygulandığında iyi emilir.Emildikten sonra tüm
vucuda dağılır ve çok az miktarda depo edilir.İdrarla atılır.
Vitamin B6 ( Pridoksin ), Suda çözünen vitaminlerden olan Pridoksin ,aminoasit metabolizmasının
şekillenmesi için de gereklidir.Ağızdan verilen Pridoksin hızla emilerek aktif form olan pridoksal
fosfat ve pridoksamin fosfata dönüşür.Başlıca karaciğerde metabolize olarak 4 – pridoksik asit ve
diğer inaktif metabolitlerine okside olarak idrarla atılır.
Vitamin B12 ( Siyanokobalamin), suda çözünen bir vitamin olup, deri altı ve kas içi yolla verildiğinde
uygulama yerinden iyi emilir, hayvan vucudunda ara metabolizmada rol alır ve normal gelişme ve
beslenme, kan şekilli hücrelerinin şekillenmesi,epitelhücrelerde dahil tüm hücrelerin gelişmesi ve
çoğalması, sinir dokusunda myelin sentezi ve bütünlüğünü koruması gibi son derece önemli
görevleri vardır.Çoğunluğu da idrarla atılır.
Niasin (Niasinamid), B grubu vitaminlerinden olup parenteral uygulama yerinden ve sindirim
kanalından iyi bir şekilde emilerek vücutta nikotinamiddinükleotid (NAD) ve nikotinamidadenin
dinükleotid fosfat (NADP)'ye dönüşür ve şeker, protein ve yağ metabolizmasında rol alır,tüm vücut
dokularında dağılır ve idrarla küçük miktarlarda atılır. Terapötik dozlarda kullanılan niasinamid'in
küçük bir miktarı değişmemiş şekilde idrarla atılır.
Pantotenik asit, Ko-enzim A'nın esasını teşkil eder; enzimde sisteinle fosforlu ester şeklinde
bulunur. Bu enzim şeker ve yağların ara metabolizmasında önemli görevler yapar ve iki karbonlu
yapıların (asil ve asetil grupları) taşınmasını gerçekleştirir. Ağızdan verildikten sonra pantotenik asit
sindirim kanalından iyi emilir. Alkol halinde deri yoluyla uygulandığında da vücuttaki noksanlığı
giderecek veya ihtiyacı karşılayacak ölçüde emilir. Tüm vücuda dağılır çoğunluğu değişmemiş
şekilde idrarla atılır.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Multikom-B; sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde görülen B vitaminleri eksikliklerinin
giderilmesi ve korunmasında; bu anlamda sinirsel rahatsızlık ve stres halleri vücut direncinin
artırılması amacıyla ana tedavilerin desteklenmesinde kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Multikom-B kas içi (IM) ve deri altı (SC) yolla kullanılır. Uygulama tedavinin gerektirdiği sürece,
haftada bir veya iki kez olacak şekilde yapılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye
edilmediği takdirde;
Pratik doz uygulaması
Sığır, Manda ve At : 15 – 30 ml
Dana- Düve- Malak : 10 – 15 ml
Buzağı – Tay
: 5 – 10 ml
Koyun –Keçi
: 5 – 10 ml
Kuzu , Oğlak
: 3 – 5 ml
Köpek
: 1 – 5 ml
Kedi – Tavşan
: 1 ml
HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER/UYARILAR
Damar içi kullanmayınız.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Kas içi (IM) ve deri altı (SC) yollarla verildiğinde enjeksiyon bölgesinde kendiliğinden geçen az bir
irritasyon şekillenebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Neuromuskulerblokaj yapan ilaçlar, alkali, ağır metal tuzları, oksidan ve redüktörler, civa, iyot ve
demir tuzları, sodyum bikarbonat infüzyonu askorbik asit ile geçimsizlikleri nedeniyle birlikte
kullanılmamalıdır. Ampisilin, aikasin, kloksasilin, klindamisin, kloramfenikol, karbenisilin,
linkomisin, nafsilin, novobiosin, oksasilin, tetrasiklinler, sefalotin, streptomisin, Vankomisinler;
Vitamin B kompleksi ile geçimsiz olduklarından aynı enjektörle uygulanmamalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Son kullanımı takiben et ve süt 0 (sıfır) gündür.
KONTRENDİKASYONLAR
Tiamin'in damar içi yolla kullanımında anaflaktik şok oluşabilir. Bu gibi durumlarda Adrenalin ve
benzeri ilaçlarla sağaltım yapılmalıdır.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ TEDBİRLER VE HEKİM İÇİN UYARILAR
Vitamin B1 özellikle atlarda damar içi uygulandığında anaflaktik şok oluşabileceğinden, bu
uygulamadan kaçınılmalıdır. Zorunlu hallerde enjeksiyonluk su ile sulandırılıp, çok yavaş şekilde
uygulanmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi kutusu içerisinde, oda ısısında (15°-25°C), güneşten koruyarak, tercihen buzdolabında
saklayınız. Raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. Buzdolabında donmamasına dikkat
edilmelidir. Açılan ambalaj 28 gün içinde tüketilmelidir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Multikom-B ,20-50 ve 100 ml'lik amber renkli cam flakonlarda, kutulu olarak takdim edilmiştir.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; Veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 25.07.2013
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO
06.04.2004 – 13 / 056
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ve ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ
Çelikler İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gersan san.sitesi 2310/1 sok.No:24
Y.mahalle - ANKARA
TEL: 0312 255 98 60 – 255 98 65 Fax: 0312 255 98 78

Benzer belgeler

compovit prospektüs

compovit prospektüs maddedir ve tiamin hidroklorür olarak bulunur. Koenzim olarak ara metabolizmada önemli roller alır. Oral ve kas içi uygulamada hızla emilim gösterir. Geniş bir şekilde bir çok vücut dokusuna yayılı...

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için “0” sıfır gündür. KONTRENDİKASYONLAR Tiamine duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. GENEL UYARILAR Kullanmadan önce ve beklenmeyen ...

Detaylı

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır VETFOS

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır VETFOS Vitamin B kompleksi ile geçimsiz olduklarından aynı enjektörle uygulanmamalıdır. GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Son kullanımı takiben et ve süt 0 (sıfır) gü...

Detaylı

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır DODEKS

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır DODEKS Vitamin B1 özellikle atlarda damar içi uygulandığında anaflaktik şok oluşabileceğinden, bu uygulamadan kaçınılmalıdır. Zorunlu hallerde enjeksiyonluk su ile sulandırılıp, çok yavaş şekilde uygulanm...

Detaylı

Prospektüs

Prospektüs uygulamadan kaçınılmalıdır. Zorunlu hallerde enjeksiyonluk su ile sulandırılıp, çok yavaş şekilde uygulanmalıdır. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ Kendi kutusu içerisinde, oda ısısında (15°-25°C), gün...

Detaylı