compovit prospektüs

Transkript

compovit prospektüs
PROSPEKTÜS
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
COMPOVİT Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Vitamin
BİLEŞİMİ : Compovit Enjeksiyonluk Çözelti sarı renkli , berrak , steril vitamin çözeltisi olup her
ml’sinde ; 5 mg Vitamin B1 , 2 mg Vitamin B2 , 20 mg Vitamin B3 , 10 Vitamin B5 , 2 mg Vitamin B6
, 5 µg Vitamin B12 içerir
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Compovit, evcil hayvanlarda karşılaşılan sindirim sisteminin çeşitli bozukluklarına bağlı olarak
gelişen absorbsiyon bozuklukları, kronik seyreden hastalıklar, metabolik bozukluklar, hastalıkların
nekahat dönemleri ve antibakteriyel ilaçlarla yapılan tedaviler esnasında hayvanların çok yönlü
vitamin gereksinimlerinin desteklenmesi amaçları ile B kompleks vitaminlerini içerecek şekilde
formüle edilmiş parenteral kullanılmak üzere geliştirilmiş , steril, pirojensiz enjeksiyonluk
multivitamin çözeltisidir. B grubu vitaminler, hücre ve dokularda, yaşam ve gelişme için çok önemli
olan karbonhidrat ve protein metabolizmalarını düzenleyen reaksiyonlarda rol oynar. B vitaminlerinin
metabolik etkileri yanında, antitoksik, antinevritik, lipotropik ve anabolik etkileri de vardır. Klinik
araştırmalar, B vitaminlerinin karaciğeri koruyucu bir etkiye sahip olduklarını ve karaciğer
parenkiminin onarımını hızlandırdıklarını göstermiştir.
Vitamin B1 (Tiamin) , suda çözünen ve karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan ve eksildiğinde
ciddi neuro-musküler belirtilere neden olan pirimidin ve tiyazol çekirdeğinden oluşan organik bir
maddedir ve tiamin hidroklorür olarak bulunur. Koenzim olarak ara metabolizmada önemli roller alır.
Oral ve kas içi uygulamada hızla emilim gösterir. Geniş bir şekilde bir çok vücut dokusuna yayılır.
Değişmemiş olarak veya metabolitleri olarak idrarla vücuttan atılır.
Vitamin B2 (Riboflavin ) , fosfat tuzu olarak suda iyi çözünürlük gösteren ve aynı zamanda nikotinik
asit ve piridoksin metabolizmasında da gerekli olan bir vitamindir. Karbonhidrat metabolizmasının
oksidoredüksiyon sürecinde enzim olarak rol oynar. Ayrıca, protein metabolizmasında aminoasitlerin
dezaminasyonunda etkili olan oksidaz enziminin bir bölümünü oluşturur. Hem parentarel hem de
ağızdan uygulandığında iyi emilir. Emildikten sonra tüm vücuda dağılır ve çok az miktarda depo
edilir. İdrarla atılır.
Vitamin B3 (Nikotinamide) , B grubu vitaminlerinden olup paretenteral uygulama yerinden ve
sindirim kanalından iyi bir şekilde emilerek vücutta nikotinamid dinükleotid (NAD) ve nikotinamid
adenin dinükleotid fosfat (NADP) ‘ ye dönüşür, hücrelerin oksido-redüksiyon süreçlerinde rol
oynayan enzimlerin yapısına girer. Şeker, protein ve yağ metabolizmasında rol alır, tüm vücut
dokularında dağılır ve idrarla küçük miktarlarda atılır.
Vitamin B5 (Pantotenik asit, dexpantenol) Ko-enzim A’nın esasını teşkil eder; enzimde sisteinle
fosforlu ester şeklinde bulunur. Bu enzim şeker ve yağların ara metabolizmasında önemli görevler
yapar ve iki karbonlu yapıların (asil ve asetil grupları ) taşınmasını gerçekleştirir. Ağızdan verildikten
sonra pantotenik asit sindirim kanalından iyi emilir. Alkol halinde deri yoluyla uygulandığında da
vücuttaki noksanlığı giderecek veya ihtiyacı karşılayacak ölçüde emilir. Tüm vücuda dağılır
çoğunluğu değişmemiş şekilde idrarla atılır.
Vitamin B6 ( Pridoksin) , Suda çözünen vitaminlerden olan piridoksin, doymamış yağ asitlerinin
kullanımı ve protein metabolizmasında koenzim olarak etkili, piridin türevi bir vitamindir.. Pridoksin
hızla emilerek aktif form olan pridoksal fosfat ve pridoksamin fosfata dönüşür. Başlıca karaciğerde
metabolize olarak 4-pridoksik asid ve diğer inaktif metabolitlerine okside olarak idrarla atılır.
Vitamin B12 (Cyanokobalamin), Vit. B12 molekülü korin çekirdeği, 5,6-dimetilbenzimidazol
çekirdeği kobalt ve çeşitli gruplardan oluşur. B12 vitaminin de içinde bulunduğu kimyasallar ailesine
korinoidler adı verilir. Kobalta bağlanan gruba göre isim alır. Siyanokobalamin deri altı ve kas içi
yolla iyi emilir. Vit. B12’nin ara metabolizmada önemli görevleri vardır. Normal gelişme ve beslenme,
kan şekilli hücrelerinin şekillenmesi, epitel hücreleri de dahil hücrelerin gelişmesi, çoğalması, miyelin
sentezinde görevli yardımcı enzimlerin sentezi için gereklidir. Vitamin B12 , geviş getiren hayvanlarda
ruminasyonu olumlu yönde etkileyerek , bitkisel proteinlerden maksimum faydalanmayı sağlar.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Compovit; evcil hayvanlarda, B grubu vitamin yetmezliği ve buna bağlı olgularda tedavi edici olarak,
karşılaşılan sindirim sisteminin çeşitli bozukluklarına bağlı olarak gelişen absorbsiyon bozuklukları,
subklinik hastalıklar, akut ve kronik nitelikli hastalıklar ile hastalıkların nekahet dönemlerinde,
antibakteriyel ilaclarla yapılan tedaviler esnasında, paraziter enfestasyonlar, metabolik hastalıklar,
deri, kas ve sinirlerin cesitli tipteki rahatsızlıkları, gebelik, neonatal septisemiler, pnomoniler, ishaller,
anemi olguları ve stres faktorlerinin varlığı ile çok yönlü verim düşüklüklerinde destekleyici olarak
kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Compovit; Kas içi (im) ve deri altı (sc) yolla kullanılır. Veteriner Hekim tarafından başka şekilde
tavsiye edilmediği takdirde ;
Pratik olarak büyükbaş hayvanlarda 10 kg. canlı ağırlığa 1 ml. ,
Küçük baş hayvanlarda 5 kg. canlı ağırlığa 1 ml. ilaç hesabıyla uygulanır.
Uygulama tedavinin gerektirdiği sürece , haftada bir veya iki kez yapılır.
Pratik Doz:
Sığır – Manda – At : 15 – 30 ml.
Koyun – Keçi
: 5 – 10 ml.
Dana- Düve
: 10 – 15 ml.
Kuzu – Oğlak
: 3 - 5 ml.
Buzağı – Tay
: 5 – 10 ml.
Köpek
: 1 – 5 ml.
Kedi-Tavşan
: 1 ml.
HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KİLİNİK BİLGİLER / UYARILAR
Damar içi kullanmayınız.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLER
Bildirilmemiştir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Alkali , ağır metal tuzları , oksidan ve redüktörler , cıva, iyot ve demir tuzları , sodyum bikarbonat
infüzyonu askorbik asit ile geçimsizlikleri nedeniyle birlikte kullanılmamalıdır.
Ampisillin , kloksasilin , klindamisin , kloramfenikol , karbenisilin , linkomisin , nafsilin, novobiosin ,
oksasilin , tetrasiklinler , sefalotin , streptomisin , vankomisinler , vitamin B kompleksi ile kimyasal
geçimsiz olduklarından aynı enjektörle uygulanmamalıdır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER , TEDBİRLER VE ANTİDOT
Pratik uygulamada doz aşımı görülmez. Ancak atlarda damar içi yolla kullanıldığında anaflaktik şok
oluşabilir. Bu gibi durumlarda adrenalin ve antihistaminik ilaçlarla sağaltım yapılmalıdır.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( i. k. a. s.) : Son kullanımı takiben et ve süt için 0 (sıfır) gündür.
KONTRENDİKASYONLAR: Damar içi uygulanmaz.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayanız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.
Beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ TEDBİRLER ve HEKİM İÇİN UYARILAR
Vitamin B1 özellikle atlarda damar içi uygulandığında anaflaktik şok oluşabileceğinden , bu
uygulamadan kaçınılmalıdır. Zorunlu hallerde enjeksiyonluk su ile sulandırılıp, çok yavaş şekilde
uygulanmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI ve RAF ÖMRÜ
Kendi kutusu içerisinde, oda ısısında (150-250C) , güneşten korunarak saklanmalıdır. Raf ömrü, üretim
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içerisinde 20,50,100 ml’lik ve plastik kutu içerisinde 250 ml’lik amber renkli cam
flakonlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 11.05.2010
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ-NO:
11.05.2010-22/080
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mah. Petek Sk. No:18 Pendik/İSTANBUL
İMAL YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

Benzer belgeler

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları Neuromuskulerblokaj yapan ilaçlar, alkali, ağır metal tuzları, oksidan ve redüktörler, civa, iyot ve demir tuzları, sodyum bikarbonat infüzyonu askorbik asit ile geçimsizlikleri nedeniyle birlikte ...

Detaylı

VİTBE Enjeksiyonluk Çözelti

VİTBE Enjeksiyonluk Çözelti bölgelerinden iyi emilir. Dolaşan kanla tüm vücuda dağılır ve başlıca idrarla atılır. Dpantenol (Dexpantenol, Vit. B5) , oral uygulamaya göre parenteral uygulamalarda daha etkilidir. Emilen D-pante...

Detaylı

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır DODEKS

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır DODEKS Beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ TEDBİRLER ve HEKİM İÇİN UYARILAR Vitamin B1 özellikle atla...

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Et ve süt için “0” sıfır gündür. KONTRENDİKASYONLAR Tiamine duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. GENEL UYARILAR Kullanmadan önce ve beklenmeyen ...

Detaylı

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır VETFOS

Prospektüs Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır VETFOS Beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ TEDBİRLER ve HEKİM İÇİN UYARILAR Vitamin B1 özellikle atla...

Detaylı