4. sınıf haziran ayı bülteni

Transkript

4. sınıf haziran ayı bülteni
E-BÜLTEN
4.SINIFLAR ( HAZİRAN 2016 )
DÖRDÜNCÜ SINIFIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLADIK VE KARNELERİMİZİ ALDIK.
DERSİN ADI: TÜRKÇE
TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY
KAZANIM:
 Dinlediğimiz konulara ilişkin sorular sorduk ve sorulara cevap verdik.
 Şiir ve müzik dinletilerine katıldık.
 Okuma amacına uygun yöntem belirledik.
 Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat ettik.
 Kurallara uygun sessiz okuma yaptık.
 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığımız yeni kelimelerin anlamlarını tahmin ettik.
 Grup çalışmalarımızda duygu ve düşüncelerimizi paylaştık.
 Sesli okumalarda vurgu ve tonlamalara dikkat ettik.
 Metindeki anahtar kelimelerle çalışmalar yaptık.
 Yeni öğrendiğimiz kelimeleri yazılarımızda kullandık.
DERSİN ADI: SOSYAL BİLGİLER
ÜNİTE : HEP BİRLİKTE
UZAKTAKİ ARKADAŞLARIM
 Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşantılarına ilişkin çıkarımlarda bulunduk.
 Kendimiz ve başka toplumlardaki yaşıtlarımızın günlük yaşantılarımızı karşılaştırdık.
 Kendimiz ile başka bir toplumdaki yaşıtlarımızın günlük yaşantılarını karşılaştırdık.
 Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verdik.
DRAMA GÖSTERİMİZDE TELEVİZYONUN HAYATIMIZIN NE KADAR İÇİNDE OLDUĞUNU SORGULADIK.
DERSİN ADI: MATEMATİK
KONU: DOĞAL SAYILAR
*İzometrik kağıttaki çizimleri eş küplerle oluşturduk.
*En çok iki basamaklı doğal sayıları 5,25 ve 50 ile kısa yoldan çarptık.
*Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbiriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu
değiştirmediğini gösterdik.
*İki adımlı işlemleri yaptık.
*Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemler çözdük ve kurduk.
*Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemler çözdük ve kurduk.
DERSİN ADI: FEN BİLGİSİ
ÜNİTE: GEZEGENİMİZ DÜNYA
*Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini gösteren örnekler verdik.
*Toprağın nasıl oluştuğunu kavradık.
*Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kurmayı öğrendik.
*Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine varmayı öğrendik.
*Karalar, sular ve bunları saran hava tabakasının Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarını oluşturduğunu fark
ettik.
*Dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanları karşılaştırdık.
ANAKENT İLKOKULU SENE SONU PİKNİĞİNDEYDİ.
ELT DEPARTMENT
+
This month our theme was ‘’The science of fun’’
In our English classes, we learnt to talk about the scientific principles behind some sports and hobbies. We
identified actions which use force. We read the text and retell the information. We learnt how to use cause and
effect with double comparatives. We started to use defining relative clauses with which.
Structures of this month:

The force which pulls you toward the centre of Earth is called gravity.

Skates are special shoes which you wear when you go ice skating.


The more force you use, the faster you go.
The more difficult the jump, the more practice you need.
Vocabulary: backwards, balance, connect, down, fall over, force, forwards, friction, happen, pull, push, rub, skater,
spin, swing, away from, direction, gravity, lean, towards.
As the ELT Department we wish you a happy summer holiday 
Deutschabteilung
Bu ayın Konuları: Gidilecek yerler, Ulaşım araçları, basit diyaloglar ve film
Bu ay gidilecek yerleri tekrar ettik ve ulaşım araçları konusunu yani 8. Üniteyi bitirmiş olduk. Tüm konuların genel
tekrarını yaptık ve basit diyaloglar yazarak günlük konuşmalar yaptık. Son olarak almanca ‘evde tek başına’ keyifle
izledik.
Başarılı ve eğlenceli geçen bir dönemi daha geride bıraktık, iyi tatiller dileriz 
Diesen Monat haben wir diese Themen gelernt: Lektion 8 Orte, Verkehrsmittel, einfache Dialoge & Film
Wir sind zum Ende des Halbjahres und zum Ende unseres Lehrwerks gekommen. In dieser Lektion beendeten wir das
Theme Orte, Verkehrsmittel und wiederholten von Lektion 1-8 alle Grammatikstrukturen um diese zu festigen. Wir
schrieben einfache Dialoge und versuchten alltägliche Konversationen zu führen. Zum Schluss schauten wir uns den
Film ‘Kevin allein zu Haus’ auf deutsch an.
Wir wünschen Ihnen schöne Ferien !
Strukturen dieser Woche lauten/ (Öğrendiklerimiz) :
-
Orte: ins Museum, ins Zoo, in den Park, in den Garten, ins Eiscafe…
-
Film: Kevin allein zu Haus
- Verkehrsmittel: zu Fuß, mit der Straßenbahn, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Auto usw.
UYGULAMALI BÖLÜM
SON HAFTA YAPTIĞIMIZ, POPCORNLU SİNEMA GÜNÜMÜZ KEYİFLİYDİ.
DRAMA
Tiyatro türünü sevdirmeyi, tiyatro eserlerini
tanıtmayı, öğrencilerin sanatsal becerilerini
geliştirmeyi, görev ve sorumluluk alabilmeyi,
bireysel olarak ya da başkalarıyla işbirliği
içinde olabilmeyi, sinema ve tiyatro sanatçıları
hakkında genel kültür oluşturmayı ve nihayet
ana dilimizi doğru ve etkili kullanmayı
1.
MÜZİK
Müzik türleri hakkında bilgilendik, örnek
dinletiler yaptık. Dinletilen bir klasik müzik
eserinden sonra duygu ve düşüncelerimizi
istediğimiz bir yolla ( resim, dans,
drama)ifade etmesini öğrendik. Ritim çalgıları
ile öğrendiğimiz şarkılara eşlik ettik. Müzik
çalışmalarımızı sergiledik.
amaçlayan drama dersinin-tiyatroya yönelik
örneklerini-sergilediğimiz yıl sonu
gösterimizde görsel medyanın ve televizyonun
BEDEN EĞİTİMİ
hayatımızdaki etkilerini irdeleyen oyunumuz
Top ile dikkat gerektiren grup oyunları,
“Bizim TV” yi okulumuz sahnesinde sizlerle
Lider olma ve liderlik gerektiren oyunlar oynadık.
buluşturduk.
Temel jimnastik duruşlarını,
Kartal, mum, planör ve makas hareketlerini
öğrendik.
SATRANÇ
Sene içinde öğrendiklerimizi oyunlarımızda
Kız ve erkeklerden oluşan takımlar ile futbol
maçları ve yer değiştirme hareketleri yapıldı.
kullandık, örnek oyunlar sergiledik. Hangi seviyede
olduğumuzu belirlemek için çalışmaları yaptık.
BİLGİSAYAR
Excel programında geometrik şekillerin çevre,
alan hesaplamaları çalışmaları yaptık.
GÖRSEL SANATLAR
Microsoft Kodu programı uyguladık. Eğitsel
oyunlar uyguladık.
Hayal güçlerini geliştirici çalışmalar yaparlar.
Çalışmalarında karışık teknikleri uygulama
becerileri kazanırlar. Yaz tatili konulu
çalışmalarla öğrendiklerini değerlendirirler
Şair Arşi Cad. No:59 Göztepe / KADIKÖY / İSTANBUL
TEL: 0216 566 81 91 [email protected]

Benzer belgeler

2.sınıflar nisan ayı bülteni

2.sınıflar nisan ayı bülteni Bu ayın Konusu: ġarkı & Aile bireyleri Bu ay konumuzda aile bireylerini iĢledik. Aile üyelerinin anlamlarını cümleler halinde öğrendik. Öğrenciler AnneBaba-Nene- Dede –KardeĢ gibi kavramları öğrend...

Detaylı

3. sınıf haziran ayı bülteni

3. sınıf haziran ayı bülteni uyduk. Müzik çalışmalarımızı sergiledik. Müzik

Detaylı

4. sınıf mayıs ayı bülteni

4. sınıf mayıs ayı bülteni DERSİN ADI: TÜRKÇE TEMA: DÜNYAMIZ VE UZAY Dinlediğimiz konuya uygun farklı başlıklar bulduk. Dinlediğimiz konulara ilişkin sorular sorduk ve yanıt verdik. Okuma amacımızı belirledik, okuma amacımız...

Detaylı

şubat 2015 - Anakent Koleji

şubat 2015 - Anakent Koleji Winter, Montag-Sonntag, scheint, schneit, weht, regnet, blitzt...

Detaylı