UFUK 2020 Programı - E-Hike

Yorumlar

Transkript

UFUK 2020 Programı - E-Hike
TÜBİTAK
UFUK 2020 Programı
Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Kümelenmesi
17 Haziran 2015
Serhat Melik
Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
Ufuk 2020 Programı Bileşenleri
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı
Destek ve Ödül Programı
TÜBİTAK
Avrupa Birliği Araştırma ve
Geliştirme Programları
AB Çerçeve Programları
TÜBİTAK
AB’nin Hedefi:
 İlki 1984 yılında başlamıştır.
Bilimsel/Teknolojik
Güç
 Temelde Amacı:
 Bilimsel araştırma ve
teknoloji geliştirme kapasitesini
arttırmak,
Ekonomik
Güç
Siyasi
Güç
 Sosyal ve ekonomik
kalkınmayı sağlamaktır
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
TÜBİTAK
U2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.
6. ÇP
2002-2006
(4 yıl)
17,5 Milyar Avro
7. ÇP
U2020
2007-2013
2014-2020
(7 yıl)
(7 yıl)
53,2 Milyar Avro
80 Milyar Avro
Ufuk 2020 Programı : 2014-2020
TÜBİTAK
Excellent Science
Araştırma ve yenilik faaliyetlerinde
mükemmeliyet odağı
•
•
•
Dünya standartlarında bilim
İleri düzey araştırma yeteneği
geliştirmesi
Araştırmacıların en iyi altyapılara
erişimi..
Toplam
80 Milyar €
Societal Challenges
Industrial Leadership
25,3 M €
Güçlü yenilik ve özel sektör
odağı
•
•
•
•
Yeni iş sahaları yaratarak
istihdamı artırmak
Yenilikçi KOBİ’ler
17,4 M €
Anahtar teknolojilere stratejik
yatırımlar
Ar-Ge için daha fazla özel
sektör yatırımı
Araştırmada toplumsal sorun
odağı
•
30,8 M €
Toplumsal problemlere çok
disiplinli ve çok ortaklı
araştırmalar yolu ile etkili
çözüm önerileri
6
U2020 Katılım Kuralları
TÜBİTAK
• En az 3 farklı AB üye ya da asosiye üye ülkesindeki,
• Sanayi, KOBİ, Üniversite, Araştırma Merkezi, STK,
vb. farklı kuruluşların oluşturduğu konsorsiyumlar,
• «Avrupa
Araştırma
Konseyi
(ERC)»
ve
«Marie-Curie»
alanlarında
tek
başına
araştırmacılar,
• «KOBİ’lerde Yenilikçilik» alanında tek başına
işletmeler
H2020 Programına başvurabilirler
Hangi Ülkeler Katılabilir?
TÜBİTAK
Asosiye Ülkeler
Uluslararası İşbirliği Hedef
Ülkeleri (ICPC)
Türkiye,Makedonya,
İsrail, İzlanda,İsviçre,
Norveç, Sırbistan,
Arnavutluk, Karadağ,
Bosna-Hersek, Faroe
Adaları, Moldova
Afrika, Karayipler, Asya,
Pasifik, Doğu Avrupa ve
Orta Asya, Latin
Amerika, Akdeniz
Ortaklık Ülkeleri
8
U2020 Programı’ndaki Yenilikler
TÜBİTAK
• Üç farklı program/girişimin tek programda
birleştirilmesi
•
•
•
Çerçeve Program (ÇP)
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and
Innovation Programme (CIP))
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of
Innovation and Technology (EIT)
• Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan
ticarileştirmeye
• AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması
e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma
• Basitleştirilmiş katılım kuralları
U2020’de Proje Tipleri ve Fonlama Modelleri
TÜBİTAK
Tüm doğrudan
masrafların
%100’ü
Tüm doğrudan
masrafların %70’i
(Kar amacı gütmeyen
kuruluşlar için %100’e
kadar)
3 aşamalı destek
• Ar-Ge Hibeleri (Grants for R&D)
• Destek ve Koordinasyon Eylemleri
(CSA)
• Yenilik Hibeleri (Grants for
Innovation)
• KOBİ Fonlama Aracı (SME Instrument)
10
TÜBİTAK
Ufuk 2020 Bileşenleri
U2020 : Bilimsel Mükemmeliyet
TÜBİTAK
Marie-Curie
25.3 Milyar €
Bursları
Yeni ve
Gelişen
Teknolojiler
Bilimsel
Mükemmeliyet
ERC
Bireysel
Araştırma
Fonları
Araştırma
Altyapıları
12
U2020 : Endüstriyel Liderlik
TÜBİTAK
Nano
17.4 Milyar €
teknoloji
İleri
Malzeme
Uzay
KOBİ’lerde
Yenilikçilik
Endüstriyel
Liderlik
Biyo
teknoloji
Bilgi ve
İletişim
İleri
İmalat
U2020 : Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
30.8 Milyar €
Sağlık
SosyoEkonomik
ve Beşeri
Bilimler
Gıda
Çevre
Toplumsal
Sorunlara
Çözümler
Güvenlik
Ulaşım
Enerji
14
Bu hususlara dikkat…
TÜBİTAK
Ufuk 2020 Programında teşvik edilen hususlar;
• KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi
• Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması
• Projelerin kalıcı etkisinin vurgulanması
• Sürdürülebilir kalkınmaya etkisi
• Farklı tematik alanlarda projelerin sosyo ekonomik boyutuna
yer verilmesi
• Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik
• Yeni aktörlerin projelere dahil edilmesinin önemsenmesi
• Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim
konularına vurgu
Proje Önerisi Sunma
TÜBİTAK
Guide for Proposers
KOBİ’ler
İlgili mi?
Guide for Evaluators
Uluslararası
Boyut
Çağrı
Ağ Oluşturma
Araştırmacılar
Proje Önerisi
Hazırlama
STK’lar
Ortak?
Koordinatör?
Üniversiteler
Finans
İç Prosedürler
İdari
IPR
Proje Önerisini Sunma
16 bu süreçlerde ilgili alanın Ulusal İrtibat Noktası ile yakın işbirliği halinde olmanız önerilir!
Tüm
Değerlendirme Süreci
TÜBİTAK
Değerlendirme
Müzakereler
Anlaşma
İmza
Sonuçlara itiraz
hakkınız bulunmaktadır.
Proje Yürütme
Projeye Başlama
İki Aşamalı Çağrı: İlk Aşama Kriterleri
TÜBİTAK
Min. 4 Puan
1. MÜKEMMELİYET
“Excellence”
• Projenin bilimsel kalitesi
• Yenilikçi yönleri
• Araştırmanın kredibilitesi
Min. 4 Puan
3. ETKİ
“Potential impact through
the development,
dissemination and use of
project results”
•
•
•
•
Projenin katma değeri
Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı
Fikri Mülkiyet Hakları
Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı
Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK
1. MÜKEMMELİYET
“Excellence”
2. UYGULAMA
“Quality and efficiency of
the implementation and
the management”
3. ETKİ
“Potential impact through
the development,
dissemination and use of
project results”
• Projenin bilimsel kalitesi
• Yenilikçi yönleri
• Araştırmanın kredibilitesi
• Yönetim yapısı
• Bireysel katılımcıların kalitesi ve deneyimleri
• Konsorsiyum / Kurulan Ortaklığın kalitesi (tamamlayıcılığı,
dengesi üniv – sanayi)
• Kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı (bütçe, insan
kaynağı, ekipman)
• Projenin katma değeri
• Çalışma Programındaki hedef etkilere katkısı
• Fikri Mülkiyet Hakları
x 1.5
• Proje sonuçlarının yayılımı/dağılımı
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları
TÜBİTAK
•
•
•
•
AB Üye
Ülkeler +
Asosiye
Ülkeler
Üniversite
Sanayi
Araştırma
Merk.
Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki
insan potansiyelini güçlendirmek
Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak
Avrupa’yı ( Türkiye’yi) tüm dünyadaki araştırmacılar için bir
cazibe merkezi haline getirmek
Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek
Uluslararası
Dolaşım
Mobilite
koşulu
Yaşam
Giderleri
+
Kuruma
Masraflar
Araştırmacı
Deneyim
Seviyesi
İletişim: [email protected]
MSCA-Research and Innovation Staff Exchange-RISE
TÜBİTAK
RISE
Research and
Innovation Staff
Exchange
Araştırma ve Yenilikçilik
Değişim Programı
• En az 3 ortak
• 2 AB Uye Ülkesi/ Asosiye Ülke
+ Üçüncü Ülke
• 3 AB Üye Ülkesi/Asosiye Ülke
• Uluslararası & Sektörler Arası
Dolaşım
• Kurum personeli
• Araştırmacılar
• Teknik & İdari personel
• 4 Yıllık Proje Önerisi
• Kişi başı 12 ay dolaşım imkanı
• Proje büyüklüğü 540 adam/ay
22
MSCA-RISE
TÜBİTAK
• Finansal Yapı
– Kurum Personeli Dolaşımı Maliyeti :
• (2.000 Avro/Ay)
– Araştırma & Eğitim Giderleri:
• (1 800 Avro/Ay)
– İdari Maliyetler:
• (700 Avro/Ay)
İletişim: [email protected]
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
TÜBİTAK
Toplumsal Sorunlara Çözümler
1.Büyümeye Yönelik Ulaşım
1.Havacılık
2.Denizyolu
3.Demiryolu
MODLAR
1.Emniyet
2. Şehiriçi ulaşım
3. Lojistik
4.Akıllı ulaşım sistemleri
5.Altyapı
1.Sosyo-ekonomik
ulaşım
KESİŞEN
KONULAR
ENTEGRE
ULAŞIM
2.Otonom Karayolu Ulaşımı
3.Çevre Dostu Araçlar
4. Yenilikçilik Araştırmaları: Yeni KOBİ Programı
5.Diğer
Çağrı künyesi
Çağrı açılış tarihi: 30/09/2015
Kapanış tarihleri: 14/01/2016, 15/09/2016
Çağrı bütçesi:451,38 M€ (2016)
[email protected]
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım
TÜBİTAK
Enerji Verimli Ulaşım
• Hava ve gürültü kirliliğinin azaltılması
• Fosil yakıtlarına olan bağımlılığın azaltılması
Daha İyi ulaşım
• Trafik sıkışıklığının azaltılması
• Güvenlik ve emniyet
Küresel Liderlik
• Üretim pazarı
• Servis sektörü
Sosyo-ekonomik Ulaşım
• Ulaşım Politikaları
• Ulaşımın sosyal etkileri
26
AB Ulaşım Vizyonu
TÜBİTAK
Avrupa Komisyonu Strateji Dokümanları
WHITE
PAPER
STTP
Avrupa Teknoloji Platformları Raporları
Beyaz Kitap (White Paper on Transport)
TÜBİTAK
2050 yılına kadar, ulaştırma kaynaklı emisyon oranın 1990
yılındaki orana göre %60 oranında azaltılması
hedeflenmektedir.
-2030 yılında, konvansiyonel yakıtlarla çalışan araçların şehiriçi
ulaşımda kullanımının %50’ye indirilmesi
-Havacılık sektöründe kullanılacak sürdürülebilir yakıtların
kullanımının %40 oranına ulaşması, gemilerde kullanılan yakıtlar
nedeniyle meydana gelen CO2 emisyonun %40-%50 oranında
azaltılması
-2050 yılı itibariyle Avrupa’da yüksek hızlı tren ağının
tamamlanması
U2020:2016-2017 ÇALIŞMA PROGRAMI
TÜBİTAK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2 Aşamalı Çağrı Sistemi
İnovasyon Projeleri (%70 destek)-(%100)
Çalışma programları en az iki yıllık
Her yıl çağrı açılacak
Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı politika
dokümanlarına referans
Yenilikçilik vurgusu
ICT önemi
KOBİ
Çağrı Açılış: 30 Eylül 2015
Bütçe: 451.38 M€ (2016)
Technology Readiness Level (TRL)
TÜBİTAK
TRL1
basic principles observed
TRL 2
technology concept formulated
TRL 3
experimental proof of concept
TRL 4
technology validated in lab
TRL 5
technology validated in relevant environment (industrially
relevant environment in the case of key enabling technologies)
TRL 6
technology demonstrated in relevant environment (industrially
relevant environment in the case of key enabling technologies)
TRL 7
system prototype demonstration in operational environment
TRL 8
system complete and qualified
TRL 9
actual system proven in operational environment (competitive
manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space)
TÜBİTAK
2015 Cağrı Konuları
GV.6-2015. Powertrain control for heavy-duty
vehicles with optimised emissions
TÜBİTAK
Proposals should address the following actions:
• Optimise the control of powertrains taking into account specific
transportation tasks.
• Exploit on board information provided by navigation systems (i.e.
topography and slopes on the chosen route), emission sensors
(On Board Diagnosis/On Board Measuring system), engine, after
treatment, transmission, electronics and actuators state .
• Integrate with other data such as transport assignment (total
weight, vehicle configuration, etc.) and real time traffic and
weather conditions.
All performance to be validated through a demonstrator
GV.6-2015. Powertrain control for heavy-duty
vehicles with optimised emissions
Expected Impact
• The resulting technology should deliver a global optimum for
consumption (for both fuel, electric energy and other
consumables related to emission control such as urea or
ammonia) and noxious emissions on each mission
• A reduction of fuel consumption of at least 20% on the
same vehicle with conventional control should be
demonstrated comparatively
• Emissions not exceeding Real Driving Emissions limits set by
the established Euro VI procedures.
Budget: 5-7 m €
Type of Action: Innovation Actions (%70)
Dates: Single-Stage (15.10.2015)
TÜBİTAK
GV.8-2015.Electric vehicles’ enhanced performance and
integration into the transport system and the grid
TÜBİTAK
Major Challenge,
• Limited driving range – biggest deployment challenge;
redesign of E&E architecture and components to achieve:
– Increased efficiency and range
– Transition to FEV
• BMS is fundamental for electrified vehicle performance,
energy efficiency & range, safety, battery life & reliability.
• ICT is providing:
– better range prediction & offering personalized options & services to the
driver
– supporting recharging or high-powered fast recharging coordinated with
the local electric griding
GV.8-2015.Electric vehicles’ enhanced performance and
integration into the transport system and the grid
I.EV concepts featuring a complete revision of the E&E
architecture to reduce complexity, the number of
components & interconnections, while improving energy
efficiency, functionality & modularity:
– May be supported by drive-by-wire, wireless
communication, advanced energy storage
– Should address safety, security, reliability & robustness,
including EM compatibility
– Should pursue a high degree of standardisation, covering
the entire EV value chain
TÜBİTAK
GV.8-2015.Electric vehicles’ enhanced performance and
integration into the transport system and the grid
II.BMS research focused on a combination of:
– Novel BMS designs with improved thermal management,
power density and life time, safety & reliability
– Improved modelling & simulation tools for BMS
improvement
– Standardisation of BMS components & interfaces
– Test methodologies & procedures to evaluate the
functional safety, reliability & lifetime of battery systems
TÜBİTAK
GV.8-2015.Electric vehicles’ enhanced performance and
integration into the transport system and the grid
III.Integration of the overall cycle of EV energy management
into a comprehensive EV battery & ICT-based re-charging
system management:
• Digital support for EVs:
– service provision based on wireless / power line communication
interfaces; roaming management, energy consumption & supply; cost
aspects
• Interoperability of EVs with the communication infrastructure
and electricity grid:
– regarding locally deployed smart-grid & smart-metering systems;
investigating operational is
TÜBİTAK
GV.8-2015.Electric vehicles’ enhanced performance and
integration into the transport system and the grid
Expected Impact
• Improvements in the cost-performance ratio of EV
• Enhancements to vehicle range and/or weight, battery life and reliability
without compromising on safety
• Standardised BMS components and interfaces
• Progress on ICT-based technologies for coordinated EV recharging.
• Improved attractiveness of EVs, achieved through seamless energy
management (spanning the entire cycle from re-charging spot
selection/reservation to plug-out after re-charging).
• Contributions to standardisation, strengthening competiveness of the EU
industry
Budget: 5-10 m €
Type of Action: Research and Innovation Actions (%100)
Dates: Single-Stage (15.10.2015)
TÜBİTAK
TÜBİTAK
2016 Çağrı Konuları
3. Çevre Dostu Araçlar
TÜBİTAK
İçten Yanmalı Motorla Çalışan
Ağır Vasıtalar
Elektrikli Araçlar, PHEV
Alternatif Motorlar
3. Çevre Dostu Araçlar-EGVIA
TÜBİTAK
Kapsam:
– Batarya tasarımı,
– Hafif malzemelerin üretimi,
– Akıllı alt yapıların geliştirilmesi,
– Araç enerji yönetimi,
– Elektrik motorları
– Elektronik kontrol ünitelerin
geliştirilmesi,
Hedef geleneksel araçlarla rekabet
edebilecek elektrikli araçlar
üretebilmektir.
http://www.green-cars-initiative.eu/public/documents/EGCI%20Roadmap.pdf/view
http://www.green-cars-initiative.eu/public/documents/GreenCarsInitiative-Broschure_09-2011_WEB.pdf/view
3. Çevre Dostu Araçlar-EGVIA
TÜBİTAK
• Avrupa Teknoloji Platformları tarafından
uygulanır:
• EGVI Yol Haritaları Projeleri
Endüstri Grubu
TÜBİTAK
Görevler:
• Avrupa Komisyonu - Sektör entegrasyonu
• Avrupa Komisyonu – Sektör iletişimi
• Elektrikli Araçların PPP olarak uygulaması
Üyeler (TP Temsilcileri):
• AVL
• Bosch
• Continental
• ECT
• FEV
• Fiat Research Center
• Iberdrola
• IFP
• KU Leuven
• Procter & Gamble
• PTV
• Renault
• Ricardo
• Schachinger
• Siemens
• Valeo
• VDI/VDE-IT
• Volkswagen
• Volvo
• DG RTD
• DG Infso
• DG TREN
• DG ENV
• DG Enterprise
• EIB
www.egvi.eu
EGVI Multiannual Roadmap
TÜBİTAK
http://www.egvi.eu/
GV-02-2016.Technologies for low emission light duty
powertrains
TÜBİTAK
Scope:
New generation of engine components has reached a sufficient level of
maturity but more research for their optimal combination in a new
generation of engines; on the other hand, hybridised engines where
ICE are coupled with electric drives .
Proposals should address the following actions:
• New generation of non-hybrid engines based on existing engine
technologies (short term developments): proposals will address the
optimal combination of innovative engine and robust aftertreatment technologies as well as modelling and testing to improve
the design and control capability.
• Future combustion engines for electrified powertrains (longer term
developments): new combustion processes, sensing, control and
after treatment systems, supported by advanced modelling
technologies where needed to allow these engines to meet future
ambitious energy and emission targets simultaneously.
• Special attention should be given to the assessment and reduction of
particle emissions below 23 nm, particularly for direct injection
gasoline and diesel engines
GV-02-2016.Technologies for low emission light duty
powertrains
Expected Impact
• For future non-hybrid engines, demonstration vehicles incorporating each of
the developed new engine technologies will prove, by independent testing, a
reduction of World Light Duty Test Procedure (WLTP) CO2 emissions
respectively of 5% for diesel and 15% for gasoline, with respect to the best
engines on the market in 2015.
• For the next generation of combustion engines for electrified power-trains,
the innovative engines are expected to support the achievement of long term
fleet targets of 50 g/km CO2 on the WLTP by demonstrating a peak thermal
conversion efficiency of more than 50%and real driving Euro 6 values with no
conformity factor (with particle number emissions measured with a10 nm
threshold.
• Projects will also support the understanding, measurement and regulation of
particle emissions below 23 nm
Budget: 5-10 m €
Type of Action: Research and Innovation Actions (%100)
Dates: Single-Stage (14.01.2016 )
TÜBİTAK
GV-03-2016.System and cost optimised hybridisation of
road vehicles
TÜBİTAK
Scope:
Development of advanced solutions which reduce both the cost and
complexity of hybrid, plug-in hybrid and range extended electric
vehicles, and their effective mechanical, thermal and electrical
integration into the vehicle.
Proposals should address the following actions:
• System integration of hybrid powertrains, including plug-in hybrid
and range extended electric vehicles.
• Identify potential for cost reduction by technical simplification of
engine and/or transmission systems and research into lower cost
alternatives to electric batteries.
• Power-train system optimisation through the re-use of waste heat,
advanced control, downsizing of ICEs and novel high temperature
electronic components.
• Improved after-treatment operation, control of emissions, particularly
in case of cold (re)start and optimised use of auxiliary systems.
GV-03-2016.System and cost optimised hybridisation of
road vehicles
Expected Impact
• Reduction of cost at system level to a premium when
produced at a rate consistent with a 10% market penetration.
• Contribution to climate action and sustainable development
objectives by improving energy efficiency, resulting in higher
fuel economy over the WLTP of 20% in the short to medium
term and improvements in electric drive range of more than
25% depending on application and drive cycle duty.
• Reduction of combustion engine raw emissions, thereby
allowing cost reduction in the exhaust after-treatment
system. Demonstration of real driving emissions
compliance with a 1.5 compliance factor is mandatory for
each developed technology.
Budget: 7-10 m €
Type of Action: Innovation Actions (%70)
Dates: Single-Stage (14.01.2016 )
TÜBİTAK
GV-11-2016.Stimulating European research and development for
the implementation of future road transport technologies
TÜBİTAK
Proposals should address the following actions:
• Updating of research agendas and roadmaps as developed by the
European Technology Platform ERTRAC (European Road
Transport Research Advisory Council) and the European Green
Vehicle Initiative (EGVI).
• Identification of actions to support education, training,
standardisation and business models.
• Fostering of the links between ERTRAC and the national
technology platforms for road transport existing at national level
in Europe.
• Organisation of dissemination activities for ERTRAC and EGVI.
These activities should also target emerging economies within
Asia and Latin America.
GV-11-2016.Stimulating European research and development for the
implementation of future road transport technologies
TÜBİTAK
Expected Impact
• It will contribute to a further harmonisation of research
and innovation, and therefore contribute to the
European Research Area, in particular also in the view of
innovation, as well as to the European strategies for a
future transport system. The action will also accelerate
time to market of new mobility solutions. In addition,
this initiative will contribute to climate action and
sustainable development objectives.
Budget: 2-2.5 m €
Type of Action: Coordination and Support Actions (%100)
Dates: Single-Stage (14.01.2016 )
NMBP 09-2016: Affordable weight reduction of high-volume vehicles
and components taking into account the entire life-cycle
TÜBİTAK
Proposals should address the following actions
• A holistic, integrated and cost-driven approach should be pursued
in order to optimize the use of lightweight materials solutions in all
vehicle structures, subsystems and components with the
exception of the powertrain
• Design should pursue approaches based on both “right material for
the right application” and “multi-functional optimization” in order
to exploit the lightweight materials properties
• Manufacturing engineering should address the speeding-up and
efficiency-improvement of lightweight part production
• Virtual engineering should support the multi-functional design for
the optimization of performance (including crashworthiness,
durability, etc)
• Activities are expected to focus on Technology Readiness Levels
4 to 6.
NMBP 09-2016: Affordable weight reduction of high-volume vehicles
and components taking into account the entire life-cycle
TÜBİTAK
Expected Impact
-Reduced energy consumption of vehicle due to weight
reduction: -10%
-Cost-effective weight savings depending on intended
production volumes, eg.
 For 50,000 units per annum: < 6 €/kg-saved
 For 100,000+ units per annum: < 3 €/kg-saved
 Improved LCA environmental impact (from cradle to grave):
> +10% in terms of GWP (Global Warming Potential)
Budget: 5-8 m €
Type of Action: Research and Innovation Actions (%100)
Dates: Single-Stage (21.01.2016 )
TÜBİTAK
2017 Çağrı Konuları
GV-01-2017. Optimisation of heavy duty vehicles for
alternative fuels use
TÜBİTAK
Scope:
- Bio-methane mixed into liquefied natural gas: LNG is an
attractive option to mitigate the high dependence of HDV on
diesel. However, to achieve a significant level of GHG emission
reduction, it is essential to shift from natural gas to biomethane. Proposals should consider the results of the LNG Blue
Corridors projects and other projects funded by the EU under the
European Green Vehicles Initiative
- Biofuels ED95 and B30: the use of E95 (95 % ethanol and 5%
ignition improver) and B30 (30% Biodiesel and 70% of diesel) for
HDV could reduce the EU dependence on diesel. E95 has been
already been demonstrated in urban fleets but could be an
appropriate fuel for trucks running over short and medium
distances. Proposals should contribute to the transition from the
1st to the 2nd generation of such biofuels.
GV-01-2017. Optimisation of heavy duty vehicles for
alternative fuels use
TÜBİTAK
Proposals should address the following actions:
• Optimise and develop new powertrains (engine/after treatment
systems) for the use of alternative fuels in HDV.
• Evaluate energy efficiency, costs, performance, environmental
benefits and durability of HDV running on alternative fuels.
• Proposals should include prototype validation of the new
vehicles.
• Proposals should provide recommendations for the development
of relevant standards, in particular for fuel quality requirements
and for the type-approval of the heavy duty vehicles.
GV-01-2017. Optimisation of heavy duty vehicles for
alternative fuels use
Expected Impact
• Oil substitution through the use of alternative fuels.
• Reduction of GHG and pollutant emissions from
transport using sustainable renewable fuels in heavy
duty vehicles. In particular, polluting emissions below
Euro VI with a Conformity Factor of 1.2 in real driving
will be demonstrated.
• Market development for heavy duty vehicles running
with sustainable renewable fuels
Budget: 5-10 m €
Type of Action: Innovation Actions (%70)
Dates: Single-Stage (02.02.2017 )
TÜBİTAK
GV-04-2017. Next generation electric drivetrains for fully
electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost
TÜBİTAK
Scope:
- Functional system integration of electric machines (e.g. high
speed motors) with transmissions, optimisation of energy
recovery with the integration of braking systems.
- Modular electric power train components compatible with both
full electric and hybrid applications, sub-systems and topologies
with enhanced NVH (Noise, Vibration and Heat), reliability,
safety and fault tolerance and robustness, fit for mass
manufacturing.
- Integration of power electronics with battery charging
functions together with associated control and of wide bandgap
semiconductors providing high temperature, high power density,
and high frequency capabilities.
GV-04-2017. Next generation electric drivetrains for fully
electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost
Expected Impact
• An incremental reduction in total motor and power
electronics system costs through optimised design for
manufacture.
• A 30% increase in specific torque and specific power of
electric motors with a 50% increase in maximum
operating speed whilst halving motor losses.
• A 50% increase in the power density of motor power
electronics, a 50% reduction in losses and the ability to
operate with the same cooling liquids and temperatures
used for the combustion engine in hybrid configurations.
Budget: 5-10 m €
Type of Action: Research and Innovation Actions (%100)
Dates: Single-Stage (02.02.2017 )
TÜBİTAK
GV-05-2017.Electric vehicle user-centric design for
optimised energy efficiency
TÜBİTAK
Scope:
- Analysis of all aspects of the user-centric design of vehicles
which directly or indirectly impact energy consumption in a
significant way (including visibility, thermal comfort, HMI,
ergonomics, postural comfort, noise and vibration, etc.) that may
require the development of new methodologies and design tools
- Reducing the weight and thermal inertia of systems and
components (including the windshield and window, seats,
dashboard, trim, etc.) in the vehicle in order to improve efficiency
without reducing performance.
- Implementation and testing of the different solutions at the full
vehicle level in order to ensure that the safety (including during
and after crash) and perception of comfort and well-being remain
uncompromised.
GV-05-2017.Electric vehicle user-centric design for
optimised energy efficiency
Expected Impact
• Actions are expected to increase 25% the electric drive
range of EVs across a wide extent of ambient conditions.
• Actions will contribute to climate action and sustainable
development objectives by achieving an improved energy
efficiency without compromising in terms of both the
performance of the respective systems and components
(including de-icing/de-fogging, heating, cooling, lighting) and
the safety, comfort and well-being of the vehicle occupants.
Budget: 7-10 m €
Type of Action: Research and Innovation Actions (%100)
Dates: Single-Stage (02.02.2017 )
TÜBİTAK
GV-06-2017.Physical integration of hybrid and electric vehicle batteries at
pack level aiming at increased energy density and efficiency
TÜBİTAK
Even though the solutions for system integration depend on the
properties of the cells and their control, the further
development of electro chemical and battery management
systems is not a subject of this call.
Scope:
- Thermal, electrical and mechanical design of battery systems
based on lithium and post lithium cells
- Design for manufacturing, recycling and second use
- Prototyping and mass-production technologies for battery
systems
- Demonstration of performance, lifetime and safety behaviour
including bench testing and demonstration under real life
conditions in vehicles
GV-06-2017.Physical integration of hybrid and electric vehicle batteries at
pack level aiming at increased energy density and efficiency
TÜBİTAK
Expected Impact
• Energy density improvement of battery packs in the order of
15-20%
• Battery integration costs (excluding cell cost) reduced by 20
to 30%
• Strengthening the EU value chain, from design and
manufacturing to dismantling and recycling
• Contributing to climate action and sustainable development
objectives
Budget: 5-7 m €
Type of Action: Innovation Actions (%70)
Dates: Single-Stage (02.02.2017 )
GV-07-2017.Multi-level modelling and testing of electric
vehicles and their components
TÜBİTAK
Scope:
- Investigations on scalable real-time models for e-drive
components (e-motor, batteries, inverters, fuel-cell, etc. ) that
seamlessly can be used for design, simulation, diagnosis and
testing based on existing models and corresponding test and
modelling procedures to automatically identify parameters of
these models
- Development of systems and methods to assess reliability, energy
content and commercial certainty for battery systems at all levels
of technology, from cell via packs, vehicles to recycling.
- New tools and methods integrated with control development for
improving safety analysis and reducing costs
GV-07-2017.Multi-level modelling and testing of electric
vehicles and their components
Expected Impact
• Reduction of development and testing efforts for edrivetrains by 40%
• Improved efficiency of e-drivetrains under real driving
conditions by 20%, which will contribute to climate action
and sustainable development objectives.
• Improved powertrain safety for all types of electrified
vehicles by a factor of 10 with no additional expenses in
safety studies
Budget: 4-10 m €
Type of Action: Research and Innovation Actions (%100)
Dates: Single-Stage (02.02.2017 )
TÜBİTAK
GV-08-2017.Electrified urban commercial vehicles integration with fast
charging infrastructure
TÜBİTAK
Scope:
- Actions should address the development of vehicle drive train concepts
and energy storage (battery and super-capacitor) which can deliver the
required vehicle performance and are able to operate in a pure electric
mode with high energy recovery capacity.
- Electrified medium duty trucks for urban and peri-urban applications
(freight delivery, refuse collection, etc.) capable of time efficient
operation.
- Electrified high capacity (at least 12 m) buses for urban use, capable
of following normal timetables and when needed to effectively charge
and drive at bus stops with multiple bus lines.
- Ultrafast (< 30 seconds), superfast (< 5 minutes) and/or fast (< 30-50
minutes) wireless and contact-based electric energy transfer
technologies, demonstrating how the system level efficiency and
economic impacts can be achieved, including amortisation of
infrastructure.
GV-08-2017.Electrified urban commercial vehicles integration with fast
charging infrastructure
TÜBİTAK
Expected Impact for Electrified Medium Duty Trucks for
Urban Use:
• Energy efficiency improvements up to 70% in comparison with
equivalent category conventional vehicles are targeted, with full electric
driving ranges of at least 50 km (including energy recuperation and
superfast charging at delivery stops).
• Low noise operation (<72 dB) allowing e.g. off peak delivery.
• Polluting emissions below Euro VI with a Conformity Factor of 1.2 in real
driving when in range extended mode.
GV-08-2017.Electrified urban commercial vehicles integration with fast
charging infrastructure
TÜBİTAK
Expected Impact for Electrified High Capacity Buses for
Urban Use:
• Bus energy efficiency improvements similar to dual mode
medium duty trucks, with an average speed compatible with
normal bus operation, depending on whether charging take
place only at end terminals or at bus stops.
• Polluting emissions below Euro VI with a Conformity Factor of
1.2 in real driving when in range extended mode.
• Reduced operating costs competitive with conventional low
emissions buses or trucks
GV-08-2017.Electrified urban commercial vehicles integration with fast
charging infrastructure
TÜBİTAK
Expected Impact for Fast Charging Infrastructure:
• Power transfer capability above 100kW
• Transfer efficiencies above 90% for static contactless
systems
Budget: 5-15 m €
Type of Action: Innovation Actions (%70)
Dates: Single-Stage (02.02.2017 )
GV-09-2017.Aerodynamic and flexible trucks
TÜBİTAK
Scope:
• Map, quantify and predict the type of loads carried on roads in
Europe and define potential solutions for configurable trucks
• Provide inputs for revising the standardisation and regulatory
framework.
• Demonstrate potential in real time vehicle boundary
configuration for best aerodynamics and energy management
adapting to the specific load.
• Develop new concepts and technologies for trucks with reduced
drag, which are safer, comfortable, configurable and cost
effective, and ensure satisfaction of different kinds of customer
needs and adaptability to actual type of tasks and circumstances.
GV-09-2017.Aerodynamic and flexible trucks
TÜBİTAK
Expected Impact:
• Actions will contribute to climate action and sustainable
development objectives by targeting overall efficiency
gains of at least 18-33% demonstrated on real
platforms
• 4–5% improvement in energy efficiency by separate
platforms for volume and weight freight, respectively
• 4–6% improvement in energy consumption due to more
effective loading space utilisation.
• 5–10% improvement in energy consumption due to
improved truck aerodynamics.
Budget: 7-10 m €
Type of Action: Innovation Actions (%70)
Dates: Single-Stage (02.02.2017 )
GV-10-2017.Demonstration (pilots) for integration of electrified L-category
vehicles in the urban transport system
TÜBİTAK
Scope:
• Proposals should focus on the demonstration of the potential
market penetration of EL-Vs in different European cities. (at least
two)
• To enable EL-V manufacturers to make vehicles more attractive
to the general public, support a mind-shift and encourage the
uptake of EL-Vs (in particular two/three wheelers and light
quadricycles
• The scope also includes the compatibility of EL-Vs with other
vehicles’ charging stations and with cheaper charging devices,
such as home chargers.
• Compatibilities and potential incompatibilities between different
categories of vehicles (L, M, N) should be identified and
documented.
GV-10-2017.Demonstration (pilots) for integration of electrified L-category
vehicles in the urban transport system
Expected Impact:
• The demonstration will contribute to assess the
potential market penetration of EL-Vs and consumers’
needs and expectations.
• Actions will demonstrate how the proposed innovation
will contribute to quality of life in urban environments
(including
commuting),
and
will
provide
recommendations for effective policy measures
supporting the deployment of EVs, as well as for an
optimised grid and charging infrastructure, able to
guarantee compatibility among different type of EVs.
• The demonstration will provide data on real driving
conditions useful to design policy measures
Budget: 7-10 m €
Type of Action: Innovation Actions (%70)
Dates: Single-Stage (02.02.2017 )
TÜBİTAK
TÜBİTAK
U2020 Katılım Anahtarı:
Avrupa’daki Şemsiye Kuruluşlar
Teknoloji Platformları
TÜBİTAK
• ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in
Europe)
• ERTRAC (European Road Transport Advisory Council)
• ERRAC (European Rail Research Advisory Council)
• WATERBORNE TP
• ALICE (Alliance for Logistics Innovation through
Collaboration in Europe)
Ulaşım Alanı U2020 Aktörleri
TÜBİTAK
KARAYOLU
 EUCAR
 FEHRL
 ERTICO
 EARPA
 ECTRI
 CLEPA
DEMİRYOLU
 UIC
 UNIFE
 EURNEX
DENİZYOLU
 SEA
 ECMAR
 WEGEMT
HAVAYOLU
LOJİSTİK
 EASN
 EIRAC
 EERA
 ALICE
URBAN
 UITP
 POLIS
 ASD IMG 4
EUCAR - The European Council for Automotive R & D
TÜBİTAK
• 1994’te kuruldu
• OEM teknik uzmanları için bir platform
– Sanayi teknoloji vizyonunu oluşturmak
– Ar-Ge projelerini tanımlamak ve gerçekleştirmek
• Ortaklı Ar-Ge için sanayi, bilim ve akademik
dünyasının buluşturur
• Avrupa ve ulusal Ar-Ge programlarının yapısı ve
içeriği ile ilgili Avrupa Komisyonu, üye ülkeler ve
diğer paydaşlar arasında diyalog oluşturur
ERTICO – ITS EUROPE (European Road Transport Telematics
Implementation Coordination Organisation)
TÜBİTAK
• ERTICO üyeleri için ortak Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik bir platform sağlar
• ITS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) ile ilgili projeleri ortakları için kazanır ve
yönetir.
• Avrupa Komisyonu nezdinde lobi faaliyetleri yürütür
• ITS’in faydaları hakkındaki farkındalık yaratır
• ITS ile ilgili farklı sektörlerden üyeleri bulunur: araç üreticileri, elektronik
tedarikçileri, otoyol işletmecileri, kamu kurumları
Akıllı ulaşım sistemleri, emniyet, verimlilik ve
çevre konularında 30’dan fazla 6.ÇP ve 7.ÇP
Projesine katıldı, 250 Milyon Avro’dan fazla
desteklenen proje bütçesi oluşturdu.
EARPA – European Automotive Research Partners
Association
• EARPA otomotiv Ar-Ge kuruluşlarının Avrupa
ölçeğindeki derneğidir.
• Avrupa araştırma alanı ve AB Çerçeve Programlarına
aktif destek sağlar
• Otomotiv sanayi, otomotiv yan sanayi ve petrol
sanayi ile yakın işbirliği faaliyetleri kurdurmaktadır.
TÜBİTAK
CLEPA – European Association of Automotive
Suppliers
• CLEPA küresel otomotiv yan sanayisinin ilgi
alanlarını ve girişimci yeteneklerini temsil eden
Avrupa çapında bir şemsiye kuruluştur.
• CLEPA üyeleri Dünya’daki araç parça üreticileri,
sistem ve modül sağlayıcıları, ulusal ticaret
dernekleri ve Avrupa sektörel
organizasyonlarından oluşur.
• CLEPA 3000’den fazla otomotiv şirketini direk
olarak temsil etmektedir.
TÜBİTAK
Ortak Arama-ETNA+
TÜBİTAK
http://www.transport-ncps.net/
PPP Information Day -21.10.2014
TÜBİTAK
21 October 2014
 Brussels/ Belgium
“Green Vehicles” Brokerage Event
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/information-dayfor-ppp-2014_en.html
81
Ufuk 2020 Etkinlikleri
TÜBİTAK
2 February 2015, Brussels/Belgium
http://ec.europa.eu/research/transport/events/infoday2014/index_en.htm
Öneriler – Fonlanan Projeler-TRIP-ETNA+
TÜBİTAK
http://www.transport-ncps.net/
http://www.transport-research.info/web/
Yeniliğe Hızlı Erişim (FTI)
TÜBİTAK
FTI; 2015-2016 yıllarında pilot olarak
uygulanacak olan ve pazara yakın
yeniliği destekleyen tek bütünüyle
’konu-güdümsüz’ ve tüm tip
katılımcılara açık Ufuk 2020 program
tedbiridir …
Kimler başvurabilir?
TÜBİTAK
Bütün ortaklar AB veya H2020 asosiye ülkelerinde yasal
olarak kurulu ve ortakların en az 3 katılımı uygun ülkeden
olması şartı ile en az 3 en çok 5 ortaklı konsorsiyumlar;
• Konsorsiyum kar amaçlı özel sektör yoğun olmalı:
– 3-4 ortaklı konsorsiyum için en az 2 ortak,
– 5 ortaklı konsorsiyum için en az 3 ortak kar amaçlı özel
sektörden
– veya proje teklif bütçesinin (=toplam tahmini uygun
maliyetler) % 60’ı kar amaçlı özel sektörden gelen ortaklara
ayrılmalı
• Teklifte AB fon talebi en çok 3 milyon € olmalı,
• Önerilen çözüm veya yenilik halihazırda oldukça olgun /
pazara yakın olmalı,
Kimler başvurabilir?
TÜBİTAK
• Pazara erişim; FTI faaliyetinin başladığı andan
itibaren 36 ay veya daha az olmalı,
• Olgunluk düzeyi~TRL 6 (teknolojik yenilikler için),
ve teknolojik olmayanlar için benzer olgunluk
seviyesi ve daha ileri gelişmenin (TRL 9’a veya
teknolojik olmayan yenilik için eşdeğere) sınırlı bir
zaman süresinde ve teknik ve ticari planlama
desteği ile mümkün olması
Nihai hedef: AB seviyesinde (ve daha fazlası)
öneme haiz değer yaratma / pazarı yakalamak
2015 Yılı Takvimi…
TÜBİTAK
• 06 Ocak 2015
Çağrının açılması
• 29 Nisan 2015
İlk çağrı ara kapanışı
• Temmuz 2015 sonu
Değerlendirme için ilk sonuçlar
• 01 Eylül 2015
İkinci çağrı ara kapanışı
• Ekim 2015 sonu
İlk hibelerin imzalanması
• 01 Aralık 2015
Üçüncü çağrı ara kapanışı & Eylül ara çağrı
kapanış sonuçlarının açıklanması
Yeni KOBİ Aracı
TÜBİTAK
Faz 1: Kavram ve
fizibilite
değerlendirmesi
Girdi: Fikir/Kavram:
"İş Planı - 1"
(~ 10 sayfa)
Faaliyetler:
Kavram fizibilitesi
Risk değerlendirmesi
FMH
Ortak arama
Pazar analizi
İnovasyon stratejisi
geliştirme vb.
Faz 2: Ar-Ge,
demonstrasyon,
pazar uygulamaları
Girdi: "İş planı - 2" ve
Faz 2’deki faaliyetlerin
tanımı (~ 30 sayfa)
Faaliyetler:
Geliştirme, prototip
üretimi, test,
minyatürleştirme,
büyütme, pazar
uygulamaları,
araştırma
Çıktı: "detaylı
İş planı - 2"
Çıktı: "yatırımcı-hazır
İş planı - 3"
Bütçe: sabit 50.000 €
0,5-2,5 M€ EC fonu
~ 6 ay
~ 12 - 24 ay
Faz 3:
Ticarileştirme
Başarılı projeler için
kalite etiketi verilmesi
Özel finansmana
erişimin
kolaylaştırılması
Ağ oluşturma, eğitim,
bilgilendirme yoluyla
FMH yönetimi, bilgi
paylaşımı, bilginin
yayılımı konularında
destek verilmesi
AB finansal araçlarında
KOBİ penceresi
(borçlanma ve öz
sermaye finansmanı)
Doğrudan fonlama yok
88
Yeni KOBİ Aracı - Temel Özellikler
TÜBİTAK
• Kendini geliştirmek, büyümek ve uluslararasılaşmak isteyen
tüm yenilikçi KOBİ’ler başvuru yapabilmektedir
• Sadece KOBİ’ler başvuru yapabilir ve çağrı her zaman açıktır
• Konsorsiyum kurmadan da başvuru yapabilir
• Doğrudan 2. Faza başvuru yapılabilir ancak öncelikle Faz 1’e
başvuru yapılması önerilmektedir
• 2. fazda destek oranı %70 + %25 dolaylı masrafların
desteklenmesi şeklindedir. Sağlık alanı için bu oran %100 +
%25 seklindedir
• Üniversiteler, araştırma kuruluşları ve büyük ölçekli işletmeler
alt yüklenici olabilirler
• 2. fazda alt yüklenicilik maliyeti proje bütçesinin %50’sini
geçmemelidir
• Faz 1’de 20 bin €, Faz 2’de proje bütçesinin %50’si miktarında
ön ödeme yapılmaktadır
TÜBİTAK
TÜBİTAK
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE
KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK
DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI
Temel Hedefler
TÜBİTAK
Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak!
Horizon 2020 Programına gerçekleştirilecek başvuru
sayısının artırılması (yeni aktörlerin de oyuna çekilmesi)
Katılım
Sunulacak projelerin değerlendirme destekleri ile
kalitelerinin (başarı şanslarının) artırılması
Kalite
Liderlik
Lider/Koordinatör araştırmacıların
desteklenmesi, işbirliklerinde etkin
pozisyonlarda yer almalarının kolaylaştırılması
Başarılı(fonlanan
(fonlananyayadadaeşik
eşiküstü)
üstü)proje
proje
Özendirme Başarılı
sahiplerininödüllendirilmesi
ödüllendirilmesiveveteşvik
teşvikedilmesi
edilmesi
sahiplerinin
91
Destek ve Ödüller
TÜBİTAK
Destekler
Ödüller
Seyahat Desteği
Başarı Ödülü
Koordinatör
Olma Destekleri
Eşik
Üstü Ödülü
MSCA ve ERC Ön
Değerlendirme D.
COST Ödülü
92
www.h2020.org.tr
TÜBİTAK
93
Seyahat Desteği
TÜBİTAK
Proje Pazarları
Stratejik ağlar (ATP, Avrupa
Sanayi Birliği)
Konsorsiyumların
oluşturulmasında etkili
etkinlikler, platformlar
Bilgi Günleri
Konsorsiyum
Toplantıları
TÜBİTAK’ın
gerekli gördüğü
diğer toplantılar
Seyahat Öncesi
ve Sonrası
Gerekli Belgeler
• Başvuru formu
• Resmi davet mektubu veya etkinliğe
kayıt belgesi
• Otel rezervasyonu
• Araştırmacı ve/veya temsilcinin özgeçmişi
• İmzalı taahhütname
94
Seyahat Desteği
TÜBİTAK
Destek kapsamında başvuru sahiplerine seyahat başına 1.500 Avro’ya
kadar destek sağlanmaktadır.
Desteklenen Harcamalar
• Konaklama
• Vize ücreti
• Uçak Bileti
• Şehir içi/Ülke içi Ulaşım • Toplantı katılım
Ücreti
• Yurtdışı çıkış
harcı
• Gündelik
Önemli Hususlar
Seyahat raporu ve
fatura asıllarını teslim
etme koşulu
Aynı takvim yılında en
çok 4 seyahat
Aynı alanda en çok 4
kez seyahat desteği
sonunda proje şartı
95
Koordinatör Olma Destekleri
TÜBİTAK
Proje Yazma
Sunma Eğitimi
Desteği
• Bilimsel Mükemmeliyet
• Toplumsal Sorunlara Çözümler
Konsorsiyum Kurma
Amaçlı Seyahat
Desteği
• Endüstriyel Liderlik
• Diğer Alanlar
Proje Yazdırma
Desteği
Konsorsiyum Kurma
Amaçlı Organizasyon
Desteği
Proje Ön
Değerlendirme
Desteği
•
•
Başvuru Formu
İngilizce Özgeçmiş
•
Proje Fikri
Koordinatör Olma Destekleri
TÜBİTAK
Proje Fikri
Proje de geliştirilen araştırma fikrinin, faaliyetlerin, hedeflerin
ve beklenen etkinin çağrı ile uyumluluğu.
Proje
Fikri
Uluslararası Deneyim
Yurtdışı araştırma tecrübeleri, uluslararası programlar
kapsamında faaliyetleri
ÇP Deneyimi
Uluslararası
Deneyim
Yürütülen ÇP projeleri
ERA İşbirliği
Avrupa Araştırma Alanı aktörleri ile işbirliği potansiyeli
ÇP
Deneyi
mi
Çağrı alanında uzmanlık
Başvurulan çağrı başlığında işlenen bilim ve teknoloji
konularındaki yetkinlikleri
Ekip
ERA
İşbirliği
Uzmanlı
k
Ekip ve Konsorsiyum
Bilimsel proje hazırlama ekibinin kalitesi, yetkinliği, deneyim
Konsorsiyum ortaklarının belirlenmiş olması
97
Koordinatör Olma Destekleri
TÜBİTAK
Konsorsiyum Kurma
Amaçlı Organizasyon
Desteği
Konsorsiyum Kurma
Amaçlı Seyahat Desteği
Kim?
Nerede?
Koordinatör Adayı ve/veya
araştırma ekibinden biri
Yurtiçi veya Yurtdışı
Hangi kalemler?
Ne kadar?
30.000 TL’ye
kadar Destek
Seyahat ve konaklama
giderleri
1.500 Avro’ya kadar Destek
En çok 2 gün
Amaç?
Hangi kalemler?
Salon kirası, İkram, Teknik
ekipmanlar, Koordinatör adayı
ve ekipten 1 kişinin seyahati
Toplantılara katılım /Avrupa
Komisyonu ile toplantı
Kısıt?
Her proje için en çok 4
98
seyahat
Koordinatör Olma Destekleri
TÜBİTAK
Proje yazma-sunma
eğitimi desteği
Proje yazdırma
desteği
9.000 Avro’ya kadar
destek
15.000 Avro’ya kadar
destek
•
•
•
Koordinatör Adayı
ve araştırma
ekibinden 2 kişi
•
Her proje için en
çok 1 defa
•
Proje fikrinin uzman kişi
veya kuruluş tarafından
projeye dönüştürülmesi
Proje ön değerlendirme desteği
Eğitime katılım ile
seyahat ve konaklama
giderleri
Eğitimlere katılım (Finansal konular,
Fikri Mülkiyet, Proje fikrini projeye
dönüştürme vb. )
8.000 Avro’ya kadar destek
•
Projenin uzman kişi veya kuruluş
tarafından incelenerek sunuma hazır
hale getirilmesi
•
99
Her proje için en çok 1 defa
Başarı Ödülü
TÜBİTAK
Başvuru , Uygunluk Ölçütleri ve Belgeler
•
•
Ödemeler proje yürütücüsüne,
varsa ekibine ve ev sahibi kuruluşa
•
•
H2020 Kapsamında
desteklenmiş projeler
Bağımsız değerlendirme sonuç
raporu
•
•
Finansal Raporlama Dönemlerinde
Ödeme
•
•
%80 kişilere, •
%20
•
Kuruluşlara
Koordinatör * 2
Tek ortaklı projeler *
1,5
•
Başvuru formu
Hibe sözleşmesi
Proje yürütücüsü ve varsa ekibinin
listesi ve katkılarını gösteren proje
başvurusu sahibi
kurum/kuruluşlardan alınan yazı
•
Onaylı finansal rapor (FORM C)
100
Başarı Ödülü
TÜBİTAK
Başarı Ödülü
Projedeki Türk ortağın Bütçe Dilimi (Avro)
Formül
0-250.000
Ortak: (bütçe x 7%)=A
Koordinatör: A x 2
Ortak: 17.500€ + (bütçe-250.000) x 5%=B
Koordinatör: B x 2
Ortak: 55.000€ + (bütçe-1.000.000) x 1%=C
Koordinatör: C x 2
250.000-1.000.000
>1.000.000
Hesaplama
Proje Tutarı
Formül
Ortak
Koordinatör
220.000
7%
15.400
30.800
500.000
17.500€ + (bütçe250.000) x 5%
30.000
60.000
1.200.000
55.000€ + (bütçe1.000.000) x 1%
57.000
114.000
Eşik Üstü Ödülü
TÜBİTAK
Başvuru , Uygunluk Ölçütleri ve Belgeler
Ödül Tutarları
• Çok ortaklı Proje:
Ortak- 3.500 Avro
Koordinatör:- 7.000 Avro
•
Başvuru formu
•
Bağımsız değerlendirme sonuç
raporu
•
Proje yürütücüsü ve varsa ekibinin
listesini gösteren proje başvurusu
sahibi kurum/kuruluşlardan alınan
yazı
• Ortaksız SME Projeleri: 5.250 Avro
• MSCA Projeleri: 80 Puan: 2.000 Avro
90 Puan: 3.000 Avro
•
Ödemeler proje yürütücüsü
ve ekibine
•
Çağrı Özelinde Belirlenen Eşik
Üstü Puanlar
• ERC Projeleri: B Puan: 3.500 Avro
A Puan: 7.000 Avro
•
Proje tekrar sunulup başarılı olursa
Başarı Ödülü için başvuru hakkı102
TÜBİTAK
TEŞEKKÜRLER...
Tel: +90 312 298 9428
E-posta: [email protected]
www.h2020.org.tr
LÜTFEN BİZE ULAŞIN!

Benzer belgeler