Neden BİLKEM Kids?

Yorumlar

Transkript

Neden BİLKEM Kids?
?
Neden BİLKEM Kids
• BİLKEM Kids, ihtiyaca yönelik eğitim sunmaktadır: Kurumumuzda TEOG sınavına hazırlık, okul
İngilizcesine destek ve temel İngilizce programlarıyla öğrencilerin yaş, dil seviyesi ve ihtiyacına
yönelik üç farklı destek programı bulunmaktadır.
• BİLKEM Kids, doğal ortamda, eğlenerek ve yaparak yaşayarak eğitim felsefesini benimsemiştir:
Kurumumuzda İngilizce öğrenimine erken yaşta
başlayan öğrenciler tıpkı anadilinde olduğu gibi
İngilizceyi doğal bir şekilde duyarak ve konuşma
ihtiyacı hissederek, eğlenerek öğrenirler. Erken
yaşta eğitime başlayan öğrencilerin dile hâkimiyeti
artmakta ve bir yetişkinden daha kısa sürede ve
daha iyi İngilizce öğrenmektedirler.
• BİLKEM Kids, uluslararası standartta İngilizce
eğitimi sunmaktadır: Kurumumuzda akademik müfredatın
temelini CEFR (Avrupa
Dil
Sayın Veli;
21. yüzyıl doğru bilgiye ulaşma ve doğru bilgiyi doğru yerde kullanma becerisi üzerine kurgulanmışken;
yabancı dil bilmek, günümüz koşullarında neredeyse
kaçınılmaz hale gelmiştir. Yabancı dil edinim sürecinde kritik dönem olan okul çağları, doğru planlandığı takdirde öğrencide kısa zamanda etkili sonuçlar
gözlemlemeye
fırsat
sağlamaktadır.
BİLKEM Kids, kurumsal kimliği ile yabancı dil edinim
sürecine uluslararası ölçekte katkı sağlama sorumluluğunu profesyonelce yerine getirme çabasında
olan bir kurumdur. Ülkemizin yıllardır içinde bulunduğu yabancı dil eğitim sürecini objektif şekilde
değerlendirerek; ülkemiz eğitim sisteminin ihtiyacına yönelik, özgün bir eğitim modeli inşa etmiş olan
BİLKEM Kids, 7-14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik hafta sonu destek programları tasarlamıştır.
Çerçevesi)
kriterleri oluşturmaktadır. Bu kriterler, yabancı dil
öğrenenlere, ne öğrenmeleri gerektiği, yabancı
dilde etkin bir biçimde iletişime geçebilmek için
BİLKEM ailesi olarak çocuklarımızla bilgimizi,
tecrübemizi ama en çok da sevgimizi paylaşmaya
hazırız…
hangi bilgi ve becerileri geliştirmeleri gerektiği
konusunda anlamlı bir yol gösterme amacındadır.
• BİLKEM Kids, eğitim programını çağın gereksinimlerine
uygun
(Communication,
tasarlamıştır:
Kurumumuz
4C
Collaboration,
Creativity
and
Critical Thinking) üzerine kurulu eğitim modeli ile
çağın
gereksinimlerini
yetiştirmeyi
karşılayabilen
hedeflemekte
olup
bu
bireyler
ihtiyacı
karşılayacak eğitsel ve teknolojik alt yapıyı oluştur-
İNGİLİZCE EĞİTİMİNDE
muştur.
YENİ
Telefon:
0216 370 50 50 – 51 / 0 507 195 8767
E-posta:
[email protected][email protected]
Adres:
Bağdat Cad. Bağlarbaşı Mah. Mor Lale Sk. No.20/1
Maltepe / İstanbul
BİR YAKLAŞIM...
BİR DOKUNUŞ...
Temel İngilizce
ız
Eğitim Programım
BİLKEM Kids Temel İngilizce Eğitimini
tamamladım. Artık Neler Yapabilirim?
yeteneğini şarkılar, oyunlar, dramalar,
etkinlik ve hikayelerle öğretme amacına
yönelik
olarak
hazırlanmıştır.
Eğitim
Sistemimizde öğrencilerin sevdiği derste
başarılı olacağı gerçeğinden hareketle
buna uygun ders içi etkinlikler uygulanır.
Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına yönelik içeriğiyle İngilizceyi ileri
seviyelere kadar eğlenceli bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.
Programın ilk seviyesinde işlenen konular arasında alfabe, sayılar, tanışma
diyalogları, hayvanlar, yön talimatları verme ve aile ilişkileri yer almaktadır. İlk
seviyeden sonra öğrencilere fiil zamanları, ev hayatı ve çevre tasvirleri ile
alınarak standartları uluslararası seviyede şekillendirilmiş bir programdır. Hepimizin bildiği gibi ortaokul dönemindeki karne notları
STARTER 1
Çocuklara temel konuşma ve anlama
Okul İngilizcesine Destek Programımız, MEB müfredatı hedef
 Sorulduğunda adımı doğru kalıplar ile söyleyebilir ve arkadaşlarımın adını sorabilirim.
 Alfabeyi sayabilir, adımı ve soyadımı heceleyebilirim.
 1 ile 20 arasındaki sayıları sayabilirim, sorulduğunda yaşımı basit kalıplar ile söyleyebilir
ve arkadaşlarıma yaşlarının kaç olduğunu sorabilirim.
 Renkleri söyleyebilirim, bir objenin ne renk olduğunu sorabilir ve bana sorulduğunda
tüm ana renkler ile cevap verebilirim.
 En sevdiğim rengi söyleyebilirim, arkadaşıma en sevdiği rengin ne olduğunu sorabilirim.
 Haftanın günlerini sayabilirim ve en sevdiğim günü söyleyebilirim, arkadaşıma en sevdiği
günün ne olduğunu sorabilirim.
 Sınıfımdaki temel nesnelerin İngilizcesini söyleyebilirim.
 Bana sorulduğunda en sevdiğim oyuncağın ne olduğunu söyleyebilirim, oyuncakları
renklerine ve büyüklüğüne göre tarif edebilirim.
 Vücudumun ana bölümlerini söyleyebilirim yüzümdeki organların hepsini sayabilirim.
 Saçımın rengini, uzunluğunu kısalığını, gözlerimin rengini tarif edebilirim.
 Vücudumun bölümlerini sayı ve büyüklükleri ile anlatabilirim.
kelime bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar sunulmaktadır.
öğrencilerimizin gireceği liseleri önemli ölçüde etkilemektedir. Eğitim
Programımız, bu ihtiyaca
yönelik tasarlanmış olup
öğrencilerin
müfredatta
belirtilmiş temel yapı ve
kelime bilgilerini uluslararası
standartlarda
ve
eğlenerek öğrenmesi üzerine kuruludur.
Sarmal sistem üzerine
kurulu bir yabancı dil sistemine sahip olan ülkemizde 6 ve 7.sınıf
İngilizce konuları birbirine paralel ilerlediğinden, genel tekrar ve ön
hazırlık açısından öğrencilerimiz için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde olan bu programın ailemize katılacak tüm öğrencilerimiz için
verimli olmasını temenni ediyoruz.
TEOG Sınavı Hazırlık Programımız, MEB 8.sınıf İngilizce müfredatındaki konu ve kelimeleri hedef alan programımız, öğrencilere okuduğunu anlama, diyalog kurma, hedef kelimeleri uygun yerde kullanma
gibi becerileri çoktan seçmeli sınavlarda kullandırabilmek üzerine
Ölçme Ve Değerlendirme Sistemi
STARTER 2
Yapılan öğretimin test edildiği 4 ana başlık vardır. Sınav odaklı olmaktan uzak
 Vücudum ve yüzümün bölümlerini ayrıntılı şekilde söyleyebilirim
 Dış görünüşümü uzunluk, kısalık, büyüklük küçüklük gibi ayrıntılar vererek temel kalıplar
tasarlanmıştır. TEOG Sınavlarında Türkiye ortalaması hayli endişe
ile tarif edebilirim
veren liseler için İngilizceden yapılacak her doğru yanıt daha da ayırt
olan sistemin temelini becerilerin sürece yayılarak değerlendirilmesi ve konuşmanın ön plana çıkarılması oluşturur. Bu nedenle verilen projeler ve haftalık
çalışma kağıtları süreç değerlendirme (portfolio) sisteminin ana temelidir. Sene
sonunda öğrencilerin yapmış oldukları projeleri, ödevleri ve sene sonu gösterilerimizin kayıtlarının bulunduğu dil gelişim portfolyosu velilere verilir.
Written Assessment/ Yazılı sınavlar: Bir dönemde 2 adet yazılı sınav yapılır.
Toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavların içeriğini ise şu bölümler
oluşturur:
• Listening / Dinleme Becerisi
• Reading /Okuma Becerisi
• Vocabulary /Kelime Bilgisi
• Grammar/ Dilbilgisi Kurallarını hatırlayabilme
• Writing / Yazma Becerisi
Oral Assessment / Konuşma sınavları: Yazılı sınavlar ile aynı gün gerçekleştirilir. Öğrencilerin konuşma becerisi, telaffuz, akıcılık, kelime kullanımı ve konuşulanları algılayarak yanıt verebilme başlıkları altında değerlendirilir.
 Evimin bir bölümü olan mutfağımdaki eşyaları söyleyebilirim.
 Şu anda ne yaptığımı ifade edebilirim.
 Neleri yapabildiğimi söyleyebilirim.
 Mevsimleri söyleyebilir, hangi mevsimde hava durumu nasıl olduğunu basit kalıplar ile
verici seviyede olan derslerden biri de İngilizce olup kaliteli eğitim
edici hale gelmektedir. Minimum 1000 soru çözümü üzerine planlanmış olan program tüm öğrencileri için kaliteli liselerin kapısını aralamayı hedeflemiştir.
ifade edebilirim.
 Nasıl hissettiğimi kelime bazında ifade edebilir, arkadaşıma nasıl hissettiğini sorabilirim.
 Hayvanları büyüklük ve küçüklüklerine göre gruplandırabilir ve onların ne ile beslendiklerini ifade edebilirim.•
 Bir objenin nerde olduğunu söyleyebilirim.
 Gün içinde yaptığım rutinimi saat kullanarak anlatabilirim.
 Sevdiğim ve sevmediğim aktiviteleri söyleyebilir, arkadaşıma sorabilirim.
Yarının büyükleri çocuklarımızın kaliteli
hizmet alma hakkına saygı duyarak
çalışmalarını sürdüren BILKEM Kids,
mutlu ve güzel yarınlar için 7-14 yaş
aralığındaki tüm öğrencileri hafta sonu
İngilizce destek programına
beklemektedir.

Benzer belgeler

“Onlar da bir zamanlar çocuktu...” TAKViMi

“Onlar da bir zamanlar çocuktu...” TAKViMi kazandırma programı olan Kızlar Banvit’le Okula 6. yaşını dolduruyor. Bu program Bandırma ve çevresinde eğitim olanaklarına ulaşmakta güçlük çeken 100 kız çocuğumuzu ve dolaylı olarak ailelerini ka...

Detaylı