GIR Fast Plug 501_IT-DE-TR recto

Transkript

GIR Fast Plug 501_IT-DE-TR recto
F@ST PLUG 501 DUO
Guida installazione rapida IT
Kurzanleitung zur Installation DE
Çabuk Kurulum Kitapçığı TR
1
Collegare entrambi i
dispositivi alla rete elettrica /
Schließen Sie beide Geräte
an das Stromnetz an / İki
cihazı ana bağlantıya takın
2
@
Connettere le proprie
apparecchiature /
Schließen Sie Ihre Geräte an /
Donanımınızın bağlantısını
gerçekleştirin
Consigliamo l'utilizzo di una presa multipla per F@ST PLUG 501 / Empfohlene Verwendung
eines Mehrfachadapters für F@ST PLUG 501 / F@ST PLUG 501 için çoklu priz adaptörünün
kullanılması tavsiye edilir
per le vostre
apparecchiature
/ Ihre Ausrüstungen
/ Ihre Ausrüstungen
Per ulteriori informazioni su come collegarsi alla propria rete o per aderire a una rete HomePlug AV, la preghiamo di consultare il
Manuale Utente disponibile sul sito http://support.sagemcom.com / Ausführliche Anweisungen zum Sichern Ihres Netzwerks oder
zum Hinzufügen eines HomePlug-AV-Netzwerks finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Website http://support.sagemcom.com /
Ağınızın güvenligini saglamanız veya HomePlug AV agına baglanmanızın yollarına iliskin daha ayrıntılı bilgi edinmek için, lütfen
http://support.sagemcom.com adresinde bulunan Kullanıcı Kılavuzuna bakınız.
Dispositivo SPENTO / Gerät ist AN / Cihaz KAPAL.
Dispositivo ACCESO / Gerät ist AUS / Cihaz AÇIK.
Device is in «idle mode» when LED flashes every 15 sec / Gerät befindet sich
im Leerlauf, wenn LED alle 15 Sek. blinkt / LED ışıkları her 15 saniyede bir
yanıp söndüklerinde cihaz «bekleme modunda» dır.
La porta Ethernet non è collegata / Ethernet-Port ist nicht angeschlossen /
Ethernet portu bağlı değil.
La porta Ethernet è collegata / Ethernet-Port ist angeschlossen /
Ethernet portu bağlı.
Nessun dispositivo elettrico rilevato sulla sua rete / Kein Powerline-Gerät in
Ihrem Netzwerk erkannt / Ağınızda hiçbir güç hattı cihazı bulunamadı.
E’ stato rilevato almento un dispositivo elettrico sulla sua rete / Mindestens ein
Powerline-Gerät wurde in Ihrem Netzwerk erkannt / Ağınızda en az bir güç
hattı cihazı tespit edildi.
Porta Ethernet / Ethernet-Port / Ethernet portu
Utilizzare la porta Ethernet per collegare le proprie apparecchiature
utilizzando il cavo Ethernet fornito / Verwenden Sie den Ethernet-Port,
um Ihre Geräte mithilfe des mitgelieferten Ethernet-Kabels anzuschließen /
Ürünle birlikte teslim edilen Ethernet kablosunu kullanarak, Ethernet portu
üzerinden donanımlarınızın bağlantısını gerçekleştirin.
Tasto di sicurezza / Sicherheitstaste / Güvenlik butonu
Premere questo tasto per
- 0-3 sec per aderire a una rete elettrica
- 7-10 sec per abbandonare l'attuale rete elettrica o per avviare una
nuova rete
- 12-15 sec per ripristinare la configurazione predefinita di un dispositivo. /
Drücken Sie diese Taste
- 0-3 Sek., um einem Powerline-Netzwerk beizutreten
- 7-10 Sek., um das aktuelle Powerline-Netzwerk zu verlassen oder einem
anderen Netzwerk beizutreten
- 12-15 Sek., um ein Gerät wieder in seine ursprüngliche Werkeinstellung
zurückzusetzen./
Bu butona,
- Bir güç ağına katılmak için 0-3 saniye.
- Mevcut bir güç ağından ayrılmak veya yeni bir ağ bağlatmak için 7-10
saniye.
- Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için 12-15 saniye kadar basın.
Importante: / Wichtig : / Önemli :
I vostri dispositivi sono già stati accoppiati in fase di produzione e si abbineranno automaticamente una volta collegati alla rete elettrica: non è richiesta
alcuna impostazione.
- Il tasto di sicurezza non può essere utilizzato quando il dispositivo è in modalità "inattivo".
Per ulteriori informazioni su come aumentare la sicurezza sulla propria rete o aggiungere ulteriori dispositivi a una rete elettrica esistente, la preghiamo di
consultare il Manuale Utente disponibile sul sito http://support.sagemcom.com./
- Ihre Geräte wurden bereits während der Fertigung gekoppelt und werden automatisch zugeordnet, sobald sie an das Stromnetz angeschlossen
werden: Es ist keine Einrichtung erforderlich.
- Die Sicherheitstaste kann nicht verwendet werden, wenn das Gerät im Leerlauf ist.
Ausführliche Anweisungen für eine erhöhte Sicherheit Ihres Netzwerks oder zum Hinzufügen von Geräten zu einem vorhandenes Powerline-Netzwerk
finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Website http://support.sagemcom.com./
- Cihazlarınız, imalatları sırasında hâlihazırda eşleştirilmiş durumdadır ve ana bağlantıları gerçekleştirildiğinde otomatik olarak birleşirler: Ayar gerekmez.
- Güvenlik butonu, cihaz bekleme modundayken kullanılamaz.
Ağınızın güvenliğini nasıl arttıracağınıza veya mevcut bir güç ağına ek cihazları nasıl bağlayacağınıza ilişkindaha fazla bilgi edinmek için, lütfen
http://support.sagemcom.com sitesindekiKullanımKılavuzunuinceleyiniz.
25xxxxxxxx-A - 06/2013
-
Sagemcom Broadband SAS
Headquarters: 250, route de l’Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com