A A

Transkript

A A
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
1
4
Aşağıdakilerden hangileri yazıcı türüdür?
I- Laser
II- Thermal
III- Dolby
A)
B)
C)
D)
E)
2
A
I- Projeksiyon
II- Mikrofonlu kulaklık
III- Ekran kartı
I, III
I, II
II, III
I
I, II, III
A)
I, II
I, II, III
C ) II, III
D ) I, III
E ) Hiçbiri
B)
Bir işlemcinin saniyede en fazla kaç işlem
yapabildiği aşağıdakilerden hangisi ile ölçülebilir?
5
A)
B)
C)
D)
E)
3
Aşağıdaki cihazlardan hangisinde veri aktarımı
hem cihazdan bilgisayara doğru, hem de
bilgisayardan cihaza doğru yapılabilir?
MHz
ppm
Mb
MW
rpm
A)
BH
AL
C ) DS
D ) DX
E ) IP
B)
Aşağıdakilerden hangisi Intel işlemcilerde
aritmetik hesaplamalar için kullanılabilen genel
amaçlı yazmaçlardan (register) değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
6
DS
CX
AH
AL
EBX
Aşağıdakilerden hangisi Intel işlemcilerde BX
yazmacı (register) içerisinde bulunan
bölümlerdendir?
Aşağıdakilerden hangisi CD yazıcıların hızını
göstermek için kullanılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
8X12
16X
32
16X8X32
4X16X8X32
1
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
7
A
10
Aşağıdakilerden hangileri hafıza kartı
türlerindendir?
I- LB
II- MMC
III- Memory Stick
A)
B)
C)
D)
E)
A)
Yazım ve dilbilgisi
Değişiklikleri izle
C ) Yeni açıklama
D ) Düzenlemeleri göster
E ) Tasarım
B)
I, III
I, II
II, III
I, II, III
Hiçbiri
11
8
Projeksiyon aşağıdaki bilgisayar donanım
birimlerinden hangisine örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
9
Çıkış birimi
Giriş birimi
Depolama birimi
İletişim birimi
Sistem birimi
Donanımların voltaj düzenlemelerini
gerçekleştirir
B)
Donanımların frekans ayarlamalarını yapar
C ) Kullanılmayan donanımları kapatmaya olanak
verir
D)
E)
RAM, ekran kartı gibi donanımları boot eder
İşletim sistemindeki hataları düzeltir
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word
programında sayfa içerisine yazılan metinlere
uygulanabilen hizalama yöntemlerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi BIOS'un görevlerinden
biri değildir?
A)
Microsoft Word programında aynı belge üzerinde
birden fazla yazar çalışıyorsa, diğer yazarların
düzenlemeleri ve geri bildirimlerini görebilmek
için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
12
Sağa hizala
Ortala
Metnin önüne
Sola hizala
İki yana yasla
Bir EXCEL dosyasındaki verileri WORD
dosyasında otomatik olarak kullanarak çıktı
almak için aşağıdaki mekanizmalardan hangisi
kullanılmalıdır?
A)
Excel'de DOTX olarak kaydetme
Word'de Dipnot ekleme
C ) Word'de Adres mektup birleştirme
D ) Word'de Çapraz başvuru ekleme
E ) Excel'de Tablo oluşturma
B)
KHK B.İ.M.
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
13
A
16
Microsoft Word programında belgeyi açan
kişilerin belge üzerinde ne tür değişiklikler
yapabileceğini denetlemek için aşağıdaki
yollardan hangisi izlenmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
DOSYA -> BİLGİ -> BELGEYİ KORU
GÖZDEN GEÇİR -> DEĞİŞİKLİKLERİ İZLE
DOSYA -> BİLGİ -> BELGEYİ İNCELE
DOSYA -> BİLGİ -> SÜRÜMLER
GÖZDEN GEÇİR -> KARŞILAŞTIR
C)
D)
E)
17
14
Microsoft Excel programında bir seri veya deseni
herhangi bir yöndeki komşu hücrelerde devam
ettirmek için kullanılan yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15
B)
C)
D)
E)
A1-A20
A1,A20
A:20
A1:A20
A1..A20
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
A)
B)
D)
E)
18
PAGES
INFOPATH
WRITE
POWERPOINT
EXCEL
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft EXCEL
programında üretilen dosyaların varsayılan
uzantısıdır?
C)
Otomatik toplam
Temizle
Doldur
Bul ve Seç
Filtre uygula
Microsoft Excel programında A1 hücresinden
başlayarak A20 hücresine kadar olan tüm
hücreleri ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A)
Microsoft Ofis paketindeki elektronik tablolama
programı aşağıdakilerden hangisidir?
DOC
PPT
XLS
EXE
PDF
Microsoft Excel programında sadece bir sütun
üzerinde belirlenen kriterlere uygun olan satırları
göstermek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Gruplama
Çapraz başvuru
Veri doğrulama
Koşullu biçimlendirme
Filtre
3
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
19
A
22
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Excel
programında bir hücre biçimi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Genel
Sayı
Para birimi
Normal
Saat
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Access
2007'nin Türkçe sürümünde metin veri türüne ait
alan özellikleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
20
Microsoft PowerPoint programında sunumlarda
kullanılan sayfalara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
23
Çalışma kitabı
Slayt
Sayfa
Çalışma sayfası
Form
Microsoft Access 2007'de alan boyutu 7 olan bir
metin alanına sadece 5 basamaktan oluşan harfler
girilebilmesi için aşağıdaki giriş maskelerinden
hangisi kullanılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
21
Resim yazısı
Giriş maskesi
Biçim
Alan boyutu
Hiçbiri
5L
ABCDE
HHHHH
LLLLL
?????
Aşağıda verilen uzantıya sahip dosyalardan
hangisi Microsoft POWERPOINT programı ile
kaydedilemez?
24
A)
B)
C)
D)
E)
PPTX
PPT
PNG
MOV
EXE
SQL dili aşağıda verilen yazılımlardan hangisi ile
birlikte kullanılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
ACCESS
PAGES
WORD
NOTES
POWERPOINT
4
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
25
A
28
Aşağıdakilerden hangileri ekranlarla ilgili
özelliklerdendir?
I- Renk derinliği
II- Tarama yoğunluğu
III- Çözünürlük
A)
B)
C)
D)
E)
26
Aşağıdakilerden hangileri piksel tabanlı
resimlerin vektör tabanlı resimlere kıyasla daha
kötü olabilecek özelliklerindendir?
I- Gerçeğe yakın olmamaları
II- Bellekte daha çok yer kaplamaları
III- Büyütüldükleri zaman kayba uğramaları
II, III
I, II
I, III
I, II, III
Hiçbiri
A)
II, III
I, II
C ) I, II, III
D ) I, III
E ) Hiçbiri
B)
Aşağıdakilerden hangileri bilgisayar ekranındaki
görüntüleri kaydederek yazılımları tanıtıcı
videolar hazırlamaya imkan yaratır?
I- Adobe Captivate
II- CamStudio Recorder
III- Articulate Replay
A)
I, II, III
II, III
C ) I, II
D ) I, III
E ) Hiçbiri
29
Aşağıda verilen Visual Basic kodu çalıştırıldığı
zaman neticede b'nin değeri kaç olur?
Dim a As Integer, b As Integer
b=0
For a = 1 to 5
b=b+2
Next a
B)
A)
B)
C)
D)
E)
27
20
10
15
5
25
Aşağıdakilerden hangileri mürekkep püskürtmeli
yazıcılarda kullanılan baskı teknolojilerindendir?
I- PhotoREt
II- Micro Piezo
III- Drop Modulation
A)
I, II, III
II, III
C ) I, III
D ) I, II
E ) Hiçbiri
B)
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
5
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
30
A
IBM Assembly'de ADD AX, CX komutu ne işe
yarar?
33
A)
C'de a=10/2+3 işleminde a değişkeninin değeri ne
olur?
A)
AX registerindeki değeri CX registerine yazar
B ) AX registerindeki değeri CX registerindeki değere
ekler
C ) CX registerindeki değeri AX registerindeki değere
ekler
B)
C)
D)
E)
3
8
10
2
0
D)
CX registerindeki değeri AX registerine yazar
E ) CX ve AX registerlerindeki değerlerin toplamını
RX isimli sonuç registerine yazar.
31
34
Aşağıdakilerden hangisi Pascal'da bir değişken
ismi olamaz?
A)
Aşağıda verilenlerden hangileri programlama
dilidir?
B)
C)
I- Basic
II- Assembler
III- Pascal
D)
E)
adsoyad
ADSOYAD
AdSoyad
Adsoyad
Ad Soyad
A)
I - III
II - III
C ) I - II
D ) I - II - III
E ) Hiçbiri
B)
35
Aşağıdaki döngü ifadelerinden hangisi sonsuz
döngü üretmez?
A)
B)
C)
32
D)
Aşağıdakilerden hangisi ANSI C'de yazılan bir
program için özel bir anlam ifade etmez?
A)
B)
C)
D)
E)
int
array
break
continue
struct
E)
36
ISO-OSI referans modeline göre oturum katmanı
ile uygulama katmanı arasındaki katman
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
while(true)
while(1=1)
for(var i=0; i<i+1; i++)
for(var i=0; i<5; i++)
while(1<2)
KHK B.İ.M.
Veri Bağlantı
İletim
Fiziksel
Ağ
Sunum
6
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
37
A
Aşağıdakilerden hangisi İnternet üzerinden
telefon görüşmesi yapmak için kullanılabilen bir
yazılımdır?
A)
B)
C)
D)
E)
41
Aşağıda verilenlerden hangileri XML
uygulamasıdır?
I- XHTML
II- WML
III- SMIL
Telnet
SketchUp
Dropbox
Viber
Modem
A)
B)
C)
D)
E)
38
Aşağıdakilerden hangisi İnternet bağlantı hızını
belirtmek için kullanılabilecek bir ifadedir?
A)
B)
C)
D)
E)
39
I, II, III
I, II
II, III
I, III
Hiçbiri
42
10 MB
30 KB
40 Kbps
20 b
30 Mb
A)
Bits per second
Bytes per second
C ) Beeps per second
D ) Bauds per second
E ) Bells per second
B)
153.112.25.84 kaç bitlik bir IP adresidir?
A)
B)
C)
D)
E)
32
10
20
4
48
Veri iletim hızını ifade etmek için kullanılabilecek
ölçü birimlerinden biri olan Bps'nin açılımı hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
43
Aşağıdakilerden hangisi İnternet bağlantı
türlerinden biri değildir?
A)
3G
VDSL
C ) ADSL
D ) Dial-up
E ) WEP
B)
40
Aşağıdakilerden hangisi bir ADSL router ile
bilgisayar arasındaki kabloya verilen isim
olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
UTP
RJ11
HUB
RJ45
NIC
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
7
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
44
Bir veritabanında belli özellikleri taşıyan verileri
bulmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
45
A
47
Hangisi veri kodlama sebeplerinden değildir?
A)
Doğruluk testi (verification) kolayca yapabilmek
Kayıt biriminde daha az yer işgal etmek
C ) Bilgisayara veriyi klavyeyle daha kısa sürede
girmek
D ) Geçerlik sınaması (validation) kolayca yapabilmek
E ) Veriyi kullanıcılar tarafından daha kolay anlaşılır
şekle döndürmek
B)
Geçerlilik kuralı
Veri türü
Form
Sorgu
Giriş maskesi
Bir veritabanında A tablosundaki bir alan ile B
tablosunun birincil anahtarı arasında ilişki
kurulduğuna göre A tablosundaki alan ne olarak
belirlenmiştir?
48
Aşağıdaki SQL fonksiyonlarından hangisi anlık
zaman bilgisini saniye kesinliğine kadar verir?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
NOW
DATEDIFF
C ) CURDATE
D ) DATE
E ) DATESECONDS
Gizli Anahtar
Yabancı Anahtar
Özel Anahtar
Yerli Anahtar
Yedek Anahtar
B)
49
46
Aşağıda verilen kodun sonucu hangisi olabilir?
Select Ad, Soyad
From Öğrenci
Where Bölüm <> 'Fen'
Order By Soyad Asc
A)
Erkan Kasımoğlu Fen
Zeynep Arabacı Fen
B)
Ali Yapıcı Matematik
Hatice Osmalızade Edebiyat
Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefon üreten
firmalardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Samsung
Apple
LG
Novell
HTC
C)
Esra Osmanoğlu
Ali Yaşarhan
D ) Osmanoğlu Esra
Yaşarhan Ali
E)
Serdaroğlu 7
Zehra Okutan
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
8
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
50
A
Gerçek zamanda sentezlenen resimler sayesinde
insana gerçek bir üç boyutlu dünyadaymış
izlenimi veren ve oradaki nesnelere müdahalesine
de imkan sunan teknolojinin adı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
53
A)
B)
Sanal Dünya
Sanal Gerçeklik
Sanal Yaşam
Sanal Alem
Sanal Bellek
C)
D)
E)
54
51
Aşağıdakilerden hangisi Apple firması tarafından
üretilen bir işletim sistemidir?
DOS'ta CD.. komutu ne işe yarar?
A)
Dizinin içeriğini listeler
Dizinin içeriğini siler
C ) Dizin ağacında köke bir daha yakın dizine geçer
D ) Kök dizine geçer
E ) Dizinin adını değiştirir
Yalnızca 0-15 arası sayılardan herhangi birini
içerebilmesi planlanan bir bellek alanı kaç bit
genişliğinde olmalıdır?
B)
A)
5
4
C) 2
D) 3
E ) 15
B)
55
Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim
sisteminin sürümlerinden biri değildir?
A)
52
En fazla 600 KB/s hızında yazılabilen bir CD'ye 60
MB boyutunda bir müzik dosyasını yazmak
yaklaşık olarak kaç saniye sürer?
B)
A)
E)
B)
C)
D)
E)
1
10
60
40
100
GNU/Linux
Windows
Pardus
Ubuntu
iOS
C)
D)
56
Windows ME
Windows 9
Windows 3.1
Windows XP
Windows 2000
DOS'ta attrib *.* +h komutu mevcut dizindeki
tüm dosyaları ne yapar?
A)
Gizler
Arşiv dosyası yapar
C ) Sadece okunabilen dosya yapar
D ) Sistem dosyası yapar
E ) Yardım listesine ekler
B)
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
9
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Yarışma Sınavı
A
57
A
60
Aşağıdakilerden hangisi bir dosya sistemi
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
NTFS
DOS
FAT
Ext2
exFAT
Genellikle komut satırı olarak kullanılan, kullanıcı
ile bilgisayarın iletişimini sağlayan temel işletim
sistemi katmanı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
58
Donanım katmanı
Uygulama katmanı
Çekirdek katmanı (kernel)
Kabuk katmanı (shell)
Çerçeve katmanı (frame)
Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemidir?
TEST BİTTİ
A)
B)
C)
D)
E)
59
HTML
INTERNET EXPLORER
CSS
ANDROID
JAVASCRIPT
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Bilgisayar sistemindeki kaynakların verimli bir
şekilde paylaşımından, sistemdeki etkinliklerin
düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu
yazılımlara ne ad verilir?
A)
İşletim sistemi
Kullanıcı yazılımları
C ) Sürücüler
D ) Araç yazılımları
E ) Donanım
B)
Sınav : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ
Tarih : 13.09.2015
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
10