Ders Dosyası

Yorumlar

Transkript

Ders Dosyası
Isı ve Kütle Aktarımı (ENE 302) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Isı ve
Kütle
Aktarımı
ENE
302
Bahar
2
2
0
Ön Koşul Ders(ler)i ENE 202, ENE 301
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma
Dersin
Koordinatörü
3
6
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
• Isı aktarımının temel kavramlarını tanıtmak • Isı
aktarımının mühendislik uygulamalarında nasıl
kullanılabileceği konusunda öğrencilere birçok
gerçek mühendislik örnekleri sunmak • Fizik ve
fiziksel kanıtlara ağırlık vererek ısı aktarımında
sezgisel bir anlayış geliştirmek • Derişim değişimi
ve kütle aktarımının fiziksel mekanizması ve
difuzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımını
konularının anlaşılmasını sağlamak
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Isı aktarımının temel kavramları. Isı aktarım
mekanizmaları (iletim, yayılım, ışınım). Yatışkın ve
geçişken iletim. Isı iletiminde sayısal yöntemler.
Zorlanmış ve doğal yayılım. Kaynama ve yoğuşma.
Isı değiştiriciler. Işınım yolu ile ısı aktarımı. Kütle
aktarımı.
• Isı aktarım mekanizmalarının anlaşılması (iletim,
yayılım ve ışınım)
• İletim ile ısı aktarımında yatışkın ve yatışkın
olmayan durumları, yayılım ısı aktarımının
çeşitlerinin ayırt edilebilmesi
• Değişik ısıl sistemlerin analiz edebilmesi
• Kütle aktarım mekanizmalarının (difuzyon ve
konveksiyon) anlaşılması
• Kütle ve ısı aktarımı ile ilgili mühendislik
problemlerine yaklaşım ve çözüm bulma
konularında beceri geliştirmek.
• Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu
tanımak ve aynı zamanda bu eğitime uyabilme
becerisi.
• Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi önemli
konuların nedenleri konusunda farkındalık
yaratmak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Giriş ve Temel Kavramlar
Bölüm 1
2
Isı İletim Denklemi
Bölüm 2
3
Yatışkın Isı İletimi
Bölüm 3
4
Zamana Bağlı Isı İletimi
Bölüm 4
5
Isı İletiminde Sayısal Yöntemler
Bölüm 5
6
Isı Yayılımının Temelleri
Bölüm 6
7
Dış Zorlamalı Isı Yayılımı
Bölüm 7
8
İç Zorlamalı Isı Yayılımı
Bölüm 8
9
Ara Sınav
10
Doğal Isı Yayılımı
Bölüm 9
11
Kaynama ve Yoğuşma
Bölüm 10
12
Isı Değiştiriciler
Bölüm 11
13
Isısal Işınımın Temelleri
Bölüm 12
14
Işınımla Isı Aktarımı
Bölüm 13
15
Kütle Aktarımı
Bölüm 14
16
Final Sınavı
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. Yunus A.
Çengel. Third Edition Mc-Graw Hill (2007) New York
Diğer
Kaynaklar:
1. Heat Transfer, J.P. Holmann, SI, McGraw Hill, 2001
2. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th Edition by
Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman,
Adrienne S. Lavine, 2006, Wiley
3. Principles and Modern Applications of Mass Transfer
Operations, 2nd Edition by Jaime Benitez, 2009, Wiley
4. Transport Phenomena, Revised 2nd Edition by R. Byron
Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot, 2007, Wiley
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
10
30
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
60
Genel Sınav/Final Juri
1
40
Toplam
14
140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini
uygulama becerisi
X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz
ederek yorumlama becerisi.
X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve
işlem tasarımlama becerisi.
X
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve
çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
X
X
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal
boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı
eğitim.
X
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak
ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern
mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri
kullanma becerisi.
X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve
metodolojileri tanıma.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
4
64
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
14
3
42
10
2
20
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
17
34
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
20
20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
180

Benzer belgeler

İleri İletişim Becerileri (ENG 201) Ders Detayları

İleri İletişim Becerileri (ENG 201) Ders Detayları 8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim. 9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olm...

Detaylı