efdal prıvate prımary school

Transkript

efdal prıvate prımary school
EFDAL PRIVATE PRIMARY SCHOOL
2010-2011 ACADEMIC YEAR
ENGLISH BULLETIN ( 2 ) FOR 8thGRADERS
Dear Parents,
On this page you will see the grammar subjects, vocabulary and the activities that were covered so far in our lessons.
The lessons are applied according to the new system of ‘Thinking Skills’. At the end of each unit, the students produce
something on their own or with a partner. We have now finished the first seven units of our book and are in the very
beginning of the eighth unit.
GRAMMAR SUBJECTS
Simple Present Tense vs Present Continuous Tense
Subject / Object pronouns
Possessive adjectives
Adverbs of frequency (always, often, usually, sometimes, rarely, seldom, never)
Can / have / do
Question words ( when…?, what…?, where…?, how…?, how often…?, what time…?,
who…?, whose…?, which...? )
Simple Past Tense & Past Continuous Tense
Present Perfect Tense (yet, already, just, ever, never, since, for)
Used to / Didn’t use to
Would rather
Reported speech
Modals (May / Can / Must)
VOCABULARY TOPICS
Personal qualities / Characteristic features (Friendship rules)
Multiple Intelligence / Learning Styles
Skin care / Body care / Hair care products
Dreams / Dream Symbols
Atatürk and The Independence War / His personal qualities
Detective stories / Types of crime
Personal experiences / Good and bad memories
ACTIVITIES
Through the third unit, students created a skin care product. Then in the sixth unit, they wrote a crime story.
SKILLS (Mrs. Deborah Alptekin)
We have had a great time with The Vampire’s Tear. We read about places in New York City specifically Carnegie’s Deli.
The students role-played ordering from Carnegie’s with the real 8-page menu from the restaurant. Later we ordered
real New York cheesecake in an effort to taste some culture. We read about American chain stores. Each student
researched one of the chain stores and gave a short presentation about it. We continue to work on different logic
puzzles that challenge us to think creatively.
ÖZEL EFDAL İLKÖĞRETİM OKULU
2010-2011 AKADEMİK YILI
İNGİLİZCE BÜLTEN
8.SINIFLAR
Sayın Veli,
Bu sayfamızda işlemiş olduğumuz gramer konularını, kelimeleri ve aktivitelerimizi göreceksiniz. Her ünitenin kelimeleri
öğrencilerin kolay öğrenmesi ve unutmamaları için sürekli olarak kavram haritaları üzerinde tekrar edildi. İki sınav
yapıldı; gramer konularının ve kelimelerin öğrenildiğine dair olumlu bir geri bildirim alındı. İngilizce derslerinde öğrenim
Düşünme Becerileri Sistemi’ne göre yapıldığından aşamalı ve sistematik bir biçimde uygulama yapılır. İlk altı üniteyi
işlemiş olup, 7.ünitenin henüz başındayız.
GRAMER KONULARI
Geniş zaman ve şimdiki zamanın aynı cümlede kullanımı
Şahıs ve nesne zamirleri
İyelik sıfatları
Sıklık edatları
Soru kalıpları
Soru kelimeleri
Di’li geçmiş zaman
Yakın geçmiş zaman
Alışkanlık kipi
İstek kipi
Dolaylı / dolaysız anlatım
Emir kipleri
KELİME KONULARI
Kişilik özellikleri
Çoklu zekâ türleri
Cilt / vücut / saç bakım ürünleri
Rüyalar / rüya sembolleri / rüya yorumları
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı
Dedektif hikâyeleri / suç türleri
Kişisel tecrübeler
AKTİVİTELER
Öğrencilerimiz üçüncü ünitede yeni bir bakım ürünü tasarladılar ve altıncı ünitede bir dedektif hikâyesi yazdılar.
İNGİLİZCE BECERİ DERSİ (MRS. DEBORAH ALPTEKİN)
Öğrencilerimiz ‘The Vampire’s Tear’ kitabı ile keyifli vakit geçirdiler. Carnegie’s Deli restoranı gibi New York’taki popüler
yerler hakkında yorumlar okuduk. Öğrenciler restoranın sekiz sayfalık gerçek menüsünden sipariş vermeyi
canlandırdılar. Daha sonra New York cheese cake ısmarlayıp sınıfta yedik. Amerika’daki zincir mağazalar hakkında
yazılar okuduk. Her öğrenci zincir mağazalardan birini araştırıp kısa bir sunum yaptı. Bize yaratıcı düşünmeyi
sağlayacak farklı mantık bulmacaları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

Benzer belgeler