Görüntüle

Transkript

Görüntüle
COAT
SERIES
Creating Value
Kaplama Makinesi Coat Machine
Şirket Profili
3
Has Dış Ticaret unvanı ile ilk olarak 1991 yılında kurulan şirket, teknolojiye her yıl yaptığı yatırımlar ile
sürekli bir gelişme sağlamış ve 2011 yılında HAS GROUP adını almıştır.
Dünyada tekstil finisaj makineleri üretiminde söz sahibi konumda olan HAS GROUP, örgü, dokuma,
denim, ev tekstili, teknik tekstiller ve halı ürün grupları için, her ihtiyaca özel geliştiren tekstil finisaj
makinelerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Üretimin yanı sıra kurulum ve satış sonrası servis
hizmetleri de bulunmaktadır.
HAS GROUP, müşteri odaklı ve teknolojiyi takip eden yapısı ile bakım maliyeti düşük ve enerji
tasarruflu makineler üretmektedir. Müşterisinden gelen talepler doğrultusunda teknolojik bilgi ve
tecrübesiyle ihtiyaca yönelik tasarımlar hazırlamayı ve projelendirerek üretmeyi misyonu haline
getirmiştir.
HAS GROUP firmasını rakiplerinden ayırt eden özellikler arasında; Türkiye’de tasarlanan, geliştirilen,
üretilen ve montajı yapılan bir ürün gamına sahip olmak, finisaj işlemlerinde uzun soluklu deneyim
sahibi olmak, doğudan batıya her müşteriyi doğru anlayıp ihtiyaçlarına yönelik cevaplar verebilmek
yer almaktadır.
Geleceğin makinelerini üretmek için teknolojiye sürekli yatırım yapmak, katma değeri yüksek teknolojik
ürünler geliştirmek için Ar-Ge departmanının geliştirmek, müşterisini anlamak, ihtiyaçlarını doğru
belirleyip doğru hizmeti sunmak, müşterisi ile iş ortağı prensibinde çalışan global bir firma olmak HAS
GROUP firmasının vizyonudur.
60’tan fazla ülkede çalışan makineleri bulunan, 30’dan fazla ülkede yerel mümessiller ile hem satış
hem de satış sonrası servis anlamında temsil edilen HAS GROUP, hem iç hem de dış pazarlar da
günden güne büyüyerek yoluna devam etmektedir.
The company which is firstly established in the year of 1991 with the title name of Has Dış Ticaret,
provided an enduring development by making investments to the technology in every year and took
the name of HAS GROUP in the year of 2011.
HAS GROUP which has a position of having a voice in producing of textile finishing machineries, is
producing textile finishing machineries which are specially developed for every needs, for knitted,
woven, denim, home textile, technical textile and carpets.
Company Profile
HAS GROUP is producing machines with the features of low maintenance cost and energy saving by
its customer focused and keeping up with technology structure. Preparing designs in line with the
needs and producing them by planning with its technological knowledge and experience upon the
demands of its customers is its mission.
The features of the differences between HAS GROUP and its competitors are; having a product range
that is designed, improved, produced and assembled in Turkey, having a long term experience on the
processes of finishing, the ability of understanding correctly and covering the needs of each customer
from east to west.
Making technological investments to produce the machines of the future continuously, developing
R & D department to develop products with high added value, understanding its customers and
performing the right services by identifying the needs of its customers, being a global company that
works with its customers like a business partner is the vision of HAS GROUP.
HAS GROUP which has working machines over 60 countries, which is also represented in more than
30 countries by local agents in terms of services in sales and after sale, is proceed on its way crescively
day by day in domestic and foreign markets.
4
COAT-AR
Silindir Üstü veya Havada Bıçak Kaplama Makinesi
Knife Over Roll or Knife On Air Coating Machine
■ Silindir üstü bıçak + havada kaplama ortak sistem makinesinin
ekipmanları:
• Servomotor kontrollü, lineer hız kontrol modülü
• Loadcell silindir grubu
• Serbest silindir grubu
• Çekim/Tahrik silindir grubu
• Ø350mm silindir grubu
• Bıçak grubu
• Kimyasal sıyırıcı grubu
■ Equipment of the knife over roll + knife on air common system
• Linear speed controlled module with servomotor control
• Loadcell cylinder group
• Idle cylinder group
• Pull-in / Driven cylinder group
• Ø350mm cylinder group
• Knife group
• Chemical scraping group
■ Komple grubun aşağı-yukarı hareketi özel aktarma redüktör
sistemleri ile kontrol panelinden kontrol edilebilmektedir.
■ Downward-upward movement of the complete group can
be controlled through special transfer systems on the control
panel.
■ Manuel redüktör vasıtası ile bıçak açısını vermek için aynı
eksende döndürülebilen bir grup kombinasyonudur.
■ It is a group combination which can be rotated in the same axis
to provide angel of the knife reducer.
■ Özel çelik malzemesinden imal edilmiş bir adet Hava Bıçağı ve
bir adet Köpük Bıçağından oluşan bıçak grubuna sahiptir.
■ It has a knife group consisting of Air Knife and a Foam Knife
which are made of special steel material.
■ Makine yüksekliği, çeşitli makine hatlarına adaptasyonu
sağlanması amacı ile kaporta üzerine belli aralıklardaki
deliklere bağlanmış hassas yükseklik ayarı yapılan basma
ayakları ile ayarlanabilmektedir.
■ Height of the machine can be adjusted through pressing feet,
fine height setting of which is made, connected to the holes on
the hood at certain intervals to ensure its adaption to various
machine lines.
■ Yükseklik ayarının yapılmasındaki en büyük avantaj, farklı
tip ram makine hatları içerisindeki montaj adaptasyon
uyumudur.
■ The biggest advantage achieved by making height setting is
the assembly adaptation compatibility within various types of
stenter machine lines.
www.has-group.com
COAT-ARC
5
Silindir Üstü ve Havada Bıçak Kaplama Makinesi
Knife Over Roll and Knife On Air Coating Machine
■ Sistemdeki amaç; üretimde kapasite artırımı, düşük
maliyet ve yüksek kalitedir.
■ The purpose of the system is the capacity increase in
production, low cost and high quality.
■ COAT-AR makinesine mekanik olarak yakın bir sistemi
mevcuttur.
■ There is a system which is mechanically close to the
COAT-AR machine.
■ Silindir üstü ve havada bıçak kaplama teknolojilerinin
avantajlarını bir arada sunan bir makinedir.
■ Farklı tip pasta ve köpük kaplama uygulamaları için
kullanılabilmektedir.
■ It is a machine providing the advantages of knife over roll
and knife on air coating technologies together.
,
■ It can be used for different types of paste and foam
coating applications.
■ Kaplama aralığı seçeneği fazladır.
■ There are many coating range options.
■ Bu makinenin en büyük avantajı silindir üstü
kaplama yaparken aynı zamanda havada kaplama da
yapabilmektedir
■ The biggest advantage of this machine is to be able
to perform knife on air coating while performing knife
over roll.
6
COAT-XL
Plaka Üstü Silindir Kaplama Makinesi
Roll – Over Table Coating Machine
■ Plaka üstü silindir kaplama ortak sistem makinesinin
ekipmanları:
• Servomotor kontrollü lineer hız kontrol modülü
• Loadcell silindir grubu
• Serbest silindir grubu
• Çekim/Tahrik silindir grubu
• Ø 350mm silindir grubu
• Kimyasal sıyırıcı grubu
• Giriş operatör platformu
■ Equipment of the roll – over table coating common
system:
• Linear speed controlled module with servomotor control
• Loadcell cylinder group
• Idle cylinder group
• Pull-in / Driven cylinder group
• Ø 350mm cylinder group
• Chemical scraping group
• Entry operator platform
■ Bu sistemde yapılabilecek kaplamalar:
• Dokuma ve tufting halı sırt kaplama
• Kaymaz tabanlıklar
• Banyo paspasları
• Laminasyon ürünler
• Yer döşemeleri (halı ve paspaslar)
■ Coatings can be applied with this system:
• Woven and tufting carpet back coating
• Anti-skid underlays
• Bathmats
• Lamination products
• Floor coverings (carpets and mats)
www.has-group.com
COAT-XA
7
Havada Bıçak Kaplama Makinesi
Knife On Air Coating Machine
■ En kolay ve en sık kullanılan yöntemdir.
■ It is the easiest and most frequently used method.
■ Kumaş üzerinde kalan kaplama ağırlığı çok düşük
seviyededir.
■ Remaining weight of coating material on fabric is a very
low level.
■ Temizliği kolaydır.
■ It is easy to clean.
■ Birçok farklı pasta kullanılabilir.
■ Many different pastes can be used.
■ Uygulama alanının fazla olması sebebi ile en çok tercih
edilen kaplama yöntemidir. Kaplama malzemesinin
kumaşa daha derin nüfuz etmesi için kullanılan direk
kaplama prosesidir.
■ It is the most frequently used coating method because
its range of application is wide. It is the direct coating
process used for the coating material to penetrate into
the fabric more deeply.
8
COAT-SR
Şablon Kaplama Makinesi
Screen Coating Machine
■ Genel olarak, daha az miktarda malzemenin kumaşa derin
nüfuz ettirilmeden uygulandığı kaplama yöntemidir.
■ It is the coating method where generally less material is
applied onto the fabric without penetrating deeply.
■ Sabit ve sabit olmayan akrilik köpük uygulamalarında tercih edilir.
■ It is preferred in fixed and flexible acrylic foam applications.
■ Özellikle elastik yapılı kumaşlarda kaplama malzemesi
uygulanmasının kumaş üzerinde herhangi bir tansiyon
oluşturmaması önemli bir avantajdır.
■ It is an important advantage that the application of coating
material on the elastic-structured fabrics in particular does
not create any tension on the fabric.
■ Gravürlenmiş bir rotasyon şablonu ve renkli bir pasta vasıtası
ile tek renk yapmaya uygundur. Ayrıca düşük ağırlıklı spor
giyim kumaşları, air-bag gibi yüksek kalite kaplamaları ve su
geçirmez nefes alabilir giysilik kumaşların ve örtülerin üretimine
uygundur.
■ To make single color can be suitable with engraving rotation
screen and colorful paste. In addition, it is suitable for the
production of low-weight sports gear fabrics, high-quality
coatings like air-bag and waterproof apparel fabrics and
quilts.
■ Makinenin pnömatik fonksiyonlarının kumanda sistemleri
operatörün kolayca ulaşılabilmesi için ön tarafta
konumlandırılmıştır. Makinenin bakım, şablon ve rakle
sistemleri kolayca makineden uzaklaştırılabildiği için kullanımı
çok basittir.
■ Control systems of the pneumatic functions of the machine
are placed on the front to be easily reached by the operator.
It is simple to use because the maintenance, pattern and
scraping knife systems of the machine can easily be moved
away from the machine.
■ Kaplamada geniş çalışma yelpazesi sunar.
■ It offers a wide working range in coating.
■ Nokta kaplamada eşsiz özelliklere sahiptir.
■ It has unique features in spot coating.
■ Köpük kaplama ile kimyasalların kumaş üzerinde en düzgün
şekilde dağıtılması mümkündür, böylece minimum miktarlar
uygulanabilir ve köpükle kaplamada yüksek verimlilik sağlanır.
■ With foam coating, it is possible to spread the chemicals
smoothly on the fabric; thus minimum amounts can be
applied and high effectivity is achieved in foam coating.
www.has-group.com
COAT-AR+SR
9
Silindir Üstü veya Havada Bıçak veya Şablon Kaplama Makinesi
Knife Over Roll or Knife On Air or Screen Coating Machine
■ Coat-AR+SR son derece hassas, kullanımı kolay, üretim
ve alan maliyetlerini düşüren bir kaplama makinesidir.
■ Müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunmak için
geliştirilmiş son teknoloji Coat-AR+SR makineleri, silindir
üstü-havada bıçak ve şablon kaplama teknolojilerinin
tüm avantajlarını tek bir makinede birleştirmiştir.
■ Bu sistemde yapılabilecek kaplamalar:
• Köpük kaplamalar (Denim, gabardin, masa örtüsü,
döşemelik kumaşlar, suni deriler, yatak yüzü
kumaşları, black out perdeler vs.)
• Pasta kaplamalar (Denim, gabardin, gömleklik
kumaşlar, otomotiv sektörü kumaşları, tente, branda
uygulamaları, konveyör bant, döşemelik kumaşlar,
stor perdeler, diğer perdelik kumaşlar, koruyucu giysi
kumaşları vs.)
■ Coat-AR+SR is a coating machine which is highly precise, easy
to use and which decreases the costs of production and field
costs.
■ State of the art technology Coat-AR-SR machines, which are
developed to provide solution to the needs of our customers,
combine all the advantages of the knife over roll - knife on air
coating and screen coating technologies on a single machine.
■ Coatings which can be performed with this system:
• Foam coatings (Denim, gabardine, table cloth, furnishing
fabrics, imitation leathers, bed face fabrics, black-out
curtains etc.)
• Paste coatings (Denim, gabardine, shirt fabrics, automotive
industry fabrics, tarpaulin, canvas applications, conveyor
belt, furnishing fabrics, roller blinds, other curtain fabrics,
preventative apparel fabrics etc.)
Üretim Tesisleri
10
COAT
■ Toplam 16.000 m2’nin üzerinde kapalı alana
sahip üretim tesisleriyle HAS GROUP dünya
standartlarında üretim yapmaktadır.
■ Hızlı ve sorunsuz servis hizmeti sunan, gelişen
teknolojinin gerekleri doğrultusunda Ar-Ge
yatırımları yapan, müşteri memnuniyeti odaklı
çalışan HAS GROUP; müşterilerinin “teknoloji
üreten partneri” olmayı hedeflemiştir.
■ Talaşlı imalat ve metal sac imalatı sektöründe
dünya standartlarında üretim yapılırken sahip
olunan makine parkuru ile monoblok parçalar
mikron hassasiyeti ile işlenebilmekte ve bu
süreçte her türlü ihtiyaca yönelik adetlerde
üretim yapılabilmektedir.
■ Türkiye’de pazar lideri konumunu korurken,
ihracattaki payını da günden güne arttıran
HAS GROUP, 60’tan fazla ülkede çalışan
makineleri ile ve 30’dan fazla ülkede bulunan
temsilcileriyle beraber, büyümenin gururunu
taşımaktadır.
■ HAS GROUP makes world class production
with production facilities have a total of over
16.000 m2 closed area.
Production Plants
■ HAS GROUP which provides quick and perfect
services, makes investments in R & D with the
requirements of the advancing technology,
focuses on customer satisfaction; aims to
become “technology producing partner” of its
customers.
■ While word class standard productions are
made in the machining and metal sheet
industries, mono bloc pieces can be processed
with micron sensitivity and in this period
production can be performed to all kinds of
needs and quantities.
■ While keeping its position as the market
leader in Turkey, the share in exports has
been increasing day by day, HAS GROUP has
pride of growth together with representatives
in more than 60 countries and working
machines in more than 30 countries.
www.has-group.com
11
HAS GROUP, Türkiye’de tasarlanan,
geliştirilen, üretilen ve montajı yapılan
ürün gamına sahip büyük bir ailedir.
HAS GROUP is a big family with all
designed, developed, manufactured
and assembled components in Turkey.
Tesislerimiz, çalışma arkadaşlarımızın
da zihniyetini yansıtır şekilde,
Avrupa’nın Asya kıyısındadır.
Our production plants are in Europe
at the border to Asian continent with
reflects the mindset of our people.
12
COAT
COAT-AR
■ Silindir Üstü veya Havada Bıçak Kaplama Makinesi
■ Knife Over Roll or Knife On Air Coating Machine
COAT-ARC
■ Silindir Üstü ve Havada Bıçak Kaplama Makinesi
■ Knife Over Roll and Knife On Air Coating Machine
COAT-XL
■ Plaka Üstü Silindir Kaplama Makinesi
■ Roll – Over Table Coating Machine
www.has-group.com
13
COAT-XA
■ Havada Bıçak Kaplama Makinesi
■ Knife On Air Coating Machine
COAT-SR
■ Şablon Kaplama Makinesi
■ Screen Coating Machine
COAT-AR-SR
■ Silindir Üstü veya Havada Bıçak veya Şablon Kaplama Makinesi
■ Knife Over Roll or Knife Over Air or Screen Coating Machine
14
COAT
COAT-AR
COAT-ARC
COAT-XL
COAT-XA
COAT-SR
COAT-AR+SR
www.has-group.com
Fabrika Factory
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 5. Yanyol Cad. No:7/1, 59930
Ergene, Tekirdağ-TURKEY
İletişim Contact
+90 (282) 674 48 84, +90 (282) 674 48 96
[email protected]
www.has-group.com
The descriptions and the information contained in this leaflet are indicative only. HAS GROUP has the right to modify the models shown in this leaflet without any notice.

Benzer belgeler