Ek 4 : Ek-3 Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının

Transkript

Ek 4 : Ek-3 Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının
Ek-3
Merkezde görev alacak
öğretim elemanlarının
özgeçmişleri
Ek-3 Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının unvanı, adı ve soyadı ve ekteki örneğe göre düzenlenen
özgeçmişleri.
Mezuniyet Alanı
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Unvanı-Adı Soyadı*
Prof. Dr.
Abdullah E AKAY
Yard. Doç. Dr.
Gül ATANUR
Doç. Dr.
Beyhan BAYHAN
Okt.
Murat BAYRAK
Yard. Doç. Dr.
Aşkın BİRGÜL
Dr.
Ayşe BORAT
Yrd. Doç. Dr.
İsmail BÜTÜN
Okt.
Can DANIŞMANT
Doç. Dr.
Faruk DEMİR
Okt.
Zeynep S. DÜRER
Öğrt. Gör. Dr.
Ekrem DÜVEN
Yrd. Doç. Dr.
Murat ERTAŞ
Arş. Gör.
Betül Merve FAKI
Doç Dr.
Mehmet F. FELLAH
Doç Dr.
Gökhan GECE
Yrd. Doç. Dr.
Cemal HANİLÇİ
Prof. Dr.
Sami İMAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
M. Kemal İŞMAN
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe KALEMTAŞ
Prof. Dr.
Arif KARADEMİR
Doç. Dr. Perihan
KURTKARAKUŞ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı
İnşaat Mühendisliği
Yapı Mühendisliği
Yapı Mühendisliği
İngilizce Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Eğitimi
Çeviribilim ve Kült.
(devam)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Matematik
Matematik
Matematik
Elektrik-Elektronik Müh.
Elektrik-Elektronik Müh.
Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı
Fizik/Atom ve Molekül
Fiziği
Elektronik Müh. Devreler
ve Sist.
Orman Endüstri
Mühendisliği
Amerikan Kült. ve Ed.
(devam)
Fizik/Atom ve Molekül
Fiziği
Yab. Dil Olarak Türkçe
(devam)
Elektronik Müh. Devreler
ve Sist.
Orman Endüstri
Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Mühendislik Yönetimi
Endüstri Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya
Kimya
Kimya
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Orman Endüstri
Kağıt Bilimleri
Orman Ürünleri Kimyası
ve Tekn.
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Seramik Mühendisliği
Seramik Mühendisliği
Seramik Mühendisliği
Orman Endüstri
Mühendisliği
Kağıt Bilimleri
Kağıt Bilimleri
Çevre Mühendisliği
Çevre Müh./Çevre ve
Ekoloji Bilim.
Environmental Science
Elektrik-Elektronik
Müh.
Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı
Fizik
İngilizce Öğretmenliği
Elektronik Mühendisliği
Kimya
İngiliz Dili ve Eğitimi
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Prof. Dr.
Ahmed KAYACIER
Yrd. Doç. Dr.
Hasan Basri KOÇER
Prof. Dr.
Ramazan KURT
Doç. Dr.
Gökhan ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr.
Ebru D. ŞAMPARMAK
Arş. Gör.
Gözde SALKIÇ
Okt.
Özgür ŞAHAN
Doç. Dr.
Turgay TEMEL
Yrd. Doç.Dr.
Murat TÜRE
Doç.Dr.
Deniz UZUNSOY
Doç.Dr.
Mete YILMAZ
Doç.
İsa YÜKSEL
Gıda Mühendisliği
Gıda Bilimleri
Gıda Bilimleri
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Orman Endüstri
Mühendisliği
Orman Endüstri
Mühendisliği
İngilizce İktisat
Siyaset Bilimi
Metalurji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Müh.
Orman Endüstri
Mühendisliği
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişki.
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
İngiliz Dili Eğitimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili Eğitimi
Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Müh.
Elektrik-Elektronik Müh
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Metalurji Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Müh.
Metalurji ve Malz.Müh.
Su Ürünleri
Su Ürünleri
Aquatic Sciences
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
1. Adı soyadı
: Abdullah Emin AKAY
2. Doğum tarihi : 09.11.1972
3. Ünvanı : Prof. Dr.
4. Öğrenim durumu
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Orman Mühendisliği
İstanbul Üniversitesi
1993
Y. Lisans
Orman Mühendisliği
Oregon State University
1998
Doktora
Orman Mühendisliği
Oregon State University
2003
5. Çalıştığı Kurum: Bursa Teknik Üniversitesi
6. Akademik unvanlar
Unvanı
Profesör
Bölümü
Orman Mühendisliği Bölümü
Profesör
Orman Mühendisliği Bölümü
Doçent
Orman Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.
Orman Mühendisliği Bölümü
Arş.Gör.Dr.
Orman Mühendisliği Bölümü
Kurumu
Bursa Teknik Üniversitesi,
Orman Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Orman
Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Orman
Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Orman
Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Orman
Fakültesi
Yıl
2014-……
2013-2014
2007-20013
2004-2007
2003-2004
7. Yönetilen tezler
7.1. Doktora Tezleri
1. Orman İçi ve Kenarı Yol Ağlarında Ekolojik Sanat Yapıları Üzerine Araştırmalar (Sercan GÜLCİ: 2011-2014)
7.2. Yüksek Lisans Tezleri
1. Using GIS-based System For Determining the Shortest Route to Forest Fires in Erbil (Barzan Sabah Aziz, AZIZ: 20122014)
2. Dağlık Arazilerde Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Kullanılan Mobil Vinç Sisteminin Verim ve Ekolojik Açılardan
Değerlendirilmesi (Mustafa SERT: 2012-2014)
3. Kalın Çaplı Tomrukların Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi (Gökhan
ZARİFOĞLU: 2009-2014)
4. Planning Transportation of Forest Products by Using GIS Based Decision Support System (Aso Azad HAJI KAKOL:
2012-2014)
5. Orman Yangınları ile Mücadelede Optimum Yol Güzergâhının Network 2001 Programı ile Belirlenmesi (Tuba
GESOĞLU: 2011-2013)
6. Tomruk Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Ekonomik ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi (Haldun ÇANKAL:
2011-2013)
7. Dağlık Arazilerde İnce Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sisteminin Uygulanması:
Kahramanmaraş Örneği (İlker ÖZDEMİR: 2010-2013)
8. CBS Teknikleri Kullanılarak Orman Yollarının Yangın Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi (Osman KÖSE: 2009-2012)
9. Yangın Sahasına En Kısa Sürede Ulaşımı Sağlayacak Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar
Destek Sisteminin Kullanılması (Dursun ŞAKAR: 2008-2010)
10. Tomruk Üretiminde Optimum Boylama Metodunun Tek Ağaç Düzeyinde Uygulanması (Neşe YENİLMEZ: 2007-2009)
8. Yayınlar
8.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
8.1.1. SCI ve SCI Expanded listelerinde taranan dergiler
Akay A.E., Wing M.G., Sessions J. 2014. Estimating Sediment Reduction Cost for Low-Volume Forest Roads Using a
LiDAR-Derived High-Resolution DEM. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering. 9(1):52-57.
Akay, A.E., Sivrikaya, F., Gulci, S. 2014. Analyzing riparian forest cover changes along the Firniz River in the
Mediterranean City of Kahramanmaras in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 186(5):2741-2747.
Sivrikaya, F., Sağlam, B., Akay, A.E., Bozali, N. 2014. Evaluation of forest fire risk with GIS. Polish Journal of
Environmental Studies. 23(1): 187-194.
Akay, A.E., M. Wing, J. Sessions. 2012. Estimating structural properties of riparian forests with airborne LiDAR data.
International Journal of Remote Sensing. 33(22): 7010-7023
Akay, A.E. , G.M. Wing, F. Sivrikaya, D. Sakar. 2012. A GIS-based decision support system for determining the
shortest and safest route to forest fires: a case study in Mediterranean Region of Turkey. Environmental Monitoring
and Assessment. 184(3):1391-1407 (Times cited: 1)
Bruce, J.C., Han-Sup, Han, A.E. Akay, W. Chung. 2011. ACCEL: Spreadsheet-Based Cost Estimation for Forest
Road Construction. Western Journal of Applied Forestry. 26(4):189-197
Akay, A.E., S. Inac, I.C. Yildirim. 2011. Monitoring the local distribution of striped hyenas (Hyaena hyaena L.) in the
Eastern Mediterranean Region of Turkey (Hatay) by using GIS and remote sensing Technologies. Environmental
Monitoring and Assessment. 181(1-4):445-55.
Gündogan R., A.E. Akay, O. Arslan, A. Yuksel, A.A. Oguzkan. 2010. Land suitability evaluation for reducing soil
losses in Kahramanmaras, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 19(11a):2678-2689.
Akay, A.E., J. Sessions, H. Serin, M. Pak, N. Yenilmez. 2010. Applying Optimum Bucking Method in Producing
Taurus Fir (Abies cilicica) Logs in Mediterranean Region of Turkey. Baltic Foresty. 16(2):273-279.
Öztürk T., M. İnan, A.E. Akay. 2010. Analysis of tree damaged caused by excavated materials at forest road
construction in Karst region. Croatian Journal of Forest Engineering. 31(1):57-64.
Serin, H., A.E. Akay. 2010. Noise Level Analysis of a Bulldozer Used in Constructing a Forest Road in Mediterranean
Region of Turkey, African Journal of Agricultural Research. 5(19): 2624-2628.
Serin, H., A.E. Akay, M. Pak. 2010. Estimating the Effects of Optimum Bucking on the Economic Value of Brutian Pine
(Pinus Brutia) Logs Extracted in Mediterranean Region of Turkey, African Journal of Agricultural Research. 5(9):916921
Eroğlu H., G. Çakır, F. Sivrikaya, A.E. Akay. 2010. Using high resolution images and elevation data in classifying
erosion risks of bare soil areas in the Hatila Valley Natural Protected Area, Turkey. Stochastic Environmental
Research and Risk Assessment. 24(5):699-704. (Times cited: 3)
Akay, A.E. 2009. The effects of Forest Harvesting Techniques on Optimum Bucking Application of Oriental Spruce
(Picea orientalis) Stands in Turkey. Austrian Journal of Forest Science. 127(1): 25-36.
Akay, A.E., H. Oguz, I.R. Karas, and K. Aruga. 2009. Using LiDAR Technology in Forestry Activities. Environmental
Monitoring and Assessment. 151(1):117-125. (Times cited: 7)
Akay, A.E., O. Erdas, M. Reis, A. Yuksel. 2008. Estimating sediment yield from a forest road network by using a
sediment prediction model and GIS techniques. Building and Environment. 43(5):687-695. (Times cited: 9)
Yuksel, A., A.E. Akay, R. Gundogan, M. Reis, and M. Cetiner. 2008. Application of GeoWEPP for Determining
Sediment Yield and Runoff in the Orcan Creek Watershed in Kahramanmaras, Turkey. Sensors 2008(8): 1222-1236.
(Times cited: 5)
Yuksel, A., A.E. Akay, R. Gundogan. 2008. Using ASTER Imagery in Land Use/cover Classification of Eastern
Mediterranean Landscapes According to CORINE Land Cover Project. Sensors 2008(8): 1237-1251. (Times cited: 12)
Yuksel, A., R. Gundogan., A.E. Akay. 2008. Using the Remote Sensing and GIS technology for Erosion Risk Mapping
of Kartalkaya Dam Watershed in Kahramanmaras, Turkey. Sensors 2008(8):4851-4865. (Times cited: 10)
Karas İR, Bayram B., Batuk F., Akay, A.E. and Baz İ. 2008. Multidirectional Scanning Model, MUSCLE, to Vectorize
Raster Images with Straight Lines. Sensors. 8(4), 2673-2694.
Akay, A.E., A. Yuksel, M. Reis, A. Tutus. 2007. The Impacts of Ground-based Logging Equipment on Forest Soil.
Polish Journal of Environmental Studies. 16 (3): 371-376. (Times cited: 2)
Akay, A.E., J. Sessions, and K. Aruga. 2007. Designing a forwarder operation considering tolerable soil disturbance
and minimum total cost. Journal of Terramechanics. 44 (2): 187-195. (Times cited: 3)
Akay, A.E. 2006. Minimizing Total Costs of Forest Roads with Computer-Aided Design Model. Academy Proceedings
in Engineering Sciences (SADHANA). 31(5): 621–633. (Times cited: 5)
Akay, A.E., J. Sessions, P. Bettinger, R. Toupin, and A. Eklund. 2006. Evaluating the Salvage Value of Fire-killed
Timber by Helicopter – Effects of Time Since Fire and Yarding Distance, Western Journal of Applied Forestry. 21(2):
102-107. (Times cited: 2)
Akay, A.E., and A. Tutus. 2006. Using Image Analysis in Estimating Blue Stain Defects on Fire-Killed Brutian Pine
(Pinus brutia), Wood Research Journal. 51(1): 41-48. (Times cited:1)
Aruga, K., J. Sessions, and A.E. Akay. 2005. Heuristic techniques applied to forest road profile. The Japanese Forest
Society, J. For. Res. 10 (2): 83-92. (Times cited: 7)
Aruga, K., J. Sessions, and A.E. Akay. 2005. Application of an airborne laser scanner to forest road design with
accurate earthwork volumes. The Japanese Forest Society, J. For. Res. 10 (2): 113-123. (Times cited: 8)
Akay, A.E. and J. Sessions. 2005. Applying The Decision Support System, TRACER, to Forest Road Design, Western
Journal of Applied Forestry, 20 (3): 184-191. (Times cited: 20)
8.1.2. Diğer indekslerde taranan uluslararası dergiler
Wing, M.G., Burnett, J., Johnson, S., Akay, A.E., Sessions, J. 2014. A low-cost unmanned aerial system for remote
sensing of forested landscapes. Journal of Remote Sensing Applications. 4(3):113-120.
Akay, A.E., Aruga, K., Bettinger, P., Sessions, J. 2013. Using Optimization Techniques in Designing Forest Roads
and Road Networks.International Journal of Bartin Faculty of Forestry. 15(1-2):49-62.
Sivrikaya, F. G. Çakır, A.E.Akay. 2011. Factors of land use/cover change: A case study from Turkey. Scientific
Research and Essays. 6(17): 3684-3696.
Akay, A.E. 2010. Mapping and Analysis of Riparian Forests: Case Study of Baskonus Research and Application
Forest in Kahramanmaras, Turkey. Technology. 13(4): 251-260.
Gundogan, R., H. Ozyurt, A.E. Akay. 2010. The effects of land use on properties of soils developed over ophiolites in
Turkey. International Journal of Forest, Soil and Erosion, 1(1):36-42.
Akay, A.E., H.H. Acar, and J. Sessions. 2008. An Analysis of Utilizing Helicopter Logging in Turkish Forestry. Journal
of Applied Sciences. 8(21): 3910-3916.
Bozali, N., A. Yuksel, and A.E. Akay. 2008. Determining the Main Factors Effecting the Sediment Yield from Derindere
Watershed of Sir Dam in Kahramanmaras by Using GIS Techniques. International Journal of Natural and Engineering
Sciences. 2(1):29-32.
Yilmaz, M. and A.E. Akay. 2008. Stand Damage of a Selection Cutting System in an Uneven Aged Mixed Forest of
Çimendaği in Kahramanmaras-Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences. 2(1):77-82.
Akay, A.E. and N. Yenilmez. 2008. Work Safety and Health Problems of Loggers: A Sample of Alanya Forest
Enterprise in Turkey. International Journal of Natural and Engineering Sciences 2 (3): 125-128.
Aruga, K., W. Chung, A.E. Akay, J. Sessions, and E. Miyata. 2007. Incorporating soil surface erosion prediction into
forest road alignment optimization. International Journal of Forest Engineering 18(1):24-32.
Akay, A.E., M. Pak, N. Yenilmez, H. Demirbag. 2007. Aesthetic Evaluations of Forest Road Templates. International
Journal of Natural and Engineering Sciences. 1(3):65-68. (Times cited: 1)
Akay, A.E., O. Erdas, M. Kanat, A. Tutus. 2007. Post-Fire Salvage Logging for Fire-Killed Brutian Pine (Pinus brutia)
Trees. J. of Applied Sciences. 7(3): 402-406. (Times cited: 1)
Aruga, K., J. Sessions, A.E. Akay, and W. Chung. 2005. Simultaneous Optimization of Horizontal and Vertical
Alignments of Forest Roads Using Tabu Search. International Journal of Forest Engineering. 16 (2): 137-152.
Akay, A.E. 2005. Using Farm Tractors In Small-Scale Forest Harvesting Operations, Journal of Applied Sciences
Research. 1 (2): 196-199.
Akay, A.E, 2005. Determining Cost and Productivity of Using Animals in Forest Harvesting Operations, Journal of
Applied Sciences Research. 1 (2): 190-195. (Times cited: 4)
Akay, A.E., K. Boston, and J. Sessions. 2005. The evolution of computer-aided road design systems, International
Journal of Forest Engineering. 16 (2): 73-79. (Times cited: 5)
Akay, A.E., O. Erdas, and J. Sessions. 2004. Determining Productivity of Mechanized Harvesting Machines, Journal
of Applied Sciences, 4 (1): 100-105. (Times cited: 4)
8.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Akay, A.E., Kakol, A.A.H. 2014. Forest Transportation Planning by using GIS-based Decision Support System. 5th
Forest Engineering Conference with 47th International Symposium on Forestry Mechanisation. 23-26 September.
Gerardmer, France.
Akay, A.E., Gülci, N., Gülci, S. 2014. A Chute System Integrated with Mobile Winch and Synthetic Rope to Extract
Logs in Mountainous Regions. 5th Forest Engineering Conference with 47th International Symposium on Forestry
Mechanisation. 23-26 September. Gerardmer, France.
Akay, A.E., Aziz, B.S. 2014. How To Access Forest Fires On Time To Minimize Environmental Damages?: A Case of
Erbil, Iraq. 3rd International Congress of Molecular Biology and Biotechnology. 02-06 June. Sarajevo, Bosnia
Herzegovina.
Akay, A.E., Aziz, B.S., Kakol, A.A.H. 2014. Assessment of Stone Pine (Pinus pinea L.) Stands in Kahramanmaras
Region using GIS Techniques. III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu. 08-10 Mayıs.
Kahramanmaraş.
Gülci, N., Gülci, S. Akay, A.E. 2014. Alanya’nın Ekoturizm Olanaklarının İncelenmesi. III. Uluslararası Odun Dışı
Orman Ürünleri Sempozyumu. 08-10 Mayıs. Kahramanmaraş.
Akay, A.E., Sert, M., Gülci, N., Gülci, S. 2014. Küçük Ölçekli Ormancılık Çalışmalarında Ekolojik Bir Yaklaşım:
Benzinli El Vinci. Ekoloji 2014 Sempozymu. 01-04 Mayıs. Gazimağusa-KKTC, Kıbrıs.
Gülci, N., Gülci, S., Akay, A.E., Erdaş, O., Acar, H. 2014. Oluk Sistemiyle Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Ekolojik
Açıdan İncelenmesi. Ekoloji 2014 Sempozymu. 01-04 Mayıs. Gazimağusa-KKTC, Kıbrıs.
Eker R., Aydın, A., Akay, A.E. 2013. Optimization of Timber Transportation with Network Approach: A Case Study
from Aladag Forest Enterprise. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin Çoruh University, Faculty of
Forestry, 24-26 October 2013, Artvin. 450-455.
Bektaş, İ., A.E. Akay, H. Doygun. 2012. Comparing Hierarchic and Academic Structures of Turkish and German
Universities: The Case of Forestry Faculties. IHES 2012. International Higher Education Symposium. October 17-19,
Aksaray, Turkey.
Akay A.E., Doucas K., Erdaş O., Oğuz H., Sivrikaya F. 2012. Using GIS Techniques to Determine Fire Protection
Zones Considering Forest Road Network. Forest Engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today’s
Environment Hotel Croatia, October 8 - 12. Dubrovnik (Cavtat), Croatia.
Akay A.E., Zengin M., Kose O. Yenilmez N. 2012. Determining Fire Protection Zones in Fire Sensitive Forests of
eastern Mediterranean Region in Turkey. The International Conference on Forest-Water Interactions with respect to
Air Pollution and Climate Change, September 3-6. Kahramanmaras, Turkey.
Akay A.E., Zengin M., Yenilmez N., Gulci S. 2012. Assessment of Riparian Forests around Surface Water by Using
GIS Techniques: The case of Menzelet Dam Lake in Turkey. The International Conference on Forest-Water
Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, September 3-6. Kahramanmaras, Turkey.
Akay A.E., Sivrikaya F., Gulci S., Yenilmez N. 2012. Analyzing Riparian Forest Cover Changes along Fırnız River in
Kahramanaras, Turkey. The International Conference on Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and
Climate Change, September 3-6. Kahramanmaras, Turkey.
Oguz H., Akay A.E., Erdas O., Doucas K., Gulci S. 2012. The Effects of Forest Fires on Land Use/Land Cover
Change: A Case Study of Samandağ, Turkey. The International Conference on Forest-Water Interactions with
respect to Air Pollution and Climate Change, September 3-6. Kahramanmaras, Turkey.
Sivrikaya F., Akay A.E., Gulci S. 2012. The Climate Change of Land Use Change in the Context of Forest Carbon
Storage. The International Conference on Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change,
September 3-6. Kahramanmaras, Turkey.
Sivrikaya F. Sağlam B., Akay A.E., Bozali N. 2012. Evaluation of Forest Fire Risk with GIS. The International
Conference on Forest-Water Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, September 3-6.
Kahramanmaras, Turkey.
Yuksel A. Gundogan R., Akay A.E., Bozali N. 2012. Determination of Runoff and Sediment Yield Using WEPP Erosion
Model in the Kartalkaya Dam Watershed in Kahramanmaras, Turkey. The International Conference on Forest-Water
Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, September 3-6. Kahramanmaras, Turkey.
Anastasia S., Doucas K., Erdaş O., Akay A.E., Oğuz H. 2012. Forest Fires and Land Use Changes in Forest Area
around Large Cities: A Case Study of Thessaloniki, Greece. The International Conference on Forest-Water
Interactions with respect to Air Pollution and Climate Change, September 3-6. Kahramanmaras, Turkey.
Akay, A.E., M. Zengin, O. Köse, N. Yenilmez. 2011. Evaluating Locations of Forest Fire Fighting Teams by Using GIS
Techniques. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 17-20 November, Antalya,
Turkey.
Oğuz, H., A.E. Akay, H. Taylan, N. Yenilmez. 2011. Using Land Surface Temperature to Evaluate Forest Fire Risk. VI.
International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 17-20 November, Antalya, Turkey.
Sivrikaya, F., A.E. Akay, H. Oğuz, N. Yenilmez. 2011. Mapping Forest Fire Risk Zones Using GIS and Remote
Sensing Technologies. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 17-20 November,
Antalya, Turkey.
Akay, A.E., F. Sivrikaya, D. Şakar. 2010. Evaluating the Efficiency of Fire Helicopter Located in Arsuz-Antakya in Fire
Fighting Activities. The 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry. 04-06
November. Trabzon, Turkey. (Times cited: 1)
Bozali, N., Ü. Asan, A. Yeşil, A.E. Akay, F. Tonguç. 2010. Optimal Formation and Ideal Stand Structure of the Forest
that are Managed for Protection Purpose. The 1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and
Forestry. 04-06 November. Trabzon, Turkey.
Gundogan, R., H. Ozyurt, A.E. Akay. 2010. The effects of land use on properties of soils developed over ophiolites in
Turkey. First international conference of soil and roots engineering relationship. LANDCON 1005. 24-26 May, Ardebil,
Iran.
Akay, A.E., M. Reis, A. Yuksel. 2010. Mapping the Riparian Buffer Zones Using GIS Techniques for the Purpose of
Restoring Riparian Forest. IUFRO 7.01 Conference. Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate
Change. 24-26 March. Antalya, Turkey.
Reis, M., A. Yuksel, F. Tonguc, A.E. Akay. 2010. A Study on Hydrological Properties of Litter for Various Stand Types.
IUFRO 7.01 Conference. Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and Climate Change. 24-26 March.
Antalya, Turkey.
Yuksel, A., M. Reis, A.E. Akay, F. Tonguc. 2010. Climate Change in Mediterranean Region and its Effects on the
Forest: Kahramanmaras Case. IUFRO 7.01 Conference. Adaptation of Forest Ecosystems to Air Pollution and
Climate Change. 24-26 March. Antalya, Turkey.
Akay, A.E., H. Serin, M. Pak, N. Yenilmez. 2009. Optimum tree-stem bucking of Brutian Pine (Pinus brutia) Trees in
Antalya, Turkey. Third International Faustmann Symposium. “Forest Economics in a Dynamic and Changing World”.
28 - 31 October. Almanya. (Times cited: 1)
Akay, A.E., I.R. Karas, and R. Gundogan. 2007. Classification of Tree and Shrub Species in KSU Research and
Application Forest In Kahramanmaras, Turkey. In 10th Intl. Symposium on Physical Measurements and Spectral
Signatures in Remote Sensing, Intl. Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information
Sciences, Vol. XXXVI, WG VII/I, pp. 334-337. ISPRS, Davos. ISSN 1682-1777. (Times cited: 1)
Buruce J., H.S. Han, A.E. Akay, W. Chung. 2007. A computer application to estimate forest road construction cost.
International Mountain Logging and 13th Pacific Northwest Skyline Symposium. April 1-6. Oregon State University,
Corvallis, Oregon, USA.
Yuksel, A., A.E. Akay, W.J. Elliot. 2007. Using WEPP: Road Model in Estimating Sediment Yield from the Road
Network in KSU Baskonus Research and Application Forest in Kahramanmaras, Turkey. International Mountain
Logging and 13th Pacific Northwest Skyline Symposium. April 1-6. Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA.
Yüksel, A., A.E. Akay, R. Gundogan, M. Reis. 2007. Using the WEPP Model to Predict Sediment Yield in a Sample
Watershed in Kahramanmaras Region. International Congress on River Basin Management (General Directorate of
State Hydraulic Works (DSI) in collaboration with WWC). 22-24 March. Antalya, Turkey.
Reis M., A. Yuksel, O. Erdas, F. Tonguc, A.E. Akay. 2007. Afforestation Practices in Preventing Erosion in
Watersheds of Turkey. International Congress on River Basin Management (General Directorate of State Hydraulic
Works (DSI) in collaboration with WWC). 22-24 March. Antalya, Turkey.
Akay, A.E., A. Yuksel, M. Reis, O. Erdas. 2007. Planning Forest Operations to Restore Riparian Ecosystems in
Turkey. The International Conference on "Environment: Survival and Sustainability". 19-24 February 2007, Near East
University. Nicosia. Northern Cyprus.
Karas, I.R., F. Batuk, A.E. Akay, and I. Baz. 2006. Automatically Extracting 3D Models and Network Analysis for
Indoors. International workshop on 3D Geoinformation 2006 (GeoInfo '06). 7-8 August, The Legend Hotel, Kuala
Lumpur, Malaysia.
Bruce, J, H.S. Han, and A.E. Akay. 2006. A Model to Optimize Earthwork in Forest Road Construction. 29th Annual
Meeting of COFE (Council on Forest Engineering). “Working Globally – Sharing Forest Engineering Challenges and
Technologies around the World”. July 2006, Idaho, USA.
Akay, A.E., A. Yuksel, M. Reis, O. Erdas, and J. Sessions. 2005. Selecting the Optimal Forest Road Alignment with A
Maximum Sediment Production Constraint. 28th Annual Meeting of COFE (Council on Forest Engineering). Soil,
Water and Timber Management: Forest Engineering Solutions in Response to Forest Regulation. July 2005,
California, USA. pp. 302-311.
Erdas, O, A.E. Akay, A. Yuksel, M. Reis. 2005. Disturbance of Soil by Skidding Operation and Its Impact on Residual
Vegetation. 28th Annual Meeting of COFE (Council on Forest Engineering). Soil, Water and Timber Management:
Forest Engineering Solutions in Response to Forest Regulation. July 2005, California, USA.
A.E. Akay, I.R. Karas, J. Sessions, A. Yuksel, N. Bozali, and R.Gundogan, 2004. Using high-resolution digital
elevation model for computer-aided forest road design, The Proceedings for XXth International Society for
Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Congress, July 2004, Istanbul, Turkey. (Times cited: 2)
I.R. Karas, A. Geymen, I. Baz, A.E. Akay, 2004. Spatial Databesed E-government Applications, The Proceedings for
XXth International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) Congress, July 2004, Istanbul, Turkey.
K. Aruga, J. Sessions, A.E. Akay, and W. Chung, 2004. Forest Road Design and Construction in Mountainous
Terrain, The Proceedings for a Joint Conference of IUFRO 3.06 Forest Operations Under Mountainous Conditions
and 12th International Mountain Logging Conference, “Improving the Bottom Line”, June 2004, Vancouver, B.C.,
Canada.
A.E. Akay, J. Sessions, P. Bettinger, and O. Erdas, 2004. Finding the Vertical Alignment of Forest Roads Using
Several Heuristic Techniques, Proceedings for COFE 2004, Machines and People, The Interface-hosted by
Weyerhaeuser Company, April 2004, Hot Springs, Arkansas, USA.
Akay, A.E. and J. Sessions. 2003. Can TRACER help design forest roads? Seconod International Precision Forestry
Symposium, University of Washington, College of Forest Resources, Seattle, Washington, USA.
Akay, A.E., and J. Sessions, 2001. Minimizing Road Construction Plus Forwarding Costs Under a Constraint of Soil
Disturbance, International Mountain Logging and 11th Pacific Northwest Skyline Symposium, Seattle, Washington,
USA. (Times cited: 1)
Carson, W.W., A.E. Akay, and D. Weyerman, 2001. An Inventory of Juniper Through the Automated Interpretation of
Aerial digital Imagery. First International Precision Forestry Symposium, University of Washington, College of Forest
Resources, Seattle, Washington, USA.
Coulter, E., W. Chung, A.E. Akay, and J. Sessions, 2001. Optimization of Forest Road Layout Using a High
Resolution Digital Terrain Model Generated from LIDAR Data, First International Precision Forestry Symposium,
University of Washington, College of Forest Resources, Seattle, Washington, USA. (Times cited: 1)
8.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Gülci, N., Akay, A.E., Erdaş, O., Gülci, S., 2015. Üretim işlerinin planlanmasında RTK-GPS tabanlı sayısal yükseklik
modelinin kullanılması. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 65(2): 59-68.
Akay, A.E., Sivrikaya, F., Yenilmez, N., Taylan, H. 2012. Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında
Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi. KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi. Özel Sayı. s. 226-231.
İnaç, S., Akay, A.E., Demirbağ, H. 2012. Adıyaman-Kâhta İlçesi Civarı Ormanlarında Yaşayan Oklu Kirpi (Hystrix indica
Kerr, 1792)’Nin ve Porsuk (Meles meles Linnaeus, 1758)’un Ekolojisi ve Yayılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla
Belirlenmesi. KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi. Özel Sayı. s. 243-250.
Akay, A.E., Serin, H., Pak, M., Yenilmez, N. 2009. Optimum Boylama Yönteminin Tomruk Üretimi Çalışmalarında
Uygulanması. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. Özel Sayısı. (2):381-388.
Akay, A.E., Yenilmez, N., Büyüksakallı H., Şakar D. 2009. Mekanik Ormancılık Araçlarının Birim Maliyetlerinin Microsoft
Excel Tabanlı Program İle Hesaplanması. S.D.Ü. Orman Fakültesi Dergisi. 2009(1):59-71.
Çalışkan, E., Acar, H.H., Akay, A.E. 2009. Odun Hammaddesi Taşımacılığında Meta-Sezgisel Yöntemlerin Kullanımı.
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(1): 19-28.
Akay, A.E., Şakar, D. 2009. Mekanik Üretim Makinelerinden Hasatçı: Teknik Özellikleri ve Performans Değerlendirmesi.
Bartın Orman Fakültesi Dergisi. Özel Sayısı. (2):422-428.
Akay, A.E., Erdaş, O. 2007. Orman ürünlerinin nakliyatının planlanmasında ağ (Network) modeli yaklaşımı. İ.Ü. Orman
Fakültesi Dergisi- A-Serisi. 57(2): 1-20.
Akay, A.E., Erdaş, O. 2007. Orman traktörü ile sürütme sırasında oluşan tekerlek izi derinliğinin hesaplanması. S.D.Ü.
Orman Fakültesi Dergisi. 2007(1):49-57.
Gündoğan, R., Akay, A.E. 2007. Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojileri Kullanılarak Topoğrafik Haritalardan Eğim ve Bakı
Bilgilerinin Üretilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi. 10 (1):141-147.
Akay, A.E., Sessions, J. 2004. Identifying the factors influencing the cost of mechanized harvesting equipment. Journal of
Science and Engineering, Kahramanmaras Sutcu Imam University, 7 (2): 65-72.
8.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Akay, A.E., Sert, M., Gülci, N. 2014. Hafif Eğimli Arazilerde Benzinli El Vinci ile Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının
Verim Açısından Değerlendirilmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim, Isparta.
Akay, A.E., Gesoğlu, T., Gülci, N. 2014. Orman Yangınları İle Mücadelede Optimum Yol Güzergahının Network 2001
Programı ile Belirlenmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim, Isparta.
Akay, A.E., Çankal, H., Gülci, N., Gülci, S. 2014. Tomruk Üretiminde Kullanılan Oluk Sisteminin Verimlilik ve Çevresel
Açıdan Değerlendirilmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim, Isparta.
Gülci, N., Gülci, S., Akay, A.E., Erdaş, O. 2014. Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Alternatif bir
Yöntem: Kollu El Vinci. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim, Isparta.
Gülci, S., Akay, A.E. 2014. Orman İçi ve Kenarı Yollardaki Sanat Yapılarının Ekolojik Fonksiyonlar Açısından
Değerlendirilmesi. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 22-24 Ekim, Isparta.
Bektaş, İ., A.E. Akay. 2012. Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Yükseköğretimdeki Rolü. Kuruluşunun 60. yılında
Ormancılık Araştırma Enstitülerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu. 07-09 Kasım, Bolu.
Akay, A.E., H. Oğuz, O. Köse. 2011. İlk Müdahale Ekiplerinin Lokasyonlarının CBS Ortamında Değerlendirilmesi. I.
Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 24-26 Ekim, Kahramanmaraş.
Akay, A.E., F. Sivrikaya, N. Yenilmez, H. Taylan. 2011. Yangın Gözetleme Kulelerinin Lokasyonlarının CBS
Ortamında Görünürlük Analizi İle Değerlendirilmesi. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 24-26 Ekim,
Kahramanmaraş.
Akay, A.E., M. Zengin, O. Köse. 2011. Orman Yolu Yoğunluğunun Yangın Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi. I. Ulusal
Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 24-26 Ekim, Kahramanmaraş.
İnaç, S. Akay, A.E., H. Demirbağ. 2011. Adıyaman-Kâhta İlçesi Civarı Ormanlarında Yaşayan Oklu Kirpi (Hystrix
indica Kerr, 1792)’Nin ve Porsuk (Meles meles Linnaeus, 1758)’un Ekolojisi ve Yayılışının Coğrafi Bilgi Sistemleri
Yardımıyla Belirlenmesi. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu. 24-26 Ekim, Kahramanmaraş.
Akay, A.E., H. Serin, M. Pak, N. Yenilmez. 2010. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Optimum Boylama
Yönteminin Kullanılması. III. Karadeniz Ormancılık Kongresi. 20-22 Mayıs. Artvin. (Times cited: 1)
Akay, A.E., D. Şakar. 2010. CBS Tabanlı Karar Destekleme Sistemi ile Orman Ürünleri Nakliyatının Planlanması. III.
Karadeniz Ormancılık Kongresi. 20-22 Mayıs. Artvin.
Akay, A.E. ve D. Şakar. 2009. Mekanik Üretim Makinelerinden Hasatçı: Teknik Özellikleri ve Performans
Değerlendirmesi. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi. 05-07 Kasım. Bartın.
Akay, A.E., H. Serin, M. Pak, N. Yenilmez. 2009. Optimum Boylama Yönteminin Tomruk Üretimi Çalışmalarında
Uygulanması. I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi. 05-07 Kasım. Bartın.
Akay, A.E. ve D. Şakar. 2009. Yangın Sahasına En Kısa Sürede Ulaşımı Sağlayan Optimum Güzergahın
Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar Destekleme Sisteminin Kullanılması. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi.
02-06 Kasım. İzmir. (Times cited: 1)
Akay, A.E. ve D. Şakar. 2009. Erozyon Riski Taşıyan Çıplak Toprak Alanların Uydu Görüntüsü Ve Sayısal Arazi
Modeli Kullanılarak Sınıflandırılması. I. Ulusal Kuraklı ve Çölleşme Sempozyumu. 16-18 Haziran. Konya.
Akay, A.E., N. Yenilmez ve D. Şakar. 2009. CBS Tabanlı Karar Destekleme Sistemi ile Yangın Sahasına En Kısa
Sürede Ulaşımı Sağlayan Optimum Güzergahın Belirlenmesi. 1. Orman Yangınları İle Mücadele Sempozyumu. 7-10
Ocak, Antalya.
Akay, A.E., H. Serin ve N. Yenilmez. 2009. Yangın Helikopterlerinde Görev Yapan Hava Destek ve İlk Müdahale
Ekibinin Sosyal Durumlarının ve Çalışma Koşullarının İncelenmesi. II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar
Kongresi. 19-21 Şubat, Isparta.
Akay, A.E., H. Serin ve N. Yenilmez. 2008. Orman Yangınları ile Mücadele Kullanılan Helikopterlerde Görev Yapan
Pilotların ve Diğer Personelin Sağlık ve İş Güvenliği Sorunlarının İncelenmesi. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi 30 Ekim1 Kasım, Trabzon. pp. 425-433.
Serin. H. ve A.E. Akay. 2008. Tomruklama Sırasında Ortaya Çıkan Gürültü Düzeyinin Analizi. 14. Ulusal Ergonomi
Kongresi 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon. pp. 412-416.
Gündoğan, R. A. Yüksel, A.E. Akay, O. Doğan. 2008. Arazi Kullanım Planlamasının Erozyon Kontrol Çalışmalarındaki
Önemi: Kartalkaya Baraj Havzası Örneği. Baraj Havzalarında Ormancılık I. Ulusal Sempozyumu. 29-30 Nisan,
Kahramanmaraş. pp. 331-347.
Akay, A.E., R. Kurt ve O. Erdaş. 2008. Amerika Birleşik Devletleri’nde Ormancılık Eğitimi: Oregon Ve New York Eyalet
Üniversiteleri Örnekleri. III. Ulusal Ormancılık Kongresi, 150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi. 19-22 Mart 2008.
Ankara.
Akay, A.E., O. Erdaş, A. Yüksel, N. Bozali, R. Gündoğan, T. Öztürk. 2007. Bilgisayar Destekli Orman Yolu Planlama
Modeli. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim–02 Kasım
2007, KTÜ, Trabzon.
Akay, A.E. ve N. Yenilmez. 2007. Orman Yangınları ile Mücadelede Çalışan İşçilerin Sağlık ve İş Güvenliği
Sorunlarının İncelenmesi: Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Örneği. 13. Ulusal Ergonomi Kongresi. 6-8 Aralık.
Kayseri.
Akay, A.E. ve O. Erdaş. 2007. Lazer Tarama (Lidar) Teknolojisi Ve Ormancılık Aktivitelerinde Kullanılma Olanakları.
Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler. 17 – 19 Ekim 2007. Harbiye
Askeri Müze ve Kültür Sitesi. İstanbul.
Akay, A.E., H. Serin, O. Erdaş. 2007. Orman Ürünlerinin Üretiminde Optimum Boylama Yönteminin Uygulanması.
Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler. 17 – 19 Ekim 2007. Harbiye
Askeri Müze ve Kültür Sitesi. İstanbul.
Erdaş, O., H. Yılmaz, A.E. Akay, S. Gümüş. 2007. Ormancılıkta Üretim İşlerinin CBS Teknikleri Yardımı İle
Planlanması. Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler. 17 – 19 Ekim
2007. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi. İstanbul.
Öztürk, T. ve A.E. Akay. 2007. Tarım Traktörlerinin Orman Ürünlerinin Üretiminde Kullanılmak Üzere Modifiye
Edilmesi. Orman Kaynaklarının İşlevleri Kapsamında Darboğazlar, Çözüm Önerileri ve Öncelikler. 17 – 19 Ekim 2007.
Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi. İstanbul.
Akay, A.E., O. Erdaş, İ.R. Karaş. 2006. Sediment üretimini en aza indiren orman yolu güzergahının seçiminde CBS ve
optimizasyon tekniklerinin kullanılması.1.Uzaktan Algılama-CBS Çalıştay ve Paneli, 27-29 Kasım 2006, İTÜ, İstanbul.
(Times cited: 1)
Akay, A.E., O. Erdaş, B. Belen. 2006. Orman Yollarından Derelere Ulaşan Sedimentin Hesaplanmasında CBS
Tabanlı Sediment Tahmin Modelinin, SEDMODL2, Kullanılması. Türkiye’de yarı kurak bölgelerde yapılan
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü uygulamalarının değerlendirilmesi çalıştayı. 7–10 Kasım 2006. Nevşehir.
Tonguc, F, A. Yuksel, A.E. Akay, M. Reis. 2005. Dağlık Alanlarda Çığ Koruma Ormanlarının Kurulması Ve Bu
Alanlarda Uygulanan Aktif Kalıcı Önlemler, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 08-10 Eylül 2005, Isparta.
Tonguc, F, A. Yuksel, A.E. Akay, M. Reis. 2005. Tahrip Edilmiş Su Kenarı Ormanlarında Önerilen Silvikültürel
Uygulamalar, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 08-10 Eylül 2005, Isparta.
Reis, M., A. Yuksel, A.E. Akay, F. Tonguc. 2005. Türkiye'de Orman İçi Ve Orman Üstü Alanlarda Sürdürülebilir
Meracılık Faaliyetlerinin Çevre Sorunları Ve Biyolojik Çeşitlilik Bakımından İrdelenmesi, Korunan Doğal Alanlar
Sempozyumu, 08-10 Eylül 2005, Isparta.
Erdas, O., T., Ok, H., Doygun, F., Kocacınar, A.E. Akay, A., İlter, ve N., Bozali, 2005. Planlama İlkeleri ve
Fonksiyonları Yönünden K.S.Ü. Avşar Yerleşkesi Arboretumu',II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması Ve Çevre
Düzenlemesi Çalıştayı, 9-10 Haziran 2005, Kahramanmaraş.
8.5. Diğer yayınlar
Akay. A.E. ve N. Yenilmez. 2008. Kuzey Amerika’da Orman Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Üretim Makineleri.
Orman Mühendisleri Odası, Orman Mühendisliği Dergisi. 45(1-3): 24-28.
9. Ulusal & Uluslararası Projeler
9.1. TÜBİTAK destekli araştırma projeleri
1. Alçak İrtifa İnsansız Hava Aracı ile Üretilen Yüksek Çözünürlüklü Sayısal Veriler Kullanılarak Toprak Amenajman
Sistemlerinin Geçici Oyuntu Erozyonu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 114R052 (20142017) (Görevi: Araştırmacı)
2. Dağlık Arazide Kalın Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sistemi Uygulanmasının
Ekonomik ve Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 113R001 (2013-2014) (Görevi:
Araştırmacı)
3. Orman Yangınlarının Öncesinde ve Sonrasında Koruma Amaçlı Altyapı Sistemi Olarak Orman İnşaatı Tesisleri.
Türkiye-Yunanistan İkili İşbirliği Projesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 109O800 (2011-2013) (Görevi: Yürütücü)
4. CBS Teknikleri Kullanılarak Orman Yollarının Yangın Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje
No: 110O928 (2011-2012) (Görevi: Yürütücü)
5. Yangın Sahasına En Kısa Sürede Ulaşımı Sağlayacak Optimum Güzergahın Belirlenmesinde CBS Tabanlı Karar
Destek Sisteminin Kullanılması. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 109O028 (2009-2010) (Görevi: Yürütücü)
6. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı
Katkının Belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 108O125 (2008-2010) (Görevi: Yürütücü)
7. Türkiye Ormancılığı Şartlarında Modern Optimizasyon Yöntemleri ve CBS Kullanarak Orman Yolu Planlama
Modelinin Geliştirilmesi ve KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında Uygulanması. TÜBİTAK-TOVAG, Proje
No: 108O125 (2006-2008) (Görevi: Yürütücü)
8. WEPP modeli ve GIS teknikleri kullanılarak Kahramanmaraş Kartalkaya yağış havzasında sediment üretiminin ve
tahmini toprak kayıplarının belirlenmesi. TÜBİTAK-TOVAG, Proje No: 106O126 (2006-2008) (Görevi: Araştırmacı)
9.2. Üniversite destekli araştırma projeleri
1. Orman İçi ve Kenarı Yol Ağlarında Ekolojik Sanat Yapıları Üzerine Araştırmalar. KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri
Yönetim Birimi, Proje No: 2013/6-28 D (Görevi: Yürütücü)
2. Dağlık Arazilerde İnce Çaplı Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarılmasında Oluk Sisteminin Uygulanması:
Kahramanmaraş Örneği. KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2011/3-35 YLS (Görevi:
Yürütücü)
3. Makineli Üretimde Kullanılan Ekipmanların Orman Toprağı Üzerinde Oluşturduğu Etkiler. KSÜ Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2005/2-7. (Görevi: Yürütücü)
4. KSÜ Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanında Orman Varlıklarının Envanterinin Çıkarılması ve Coğrafi Bilgi
Sistemi (CBS) Temelli Veri Tabanı Oluşturulması İçin Jeodezi ve Fotogrametri Laboratuarının Geliştirilmesi. KSÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 2004/4-16. (Görevi: Yürütücü)
9.3. Resmi kurum projeleri
1. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde Ağ Modeli Tabanlı Optimizasyon Teknikleri Kullanılarak Orman Ürünleri
Transport Maliyetinin Minimizasyonu. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü. (2008-2010) (Görevi:
Araştırmacı)
10. İdari Görevler/komisyon vb. görevler
IUFRO (The World's Network of Forest Sceince) Division 3.01.00 - Harvesting and Transportation
Engineering Coordinator Deputy (2015-2020)
BTÜ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü (2014-….)
BTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2014-….)
BTÜ Fen Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi (2014-….)
BTÜ Orman Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2014-....)
KSÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2013-2014)
KSÜ Senato Üyesi (2012-2014)
TÜBİTAK ARDEB-TOVAG Danışma Kurulu Üyesi (2011-2014)
KSÜ Orman Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2014)
KSÜ Orman Fakültesi, Dekan Yardımcısı (2010-2014)
KSÜ Orman Fakültesi Erasmus/Socrates, Farabi, Bolonya ve AKTS Koordinatörü (2011-2014)
KSÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği B., Orman İnş., Jeo. ve Fot. ABD Başkanı (2010-2014)
11. Bilimsel kuruluşlara üyelikler ve Yayın Kurulu Üyelikleri
·
·
Orman Mühendisleri Odası
European Forest Engineering Journal, Yayın kurulu üyesi
12. Ödüller
2014. TÜBİTAK-BİDEB- Yurtdışı Bilimsel Etkinlik Katılım Desteği, Fransa (1 hafta)
2010. TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Oregon State University, ABD (3 ay)
2006-2012. TÜBİTAK-ULAKBİM. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (12)
2006. JSPS Doktora Sonrası Araştırma Bursu, Utsunomiya University, Utsunomiya, Japan (1 ay)
2005. TÜBİTAK Yurtd ışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu, University of Idaho, ABD (3 ay)
1996–2002. MEB Yurtdışı Yüksek Öğretim Bursu, Oregon State University, Oregon-ABD
13. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü dersleri
13.1. Lisans Dersleri
Akademik
Yıl
Dönem Dersin Adı
Güz
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Mühendislik Mekaniği
2
0
Ölçme Bilgisi
1
2
Bahar
Ormancılıkta Mekanizasyon
Harita ve Kadastro
2
1
0
2
Ormancılıkta Bilgisayar Uygulamaları
1
2
Ormancılık İş Bilgisi
2
0
13.2. Lisansüstü Dersleri
Akademik
Yıl
Dönem Dersin Adı
Orman Yollarının Tasarlanmasında Bilgisayar
Destekli Yöntemler
Güz
Bahar
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
0
Üretim Makinelerinde Maliyet Analizi
Orman Yangınları ile Mücadelede Ulaşım ve
Mekanizasyon
3
0
3
0
Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri
3
0
Orman Transport Sistemleri
3
0
3
0
3
0
3
0
Doğal Kaynakların Yönetiminde ve Ormancılıkta
CBS Uygulamaları
Ormancılık Uygulamalarında Yöneylem
Araştırması
Peyzaj Mimarlığı ve Mühendislikte Bilimsel Sunu
Teknikleri
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı:
Gül ATANUR
2.
Doğum Tarihi:
07. 08.1970
3.
Unvanı:
Yardımcı Doçent
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Peyzaj Mimarlığı
Ankara Üniversitesi
1991
Y. Lisans
Peyzaj Mimarlığı
Ankara Üniversitesi
1994
Doktora
Peyzaj Mimarlığı
Ankara Üniversitesi
2001
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Yardımcı Doçent
Alan
Peyzaj Mimarlığı
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Yıl
2013
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.1.1 Taş M., Taş N., Durak S., Atanur G. 2013. Flood Disaster Vulnerability In Informal Settlements BursaTurkey. Environment and Urbanization, 25(2): 1-21.
7.1.2. Gürlük S., Atanur G., Turan Ö. 2012. Economics of Limiting Congestion in Urban Forest Recreation
Areas. Scandinavian Journal of Forest Research, 2012,1-11.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2.1 Atanur, G., Memlük Y. 2014. Assessment Of Open Spaces In Public Housing: A Case Study Of Turkey.
Ozean Journal of Applied Science, 7(2):75-85.
7.2.2 Atanur, G. 2011. The Effects of Urban Expansion on Cultural Landscapes –Case Study of Bursa.
Scientific Research and Essays, 6(20): 4185-4194.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
7.3.1 Cankurt, S. N., Atanur, G. 2014. Bursa Kent Merkezi ve Kentlilik Bilinci. 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam
Kongresi,03-05 Nisan 2014, Bursa.
7.3.2 Gürlük, S., Atanur G., Turan O. 2011. Environmental management options for mitigation of congestion
impacts in the Atatürk Urban Forest of Bursa, Turkey. Fifth International Confrence On Sustainable
Development And Planning, Wessex Institute Of Technology, UK.
7.3.3 Duman, Ü., Atanur, G. 2009. An investigation of design and planning principles for sustainable living
environments: Bursa Public Housing Projects. International Building and Life Congress “Nature, City,
Sustainibility”, Bursa.
2
7.3.4 Atanur, G. Yücel, Ç. 2005. Precautions that can be taken in the context of reducing CO emissions in
urban ecosystems. XXI. World Congress Of Architecture, İstanbul.
7.3 Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.3.1. Atanur, G. 2010. Mekan, Kültür ve Yönetim Perspektifinde 21. YY Kentleri: Doğa ve Kent İlişkilerinin
Kent Mekanına Yansımaları, Editör: KARAKURT, E., Ekin, Bursa, 257-285.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6.1 Atanur, G., Akın Tanrıöver, A. 2013. Doğanın Kent İçinde Geçirdiği Dönüşüm: Akarsu Kıyıları Üzerine
Bir Değerlendirme. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi “Dönüşen Peyzaj” 14-17 Kasım 2013, Adana.
7.6.2 Atanur G. 2012. "Orhangazi'de Doğal ve Kültürel Peyzajın Değişim Süreçleri" Cumhuriyetin 100.
Yılında Orhangazi Sempozyumu -1-2 Haziran 2012, Orhangazi.
7.6.3 Işık B., Atanur G. 2011. Bursa akarsu yönetiminde tehditlerin Kaplıkaya Vadisi örneğinde belirlenmesi.
Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, Bursa.
7.6.4 Atanur G. 2011. Bir cumhuriyet projesi olarak kent parkları ve Bursa Kültürpark. Cumhuriyet
Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, Bursa.
7.6.5 Atanur G. 2011. Peyzaj, Peyzaj Mimarlığı ve Bursa. Bursa 3. Kent Sempozyumu, Bursa.
7.6.6 Atanur, G. 2010. Kent kimliği çerçevesinde görsel peyzaj değerlerinin analizi-Mustafapaşa örneği.
Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi “Açılımlar”, Kuşadası.
7.6.7 Atanur G., Şahin G., Özaslan A., Bektaş A., Şentürk M., 2010. Peyzaj mimarlığı mesleğinin Bursa İl’i
ölçeğinde sektörel ve örgütsel yapısı ve geleceğe dönük hedefleri. Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi “Açılımlar”,
Kuşadası.
7.6.8 Zencirkıran M., Seyidoğlu N., Atanur G.2010. Bursa kenti peyzaj ve süs bitkileri sektörünün genel
durumu ve dış mekan süs bitkileri kullanım tercihleri. IV. Süs Bitkileri Kongresi, Mersin.
7.6.9 Atanur, G., Özer, N. 2009. Yeşil Bursa’nın dönüşümünde kentsel tasarım yarışmalarının önemi. 2.
Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, Bursa.
7.6.10 Atanur, G., Gürlük, S. 2009. Bursa’da yeşil alan planlanmasında ve yönetiminde ekonomik
yaklaşımların kullanılmasına yönelik bir araştırma. 2. Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, Bursa.
7.6.11 Atanur, G., Özer, N. 2008. Dünyadan bir turizm politikası örneği ve Türkiye için öneriler. Ulusal Turizm
Politikaları ve Mimarlık Sempozyumu, Antalya.
7.6.12 Atanur, G. 2007. Kültürpark kavramı ve Bursa Kültürpark örneği. TMMOB Bursa Kentine Çözümler
Sempozyumu, Bursa.
7.6.13 Atanur, G. 2005. Sürdürülebilir turizme geçiş çabaları ve Balear Adaları örneği. V. Ulusal Ekoloji
Kongresi, Abant, Bolu.
7.6.14 Atanur, G. 2004. Türkiye’de toplu konut üretiminde son elli yılda yaşanan gelişmelerin konut çevreleri
bağlamında değerlendirilmesi. II. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara.
7.6.15 Atanur, G. 2000. Planlı konut alanlarında çevre kalitesi sorunu ve peyzaj mimarının sorumluluğu. I.
Ulusal Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 19-21 Ekim 2000, Ankara
7.6 Diğer yayınlar
7.7.1 Atanur, G., 2014. Tarihi Mirasımız: Cumalıkızık, 3(18): 135-139
7.7.2 Atanur, G., 2014. Kamusal Alanda Sanat, 3(16): 128-135.
7.7.3 Atanur, G., 2014.Doğa Ana’nın Çocukları, 3(14): 150-152.
7.7.4 Atanur, G., 2014. Küçük Bahçelerin Büyük Sırları, 3(13): 139-143
7.7.5 Atanur, G., 2013. Dünyanın En İyi Konut Bahçeleri. Olay Dekor Dergisi, 2(12) 132
7.7.6 Atanur, G., 2013.Yüksekliğin düzleminde Bir Bahçe: Highline. Olay Dekor Dergisi, 2(11) 156-162
7.7.7 Atanur, G., 2013. Yüzyıllara Açılan Kapı: Kozahan. Olay Dekor Dergisi, 2(10) 146-151.
7.7.8 Atanur, G., 2013. Sizin Parkınız Hangisi? Olay Dekor Dergisi, 2(9) 168-171.
7.7.9 A Atanur, G., 2013. Yerçekimine meydan okuyan bahçeler. Olay Dekor Dergisi, 2(8) 156-159.
7.7.10 Atanur G., Uyanık, F. 2009. Kent Meydanı veya Meydan Alışveriş Merkezi. TMMOB Peyzaj Mimarları
Odası Dergisi, Ankara.
7.7.11 Atanur G. 2004. Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarında Kullanılan Döşeme Seçenekleri. İnşaat Dünyası
Dergisi, Sayı 197.
7.7.12 Atanur, G. 2002. Gerçek Bir Simge Öyküsü. Güney Marmara Mimarlık Dergisi, Sayı 15.
7.7.13 Atanur, G. 2002. Bursa Kentinde Yeşil Alan İhtiyacı. Bursa Defteri. Üç Aylık Kent Kültürü ve Düşün
Dergisi, 16:114-115.
7.7.14 Atanur, G. 2002. Değişen Park Kavramı ve Bursa’da Parklar. Güney Marmara Mimarlık Dergisi, Sayı
12.
8. Projeler
8.1 Bursa Kent Merkezi İçin Bir Kentsel Tasarım Rehberi Modeli. Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projesi/ Bilimsel Araştırma Projesi/Yardımcı Araştırmacı/ 20128.2 Bursa Atatürk Kent Ormanında Sıkışıklıktan Kaynaklanan Tüketici Refah Kaybının Ölçümü/Yardımcı
Araştırmacı/ Bilimsel Araştırma Projesi - UAP(Z)-2010/46/2010-2012
8.3”Lefkoşa deresi doğa parkı” rekreasyon alanı: Kıbrıs’a özgü Akdeniz Bitki örtüsü araştırması ile marka
olacak kentsel alan uygulaması/Yardımcı Araştırmacı/ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi- İstanbul Teknik
Üniversitesi-KKTC Milli Eğitim Bakanlığı/2008-2010
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Yıllar
Müdür Yrd.
BTU Fen Bilimleri Enstitüsü
2013-
Bölüm Başkanı
BTÜ Şehir ve Bölge Pl. Bölümü
2013-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası -Üye sicil No:26 (1994-
)
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilcisi (2006-2012)
11. Ödüller
11.1 İzmir Uzundere Rekreasyon Vadisi Proje Yarışması-Mansiyon Ödülü (2006)
11.2 Balıkesir Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması-Üçüncülük Ödülü (2006)
11.3 TC. Merkez Bankası Bursa Şubesi ve Lojman Binası Proje Yarışması- 2. Mansiyon Ödülü (2005)
11.4 Kaplıkaya Rekreasyon Vadisi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması- 3. Satın alma Ödülü (2005)
11.5 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Fotoğraf Yarışması “Tema: Bir Kaynak Olarak
Mimarlık” Mansiyon Ödülü- “Eser adı. Sinassosta Bahçe”(2002)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Güz
İlkbahar
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
Mimari İfade Teknikleri
2
2
40
Teknik Resim
Teknik Resim
2
2
40
Kentsel Yeşil Alanlar
2
0
60
Teknik Resim
Açık Kamusal Alanlar
2
2
40
Güz
İlkbahar
Haftalık Saati
ÖZGEÇMİŞ
1.Adı Soyadı: Beyhan Bayhan
2.Doğum Tarihi: 29.04.1978
3.Unvanı: Doçent
4.Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
İnşaat Mühendisliği
Yapı Mühendisliği
Yapı Mühendisliği
Üniversite
Gazi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yıl
2001
2003
2010
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
Düzensiz Betonarme Bir Binanın Boyutlandırılması ve Kolon Eksenindeki Ötelemenin Etkisi
Prof. Dr. Zekai Celep (Tez Danışmanı)
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı :
Buildings Under Recurring Near-Field Earthquakes
Prof. Dr. Polat Gülkan (Tez Danışmanı)
Doç. Dr. Ahmet Yakut (Ortak Tez Danışmanı)
5.Akademik Unvanlar
Görev Unvanı
Arş.Gör.
Araştırmacı
Araştırmacı
Dr.Arş.Gör.
Yrd.Doç.
Doçent (unvan alma)
Görev Yeri
İnşaat Müh. Böl. / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnşaat Müh. Böl. / University of California, Berkeley, ABD
National Center for Research on Earthquake Engineering
(NCREE), Taipei, Tayvan
İnşaat Müh. Böl. / Mersin Üniversitesi
İnşaat Müh. Böl. / Bursa Teknik Üniversitesi
İnşaat Müh. Böl. / Bursa Teknik Üniversitesi
Yıl
2004-2011
2008-2009
2009(1 ay)
2011-2012
2012-2013
18.09.2014
6. Yönetilen yüksek lisans tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. B.Bayhan, İ.Kazaz, P.Gülkan, 2014. "Persisting Challenges for performance-based building assessment",
Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 13:79-94.
A2. Ö.Avşar, B.Bayhan, A.Yakut., 2014. “Effective Flexural Rigidities for Ordinary Reinforced Concrete Columns and
Beams”, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 23(6),463-482.
A3. B.Bayhan, 2013. “Numerical simulation of shaking table tests on 3d reinforced concrete structures”, Structural
Engineering and Mechnanics, 48(2), 151-171.
A4. B.Bayhan, J.P. Moehle, S. Yavari, K.J. Elwood, S.H. Lin, C.L. Wu, S.J. Hwang, 2013. “Seismic Response of a
Concrete Frame with Weak Beam-Column Joints”, Earthquake Spectra, DOI: 10.1193/071811EQS179M.
A5. Bayhan B. and Gülkan P., 2011. “Buildings Subjected to Recurring Earthquakes: A Tale of Three Cities”,
Earthquake Spectra, 27(3), 635-659.
A6. Ozdemir G., Avsar O., Bayhan B., 2011. “Change in Response of Bridges Isolated with LRBs due to Lead Core
Heating", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 31(7), 921-929.
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. B. Bayhan, J.P. Moehle, S. Yavari, K.J. Elwood, S.H. Lin, C.L. Wu, S.J. Hwang, “An Experimental and Analytical
Study in Reinforced Concrete Frames with Weak Beam-Column Joints”, The 15th World Conference on
Earthquake Engineering, Paper No.0126, September 2012, Lisbon, Portugal.
B2. G.Ozdemir, B.Bayhan, “Comparison of Temperature Rises in the Lead Core of LRBs under both Uni- and Bidirectional Earthquake Excitations”, 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, October
2012, Paper No.190 , Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
B3. G. Ozdemir, O. Avsar, B.Bayhan, “Lead-Core Heating Effect in Response of Bridges Isolated with LRBs”, The
15th World Conference on Earthquake Engineering, Paper No.0325, September 2012, Lisbon, Portugal.
B4. Bayhan B. and Gülkan P., “Seismic Response of a Typical RC Building in Different Regions of Turkey,” The 14th
European Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 1339, September 2010, Ohrid, Macedonia.
B5. Ozdemir G. and Bayhan B., “Response of an Isolated Structure with Deteriorating Hysteretic Isolator Model”.
The 14th European Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 1272, September 2010, Ohrid,
Macedonia.
B6. S. Yavari, S-H Lin, K.J Elwood, C-L Wu, S-J Hwang, B. Bayhan, and J. P. Moehle, “Shake Table Tests on the
Collapse of RC Frames Subjected to Moderate and High Axial Loads”, 9th US National and 10th Canadian
Conference on Earthquake Engineering , Paper No. 1628, July 25-29, 2010, Toronto, Canada.
B7. Bayhan B. and Gülkan P., “A Tale of Three Cities”, 9th US National and 10th Canadian Conference on
Earthquake Engineering, Paper No. 167, July 25-29, 2010, Toronto, Canada.
B8. Bayhan B. and Gülkan P., “Is There Disarray in Phrases Describing Performance Requirements”, The 14th
World Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 08-01-0011, October 12-17, 2008, Beijing, China.
B9. Avsar O., Bayhan B. and Yakut A., “Section Based Determination of Effective Rigidities for RC Beams and
Columns”, The 8th Pacific Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 37, December 2007, Singapore.
7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
E1. B.Bayhan ve G.Özdemir, “Betonarme Binaların Sismik Tepkisinin Tahmininde Ne Ölçüde Başarılıyız?: Sarsma
Tablası Deney Simülasyonları”, 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül, 2013, MKÜ,
Hatay.
7.5. Diğer yayınlar
-
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
Uluslararası
2008-2009 NEES Grand Challenge Project on Mitigation of Collapse Risk in Vulnerable Concrete Buildings, under
Award No. 0618804 to the Pacific Earthquake Engineering Research Center, University of California,
Berkeley, Araştırmacı.
Ulusal
2004-2010 Tekrarlanan Yakın Mesafe Deprem Etkilerine Maruz Kalan Binalar, BAP-08-11-DPT2002K120510 (ÖYPFBE), Araştırmacı.
9. İdari Görevler/komisyon vb. görevler
ADISOYADI
ÜNVANI
GÖREVİ
VEREN BİRİM
GÖREVİN
VERİLDİĞİ
TARİH
ÇALIŞTIĞI BİRİM
YAPILAN GÖREV
Danışman Öğretim
Üyeliği
Erasmus, Mevlana
Farabi Bölüm
Koordinatörü
Dekanlık
Makamı
29.01.2013
Bölüm
Başkanlığı
21.05.2013
Rektörlük İnşaat
Komisyonu
Rektörlük
Makamı
08.11.2012
Beyhan
Bayhan
Yrd. Doç. Dr.
İnşaat Müh. Böl.
Beyhan
Bayhan
Yrd. Doç. Dr.
İnşaat Müh. Böl.
Beyhan
Bayhan
Yrd. Doç. Dr.
İnşaat Müh. Böl.
10. Bilimsel kuruluşlara üyelikler ve Yayın Kurulu Üyelikleri
·
·
·
EERI (Earthquake Engineering Research Institute)
TDMD (Türkiye Deprem Mühendisleri Derneği)
İMO (İnşaat Mühendisleri Odası)
11.Ödüller
2012
Bilimsel yayın ödülü, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü, BTÜ, Bursa.
2012
15. Dünya Deprem Mühendisliği konferansı dahilinde gerçekleştirilen, sarsma tablası üzerinde ardışık
deprem hareketlerine maruz kalan üç boyutlu, simetrik olmayan betonarme yapıların davranışının tahmini
yarışmasında ikincilik, “Blind-Test Challenge”, 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lizbon.
2011
Bilimsel çalışmalar sebebiyle verilen teşekkür belgesi, Mersin Üniversitesi Rektörü, Mersin Üniversitesi,
Mersin.
2011
“Change In Response Of Bridges Isolated With LRBs Due To Lead Core Heating” konulu dergi makalesi
Yollar Türk Milli Komitesi ödül yarışmasında, “2011 yılının ödüle layık makalesi” seçilmiştir. Yollar Türk Milli
Komitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara.
2010
2009-2010 eğitim ve öğretim yılında “İdari Hizmetlerde Üstün Başarılı Araştırma Görevlisi Ödülü”, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Kurulu, Ankara.
12. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü dersleri
Akademik
Yıl
Dönem
Bölüm
Dersin Adı
Haftalık
Saati
T
U
Öğrenci
Sayısı
2013 - 2014
İlkbahar
Bursa Teknik Ü. DBMMF
Makine Müh. Böl.
MECH 202 –
Strength of
Materials
4
0
30
2013 - 2014
İlkbahar
Uludağ Ü. Mim. ve Müh. Fak.
İnşaat Müh. Böl.
INS2014 Dinamik
3
0
35
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Murat BAYRAK
2. Doğum Tarihi
: 28 Mayıs 1980
: Okutman – Yüksekokul Müdürü
3. Unvanı
4. Öğrenim Durumu :
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İngilizce Öğretmenliği
Uludağ Üniversitesi
2002
Y. Lisans
İngilizce Öğretmenliği
Uludağ Üniversitesi
2006
Doktora
Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Gazi Üniversitesi
Devam ediyor
5. Akademik Unvanlar
Okutman
Yabancı Diller Yüksekokulu
Uludağ Üniv.
Okutman
Yabancı Diller Yüksekokulu
Bursa Teknik Üniv.
2006-2011
2011-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler
Müdür Yardımcısı, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bursa Teknik Üniversitesi, 2011-2013
Müdür, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bursa Teknik Üniversitesi, 2013-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller:
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Öğrenci
Sayısı
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı:
Aşkın BİRGÜL
2.
Doğum Tarihi:
20.06.1981
3.
Unvanı:
Yardımcı Doçent Dr.
4. Öğrenim durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıl
2003
2006
2013
5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
: 2014
::-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Birgul, A. and Tasdemir, Y. (2015). Concentrations, Gas-Particle Partitioning, and Seasonal Variations of Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons at Four Sites in Turkey. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 68
(1): 46-63.
Katsoyiannis, A., Birgul, A., Ratola, N., Cincinelli, A., Sweetman, A.J. and Jones K.C., 2012. Can car air filters be
useful as a sampling medium for air pollution monitoring purposes? Environment International, 48: 65-70.
Birgul, A., Katsoyiannis, A., Gioia, R., Crosse, J., Ratola, N., Sweetman, A.J. and Jones K.C., 2012. Atmospheric
polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the United Kingdom. Environmental Pollution, 169: 105-111.
Tasdemir, Y., Salihoglu, G., Salihoglu, N.K., Birgul, A., 2012. Airesoil exchange of PCBs: Seasonal variations in
levels and fluxes with influence of equilibrium conditions. Environmental Pollution, 169: 90-97.
Birgul, A. and Tasdemir, Y. (2012) Determination of the Sampler Type and Rainfall Effect on the Deposition Fluxes of
the Polychlorinated Bipheniyls. The ScientificWorld Journal, Volume 2012, Article ID 798020, 10 pages,
doi:10.1100/2012/798020.
Birgul, A., Tasdemir, Y., Cindoruk, S.S. (2011) Atmospheric wet and dry deposition of polycyclic aromatic
hydrocarbons (PAHs) determined using a modified sampler. Atmospheric Research, 101(1-2): 341-353.
Birgul, A, Tasdemir, Y. (2011) Seasonal atmospheric deposition variations of polychlorinated biphenyls (PCBs) and
comparison of some deposition sampling techniques. Environmental Science and Pollution Research, 18: 396406.
Solmaz, SKA, Ustun, GE, Birgul, A, Yonar, T. (2009) Advanced Oxidation of Textile Dyeing Effluents: Comparison of
+2
+3
Fe /H2O2, Fe /H2O2, O3 and Chemical Coagulation Processes. Fresenius Environmental Bulletin, 18(8): 14241433.
Solmaz, SKA, Ustun, GE, Birgul, A, Tasdemir, Y. (2007) Treatability studies with chemical precipitation and ion
exchange for an organized industrial district (OID) effluent in Bursa, Turkey. Desalination, 217(1-3): 301-312.
Ustun, GE, Solmaz, SKA, Birgul, A. (2007). Regeneration of industrial district wastewater using a combination of
Fenton process and ion exchange - A case study. Resources Conservation and Recycling, 52(2): 425-440.
Birgul, A, Solmaz, SKA. (2007) Investigation of COD and colour removal on a textile industry wastewater using
advanced oxidation and chemical treatment processes. Ekoloji, 16(62): 72-80.
Solmaz, SKA, Birgul, A, Ustun, GE, Yonar, T. (2006). Colour and COD removal from textile effluent by coagulation
and advanced oxidation processes. Coloration Technology, 122 (2): 102-109.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
Birgul, A., Tasdemir, Y. 2012. Determination of wet deposition fluxes and washout ratios of PAHs in Bursa/Turkey.
Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales 4th International Symposium and IUAPPA Regional
Conference 10-13 September 2012 Istanbul, Turkey.
Katsoyiannis, A., Roberts, H., Birgul, A., Cincinelli, A., Leva, P., Sweetman, A.J., Jones, K.C. 2012. Air quality
th
evaluation in various indoor environments in the Lancaster University. 6 Setac World Congress, Berlin.
Jurgens, M.D., Johnson, A.C., Lawlor, A.J., Hughes, D., Birgul, A., Katsoyiannis, A., Jones, K.C., 2012. A fish tissue
th
archive for monitoring chemical pollution in UK rivers. How it operates and its application to EU priority substances. 6
Setac World Congress, Berlin.
Katsoyiannis, A., Birgul, A., Ratola, N., Sweetman, A.J., Jones, K.C. 2012. Can car cabin air filters be a useful a
sampling medium for air pollution monitoring purposes? 6 th Setac World Congress, Berlin.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Birgul, A., Cindoruk, S.S., Esen, F., Tasdemir, Y., 2013. Bursa Atmosferi’ndeki Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin
Konsantrasyon Seviyelerinin Zamansal ve Bölgesel Değişimi. Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi (HKAD), 2: 123132.
Cindoruk, S.S., Birgul, A., Esen, F., Tasdemir, Y., 2012. Bursa'da Yarıkırsal Bölge'de Poliklorlu Bifeniller (PCB'ler),
Organoklorlu Pestisitler (OCP'ler) ve Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH'lar) Toplam Çökelme Akılarının Belirlenmesi.
Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi (HKAD), 1: 10-18.
Erbaşlar, T., Birgül, A., Taşdemir, Y., 2006. Bursa’da Ölçülen Kükürt Dioksit (SO2) ve Partikül
Madde (PM) Seviyelerinin Mekana Bağlı Değişimi. Gazi Üniversitesi, FBE Dergisi, Sayı 19(3): 143-148.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Birgül, A., Cindoruk, S.S., Günindi, M., Taşdemir, Y., ‘Poliklorlu Bifenillerin (PCB’lerin) Toplam Çökelme Akılarının
Seviyeleri ve Mevsimsel Değişimleri’ IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 25 – 27 Ekim 2010, Ankara.
(Sözlü Sunum)
Cindoruk, S.S., Birgül, A., Günindi, M., Taşdemir, Y., ‘Poliklorlu Bifenillerin (PCB’lerin) Su Yüzeyi Örnekleyicisi (SYÖ)
ile Kuru Çökelme Akılarının Belirlenmesi’ IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 25 – 27 Ekim 2010,
Ankara. (Sözlü Sunum)
Günindi, M., Birgül, A., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y., ‘Bursa Atmosferindeki Poliklorlu Bifenillerin Islak ve Kuru
Çökelme Akılarının Mevsimsel Değişimi’ IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, 25 – 27 Ekim 2010,
Ankara. (Sözlü Sunum)
Cindoruk, S.S., Birgül, A., Günindi, M., Taşdemir, Y. 2010. Bursa Atmosferindeki Çokklorlu Bifenillerin (PCB)
Konsantrasyon Seviyelerinin Araştırılması. İTÜ Endüstriyel Kirlenme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2010, İstanbul.
(Sözlü Sunum)
Günindi, M., Birgül, A., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y. 2009. Bursa Atmosferindeki Çokklorlu Bifenillerin (PCB’ler)
Konsantrasyon Dağılımları. Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, 6-7 Mart 2009, TMMOB, Bursa İ.K.K., Bursa.
(Sözlü Sunum)
Birgül, A., Günindi, M., Cindoruk, S.S., Taşdemir, Y. 2009. Bursa Atmosferindeki Çokklorlu Bifenillerin (PCB’LER)
Islak Çökelme Seviyelerinin Belirlenmesi. Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, 6-7 Mart 2009, TMMOB, Bursa
İ.K.K., Bursa. (Sözlü Sunum)
7.7. Diğer yayınlar
Cindoruk, S.S., Birgül, A., Taşdemir, Y. 2008. Islak Çökelmenin Büyük Su Kütleleri Üzerine Olan Etkisi ve Islak
Çökelme Örnekleyicisi Tasarımı. Van Gölü Hidrolojisi ve Kirliliği Konferansı, DSİ Van XVII. Bölge Müdürlüğü, 21-22
Ağustos 2008, 147-155, Van. (Poster Sunum)
8. Projeler
2007-2010 “Poliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Kuru ve Islak Çökelme Miktarlarının Mevsimsel ve Bölgesel Değişimlerinin
Belirlenmesi” TÜBİTAK Projesi No: ÇAYDAG 107Y165 (Bursiyer)
2007-2010 “Bursa Atmosferindeki Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH’lar) Islak Çökelme Akılarının Mevsimsel
Değişimlerinin Belirlenmesi” Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2007/28 (Yardımcı
Araştırıcı)
2009-2012 “Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK’lerin) Atmosferik Çökelme Miktarlarının Farklı Örnekleyicilerle
Belirlenmesi” Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Proje No: M(U) 2009-32
(Yardımcı Araştırıcı)
2008-2011 "Pasif Örnekleyiciler ile Bursa Atmosferindeki Bazı Kanserojenik Organik Bileşiklerin Seviyelerinin
Belirlenmesi: Bunların Aktif Örnekleyicilerle Mukayesesi” Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı,
Proje No: 2008/8 (Yardımcı Araştırıcı)
2004-2005 "İplik Boyama Endüstrisi Atıksularına İleri Oksidasyon Yöntemleri Uygulanarak KOI ve Renk Giderimi”
Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2004/29 (Yardımcı Araştırıcı)
2006-2006 “Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının İyon Değiştirme Yöntemi İle Geri Kazanılabilirliğinin Araştırılması”
TÜBİTAK Projesi No İÇTAG-A055 (104I137) (Yardımcı Araştırıcı)
9. İdari Görevler/komisyon vb. görevler
Görev
Üniversite
Çevre Mühendisliği Bölüm
Başkan Yardımcısı
Yıllar
BTÜ
2015-
10. Bilimsel kuruluşlara üyelikler ve Yayın Kurulu Üyelikleri
·
Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
11. Ödüller
2010-2011
Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Güz
2014-2015
İlkbahar
Olasılık ve İstatistik
3
0
19
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı:
Ayşe BORAT
2.
Doğum Tarihi:
19/09/1983
3.
Unvanı:
Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Matematik
Ege Üniversitesi
2005
Y. Lisans
Matematik
Ege Üniversitesi
2007
Doktora
Matematik
University of Aberdeen
2013
Alan
Üniversite
Yıl
Öğretim Görevlisi Dr.
Matematik Bölümü
Bursa Teknik Üniversitesi
2014-
Öğretim Görevlisi Dr.
(yarı zamanlı)
Matematik Eğitimi Bölümü
Zirve Üniversitesi
5. Akademik Unvanlar:
Derece
2013-2014
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI
1.
2.
1.
A. Borat, Motion Planning Algorithms for Configuration Spaces in the Higher Dimensional Case (Kabul
edildi).
A. Borat, A Characterisation of Symplectically Aspherical Manifolds (Elektronik basım tarihi 29 Ekim 2014,
DOI 10.1007/s11784-014-0194-z).
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
O. Bedre Ozbakir, A. Borat, On γ-Convergency and ψ-Convergency in Generalized
Topological Spaces,
International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol 48, No. 1 (2008), 91-96.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Yıllar
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Matematik 101 (Mekatronik)
Güz
2014-2015
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
Matematik 101 (Metalurji)
Matematik 101 (Makine)
Matematik 101 (İnşaat)
Matematik 101 (Kimya & Kimya Müh)
Matematik 102 (Mekatronik)
Matematik 102 (Metalurji)
Matematik 102 (Makine)
Mathematics 151 (Elektrik-Elektronik)
Mathematics 151 (İnşaat)
Mathematics 151 (Endüstri)
Mathematics 100
Mathematics 151 (Elektrik-Elektronik
& Bilgisayar)
Mathematics 151 (İnşaat & Endüstri)
Mathematics 151 (Gemi Makineleri İşl.
& Deniz Ulaştırma)
Mathematics 100
Haftalık Saati
Teorik
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
185
136
200
20
4
4
4
220
4
20
1.
Adı Soyadı:
İsmail Bütün
2.
Doğum Tarihi:
1981
3.
Unvanı:
Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Elektrik-Elektronik Müh.
Hacettepe Ü.
2003
Y. Lisans
Elektrik-Elektronik Müh.
Hacettepe Ü.
2006
Doktora
Elektronik Müh.
University of South Florida
2013
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Yardımcı Doçent
Alan
Mekatronik Müh.
Üniversite
BTÜ
Yıl
2014-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
-Yok
6.2 Doktora Tezleri
-Yok
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
·
·
·
·
·
I. Butun, S.D. Morgera, and R. Sankar, “A Survey of Intrusion Detection in Wireless Sensor
Networks," IEEE Journal of Communications Surveys and Tutorials, May 2013.
I. Butun, Y. Wang, Y. Lee and R. Sankar, "Intrusion Prevention with Two Level User Authentication
in Heterogeneous Wireless Sensor Networks,"International Journal of Security and Networks
(IJSN), vol. 7, no. 2, pp. 107-121, 2012.
I. Butun and M. Demirer, "A Blind Digital Signature Scheme using Elliptic Curve Cryptography
Algorithm," Tubitak - Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2012.
Murad Khalid, Yufeng Wang, Ismail Butun, In-ho Ra, Ravi Sankar and Hyung-jin Kim, “Coherence
time Based Cooperative MAC Protocol for Wireless Ad hoc Networks”, EURASIP Journal on
Wireless Communications and EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking
special issue of Multiple Access Communications in Future-Generation Wireless Networks, 2011.
X. H. Le, S. Lee, I. Butun, M. Khalid, and R. Sankar, "An Energy-Efficient Access Control for Sensor
Networks based on Elliptic Curve Cryptography,"Journal of Communications and Networks, 2009.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
·
Y. Xu, I. Butun and R. Sankar, “Comparison of Routing and Network Coding in Undirected Network
Group of. Communications”, in Proc. of IEEE SoutheastCon Conference, Orlando, Florida, March
2012.
·
I. Butun, Y. Wang and R. Sankar, "Evaluation of Advanced Two Tier User Authentication
Scheme," in Proc. of Consumer Communications and Networking Conference, Las Vegas, Nevada,
January 2012.
·
Y. Wang, I. Butun, R. Sankar, and S. Morgera, "Adaptive Rate Transmission with Opportunistic
Scheduling in Int. Wireless Networks" in Proc. of Consumer Communications and Networking
Conference, Las Vegas, Nevada, January 2012.
·
I. Butun, and R. Sankar, "Advanced Two Tier User Authentication Scheme for Heterogeneous
Wireless Sensor Networks," in Consumer Communications and Networking Conference, Las
Vegas, Nevada, January 2011.
·
I. Butun, and R. Sankar, "A Brief Survey of Access Control in Wireless Sensor Networks," in Proc.
of Consumer Networks," in Consumer Communications and Networking Conference, Las Vegas,
Nevada, January 2011.
·
I. Butun, S. Birla, X. H. Le, S. Lee, and R. Sankar, "Performance Evaluation of Quick-Start in Low
Latency Networks," in Proc. of Consumer Communications and Networking Conference, Las Vegas,
Nevada, January, 2010.
·
I. Butun, A. Cagatay Talay, D. Turgay Altilar, Murad Khalid and R. Sankar, "Impact of Mobility
Prediction on the Performance of Cognitive Radio Networks," in Proc. of Wireless
Telecommunications Symposium, Tampa, Florida, April 2010.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
·
2012 - Detection of Compromised Nodes in Wireless Ad Hoc/ Sensor Networks, University of South
Florida, funded by USSOCOM.
·
2010 - Integrated DSP/FPGA Lab for Software Defined Radio, University of South Florida, funded
by USF Innovative Teaching Grants Program.
·
2008 - Optimal Data Distribution and Routing for Large MANET, University of South Florida, funded
by Raytheon, Inc. and Florida High Tech Corridor Program.
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Mekatronik Mühendisliği Bölüm
Başkan Yardımcısı
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Erasmus Program Koordinatörü
Yıllar
BTÜ
2015-
BTÜ
2015-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
·
EMO
11. Ödüller
·
TÜBİTAK Başarı Ödülleri 2007, 2008.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
2014
Dönem
Güz
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
İlkbahar
Güz
2015
İlkbahar
Fundamentals of Electrical Circuits
(Lisans)
Wireless Communication Networks
(Yüksek Lisans)
Security of Computer Systems
(Yüksek Lisans)
Advanced Topics on Wireless Sensor
Networks
2
2
57
3
0
6
3
0
3
3
0
2
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Can DANIŞMANT
2.
Doğum Tarihi: 22 Nisan 1985
3.
Unvanı:
4.
Öğrenim Durumu:
Okutman
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Amerikan Kült. Ve Ed.
Amerikan Kült. Ve Ed.
Amerikan Kült. Ve Ed.
Üniversite
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Yıl
2008
2012
Devam
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik
Uygulama
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
1.
Adı Soyadı:
Faruk DEMİR
2.
Doğum Tarihi:
03.09.1977
3.
Unvanı:
Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Fizik
K.S.Ü
2000
Y. Lisans
Fizik/Atom ve Molekül Fiziği
Atatürk Üniv.
2004
Doktora
Fizik/Atom ve Molekül Fiziği
Atatürk Üniv.
2009
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Doçent
Metalurji ve Malzeme Müh.
Bursa Teknik Üniversitesi
2012-…
Yardımcı Doçent
Metalurji ve Malzeme Müh.
Bursa Teknik Üniversitesi
2011-2012
Yardımcı Doçent
Fizik
Mustafa Kemal Üniversitesi
2009-2011
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
Biten Yüksek Lisans Tezleri:
·
Tez Adı: X veya Gamma ışını soğuran Camların Etkin Atom ve Elektron Numaralarının Hesaplanması
Öğrenci: Şerif ERMİŞ
Yüksek Lisans Tez Aşaması:
·
Yeşim ÖZDEMİR
·
Melike ARSLANHAN
·
Gökçe BORAND
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SCI/SCI-Expanded:
1. Title: Determination of mass attenuation coefficients, effective atomic numbers and effective electron
numbers for heavy-weight and normal-weight concretes
Author(s): Un, Adem;Demir, Faruk
Source: APPLIED RADIATION AND ISOTOPES Volume: 80 Pages: 73
77 DOI: 10.1016/j.apradiso.2012.09.020 Published: FEB 2013
2. Title: Radiation transmission of colemanite, tincalconite and ulexite for 6 and 18 MV X-rays by using
linear accelerator
Author(s): Demir, Faruk; Un, Adem
Source: APPLIED RADIATION AND ISOTOPES Volume: 73 Pages: 15 DOI: 10.1016/j.apradiso.2012.09.020 Published: FEB 2013
3. Title: Determination of radiation attenuation coefficients of heavyweight- and normal-weight concretes
containing colemanite and barite for 0.663 MeV gamma-rays
Author(s): Demir, F.; Budak, G.; Sahin, R.; et al.
Source: ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Volume: 38 Issue: 6 Pages: 12741278 DOI: 10.1016/j.anucene.2011.02.009 Published: JUN 2011
4. Title: Neutron dose transmission measurements for several new concrete samples including
colemanite
Author(s): Korkut, Turgay; Un, Adem; Demir, Faruk; et al.
Source: ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Volume: 37 Issue: 7 Pages: 996998 DOI: 10.1016/j.anucene.2010.04.005 Published: JUL 2010
5. Title: Radiation transmission of heavyweight and normal-weight concretes containing colemanite for 6
MV and 18 MV X-rays using linear accelerator
Author(s): Demir, F.; Budak, G.; Sahin, R.; et al.
Source: ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Volume: 37 Issue: 3 Pages: 339344 DOI: 10.1016/j.anucene.2009.12.010 Published: MAR 2010
6. Title: Determination of mass attenuation coefficients of some boron ores at 59.54 keV by using
scintillation detector
Author(s): Demir, Faruk
Source: APPLIED RADIATION AND ISOTOPES Volume: 68 Issue: 1 Pages: 175179 DOI: 10.1016/j.apradiso.2009.09.003 Published: JAN 2010
7. Title: Determination of chilling temperature effects on nutrient elements composition and distribution
in cole (Brassica oleracea L. Cv. Acephala) using the WDXRF spectroscopic technique
Author(s): Taspinar, M. Sinan; Dumlupinar, Rahmi; Demir, Faruk; et al.
Source: AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Volume: 8 Issue: 23 Pages: 65696575 Published: DEC 1 2009
8. Title: Determination of Elemental Variations in Tea Leaves (Camellia sinensis L) in Different Harvest
Time by WDXRF Spectrometry
Author(s): Ercisli, S.; Demir, F.; Budak, G.; et al.
Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 21 Issue: 2 Pages: 13131317 Published: FEB 2009
9. Title: Determination of Some Elements in Seeds of Rose Species by WDXRF spectrometry
Author(s): Ercisli, S.; Demir, F.; Budak, G.; et al.
Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 21 Issue: 2 Pages: 13181322 Published: FEB 2009
10. Title: Determination of Effect of X-ray Tube Emission Current (IE) on Intensities of X-rays for Two
Different Sample Preparation Method Using Correction Factor in WDXRF Spectrometer
Author(s): Demir, Faruk; Budak, Goekhan; Karabulut, Abdulhalik
Source: INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 37 Issue: 4 Pages: 437445 Article Number: PII 913029881 DOI: 10.1080/10739140903087816 Published: 2009
11. Title: Calculation of radiation attenuation coefficients in Portland cements mixed with silica fume, blast
furnace slag and natural zeolite
Author(s): Turkmen, Ibrahim; Ozdemir, Yuksel; Kurudirek, Murat; et al.
Source: ANNALS OF NUCLEAR ENERGY Volume: 35 Issue: 10 Pages: 19371943 DOI: 10.1016/j.anucene.2008.03.012 Published: OCT 2008
12. Title: gamma-Irradiation-induced changes at the electrical characteristics of Sn/p-Si Schottky contacts
Author(s): Gullu, O.; Demir, F.; Cimilli, F. E.; et al.
Source: VACUUM Volume: 82 Issue: 8 Pages: 789793 DOI: 10.1016/j.vacuum.2007.11.006 Published:APR 14 2008
13. Title: Determination of trace element changes during aestivation of Drosophila melanogaster by
WDXRF analyses at high temperature
Author(s): Dumlupinar, Rahmi; Askin, Hakan; Uysal, Handan; et al.
Source: CANADIAN JOURNAL OF ANALYTICAL SCIENCES AND
SPECTROSCOPY Volume: 53 Issue: 5 Pages: 189-196 Published: 2008
14. Title: Effect on particle size to emitted X-ray intensity in pellet cement sample analyzed with WDXRF
spectrometer
Author(s): Demir, Faruk; Simsek, Oender; Budak, Goekhan; et al.
Source: INSTRUMENTATION SCIENCE & TECHNOLOGY Volume: 36 Issue: 4 Pages: 410419 DOI: 10.1080/10739140802151689 Published: 2008
15. Title: Determination of chilling temperature effects on inorganic element composition and distribution in
beans (Phaseolus vulgaris L.) using WDXRF-spectroscopic technique
Author(s): Dumlupinar, Rahmi; Demir, Faruk; Bostan, Hidayet
Source: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Volume: 16 Issue: 5 Pages: 548554 Published: 2007
16. Title: Determination of replacement of some inorganic elements in pulvinus of bean (Phaseolus
vulgaris cv. Gina 2004) at chilling temperature by the WDXRF spectroscopic technique
Author(s): Dumlupinar, Rahmi; Demir, Faruk; Budak, Gokhan; et al.
Source: JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE
TRANSFER Volume: 103 Issue: 2 Pages: 331339 DOI: 10.1016/j.jqsrt.2006.02.060 Published: JAN 2007
17. Title: Trace element changes during hibernation of Drosophila melanogaster by WDXRF analyses at
chilling temperature
Author(s): Dumlupinar, R.; Demyr, F.; Sisman, T.; et al.
Source: JOURNAL OF QUANTITATIVE SPECTROSCOPY & RADIATIVE
TRANSFER Volume: 102 Issue: 3 Pages: 492498 DOI: 10.1016/j.jqsrt.2006.02.030 Published: DEC 2006
18. Title: Standard deviations of the error effects in preparing pellet samples for WDXRF spectroscopy
Author(s): Demir, F; Budak, G; Baydas, E; et al.
Source: NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM
INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS Volume: 243 Issue: 2 Pages: 423428 DOI: 10.1016/j.nimb.2005.09.019 Published: FEB 2006
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler.
1. Demir, F., G. Budak, A. Karabulut, “WDXRF Spektrometresiyle Analiz Edilen Tablet Çimento Numunesinin
Parçacık Büyüklüğünün Yayımlanma Şiddetine Etkisi” 23.Uluslararası Fizik Kongresi, 105, Muğla, Türkiye,
2005.
2. Demir, F., G. Budak, ”WDXRF Spektrometresiyle Analiz Edilen Tablet Çimento Numunesinin Presleme
Basıncının Yayımlanma Şiddetine Etkisi,”23.Uluslararası Fizik Kongresi, 406, Muğla, Türkiye, 2005.
3. Demir, F., A. Gürol, A. Karabulut, G. Budak, “Effect of Emission Currents (Ie) of X-Ray Tube on Intensities Of
Characteric X-Rays Obtained by Using Different Sample Preparation Methods,” 6. Balkan Fizik Kongresi,
635, İstanbul, Türkiye, 2006.
4. Demir, F., G. Budak, A. Karabulut, R. Polat, R. Şahin, M. Oltulu, “Çeşitli Barit Agregaları ile yarı deneysel
olarak elde edilen Ağır Betonların gama radyasyon Soğurganlıklarının WinXCom Programı Yardımıyla
Belirlenmesi,“ 24. Ulusararası Türk Fizik Derneği Kongresi, 322, Malatya, Türkiye, 2007.
5. Demir, F., I. Han, G. Budak, L. Demir, A. Gürol, A. Karabulut, “Effect of X-ray TubePower on Intensities of K?
X-rays of Trace Elements From Samples Obtained by Using Different Sample Preparation Methods in
WDXRF Spectrometer,” 56. Annual Conference on Applications of X-Ray Analysis, Denver X-ray
Conference,PowderDiffraction, Vol. 22 Issue 2, 183, Denver- Colorado, A.B.D., 2007.
6. Han, I., F. Demir, L. Demir, G. Budak, Y. Sahin, “Determination of K to L Vacancy transfer Probabilities” 56.
Annual Conference on Applications of X-Ray Analysis, Denver X-ray Conference, Powder Diffraction, Vol. 22
Issue 2, 183, Denver- Colorado, A.B.D., 2007.
7. Demir, F., A. Un, T. Korkut, G. Budak, A. Karabulut, K. Serifoglu, “Radiation Transmission of Some Boron
Ores At 1.25 MeVBy Using 60Co Radioactive Sources“26. Ulusararası Türk Fizik Derneği Kongresi, Bodrum,
Türkiye, 2009.
8. Un, A., Y. Sahin, F. Demir, “ Measurements of Linear Attenuation Coefficients of Non-Homogenous
Sample“ 27. Ulusararası Türk Fizik Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2010. (Proceeding)
9. F. Demir, A. Un, 2012, Radiation Shielding Properties pure H2O, PbO and cellulose at 59,5 80 and 356 keV
photon energies using CdTe and NaITl detectors, Antalya, Türkiye, 2nd International Advances in Applied
Physics and Materials Science APMAS 2012.
10. Şerif ERMİŞ, Faruk DEMİR, 2013, Calculation of photon radiation radiation attenuation of special glasses by
using WinXCOM Kabul edildi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 7th International Advanced Technologies
SymposiumIATS’13
11. Demir, F., G. Budak, A. Karabulut, R. Şahin, M. Oltulu, A. Un, “Determination of attenuation coefficients of
heavyweight concretes containing colemanite by using 133Ba radioactive isotope source” 18th Topical
Meeting of the Radiation Protection & Shielding Division of ANS,74, Knoxville, ABD, 2014 (Proceeding)
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Demir, F., G. Budak, E. Baydaş, A. Karabulut ve Y. Şahin “WDXRF analizlerinde tablet numune hazırlama
şartlarının etkileri,” 22. Ulusal Fizik Kongresi,79, Bodrum, 2004.
2. Demir, F., G. Budak, R. Polat ve Y. Şahin, “WDXRF analizlerinde parçacık büyüklüğü etkilerinin
3.
4.
5.
6.
7.
8.
minimizasyonu,” 22. Ulusal Fizik Kongresi, 335, Bodrum, 2004.
Dumlupınar, R., F. Demir, T. Şişman, Ö. K. Erman, G. Budak, A. Karabulut, E. Baydaş, “WDXRF tekniğiyle
Drosophila melanogaster`in Hibernasyonunda Oluşan Element Değişimlerinin Belirlenmesi,” 18. Ulusal
Biyoloji Kongresi, 162, Kuşadası, 2006.
Dumlupınar, R., W. Coleman, F. Demir, G. Budak, A. Karabulut, N. Kadı, H. Karakurt, S. Erdal, T. Çakmak,
“WDXRF Spectroscopy Teknigiyle Üşüme Sıcaklığının, Fasülye Bitkisindeki (Phaseolusvulgaris L.)
Elementlerin Kompozisyonu ve Dağılımı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi,” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 162,
Kuşadası, 2006.
Demir, F., G. Budak, A. Karabulut, R. Şahin, M. Oltulu, “Barit Ve Tinkal Agregaları İle Yarı Deneysel Olarak
Elde Edilen Ağır Betonların Gama Radyasyon Soğurganlıklarının Winxcom Programı İle Belirlenmesi,” 4.
Nükleer Yapı Özellikleri Çalıştayı, 3, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Ankara, 2007.
Demir, F., “Radyasyon Güvenliği için Ağır Betonlar,” Ulusal Nükleer Veya Radyolojik Kaza ve Tehlike
Durumu Yönetimi Sempozyumu,” 68, GATA, Ankara, 2008.
Dumlupınar, R., H. Aşkın, H. Uysal, F. Demir, T. Çakmak, S. Erdal, “WDXRF yöntemiyle Sirke Sineğinin
Aestivasyonu boyunca Element Değişimlerinin Belirlenmesi” 19.Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, 2008.
Korkut, T., A. Karabulut, G. Budak, Demir, F., “ Monte Carlo Simülasyonu ile Kolemanit Cevherinin Çeşitli
Foton Enerjileri İçin Radyasyon Soğurganlığının Belirlenmesi” X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri”
, Muğla, 2009. (Proceeding)
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
Tamamlanan Projeler:
·
Deneysel, Yarı Deneysel ve Monte Carlo Simülasyon Yöntemleri Kullanılarak Optimum Kütle Azaltma
Katsayına Sahip Bor ve Barit Agregalı Ağır Betonların Elde Edilmesi, TÜBİTAK Projesi, 107T199, 2009.
·
Barit ve Bor Agregalı Ağır Betonların ve Bor İçeren Bazı Cevherlerin Nötron Soğurganlıklarının
Belirlenmesi, Atatürk Üniv. BAP 2008/86, 2009.
·
Nano yapılı ince film gaz sensörlerinin üretilmesi ve radyasyona duyarlılıklarının araştırılması, Mustafa
Kemal Üniversitesi BAP, 1001M0115, 2012.
Devam Eden Projeler:
·
Güneş pili uygulamaları için CuInSe ve CuInGaSe ince filmlerin üretilmesi ve karakterizasyonu, Uludağ
Üniversitesi, OUAP-F-2013/11, 2013.
9. İdari Görevler:
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
·
·
·
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Komisyon Üyeliği: 2015-...
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrenci ve araştırma laboratuvarları için ihale ve
muyene kabul komisyon üyelikleri: 2012-...
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Bologna koordinatörlüğü: 2013-2015
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü staj komisyon üyeliği:2015-…
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İntibak, Muafiyet, Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş
Komisyonu üyeliği:2015-…
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Mevlana ve Farabi Koordinatörü: 2014-2015
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Maddi Hata Komisyonu:2015-…
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Matematik Bölüm Başkanlığı (Vekâleten): 20122013
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği: 2012-2013
Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği: 2011-2012
Bursa Teknik Üniversitesi Fizik Laboratuvarı İhale ve Muyene Kabul Komisyonu Üyelikleri, 2012
Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası İleri Teknolojiler Anabilim Dalı Başkan Vekilliği: Nisan 2013…
Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği: Nisan 2013- …
Bursa Yıldırım İlçesi Kent Konseyi Başkanlık Seçimi Bursa Teknik Üniversitesi temsilcisi: 2011
Bursa Teknik Üniversitesi Yönetmelik Çalışma ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği: 2012
Bursa Teknik Üniversitesi Kalite Koordinasyon Komisyon Üyeliği: 2012
Bursa Teknik Üniversitesi Yönerge Hazırlama Komisyonu Üyeliği: 2012
Bursa Teknik Üniversitesi Gelişim Planı Komisyonu Üyeliği: 2012
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması ile ilgili komisyon üyeliği:2013
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
·
·
·
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği Anabilimdalı Başkanlığı: 2010-2011
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü “Erasmus” ve “Farabi” programları koordinatörlüğü: 2009-2011
Hatay ili KBRN komisyon üyeliği: 2010-2011
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
·
·
·
Amerikan Nükleer Derneği ( 2014-)
Avrupa X-ışınları Spektroskopisi Derneği (Europen X-ray spectrometry Association-EXSA) (2010-2011)
Türk Fizik Derneği (2010-)
11. Ödüller
·
·
·
·
Lisans bölüm birinciliği
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği “İz Bırakanlar” doktora bursu
İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı,
“Metalik Fikirler” adlı Ar-Ge Proje Pazarı, 31 Ekim 2012(Akademisyen kategorisinde yaklaşık 275 proje
arasından yaklaşık 50 adedi sergilenmiş başvuruda bulunulan iki proje de (1 adedi doktora tezi) sergilenerek
plaketle ödüllendirilmiştir)
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 yılları TÜBİTAK sınıflı dergi yayın teşvik ödülleri
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Ders Adı (Bölümü) Teorik Saati-Uygulama Saati-Öğrenci Sayısı
2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi
·
·
·
·
Fizik 2 (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü) 3-2-40
X-ışını ( Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü) 3-0-17
X-ışını Floresan Spektroskopisi ( Lisansüstü) 3-0-10
Seminer (Lisansüstü) 0-2-4
2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi
·
·
·
·
·
Fizik 1 (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü) 3-2-34*
Fizik 1 (Kimya Mühendisliği Bölümü) 3-2-46*
Modern Fizik (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü) 3-2-23*
Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik (Lisansüstü) 3-0-10
Seminer (Lisansüstü) 0-2-2
2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi
·
·
·
·
Fizik 2 (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü) 3-2-40*
Fizik 2 (Mekatronik Mühendisliği ve Kimya Bölümü) 3-2-50*
X-ışını Flöresans Spektroskopisi ( Lisansüstü) 3-0-4
Kuantum Fiziği (Lisansüstü) 3-0-4
2013-2014 Akademik Yılı Güz Dönemi
·
·
·
·
·
Spektroskopik Yöntemler ( Lisansüstü) 3-0-1
Fizik 1 (Makine Mühendisliği ve Matelurji ve Malzeme Mühendisliği) 3-2-50*
Fizik 1 (Mekatronik Mühendisliği ve Kimya Bölümü) 3-2-50*
Fizik (İMYO-1.Ö) 2-0-50*
Fizik (İMYO-1.Ö) 2-0-50*
2012-2013 Akademik Yılı Bahar Dönemi
·
·
·
Mesleki Matematik (İMYO-1.Ö) 2-0-50*
Fizik 2 (Makine Mühendisliği ve Kimya Bölümü) 3-2-50*
Radyasyon (Lisansüstü) 3-0-1
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Zeynep Selin Dürer
2. Doğum Tarihi:06.06.1987
3. Unvanı:
Okutman
4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İngiliz Dili Eğitimi
Uludağ Üniversitesi
2009
Yüksek Lisans
İngiliz Dili Eğitimi
Uludağ Üniversitesi
2012
Doktora
Yabancı Dil Olarak Türkçe
Öğretimi
Hacettepe Üniversitesi
Devam
ediyor
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
Extensive Reading in Foreign Language Vocabulary Learning
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
1.
Adı Soyadı:
Ekrem DÜVEN
2.
Doğum Tarihi:
15.05.1977
3.
Unvanı:
Öğr.Gör.Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Lisans
Elektronik Müh.
Y. Lisans
Elektronik Müh.
Sistemler ABD
Elektronik Müh.
Sistemler ABD
Doktora
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Üniversite
Yıl
Uludağ Üniversitesi
1998
Devreler
ve Uludağ Üniversitesi
2001
Devreler
ve Uludağ Üniversitesi
2008
Alan
Üniversite
Yıl
Doktor
Elektronik Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi
2008
Öğretim Görevlisi
Dr.
Mekatronik Mühendisliği
Bursa Teknik Üniversitesi
2014
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
--6.2 Doktora Tezleri
--7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yenikaya, S., Yenikaya, G., Düven, E. “Keeping the Vehicle on the Road – A Survey on On-Road Lane
Detection Systems”, ACM Computing Surveys, Vol:46, Issue:1.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
--7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Koçal, O.H., Düven, E. “Çift ve Tek Baskı Yaylı Konvansiyonel Dizel Yakıt Enjektörlerinin Fonksiyon ve
Önayar Makine Verimlerinin Yazılım Müdahalesi ile İyileştirilmesi”, Uludağ Üniversitesi, Müh. Mim. Fak.
Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, 41-47.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Türe, M., Düven, E. “Tek Uzuvlu Robot Kolu Parametrelerinin Çevrim-İçi Kestirimi”, Otomatik Kontrol Bilimsel
Toplantısı TOK’2001, 18-19 Ekim 2001, Bursa.
Yenikaya, G., Düven, E., Üzgeç, A., Yürüklü E., “Sürücü Davranış Karakteristiklerinin Tanılanması İçin Görü
Temelli Bir Sürüş Sisteminin Tasarlanması”, 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi OTEKON’2010, 08-10
Haziran 2010, Bursa.
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
Araştırmacı, “Çift Yaylı ve Tek Yaylı Konvansiyonel Dizel Enjektörlerin Fonksiyon ve Önayar Makinalarının
Yazılım Müdahalesi Yapılarak İyileştirilmesi ve Optimize Edilmesi”, Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu
Projesi (BAP), Proje No: 2003/103.
Araştırmacı, “Sürücü Karakteristiklerinin Tanılanması, Modellenmesi ve TOFAŞ Araçlarında Sürücü
Yardımcı Sisteminin Gerçeklenmesi”, TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı –1507– Projesi,
Proje No: 2008/277-P.
Araştırmacı, “Araç Sürülebilirlik Değerlendirme ve İyileştirme Sistemi (ASDİS)”, TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı –1501– Projesi, Proje No: 3130829.
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Yıllar
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
2
4
2
2
0
2
55
45
38
2
2
3
2
2
0
28
25
13
İlkbahar
2014
2015
Güz
İlkbahar
İlkbahar
Bilgisayar Programlama
Elektrik-Elektronik
Introduction
to
Mechatronis
Engineering
Electronics I
Electronics II
Bilgisayar Programlama
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Murat ERTAŞ
2.
Doğum Tarihi: 1978
3.
Unvanı: Yrd. Doç. Dr.
4.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
5.
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2000
Y. Lisans
Lif ve Kağıt Teknolojisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
2005
Doktora
Orman Endüstri Müh.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ü.
2010
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2011
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
6.
:
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1.
2.
3.
4.
Merve KANMAZ, Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek
Lisans Programı, 2014. (Ders Aşamasında)
Salih KAYA, Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı, 2015. (Ders Aşamasında)
Taha IŞIK, Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans
Programı, 2015. (Ders Aşamasında)
Merve ÇIRPAN, Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programı,
2014. (Ders Aşamasında)
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Ertas, M., Han, Q., Jameel, H. (2014). Acid-catalyzed autohydrolysis of wheat straw to improve sugar
recovery, Bioresource Technology, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2014.06.081
2. Ertas, M., Han, Q., Jameel, H., Chang, H-m. (2014). Enzymatic hydrolysis of autohydrolyzed wheat straw
followed by refining to produce fermentable sugars, Bioresource Technology, 152, 259-266.
3. Ertaş, M., Fidan, M.S., Alma, M.H. (2014). Preparation and characterization of biodegradable rigid
polyurethane foams from the liquefıed eucalyptus and pine woods, Wood Research, 59(1), 97-108.
4. Acemioğlu, B., Ertaş, M., Alma, M.H., Usta, M. (2014). Investigation of adsorption kinetics of methylene blue
onto cotton wastes, Turkish Journal of Chemistry, 38, 454-469.
5. Ertaş, M., Alma, M.H. (2013). Evaluation of influence of two different catalysts on the pyrolysis of laurel
(Laurus nobilis L.) extraction residues, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental
Effects (Accepted, in press).
6. Aydemir, D., Gunduz, G., Altuntaş, E., Ertas, M., Şahin, H.T. and Alma, M.H. (2011). Investigating changes in
the chemical consitutents and dimensional stability of heat-treated hornbeam and uludag fir wood,
BioResources, 6(2), 1308-1321.
7. Ertaş, M., Alma, M.H. (2011).Slow pyrolysis of chinaberry (Melia azedarach L.) seeds: Part I. The influence of
pyrolysis parameters on the product yields, Energy Education Science and Technology Part A, 143-154.
8. Ertaş, M., Acemioğlu, B., Alma, M.H., Usta, M. (2010). Removal of methylene blue from aqueous solution
using cotton stalk, cotton waste and cotton dust, Journal of Hazardous Materials, 183, 421-427.
9. Ertaş, M., Alma M.H. (2010). Pyrolysis of laurel (Laurus nobilis L.) extraction residues in a fixed bed reactor:
characterization of bio-oil and bio-char, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 88, 22-29.
10. Çavdar Dönmez, A., Ertaş, M., Kalaycıoğlu, H., Alma, M.H. (2010). Some properties of thin medium density
fiberboard panels treated with sunflower waste oil vapor, Materials and Design 31, 2561-2567.
11. Alma, M. H., Ertaş, M., Nitz, S., and Kollmannsberger, H. (2007). Chemical composition and content of
essential oil from the bud of cultivated Turkish clove, BioResources, 2(2), 265-269.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ertaş, M., Alma, M.H. (2010). Slow pyrolysis of chinaberry (Melia azedarach L.) seeds: Characterization of biooils and bio-chars, Future Energy Sources, 2 (3&4), 149-170.
2. Alma, M.H., Karaogul, E., Ertas, M., Altuntas, E., Karaman, S., Dıraz, E. (2012). Chemical composition of seed
oil from Turkish Prunus mahaleb L., Analytical Chemistry Letters, 2(3), 182-185.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Ertas, M., Alma, M.H., 2013. Bio-oil Production from European Larch (Larix decidua) Sawmill Residues by
Slow Pyrolysis, 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS’13), 30 October-1 November
2013, Istanbul, Turkey 1. Altuntas, E.,
2. Alma, M.H., Candan, Z., Gonultas, O., Ertas, M. 2012. TGA and DSC Analysis of Boron Modified Phenol
Formaldehyde Polymer, Proceedings of the 55th International Convention of Society of Wood Science and
Technology, August 27-31, 2012 - Beijing, CHINA.
3. Altuntas, E., Alma, M.H., Gonultas, O., Candan, Z., Ertas, M. 2012. FTIR Investigation of Phenol
Formaldehyde Resin Modified with Boric Acid, Proceedings of the 55th International Convention of Society of
Wood Science and Technology, August 27-31, 2012 - Beijing, CHINA.
4. Alma, M.H., Karaoğul, E., Ertaş, M., Altuntaş, E. 2011. Chemical Composition of Seed Oil from Turkish Prunus
mahaleb L., 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 September 2011Isparta/TURKEY, 64-67.
5. Alma, M.H., Karaoğul, E., Deniz, İ., Ertaş, M., Altuntaş, E. 2011. Analysis and Comparison of Some Thyme
Kinds Growing Natural Habitat and Culture Habitat, 2nd International Non-Wood Forest Products Symposium,
8-10 September 2011- Isparta/TURKEY, 68-73.
6. Çavdar Dönmez, A., Kalaycıoğlu, H., Ertaş, M., Alma, M. H. (2009). Borik Asit ve Çinko Borat Kullanımının
Çimentolu Yongalevha Özellikleri Üzerine Etkileri, Proceedings of The 4th International Boron Symposium,
15-17 October, 589-595, Eskişehir, Turkey.
7. Bektaş, İ., Alma, M. H., Yüksel, A., Ertaş, M. (2007). Biomass Resources and Mainly Using Areas in Turkey,
International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February, 261, Nicosia, Northern
Cyprus. (Poster).
8. Serin, H., Alma, M. H., Ertaş, M. (2006). Türkiye’de Defne ve Kekik Yağının İhracat-İthalat Durumları, 1st
International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 November, 413-424,Trabzon,Turkey.
9. Ondaral, S., Ertaş, M., Ustaömer, D. (2003). The Effects of Various Stock Preparation Conditions on The
Adsorption of Dye on Pulp Fiber, XXXI. International Forestry Students Symposium, Forest for Food and
Water, 1-15 September, 323-326, İstanbul.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Karademir, A., Karahan, S., İmamoğlu, S., Ertaş, M., Aygan, A., Aydemir, C., Peşman, E. (2012). Kâğıt Geri
Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi (ISSN: 21470626) Özel sayı 1(4), 280-297.
2. Ertaş, M., Alma, M.H., Karaoğul, E., Altuntaş, E., Palabıçak, M.A. (2011). Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ
Özellikleri Üzerine Yetişme Ortamının Etkisi, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, Special issue, 96-101.
3. Altuntaş, E., Ertaş, M., Karaoğul, E., Alma, M.H., Şamil, A., Acemioğlu, B. (2011). Borlu Fenol Formaldehit
Reçinesi, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Special issue, 38-44.
4. Karaoğul, E., Ertaş, M., Altuntaş, E., Alma, M.H. (2011). Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Yetişen Defne
(Laurus nobilis)’nin Kimyasal İçeriği, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, Special issue, 74-77.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Tomak, E. D., Kurt, R., Karademir, A., Ertaş, M. (2013). Odun Koruma alanında Biyoremidasyon
Uygulamalar. Su ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Marmaris, Muğla. (Poster)
2. Vedat, Ç, Kurt, R., E. D. Tomak, A. Karademir, ve Ertaş, M. (2013). Mobilya Sektörünün Bursa
Ekonomisindeki Yeri ve Önemi. Bursa 4. Kent Sempozyumu, Bursa.
3. Karademir, A., Ç. Penezoğlu, Ertaş, M. ve R. Kurt. 2012. Kızılçam Reçinesinden Kağıt ve Karton İçin Su İtici
ve Yangın Geciktirici Emülsiyon Geliştirilmesi. Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri, dünü,
bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Bolu, 334-341.
4. Karademir, A., Varlıbas, H., Ertaş, M. and Karahan, S., (2010). Okside Nişasta, CMC ve Mukavemet
Artırıcının Testliner Kuşelemesinde Kullanılma Denemeleri. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22
Mayıs 2010, Artvin, Cilt:V, Sayfa:1985-1992.
5. Şakalar, N., Bilir, M. H., Acemioğlu, B., Ertaş, M., Alma, M. H. (2009). Yerfıstığı Kabuğundan Üretilen Aktif
Karbon Üzerine Safranin Boyasının Adsorpsiyonu, 23. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran, Sivas. (Poster).
6. Tutuş, A., Kurt, R., Ertaş, M., Ayata, Ü., Alma, M.H. (2008). Eucalyptus grandis Odununun Kimyasal Bileşimi
ve Termal Özellikleri, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, 307-313, Tarsus.
7. Karademir, A., Karahan, S., Varlıbaş, H., Ertaş, M. (2008). Bazı Kağıt Hamurlarının İç Yapıştırma
Performansları, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, 259-267, Tarsus.
8. Alma, M. H., Fidan. M. S., Ertaş, M. (2008). Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis) Odun Tozlarından
Poliüretan Esaslı Köpüklerin Üretilmesi, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, 297306, Tarsus.
9. Alma, M. H., Ertaş, M., Çakmak, M. Y. (2008). Dörtyol (Hatay) Yöresinde Yetişen İki Farklı Okaliptüs Türüne
Ait Yaprakların Eterik Yağ Analizi, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, 88-93,
Tarsus.
10. Ertaş, M., Alma, M. H. (2008). Okaliptüs(Eucalyptus camaldulensis) Odununun Pirolizi: Sıvı Ürün Verimi
Üzerine Sıcaklık, Parçacık Boyutu ve Sürükleyici Gaz (N2) Akış Hızının Etkisi, I. Ulusal Okaliptüs
Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 15-17 Nisan, 281-287, Tarsus.
11. Fidan, M. S., Bozali, N., Ertaş, M., Alma, M. H., Bölek, Y. (2008). Alternatif Enerji Kaynağı: Katı Atıklardan
Yakıt Briketi Üretimi, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 17-19 Aralık, 221-229, İstanbul.
12. Alma, M. H., Bektaş, İ., Fidan, M. S., Ertaş, M. (2005). Ladin (Picea orientalis) Kabuklarından FenolFormaldehit Tipi Tutkalların Üretimi Ve Uygulanması, Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, 2. Cilt, 900-911,
Trabzon.
13. Ertaş, M., Fidan, M. S., Alma, M. H., Kara, U. (2005). Gazlaştırma Tekniği İle Biyokütleden Temiz Enerji
Üretimi, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Enerji Yönetimi Sempozyumu, 04-05 Haziran, 201-206,
Kayseri.
14. Serin, H., Ertaş, M. (2005). Orman Ürünleri Sanayi, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler 3. Cilt, 22-24
Mart, 1107-1114, Antalya.
15. Ertaş, M., Fidan, M. S., Alma, M. H. (2005). Alternatif Enerji Kaynağı Biyoetanolün Üretimi ve Önemi, I. Çevre
ve Ormancılık Şurası, Tebliğler 2. Cilt, 22-24 Mart, 522-527, Antalya.
16. Fidan, M. S., Alma, M. S., Çınar, İ., Ertaş, M., Köse, E. (2004). Tokat Yöresinde Kullanılan Geleneksel
Bitkilerin Etnobotaniksel Özellikleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 23-24 Eylül, 318-325, Van.
17. Akgün, B., Alma, M. H., Ertaş, M., Fidan, M. S. (2004). K.Maraş Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitki Türleri
ve Kullanım Yerleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu,23-24 Eylül, 305-310, Van.
18. Ertaş, M., Fidan, M. S., Akgün, B., Doğruer, M., Nacar, M. (2004). K.Maraş Tipi Çam Fıstığının (Pinus nigra
L.) Verimliliği ve Dünya Pazarındaki Yeri, V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, 29-31 Mayıs, 2.Cilt,
67- 71, Trabzon.
19. Ertaş, M., Alma, M. H., Fidan, M. S., Çınar, Ö. (2004). Enerji Üretiminde Lignoselülozik Maddelerin Kullanımı
ve Piroliz Yöntemi İle Biyolojik Yakıt Yağı Üretimi, Biyoenerji Sempozyumu, Poster Bildiri, 20-22 Ekim, 309315, İzmir. (Poster).
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
Web of Science Haziran 2014 kayıtlarına göre 98 adet atıf almıştır.
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
1.
2.
Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme
Üretimi ve Karakterizasyonu, BOREN Araştırma Projesi, Proje No: 2011-Ç0319, Proje Yöneticisi, 2011.
Ultrasonik Enerji Uygulaması İle Karışık Eski Ofis Kağıtlarda Flotasyon Esaslı Enzimatik Mürekkep Giderme,
TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 1110296, Yardımcı Araştırmacı, 2011.
3.
4.
5.
6.
9.
Pulper Atıklarından Piroliz Yöntemiyle Biyo-yakıt Üretiminin Araştırılması, KSÜ Araştırma Fonu Projesi,
Proje No: 2011/5-4 M, Proje Yöneticisi, 2011.
Tekstil Atık Sularındaki Boyar Madde Kirliliğinin Yerfıstığı Kabuğu, Köpük, Kömür, Mantar ve Maya
Kullanılarak Adsorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması, Adsorpsiyon Kinetiğinin ve Adsorbanların
Biyodegradasyon Özelliklerinin Araştırılması, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 107Y043, Yardımcı
Araştırmacı, 2007.
Bazı Artık Biyokütlelerin Yavaş Pirolizi ve Piroliz Ürünlerinin Karakterizasyonu, KSÜ Araştırma Fonu Projesi,
Proje No: 2008/3-1D, Yardımcı Araştırmacı, 2008.
Hızlı Piroliz Metodu İle Pamuk Saplarından Biyolojik Yakıt Yağı (bio-oil) Üretimi, KSÜ Araştırma Fonu Alt
Yapı Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2004.
İdari Görevler
2015- Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı
2012- Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Dekan Yardımcılığı
2013- Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Senato Temsilcisi
2013- Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Mevlana Koordinatörü
2013- Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Farabi Koordinatörü
2013- Bursa Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Kömisyonu Üyesi
2011- 2012 KSÜ Orm. End. Müh. Böl. Staj ve Eğitim Uyg. Komisyonu Üyesi
2011- 2012 KSÜ Orman Fak. Sosyal Etkinlikler Komisyonu Üyesi
2011- 2012 KSÜ Orman Fak. Spor Etkinlikleri Komisyonu Başkanı
2011- 2012 KSÜ Orm. End. Müh. Böl. Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi
2011- 2012 KSÜ Orm. End. Müh. Böl. Erasmus/Socrates Prog. Koordinatörü
2011- 2012 KSÜ Orm. End. Müh. Böl. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
1.
2.
3.
4.
2000 Yılı KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm Birinciliği
2000 Yılı KTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Üçüncülüğü
TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2010, 2011, 2014)
YÖK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu (ABD - 6 Ay) 2012
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Teorik
Güz
2014-2015
İlkbahar
Orman Ürünleri Kimyası
3
Odun Dışı Orman Ürünleri
3
Biyokütleden Kimyasal Madde ve
Enerji Üretimi
3
Orman Ürünleri Laboratuvar
Teknikleri
3
Uçucu Yağlar
3
Kromatografik Yöntemler
3
Odun Kimyası Metotları
3
Orman Ürünlerinde Enstrümental
Analiz Teknikleri
3
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir
1.
Adı Soyadı:
Betül Merve FAKI
2.
Doğum Tarihi:
03/01/1989
3.
Unvanı:
Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
İşletme Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
2011
Y. Lisans
Mühendislik Yönetimi
İstanbul Teknik Üniversitesi
2015
Doktora
Endüstri Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
2015-
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Araştırma Görevlisi
Alan
Endüstri Mühendisliği
Üniversite
Bursa Teknik Üniversitesi
Yıl
2014-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Yıllar
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Mehmet Ferdi FELLAH
2.
Doğum Tarihi: 19.11.1978
3.
Ünvanı: Doç. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Lisans Sonrası
Doktora
5.
Alan
Kimya Mühendisliği Bölümü
Üniversite
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yıl
1996-2000
Kimya Mühendisliği Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
2003-2009
Akademik Ünvanlar:
Yardımcı Doçentlik
: 2011 (YYÜ)
: 2012 (BTÜ)
Doçentlik Tarihi
6.
: 2012 Kasım
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1.
Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisinin Propilenden Propilen Oksit Katalitik Tepkimesine Uygulanması, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Yardımcı Danışman, Öğrenci: Deniz ONAY, Ankara, Şubat 2012.
6.2.
-
7.
Yayınlar
7.1.
1.
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Tezsevin, I., Onay, D., Fellah M.F., Onal I., "A Density Functional Theory Study of NO Reduction by
C3H8 Aided Selective Catalytic Reduction Method", Catalysis Letters (SCI), 2015, 145, 964-970.
2. Fellah M.F., "Hydrogen Adsorption on M-ZSM-12 Zeolite Clusters (M = K, Na and Li): A Density
Functional Theory Study" Journal of Porous Materials(SCI), 2014, 21, 883-888.
3. Fellah M.F., Bakirdere, E.G., Canpolat, E., Kaya, M., "A Density Functional Theory Study of [(4Aminophenyl)Imino]Methyl-6-Methoxy-4-Nitrophenol Complexes with Co, Ni, Cu and Zn Metals",
Journal of Indian Chemical Society (SCI-E), 2014, 91, 1321-1326.
4. Bakırdere E.G., Fellah M.F. Canpolat E., Kaya M., Synthesis and Characterization of a New 2-{(E)[(4-aminophenyl)imino]methyl}-6-bromo- 4-chlorophenol and its Complexes with Co (II), Ni (II), Cu
(II) and Zn (II) : An Experimental and DFT Study, Synthesis and Reactivity in Inorganic, MetalOrganic, and Nano-Metal Chemistry (SCI-E), 2013, DOI:10.1080/15533174.2013.862718.
5.
Fellah M.F., Önal I., "A DFT Study on [VO]1+-ZSM-5 Cluster: Direct Methanol Oxidation to
Formaldehyde by N2O", Physical Chemistry Chemical Physics (SCI), 2013, 15, 13969-13977.
6. Tezsevin, I., Fellah M.F., Onal I., " Density Functional Theory Investigation of Acetylene
Dehydrogenation on M-ZSM-5 and M-(?-O)-M-ZSM-5 (M= Co, Fe, Ni, V) Clusters: Initial Step of
Carbon Nanotube Production", Microporous and Mesoporous Materials (SCI), 2013, 180, 102-108.
7. Yilmazer, N.D., Fellah M.F., Onal I., " DFT Study of Ethylene Hydrogenation Reaction Mechanisms
on Ni13 Nanocluster", Topics in Catalysis (SCI-E), 2013, 56, 789-793.
8. Fellah M.F., Onal I., "A DFT Study of Direct Methanol Oxidation to Formaldehyde by N2O on [Fe]2+ZSM-5 Zeolite Cluster", Journal of Physical Chemistry C (SCI), 2012, 116, 13616–13622.
9. Fellah M.F., Onal I., "Epoxidation of Propylene on a [Ag 14O9] Cluster Representing Ag 2O (001)
Surface: A Density Functional Theory Study”, Catalysis Letters (SCI), 2012, 142, 22-31.
10. Yilmazer, N.D., Fellah M.F., Onal I., “Ni55 Nanocluster: A Density Functional Theory Study of Binding
Energy of Nickel and Ethylene Adsorption”, Turkish Journal of Chemistry (SCI-E), 2012, 36, 55 – 67.
1+
1+
11. Fellah M.F., “Direct Oxidation of Methanol to Formaldehyde by N2O on [Fe] and [FeO] Sites in
Fe-ZSM-5 Zeolite: A Density Functional Theory Study”, Journal of Catalysis (SCI), 2011, 282, 191200.
12. Fellah M.F., Onal I., van Santen R.A., “Epoxidation of Ethylene by Silver Oxide (Ag2O) Cluster: A
Density Functional Theory Study”, Catalysis Letters (SCI), 2011, 141, 762–771.
13. Fellah M.F., Pidko E.A., van Santen R.A., Onal I., “A Density Functional Theory Study on an [Fe(μO)Fe]2+-ZSM-5 Cluster: Direct Oxidation of Benzene to Phenol by N2O” , Journal of Physical
Chemistry C (SCI), 2011, 115, 9668–9680.
14. Fellah M.F., Onal I., "C-H Bond Activation of Methane on M- and OM-ZSM-5 (M= Ag, Au, Cu, Rh and
Ru) Clusters: A Density Functional Theory Study", Catalysis Today (SCI), 2011, 171, 52-59.
15. Fellah M.F. “CO and NO Adsorption on Different Iron Sites of Fe-ZSM-5 Cluster: A Density
Functional Theory Study”, Journal of Physical Chemistry C (SCI), 2011, 115, 1940-1951.
16. Kurnaz E., Fellah M.F., Onal I., “A Density Functional Theory Study of C-H Bond Activation of
Methane on a Bridge Site of MOM- ZSM-5 Clusters (M=Au, Ag, Fe and Cu)” Microporous and
Mesoporous Materials (SCI), 2011, 138, 68-74.
17. Fellah M.F., Onal I., van Santen R.A., “A DFT Study of Direct Oxidation of Benzene to Phenol by
1+
N2O on a [FeO] -ZSM-5 Cluster”, Journal of Physical Chemistry C (SCI), 2010, 114, 12580–12589.
18. Yilmazer, N.D., Fellah M.F., Onal I., "A Density Functional Theory Study of Ethylene Adsorption on
Ni10(111), Ni13(100) and Ni10(110) Surface Cluster Models and Ni13 Nanocluster", Applied Surface
Science (SCI), 2010, 256, 5088-5093.
19. Fellah M.F., Onal I., “Direct Methane Oxidation to Methanol by N2O on Fe- and Co-ZSM-5 Clusters
with and without Water: A Density Functional Theory Study”, Journal of Physical Chemistry C (SCI),
2010, 114, 3042-3051.
20. Kizilkaya, A.C., Fellah, M.F., Onal, I., “Direct Gas-Phase Epoxidation of Propylene to Propylene
Oxide through Radical Reactions: A DFT Study”, Chemical Physics Letters (SCI), 2010, 487, 183189.
21. Fellah M.F., Onal I., "A Density Functional Study of 1, 1, 5-Tris (4-dimethylaminophenyl)-3-methyldivinylene”, International Journal of Quantum Chemistry (SCI), 2010, 110, 1041-1047.
2+
22. Fellah M.F., van Santen R.A., Onal I., "Oxidation of Benzene to Phenol by N2O on Fe -ZSM-5
Cluster: A Density Functional Theory Study", Journal of Physical Chemistry C (SCI), 2009, 113,
15307–15313.
23. Erdogan R., Fellah M.F., Onal I., "An ONIOM and DFT Study of Water Adsorption on Rutile TiO2
(110) Cluster", International Journal of Quantum Chemistry (SCI), 2011, 111, 174–181.
24. Fellah M.F., Onal I., "A density functional theory study of oxidation of benzene to phenol by N2O on
Fe- and Co-ZSM-5 clusters", Turkish Journal of Chemistry (SCI-E), 2009, 33, 333-345.
25. Fellah M.F., Onal I., "N2O Decomposition on Fe- and Co-ZSM-5: A Density Functional Study”,
Catalysis Today (SCI), 2008, 137(2-4), 410-417.
26. Fellah M.F., Onal I., "Activation of Light Alkanes on Pure and Fe and Al Doped Silica Clusters: A
Density Functional and ONIOM Study", Turkish Journal of Chemistry (SCI-E), 2007, 31, 415-426.
7.2
1.
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Fellah M.F., Onal I., “C-H bond activation of methane by pure and Fe and Al doped silica: A density
functional study”, International Journal of Pure and Applied Chemistry, 2007, 2(1), 127-133.
7.3.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
1. Fellah M.F., Onal I., "Direct methanol oxidation to formaldehyde by N2O on [VO]1+-ZSM-5 cluster :
A DFT study", 17th Annual Green Chemistry & Engineering Conference, June 18-20, 2013,
Maryland, USA.
2. Yilmazer, N.D., Fellah M.F., Onal I., "DFT Study of Ethylene Hydrogenation Reaction Mechanisms
on Ni13 Nanocluster", The 15th Nordic Symposium on Catalysis, JUNE 10-12, 2012, Mariehamn,
ÅLAND.
3. Yılmazer, N.D., Fellah M.F., Önal I., “A DFT Study of Ethylene Hydrogenation Reaction
Mechanisms on Ni13 Nanocluster”, 2nd Nano Today Coneference, December 11-15, 2011, Marriott
Resort Waikoloa, Hawaii, USA.
4. Tezsevin, I., Fellah M.F., Yürüm, Y. Önal I., “A Density Functional Theory Study of Carbon
Activation of Acetylene on (M-µO-M)-ZSM-5 Clusters (where M= Fe, Ni, Co and V) as Initial Step of
Carbon Nanotube Production”, 2nd Nano Today Coneference, December 11-15, 2011, Marriott
Resort Waikoloa, Hawaii, USA.
5. Tezsevin, I., Onay D., Fellah M.F., Önal I., “A DFT Study of NOx Reduction by C3H8 Aided
Selective Catalytic Reduction Method: Investigation of Reduction Pathways from NO to N2 on Ag7
Nanocluster”, 2nd Nano Today Coneference, December 11-15, 2011, Marriott Resort Waikoloa,
Hawaii, USA.
6. Onay D., Fellah M.F., Onal I., “A Density Functional Theory Study of Hydrogen Peroxide Formation
from H2 and O2 on Ag7 Nanocluster”, 6th EFCATS Summer School, Catalysis & Surface Science for
Renewables & Energy, Eylül 13-19, 2010, İzmir, TÜRKİYE
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Yilmazer, N.D., Fellah M.F., Onal I., “Ni55 Nanocluster: A Density Functional Theory Study of
Binding Energy of Nickel and Ethylene Adsorption”, 6th EFCATS Summer School, Catalysis &
Surface Science for Renewables & Energy, Eylül 13-19, 2010, İzmir, TÜRKİYE
Kurnaz E., Fellah M.F., Onal I., “A Density Functional Theory Study of C-H Bond Activation of
Methane on a Bridge Site of MOM- ZSM-5 Clusters (M=Au, Ag, Fe and Cu)”, 6th EFCATS Summer
School, Catalysis & Surface Science for Renewables & Energy, Eylül 13-19, 2010, İzmir, TÜRKİYE
Fellah M.F., Onal I., “Methane Activation on M- and OM-ZSM-5 (M= Ag, Au, Cu, Rh and Ru)
Clusters: A Density Functional Theory Study”, 9. Doğalgaz Dönüşüm Sempozyumu, 30 Mayıs-3
Haziran 2010, Lyon, FRANSA (Sözlü sunum).
Ozbek M.O., Kizilkaya A.C., Fellah M.F., Onal I., "A DFT study on Cu doped Ag surfaces for
propylene epoxidation", 21. Kuzey Amerika Kataliz Birliği Toplantısı, 7-12 Haziran 2009, San
Francisco, California, USA.
Fellah M.F., Onal I., “Propylene epoxidation on silver: A density functional study", Uluslararası
Kataliz Kongresi, (14thICC), 13-18 Temmuz 2008, COEX, Seoul, KOREA.
Fellah M.F., Ugurlu C., Senkan S., Onal I., “Density Functional Theory Study of N2O Decomposition
on Clusters Representing Fe- and Co-ZSM-5”, AWPA 2007 Uluslararası Hava ver Su Kirliliği
Giderimi Sempozyumu, 21-23 Haziran 2007,Zakopane, POLANYA (Sözlü sunum).
Fellah M.F., Onal I., "Catalyst Screening of C-H Bond Activation of Methane: A Density Functional
Study", ECOSS 24, Avrupa Yüzey Bilimi Konferansı, 4-8 Eylül 2006, Paris, FRANSA.
Fellah M.F., Senkan S., Onal I., "Activation of C-H Bond of Ethane by Pure and Fe and Al Doped
Silica: A Density Functional Study", Operando - II, İkinci Uluslararası Operando Spektroskopi
Konferansı, 2006, Toledo, İSPANYA.
Fellah M.F., Senkan S., Onal I., “Effect of Fe Doping on the Catalytic Activity of Silica in the Partial
Oxidation of Methane to Formaldehyde – A Quantum Chemical Study”, 19. Kuzey Amerika Kataliz
Birliği Toplantısı, 22-27 Mayıs 2005, Philadelphia, PA USA.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Fellah M.F., Onal I., “Benzene Oxidation to Phenol by N2O on Fe- and Co-ZSM-5: A Density
Functional Study”, İkinci Ulusal Kataliz Konferansı (NCC-2), 18-22 Haziran 2008, Palandöken,
Erzurum, TÜRKİYE.
2. Fellah M.F., Onal I., “Methane Oxidation to Methanol by N2O on Fe- and Co-ZSM-5: A Density
Functional Study”, Second National Catalysis Conference (NCC–2), June 18-22, 2008, Palandöken,
Erzurum, TÜRKİYE.
3. Fellah M.F., Onal I., “Light Alkene Epoxidation: A Density Functional Study”, İkinci Ulusal Kataliz
Konferansı (NCC-2), 18-22 Haziran 2008, Palandöken, Erzurum, TÜRKİYE. (Davetli sunum).
4. Fellah M.F., Turkmenoglu E., Onal I., “Propylene Epoxidation on Ag (111) surface: A Density
Functional and ONIOM Study”, Birinci Ulusal Kataliz Konferansı (NCC-1), 17-21 Ocak 2007, Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Kuzay Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, KKTC.
5. Fellah M.F., Turkmenoglu E., Onal I., “Application of Quantum Chemical Methods in Heterogeneous
Catalysis Involving Transition Metals”, Birinci Ulusal Kataliz Konferansı (NCC-1), 17-21 Ocak 2007,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzay Kıbrıs Kampüsü, Güzelyurt, KKTC. (Davetli sunum).
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
8.
Projeler
1. Propilenin Oksijen ile Kısmi Oksidasyonunu Sağlayarak Propilen Oksit Üretimi için Uygun Bir Metal
Katalizörün ve Tepkime Mekanizmasının Kuantum Kimyasal Metotlarla Belirlenmesi ve Deneysel Olarak
Uygulanarak Doğrulanması, TÜBİTAK Projesi, 108T378, Araştırmacı, 01.11.2008 – 01.11.2010.
9. İdari Görevler
Yıl
Görev
2012-2014
Fen Bilimleri Enstitüsü
Kurum
Bursa Teknik Üniversitesi
Müdür Yardımcılığı
2012-2014
Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği
Bursa Teknik Üniversitesi
2012-2014
Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Bursa Teknik Üniversitesi
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
1. Bölüm Birincisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Haziran 2000.
2. TÜBİTAK 2224, Yurt Dışı Bilimsel Toplantılara Katılma Desteği, Mayıs 2010.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2014-2015
Bahar
Güz
2013-2014
Bahar
Bilimsel Araştırma ve Makale Yazımı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
0
Öğrenci
Sayısı
4
Bilimsel Araştırma ve Makale Yazımı
Katılarda Adsorpsiyon
Bilimsel Araştırma ve Makale Yazımı
3
3
3
3
1
1
Dersin Adı
0
0
0
1.
Adı Soyadı:
E. Gökhan GECE
2.
Doğum Tarihi:
10.07.1977
3.
Unvanı:
Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya
Çukurova Üniversitesi
1999
Y. Lisans
Kimya
Çukurova Üniversitesi
2003
Doktora
Kimya
Ankara Üniversitesi
2010
Alan
Üniversite
Yıl
Yardımcı Doçent
Kimya
Bursa Teknik Üniversitesi
2011-2015
Doçent
Kimya
Bursa Teknik Üniversitesi
2015-
5. Akademik Unvanlar:
Derece
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- Sahin M., Gece G., Karcı F., Bilgiç S. (2008). Experimental and theoretical study of the effect of some heterocyclic
compounds on the corrosion of low carbon steel in 3.5% NaCl medium. Journal of Applied Electrochemistry, 38(6),
809-815.
2- Gece Gökhan (2008). The use of quantum chemical methods in corrosion inhibitor studies.
Corrosion Science, 50(11), 2981-2992.
3- Gece Gökhan, Bilgiç Semra (2009). Quantum chemical study of some cyclic nitrogen compounds as corrosion
inhibitors of steel in NaCl media. Corrosion Science, 51(8), 1876-1878.
4- Hasanov Rovshan, Bilge Selen, Bilgiç Semra, Gece Gökhan, Kılıç Zeynel (2010). Experimental and theoretical
calculations on corrosion inhibition of steel in 1M H2SO4 by crown type polyethers. Corrosion Science, 52(3), 984990.
5- Gece G., Bilgiç S., Türkşen Ö. (2009). Quantum chemical studies of some amino acids on the corrosion of cobalt in
sulfuric acid solution. Materials and Corrosion, 61(2), 141-146.
6- Gece Gökhan, Bilgiç Semra (2010). A theoretical study on the inhibition efficiencies of some amino acids as
corrosion inhibitors of nickel. Corrosion Science, 52(10), 3435-3443.
7- Gece Gökhan, Bilgiç Semra (2010). A theoretical study of some hydroxamic acids as corrosion inhibitors for carbon
steel. Corrosion Science, 52(10), 3304-3308.
8- Hasanov Rovshan, Bilgiç Semra, Gece Gökhan (2011). Experimental and theoretical studies on the corrosion
properties of some conducting polymer coatings. Journal of Solid State Electrochemistry, 15(5), 1063-1070.
9- Gece Gökhan (2011). Drugs: A review of promising novel corrosion inhibitors. Corrosion Science, 53(12), 38733898.
10- Gece Gökhan (2012). Response and contribution to the comments by G. Shama on the paper entitled “Drugs: A
review of promising novel corrosion inhibitors”. Corrosion Science, 60, 3.
11- Aytaç A., Bilgiç S., Gece G., Ancın N., Öztas S. G. (2011). Experimental and theoretical study of the inhibition
effects of some Schiff bases as corrosion inhibitors of aluminium in HCl. Materials and Corrosion, 63(8), 729-734.
12- Gece G. (2012). Theoretical evaluation of the inhibition properties of two thiophene derivatives on corrosion of
carbon steel in acidic media. Materials and Corrosion, 64(10), 940-944.
13- Gece Gökhan, Bilgiç Semra (2012). Molecular-Level Understanding of the Inhibition Efficiency of Some Inhibitors
of Zinc Corrosion by Quantum Chemical Approach. Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(43), 1411514120.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1- G. Gece, “Theoretical calculations of metol as corrosion inhibitor of steel,” Journal of the Korean Chemical Society,
53, 671 – 676 (2009).
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
+
1- G. Gece, B. Yazıcı, Experimental and theoretical study of the effects of NH4 ions on corrosion of iron in artificial
seawater, Chemical Physics V, 31 October - 01 November 2002, İstanbul, Turkey.
2- G. Gece, S. Bilgiç, Quantum chemical study of some Schiff bases as corrosion inhibitors on corrosion of steel,
Chemical Physics VII, 19-20 May 2006, Eğirdir - Isparta, Turkey.
3- G. Gece, S. Bilgiç, Quantum chemical studies of pyrrole and its some derivatives as corrosion inhibitors, Chemical
Physics VIII, 24-25 April 2008, İstanbul, Turkey.
4- G. Gece, S. Bilgiç, NaCl ortamında çeliğin korozyonuna bazı halkalı azot bileşiklerinin inhibisyon etkinliklerinin
deneysel ve teorik yöntemlerle incelenmesi, XI. International Corrosion Symposium, 22-25 October 2008, İzmir,
Turkey.
5- G. Gece, S. Bilgiç, The use of density functional theory (DFT) calculations in the elucidation of oxidation reactions
of some alcohols on gold, 8. International Electrochemistry Meeting, 8-11 October 2009, Antalya, Turkey.
6- S. Bilgiç, G. Gece, Theoretical calculations on the electrochemical behaviour of gold in citric acid media, 8.
International Electrochemistry Meeting, 8-11 October 2009, Antalya, Turkey.
7- G. Gece, S. Bilgiç, Quantum chemical study of some amino acids as corrosion inhibitors of copper, EUROCORR
2010, 13-17 September 2010, Moscow, Russian Federation.
8- G. Gece, S. Bilgiç, HCl ortamında karbon çeliği için korozyon inhibitörü olarak kullanılan bazı azo boyar maddeler
üzerine kuantum kimyasal hesaplamalar, XII. International Corrosion Symposium, 6-8 October 2010, Eskişehir,
Turkey.
9- G. Gece, Theoretical evaluation of the inhibition properties of two thiophene derivatives on corrosion of carbon steel
in acidic media, CORROSION 2012 - XI International Conference and Exhibition, 4-6 June 2012, Lviv - Ukraine.
10- G. Gece, S. Bilgiç, Çinkonun korozyonunda inhibitör olarak kullanılan bazı bileşiklerin kuantum kimyasal
hesaplamalarla incelenmesi, III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, 12-15 Temmuz 2012, Burhaniye – Balıkesir, Turkey.
11- G. Gece, S. Bilgiç, Understanding corrosion inhibition mechanisms of two β-lactam antibiotics - a theoretical
approach, EUROCORR 2012, 9-13 September 2012, Istanbul, Turkey.
12- G. Gece, S. Bilgiç, A theoretical study of the corrosion inhibition properties of two penicillin compounds, 1st
International Chemistry & Chemical Engineering Conference, 18-21 April 2013, Baku, Azerbaijan.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1- G. Gece, The use of semiempirical calculations in corrosion inhibitor studies, Korozyon Dergisi, 15, 12 – 21 (2007).
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1- G. Gece, S. Bilgiç, Çeliğin korozyonunda inhibitör olarak kullanılan bazı Schiff bazlarının kuantum kimyasal
incelenmesi, 6. Elektrokimya Günleri, 29 June - 01 July 2005, Eskişehir, Turkey.
2- G. Gece, S. Bilgiç, Çeliğin korozyonunda 2-buten-1-ol ile 2-butin-1-olün inhibisyon etkinliklerinin kuantum kimyasal
incelenmesi, 7. Elektrokimya Günleri, 28-30 June 2006, Ankara, Turkey.
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Bölüm Başkan Yardımcısı
Bursa Teknik Üniversitesi
Yıllar
2013-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
Doktora Tez Yayın Ödülü (Ankara Üniversitesi – 2010)
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri ( TÜBİTAK - 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
CORROSION 2012 Kongresi En İyi Sözlü Sunum Ödülü (Ukrayna Korozyon Derneği – 2012)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
2012-2013
Dönem
Güz
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
2014-2015
Güz
Dersin Adı
GENERAL CHEMISTRY I
GENERAL CHEMISTRY II
GENERAL CHEMISTRY I
BASIC CHEMISTRY
BASIC CHEMISTRY
GENERAL CHEMISTRY I
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
4
0
4
0
4
0
3
2
3
2
4
0
Öğrenci
Sayısı
15
15
20
45
30
4
İlkbahar
PHYSICAL CHEMISTRY I
CORROSION
BASIC CHEMISTRY
BASIC CHEMISTRY
PHYSICAL CHEMISTRY II
FİZİKOKİMYA LABORATUVARI
4
3
3
3
4
0
0
0
2
2
0
4
2
8
38
38
2
3
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
2. Doğum Tarihi
3. Ünvanı
: Cemal HANİLÇİ
: 14.02.1983
: Yrd.Doç. Dr.
4. Öğrenim durumu
Derece
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Alan
Elektronik Müh.
Elektronik Müh.
Elektronik Müh.
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıl
2013
2007
2005
Alan
Elektrik-Elektronik Müh.
Elektronik Müh.
Elektronik Müh.
Üniversite
Bursa Teknik Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıl
2014 2013 – 2014
2006 – 2013
5. Akademik ünvanlar :
Derece
Yrd. Doc. Dr.
Aras. Gor. Dr.
Aras. Gor.
6.
7.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
Hanilçi, C., Kinnunen, T., 2014. Source Cell-Phone Recognition from Recorded Speech Using NonSpeech Segments. Digital Signal Processing, 35, 75-85.
Pohjalainen, J., Hanilçi, C., Kinnunen, T., Alku, P., 2014. Mixture Linear Prediction in Speaker
Verification Under Vocal Effort Mismatch. IEEE Signal Processing Letters, 21 (12), 1516-1520.
Hanilçi, C., Ertaş, F., 2013. Investigation of the Effect of Data Duration and Speaker Gender on
Text-Independent Speaker Recognition. Computers & Electrical Engineering, 39 (2), 441-452.
Hanilçi, C., Kinnunen, T., Ertaş, F., Saeidi, R., Pohjalainen, J., Alku, P., 2012. Regularized All-Pole
Models for Speaker Verification Under Noisy Environments. IEEE Signal Processing Letters, 19 (3),
163-166.
Hanilçi, C., Ertaş, F., Ertaş, T., Eskidere, Ö., 2012. Recognition of Brand and Models of Cell-Phones
From Recorded Speech Signals. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 7 (2),
625-634.
Eskidere, Ö., Ertaş, F., Hanilçi, C., 2012. A Comparison of Regression Methods for Remote
Tracking of Parkinson's Disease Progression. Expert Systems With Applications, 39 (5), 5523-5528.
Hanilçi C., Ertaş F., 2011. Comparison of The Impact of Some Minkowski Metrics on VQ/GMM
Based Speaker Recognition. Computers & Electrical Engineering, 37 (1), 41-56.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Hanilçi, C., Kinnunen, T., Rajan P., Pohjalainen, J., Alku, P., Ertaş, F., "Comparison of Spectrum
Estimators in Speaker Verification: Mismatch Conditions Induced by Vocal Effort", in INTERSPEECH
2013, Lyon, France, August 2013.
2. Rajan P., Kinnunen, T., Hanilçi, C., Pohjalainen, J., Alku, P., "Using group delay functions from allpole models for speaker recognition", in INTERSPEECH 2013, Lyon, France, August 2013.
3. Saeidi, R., Lee K., Kinnunen, T., Hasan T., Fauve B., Bousquet P. M., Khoury E., Pablo L. Sordo
Martinez, Kua K., You C., Sun H., Larcher A., Rajan P., Hautamaki V., Hanilçi, C., Braithwaite B.,
Gonzalez Hautamaki R., Sadjadi S. O., Gang L., and Boril H., "I4U submission to NIST SRE 2012: A
large-scale collaborative effort for noise-robust speaker verification", in INTERSPEECH 2013, Lyon,
France, August 2013.
4. Hanilçi, C., Ertaş, F., "Optimizing Acoustic Features for Source Cell-Phone Recognition Using
Speech Signals", in ACM Workshop on Information Hiding and Multimedia Security
(IH&MMSec'2013), Montpellier, France, June 2013.
5. Hanilçi, C., Kinnunen, T., Saeidi, R., Pohjalainen, J., Alku, P., Ertaş, F., "Speaker Identification From
Shouted Speech: Analysis and Compensation", to appear in ICASSP 2013, Vancouver, Canada,
May 2013.
6.
Hanilçi, C., Kinnunen, T., Saeidi, R., Pohjalainen, J., Alku, P., Ertaş, F., "Regularization of all-pole
models for speaker verification under additive noise", Odyssey: the speaker and language
recognition workshop, Singapore, June 2012.
7. Hanilçi, C., Kinnunen, T., Saeidi, R., Pohjalainen, J., Alku, P., Ertaş, F., Sandberg J., HanssonSandsten M., "Comparing spectrum estimators in speaker verification under additive noise
degradation", IEEE International conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP
2012).
8. Hanilçi, C., and Ertaş, F., "Impact of voice excitation features on speaker verification", 7th
international conference on Electrical and Electronics Engineering, (ELECO 2011).
9. Hanilçi, C., and Ertaş, F., "Score normalization for VQ-UBM based text-independent speaker
verification", 7th international conference on Electrical and Electronics Engineering, (ELECO 2011).
10. Hanilçi, C., and Ertaş, F., "VQ-UBM based speaker verification through dimension reduction using
local PCA", 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2011), Barcelona-Spain.
11. Hanilçi, C., and Ertaş, F., "Principal component based classification for text-independent speaker
identification", 5th International Conference on Soft Computing, Computing with Words and
Perceptions in System Analysis, Decision and Control (ICSCCW 2009), 2009.
b. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
c.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
d.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.
2.
8.
Cemal Hanilçi and Figen Ertaş, "Effects Of Background Data Duration On Speaker Verification
Performance", Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, vol.18, no.
1, pp. 111-119, 2013
Cemal Hanilçi and Figen Ertaş, "On the parameters of text-independent speaker identification using
continuous HMMs", Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, vol.12,
no. 1, pp. 109-114, 2007.
Cemal Hanilçi and Figen Ertaş, "Destek vektör makineleri ile konuşmacı doğrulamada kanal
etkilerinin dengelenmesi;" , IEEE Sinyal işleme ve iletişim uygulamaları Kurultayı (SIU-2012), Nisan
2012.
Cemal Hanilçi and Figen Ertaş, "Konuşmacı tanıma sistemi için yeni bir sınıflandırıcı" , ELECO
2008.
e.
Diğer yayınlar
-
f.
Uluslararası atıflar
Projeler
1. Enhancing Information Security Through Robust Audio-Visual Biometrics Under Spoofing Attacks, Academy
of FINLAND Project, Project No: 283256, Post-Doctoral Researcher, Sept. 2014 –
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
IEEE Signal Processing Society
International Speech Communication Association (ISCA)
11.
Ödüller
Uludağ Üniversitesi, Doktora Öğrenci Ödülü 2013.
TÜBİTAK Teşvik Ödülleri (5 kez)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Sami İMAMOĞLU
2.
Doğum Tarihi: 1969
3.
Unvanı: Prof. Dr.
4.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Alan
Üniversite
Yıl
Orman Endüstri Müh.
İstanbul Üniversitesi,
Orman Fakültesi
1992
Kağıt Teknolojisi
University of Manchester Institute of
Science and Technology (UMIST)
1996
Orman Endüstri Müh.
İstanbul Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü
2002
Y. Lisans
Doktora
5.
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
Profesörlük Tarihi
6.
: 2005
: 2007
: 2012
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Akbaş, S. “Kargı (arundodonax L.) yıllık bitkisinden elde edilen biyo-yağın odun koruma maddesi olarak
etkinliğinin araştırılması” KTÜ/FBE, 2011. (2. Danışman)
Komut, O. “Sarıçam Tomruklarında Mavi Renklenme Zararı ve Satış Fiyatı Üzerine Etkileri” AÇÜ/FBE,
2011.
Peker, İ. “Orman ürünleri endüstrisinde çalışan işçilerin vücut extremitelerininkinesiyolojik ve postoral
analizi” AÇÜ/FBE, 2014.
Özcan, M. “Teksir fabrikalarında oluşan selulozik atıklarının kağıtkuşelemesinde değerlendirilmesi”
AÇÜ/FBE, Devam ediyor.
Kocabay, Y. “Otokopi kağıtlarının mürekkep giderme etkinliği” AÇÜ/FBE, Devam ediyor.
Atılgan, B, B.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. (Ders
Aşamasında)
6.2. Doktora Tezleri
1.
2.
7.
Karahan, S., “Ultrasonik enerji ve enzim kullanımının lazer baskılı ofis kâğıtlarından yüzdürme esaslı
mürekkep giderme işlemi üzerine etkileri” KSÜ/FBE 2012. (2. Danışman)
Gök, A.G., B.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Doktora Programı. (Ders
Aşamasında)
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)
1.
2.
Pesman, E.,Imamoglu, S., Kalyoncu, E. E., and Kirci, H. 2014:The effects of sodium percarbonate and
perborate usage on pulping and flotation deinking instead of hydrogen peroxide, BioResources, 9(1), 523536.
Karademir, A., Yetiş, F., İmamoğlu, S., Varlıbaş, H. 2013: Utilization of water reed in production of various
insulation panels, Science and Engineering of Composite Materials, 20(4):371-377.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Imamoglu, S., Karademir, A., Pesman, E., Aydemir, C., and Atik, C. 2013: Effects of flotation deinking on the
removal of main colors of oil-based inks from uncoated and coated office papers, BioResources, 8(1): 45-58.
Aydemir, C., Karademir, A. and İmamoğlu, S. 2010: Effects of filler content and coating on the water and oilbased ink interactions with a paper surface. International Journal of Polymeric Materials, 59 (11): 891-901.
Ateş, S., Ni, Y., Atik, C. and İmamoğlu, S. 2008: Pretreatment by Ceriporiopsis subvesmispora and Phlebia
subserialis of wheat straw and its impact on subsequent soda-AQ and kraft-AQ pulping. Romanian
Biotechnological Letters, 13(5):3914-3921
İmamoğlu, S. and Atik, C. 2007: Effects of biological pre-treatment of pine chips on the beating performance
of kraft pulp. Progress in Natural Science, 17(1):102-106.
İmamoğlu, S. and Karademir, A. 2006: Fatigue of fibrous and polymer impregnated fibrous networks
subjected to cyclic loading. Appita Journal, 59(3):218-224.
Atik, C., İmamoğlu, S. and Bermek, H. 2006: Impact of xylanase pre-treatment on peroxide bleaching stage
of bio-kraft pulp. International Biodeterioration & Biodegradation, 58(1):22-26.
Karademir, A., İmamoğlu, S. and Çetin, N. S. 2004: Crack propagations and fatigue characteristics of some
handmade papers. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28(2):115-124.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Karademir, A. and İmamoğlu, S. 2007: Effects of dry strength resin and surfactant addition on the paper
made from pulps with different freeness level. Journal of Applied Sciences, 7(4):484-488.
Karademir, A., Özdemir, F. and İmamoğlu, S. 2007: Effect of alum-rosin sizing on the properties of some
wastepaper grades. Biotechnology, 6(1):149-153.
Eroğlu, H., Acar, H., Üçüncü, O. and İmamoğlu, S. 2006: Soil stabilization of forest roads sub-base using
lime mud waste from the chemical recovery process in alkaline pulp mill. Journal of Applied Sciences,
6(5):1199-1203.
İmamoğlu, S. 2006: Deinkability efficiency of waste office paper printed using a duplicating machine. Journal
of Applied Sciences, 6(9):2006-2009.
Atik, C., İmamoğlu, S. and Valchev, I. 2005: Determination of specific beating energy – applied on certain
pulps in valley beater. The Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 40(3):199-204.
İmamoğlu, S., Karademir, A., Atik, C. and Mogollon, G. 2004: Failure mechanism in newsprint subjected to
cyclic loading and crack retardation by impregnated polymer obstacle. O Papel Journal, 65(10):97-107.
Karademir, A. and İmamoğlu, S. 2003: Friction phenomenon in paper, reasons and solutions. Inpaper
International Journal, 7(1):25-31.
Karademir, A., İmamoğlu, S. and Priest, D. J. 2002: An overview on the paper deterioration. InPaper
International Journal, 6(1):15-20.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bakır, D., İmamoğlu, S. 2013 Investigation of FactorsAffectingReliability of Fakopp 3D AcousticTomograph
(WoodTomograph) Device UsedforDetermining of WoodDefects in ForestryIndustry International
CaucasianForestrySymposium, 24-26 October 2013, Artvin
Ölmez, Z., Duman, M., İmamoğlu, S., Ateş, S. 2013 Introducingtheproject of Artvin'sArboretum International
ScientificPractical Conference Dedicatedto 100th anniversery of BatumiBotanicalGarden, Batumi, Georgia,
8-10 May, 2013, p:120
İmamoğlu, S., Karademir, A., Peşman, E. and Aydemir, C. 2010: Effects of FAS deinking on the removal of
main colours of oil-based inks from uncoated and coated office papers. XXI TECNICELPA Conference and
Exhibition / VI CIADICYP 2010, 12-15 October, 2010, Lisbon, Portugal.
Aydemir, C., Karademir, A., Varlibaş, H. and Imamoglu, S., 2010. Solid Density and Dot Gain Properties of
Alkali Sized Some Recycled Papers. XXI TECNICELPA Conference and Exhibition / VI CIADICYP 2010, 1215 October, 2010, Lisbon, Portugal.
Karademir, A., Varlibas, H., Karahan, S. and İmamoğlu, S. 2010: Adsorption of sizing emulsion on various
cellulosic fibres. 2nd Int. Symp. on Sustainable Development (ISSD 2010), 8-9 June, 2010, Sarajevo, Bosnia
and Herzegovina, Vol: Science and Technology, pp. 780-786.
İmamoğlu, S., Karademir, A., Kirci, H. and Peşman, E. 2005: Performance of Recycled Fibre on the
Runnability of Paper Machine. First International Workshop, Novel Technologies in Pulp and Paper Industry
Turkey, 28th-29th September 2005, Kahramanmaraş, Turkey, pp. 85-97
Karademir A. and İmamoğlu S. 2005: Sizing of lignocellulosic fibers in papermaking. First International
Workshop, Novel Technologies in Pulp and Paper Industry Turkey, 28th-29th September 2005,
Kahramanmaraş, Turkey, pp. 1-13.
Çetin, N. S., Karademir, A., İmamoğlu, S., Özmen, N., Tutuş, A., Mengenoğlu, F. and Kurt, R. 2003:
Characterization of the deformational behaviour of fibrous networks. In: Proceedings of the International
Conference Chemical Technology of Wood, Pulp and Paper, 17-19 September 2003, Bratislava, pp. 215219.
9. İmamoğlu, S. and Karademir, A. 2002: The characterization and disposal methods of the flotation deinking
sludge in the recycled fiber mill. In: Appropriate Environmental and Solid Waste Management and
Technologies for Developing Countries, vol. 3, edited by G. Koacasoy, ISWA International Congress 2002Istanbul, pp. 1493-1500.
10. Karademir, A., İmamoğlu S. and Tutuş, A. 2002: Situation of paper based waste in Turkey. In: Appropriate
Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries, vol. 1, edited by
G. Koacasoy, ISWA International Congress, İstanbul, pp. 419-426.
11. Özden, Ö. and İmamoğlu, S. 2001: The impact of secondary fibre on corrugated board and waste paper
classification system. 2nd International Packaging Congress and Exhibition Proceedings, 30 May-1 June
2001, İzmir, pp. 277-288.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Atik, C., Engin, M., Aydemir, C., İmamoğlu, S., 2015, Effect of Oil Based CMYK Process Inks on Tearing
Characteristics of Paper, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 65(1), 72-77.
2. Komut, O., İmamoğlu, S., Öztürk, A. 2013: Sarıçam tomruklarında mavi renklenme zararı ve satış fiyatı
üzerine etkileri. AÇÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14(2):283-291.
3. Karademir, A., Karahan, S., İmamoğlu, S., Ertaş, M., Aygan, A., Aydemir, C., Peşman, E. 2012: Kâğıt geri
dönüsümünde enzim ve ultrasonik enerji kullanımı, Tarih Kültür ve Sanat Arastırmaları Dergisi, 1(4):280-297.
4. İmamoğlu, S. ve Peşman, E. 2012: Flotasyon süresinin mürekkep giderme işlemi ve hamur kalitesine etkisi.
AÇÜ Orman Fak Derg, 13(2):250-269
5. Atik, C. ve İmamoğlu, S. 2006: Odun yongalarının beyaz çürüklük mantar ile ön işlem yapılmasının polisülfür
antrakinon kraft kağıt hamurunun dövme ve kağıt özeliklerine etkisi. İÜ Orman Fakültesi Dergisi, 56(2):93107
6. İmamoğlu, S., Atik, C. ve Karademir, A. 2005: Atık kağıt kullanan kağıt-karton fabrikalarında ortaya çıkan
mikrobiyolojik sorunlar. KAÜ Artvin Orman Fakültesi Derg, 6 (1-2):179-190.
7. Eroğlu, H., İmamoğlu, S. ve Acar, H. 2005: Kraft kağıt hamuru fabrikası kimyasal geri kazanma ünitesinde
oluşan anorganik atığın (kireç çamuru) orman yolu stabilizasyonunda değerlendirilmesi. KAÜ Artvin Orman
Fak Derg, 6 (1-2):146-154.
8. Atik, C. ve İmamoğlu, S. 2003: Influence of corn steep liquor in nutrient medium over productivity of
biopulping fungus ceriporiopsis subvermispora. Anadolu University Journal of Science and Technology, 4(1)
:89-92.
9. İmamoğlu, S. 2001: Atık ofis kağıtlarında flotasyon esaslı mürekkep giderilebilme etkinliğinin incelenmesi. İÜ
Orman Fakültesi Dergisi, 51(2):81-93.
10. Karademir, A. ve İmamoğlu, S. 2001: Kağıtların Doğal Yaşlanması ve Bazı Önemli Degradasyon
Reaksiyonları. KSÜ, Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(2): 98-108.
11. İmamoğlu, S. 2000: Kağıt kadar yaşlı bir hammadde-Atık kağıt. Laminart Dergisi, 8:146-148.
12. Gürboy, B. ve İmamoğlu, S. 1999: Laminatlar ve laminatlarda kağıt malzemenin kullanımı. Laminart Dergisi,
4:45-49.
1.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.
2.
3.
4.
5.
Bakır, D., İmamoğlu, S., 2014, Artvin Hamamlı ve Ardanuç Orman Depolarında Bulunan Tomrukların Fakkop
3d Akustik Tomografi (Odun Tomografi) Cihazı İle İncelenerek Kalite Sınıflarının Belirlenmesi, II. ULUSAL
AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, 22-24 Ekim, Isparta.
Bakır, D., İmamoğlu, S., 2014, Ultrasonik Test Teknikleriyle İncelenen Dikili Ağaç Odunlarindaki Ölçüm
Sonuçlarini Olumsuz Etkileyen Faktörler ve Çözüm Önerileri, II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE
SEMPOZYUMU, 22-24 Ekim, Isparta.
Karademir, A., Karahan, S., İmamoğlu, S., Ertaş, M., Aygan, A., Aydemir, C., Peşman, E., 2012. Kağıt Geri
Dönüşümünde Enzim ve Ultrasonik Enerji Kullanımı, Tüketim Toplumu ve Çevre Sempozyumu, Karabük
Üniversitesi, 16-17 Kasım 2012, Karabük, Türkiye, s: 688-709.
Peşman, E., İmamoğlu, S., Ersen, N., Güleç, T., Özcan, M. ve Ceylan, Ş. 2012. Kağit ve kağit geri dönüşümü
hakkinda ilköğretim öğrencilerinin bilgi düzeyinin ölçülmesi ve çevre bilincinin oluşturulmasi, Eğitim Odağında
Artvin Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2012, Cilt 1, ISBN No:978-605-62377-3-7 (Ed.: Demirel, F. ve Efe H.), s:
667-663.
Karademir, A., Varlibas, H., Çiçekler, M., Tutuş, A., ve İmamoğlu, S. 2011: Beyaz kağıt üretiminde dolgu
maddesi tutunma denemeleri. I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011, K. Maraş,
s: 187-194.
İmamoğlu, S., Kirci H., Atik, C., Karademir, A., Aydemir, C. ve Peşman, E., 2010: Flotasyon mürekkep
gidermede CMYK renk sistemlerinin uzaklaştırılma performansları, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi,
20-22 Mayıs 2010, Cilt: V, s: 2002-2012
7. Komut, O., İmamoğlu, S. ve Öztürk, A. 2010: Orman işletmeleri satış depolarında etkili olan zararlar ve
alınabilecek önlemler. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: I, s: 270-278.
8. Peşman, E., Kirci H, ve İmamoğlu, S. 2010: Atık gazete ve magazin kağıtlarının mürekkebinin giderilerek
yeniden değerlendirilmesinde kullanılan sodyum hidroksit miktarının hamurun kalıntı mürekkep miktarı, renk
ve verim değerleri üzerine etkisi. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: V, s:
1925-1933.
9. Peşman, E., İmamoğlu, S. ve Kirci H. 2010: Atık kağıtların yeniden değerlendirilmesinde mürekkep giderme
etkinliğini ölçmek için kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin karşılaştırılması. III. Ulusal Karadeniz
Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: V, s: 1934-1942.
10. İmamoğlu, S. ve Kayacan, B. 2002: Kağıt endüstrisinde lifsel hammadde kullanımı ve orman kaynakları
yönetimi. II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15-16 Mayıs 2002, Artvin. s: 999-1007.
11. İmamoğlu, S. ve Sürücü, D. 2002: Kağıt endüstrisinde sekonder lif kullanımı ve orman kaynaklarının
korunmasına etkisi. III. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrencileri Kongresi, 6-7 Mayıs, İstanbul. s: 269-279.
6.
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
Web of Science 2014 kayıtlarına göre 34 adet atıf almıştır.
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
No
Projedeki
Görev
Proje Adı
Destek türü
Destek
(TL)
Süre
1
Proje
Yürütücüsü
Atık kağıt hamurlarının formamidin sülfinik asit
(FAS) ile ağartılması
İÜ Araş. Fonu
791/07032000
5.000 20002002
2
Yardımcı
Araştırmacı
Biyolojik yöntemlerle yerli ağaç türlerinden kağıt
hamuru üretimi
İÜ Araş. Fonu
1549/16012001
60.000 20012004
3
Yardımcı
Araştırmacı
Ön muamele edilmiş selülozik lifler kullanarak kağıt DPT
iç yapıştırmasında elekte tutunma ve iç yapıştırma 2003K120730
performansının artırılması
183.000 20052008
4
Proje
Yürütücüsü
Ofis kağıtları üzerine ofset baskı makinesinde
TÜBİTAK-1001
basılan CMYK renk sistemine ait zemin baskı
106M292
mürekkeplerinin flotasyon esaslı sistemle giderilmesi
160.000 20062008
5
Yardımcı
Araştırmacı
Artvin il gelişme planı hazırlanması.
Teknik alt yapı sektörü raporu
DPTArtvin Valiliği
- 20052005
6
Yardımcı
Araştırmacı
Artvin il gelişme planı hazırlanması.
Sanayi sektörü raporu
DPTArtvin Valiliği
- 20052005
7
Koordinatör
Yardımcısı
Artvin Bitki Müzesi
DOKA/TR90/10
TURİZM001-361
8
Proje
Yürütücüsü
Artvin Çoruh Üniversitesi Merkezi Araştırma
Laboratuvarı Projesi
DPT/Altyapı
2010K120540
313.000 20112012
4.000.000 20092012
9
Uzman
Araştırmacı
Atık kâğıdın geri dönüşümüne uygulamalı yaklaşım TÜBİTAK-4004
ile ilköğretim öğrencilerinde çevre bilincinin
111B085
oluşturulması
60.000 20112012
10
Yardımcı
Araştırmacı
Ultrasonik enerji uygulaması ile karışık eski ofis
kağıtlarda flotasyon esaslı enzimatik mürekkep
giderme
TÜBİTAK-1001
111O296
200.000 20112013
11
Proje
Yürütücüsü
Artvin bölgesindeki dikili ağaç odunlarının hasarsız
test metotlarıyla incelenerek orman endüstrisinde
kullanılabilirliğinin araştırılması
ARTBAP
2011.F11.02.01
44.000 20112012
12
Proje
Yürütücüsü
Mürekkep uzaklaştırma işlemi sonrası ağartılan
ARTBAP
hamurların depolama koşullarının hamurun optik ve 2011.F11.02.02
sağlamlık özellikleri üzerindeki etkisi
95.000 20112014
13
Yardımcı
Araştırmacı
Atık gazete ve magazin kağıtlarının geri
dönüşümünde alkali kaynağı olarak sodyum
karbonat kullanılabilirliğinin araştırılması
ARTBAP
2011.F11.02.23
50.000 20112012
14
Araştırmacı
Türkiye ormancılığının geliştirilmesi için ormancılık
işletmeciliği ve sanayisinin, ormancılıkta kullanılan
ekipmanlar ve orman iş güvenliğinin incelenmesi
LEONARDO da
VINCI /2013-1TR1-LEO0250817
150.000 20132013
9.
İdari Görevler
İdari Görev
Görev Yeri
Yıl
Dekan Yardımcısı
Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi
2008-2009
Anabilim Dalı
Başkanı
Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü, Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim
Dalı
2008-2010
Bölüm Başkanı
Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü
2008-2011
Koordinatör
Artvin Çoruh Üniversitesi, FARABİ Programı
2009-2011
Genel Sekreter
Artvin Çoruh Üniversitesi
2009-2012
Koordinatör
Artvin Çoruh Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı
2009-2013
Anabilim Dalı
Başkanı
Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü, Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim
Dalı
2012-2013
Koordinatör
Yardımcısı
Artvin İli, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
2012-2014
Bölüm Başkanı
Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü
2012-2014
Dekan V.
Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
2013-2014
Dekan Yardımcısı
Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi
2014- …
Genel Sekreter V.
Bursa Teknik Üniversitesi
2015- …
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1.
2.
3.
Australian Pulp and Paper Industry Association (APPITA)
ÇEKÜD - Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği
Orman Mühendisleri Odası
11. Ödüller
1.
Nihat GÖKYİĞİT Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü - Mühendislik Bilimler Birincisi
(2014)
2. Artvin Çoruh Üniversitesi, Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2011)
3. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Destek Programı Ödülü (2006 - iki adet)
4. YÖK Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Bursu (1993 – 1996)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
2014-2015
Dersin Adı
Lif Üretim Teknolojisi (L)
Orman Ürünlerinden Faydalanama (L)
Kağıt Fabrikalarında Mikrobiyolojik
Sorunlar (YL)
Kağıt Üretim Teknolojisi (L)
Atık Kağıt Teknolojisi (L)
Kağıt ve Kartonlarda Test Yöntemleri
(YL)
Kağıt ve Karton ambalaj Üretim
Teknolojisi
Kağıt Üretiminde Mikrobiyolojik
Faaliyetler
Kağıt Endüstrisinde Geri Kazanım
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
2
2
2
0
Öğrenci
Sayısı
40
3
0
3
2
2
2
0
40
26
3
0
3
3
0
3
0
3
0
Mürekkep Giderme Teknolojisi
3
0
Kağıt ve Karton Testleri
3
0
Kağıt Fiziği
3
0
Lif Kalitesi ve Verim
3
0
Bahar
Not: Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
4.
5.
1.
Adı Soyadı:
Mustafa Kemal İŞMAN
2.
Doğum Tarihi:
10.11.1979
3.
Unvanı:
Yrd. Doç. Dr.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
2001
2005
2011
Akademik Unvanlar:
Derece
Alan
Üniversite
Yardımcı Doçent
UGMB
Ondokuz Mayız Üniversitesi
Yardımcı Doçent
Makine Mühendisliği
Bursa Teknik Üniversitesi
6.
Yıl
2011-2012
2012-
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve SCI Expanded)
1.
2.
3.
İşman, M.K., Pulat, E., Etemoğlu, A.B., Can, M. 2008. Numerical Investigation of Turbulent Impinging
Jet Cooling of a Constant Heat Flux Surface. Numerical Heat Transfer, Part A, 53: 1109-1132.
Etemoğlu, A.B., İşman, M.K., Can, M. 2010. Investigation Into the Effect of Nozzle Shape on the
Nozzle Discharge Coefficient and Heat and Mass Transfer Characteristics of Impinging Air Jets. Heat
and Mass Transfer, 46: 1395–1410.
Pulat, E., İşman, M.K., Etemoğlu, A.B., Can, M. 2011. Effect of Turbulence Models and Near-Wall
Modeling Approaches on Numerical Results in Impingement Heat Transfer. Numerical Heat Transfer,
Part B, 60: 486-519.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1.
Alkan, B., İşman, M.K., Aerodynamic Analysis of Rear Diffusers for a Passenger Car by Using CFD,
7th International Advanced Technologies Symposium(IATS’13), 30 October/1 November 2013,
İstanbul, Turkey
2.
Alkan, B., İşman, M.K., Hydrodynamic Design Optimization of an Autonomous Underwater Vehicle
based on Response Surface Methodology, 7th International Advanced Technologies
Symposium(IATS’13), 30 October/1 November 2013, İstanbul, Turkey
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
3.
Etemoğlu, A.B., İşman, M.K. 2004. Enerji Kullanımının Teknik ve Ekonomik Analizi. Mühendis ve
Makine, 529: 19-23.
Etemoğlu, A.B., İşman, M.K., Pulat, E., Can, M. 2004. Tek Yongalı Elektronik Cihazların Laminer ve
Türbülanslı Akışta Soğutulmalarının Analizi. Mühendis ve Makine, 535: 18-28.
Etemoğlu, A.B., Can, M., İşman, M.K. 2004. İleri Teknolojik Malzemelerin Isı Transferine Etkilerinin
İncelenmesi. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, 33: 26-30.
4.
5.
6.
7.
Etemoğlu, A.B., İşman, M.K. 2005. Bir Üniversite Yerleşkesi Kızgın Sulu Merkezi Isıtma Sisteminin
İşletme Sıcaklığı ve Basınç Kaybına Bağlı Yenilenmesi. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, 38:
28-33.
İşman, M.K., Pulat, E., Etemoğlu, A.B., Can, M. 2005. Çarpan Dikdörtgen Hava Jetlerinde Akış ve Isı
Transferi Karakteristiklerinin Sayısal Analizi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25(1): 17-24.
Etemoğlu, A.B., İşman, M.K., Can, M. 2006. Bursa ve Çevresinde Jeotermal Enerjinin Kullanabilirliğinin
İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 11(1): 55-64.
Geçim, S., Pulat, E., İşman, M.K., Etemoğlu, A.B. 2008. Çarpan Dikdörtgen Bir Hava Jetimde
Türbülans Modellerinin Karşılaştırılması ve İlgili Parametrelerin Isı Transferine Etkisi. Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 13(2): 69-84.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
İşman, M.K., Tek Yerine İki Hava Perdesi Kullanımının Teknik ve Ekonomik Analizi, Ulusal
İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu, 5/7 Eylül 2012, Balıkesir
İşman, M.K., Korukçu M.Ö., Pastakkaya, B., Yüksel, N., Isı Köprülerindeki Sıcaklık Dağılımlarının
Sayısal Olarak İncelenmesi, 11. Ulusal Tesisat Mühendisligi Kongresi, 17/20 Nisan 2013, İzmir
Korukçu M. Ö., İşman, M.K. Pastakkaya, B., Değişik Hava Hızı Değerleri Kullanılarak Yerden Isıtma
Yapılan ve Taze Hava Verilen Bir Ofis İçerisindeki Konfor Koşullarının Sayısal Analizi, 11. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17/20 Nisan 2013, İzmir
Korukçu M. Ö., Pastakkaya, B., İşman, M.K., Bir Otomobil Kabini İçerisinde Isıtma Süreci İçin Farklı
Hava Hızı Kullanımının Sayısal Analizi, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17/20 Nisan 2013,
İzmir
Pastakkaya, B., İşman, M.K., Korukçu M. Ö., Yamankaradeniz, R., İzmir ili İçin Güneş Enerjisi Kaynaklı
Absorbsiyonlu Isı Pompası Sistemi ile Isıtma-Soğutma Uygulamasının Sayısal Analizi, 11. Ulusal
Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17/20 Nisan 2013, İzmir
İşman, M.K., Korukçu M.Ö., Pastakkaya, B., Yüksel, N., Can, M., Örnek bir Çarpan Hava Jeti İçin
Türbülans Modellerinin Çözüm Süreleri Bakımından Değerlendirilimesi, 19. Isı Bilimi ve Tekniği
Kongresi, 9/12 Eylül 2013, Samsun
Pastakkaya, B., İşman, M.K., Korukçu M. Ö., Yamankaradeniz, R., Samsun ilinde Örnek bir Konut İçin
Güneş Enerjisi ile Soğutma-Isıtma Uygulamasının Sayısal Analizi, 19. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi,
9/12 Eylül 2013, Samsun
Yüksel, N., Avcı, A., İşman, M.K., Bir Isıl Enerji Depolama Sistemine Faz Değişim Malzemesinin Etkisi,
19. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 9/12 Eylül 2013, Samsun
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
1.
“Numerical Investigation of Turbulent Impinging Jet Cooling of a Constant Heat Flux Surface” isimli
yayın
19 Atıf
2.
“Investigation Into the Effect of Nozzle Shape on the Nozzle Discharge Coefficient and Heat and Mass
Transfer Characteristics of Impinging Air Jets” isimli yayın
5 Atıf
3.
“Effect of Turbulence Models and Near-Wall Modeling Approaches on Numerical Results in
Impingement Heat Transfer” isimli yayın
5 Atıf
8.
Projeler
1. Tekli ve Çoklu Çarpan Hava Jetlerinde Isı Transferinin Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi, ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP), Araştırma Projesi, M-2008/10, Yardımcı
Araştırmacı, 2010.
9.
İdari Görevler
10.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
MMO
11.
Ödüller
12.
Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
Termik Turbo Makineler
3
0
5
Isı Transferi
3
0
21
Malzeme Termodinamiği
3
3
3
3
0
0
0
0
20
3
25
5
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
2014-2015
İlkbahar
Taşınımla Isı Transferi
Termodinamik
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve
Isı Trasferi
1.
Adı Soyadı:
Ayşe Kalemtaş
2.
Doğum Tarihi:
13.06.1977
3.
Unvanı:
Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Seramik Mühendisliği
Anadolu Üniversitesi
2000
Y. Lisans
Seramik Mühendisliği
Anadolu Üniversitesi
2002
Doktora
Seramik Mühendisliği
Anadolu Üniversitesi
2009
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Alan
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Üniversite
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Yıl
2010-2015
2015-devam
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI)
·
·
·
·
·
·
Kalemtas, A., Topates, G., Ozcoban, H., Mandal, H., Kara, F., and Janssen, R., “Mechanical
Characterization of Highly Porous Beta-Si3N4 Ceramics Fabricated via Partial Sintering and Starch
Addition”, Journal of the European Ceramic Society, 33, 1507-1515, 2013.
Kalemtas, A., Topates, G., Bahadir, O., Kaya Isci, P. ve Mandal, H., “Thermal Properties of
Pressureless Melt Infiltrated AlN−Si−Al Composites”, Transactions of Nonferrous Metals Society of
China, 23, 1304-1313, 2013.
Arslan, G. and Kalemtaş, A., “Processing of Silicon Carbide-Boron Carbide-Aluminium Composites",
Journal of the European Ceramic Society, 29 (3), 473-480, 2009.
Ayas, E., Kalemtaş, A., Arslan, G., Kara, A. and Kara, F., “Spark Plasma Sintering of Si3N4-B4C
Composites”, Journal of the Ceramic Society of Japan, 116 [6] 727-731, 2008.
Kalemtaş, A., Kara, A., Kara, F., Mandal, H. and Aktug, B., “Joining of SiAlON Ceramics to Pyrex
Glass”, Silicates Industriels, 69 (7-8), 219-224, 2004.
Aksel, C. and Kalemtaş, A., “Investigation of Parameters Affecting Formation of Mullite from Kaolin”,
Key Engineering Materials, vol. 264-268, 117-120, 2004.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
·
Kalemtaş, A., Arslan,G. and Kara, F., “Pressureless Melt Infiltrated Non-Oxide Ceramic-Metal
Composites”, Key Engineering Materials, 403, 251−252, 2009.
·
Kalemtaş, A., Calis Acikbas, N., Kara, F., Mandal, H., Krnel, K. and Kosmac, T., “Interactions Between
AlN and SiAlON Ceramics”, Key Engineering Materials, 403, 97−98, 2009.
·
Ayas, E., Kalemtaş, A., Arslan, G., Kara, A. and Kara, F., “Spark Plasma Sintering of Si3N4-B4C
Composites”, Key Engineering Materials, 403, 225−226, 2009.
·
Altun, O., Boke, Y. E. and Kalemtaş, A., “Problems for Determining the Thermal Conductivity of TBCs
by Laser-Flash Method”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 30
(2), 115-120, 2008.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kalemtas, A., Arslan, G., Ayas, E. ve Kaya, Ü., “Processing of Co-Continuous B 4C-Al Composites”,
Advanced Materials World Congress, İzmir, 16-19 Eylül - 2013
Kalemtas, A. ve Arslan, G., “Alumina-Boron Carbide-Aluminum Composites”, Advanced Materials World
Congress, İzmir, 16-19 Eylül - 2013
Kalemtas, A., “Microstructural Investigation of Functional Gradient Porous Mullite Ceramics Produced
via Polymer Replica Method”, International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, 36 Eylül - 2013
Kalemtas, A., Arslan, G. ve Kara, F., “Processing of SiC–Si3N4–Al Composites”, 13th Conference of the
European Ceramic Society, 23-27 Haziran, Limoges, Fransa - 2013
Polat, O., Sivasli, S. and Kalemtas, A., “Properties of Porous Cordierite Ceramics Produced via Starch
Addition”, International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, 3-6 Eylül - 2013
Kalemtaş, A., Topates, G. and Bahadır, Ö., “Thermal Properties of Pressureless Melt Infiltrated SiCAlN-Si-Al Composites”, 13th Conference of the European Ceramic Society, 23-27 Haziran, Limoges,
Fransa. - 2013
Kalemtaş, A., Bahadır, Ö., Eren, E. and Arslan, G., “Non-Destructive Investigations of Non-Oxide
Ceramic-Metal Composites”, 13th Conference of the European Ceramic Society, 23-27 Haziran,
Limoges, Fransa. - 2013
Kaya Isci, P., Ulukut, S., Kalemtas, A., Arslan, G. ve Turan, S., TEM studies on pressureless Al melt
infiltrated B 4C−Al2O3 ceramic−metal composites, 15th European Microscopy Congress, 16−21 Eylül
2012, Manchester, United Kingdom.
Kalemtaş, A., Topates, G., Özcoban, H., Mandal, H., Kara, F., Schneider, G. A. and Janssen, R.,
“Processing and Mechanical Properties of Highly Porous b–Si3N4 Materials”, International Workshop on
Cellular Materials: Production, Characterisation and Applications, 16 Aralik 2011, Torino, Italya.
Kaya, P., Ulukut, S., Kalemtaş, A., and Arslan, G., “Characterization of Al2O3–B4C–Al Composites
Produced by Melt Infiltration Technique”, International Symposium on Boron, Borides and Related
Materials−ISBB İstanbul,Türkiye, 11–17 Eylül, 2011.
Kalemtaş, A., Arslan, G., Yurdakul, H., Turan, S. and Kara, F., “Transmission electron microscopy
investigations of AlN–Si–Al ceramic–metal composites”, Microscopy Conference MC 2011, Kiel,
Almanya, 28 Ağustos–2 Eylül, 2011.
Kalemtaş, A., Arslan, G., Yurdakul, H. and Turan, S., “Detailed TEM studies of active carbon added
Si3N4–Al composites”, Microscopy Conference MC2011, Kiel, Almanya, 28 Ağustos–2 Eylül, 2011.
Kaya, P., Kalemtaş, A., Arslan, G. and Kara, F., “TEM characterization of Si3N4–B 4C–SiC–Al
composites produced by melt infiltration technique”, Microscopy Conference MC2011, Kiel, Almanya,
28 Ağustos–2 Eylül, 2011.
Ulukut, S., Kaya, P., Kalemtaş, A., Turan, F. and Arslan, G., “Microstructural characterisation of
pressureless melt infiltrated aluminium oxide based ceramic–metal composites”, Microscopy
Conference MC 2011, Kiel, Almanya, 28 Ağustos–2 Eylül, 2011.
Kalemtaş, A., Topates, G., Bahadir, O., Kaya, P. and Mandal, H., “Thermal Properties of Pressureless
Melt Infiltrated AlN–Si–Al Composites”, XII. Conference and Exhibition of the European Ceramic
Society, Stockholm, İsveç, 19–23 Haziran 2011.
Kalemtaş, A., Arslan, G., Yurdakul, H., Turan, S. and Kara, F., “Reactive Wetting in Si3N4–Al System”,
XII. Conference and Exhibition of the European CeramicSociety, Stockholm, İsveç, 19–23 Haziran
2011.
Kalemtaş, A., Arslan, G., Yurdakul, H. and Turan, S., “TEM Investigations of In–Situ SiC Formation in
Si3N4–C–Al System”, XII. Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Stockholm,
İsveç, 19–23 Haziran 2011.
Arslan, G., Kalemtaş, A., Tuncer, N. and Yesilay, S., “Ballistic Protection Assesment of Pressureless
Melt Infiltrated B4C–Al Composites”, XII. Conference and Exhibition of the European Ceramic Society,
Stockholm, İsveç, 19–23 Haziran 2011.
Kalemtaş, A., Arslan, G.and Kara, F., “Prevention of Al4C 3 Formation in Infiltrated B 4C−SiC−Al
Composites by Si3N 4 Addition”, 3rd International Symposium on SiAlONs and Non–Oxides, Book of
Program and Abstracts, 97, 2010.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kaya, P., Yurdakul, H., Turan, S., Kalemtaş, A., and Arslan, G., “Analytical TEM Investigations of
Si3N4−Al Composites Produced by Reactive Melt Infiltration Technique”, 3rd International Symposium
on SiAlONs and Non−Oxides, Book of Program and Abstracts, 97, 2010. (Poster Yarışması 1.'lik
Ödülü)
Bahadir, O. and Kalemtaş, A., “Densification of Non−Oxide Ceramic Materials by Spark Plasma
Sintering”, 3rd International Symposium on SiAlONs and Non−Oxides, Book of Program and Abstracts,
105, 2010.
Kalpakci, I.C., Bolek, H., Kalemtaş, A., and Arslan, G., “Characterisation of the AlN−B 4C−Al Ceramic
Matrix Composite System”, 3rd International Symposium on SiAlONs and Non−Oxides, Book of
Program and Abstracts, 103, 2010.
Ozata, G. and Kalemtaş, A., “Production of SiC Molten Metal Filters by Polymeric Sponge Method”, 3rd
International Symposium on SiAlONs and Non−Oxides, Book of Program and Abstracts, 106, 2010.
Kivrak, S. and Kalemtaş, A., “Reaction bonded B4C and SiC ceramics materials for armor
applications”,3rd International Symposium on SiAlONs and Non−Oxides, Book of Program
andAbstracts, 107, 2010.
Kalemtaş, A., Ayas, E. and Arslan, G., “Spark Plasma Sintering of B 4C−Al Composites”, 11th
International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Programme and Book of
Abstracts, 136, 21−25 June, Krakow−Polland, 2009.
Kaya,P., Yurdakul, H., Kalemtaş, A.,Turan, S. and Arslan, G., “An Energy Filtered TEM Study of
Reactive MeltInfiltrated Si3N4−Al Composite”, XXIV Congress of the Spanish Microscopy Society,
Abstracts of the Joint Meeting of the Spanish and Portuguese Microscopy Societies, 299−300, 16−19
July, Segovia−Spain, 2009.
Kalemtaş, A., Arslan, G. and Kara, F., “Pressureless Infiltration of Non−Oxide Ceramic Compacts by
Aluminium”, The 9th International Symposium on Ceramic Materials and Components for Energy and
Environmental Applications The 4th Laser Ceramics Symposium: International Symposium on
Transparant Ceramics for Laser, Book of Program and Abstracts, 77, 10−14 November,
Shanghai−China, 2008.
Arslan, G., Kalemtaş, A., and Sanli, U.T., “Ballistic Impact Response of Pressureless Melt Infiltrated
B4C−Al Composites Against 7.62 Projectiles”, The 9th International Symposium on Ceramic Materials
and Components for Energy and Environmental Applications The 4th Laser Ceramics Symposium:
International Symposium on Transparant Ceramics for Laser, Book of Program and Abstracts, 32,
10−14 November, Shanghai−China, 2008.
Kalemtaş, A., Arslan, G., Kara, F.,“Production of AlN−B4C−Al Composites”, 10th International
Conference on Ceramic Processing Science, Abstracts & Program, 72, May 25−28, Inuyama−Japan,
2008.
Kalemtaş, A., Arslan, G. and Kara, F.,“Elimination of Al4C3 Phase Formation in the SiC−B 4C−Al
Composites”, 2ndInternational Symposium on SiAlONs and Non−Oxides, Program and Abstracts, 83,
December 2−5, Mie−Japan, 2007.
Kalemtaş, A., Açıkbaş, N.C., Kara, F., Mandal, H., Krnell, K. and Kosmac, K., “Interactions Between AlN
and SiAlON Ceramics”, 2nd International Symposium on SiAlONs and Non−Oxides, Program &
Abstracts, 84, December 2−5, Mie−Japan, 2007.
Ayas, E., Kalemtaş, A., Arslan, G. and Kara, A. “Si3N4−B4C Composites: Spark Plasma Sintering &
In−Situ Approaches”, High Performance Ceramics, Abstracts, 118, May 10−13, Changsha−China,
2007.
Arslan, G., Kalemtaş, A. and Yurdakul, H., “TEM Investigation of Silicon Carbide−Boron
Carbide−Aluminium Composites”, Electron Microscopy and Analysis Group Conference, Abstract Book,
71, September 3−7, Glasgow−UK, 2007.
Kalemtaş, A. and Kara,F., “Effect of Pre−Reaction of Oxide Additiveson Sintering and Microstructure of
SiAlONs”, IX. Ecers Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Abstract Book, 192,
Portoroz−Slovenia, 2005.
Kalemtaş, A. and Arslan, G.,“Processing and Properties of SiC−B 4C−Al Composites Produced by
Pressureless Infiltration”, IX. Ecers Conference and Exhibition of the European Ceramic Society,
Abstract Book, 171, Portoroz−Slovenia, 2005.
Aksel, C. and Kalemtaş, A., “The Investigation of Parameters Affecting Formation of Mullite from
Kaolin”, IX. Ecers Conference and Exhibition of the European Ceramic Society, Programme & Abstract
Book, 29 June−3 July, Istanbul−Turkey, 2003.
Kalemtaş, A., Kara, A., Kara, F.,Mandal, H. and Aktug, B., “Joining of SiAlON Ceramics to Pyrex
Glass”, Isn’t It 2003, Book of Abstracts, 75, Mons−Belgium, 2003.
Aksel,C. and Kalemtaş, A., “Formationof Mullite From Kaolin”, II. International Eskisehir Terra Cotta
SymposiumProceedings Book, Eskisehir−Turkey, 125−130, 2002.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
·
Güray, E. ve Kalemtaş, A., “Seramik Esaslı Zırhlar ve Mekanik Modellemeleri”, Seramik Türkiye,
sayı:46, 98-104, 2014.
·
Kalemtaş, A., Arslan, G. ve Kara, F., “Basınçsız Sızdırma Yöntemiyle AlN-Si-Al Seramik-Metal Karma
Malzemelerinin Üretimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 14, OZ5756, 353-356, 2014.
·
Kalemtaş, A. ve Arslan, G., “Seramik-Metal Karma Malzemelerin Basınçsız Sızdırma Yöntemiyle
Üretimi”, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı: 3, sf: 80-82, 2013.
·
Kalemtaş, A. ve Arslan, G., “Silisyum Karbür-Alüminyum Karma Yapılarında Alüminyum Karbür
Oluşumunun Taramalı Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Dergisi, 10(1), 249-257, 2009.
·
Arslan, G., Kalemtaş, A., Tunçer, N. ve Yeşilay, S., “Emdirme Sonrası Isıl İşlemlerin B4C-Al
Kompozitlerin Mikroyapı ve Özelliklerine Etkileri”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (1),
267-276, 2009.
·
Arslan, G. ve Kalemtaş, A., “Seramik Döküm Filtreleri”, Seramik Türkiye, 7, 138-142, 2005.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Kalemtaş, A., Arslan, G. ve Kara, F., Basınçsız Sızdırma Yöntemiyle AlN-Si-Al Seramik-Metal Karma
Malzemelerinin Üretimi, 22-24 Kasım, Afyonkarahisar-Türkiye, 2012.
Kalemtaş, A., Bahadır, Ö., Eren, E. ve Arslan, G., Basınçsız Sızdırma Yöntemiyle Üretilen SeramikMetal
Karma
Malzemelerin
Ultrasonik
Yöntemle
Karakterizasyonu,
22-24
Kasım,
Afyonkarahisar/Türkiye, 2012.
Kalemtaş, A., Arslan, G. ve Kara, F., AlN Esaslı Seramik−Metal Karma Yapıların Tepkin Emdirme
Yöntemiyle Üretimi, Uluslararası Katılımlı 26. Ulusal Kimya Kongresi, 1−6 Ekim, Fethiye-Muğla, Türkiye,
2012.
Kaya, P., Ulukut, S., Kalemtaş, A., “'Eriyik Emdirme Yöntemiyle Üretilmiş Al2O 3−B4C−Al Kompozitlerin
SEM ve STEM Teknikleri ile Karakterizasyonu”, 20. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 25−28 Ekim,
Kemer/Antalya, 2011. (Poster Yarışması 2.'lik Ödülü)
Kalpakçı, İ.C., Bölek, H., Kalemtaş, A. ve Arslan, G., “AlN−B 4C−Al Seramik Esaslı Karma Yapıların
Karakterizasyonu”, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 215, 22−25 Haziran, Trabzon,
2009.
Şimşek, E., Kaya, P., Turan, S., Arslan, G. ve Kalemtaş, A., “Al−AlN Karma Yapılarının İçyapı
Karakterizasyonu”, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı, 224, 22−25 Haziran, Trabzon,
2009.
Kaya, P., Yurdakul, H., Turan, S., Arslan, G. ve Kalemtaş, A., “Taramalı Geçirimli Elektron Mikroskobu
(STEM) ile Metal (Al) −Seramik (AlN) Karma Yapılarının İncelenmesi”, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi
Kongresi, Özet Kitabı, 227, 22−25 Haziran, Trabzon, 2009.
Uğuz, T., Turan, S., Arslan, G. ve Kalemtaş, A., “SiC−B4C−Si3N4−Al Karma Yapılarının Taramalı
Elektron Mikroskopi Teknikleriyle İncelenmesi”, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Özet Kitabı,
229, 22−25 Haziran,Trabzon, 2009.
Kaya, P., Yurdakul, H., Turan, S., Arslan, G. ve Kalemtaş, A., “Investigation of Aluminum Oxynitride
Phase in AlN−Al−Si Composites with Energy Filtered Transmission Electron Microscope”, 5. Ulusal
Nanobilim ve Nano Teknoloji Konferansı, Özet Kitabı, 318, 8−12 Haziran, Eskişehir, 2009.
Arslan, G., Kalemtaş, A., Tunçer, N., Yeşilay, S., Kara, F. ve Turan, S., “Bor Karbür−Alüminyum Esaslı
Zırh Sistemlerinin Balistik Performansının Belirlenmesi”, SAVTEK 2008 Savunma Teknolojileri
Kongresi, Ankara, 91−98, 2008.
Arslan, G. ve Kalemtaş, A., “Silisyum Karbür−Bor Karbür−Alüminyum Kompozitlerin Üretimi”, IV.
Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri (SERES 2007) Bildiriler Kitabı,
129−130, 2007.
Arslan, G. ve Kalemtaş, A., “SiC−B4C−Al Kompozitlerin Üretimi”, Uluslararası Katılımlı VI. Seramik
Kongresi Bildiriler Kitabı, 319, Sakarya, 2006.
Kalemtaş, A., Arslan, G. ve Kara, F., “Basınçsız İnfiltrasyonla SiC−B 4C−Al Kompozitlerinin Üretimi ve
Özellikleri”, SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, 493−500, 2006.
Arslan, G., Kara, F., Turan, S., Kalemtaş, A. ve Tunçer, N., “Bor Karbür−Alüminyum Kompozitlerin
Balistik Performansı”, SAVTEK 2006 Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, 363−370, 2006.
·
Arslan, G., Kara, F., Turan, S., Tunçer, N., Kalemtaş, A., “Seramik Metal Kompozit Zırh Sistemleri”, Milli
Savunma Bakanlığı Ar−Ge ve Teknoloji Daire Başkanlığı Zırh Teknolojileri Semineri, 24−32, Ankara,
10−11 Mart, 2005.
·
Taşdelen, B., Arslan, G., Tunçer, N., Kalemtaş, A., Kara, F., “Seramik Metal Kompozit Zırhlarının
Üretimi” SAVTEK 2004 Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, 31−38, 2004.
·
Kalemtaş, A., Kuşhan, Ş.R. ve Mandal, H., “Çekirdeklendirme Isıl İşleminin Alfa−SiAlON Seramiklerinin
Tane Morfolojisi Üzerine Etkisi”, Uluslararası Katılımlı V. Seramik Kongresi Bildiriler Kitabı, 278−284,
2001.
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
·
Sodyum Borat Bağlı Gözenekli SiC-Si3N4 Kompozitlerin Üretim ve Karakterizasyonu, Tübitak 3501
Projesi, Yönetici, Proje No: 114M510, 2014-devam ediyor.
·
Mineral Takviyeli Polimer Esaslı Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Elektromanyetik Radyasyon
Zırhı Olarak Kullanılabilirliğinin Incelenmesi, Tübitak Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje No:
213M323, 2014.
·
B4C Esaslı Fonksiyonel Aşamalı Seramik-Metal Karma Malzemelerin Üretim ve Karakterizasyonu,
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Gürsoy
ARSLAN, 2014.
·
Ağ Yapıya Sahip B 4C−Al Karma Yapıların Basınçsız Emdirme Yöntemiyle Üretilmesi, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Yönetici, Proje No: 12/134, 2014.
·
AlN−Al−Si Karma Yapıların Isıl İletkenliğinin Belirlenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projesi, Yönetici, Proje No: 10/30, 2012.
·
Tepkin Emdirmeyle Üretilen Seramik Matrisli Karma Yapıların Geçirimli Elektron Mikroskobu Teknikleri
ile İncelenmesi, Tübitak Araştırma Projesi, 108M194, Araştırmacı, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Gürsoy
ARSLAN, 2012.
·
Silisyum Nitrür−Bor Karbür−Alüminyum Sisteminde Kompozit Malzemelerin Geliştirilmesi, Anadolu
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ferhat KARA, Proje No:
060203,2009.
·
Bor Karbür−Alüminyum Kompozit Zırhların Balistik Performansının Belirlenmesi, Tübitak Araştırma
Projesi, 105M349, Araştırmacı, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Gürsoy ARSLAN, 2008.
·
Fonksiyonel Aşamalı SiAlON Seramiklerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi, Tübitak Destekli,
Türkiye−Slovenya Uluslararası İkili İşbirliği Projesi, 104T248, Araştırmacı, Proje Yöneticisi: Prof. Dr.
Hasan MANDAL, 2008.
·
Yüksek Azot Gaz Basıncı Altında SiAlON Seramiklerinin Sinterleme Davranışının Belirlenmesi, Anadolu
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan MANDAL,
040253, 2007.
·
Bor Karbür ve Silisyum Karbür Esaslı Zırhların Üretimi ve Karakterizasyonu, Anadolu Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Gürsoy ARSLAN, 030235, 2006.
·
Eskişehir Kızılcaören Nadir Toprak Elementlerinin Kazanımı ve SiAlON Esaslı Malzemelerde Kullanım
İmkanının Araştırılması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Proje Yöneticisi:
Prof. Dr. Hasan MANDAL, 000220, 2002.
·
SiAlON Isı Plakası ve Çevresinde Camdan Oluşan Isıtıcı Ocak Üst Plakasının Geliştirilmesi, Tübitak
Seramik Araştırma Merkezi Projesi, Araştırmacı, Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Hasan MANDAL,
P−2001/09, 2002.
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Bölüm Başkan Yardımcılığı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Yıllar
2014-2015
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
·
31 Ekim 2013 tarihinde, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından İstanbul Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen “Metalik Fikirler II” isimli Ar–Ge Proje Yarışmasında
Akademisyen kategorisinde I.’lik ödülü. [Projenin ismi: “Personel koruma amaçlı hafif ve ekonomik
seramik metal kompozit zırhların üretimi”. Proje ekibi: Yard. Doç. Dr. Ayşe KALEMTAŞ (Yönetici), Doç.
Dr. Gürsoy Arslan (Araştırmacı)]
·
Tübitak 2219 – Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu [10 Ay, Hamburg University of
Technology (TUHH), Hamburg–Almanya]
·
Kaya, P., Ulukut, S., Kalemtaş, A., Arslan, G. ve Turan, S., “Eriyik Emdirme Yöntemiyle Üretilmiş Al2O3–
B4C–Al Kompozitlerin SEM ve STEM Teknikleri ile Karakterizasyonu”, 20. Ulusal Elektron Mikroskopi
Kongresi, 25–28 Ekim, Kemer/Antalya, 2011. (Poster Yarışması 2.'lik Ödülü)
·
Kaya, P., Yurdakul, H., Turan, S., Kalemtaş, A., and Arslan, G., “Analytical TEM Investigations of Si3N4–
Al Composites Produced by Reactive Melt Infiltration Technique”, 3rd International Symposium on
SiAlONs and Non–Oxides, 2010. (Poster Yarışması 1.'lik Ödülü)
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
MME 2511 Glass and Glass-Ceramics
3
---
2
Güz MME 2011 Ceramic Materials I
3
---
29
MME 3013 Composite Materials
3
---
Güz MME 4009 Application of
Materials Processing and Design I
0
3
1
MME208 Phase Diagram
3
---
26
MME 2003 Ceramic Materials I
3
---
32
MME 3504 Composite Materials
MME 3512 Phase Diagrams
MME3508 Materials Characterization
Techniques
MME1002 Materials in Practice
MME2008 Ceramic Materials II
3
3
-----
17
10
3
---
10
2
3
-----
44
30
Güz
2014-2015
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
1.
Adı Soyadı: Arif KARADEMİR
2.
Doğum Tarihi: 1970
3.
Unvanı: Prof. Dr.
4.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Orman Endüstri Müh.
Kağıt Teknolojisi
Kağıt Teknolojisi
Üniversite
Yıl
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
1992
University of Manchester Institute of
ScienceandTechnology (UMIST)
University of Manchester Institute of
ScienceandTechnology (UMIST)
1996
2001
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2001
Doçentlik Tarihi
:2007
Profesörlük Tarihi
6.
:2013
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Özdemir, F., “Ofis, Oluklu, Kuşe ve Gazete Atık Kağıtlarına Reçine ve Şap İlavesinin Kağıt Özelliklerine
Etkilerinin Araştırılması” Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, 2006.
Karahan, S., “Ön Modifikasyon İşlemi İle Kağıt İç Yapıştırma İşleminin İyileştirilmesi”,
Sütçüimam Üniversitesi, 2008.
Kahramanmaraş
Varlıbaş, H, “Lif Modifikasyon İşleminin Retansiyon Üzerine Etkileri”, Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi,
2010.
Bucak, İ. “Tekstil Artıklarının Kağıt Kuşelemesinde Değerlendirilmesi”, Kahramanmaraş Sütçlüimam Üniversitesi,
2014 (Eş Danışman).
Yetiş, F. “Enzim Kullanımının Bazı Baskılı Kağıtlarda Mürekkep Giderme Üzerine Etkisi”, Kahramanmaraş
Sütçlüimam Üniversitesi, 2014 (Eş Danışman).
Hezer, E., B.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 2014. (Ders
Aşamasında)
Üngör, İ.Ç., B.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ürünleri Yüksek Lisans Programı, 2014. (Ders Aşamasında)
Doğan, D.Ö., B.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Ürünleri (İngilizce) Yüksek Lisans Programı, 2014. (Ders
Aşamasında)
6.2. Doktora Tezleri
Karahan, S., “Ultrasonik enerji ve enzim kullanımının lazer baskılı ofis kâğıtlarından yüzdürme esaslı mürekkep
giderme işlemi üzerine etkileri” Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi, 2012.
Varlıbaş, H., “Kağıt kuşelemesi için su ve yangın geciktirici emülsiyon geliştirilmesi”, Kahramanmaraş
Sütçüimam Üniversitesi, 2010- Devam ediyor (Eş Danışman).
Yetiş F., B.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Doktora Programı, 2015. (Ders
Aşamasında)
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)
10. KARADEMIR, A., VARLIBAŞ, H, and KARAHAN, S., 2012. A Study on Some Properties of Thin
Biocomposite Made From Unbeaten Wood nad Non-Wood Pulps, Science and Engineering of
CompositeMaterials, 19(3):287-293.
11. KARADEMIR, A., AYDEMIR, C. and YENIDOGAN, S., 2011. Evaluation of Sound Absorption, Printability
and Some Mechanical Properties of Thin Recycled Cellulosic Sheets Containing Wool, Ceramic Fibre and
Cotton Dust, International Journal of Polimeric Materials, 61(5):357-370.
12. AYDEMIR, C.,KARADEMIR, A., KOCAK, D. and YENIDOGAN, S., 2011. Effects of luffa cylindirica fibres on
some mechanical and printability properties of handsheets, Asian Jounal of Chemistry, 23(11):4925-4931.
13. KARADEMIR, A., YENIDOGAN, S. and AYDEMIR, C. 2011. Sound Absorption and Print Density Properties
of Recycled Sheets Made from Waste Paper and Agricultural Plant Fibres, African Journal of Agricultural
Research, 6(28):6073-6081.
14. AYDEMIR, C.,KARADEMIR, A.and IMAMOGLU, S., 2010. Effects of filler contentand coating on the water
and oil-based ink interactions with paper surface, International Journal of Polimeric Materials, 59(11):891901.
15. ÇOPUR, Y., TOZLUOĞLU, A. andKARADEMIR, A., 2007. Pulping of Licorice (GlycyrrhizaGlabra): An
alternative raw material to produce pulp, Cellulose Chemistry and Technology,41(2-3):155-159.
16. I’ANSON, S.J.,KARADEMIR, A., and SAMPSON, W.W., 2006. Specific Contact Area and the Tensile
Strength of Paper, APPITA Journal, 59(4):297-301.
17. IMAMOGLU, S. andKARADEMIR, A., 2006. Fatigue of Fibrous and Polymer Impregnated Fibrous Networks
Subjected to Cyclic Loading, APPITA Journal, 59(3):218-224.
18. KARADEMIR, A., CHEW, Y.S., HOYLAND, R.W. and XIAO, H. 2005. Influence of Fillers on Sizing Efficiency
and Hydrolysis of Alkyl Ketene Dimer, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 83(3): 603-606.
19. KARADEMIR, A., HOYLAND, R.W., H., XIAO, H. and WISEMAN, N. 2004. A Study on the Effects of AKD
and Ketone on Paper Sizing and Friction, APPITA Journal, 57(2):116-119.
20. KARADEMIR, A., HOYLAND, R.W., 2003. The Sizing Mechanism of AKD and Its Effects on Paper Friction,
APPITA Journal, 56(5):380-384.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
KARADEMIR, A., VARLIBAŞ, H, KARAHAN, S. and AYDEMIR, C., 2011. Pre-Treatment of Cellulosic Fibres
with Some Chemicals for Effective Sizing, O-Papel, 72(8):63-65.
IMAMOGLU, S.,KARADEMIR, A., ATIK, C. and MOGOLLON, G. 2004: Failure mechanism in newsprint
subjected to cyclic loading and crack retardation by impregnated polymer obstacle. O Papel, 65(10):97-107.
KARADEMIR, A., IMAMOGLU, S. and PRIEST, D.J., 2002. An Overview on the Paper Deterioration,
Inpaper International Journal, 6(1):15-20.
KARADEMIR, A., IMAMOGLU, S., 2003. Friction phenomenon in paper, reasons and solutions, Inpaper
International Journal, 7 (1): 25-31.
KARADEMIR, A., IMAMOGLU, S. and CETIN, N.S., 2004. Crack Propagations and Fatigue Characteristics
of Some Handmade Papers. Turkish J. of Agriculture and Forestry, 28(2): 115-124.
KARADEMIR, A., 2002. QuantitaveDetermination of Alkyl Ketene Dimer (AKD) Retention in Paper Made on
a Pilot Paper Machine. Turkish J. of Agriculture and Forestry, 26(5):253-260.
KARADEMIR, A.,OZDEMIR, F. And IMAMOGLU, S. 2006. Effects of alum-rosinsizing on the some waste
paper grades, Biotechnology, 6(1):148-152.
KARADEMIR, A.,and IMAMOGLU, S., 2007. Effects of Dry Strength Resin and Surfactant Addition on the
Paper Made From Pulps with Different Freeness Level, Journal of AppliedScience, 7(4):484-488.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1.
2.
3.
4.
AYDEMIR,
C.,KARADEMIR,
A.,
VARLIBAŞ,
H.
and
IMAMOGLU,
S.,
2010.
Solid
DensityandDotGainProperties of Alkali SizedSomeRecycledPapers. XXI TECNICELPA Conference
andExhibition / VI CIADICYP 2010, 12-15 October,2010, Lisbon, Portugal, pp:255.
IMAMOGLU, S., KARADEMIR, A., PESMAN, E. and AYDEMIR, C., 2010. Effects of FAS Deinking on
theRemoval of Main Colour of Oil-BasedInksfromUncoatedandCoated Office Papers. XXI TECNICELPA
Conference andExhibition / VI CIADICYP 2010, 12-15 October 2010, Lisbon, Portugal, pp:221.
KARADEMIR, A., VARLIBAŞ, H., KARAHAN, S. and AYDEMIR, C., 2010. Pre-treatments of
CelluloseFibreswithSomeChemicalsforEffectiveSizing. XXI TECNICELPA Conference andExhibition / VI
CIADICYP 2010, 12-15 October 2010, Lisbon, Portugal, pp:81.
AYDEMİR, C.,KARADEMIR, A., YENİDOĞAN, S. and KOÇAK, D. 2010. Effects of variousfibres in a
thinbiocompositematerial. 2nd Int. Symp. on Sustainable Development (ISSD 2010), 8-9 June 2010,
Sarajevo, BosniaandHerzegovina, Vol:ScienceandTechnology, pp:787-792.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
KARADEMIR, A., VARLIBAŞ, H., KARAHAN, S. and İMAMOĞLU, S. 2010. Adsorption of sizingemulsion on
variouscellulosicfibres. 2nd Int. Symp. on Sustainable Development (ISSD 2010), 8-9 June, 2010, Sarajevo,
BosniaandHerzegovina, Vol:ScienceandTechnology, pp:780-786.
KARADEMIR, A., KARAHAN, S., AYDEMİR, C., YAVUZ, S. and VARLIBAŞ, H. 2010. Trials of
SomePlantDyes on CellulosicFibresandBoards, The 1st International Symposium on Turkish&Japanese
Environment andForestry, 4-6 November 2010, Trabzon, pp:1514.
KARADEMIR, A., VARLIBAŞ, H. and KARAHAN, S. 2010. Effects of Premodification of CellulosicFibres on
theQuality of Backwater in a Papermachine, The 1st International Symposium on Turkish&Japanese
Environment andForestry, 4-6 November 2010, Trabzon, pp:1680.
KARADEMIR, A., KARAHAN, S., VARLIBAŞ, H. and ERTAŞ, M. 2009. Effects of fiber treatments on
thepapersizingandenvironment. 3rd Int. City Break Conf.,AthensInst. forEducationandResearch, 16-19
October,Athens, Greece.
AYDEMİR,
C.,
ÖZOMAY,
Z.,
KARADEMIR,
A.
2009.
Effects
of
coating
on
thesurfaceroughnessandprintdensityproperties of paper. 3rd Int. City Break Conf.,AthensInst.
forEducationandResearch, 16-19 October,Athens, Greece.
IMAMOGLU, S., KARADEMIR, A., KIRCI, H. and PESMAN, E. 2005. Performance of Recycled Fibre on the
Runnability of Paper Machine. Proceeding of First International Workshop,Novel Technologies in Pulp and
th
th
Paper IndustryTurkey, 28 -29 September 2005, Kahramanmaraş, Turkey, pp. 85-97.
KARADEMIR A.and IMAMOGLU S., 2005. Sizing of lignocellulosicfibers in papermaking.Proceeding of First
International Workshop,Novel Technologies in PulpandPaperIndustryTurkey, 28 th-29 thSeptember 2005,
Kahramanmaraş, Turkey, pp. 1-13.
KARADEMIR, A., CETIN, N. S., TUTUS, A., OZMEN, N., KURT, R. AND MENGELOGLU, F. 2003. Effects
of CaCO 3Loading on SomeProperties of WoodfreePapers, International Conference WPP 2003,
ChemicalTechnology of Wood, PulpandPaper, Brastislava, Slovak Republic, pp:184-188.
CETIN, N. S.,A. KARADEMIR, S. IMAMOGLU, N. OZMEN, A. TUTUS, F. MENGELOGLU, AND R. KURT.
2003.Characterisation of theDeformationalBehaviour of Fibrous Network, International Conference WPP
2003, ChemicalTechnology of Wood, PulpandPaper, Brastislava, Slovak Republic, pp:214-219.
MENGELOGLU, F., R. KURT, N. OZMEN, N. S. CETIN, A. TUTUS VE A. KARADEMIR., 2003. Recycling of
CCA TreatedLumber in theManufacture of Flakeboard’, International Conference WPP 2003,
ChemicalTechnology of Wood, PulpandPaper, Brastislava, Slovak Republic, pp:259-262.
OZMEN, N., N. S. CETIN, F. MENGELOGLU, F., R. KURT, A. KARADEMIR, VE A. TUTUS., 2003.
TheEffect of TestingTemperature on theBondingStrength of WheatStrawResins, International Conference
WPP 2003, ChemicalTechnology of Wood, PulpandPaper, Brastislava, Slovak Republic, pp:269-273.
KARADEMIR, A.,IMAMOGLU S. and TUTUS, A., 2002. Situation of paperbasedwaste in Turkey. In:
AppropriateEnvironmentaland Solid Waste Management and Technologies forDevelopingCountries, vol. 1,
editedby G. Koacasoy, ISWA International Congress, İstanbul, pp:419-426.
IMAMOGLU,
S.
andKARADEMIR,
A.,
2002.
Thecharacterizationanddisposalmethods
of
theflotationdeinkingsludge in therecycled fiber mill. In: AppropriateEnvironmentaland Solid Waste
Management and Technologies forDevelopingCountries, vol. 3, editedby G. Koacasoy, ISWA International
Congress 2002-Istanbul, pp:1493-1500.
KARADEMIR, A., HOYLAND, R.W., H., XIAO, H. AND WISEMAN, N., 2002. TheMechanism of AKD
andKetoneSizing. Proceedings of 56 th APPITA Annual Conference, March 18-20 2002, Rotorua-New
Zealand, pp.409-415,
TUTUS, A. ve KARADEMIR, A., 2002. Kağıt Fabrikası Atıklarının Çevreye Olan Zararları ve Arıtılması, 4.
GAP Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2002, Şanlıurfa. Cilt:2, Sayfa:1333-1339.
KARADEMIR,
A.,and
TUTUS,
A.,
2002.
ProductionpfPulpandPaperfromAgriculturalPlantResidiuesGenerated in GAP Region, Proceedings of 4. GAP
EngineeringCongresses, Şanlıurfa. Vol:2, pp:1327-1332.
KARADEMIR, A. AND R. KURT., 2002. Alkali PapermakingandSome New Alkali InternalSizingAgents,
Proceedings of 4. GAP EngineeringCongresses, Şanlıurfa. Vol:2, pp:1638-1644.
KURT, R. AND A. KARADEMIR., 2002.GluedLaminatedTimber (Glulam) andTheirUseforBuilding
Construction, Proceedings of 4. GAP EngineeringCongresses, Şanlıurfa. Vol:2, pp:1592-1598.
KURT,
R.,
ANDKARADEMIR,
A.,
2006.AlternativeUtilization
of
AgriculturalResiduesandFastGrowingTreeSpecies
in
theSoutheasternAnatolianRegion’,
Sustainable
Development and New Technologies forAgriculturalProduction in GAP Region, Şanlıurfa, Türkiye,
(ExtendedAbstract Poster).
KARADEMIR, A., N. S. CETIN, R. KURT VE N. OZMEN, 2002. ‘BiomassPotential of Turkey’, First
International Ukrainian Conference on BiomassforEnergy, Kyiv, Ukraine.
KARADEMIR, A., N. S. CETIN, R. KURT VE N. OZMEN, 2002. A Step Forwardto Be Energy Self-Efficient;
WastestoEnergy in SEKA Akdeniz PaperMill, First International Ukrainian Conference on BiomassforEnergy,
Kyiv, Ukraine. B26. ÖZMEN, N., N. S. ÇETIN, A. KARADEMIR VE R. KURT, 2002. ‘An Overview of
CharcoalResources in Turkey’, First International Ukrainian Conference on BiomassforEnergy, Kyiv, Ukraine.
26. KURT, R.,A. KARADEMIR, N. S. CETIN AND N. OZMEN, 2002. ‘PotentialUtilisation of WoodResidue in
Turkey’, First International Ukrainian Conference on BiomassforEnergy, Kyiv, Ukraine.
27. PRIEST, D.J.,STANLEY, J.andKARADEMIR, A., 1997. Characteristics of Twentieth-Century LigninContainingPublicationPapers, TheProceedings of TheInstitute of PaperConservationFourth International
Conference, London-UK, pp.291-297.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
3.
4.
İMAMOĞLU, S.,ATİK, C ve KARADEMİR, A., 2005. Atık kağıt kullanan kağıt-karton fabrikalarında ortaya
çıkan mikrobiyolojik sorunlar. KAÜ, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 6(1-2):179-190.
KARADEMİR, A., 2001. MassConservation of Archivaland Library Materials, KSÜ, Fen ve Mühendislik
Dergisi, 4(2): 109-118.
KARADEMİR, A., İMAMOĞLU, S., 2001. Kağıtların Doğal Yaşlanması ve Bazı Önemli Degradasyon
Reaksiyonları, KSÜ, Fen ve Mühendislik Dergisi, 4(2): 98-108.
KARADEMİR, A., AKGÜL, M., ve TUTUŞ, A., 2002. Kağıt Endüstrisinde Enzim Kullanımına Genel Bir Bakış,
Bölüm 1:Enzimlerin Kabuk Soyma, Liflerin Modifikasyonu ve Çözünebilir Hamur Üretiminde Kullanımı, KSÜ
Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(1):61-72.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.
KARADEMİR, A., VARLIBAS, H., NAĞAŞ, G. and LEBLEBİCİ, A., 2010. Kağıt Fabrikalarında Atık Su
Arıtmasında Yeni Bir Yaklaşım: PAC-S. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin,
Cilt:V, Sayfa:1993-2001.
2. KARADEMİR, A., VARLIBAS, H., ERTAŞ, M. and KARAHAN, S., 2010. Okside Nişasta, CMC ve
Mukavemet Artırıcının TestlinerKuşelemesinde Kullanılma Denemeleri. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık
Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Cilt:V, Sayfa:1985-1992.
3. İMAMOGLU S., KIRCI, H., ATİK C., KARADEMİR, A., AYDEMİR, C. ve PEŞMAN, E. 2010. Flotasyon
Mürekkep Gidermede CMYK Renk Sistemlerinin Uzaklaştırılma Performansları. III.Ulusal Karadeniz
Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Cilt:V, Sayfa:2002-2012.
4. KARADEMİR, A., KARAHAN, S., VARLIBAS, H. And ERTAS, M., 2008. Internalsizingperformance of
somepulps. Proceeding of 1. NationalEucalyptus Symposium,15-17 April 2008, Tarsus, Turkey.,pp: 259-267.
5. ALBARRAN, E., COLODETTE, J.C., MOGOLLON, G., andKARADEMİR, A. 2008. Effects of Xylans on
theRefinability, PhysicalandMechanicalProperties of Eucalyptus Kraft Pulps. Proceeding of 1.
NationalEucalyptusSymposium, , 15-17 April 2008, Tarsus, Turkey. pp:268-273.
6. KARADEMİR, A., TUTUŞ, A. and MENGENOĞLU, F., 2003. AKD AbsorptionProperties of Kaolen, CaCO3,
and TiO2, Prooceedings of XI NationalClaySymposium, 3-6 September, İzmir, Turkey, pp:537-549.
7. TUTUŞ, A. ve KARADEMIR, A., 2003. Kağıt Endüstrisinde Kaolenin Kullanımı, XI Ulusal Kil Sempozyumu,
3-6 Eylül 2003, İzmir, Sayfa:529-536.
8. KARADEMİR, A., ÖZMEN, N. ve ÇETİN, N.S. 2002. Kağıtın Sürtünme Testinde, Test Ağırlığı ve Test
Hızının Etkisi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı,
Artvin, Cilt:3, Sayfa:1085-1091.
9. KARADEMİR, A., ÇETİN, N.S. ve ÖZMEN, N. 2002. Alkil Keten Dimerin Kağıdın Sürtünme Özelliğine Etkisi
Kağıtın, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Artvin,
Cilt:3, Sayfa:1085-1091.
10. ÖZMEN, N., ÇETİN, N.S. ve KARADEMİR, A., 2002. Yüzey Aktifleştirilmiş Kaplama Şeritlerinin Mekaniksel
Özellikleri ve Bağlanma Kalitelerinin İncelenmesi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal
Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Artvin, Cilt:3, Sayfa:891-898.
11. ÇETİN, N.S., ÖZMEN, N., ve KARADEMİR, A., 2002. Karaçam ve Sarıçam Odunlarına Anhidrit
Modifikasyonları ile Boyutsal Sabitlik Kazandırılması, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi, II. Ulusal
Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Artvin, Cilt:3, Sayfa:1017-1026.
12. ÇETİN, N.S., ÖZMEN, N., ve KARADEMİR, A., 2002. Yenilenebilir Lif Kaynaklarından RTM Teknoılojisi ile
Otomotiv Endüstrisi için Bitkisel Lif-Plastik Kompozitlerin Üretimi, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman
Fakültesi, II. Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Artvin, Cilt:3, Sayfa:1102-1109.
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
Web of Science 2014 kayıtlarına göre 38 adet atıf almıştır.
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
1.
Ultrasonik Enerji Uygulaması ile Karışık Eski Ofis KağıtlardaFlotasyon Esaslı Enzimatik Mürekkep Giderme,
TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 1110296, Proje Yürütücüsü, 2011 (Devam ediyor).
2. Atık Kağıt Kullanan Kağıt Fabrikalarında Elekte Tutunma ve Elek Altı Su Kalitesine Bağlı Deposit
Oluşumlarının Önlenmesi, TÜBİTAK- Kariyer Projesi, Proje No: 105M273, Proje Yürütücüsü, 2006.
3. Ön Muamele Edilmiş Selülozik Lifler Kullanarak Kağıt İç Yapıştırmasında Elekte Tutunma ve İç Yapıştırma
Performansının Artırılması, DPT Projesi, Proje No: 2003K120730, Proje Yürütücüsü, 2005.
4. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi Tarımsal Atıklarının Hurda Kağıt Karışımı ile Kağıt Endüstrisinde
Değerlendirilmesi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No:2003/7-51, Proje Yürütücüsü, 2003.
5. Ofis Kağıtları Üzerine Ofset Baskı Makinesinde Basılan CMYK Renk Sistemine Ait Zemin Baskı
Mürekkeplerinin Flotasyon Esaslı Sistemle Giderilmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106M292, Yardımcı
Araştırmacı, 2009.
6. RTM Teknolojisi ile Lignoselülozik Liflerden Otomotiv Parçaları Üretimi, TÜBİTAK Projesi, Proje No:
106M037, Yardımcı Araştırmacı, 2009.
7. Yukarı ve Orta Ceyhan Havzasında Sürüdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Teknoloji Merkezi Alt
Yapısının Oluşturulması, DPT Proje No:2008K120760, Yardımcı Araştırmacı, 2008.
8. Buğday Saplarından Kraft-Sodyumborhidrür Yöntemiyle Kağıt Hamuru Üretimi Ve Oksijen-Sodyum
PerboratMonohidrat İle Ağartılması, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, Proje No: BOREN-2006-Ç-01,
Yardımcı Araştırmacı, 2008.
9. Bor Bileşikleri Kullanılarak Yanmaya Dayanıklı Odun/Plastik Kompozitleri Üretimi, Ulusal Bor Araştırma
Enstitüsü Projesi, Proje No: BOREN-2006-38-Ç-37-22, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
10. Ekonomik Binalar İçin Yüksek Oranda Biokütle Kullanılarak Biokütle-Geri Dönüşüm Plastik Profil ve Panel
Yapımı. TÜBİTAK Proje No: 109 O 471, Yardımcı Araştırmacı, 2009.
9.
İdari Görevler
1. Rektör, Bursa Teknik Üniversitesi
2. Rektör Yardımcısı, Bursa Teknik Üniversitesi
3. Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü; Bursa Teknik Üniversitesi
4. Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı; Bursa Teknik Üniversitesi
5. Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi,Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü
6. Stratejik Planlama Komisyonu Üyesi; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi,Orman
Endüstri Mühendisliği Bölümü
7. Erasmus/Socrates Programı, Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü, Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi
8. AB Yedinci Çerçeve ve MarryCury Programı, Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Koordinatörü,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi
9. Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSKİM) Yönetim Kurulu Üyesi,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
10. Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSKİM), Mühendislik Bilimleri
Araştırma Grubu Koordinatörü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Australian Pulp and Paper Industry Association (APPITA)
11. Ödüller
YÖK Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
TÜBİTAK Yurtdışı Konferans Katılım Desteği, 1 Hafta, Bratislava, Slovakya
TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası 3 Ay Araştırma Bursu, Nato-B2, University of Manchester,
UK
KSÜ Rektörlüğünün hibe cihaz alımı işlemleri için 1 Hafta İngiltere ziyaret desteği, Manchester,
UK
TÜBİTAK Uluslararası Çalıştay Organizasyon Desteği, (Çalıştay Yürütücüsü) K.Maraş, Türkiye
UNB 3 ay bilimsel çalışma desteği, Dr. McKenzieLimerikPulpandPaperCentre, UNB,
Fredericton, Canada
University of Leida, 1 Hafta Erasmus Kapsamında Seminer Daveti, Leida, İspanya
TÜBİTAK Yurtdışı Konferans Katılım Desteği, 1 Hafta, Lizbon, Portekiz
TÜBİTAK, Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 7 Defa
KSÜ, Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 2 Defa
1994-2001
2003
2004
2005
2005
2006
2009
2011
2002-2011
2005
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Güz
Pulping and Cellulose Production (YL)
2
2
1
İlkbahar
Paper Engineering (YL)
2
2
1
2013-2014
Güz
2014-2015
İlkbahar
Kağıt Üretiminde Islak Parti
Operasyonları
Kağıt kimyasalları ve Katkı Maddeleri
Kağıt Baskı Teknikleri
3
3
3
Kağıt Baskı Teknikleri(YL)
3
Paper Engineering (YL)
2
Kağıt Yüzey İşlemleri
Kağıt Kuşeleme Teknikleri
Not: Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir
3
3
2
1.
2.
3.
4.
Adı Soyadı: Perihan Binnur Kurt-Karakuş
Doğum Tarihi: 19. 10. 1976
Ünvanı: Doç. Dr.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
5.
Bölüm/Program
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre ve Ekoloji Bilimleri
Üniversite
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lancaster University
Yıl
1997
2000
2001
Environmental Science
Lancaster University
2006
Akademik Ünvanlar/Görevler
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Doç. Dr.
Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik
Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik
Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği
Bölümü,
Canada Center for Inland Waters, Aquatic Contaminants Research
Division, Environment Canada, Burlington, ON, Canada
Center for Atmospheric Research Experiments, Environment
Canada, Egbert, ON, Canada
Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği
Bölümü,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri
Anabilim Dalı
2014-devam
Yrd. Doç.
Yrd. Doç
Uzman Araştırmacı
Doktora
Araştırmacı
Ar.Gör.
Ar.Gör.
Sonrası
2013-2014
2011-2013
2009-2011
2006-2009
1999-2006
1998-1999
Doçent Ünvanını Aldığı Tarih: 13 Mart 2014
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri :
Halil Çelik, PBDE kimyasallarının İstanbul ilinde hava ortamında zamansal değişimlerinin incelenmesi, Akdeniz
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. Kadir Gedik, Doç. Dr. Perihan Kurt-Karakuş
(yardımcı danışman) (devam etmekte)
6.2. Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Zeynep Seda Taylan, Organoklorlu pestisitlerin deniz alglerine toksik etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü; Danışman(lar): Yrd. Doç. Dr. Hülya Böke Özkoç, Yrd. Doç. Dr. Perihan Kurt-Karakuş (yardımcı
danışman) (devam etmekte)
7.Yayınlar
7.1. Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Korucu, M.K., Gedik, K., Weber, R., Karademir, A., Kurt-Karakus, P.B. 2014. Inventory development for
perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) in Turkey: challenges to control chemicals in articles and products,
Environ. Sci. Pollut. Res., (DOI 10.1007/s11356-014-3924-2, baskıda)
T.F. Bidleman, L.M. Jantunen, Kurt-Karakus, P.B., Wong, F., Hung, H., Ma, J., Stern, G., Rosenberg, B. 2013.
Chiral Chemicals as Tracers of Atmospheric Sources and Fate Processes in a World of Changing Climate,
Mass Spectrometry (The Mass Spectrometry Society of Japan), 2, S0019-S0025
P.B. Kurt-Karakus, "Determination of heavy metals in indoor dust from Istanbul, Turkey: Estimation of the health
risk", Environment International , 50, 47-55 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.envint.2012.09.011
T.F. Bidleman, L.M. Jantunen, P.B. Kurt-Karakus, P.B., F.Wong, "Chiral Persistent Organic Pollutants as Tracers of
Sources and Fate: Review and Prospects for Investigating Climate Change Influences", Atmospheric Pollution
Research , 3, 371-382 pp., 2012 , DOI: 10.5094/APR.2012.043
F. Wong, P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, "Fate of Brominated Flame Retardants and Organochlorine Pesticides
in Urban Soil: Volatility and Degradation", Environmental Science and Technology , 46, 2668-2674 pp., 2012 ,
DOI: 10.1021/es203287x
P.B. Kurt-Karakus, C. Teixeira, J. Small, T.F. Bidleman, D.C.G. Muir, "Current-use pesticides in inland lake waters,
precipitation, and air from Ontario, Canada", Environmental Toxicology and Chemistry , 30, 7, 1539-1548 pp.,
2011 , DOI: 10.1002/etc.545
P.B. Kurt-Karakus, D.C.G. Muir, T.F. Bidleman, J. Small, S. Backus, A. Dove, "Metolachlor and atrazine in the Great
Lakes", Environmental Science and Technology , 44, 4678-4684 pp., 2010 , DOI: 10.1021/es100549v
P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, D.C.G. Muir, J. Struger, E. Sverko, S. Cagampan, J.M. L.M. Jantunen,
"Comparison of concentrations and stereoisomer ratios of mecoprop, dichlorprop and metolachlor in Ontario
streams, 2006-2007 vs. 2003-2004", Environmental Pollution , 158, 1842-1849 pp., 2010 , DOI:
10.1016/j.envpol.2009.11.003
P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, D.C.G. Muir, S. Cagampan, J. Struger, E. Sverko, J. Small, L.M. Jantunen, "Chiral
Current-Use Herbicides in Ontario Streams", Environmental Science and Technology , 42, 8452-8458 pp.,
2008 , DOI: 10.1021/es8011854
K.C. Jones, J.J. Nam, O. Gustafsson, P.B. Kurt-Karakus, K. Brevik, E. Steinnes, "Relationships between organic
matter, black carbon and persistent organic pollutants in European background soils: implications for sources
and
environmental
fate",
10.1016/j.envpol.2008.05.027
Environmental
Pollution
,
156,
809-817
pp.,
2008
,
DOI:
P.B. Kurt-Karakus, J.L. Stroud, T.F. Bidleman, K.T. Semple, L.M. Jantunen, K.C. Jones, "Enantioselective
degradation of organochlorine pesticides in background soils: Variability in field and laboratory studies",
Environmental Science and Technology , 41, 4965-4971 pp., 2007 , DOI: 10.1021/es0620787
P.B. Kurt-Karakus, K.C. Jones, "Microcosm studies on the air–soil exchange of hexachlorobenzene and
polychlorinated biphenyls", Journal of Environmental Monitoring , 8, 1227-1235 pp., 2006 , DOI:
10.1039/b612361a
P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, R. Staebler, K.C. Jones, "Measurement of DDT Fluxes from a Historically Treated
Agricultural Soil Canada", Environmental Science and Technology , 40, 4578-4585 pp., 2006 , DOI:
10.1021/es060216m
P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, K.C. Jones, "Chiral organochlorine pesticide signatures in global background
soils", Environmental Science and Techology , 39, 8671-8677 pp., 2005 , DOI: 10.1021/es051004c
P.B. Kurt, H. Böke-Özkoc, "A survey to determine levels of chlorinated pesticides and PCBs in mussels and seawater
from the Mid-Black Sea coast of Turkey", Marine Pollution Bulletin , 48, 1076-1083 pp., 2004 , DOI:
10.1016/j.marpolbul.2003.12.013
J. Barber, P.B. Kurt, G.O. Thomas, G. Kersteins, K.C. Jones, "Investigation into the importance of the stomatal
pathway in the exchange of PCBs between air and plants", Environmental Science and Technology , 36, 42824287 pp., 2002 , DOI: 10.1021/es025623m
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
Kurt-Karakus, P.B., Jantunen, L.M., Topsu, A., Tepe, S. Dioxin, 2014. International Symposium on Halogenated
Persistent Organic Compounds konferansı dahilinde "Organohalogen Compounds" bildiri kitapçığındaki
“Selected Organophosphate Flame Retardants in Turkish Indoor Dust”, 649-652 pp., Madrid, Spain, 2014,
Volume 76
Can-Güven, E., Bolat, D.i Çelik, H., Erdem, A., Kurt-Karakuş, P.B., Gedik, K. Dioxin, 2014. International Symposium
on Halogenated Persistent Organic Compounds konferansı dahilinde "Organohalogen Compounds" bildiri
kitapçığındaki “A Simple Approach to Evaluate the Effectivesness of Stockholm Convention”, 1100-1103 pp.,
Madrid, Spain, 2014, Volume 76
F.Wong, P.B. Kurt-Karakus, T.F.Bidleman, Dioxin 2011: International Symposium on Halogenated Persistent
Organic Compounds konferansı dahilinde "Organohalogen Compounds" bildiri kitapçığındaki "Fate of Chiral
Brominated Flame Retardants in Soils: Enantioselective Degradation and Volatilization", 174-177 pp.,
Brussels, Belgium, 2011, Vol.73
P.B. Kurt-Karakus, D.C.G. Muir, Dioxin 2010: International Symposium on Halogenated Persistent Organic
Compounds konferansı dahilinde "Organohalogen Compounds" bildiri kitapçığındaki "Persistent Organic
Pollutants in the Arctic and Canada’s Northern Contaminants Program (NCP)", 1068-1071 pp., San Antonio,
Texas, USA, 2010, Vol. 72
P.B. Kurt-Karakus, D.C.G. Muir, T.F. Bidleman, C.Teixeira, J.Small, Dioxin 2010: International Symposium on
Halogenated Persistent Organic Compounds konferansı dahilinde "Organohalogen Compounds" bildiri
kitapçığındaki "Atrazine and metolachlor in Ontario Small Lakes and Precipitation", 526-529 pp., San Antonio,
Tx, USA, 2010, Vol.72
P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, D.C.G. Muir, S. Cagampan, J. Struger, E. Sverko, J. Small, L. Jantunen, Dioxin
2008: International Symposium on Halogenated Persistent Organic Compounds konferansı dahilinde
"Organohalogen Compounds" bildiri kitapçığındaki "Chiral Currently used Pesticides in Ontario Streams in
2003-2004", 337-340 pp., Birmingham, UK, 2008, Vol. 70
P.B.Kurt, B.Topkaya, T.Ozden, N.Guney,, ISWA 2002 konferansı dahilinde "Appropriate Environmental and Solid
Waste Management and Technologies for Developing Countries" bildiri kitapçığındaki "Composting Experience
and Practice in Antalya Province", 1337-1344 pp., İstanbul, Türkiye, Temmuz 2002, Vol.2
A. Erdem, O.B.Yalçın, D.Dursun, T.Özden, P.B.Kurt, H.Oğuz, International Conference on Marine Waste Water
Discharges-MWWD 2002 konferansı dahilinde "Proceedings of 2nd International Conference on Marine Waste
Water Discharges-MWWD 2002" bildiri kitapçığındaki "Land originated Pollution in Antalya Gulf and the
Improvements Ensured by Sea Outfalls", 16-20 pp., İstanbul, Eylül 2002
H. Özkoç, P.B. Kurt, G. Bakan, S. Kaya,, MEDCOAST–EMECS'99 Joint Conference: Land Ocean Interactions
Managing Coastal Ecosystems konferansı dahilinde "Proceedings of MEDCOAST–EMECS'99 Joint
Conference: Land Ocean Interactions Managing Coastal Ecosystems" bildiri kitapçığındaki "Levels of
Pesticides in Mussels from the Middle Black Sea Coast of Turkey", 536-545 pp., Antalya, Türkiye, Kasım 1999
G.Bakan, S. Kaya, H. Özkoç, P.B. Kurt, MEDCOAST–EMECS'99 Joint Conference: Land Ocean Interactions
Managing Coastal Ecosystems konferansı dahilinde "Proceedings of MEDCOAST–EMECS'99 Joint
Conference: Land Ocean Interactions Managing Coastal Ecosystems" bildiri kitapçığındaki "Certain organic
pollutant levels in surface sediment of the Mid Black Sea Coast of Turkey", 455-464 pp., Antalya, Türkiye,
Kasım 1999
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
7.4.1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar
Muir, D.C.G. P.B. Kurt-Karakus and J. Stow (Editör). Canadian Arctic Contaminants Assessment Report On
Persistent Organic Pollutants – 2013. Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. Ottawa ON 487
pp+ xxiii, QS-8668-000-BB-A1 ; Katalog : R74-2/2-2013; ISBN : 978-1-100-54652-0
7.4.2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler
Bidleman, T.F., Kurt-Karakus, P.B., Wong, F., Alegria, H.A., Jantunen, L.M., Hung, H. Is There Still “New” DDT in the
North America? An Investigation Using Proportions of DDT Compounds. Chapter 8. Occurrence, Fate and
Impact of Atmospheric Pollutants on Environmental and Human Health, McConnell, L.L.; Dachs, J.,
Hapeman, C.J. (Editors); pp: 153-181; American Chemical Society; ACS Symposium Series, Vol. 1149;
ISBN13: 9780841228900; eISBN: 9780841228917, Washington, DC
Muir, D.C.G., P.B. Kurt-Karakus and E. Krümmel. 2013. Introduction. Chapter 1, Muir, D.C.G., P. Kurt-Karakus and
J. Stow (Editör) Canadian Arctic Contaminants Assessment Report on Persistent Organic Pollutants – 2013.
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada. Ottawa ON pp 1-18; QS-8668-000-BB-A1 ; Katalog :
R74-2/2-2013; ISBN : 978-1-100-54652-0
Hung, H., P.B. Kurt-Karakus, L. Ahrens, T. Bidleman, M. Evans, C. Halsall, T. Harner, L. Jantunen, S.C. Lee, D.
Muir, M. Shoeib, G. Stern, E. Sverko, Y. Su, P. Vlahos, H. Xiao. 2013. Occurrence and Trends in the
Physical Environment. Chapter 3, Muir, D.C.G., P. Kurt-Karakas and J. Stow (Editör) Canadian Arctic
Contaminants Assessment Report On Persistent Organic Pollutants – 2013. Aboriginal Affairs and Northern
Development Canada. Ottawa ON pp 147-272; QS-8668-000-BB-A1 ; Katalog : R74-2/2-2013; ISBN : 9781-100-54652-0
Muir, D.C.G., P.B. Kurt-Karakus, J. Stow, J. Blais, B. Braune, E. Choy, M. Evans, B. Kelly, N. Larter, R. Letcher, M.
McKinney, A. Morris, G. Stern, G. Tomy. 2013. Occurrence and Trends in the Biological Environment.
Chapter 4 in Muir, D.C.G., P. Kurt-Karakas and J. Stow (Editör) Canadian Arctic Contaminants Assessment
Report On Persistent Organic Pollutants – 2013. Aboriginal Affairs and Northern Development Canada.
Ottawa ON pp 273-422; QS-8668-000-BB-A1 ; Katalog : R74-2/2-2013; ISBN : 978-1-100-54652-0
P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, K.C.Jones, R.Staebler. Persistent organic pollutants (POPs) and air-soil
exchange: Case studies for DDTs, E. Mehmetli, B. Koumanova (Editör), The Fate of Persistent Organic
Pollutants in the Environment, 315-331 pp., Dordretch, The Netherlands, Springer, 2008 , ISBN 978-1-40206642-9
P.B.Kurt-Karakus, T.F.Bidleman, K.C.Jones, K. Semple, L. Jantunen. Environmental fate of legacy chiral pesticides
in background soils, E. Mehmetli, B. Koumanova (Editör) The Fate of Persistent Organic Pollutants in the
Environment, 99-112 pp., Dordretch, The Netherlands, Springer, 2008 , ISBN 978-1-4020-6642-9
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
P.B. Kurt, H. Böke Özkoç, Turkiye’de Cevre Kirlenmesi Oncelikleri Sempozyumu-III konferansı dahilinde "Turkiye’de
Cevre Kirlenmesi Oncelikleri Sempozyumu-III Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Midyelerde Pestisit
Kirliliği ve Ekotoksisite Calışmaları", 1049-1058 pp., Gebze, İstanbul, Kasım 1999
7.7. Diğer yayınlar :
Kurt-Karakus, P.B., Gedik, K. 2014. A Preliminary Inventory of POPs Flame Retardants in Turkey, International
Conference on Environmental Science and Technology, 14-17 May 2014, Antalya, Turkey
Kurt-Karakus, P.B., Topcu, A., Turgut, C., Jantunen, L., Jones, K.C. 2014. Flame Retardants in Turkish Indoor
Environment, Awareness Raising Workshop: Pesticide Residues in Closed-Cropping and Persistent Organic
Pollutants in the Turkish Environment, 10-12 March 2014, Kusadasi, Turkey
Can-Güven, E., Bolat, D.i Çelik, H., Erdem, A., Kurt-Karakuş, P.B., Gedik, K. Awareness Raising Workshop:
Pesticide Residues in Closed-Cropping and Persistent Organic Pollutants in the Turkish Environment, 10-12
March 2014, Kusadasi, Turkey
P.B. Kurt-Karakus, A. Topcu, L. Jantunen, K.C. Jones, 2013. İstanbul’da Ev ve Ofis İç Ortam Tozlarında ağır Metal
ve Kalıcı Organik Kirleticilerin İncelenmesi, 10. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 12-14 Eylül 2013,
Ankara
P.B. Kurt-Karakus, Topcu, A., Jantunen, L., Jones, K.C. 2013. PBDEs and non-PBDE novel brominated flame
retardants in indoor dust from Istanbul, Turkey. The 33rd International Symposium on Halogenated
Persistent Organic Pollutants and POPs. August 25-30, 3013. Daegu, Korea
P.B. Kurt-Karakus. 2013. Estimation of Health Risk from Indoor dust as a source of Exposure to Heavy Metals in
Istanbul, 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment, ICCE 2013, June 2528, 2013, Barcelona, Spain
P.B. Kurt-Karakus, Topcu, A., Jantunen, L., Jones, K.C. 2013. POPs in indoor environments in Istanbul, Turkey.
International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 18-21 June 2013, Nevsehir,
Turkey
P.B. Kurt-Karakus. 2012. Indoor Dust as a Source of Exposure to heavy Metals in Istanbul. Turkish Society of
Toxicology Annual Meeting, 15-18 November 2012, Antalya-Turkey
P.B. Kurt-Karakus, D. Muir. 2012. The 2012 Assessment Report on Persistent Organic Pollutants in the Canadian
Arctic, 20-24 Mayıs 2012, SETAC 6th World Congress, Berlin, Germany (poster)
P.B. Kurt-Karakus, A. Topcu. 2012. Observations on flame retardants (FRs) in indoor environments in IstanbulTurkey, 20-24 Mayıs 2012, SETAC 6th World Congress, Berlin, Germany (poster)
P.B. Kurt-Karakus, Derek Muir. 2010. Arctic Pollution and Canada’s Northern Contaminants Program. Workshop on
POPs Monitoring. Environment and Health. 3-5 November, 2010. Antalya, Turkey, davetli konuşmacı
P.B. Kurt-Karakus, Derek Muir, Terry Bidleman, Jeff Small, Camilla Teixeira. 2010. Current Use Pesticides (CUPs) in
Ontario Streams, Inland Lakes and in the Great Lakes. Workshop on POPs Monitoring. Environment and
Health. 3-5 November 2010. Antalya, Turkey, davetli konuşmacı
P.B. Kurt-Karakus, Derek Muir, Terry Bidleman, Camilla Teixeira, Jeff Small. 2010. Atrazine and Metolachlor in
Ontario Small Lakes and Precipitation. 30 th International Symposium on Halogenated Persistent Organic
Pollutants (POPs), 12-17 September 2010, San Antonio, Texas, U.S.A.
P.B. Kurt-Karakus, D.C.G. Muir, C.Teixeira, T.F. Bidleman, J.Small, 2010. Current-Use Pesticides in Ontario Remote
Lakes and Precipitation Samples, 53rd Annual Conference on Great Lakes Research Abstracts Book, pp.
139, May 17-21, Toronto, Ontario, Canada
F.Wong, P.B. Kurt-Karakus, T.F.Bidleman, 2010. Effect of aging on the volatility and degradation of Brominated
Flame Retardants and Organochlorine Pesticides in an Urban Soil from Toronto, ON, 53rd Annual
Conference on Great Lakes Research Abstracts Book, p. 290, May 17-21, Toronto, ON, Canada
P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, D.C.G. Muir, J. Struger, E. Sverko, S. Cagampan, J. Small, L. Jantunen, 2010.
Concentrations and Stereoisomer Compositions of Mecoprop, Dichlorprop and Metolachlor in Ontario
Streams; 2006-2007 vs 2003-2004, 53rd Annual Conference on Great Lakes Research Abstracts Book, p.
138, May 17-21, Toronto, ON, Canada
P.B. Kurt-Karakus, Terry Bidleman, Derek Muir, Ed Sverko, John Struger, Steve Cagampan, Jeff Small, Alice Dove,
Sean Backus. 2009. Mecoprop and Metolachlor in Ontario Streams, in the Great Lakes and Precipitation,
nd
92 Canadian Chemistry Conference, Hamilton, ON, Canada, May 30-June 4, 2009, davetli konuşmacı
T.F. Bidleman, P.B. Kurt-Karakus, L.M. Jantunen, D.C.G.Muir, C.Teixeira, S.Cagampan, J.Struger, E.Sverko,
J.Small, A. Dove, 2009. Exchange of Metolachlor between Great Lakes Air and Water, 52nd Annual
Conference on Great Lakes Research, Abstracts Book of IAGLR 2009, p.15, May 18-22, Toledo, OH, USA
P.B. Kurt-Karakus, T. Bidleman, D. Muir, J. Struger, E. Sverko, J. Small, 2009. Comparison of concentrations and
stereoisomer ratios of mecoprop, dichlorprop and metolachlor in Ontario surface waters: 2003-2004 vs 20062007, SETAC Europe 19th Annual Meeting, Göteburg, Sweden, 31 Mayıs-4 Haziran, 2009
P.B. Kurt-Karakus, T.F.Bidleman, D.C.G.Muir, J. Small, A. Dove, S. Backus. 2009. Studies on Metolachlor in Great
Lakes: Concentrations and Stereoisomer Ratios, SETAC Europe 19th Annual Meeting, Göteburg, Sweden,
31 Mayıs-4 Haziran, 2009
P.B. Kurt-Karakus, T.F.Bidleman, D.C.G. Muir, E. Sverko, J. Struger, S. Cagampan, J. Small, A. Dove, S. Backus.
2009. Mecoprop and Metolachlor in Ontario Streams and Great Lakes, 92nd Canadian Chemistry
Conference, Hamilton, ON, Canada, May 30-June 4, 2009
P.B. Kurt-Karakus, Terry Bidleman, Derek Muir, John Struger, Ed Sverko, Steve Cagampan, Jeff Small, 2008. Chiral
Modern Pesticides in Ontario Streams, 28
th
International Symposium on Halogenated Persistent Organic
Pollutants (POPs), 17-22 August 2008, Birmingham-UK,
T.F.Bidleman, F.Wong, H.A. Alegria, P.B. Kurt-Karakus, K.C. Jones, 2007, Contemperary Sources of DDTs in North
American Air, Editor: Castro-Jimenez, J., Eisenreich, S.J., Vives, I., Persistent Organic Pollutants (POPs) in
the European Atmosphere: An Updated Overview, European Commission Joint Research Centre, EUR
22876 EN, 12-17
P.B. Kurt-Karakus, T.F.Bidleman, D.C.G.Muir, J.Struger, S.Cagampan, J.Small, L.Jantunen, 2007. Environmental
Fate of Chiral Pesticides used in Canada, 234th National Meeting and Exposition of American Chemical
Society (ACS), Picogram v.73 and Abstracts page 87, August 19-23, Boston, Massachusetts, USA
T.F.Bidleman, P.B. Kurt-Karakus, F.Wong, L.Jantunen, H.A.Alegria, K.C.Jones, 2007. Soil-air exchange of legacy
organochlorine pesticides, Goldschmidt Conference Abstracts Book, p A91, 19-24 August, Cologne,
Germany
P.B. Kurt-Karakus, T.F.Bidleman, D.C.G.Muir, J.Struger, S.Cagampan, L.Jantunen, J.Small, 2007. Environmental
Fate of Chiral Pesticides Used in Canada, 3rd Annual Workshop on LC/MS & LC/MS/MS Applications in
Environmental Analysis, Guelph, ON, 10-11 April
P.B. Kurt-Karakus, T.F. Bidleman, R.Staebler, K.C. Jones, 2006. Real-time measurement of DDT fluxes from a
historically treated agricultural soil in Canada, Young Scientist Pre- and Post-Doctoral Research Award
Symposium, The 231st ACS National Meeting, Atlanta, GA, March 26-30 (sözlü sunum)
T.F.Bidleman, P.B. Kurt-Karakus, R.M.Staebler, K.C.Jones, M.T.Scholtz, F.Wong, H.A.Alegria, 2006. Legacy
pesticides in North American air: Long-range transport or "ghosts of the past"? The 232nd ACS National
Meeting, San Francisco, CA, September 10-14
Bidleman, T.F., Audette, C., Wong, F., Staebler, R., Blanchard, P., Alegria, H., Kurt-Karakus, P.B., Jones, K.C. 2006.
1
st
Network Conference on Persistent Organic Pollutants: Human Exposure and Impacts, 29-30 March,
Birmingham, UK
P.B. Kurt, K.C.Jones, 2004. Microcosm Studies on the Air-Soil Exchange of POPs, SETAC Europe 14th Annual
Meeting, 18-22 Nisan 2004, Prague, Czech Republic
P.B. Kurt, T.F. Bidleman, K.C. Jones, 2004. Patterns of Some Chiral Compounds in Background Soils from
Geographical Regions, SETAC Europe 14th Annual Meeting, 18-22 April 2004, Prague, Czech Republic
G.Icemer, E.Okudan, P.B. Kurt, 2000. Antalya Deniz Desarji Cevresinde Plankton Topluluklari Uzerine bir Arastirma.
XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-9 Eylul 2000, Ankara, sayfa. 38
P.B. Kurt, H. Böke Özkoç, 2000. Orta Karadeniz Kıyı Şeridinde Klorlu Pestisit Kirliliğinin İncelenmesi, 1. Ulusal Deniz
Bilimleri Konferansi, 30 Mayis- 2 Haziran, 2000. ODTU, Ankara, sayfa. 247
8. PROJELER
8.1. Devam Eden Projeler
1-
Perihan Kurt Karakuş, TUBİTAK 1002 Hızlı Destek, : İç Ortam Süprüntü Tozlarında Organofosfat Ester
)OPE) Yanmayı Geciktirici Katkı Kimyasallarının İncelenmesi, Proje Süresi: 8 yıl, Proje Başlangıç Tarihi: 15
Ağustos 2014, Proje No: 114Y268, Bütçe: 28500TL, Projedeki Görevi: Yürütücü,
2-
Perihan Kurt Karakuş, TUBİTAK 1001 Araştırma Projesi : Türkiye'de Seçilmiş Kentsel ve Kırsal Alanlar
Toprak ve Hava Örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK'lar) Belirlenmesi, Proje Süresi: 2 yıl,
TÜBİTAK proje onay dönemi: Eylül 2012, Proje Başlangıç Tarihi: 15 Eylül 2013, Proje No: 112Y314, Bütçe:
239990TL, Projedeki Görevi: Yürütücü
3-
Perihan Kurt-Karakuş (danışman), Henry Alegria (konuk araştırmacı), TÜBİTAK 2221 Programı Kapsamında
uzun süreli araştırma çalışması, Ocak-Aralık 2014. Pilot Bölge olarak seçilen Bursa İlinde Bromlu ve Bromlu
olmayan Yanmayı Geciktirici Kimyasalların Hava ve Toprakta İncelenmesi
4-
Perihan Kurt Karakuş, The British Council UK-Turkey Knowledge Partnership Programme. Project Title: Are
pesticide residues affecting agricultural exports from Turkey? Proje Süresi: 1 yıl, Proje Başlangıç: Nisan
2013, Bütçe: 5000 GBP, Türkiye Bütçe Payı: 5000 GBP (Lancaster University-Lancaster Environment Center
(UK) ile ortak yürütülmekte), Projedeki Görevi: Yürütücü
5-
Perihan Kurt Karakuş, Projedeki Görevi: Danışman TUBİTAK 3501 Kariyer Programı : Antalya’da Yoğun
Seracılık Yapılan Tarımsal bir Alanda Organik Kirleticilerin Mevsimsel ve Mekansal Değişiminin İncelenmesi,
Proje Süresi: 3 yıl, Proje Başlangıç Tarihi: 15 Ekim 2012, Proje No: 112Y175, Bütçe: 225000 TL, Proje
Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kadir Gedik
8.2. Tamamlanan Projeler:
1-
Perihan Kurt-Karakuş (danışman), Liisa Jantunen (konuk araştırmacı), TÜBİTAK 2221 Programı
Kapsamında kısa dönem araştırma çalışması, Ocak 18-Ocak 31, 2014, Yanmayı Geciktirici fosfatlı sentetik
organik katkı kimyasallarının (OP FR’lar) Türkiye’de evsel ve ofis iç ortamı süprüntü tozunda incelenmesi ve
insan maruziyeti derecesinin değerlendirilmesi
2-
Perihan Kurt Karakuş, TUBİTAK 1002 Hızlı Destek, : İç Ve Dış Mekan Hava Örneklerinde ve İç Mekan Toz
İncelenmesi, Proje
Örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK'lar)
Süresi: 1 yıl, Proje Başlangıç Tarihi: 15 Nisan 2012,
Proje No: 112Y004, Bütçe:
25,000TL, Projedeki Görevi: Yürütücü, Proje Final Raporu Kabul Tarihi: 28.06.2013
3-
Perihan Kurt Karakuş, The British Council UK-Turkey Knowledge Partnership Programme. Project Title:
Development and Application of Pesticide 'Action Spectra' to Inform Pesticide Use and Management in
Plastic-Protected Agriculture, Proje Suresi: 1 yıl, Bütçe: 19900 GBP, Türkiye Bütçe Payı: 10550 GBP
(Lancaster University-Lancaster Environment Center (UK) ile ortak yürütülmekte), Projedeki Görevi:
Yürütücü, Proje Final Raporu Kabul Tarihi: 31.03.2013
4-
Northern Contaminants Program Canadian Arctic POPs Contamination Assessment Project, Destekleyen
kuruluş: Indian and Northern Affairs Canada-Northern Contaminants Program, Ocak 2010-Eylül 2011, Bütçe:
90000 CAD, 5 Yıllık Proje Değerlendirme Raporu Koordinatörü
5-
Identifrication and Surveillance of DSL Chemicals in Air, Destekleyen Kuruluş: Chemical Management Plan
Fund of Federal Government of Canada, Ağustos 2008-Ocak 2010, Araştırmacı, Terry Bidleman (Yürütücü)
6-
Environmental Fate of Chiral Pesticides Used in Canada Destekleyen Kuruluş: Pesticide Science FundEnvironment Canada, Ağustos 2006, Ağustos 2008, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Terry Bidleman ve Derek
Muir (Yürütücü)
7-
Role of Plants on the Global Cycling of POPs, Destekleyen Kuruluş: UK Food Standards Agency, 20012002, Yüksek Lisans Öğrencisi
8-
Antalya kıyı şeridi atıksu derin deniz deşarjı çevresinde deniz suyu kalitesinin izlenmesi Antalya Belediyesi
ve Dünya Bankası destekli proje, Araştırma Görevlisi yardımcı personel, 1999-2002
9. İdari Görevler :
2013-......: Bölüm Başkanı, Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
2015-......: Komisyon Üyesi, BTÜ, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu
2015-.....: Başkan Yardımcısı, BTÜ, Altyapı, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
ÇMO (Çevre Mühendisleri Odası)
SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry)
Türk Toksikoloji Derneği (TTD)
11. Ödüller :
Uluslararası Bilimsel Etkinlik Katılım Bursu: SETAC Avrupa Toplantısı ve Dünya Kongresi katılım ve seyahat
bursu, 20-24 Mayıs 2012, Berlin, Germany
Post-Doktora araştırma bursu 2006-2009. National Science and Engineering Research Council of Canada-Visiting
Fellowships in Canadian Government Laboratories, Environment Canada, Toronto, ON
Amerikan Kimya Birliği Genç Bilim Adamı Araştırma Teşvik Ödülü: American Chemical Society (ACS) Young
Scientists Research Recognition Award (sponsored by DOW Agrosciences and the American Chemical Society
Division of Agrochemicals), March 2006, 231st National Conference, Atlanta, AL, U.S.A.
Uluslararası Bilimsel etkinlik katılım bursu; Lancaster University, William Ritchie Travel Fund Award for Research
Students, May 2006.
Yurtdışı Doktora Destek Bursu (yaşam giderleri); Lancaster University, Peel Committee Student Support Award,
2002-2005 (Ph.D. support).
Yurtdışı Doktora Destek Bursu (öğrenim ücreti): Overseas Research Studentship (ORS), Universities UK, 20022005 (Ph.D. support)
Yurtdışı Yükseklisans Bursu (2000-2001): Türk Eğitim Vakfı-The British Council Chevening Scholarship
Fakülte Birincisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 1997
12. Hakemlikler
Makale/Kitap Bölümü
i.
Journal of Agricultural Food Chemistry
ii.
Environmental Science and Pollution Research
13.
iii.
Environmental Science and Technology
iv.
Chirality
v.
Clean
vi.
Atmospheric Pollution Research
vii.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology
viii.
Talanta
ix.
American Chemical Society ACS Books Chapter Review
x.
Science of the Total Environment
xi.
Environmental Engineering and Management
xii.
Transportation Research
Proje Hakemliği
1.
Üniversite Bilimsel Araştırma Programı (BAP) Proje Hakemliği
2.
Czech Science Foundation Bilimsel Araştırma Proje Hakemliği
3.
Katar Üniversitesi Araştırma Projeleri Proje Hakemliği
4.
TÜBİTAK ÇAYDAG - ÇEVRE, ATMOSFER, YER VE DENİZ BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DESTEK
GRUBU Dış Danışmanlık
Tez Jüriliği/Tez İzleme Komitesi Hakemliği
14.
i.
Doktora Tez Savunması: Gulchohra Aliyeva, Tez Başlığı: The Occurrence and Fate of Persistent Organic
Pollutants in Azerbaijan, Lancaster University-Environmental Science Department, 14 Ocak 2014,
ii.
Doktora Tez İzleme Komitesi: Sustainable Remediation of Aquatic Sediments Contaminated with PBDEs and
HBCD; Hale Demirtepe, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Danışman: Doç. Dr. İpek
İmamoğlu; 6 Şubat 2014
Lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
Dersin Adı
Urban Water Systems
Industrial Wastewater Treatment
Solids and Biosolids
Capstone I
Fluid Mechanics and Hydraulics
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
2
2
3
0
3
0
1
4
3
0
Öğrenci
Sayısı
24
10
12
4
24
3
0
28
3
1
1
2
3
1
1
0
4
4
2
0
4
4
32
2
4
26
11
3
2
2011-2012
İlkbahar
2012-2013
Güz
Integrated Pollution Prevention and
Control
Environmental Modeling
Capstone I
Capstone II
Urban Water Systems
Solids and Biosolids
Capstone I
Capstone II
1.
Adı Soyadı: Ahmed KAYACIER
2.
Doğum Tarihi: 30.07.1969
3.
Unvanı: Prof. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Gıda Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi
1991
Y. Lisans
Gıda Bilimleri
Delaware Üniversitesi
1996
Doktora
Gıda Bilimleri
Purdue Üniversitesi
2000
Çalıştığı Kurum: Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fak.
Gıda Mühendisliği Bölümü
5.
Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi
Doçentlik Tarihi
: 2007
Profesörlük Tarihi
6.
: 2003
: 2013
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1. Tekin, F. B. “Patates ve buğday unu esaslı alternatif çerez gıda formülasyonlarının geliştirilmesi”, Erciyes
Üniversitesi, 2013.
2. Taşkırdı, Y., “Karabuğday ile zenginleştirilmiş buğday cipslerinin tekstürel ve duyusal özelliklerinin
belirlenmesi”, Erciyes Üniversitesi, 2011.
3. Karaman, S., “Çay veya bazı bitki çayları ile aromatize edilmiş dondurma üretim olanaklarının araştırılması”,
Erciyes Üniversitesi, 2009.
4. Cankurtaran, M.; “Kızartılmış buğday cipsi üretimi ve elde edilen buğday cipslerinin kalite özelliklerinin
belirlenmesi”, Erciyes Üniversitesi, 2008.
5. Telcioğlu, A., “Farklı tatlandırıcı ve süt tiplerinin düşük kalorili salep içeceğinin reolojik özelliklerine etkisi”,
Erciyes Üniversitesi, 2006.
6.2 Doktora Tezleri
1.
Karaman, S., “Çeşitli biopolimerlerin moleküler yapıya bağlı olarak reolojik özelliklerinin modellenmesi ve
çeşitli model sistemlerin stabilizasyonuna moleküler yapının etkisi”, Erciyes Üniversitesi. 2014
2.
Yüksel, F., “Bayat ekmeklerin çerez gıda üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması”, Erciyes
Üniversitesi, ”, Erciyes Üniversitesi. 2014
3.
Cankurtaran, M., “Çeşni maddeleri ve ekstraları ilavesiyle fonksiyonel özellikli çerez gida üretimi”, Erciyes
Üniversitesi, (devam ediyor).
4.
Yıldırm, E., “Probiyotik yoğurt
ediyor).
5.
Telcioğlu, A., “Lavaş ekmeklerinde doğal antioksadanlar kullanarak raf ömrü ve biyoaktif özelliklerin
geliştirilmesi”, Erciyes Üniversitesi, (devam ediyor).
7.
Yayınlar
tüketiminin hipertansiyon
üzerine
etkisi”, Erciyes Üniversitesi, (devam
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve SCI-exp)
1.
Yuksel, F., Karaman, S. Kayacier, A. 2014. Enrichment of wheat chips with omega-3 fatty acid by flaxseed
addition: Textural and some physicochemical properties. Food Chemistry, 145: 910-917.
2.
Kayacier, A., Yüksel, F., Karaman, S. 2014. Dynamic mechanical spectra of selected Turkish honeys:
Construction of predictive models for complex viscosity using two different nonlinear modeling techniques.
International Journal of Food Properties, 17: 93-110
3.
Kayacier A., Yüksel F., Karaman S., 2014. Response Surface Methodology Study For Optimization Of
Effects Of Fiber Level, Frying Temperature, And Frying Time On Some Physicochemical, Textural, And
Sensory Properties Of Wheat Chips Enriched With Apple Fiber, Food And Bioprocess Technology, vol.7,
pp.133-147.
4.
Kayacier A., Yüksel F., Karaman S., 2014. Simplex Lattice Mixture Design Approach On Physicochemical
And Sensory Properties Of Wheat Chips Enriched With Different Legume Flours: An Optimization Study
Based On Sensory Properties", Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie (Food Science and
Technology), vol.58, pp.639-648.
5.
Karaman S., Toker O.S., Çam M., Hayta M., Doğan M., Kayacier A., 2014. Bioactive And Physicochemical
Properties Of Persimmon As Affected By Drying Methods, Drying Technology, vol.32, pp.258-267, 2014
6.
Karaman S., Toker O.S., Yüksel F., Çam M., Kayacier A., Doğan M. 2014. Physicochemical, Bioactive, And
Sensory Properties Of Persimmon-Based Ice Cream: Technique For Order Preference By Similarity To Ideal
Solution To Determine Optimum Concentration", Journal Of Dairy Science, vol.97, pp.97-110.
7.
Toker O., Karaman, S., Yuksel, F., Doğan, M., Kayacier, A., Yilmaz, M.T. 2013. Temperature Dependency
of Steady, Dynamic, and Creep-Recovery Rheological Properties of Ice Cream Mix, Food and Bioprocess
Technology, 6: 2974-2985.
8.
Dogan, M. Kayacier, A. Toker, O.S., Yilmaz, M.T., Karaman, S. 2013. Steady, Dynamic, Creep, and
Recovery Analysis of Ice Cream Mixes Added with Different Concentrations of Xanthan Gum. Food and
Bioprocess Technology, 6 (6): 1420-1433.
9.
Karaman, S., Yilmaz, M. T., Kayacier, A. 2013. Mathematical approach for two component modeling of
salep-starch mixtures using central composite rotatable design: Part II. Dynamic oscillatory shear properties
and applicability of Cox-Merz rule, Food Hydrocolloids,31: 277-288.
10.
Yilmaz, M. T., Karaman, S., Kayacier, A. 2013. Mathematical approach for two component modeling of
salep–starch mixtures using central composite rotatable design: Part I. Physicochemical and steady shear
properties. Food Hydrocolloids, 31: 49-60.
11.
Tornuk, F., Karaman, S., Ozturk, I., Toker, O.S, Taştemur, B., Sagdic, O., Doğan, M., Kayacier, A. 2013.
Quality Characterization Of Artisanal And Retail Turkish Blossom Honeys: Determination Of
Physicochemical, Microbiological, Bioactive Properties And Aroma Profile. Industrial Crops and Products, 46:
2013, Pages 124–131
12.
Karaman and Kayacier, A. 2012. Rheology of Ice Cream Mix Flavored with Black Tea or Herbal Teas and
Effect of Flavoring on the Sensory Properties of Ice Cream. Food and Bioprocess Technology, 5(8), 31593169.
13.
Yilmaz, M. T., Karaman, S., Kayacier, A. Dogan, M., Yetim, H. 2012. Construction of Predictive Models to
Describe Apparent and Complex Viscosity Values of O/W Model System Meat Emulsions Using Adaptive
Neuro – Fuzzy Inference System (ANFIS) and Artificial Neural Networks (ANN). Food Biophysics, 7:329–
340.
Karaman S., Ozturk I., Yalcin H., Kayacier, A. and Sagdic O., 2012. Comparison of Adaptive Neuro Fuzzy
Inference System and Artificial Neural Networks for estimation of oxidation parameters of sunflower oil added
some natural byproduct extracts, Journal of the Science of Food and Agriculture. 92 (1), pp. 49-58.
14.
15.
Karaman, S., Yilmaz, M.T.Y., Cankurt, H., Kayacier, A., Sagdic, O. 2012 .Linear creep and recovery
analysis of ketchup–processed cheese mixtures using mechanical simulation models as a function of
temperature and concentration. Food Research International, 48(2), 507-519
16.
Karaman, S., Yilmaz, M.T.Y., Ertugay, M.F., Baslar, M., Kayacier, A. 2012. Effect of ultrasound treatment
on steady and dynamic shear properties of glucomannan based salep dispersions: Optimization of amplitude
level, sonication time and temperature using response surface methodology. Ultrasonics Sonochemistry,
19(4), 928-938.
17.
Yilmaz, M. T., Karaman, S., Dogan, M., Yetim, H, Kayacier, A. 2012. Characterization of O/W model system
meat emulsions using shear creep and creep recovery tests based on mechanical simulation models and
their correlation with texture profile analysis (TPA) parameters. Journal of Food Engineering, 108 (2), 327336.
18.
Toker, O. S., Yilmaz, M. T., Karaman, S. Dogan, M., Kayacier, A. 2012. Adaptive Neuro-Fuzzy inference
system and artificical neural network estimation of apparent viscosity of ice-cream mixes stabilized with
different concentrations of xanthan gum. Applied Rheology, 22(6): 1-11 Article Number: 63918.
19.
Karaman, S. and Kayacier, A. 2011. Effect of temperature on rheological characteristics of molasses:
Modeling of apparent viscosity using Adaptive Neuro - Fuzzy Inference System (ANFIS). LebensmittelWissenschaft und-Technologie (Food Science and Technology), 44(8), 1717-1725.
20.
Karaman, S., Yilmaz, M.T., Kayacier, A., 2011. Simplex lattice mixture design approach on the rheological
behavior of glucomannan based salep-honey drink mixtures: An optimization study based on the sensory
properties, Food Hydrocolloids, 25(5),1319-1326.
21.
Yılmaz, M.T., Karaman,S., Cankurt, H., Kayacier, A., Sagdic, O. 2011. Steady and dynamic oscillatory shear
rheological properties of ketchup-processed cheese mixtures: Effect of temperature and concentration",
Journal of Food Engineering, 103, 197-210.
22.
Yalcin, H., Ozturk, I., Karaman, S., Kisi, O., Sagdic, O., Kayacier, A. 2011. Prediction of Effect of Natural
Antioxidant Compounds on Hazelnut Oil Oxidation by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Artificial
Neural Network. Journal of Food Science 76(4),T112-T120.
23.
Karaman S., Yilmaz M.T., Dogan M., Yetim H., Kayacier A., 2011. Dynamic oscillatory shear properties of
O/W model system meat emulsions: Linear viscoelastic analysis for effect of temperature and oil
concentration on protein network formation, Journal of Food Engineering, 107, 241-252.
24.
Ozturk, I., Golec, A., Karaman, S., Sağdıç, O., Kayacier, A. 2010. Evaluation of Listeria monocytogenes
Survival in Ice Cream Mixes Flavoured with Herbal Tea Using Taguchi Method. Foodborne Pathogens and
Disease, 7 (10) 1263-1267.
25.
Kayacier, A. and Karaman, S. 2008. Rheological And Some Physico-Chemical Characteristics of Selected
Turkish Honeys. Journal of Texture Studies, 39: 17-27.
26.
Dogan, M., Kayacier, A. and Ic, E. 2007. Rheological characteristics of some food stabilizers processed with
gamma-irradiation. Food Hydrocolloids, 21: 392-396.
27.
Telcioglu, A. and Kayacier, A. 2007. The Effect of Sweeteners and Milk Type on the Rheological Properties
of Reduced Calorie Salep Drink. African Journal of Biotechnology, 6: 465-469.
28.
Dogan, M. and Kayacier, A. 2007. The Effect of Ageing at Low Temperature on The Rheological
Characteristics of Kahramanmaras-Type Ice-Cream Mix. International Journal of Food Properties, 10(1): 1924.
29.
Kundakci, A., Kayacier, A. and Ergonul B. 2007. Effect of starter culture and packaging on the chemical,
microbiological and sensory quality of turkish soudjouck (sucuk). International Journal of Food Properties, 10:
537-547.
30.
Yetim, H., Kayacier, A., Kesmen, Z. and Sagdic, O. 2006. The effect of nitrite on the survival of Clostridium
sporogenes and the autoxidation properties of the kavurma. Meat Science 72: 206-210.
31.
Kayacier, A. and Dogan, M. 2006. Rheological properties of some gums-salep mixed solution. Journal of
Food Engineering, 72(3): 261-265.
32.
Yapar, A., Atay, S., Kayacier, A. and Yetim, H. 2006. Effects the Different Level of Salt and Phosphate on
Some Emulsion Attributes of the Common Carp (Cyprinus carpio L.,1758). Food Hydrocolloids, 20(6):825830.
33.
Kayaardı, S., Kundakçı, A., Kayacier, A. and Gök, V. 2006. Sensory and Chemical Analysis of Doner Kebab
Made from Turkey Meat. Journal of Muscle Foods,17(2): 165-173.
34.
Kayaardı, S., Durak, F., Kayacier, A. and Kayaardı, M. 2005.Chemical characteristics of kavurma with
selected condiments. International Journal of Food Properties,8(3):513-520.
35.
Kayacier, A. and Singh,R. K. 2004. Application of effective diffusivity approach for the moisture content
prediction of tortilla chips during baking, Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie (Food Science and
Technology), 37(2), 275-281.
36.
Dogan, M. and Kayacier, A. 2004. Rheological Properties of Reconstituted Hot Salep Beverage.
International Journal of Food Properties (7(3):683-691.
37.
Kayacier, A. and Singh, R. K. 2003. Effect of mono- and diglyceride addition on baked tortilla chips and their
storage properties, Journal of Food Processing and Preservation. 27(1)1-8.
38.
Kayacier, A. and Singh, R.K. 2003. Textural properties of baked tortilla chips. , Lebensmittel-Wissenschaft
und-Technologie (Food Science and Technology) 36: 463-466.
39.
Kayacier, A and Singh, R.K. 2002. Glass transition studies of baked tortilla chips using dynamic mechanical
thermal analysis. Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie (Food Science and Technology),35: 34-37.
40.
Esturk, O., Kayacier, A. and Singh, R.K. 2000. Reduction of oil uptake in deep fried tortilla chips. Food
Science and Technology International, 6(5): 425-431.
41.
Kayacier, A. and Singh, R.K. 1999. Rheological properties of deep fried tortillas prepared with hydrocolloids.
International Journal of Food Properties, 2(2): 185-193.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
1.
Yuksel, F., Karaman, S. , Gurbuz M. and Kayacier, A. 2013. Effect of Different flour formulations on texture
profile and Stress Relaxation Parameters of Turkish Bagel (simit) dough. The 2nd International Symposium
on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24-26 October, Struga-Ohrid Macedonia.
2.
Yuksel, F., Gurbuz M., Karaman, S. and Kayacier, A. 2013. Enrichment of Traditional Home Made Noodle
with Apple Fiber: Physicochemical and Textural Properties. The 2nd International Symposium on Traditional
Foods from Adriatic to Caucasus, 24-26 October, Struga-Ohrid Macedonia.
3.
Karaman,S., Yuksel, F. and Kayacier, A. 2013. Rheological and Some Physicochemical Characteristics of
Traditional Salep Beverage Sweetened with Grape Molasses (Pekmez). The 2nd International Symposium
on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24-26 October, Struga-Ohrid Macedonia.
4.
Yuksel, F., Karaman, S. and Kayacier, A. 2012. Simplex lattice mixture design approach for the production
of wheat chips enriched with different legume flours: Optimization of textural characteristics. 6th International
Symposium on Food Rheology and Structure, 10-13 April, 2012, Zurich, Switzerland.
5.
Dogan, M., Kayacier, A., Toker, Ö., Yilmaz, M.T., Karaman, S., 2012. Modeling of apparent viscosity of ice
cream mix stabilized with xanthan gum using adaptive neuro fuzzy inference system. 6th International
Symposium on Food Rheology and Structure, 10-13 April, 2012, Zurich, Switzerland.
6.
Toker, Ö., Karaman, S., Yüksel, F., Dogan, M., Kayacier, A., Yilmaz, M.T., 2012. Creep and recovery
experimental investigation to evaluate viscoelastic properties of ice cream mix: Effect of temperature. 6th
International Symposium on Food Rheology and Structure, 10-13 April, 2012, Zurich, Switzerland.
7.
Karaman, S., Toker, O.S., Yuksel, F., Kayacier, A., Dogan, M. , Physicochemical, sensorial and textural
characterisitcs of ice cream enriched with persimmon puree. 6th International Symposium on Food Rheology
and Structure, 10-13 April, 2012, Zurich, Switzerland.
8.
Kayacier, A., Yuksel, F., and Karaman,S. 2011. Response surface methodolgy study for textural and some
physicochemical characteristics of wheat chips enriched with flaxseed. 4th International Congress on Food
and Nutrition, 12-14 October, 2011, İstanbul, Turkey.
9.
Yuksel, F., Karaman,S. and Kayacier, A. 2011. Physicochemical and sensory properties of wheat chips
enriched with apple fiber: Optimization of fiber level, frying temperature and frying time using response
surface methodology. 4th International Congress on Food and Nutrition, 12-14 October, 2011, İstanbul,
Turkey.
10.
Karaman, S., Kayacier, A. and Yilmaz, M. T. 2011. Construction of predictive models for the estimation of
rheological parameters of model molasses system using adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS).
International Food Congress: Novel Approaches in Food Industry. 26-29 May, 2011, İzmir Turkey.
11.
Doğan M., Sarioglu K., Kayacıer A., Göksel M., Oral R., Toker Ö., 2011. Rheological And Chemical
Properties Of Prebiotic Butter Cream:Effect Of Storage Time", Rheology Trends: from nano to macro
systems, , 7-9 September 2011, Lisbon, Portugal.
12.
Karaman, S., Karaman, K. and Kayacier, A. 2010. Rheological and some physicochemical properties of
foam halva, a traditional dessert. The 1st International Symposium on “Tradional Foods from Adriatic to
Caucasus”, 15 – 17 April 2010, Tekirdağ, Turkey.
13.
Kayacier, A., Sagdic, O. 2009. Nanotechnology and foods, Taibah International Chemical Conference, 2325 March 2009, Medinah, Saudi Arabia.
14.
Hayta, M., Kayacier, A. and Karaman, 2009. S. Reduction of Acrylamide Formation in Cereal Products.
Food Science, Engineering and Technologies, 23-24 October, Plovdiv-Bulgaria
15.
Sagdic, O., Ozkan, G., Kayacier, A., and Yetim, H. 2007. Phenolic compounds, antioxidant and antiradical
activities of the pomace extracts of the commercial Turkish grape varieties. 2nd International Congress on
Food and Nutrition. 24 - 26 October 2007, Istanbul, Turkey.
16.
Kayacier, A. ve A. Telcioglu. 2006. “Rheological Properties of Salep Drink Prepared with Sweetener,”
International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF), Congress Proceedings, p. 108, University
of Patras, 18 - 21 June, Rio - Patras, Greece.
17.
Kayacier, A. ve M. Cankurtaran. 2006. “The Use OF Some Hydrocolloids in the Reduction of Oil Content of
Corn Chips,” International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF), Congress Proceedings, p.
65, University of Patras, 18 - 21 June, Rio - Patras, Greece.
18.
Doğan, M. Kayacier, A. and Oral, R.A. 2005. Technological properties in dairy foods of oligofructose and
inulin. 1st International Food and Nutrition Congress, Abstract Book, p. 148, Istanbul, TURKEY.
19.
Kayacier, A. ve M. Dogan. 2005. “The Application of High Pressure In Cheese-Making,” 1st International
Food and Nutrition Congress, Abstract Book, p. 148, Istanbul, TURKEY.
20.
Dogan, M., Yilmaz, H. and Kayacier, A. Content of 5-Hydroxymethyl furfural in commercial non-fat dry milk.
International Dairy Symposium 24-28 May 2004, Isparta _TURKEY.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
Karaman, S. and Kayacier, A. 2010. Rheological Characteristics of Traditional Salep Drink Flavored With
Cocoa Powder. Gıda, 35 (6): 397-401.
7.6. . Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
1.
Yüksel, F., Kayacıer, A., Karaman, S. 2012. Arpa unu ilaveli buğday cipslerinin bazı tekstürel ve
fizikokimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay.
2.
Karaman, S. ve Kayacıer, A. 2009. Salep içeceğinde kullanılan hidrokolloidlerin ürünün reolojik özellikleri
bakımından etkileşimi, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
3.
Kök, M. Ş. Kayacıer A. ve Karaman, S. Guar ve Karob gamın Ayranın reolojik özellikleri üzerine etkisinin
incelenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
4.
Karaman, S., Öztürk, İ., Sağdıç, O. ve Kayacıer, A. 2009. Üç farklı bitki çayı ile demlenen sütün
fizikokimyasal ve duyusal özellikleri, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, Denizli.
5.
Karaman, S. ve Kayacıer, A. 2009. Geleneksel Olarak Üretilen Nar Ekşisi İle Nar Sosunun Bazı
Fizikokimyasal Özellikler Bakımından Karşılaştırılması. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs,
Van.
6.
Dogan, M., Kayacıer, A., Kesler, Y. ve Karaman S. 2009. Geleneksel olarak üretilen Kuşburnu (rosa canina
L.) marmeladının reolojik özelliklerinin belirlenmesi. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, Van.
7.
Kayacıer, A. ve Karaman, S. 2008. Kayısı ve Andız Pekmezlerinin Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.
Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
8.
Kayacıer, A. ve Karaman, S. 2008. Balların Reolojik Karakterizasyonu. Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23
Mayıs, Erzurum.
9.
Kesler, Y., Doğan M., Karaman, S. ve Kayacıer, A. 2008. Kan basıncını düşürücü süt kaynaklı peptidler.
Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
10.
Karaman, S. Kesler, Y., Kayacıer, A. ve Doğan M. 2008. Mesir Macunun reolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.
Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
11.
Kesler, Y., Karaman, S., Doğan M., ve Kayacıer, A. 2008. Ekstrüzyon prosesi ile gıdaların tekstürizasyonu. .
Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21-23 Mayıs, Erzurum.
12.
Kayacıer, A. ve M. Doğan, 2005. Radyasyon Uygulamasının Gıdaların Sindirilebilirlik Özelliklerine Etkisi,” IX.
Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojisi Kongresi, İzmir
13.
Kayacıer, A. ve Doğan, M. 2005. Peynir Altı Suyu Tozu ve Guar Gum Karışımının Reolojik Özellikleri, Gıda
Kongresi 2005, 478-481, İzmir,
14.
Doğan, M., Kayacıer, A. ve Oral, R.A. 2005. Hazır toz üretiminde kullanılan karıştırıcılar. Gıda Kongresi
2005, 79-82, İzmir.
15.
Doğan, M., Kayacıer, A. ve Oral, R.A. 2004. Süt ve ürünlerinin hydroxymethykfurfural (HMF) içeriği. Türkiye
8. Gıda Kongresi, Bursa.
16.
Yetim, H., Z. Kesmen ve A. Kayacıer, 2003. Et Endüstrisinde Yüksek Basınç Uygulamaları,” III. Gıda
Mühendisliği Kongresi, 171-187, Ankara, 2003.
17.
Kayacıer A. Aroma Maddeleri Emiliminin Gıda Ambalajı Olarak Kullanılan Plastiklerin İçerdiği Kristalin
Miktarına Etkileri,” Türkiye 7. Gıda Kongresi, 285-292, Ankara, 2002.
7.7 Diğer Yayınlar
8. Ulusal ve Uluslararası Projeler
1.
TÜBITAK TOVAG – 112O778. Proje Yürütücüsü. Bayat ekmeklerin çerez
değerlendirilmesi: Fizikokimyasal, reolojik, duyusal, tekstürel ve fonksiyonel etkiler. 2013.
gıda
üretiminde
2.
NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), FBA-12-4106. Proje Yürütücüsü. Farklı protein tiplerinin
transglutaminaz enzimi ile muamelesi sonucu ara yüzey özellikleri üzerindeki değişimin incelenmesi. Erciyes
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2012.
3.
TEZ PROJESİ, Doktora, FBD-12-4103. Proje Yürütücüsü. Çeşitli meyve posaları, çeşni maddeleri ve
ekstraktlarının ilavesiyle fonksiyonel özellikli patates cipsi üretimi ve elde edilen cipslerin kalite özellikleri ve
depolama stabilitelerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2012.
4.
TEZ PROJESİ, Doktora, FBD-12-4 4024. Proje Yürütücüsü. Çeşitli Biopolimerlerin Moleküler Yapıya Bağlı
Olarak Reolojik Özelliklerinin Modellenmesi ve Çeşitli Model Sistemlerin Stabilizasyonuna Moleküler Yapının
Etkisi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2012.
5.
TÜBİTAK, TOVAG -109O784. Araştırmacı. Kalorisi azaltılmış prebiyotik kahvaltılık modifiye tereyağı ve
krema üretimi. 2009.
6.
TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBY09-1001 . Proje Yürütücüsü. Kızartılmış patateslerde kızartma yağı,
kızartma sıcaklığı ve süresinin trans yağ asidi oluşumu üzerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi. 2009.
7.
TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBY-9-997. Proje Yürütücüsü. Karabuğday ile zenginleştirilmiş buğday
cipslerinin tekstürel ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi. 2009.
8.
NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), FBT-07-85. Proje Yürütücüsü. Çeşitli lif maddeleri ilavesiyle
fonksiyonel özellikli mısır ve buğday cipsi üretimi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi.
2008.
9.
TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBT-07-87. Proje Yürütücüsü. Bazı bitkisel çay ekstraktlarının dondurma
üretiminde kullanım olanaklarının araştırılması ve üretilen dondurmaların fiziksel, kimyasal ve reolojik
özelliklerinin incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2007.
10. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBT-07-85. Proje Yürütücüsü. Çeşitli baklagil unları ilavesi ile besin değeri
zenginleştirilmiş mısır cipsleri üretimi ve bu ürünlerin enerji değeri ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Erciyes
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2007.
11. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBT-06-49. Proje Yürütücüsü. Kızartılmış buğday cipsi üretimi ve elde
edilen buğday cipslerinin kalite özeliklerinin belirlenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi. 2006.
12. TEZ PROJESİ, Yüksek Lisans, FBT-06-16. Proje Yürütücüsü. Düşük kalorili salep içeceği
formülasyonlarının geliştirilmesi ve farklı tadlandırıcıların salebin çeşitli reolojik, kimyasal ve duygusal
özelliklerine etkisi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 2006.
13. GÜDÜMLÜ PROJE, 06-AY-10. Araştırmacı. Anorganik, gıda ve organik polimer esaslı lif örneklerinin
diferansiyel taramalı kalorimetre(dsc) cihazı ile ısıl özelliklerinin incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi. 2006.
14. TÜBİTAK TOVAG-105O 154. Araştırmacı. Üzüm Posasının Antimikrobiyal ve Antioksidan Katkı Olarak Gıda
Sanayinde Değerlendirilmesi. 2005.
15. DPT Projesi, 2003K12042. Araştırmacı. Diyet Toz Gıda Üretimi, Devlet Planlama Teşkilatı. 2004
16. NORMAL ARAŞTIRMA PROJESİ (NAP), FBA-03-39. Proje Yürütücüsü. Çeşitli gum (sakız) maddeleri
kullanımı ile düşük yağ içeriğine sahip kızartılmış mısır cipsleri üretimi. Erciyes Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi. 2003.
9. İdari Görevler
1.
Bursa Teknik Üniversitesi BAP Birimi Koordinatörü 2015 –
2.
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 2014 –
3.
BTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyeliği 2014 –
4.
TÜBİTAK TOVAG Gıda Danışma Kurulu Üyeliği 2013 – 2014
5.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bilimsel Arş. ve Yayın Etiği Kurulu Üyeliği 2013 – 2014
6.
ERÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği 2012 – 2014
7.
ERÜ Bologna Eş Güdüm Komisyonu Üyeliği 2011 – 2014
8.
ERÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı 2010 – 2013
9.
ERÜ Gıda Mühendisliği İntibak ve Mezuniyet Komisyonları Başkanlığı 2003 – 2013
10. ERÜ Gıda Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı 2003-2009
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1.
Gıda Teknolojisi Derneği 2003-2005
2.
International Food Techologists 1994-1995
11. Ödüller
·
1993: YÖK lisansüstü yurtdışı bursu
·
2012: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü
·
2013: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilimsel Yayın Onur Ödülü
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Teorik
Güz
2013-2014
Bahar
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
İstatistiksel Veri Analizleri
(Lisansüstü)
Statistical Data Analysis
(Lisansüstü)
Temel İşlemler
3
0
36
3
0
3
3
0
107
Mühendislik Çalışmalarında
İstatistiksel Yöntemler
Çerez Gıdalar (Lisansüstü)
3
0
102
9
1.
Adı Soyadı: Hasan Basri Koçer
2.
Doğum Tarihi: 13.08.1981
3.
Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
5.
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Tekstil Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi
2003
Y. Lisans
Tekstil Mühendisliği
Auburn University, A.B.D.
2007
Doktora
Tekstil Mühendisliği
Auburn University, A.B.D.
2009
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 08.05.2012
Doçentlik Tarihi : 04.10.2013
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Fatma Özkan - Eylül 2012 – Ağustos 2014 Kuaterner Amonyum Katkılı Poliüretan Köpükler
Fatma Özkan - Ağustos 2014 – devam ediyor Antimikrobiyel PVDF Hollow Fiber tasarımı ve Üretimi
Fatma Can – Ocak 2015 – devam ediyor Kuaterner Amonyum Katkılı Poliüretan Membranlar
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Ozkan Yildiz, Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T. S. Huang. “N-(hydroxymethyl)
Acrylamide as a Multifunctional Finish to Cotton and a Tether for Grafting Methacrylamide for Biocidal
Coatings.” Journal of Applied Polymer Science. (2013), 128(6), 4405-4410.
2. Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T.S. Huang. “Biocidal Nanofibers via
Electrospinning.” Journal of Applied Polymer Science. (2013), 127(4), 3192–3197.
3. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang. ”N-Halamine Copolymers for
Biocidal Coatings.” Reactive and Functional Polymers. (2012), 72(10), 673-679.
4. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, R.M. Broughton. “A Practical Cost Model for Selecting Nonwoven Insulation
Materials.” Journal of Engineered Fibers and Fabrics. (2012), 7(1), 1-9.
5. Billy W. McCann, Hao Song, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, Orlando Acevedo, S. D. Worley, "Inter- and
Intramolecular Mechanisms for Chlorine Rearrangements in Trimethyl-Substituted N-Chlorohydantoins",
Journal of Physical Chemistry A , 7245-7252 pp., 2012 , DOI: dx.doi.org/10.1021/jp304610k
6. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T. S. Huang, "Multifunctional Cotton Fabric:
Antimicrobial and Durable Press", Journal of Applied Polymer Science , 4230-4238 pp., 2012 , DOI:
10.1002/app.35402
7. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T. S. Huang, "Epoxide tethering of polymeric Nhalamine moieties", Cellulose , 959-966 pp., 2012 , DOI: 10.1007/s10570-012-9699-z
8. Hasan B. Kocer, "Residual Disinfection with N-Halamine Based Antimicrobial Paints", Progress in Organic
Coatings , 100-105 pp., 2012 , DOI: 10.1016/j.porgcoat.2011.11.022
9. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "Cellulose/Starch/ HALS Composite
Fibers Extruded from an Ionic Liquid", Carbohydrate Polymers , 922-927 pp., 2011 , DOI:
10.1016/j.carbpol.2011.05.046
10. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "Polymeric Antimicrobial NHalamine Epoxides", ACS Applied Materials & Interfaces , 2845-2850 pp., 2011 , DOI: 10.1021/am200351w
11. Hasan B. Kocer, Idris Cerkez, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "N-Halamine Copolymers for Use
in Antimicrobial Paint", ACS Applied Materials and Interfaces , 3189-3194 pp., 2011 , DOI:
10.1021/am200684u
12. Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "A Novel N-halamine Acrylamide Monomer and
Its Copolymers for Antimicrobial Coatings", Reactive and Functional Polymers , 561-568 pp., 2011 , DOI:
10.1016/j.reactfunctpolym.2011.02.002
13. Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "N-Halamine Biocidal Coatings via
a Layer-by-Layer Assembly Technique", Langmuir , 4091-4097 pp., 2011 , DOI: 10.1021/la104923x
14. Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, Orlando Acevedo, T.S. Huang, "Effect of Phenyl
Derivatization on the Stabilities of Antimicrobial N-Chlorohydantoin Derivatives", Industrial & Engineering
Chemistry Research , 11188-11194 pp., 2010 , DOI: 10.1021/ie101258s
15. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, S.D. Worley, Orlando Acevedo, R.M. Broughton and Yonnie Wu, "Mechanism
of Photolytic Decomposition of N-Halamine Antimicrobial Siloxane Coatings", ACS Applied Materials &
Interfaces , 2456-2464 pp., 2010 , DOI: 10.1021/am100511x
16. Xuehong Ren, Changyun Zhu, Hasan B. Kocer, Lei Kou, S. D. Worley, R. M. Broughton, T.S. Huang,
"Acyclic N-halamine Polymeric Biocidal Films", Journal of Bioactive and Compatible Polymers , 392-405 pp.,
2010 , DOI: 10.1177/0883911510370387
17. Lei Kou, Jie Liang, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S.D.Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, "Novel Nhalamine Silanes", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects , 88-94 pp., 2009 ,
DOI: 10.1016/j.colsurfa.2009.04.047
18. Xuehong Ren, Akin Akdag, Hasan B Kocer, S. D Worley, R. M Broughton, T. S Huang, "N-halamine-coated
Cotton for Antimicrobial and Detoxification Applications", Carbohydrate Polymers , 220-226 pp., 2009 , DOI:
10.1016/j.carbpol.2009.03.029
19. Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, T.S. Huang, "Rechargeable Biocidal
Cellulose: Synthesis and Application of 3-(2,3-dihydroxypropyl)-5,5 dimethylimidazolidine-2,4-dione",
Carbohydrate Polymers , 683-687 pp., 2008 , DOI: 10.1016/j.carbpol.2008.09.012
20. Xuehong Ren, Lei Kou, Hasan B. Kocer, S. D. Worley, R. M. Broughton, Y.M. Tzou, T. S. Huang,
"Antimicrobial Modification of Polyester by Admicellar Polymerization", Journal of Biomedical Materials
Research: Part B - Applied Biomaterials , 475-480 pp., 2008 , DOI: 10.1002/jbm.b.31237
21. Lei Kou, Jie Liang, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, T.S. Huang, "Synthesis of a Water Soluble
Siloxane Copolymer and its Application for Antimicrobial Coatings", Industrial & Engineering Chemistry
Research , 6521-6526 pp., 2009 , DOI: 10.1021/ie8017302
22. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, Xuehong Ren, Roy M. Broughton,S.D. Worley,T.S. Huang, "Effect of Alkyl
Derivatization on Several Properties of N-Halamine Antimicrobial Siloxane Coatings", Industrial & Engineering
Chemistry Research , 7558-7563 pp., 2008 , DOI: 10.1021/ie800899u
23. Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, Lei Kou, S. D. Worley, R. M. Broughton, Y.M. Tzou, T.S. Huang,
"Antimicrobial Polyester", Journal of Applied Polymer Science , 2756-2761 pp., 2008 , DOI: 10.1002/app.28126
24. Xuehong Ren, Lei Kou, Hasan B. Kocer, Changyun Zhu, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang,
"Antimicrobial Coating of an N-halamine Biocidal Monomer on Cotton Fibers via Admicellar Polymerization",
Colloids and Surfaces, A: Physicochemical and Engineering Aspects , 711-716 pp., 2007 , DOI:
10.1016/j.colsurfa.2007.12.007
25. Akin Akdag, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.R. Webb, T.H. Bray, "Why Does Kevlar
Decompose, while Nomex Does Not, When Treated with Aqueous?", Journal of Physical Chemistry B , 55815586 pp., 2007 , DOI: 10.1021/jp070586c
26. Jie Liang, Yongjun Chen, Xuehong Ren, Rong Wu, Kevin Barnes, S. D. Worley, R. M. Broughton, Unchin
Cho, Hasan Kocer, T. S. Huang, "Fabric Treated with Antimicrobial N-Halamine Epoxides", Industrial &
Engineering Chemistry Research , 6425-6429 pp., 2007 , DOI: 10.1021/ie0707568
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Hasan B. Kocer**, Roy M. Broughton, S. D. Worley, The Fiber Society Spring 2010 International Conference
konferansı dahilinde "The Fiber Society Spring 2010 International Conference" bildiri kitapçığındaki "Improved
N-Halamine Antimicrobial Coatings", 59-60 pp., Bursa, Türkiye, 12 Mayıs 2010
2. Roy M. Broughton, Jr**, Paul Brady, Hasan Kocer, Idris Cerkez, The Fiber Society 2009 Fall Meeting
konferansı dahilinde "The Fiber Society 2009 Fall Meeting" bildiri kitapçığındaki "Optimization of Fibrous
Insulation", 61-62 pp., Shanghai, Çin, 28 Mayıs 2009
3. Hasan B. Kocer**, Roy M. Broughton, Jr., Chris Eash, Larry Wadsworth, The Fiber Society 2008 Fall Meeting
and Technical Conference konferansı dahilinde "The Fiber Society 2008 Fall Meeting and Technical
Conference" bildiri kitapçığındaki "Annealing Studies on Thermotropic Liquid Crystalline Polyester Meltblown
Fabric", 41-42 pp., Quebec, Kanada, 1 Ekim 2008
4. Hasan B. Kocer, Unchin Cho, S.D. Worley, Roy M. Broughton, Jr.**, T.S. Huang, International Nonwovens
Technical Conference konferansı dahilinde "International Nonwovens Technical Conference" bildiri
kitapçığındaki "Antimicrobial Fibers from Polymers Composed of Nitrogen Containing Monomers", x pp.,
Houston, A.B.D., 11 Eylül 2008
5. Hasan Kocer, Fatma Kilinc-Balci, Roy M. Broughton**, S.D. Worley, T.S. Huang, The Fiber Society 2007 Fall
Meeting konferansı dahilinde "Antimicrobial, Elastomeric Fibers and Films" bildiri kitapçığındaki "The Fiber
Society 2007 Fall Meeting", x pp., Davis, A.B.D., 10 Ekim 2007
6. Fatma S. Kilinc-Balci**, Xiuling Fan, Hasan Kocer, Roy M. Broughton, Jr, International Nonwovens Technical
Conference konferansı dahilinde "International Nonwovens Technical Conference" bildiri kitapçığındaki
"Extrusion of Composite Fibers", x pp., Atlanta, A.B.D., 26 Eylül 2007
7. Hasan B. Kocer, International Nonwovens Technical Conference konferansı dahilinde "International
Nonwovens Technical Conference" bildiri kitapçığındaki "Laminated and Hybrid Soft Armor Systems for
Ballistic Applications", X pp., Atlanta, A.B.D., 24 Eylül 2007
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. S.D. Worley**, Hasan Kocer, Idris Cerkez, R.M. Broughton, T.S. Huang, 243rd National ACS Spring Meeting
konferansı dahilinde "243rd National ACS Spring Meeting" bildiri kitapçığındaki "Antimicrobial Materials for
Coatings and Latex Paints", x pp., San Diego, A.B.D., 29 Mart 2012
2. S.D. Worley**, Idris Cerkez, Hasan B. Kocer, R.M. Broughton, T.S. Huang, 243rd National ACS Spring
Meeting konferansı dahilinde "243rd National ACS Spring Meeting" bildiri kitapçığındaki "Epoxide Tethering of
Antimicrobial Polymeric N-Halamine Moieties to Cellulose", x pp., San Diego, A.B.D., 26 Mart 2012
3. Idris Cerkez**, Hasan B. Kocer, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, 242th National ACS Fall Meeting
konferansı dahilinde "242th National ACS Fall Meeting" bildiri kitapçığındaki "Polymeric Antimicrobial NHalamine Epoxides", x pp., Denver, A.B.D., 30 Ağuston 2011
4. S.D. Worley**, Hasan B. Kocer, R.M. Broughton, T.S. Huang, 242th National ACS Fall Meeting konferansı
dahilinde "242th National ACS Fall Meeting" bildiri kitapçığındaki "N-Halamine Acrylamide Copolymers and
Their Use for Rendering Surfaces and Paints Antimicrobial", x pp., Denver, A.B.D., 29 Ağustos 2011
5. Hasan B. Kocer, R.M. Broughton**, S.D. Worley, Fatma S Kilinc-Balci, 239th National ACS Spring Meeting
konferansı dahilinde "239th National ACS Spring Meeting" bildiri kitapçığındaki "Cellulose/Starch/HALS
Composite Fibers for Biocidal Applications", x pp., San Francisco, A.B.D., 23 Mart 2010
6. Hasan B. Kocer**, S.D. Worley, R.M. Broughton, T.S. Huang, 240th National ACS Fall Meeting konferansı
dahilinde "240th National ACS Fall Meeting" bildiri kitapçığındaki "Effect of Phenyl Derivatization on Several
Properties of N-Halamine Antimicrobial Siloxane Coatings", X pp., Boston, A.B.D., 26 Ağustos 2010
7. Hasan B. Kocer, Akin Akdag, S.D. Worley**, R.M. Broughton, Yonnie Wu., 240th National ACS Fall Meeting
konferansı dahilinde "240th National ACS Fall Meeting" bildiri kitapçığındaki "Mechanism of Decomposition of
Antimicrobial N-Halamine Siloxane Coatings", x pp., Boston, A.B.D., 26 Ağustos 2010
8. Hasan B. Kocer, R.M. Broughton**, S.D. Worley, Fatma S. Kilinc-Balci, 239th National ACS Meeting
konferansı dahilinde "239th National ACS Meeting" bildiri kitapçığındaki "Cellulose/Starch/HALS Composite
Fibers for Biocidal Applications", x pp., San Francisco, A.B.D., 23 Mart 2010
9. S.D. Worley**, J. Liang, Akin Akdag, X. Ren, L. Kou, C. Zhu, K. Barnes, R.M. Broughton, H. Kocer, T.S.
Huang, 234th National ACS Meeting konferansı dahilinde "234th National ACS Meeting" bildiri kitapçığındaki
"N-Halamine Disinfectant Coatings", x pp., Boston, A.B.D., 22 Ağustos 2007
7.7. Diğer yayınlar
1. Patent Başvurusu, S.D.Worley, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, Idris Cerkez. Novel N-Halamine Acrylamide
Monomers and Copolymers Thereof for Biocidal Coatings, WO2012096694A1, 19 Temmuz 2012.
2. Patent Başvurusu, S.D. Worley, Xuehong Ren, Hasan B. Kocer, Disinfecting, Nonbleaching N-Halamine for
Use With Contact Lens, US20110200484, 18 Ağustos 2011.
3. Patent Başvurusu, R.M.Broughton, Hasan B. Kocer, S.D.Worley, Annalese Maddox, Disinfecting and
Detoxifying Meta-Aramid Particles, US20110250162, 13 Ekim 2011
9.
İdari Görevler
21.09.2012 – 10.02.2014 Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı.
20.02.2015 – devam ediyor Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı.
11. Ödüller
2005 -
NASA destekli araştırma projesinde araştırma asistanlığı bursu.
2007-2010 Amerikan Hava Kuvvetleri destekli projede araştırma asistanlığı bursu.
2009 -
Auburn Üniversitesinde seçilmiş en başarılı 10 öğrenciden biri ödülü.
2010 -
Auburn Üniversitesinde seçilmiş üç doktora tezinden biri ödülü ve Ulusal yarışmaya katılma hakkı.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Haftalık Saati
Dönem
Dersin Adı
Teorik
Güz
2014-2015
İlkbahar
Güz
Polimerlerin Yapıları, Özellikleri ve
Karakterizasyonu
3
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
0
12
Biyopolimerler –Doktora
3
0
4
Polimer Teknolojileri - Lisans
3
0
4
Polimer Kimyası – Y. Lisans
2
2
10
Biyopolimerler –Doktora
3
0
5
Polimerlerin Yapıları, Özellikleri ve
Karakterizasyonu
3
0
4
Polimer Kimyası – Y. Lisans
2
2
9
Biyopolimerler –Doktora
3
0
2
2013-2014
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
1.
Adı Soyadı: Ramazan KURT
2.
Doğum Tarihi: 1971
3.
Unvanı: Prof. Dr.
4.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans
Alan
Yıl
Orman Endüstri Müh.
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
1992
Orman Endüstri Müh.
School of Agriculture and Forest Science,
University of Wales, Bangor, UK
1995
Orman Endüstri Müh.
College of Environmental Science and
Forestry, State University of Ne York,
Syracuse, USA
2001
Doktora
5.
Üniversite
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2003
Doçentlik Tarihi
: 2007
Profesörlük Tarihi
: 2013
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
1.
2.
3.
4.
5.
Çavuş, V., “I-214 (Populus x euramericana) Melez Kavak Klonundan Fenol Formaldehit ve Üre Formaldehit
Tutkalı Kullanılarak Üretilmiş Paralel Şerit Kerestelerinin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri”,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2008.
Meriç, H., “Üç Farklı Melez Kavak Klonundan (I-214, I-77/51 ve S.307-26 (İZMİT)) Fenol Formaldehit Tutkalı
Kullanılarak Üretilmiş Tabakalanmış Kaplama Kerestelerin (TAK) Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri”,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2009.
Aslan, K., “Bor Bileşikleri Kullanarak Yanmaya Dayanıklı Paralel Şerit Kereste Üretimi”, Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi, 2012.
Çil, M., “Tutkal Katman Kalınlığının Tabakalanmış Kaplama Kerestelerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri
Üzerine Etkisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2012.
Durmuşlar, M.S., Bursa Teknik Üniversitesi, 2014 (Ders aşamasında)
6.2. Doktora Tezleri
1.
7.
Çavuş, V., “Paralel Şerit Kerestelerin Boyutsal Stabilite Özelliklerinin Tekstil Kimyasalları Modifikasyonu İle
İyileştirilmesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2008 (Eş Danışman) (Devam Ediyor).
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Kurt, R., K. Aslan, V. Çavuş, “Influence of Press Pressure on The Properties of Parallel Strand Lumber
Glued with Urea Formaldehyde Adhesive”, Bioresources 8(3), 4029-4037 (2013).
2. Kurt, R., M. Çil, “Effects of Press Pressures on Glue Line Thickness and Properties of Laminated Veneer
Lumber Glued with Phenol Formaldehyde Adhesive”, Bioresources 7(4), 5346-5354 (2012).
3. Kurt, R., M. Çil, “Effects of Press Pressure on Glue Line Thickness and Properties of Laminated Veneer
Lumber Glued with Melamine Urea Formaldehyde Adhesive”, Bioresources 7(3), 4341-4349 (2012).
4. Kurt, R., K. Aslan, M. Çil, V. Çavuş, “Properties of Parallel Strand Lumber from Two Hybrid Poplar clones
Using Melamine Urea Formaldehyde Adhesive”, Bioresources 7(3), 3711-3719 (2012).
5. Kurt, R., H. Meriç, K. Aslan, M. Çil, “Laminated Veneer Lumber (LVL) Manufacturing Using Three Hybrid
Poplar Clones”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 36, 237-245, (2012).
6. Kurt R., F. Mengeloğlu, H. Meric, “The effects of boron compounds synergists with ammonium polyphosphate
on mechanical properties and burning rates of wood-HDPE polymer composites, Holz Als Roh und
Werkstoff, 70, 177-182, (2012)
7. Kurt, R., M. Çil, K. Aslan, V. Çavuş, “Effect of Pressure Duration on Physical, Mechanical, and Combustibility
Characteristics of Laminated Veneer Lumber (LVL) Made with Hybrid Poplar Clones”, Bioresources 6(4),
4886-4894 (2011).
8. Kurt R., F. Mengeloğlu, “Utilization of Boron Compounds as Synergists with Ammonium Polyphosphate for
Flame Retardant Wood-Polymer Composites”, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35, 155-163
(2011).
9. Kurt, R., V. Cavus, “Manufacturing of Parallel Strand Lumber (PSL) from Rotary Peeled Hybrid Poplar I-214
Veneers with Phenol Formaldehyde and Urea Formaldehyde Adhesives”, Wood Research 56(1), 137-144
(2011).
10. Kurt, R., “Suitability of Three Poplar Clones for Laminated Veneer Lumber Manufacturing Using Melamine
Urea Formaldehyde Adhesive”, BioResources 5(3), 1868-1878 (2010).
11. Kurt, R., C. Mai, A. Krause ve H. Militz, “Hydroxymethylated Resorcinol (HMR) Priming Agent for Improved
Bondability of Wax-Treated Wood”, Holz Als Roh und Werkstoff, 66(5), 333-338 (2008).
12. Kurt, R., C. Mai, A. Krause ve H. Militz, “Hydroxymethylated Resorcinol (HMR) Priming Agent for Improved
Bondability of Silicone Modified Wood Glued with a Polyvinyl Acetate Adhesive”, Holz Als Roh und Werkstoff,
66(4), 305-307 (2008).
13. Kurt, R. ve F. Mengeloğlu, “The Effect of Boric Acid / Borax Treatment on Selected Mechanical and
Combustion Properties of Poplar Laminated Veneer Lumber,” Wood Research, 53(2), 113-120, (2008).
14. Mengeloglu, F., R. Kurt, D. J. Gardner ve S. O’neil, “ Mechanical Properties of Extruded High Density
Polyethylene and Polypropylene Wood Flour Decking Boards”, Iranian Polymer Journal, 16(7), 477-487
(2007).
15. Kurt, R., “Effect of glue line thickness on shear strength of wood-to-wood joints,” Wood Research, 51(1), 5966 (2006).
16. Kurt, R. ve R. M. Hussein, “Bending Strength of Stressed Skin Components with Screws and Adhesive,”
Wood Research, 51(4), 87-94 (2006).
17. Kurt, R., ‘‘The Effect of Adhesive Ratio and Boric Acid / Borax Addition on Selected Physical, Mechanical and
Combustion Properties of Wastepaper Boards (WBs),’’ Wood Research, 50(4), 61-69 (2005).
18. Hussein, R. M. ve R. Kurt, ‘‘The Buckling of MPC Joints in Wood Trusses,’’ Wood Research, 49(4), 41-52
(2004).
19. Kurt, R., ‘‘The Strength of Press-Glued and Screw-Glued Wood-Plywood Joints,’’ Holz Als Roh und
Werkstoff, 61(4), 269-272 (2003).
20. Kurt R., ‘‘Strength Properties of Press-Glued and Screw-Glued Stressed Skin Components with a Gap-Filling
Phenol Resorcinol Formaldehyde Adhesive,’’ Drevarsky Vyskum (Wood Research), 47(3), 1-10 (2003).
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
Kurt R. ve R. M. Hussein, ‘‘Effect of Glue Line Thickness on Shear Strength of Screw-Glued Plywood-Wood
Joints,’’ Journal of Tropical Forest Products, 9(1), 109-119 (2003).
Kurt R., ‘‘Effect of Glue Line Thickness on the Dry Shear Strength of Press-Glued Plywood-Lumber Joints
Using Gap-Filling Phenol Resorcinol Formaldehyde,’’ FPRDI Journal, 27(1-2), 87-94 (2001).
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
1. Vedat, Ç, E. D. Tomak, R. Kurt, A. Karademir, ve M. Ertaş “Orman Endüstrisinde Suyun Kullanım Alanları”, 3.
Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Türkiye, 1007-1014 (2013)
2. Lehtijarvi, A., F. Oskay ve R. Kurt “Expected impacts of altered precipitation on forest health and timber quality
in Turkey”, 3. Uluslararası Bursa Su Kongresi ve Sergisi, Bursa, Türkiye, 636-644 (2013)
3. Kurt, R. ve F. Mengeloğlu, ‘‘Potential Utilization of Bark Residues in Turkey’’, 1. Uluslararası Odun Dışı Orman
Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 623-630 (2006).
4. Mengeloğlu, F., R. Kurt, ve H. Serin ‘‘Orman ve Orman Endüstrisi Atıklarının
Polimer/Kompozit Malzemeler Üretiminde Kullanılma Potansiyelleri’’, 1. Uluslararası Odun
Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 525-532 (2006).
5. Kurt, R., A. Karademir, F. Mengeloğlu, ve M. Pak ‘‘Alternative Utilization of Agricultural Residues and Fast
Growing Tree Species in the Southeastern Anatolian Region’’, Sustainable Development and New
Technologies for Agricultural Production in GAP Region, Şanlıurfa, Türkiye, (2006). (Extended Abstract)
(Poster)
6. Mengeloğlu, F., R. Kurt, N. Özmen, N. S. Çetin, A. Tutuş ve A. Karademir, ‘‘Recycling of CCA Treated Lumber
in the Manufacture of Flakeboard’’, International Conference WPP 2003, Chemical Technology of Wood, Pulp
and Paper, Brastislava, Slovak Republic, 259-262, (2003).
7. Ozmen, N., N. S. Cetin, F. Mengeloglu, F., R. Kurt, A. Karademir, ve A. Tutus, “The Effect of Testing
Temperature on the Bonding Strength of Wheat Straw Resins”, International Conference WPP 2003, Chemical
Technology of Wood, Pulp and Paper, Brastislava, Slovak Republic, 269-273, (2003).
8. Karademir, A., N. S. Cetin, A. Tutus, N. Ozmen, R. Kurt, and F. Mengeloglu, “Effects of CaCO 3 Loading on
Some Properties of Woodfree Papers”, International Conference WPP 2003, Chemical Technology of Wood,
Pulp and Paper, Brastislava, Slovak Republic, 184-188, (2003).
9. Cetin, N. S., A. Karademir, S. Imamoglu, N. Ozmen, A. Tutus, F. Mengeloglu, and R. Kurt, “Characterisation of
the Deformational Behaviour of Fibrous Network”, International Conference WPP 2003, Chemical Technology
of Wood, Pulp and Paper, Brastislava, Slovak Republic, 214-219, (2003).
10. Kurt, R., A. Karademir, N. S. Çetin ve N. Özmen, ‘‘Potential Utilisation of Wood Residue in Turkey’’, First
International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, Kyiv, Ukraine, (2002).
11. Karademir, A., N. S. Çetin, R. Kurt ve N. Özmen, ‘‘Biomass Potential of Turkey’’, First International Ukrainian
Conference on Biomass for Energy, Kyiv, Ukraine, (2002).
12. Özmen, N., N. S. Çetin, A. Karademir ve R. Kurt, ‘‘An Overview of Charcoal Resources in Turkey’’, First
International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, Kyiv, Ukraine, (2002).
13. Karademir, A., N. S. Çetin, R. Kurt ve N. Özmen ”A Step Forward to Be Energy Self-Efficient; Wastes to
Energy in SEKA Akdeniz Paper Mill”, First International Ukrainian Conference on Biomass for Energy, Kyiv,
Ukraine, (2002).
14. Kurt, R. ve F. Mengeloğlu, ‘‘An Alternative Utilization of Poplar Wood in The Manufacture of Oriented Strand
Board (OSB)’’, IUFRO Meeting, Management of Fast Growing Plantations, İzmit, Türkiye, 282-285, (2002).
(Poster)
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
3.
4.
5.
Bektaş, İ ve R. Kurt, “ Principal Mechanical Properties of Cypress Wood (Cupressus Sempervirens L.)
Naturally Grown in (Kahramanmaraş) Eastern Mediterranenan of Turkey”, Gazi University Journal of
Science, 23(3), 357-362 (2010).
Kurt, R., “An Alternative Building Component, Stressed Skin Panel (SSP)”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi,
8(1), 60-64 (2005).
Mengeloğlu, F. ve R. Kurt, “Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler 1: Tabakalanmış Kaplama Kereste (TAK)
ve Tabakalanmış Ağaç Malzeme (TAM)”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1), 39-44 (2004).
Keskin, H., M. Atar ve R. Kurt, “Lamine Edilmiş Sarıçam (Pinus Sylvestris L.) Odununun Bazı Fiziksel ve
Mekanik Özellikleri”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(1), 75-84 (2003).
Atar, M., H. Keskin ve R. Kurt, “Sarıçam (Pinus sylvestris Lipsky) Odununda Emprenye Etme ve Renk Açma
İşleminin Vernik Katman Sertliğine Etkileri”, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 6(1), 85-96 (2003).
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tomak, E. D., Kurt, R., Karademir, A., Ertaş, M., “Odun Koruma alanında Biyoremidasyon Uygulamalar”, Su
ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Marmaris, Muğla (2013). (Poster)
Vedat, Ç, Kurt, R., E. D. Tomak, A. Karademir, ve M. Ertaş, “Mobilya Sektörünün Bursa Ekonomisindeki Yeri
ve Önemi”, Bursa 4. Kent Sempozyumu, Bursa (2013).
V. Çavuş, Kurt, R., M. Çil ve K. Aslan, K. “Mobilya ve İçmekan Tasarımında Ağaç Esaslı Malzemelere Yeni
Bir Yaklaşım; Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler”, III. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul, (2013)
Karademir, A., Ç. Penezoğlu, M. Ertaş ve R. Kurt, “Kızılçam Reçinesinden Kağıt ve Karton İçin Su İtici ve
Yangın Geciktirici Emülsiyon Geliştirilmesi”, Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri, dünü,
bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Bolu, 334-341, (2012).
Kurt, R., V. Çavuş, ve H. Meriç, “Keresteye Alternatif Bazı Mühendislik Ürünü Ağaç Malzemeler; Paralel
Şerit Kereste, Tabakalanmış Şerit Kereste ve Ahşap I-Kiriş”, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 17721781, Artvin, (2010).
Tutuş, A., R. Kurt, M. H. Alma, ve H. Meriç, “Sarıçam Odununun Kimyasal Analizi ve Termal Özellikleri”, III.
Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 1845-1851, Artvin, (2010).
Bektaş, İ, R. Kurt, A. Kaymakçı, ve K. Karakuş, “ Kahramanmaraşta Yetiştirilen Dallı Servinin Bazı Fiziksel
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Başlıca Kullanım Alanları”, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 18341844, Artvin, (2010).
Kurt, R., F. Mengeloğlu ve V. Çavuş, “Okaliptüs Odununun Kullanımında Yeni Alanlar”, I. Ulusal Okaliptüs
Sempozyumu, Tarsus, Mersin, (2008).
Mengeloğlu, F., R. Kurt ve K. Karakuş, “Atık Okaliptüs Unlarıyla Doldurulmuş Geri Dönüşüm Yüksek
Yoğunluklu (YYPE) Polimer Kompozitler”, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, Tarsus, Mersin, (2008).
10. Tutuş, A, R. Kurt, M. Ertaş, Ü. Ayata ve M. H. Alma, “Eucalyptus grandis Odunlarının Kimyasal Bileşimi ve
Termal Özellikleri”, I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, Tarsus, Mersin, (2008).
11. Akay, A. E., R. Kurt ve O. Erdaş, “Amerika Birleşik Devletleri'nde Ormancılık Eğitimi: Oregon ve New York
Eyalet Üniversiteleri Örnekleri”, 3. Ulusal Ormancılık Kongresi; 150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi,
Ankara, (2008).
12. Kurt, R. ve F. Mengeloğlu, “Orman Endüstrisi ve Tarımsal Atıkların Odun/Plastik Kompozitleri Üretiminde
Değerlendirilmesi İmkanları”, GAP V. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, 1602-1606, Şanlıurfa,
(2006).
13. Kurt, R., F. Mengeloğlu ve İ. Bektaş “The Introduction of Wood Products for the Earthquake Resistant
Building Construction in Turkey”, 5. Ulusal Deprem Mühendisliği Kongresi, İstanbul, (2003) (Poster).
14. Kurt, R., “Applications of Fiber Reinforced Plastics (FRP) for Glued Laminated Timber”, GAP IV. Mühendislik
Kongresi, Harran Üniversitesi, 1599-1604, Şanlıurfa, (2002).
15. Kurt, R. ve A. Karademir, “Glued Laminated Timber (Glulam) and Their Use for Building Construction”, GAP
IV. Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, 1592-1598, Şanlıurfa, (2002).
16. Karademir, A. Ve R. Kurt, “Alkali Papermaking and Some New Alkali Internal Sizing Agents” 4. GAP GAP IV.
Mühendislik Kongresi, Harran Üniversitesi, 1638-1644, Şanlıurfa, (2002).
7.7. Diğer yayınlar
7.8. Uluslararası atıflar
Web of Science 2014 kayıtlarına göre 54 adet atıf almıştır.
7.
Projeler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Polipropilen/Buğday Sapı Lifi Kompozitlerinin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, KSÜ Araştırma
Fonu Projesi, , Proje No: 2002/4-3, Yardımcı Araştırmacı, 2002.
Atık Kağıtlardan Yangına Dayanıklı İzolasyon Levhası Üretimi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No:
2003/2-3, Proje Yöneticisi, 2003.
K.MaraşYöresinde Doğal Olarak Yetişen Ağaçların Odun Mekaniği ve Teknolojisi Açısından İncelenmesi,
KSÜ Araştırma Fonu Alt Yapı Projesi, Projesi, Proje No: 2003/7-53, Yardımcı Araştırmacı, 2003
Tarımsal Atıklarının Plastik Kompozit Üretiminde Değerlendirilmesi için Pilot Deneme Ünitesi Oluşturulması,
KSÜ Araştırma Fonu Alt Yapı Projesi, Proje No: 2003/1-40, Yardımcı Araştırmacı, 2003
Bor Bileşikleri Kullanılarak Yanmaya Dayanıklı Odun/Plastik Kompozitleri Üretimi, Ulusal Bor Araştırma
Enstitüsü Projesi, Proje No: BOREN-2006-38-Ç-37-22, Proje Yöneticisi, 2006.
Plastik, Tarımsal ve Orman Endüstrisi Atıklarının Odun-Plastik Kompozit (OPK) Üretiminde Kullanılması,
TÜBİTAK Araştırma Projesi, Proje No: 106 O 179, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
Türkiye’de Hızlı Gelişen Kavak Klonlarının ve Bor Bileşiklerinin Yanmaya Dayanıklı Tabakalanmış Kaplama
Kereste Üretiminde Kullanılması İmkanları, TÜBİTAK Kariyer Projesi, Proje No: 106 O 556, Proje Yöneticisi,
2007.
Odun-Plastik Kompozit Köpük Üretimi: Mikro-Hücre Yöntemi ve Ekstrüzyon Yöntemi, TÜBİTAK Kariyer
Projesi, Proje No: 106 O 548, Yardımcı Araştırmacı, 2007.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
I-214 (Populus x euramericana) Melez Kavak Klonundan Fenol Formaldehit ve Üre Formaldehit Tutkalı
Kullanılarak Üretilmiş Paralel Şerit Kerestelerinin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, KSÜ Araştırma Fonu
Projesi, Proje No: 2007/3-17, Proje Yöneticisi, 2008.
Biyolojik Olarak Bozunabilen Polimer Kompozit ve Köpüklerin Üretimi, TÜBİTAK – İtalya Ulusal Araştırma
Konseyi (CNR) Projesi, Proje No: 107 O 830, Yardımcı Araştırmacı, 2008.
Yukarı ve Orta Ceyhan Havzasında Sürüdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Teknoloji Merkezi Alt
Yapısının Oluşturulması, DPT Proje No:2008K120760, Yardımcı Araştırmacı, 2008.
Ekonomik Binalar İçin Yüksek Oranda Biokütle Kullanılarak Biokütle-Geri Dönüşüm Plastik Profil ve Panel
Yapımı. TÜBİTAK Proje No: 109 O 471, Yardımcı Araştırmacı, 2009.
Bor Bileşikleri Kullanarak Yanmaya Dayanıklı Paralel Şerit Kereste Üretimi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi,
Proje No: 2010/7-7, Proje Yöneticisi, 2010.
Tutkal Katman Kalınlığının Tabakalanmış Kaplama Kerestelerin Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine
Etkisi, KSÜ Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 2010/7-2, Proje Yöneticisi, 2010.
Bor/Selüloz Nanokristalit Takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, Proje
No: 2010.Ç0254, Yardımcı Araştırmacı, 2010.
Tekstil Kimyasalı Modifikasyonunun Kavaktan Üretilen Paralel Şerit Kerestelerin Bazı Fiziksel, Mekanik ve
Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi, TÜBİTAK COST Projesi, Proje No: 113 O 257, Proje Yöneticisi, 2013
8. İdari Görevler
1.
2.
3.
4.
5.
9.
Dekan, Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 2013Bölüm Başkanı V., Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 2013Dekan Vekili, Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, 2012-2013
Dekan Yardımcısı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, 2011-2012
Anabilim Dalı Başkanı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri
Mühendisliği Bölümü, Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 2011-2012
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
YÖK Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu (University of North Wales, Bangor, UK)
YÖK Yurtdışı Doktora Bursu (State University of New York, Syracuse, USA)
State University of New York, USA, Tuition Scholarship
State University of New York, USA, 1 Ay Resmi Yurtdışı Araştırma ve İşbirliği Daveti
TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası 3 Ay Araştırma Bursu, University of Maine, USA
Georg August Universität, Almanya, 1 Hafta Doktora Semineri Daveti
TÜBİTAK-ALMANYA (DFG) Avrupa Bilimsel Değişim Bursu, 2.5 Ay, Georg August
Universität, Almanya
8. DAAD Misafir Öğretim Üyesi Programı 5 Ay, Georg August Universität, Almanya
9. Georg August Universität, Almanya, 1 Hafta Erasmus Kapsamında Seminer Daveti
10. TÜBİTAK, Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 15 Defa
11. KSÜ, Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, 1 Defa
1994-1996
1996-2001
2001
2003
2005
2005
2006
2007
2011
2003-2013
2005
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
Bahar
2014-2015
Güz
Dersin Adı
Wood Based Composites
(YL)
Advanced Topic in
Forest Product (YL)
Engineered wood
Products (YL)
Orman Ürünleri
Endüstrisi
Advenced Topics in
Forest Products
Ağaç Malzeme Tutkalları
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
3
0
1
3
0
1
3
0
1
3
0
3
0
3
0
Bahar
Kaplama ve Kontrplak
Endüstrisi
Ağaç Esaslı
Kompozitlerde İleri
Konular
3
0
3
0
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Gökhan Özkan
Doğum Tarihi: 1977
Ünvanı: Doçent Doktor
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
İng. İktisat
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler ve
Siyaset Bilimi (İng.)
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
New York Üniversitesi
Yıl
2000
2003
Yeditepe Üniversitesi
2007
Görevler:
Görev Unvanı
Yar.Doç.
Doç.Dr.
Görev Yeri
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü
Yıl
2009-2013
2013-
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Faysal Köten. “Enerji Güvenliği Bağlamında Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’daki Bölgesel Politikaları”. Yalova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. 2012.
İdari Görevler:
Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İntibak Komisyonu, 2011-2013.
Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çift Anadal Komisyonu, 2011-2013.
Bursa Teknik Üniversitesi, İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu, Üniversite
Temsilcisi, 2013Bursa Teknik Üniversitesi, İl İnsan Hakları Kurulu, Üniversite Temsilcisi, 2013Bursa Teknik Üniversitesi, ÖYP Kurum Koordinasyon Kurulu Üyeliği, 2013-2014.
Bursa Teknik Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013Bursa Teknik Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2013-
Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2013Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, 2014Bursa Teknik Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu PİYAK Üyeliği, 2014Bursa Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeliği, 2014Bursa Teknik Üniversitesi, Erasmus Kurum Koordinatörü, 2014Bursa Teknik Üniversitesi, Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği, 2014Bursa Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V., 2014Bursa Teknik Üniversitesi, Üniversite Senato Üyeliği, 2014Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Uluslararası İlişkiler Konseyi
NYU GSAS Alumni
International Economics, Development and Research Center
International Political Economy Society
Ödüller:
Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışında Yüksek Lisans Eğitimi Bursu
Türkiye-A.B.D. Kültürel Mübadele Komisyonu (Fulbright) Bursu
New York University Full Tuition Scholarship
Hakemlik Yapılan Dergiler:
Uluslararası İlişkiler Dergisi
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
The Global Studies Journal
Alternatives: Turkish Journal of International Relations
Editörlük
The Global Studies Journal
VERİLEN DERSLER
Foreign Policy Analysis (Lisans)
History of World Politics I (Lisans)
History of World Politics II (Lisans)
Global Political Economy (Lisans)
International Relations and Globalization (Lisans)
Uluslararası Ekonomi Politik (Yüksek Lisans)
Küreselleşme ve Uluslararası İlişkiler (Yüksek Lisans)
Dünya Politikasında Avrasya (Yüksek Lisans)
ESERLER
A1. MAKALELER
A1-1. Gökhan Özkan. “Uluslararası Güç Dengeleri Bağlamında Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden
Yapılandırılması: Disiplinler Arası Bir Değerlendirme”. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 7 (27), 3-26, 2010.
A1-2. Gökhan Özkan. “Post-Cold War Turkish Foreign Policy in the Caspian Region within the Context of Pipeline
Geopolitics and Geoeconomics”. International Journal of Social Science and Humanity, 5 (7), 632-639, 2015.
A1-3. Gökhan Özkan. “Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’daki Bölgesel Politikasında Enerji Güvenliği Boyutu”, Gazi
Akademik Bakış Dergisi, 4 (7), 17-40, 2010.
A1-4. Gökhan Özkan. “Emergence of International Political Economy as a Sub-Discipline of International Relations
and Impact of the Global Crisis on International Political Economy”. International Journal of Business and Social
Science, 3 (13), 198-204, 2012.
A1-5. Gökhan Özkan. “Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya ve Kafkasya Ekseninde Türkiye-NATO-Rusya İlişkileri ve
Türk Dış Politikası’na Yansımaları”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1), 109-132, 2010.
A1-6. Gökhan Özkan. “The Nabucco Project within the Context of Energy Supply Security and International Politics”,
China-USA Review, 10 (8), 689-699, 2011.
A1-7. Gökhan Özkan. “Legitimacy and Effectiveness of the G-20 within the Context of the Global Governance
Reform”. International Journal of Arts and Sciences, 4 (9), 307-318, 2011.
A1-8. Gökhan Özkan. “Georgia’s NATO Membership within Context of the Black Sea Dimension of the New Great
Game”. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 7 (27), 1-22, 2010.
A1-9. Gökhan Özkan. “Geopolitical Impacts of the Global Financial Crisis within Context of the Power Transition
Theory”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2), 131-150, 2010.
A1-10. Gökhan Özkan. “International Relations and Observable Dimensions of Power: An Assessment from a Realist
Perspective”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (9) 34, 98-115, 2010.
A1-11. Gökhan Özkan. “The Impact of the Changing Balance of Power and the Rise of the BRIC Countries on the
New Shape of the International Monetary and Financial Architecture”. The Global Studies Journal, (3) 2, 175-185,
2010.
A1-12. Gökhan Özkan. “Enerji Arz Güvenliği ve Yeni Büyük Oyun Bağlamında Nabucco Projesi”. Akademik
Araştırmalar Dergisi, 12 (45), 31-46, 2010.
A1-13. Gökhan Özkan, “Unipolar, Bipolar or Multipolar International System? The Defense Industry Factor”, Balıkesir
Üniversitesi Akademik Fener Dergisi, 10, 104-123, 2008.
A2. KİTAPLAR ve KİTAPLARDA BÖLÜMLER
A2-1. Gökhan Özkan. "Soğuk Savaş Döneminde Türkiye ve ABD Arasındaki Sorunlu Alanlar". Gökhan Erdem (der.)
A. Haluk Ülman'a Armağan. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 2013.
A2-2. Gökhan Özkan. “The Nabucco Project, Energy Supply Security and International Politics”. (eds.) Develi, A. ve
Kaynak, S. Energy Economics. Peter Lang Publishing, Frankfurt, 2012.
A2-3. Gökhan Özkan. Turkish Foreign Policy in Central Asia and the Caucasus within the Context of ‘The New Great
Game’ and Energy Security. Dora Yayıncılık, Bursa, 2010.
A2-4. Gökhan Özkan. Küresel Finansal Kriz, Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Uluslararası
Güç Dengesine Etkileri. Dora Yayıncılık, Bursa, 2009.
A3. KONGRE ÇALIŞMALARI
A3-1. Gökhan Özkan. " International Cooperation on Renewable Energy Sources and its Impact on Global Energy
Security and World Politics". Grand Renewable Energy 2014 International Conference, Tokyo, Japan, 27 Temmuz-1
Ağustos, 2014.
A3-2. Gökhan Özkan. "The Nabucco Pipeline and the Trans-Anatolian Gas Pipeline (TANAP) Projects within the
Context of the Eurasian Geoeconomics and Geopolitics". The 3rd Annual Conference on GEBF 2013, Indonesia, 7-9
Ağustos, 2013.
A3-3. Gökhan Özkan. Conference Session Chair, Session 5. 2012 International Conference on Society, Humanity and
History, Singapore, 23-24 Temmuz, 2012.
A3-4. Gökhan Özkan. “The US-Turkey Relationship During the Cold War: Alliance and Issues”. 2012 International
Conference on Society, Humanity and History, Singapore, 23-24 Temmuz, 2012.
A3-5. Gökhan Özkan. “Legitimacy and Effectiveness of the G-20 within the Context of Global Governance Reform”.
IJAS Conference at Harvard, Boston, ABD, 29 Mayıs-2 Haziran, 2011.
A3-6. Gökhan Özkan. “The Nabucco Project within Context of Energy Supply Security and International Politics”.
International Conference on Eurasian Economies, Istanbul, 4-5 November, 2010.
A3-7. Gökhan Özkan. “Turkey’s Regional Policies in the Central Asia and the Caucasus within Context of Her
Relations with the NATO”. The Third International Congress on the Caucasus and Central Asia in the Globalization
Process, Baku, Azerbaijan, 15-17 October, 2010.
A3-8. Gökhan Özkan. “Georgia’s NATO Membership within Context of the Black Sea Dimension of the New Great
Game”. 3rd Black Sea International Symposium Black Sea Beneficiaries, Giresun, 4-6 August, 2010.
A3-9. Adem Çabuk, Gökhan Özkan ve İsmail Aktar. “Impact of the Global Crisis on the Governance Structures of
International Financial Institutions”. 6th International Strategic Management Conference, St. Petersburg, Russia, July
8-10, 2010.
A3-10. Gökhan Özkan. “Action and Reaction: Global Financial Crisis and the Restructuring of the International
Financial System”. Restructuring the Economy after the Global Crisis International Symposium V, Balikesir, 27-29
May 2010.
A3-11. Adem Çabuk ve Gökhan Özkan. “Uluslararası Siyasetin Uluslararası Finans Mimarisinin Yeniden
Yapılandırılması Sürecine Etkileri”. Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi II, Istanbul, 13-14 Mayıs 2010.
A3-12. Gökhan Özkan. “Global Financial Crisis and Restructuring of the International Monetary System within Context
of International Politics”. Turgut Ozal International Conference on Economics and Politics, Malatya, Turkey, 15-16
April 2010.
A3-13. Gökhan Özkan. “Finansal İstikrarsızlık Teorileri Çerçevesinde Küresel Finansal Kriz”. Global Mali Kriz:
Ekonomik Güvenliğin Azerbaycan Modeli ve Dünya Tecrübesi Uluslararası Konferansı, Bakü, Azerbaycan, 21-22
Aralık 2009.
A3-14. Gökhan Özkan. “Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Uluslararası İlişkilerin Bir Alt-Disiplini Olarak Uluslararası
Politik Ekonomi”. IV. Uluslararası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi, Ilgaz, 19-22 Mayıs 2011.
1.
Adı Soyadı:
Ebru Devrim Şam Parmak
2.
Doğum Tarihi:
02.02.1975
3.
Unvanı:
Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Lisans
Metalurji Mühendisliği
Y. Lisans
Metalurji
ve
Mühendisliği
Malzeme İstanbul Teknik Üniversitesi
2001
Doktora
Metalurji
ve
Mühendisliği
Malzeme İstanbul Teknik Üniversitesi
2007
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Yardımcı Doçent
Sakarya Üniversitesi
Yıl
Alan
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Üniversite
Bursa Teknik Üniversitesi
1998
Yıl
2013-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
3.
4.
Sam E.D., Dogu G.K., Baykal B., Dalkilic Z., Rana K., Bengu E. 2012. Simultaneous growth of selfpatterned carbon nanotube forests with dual height scales, Nanoscale, 4, 3746-3753.
Yuksel B., Sam E.D., Aktas O.C., Urgen, M., Cakir A.F. 2009. Determination of sodium migration in solgel deposited titania films on soda-lime glass with r.f. glow discharge optical emission spectroscopy,
Applied Surface Science, 255
Tatar B., Sam E.D., Demirel B., Kutlu K., Urgen M., 2008. Synthesis and optical properties of CeO2
nanocrystalline films grown by pulsed electron beam deposition, Journal of Material Science, 43, 51025108.
Castro M.R.S., Sam E.D., Veith M., Oliveira P.W., 2008. Structure, wettability and photocatalytic activity
of CO2 laser sintered TiO2/multi-walled carbon nanotube coatings, Nanotechnology, 19,105704.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.
2.
3.
Sam E.D., Arpat E., Gunay V., 2004. Hybrid nano-composite sol-gel coating on glasses, Key
Engineering Materials, 264-268,391-394.
Sam E.D., Oktekin R., Gunay V., 2004. Properties of various sol-gel derived SiO2 antireflective (AR)
coatings on SLS glasses, Key Engineering Materials, 264-268, 391-394.
Sam E.D., Kirtay S., Gunay V., 2004. Hydrophobic (Water repellant) silica films having high heat
resistance using sol-gel method, Key Engineering Materials, 264-268, 379-382.
4.
Sam E.D., Urgen M., Tepehan F., Gunay V., 2004. Photocatalytic TiO2 coatings on SLS glasses by solgel method, Key Engineering Materials, 264-268, 407-410.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
1.
2.
3.
4.
5.
Jilavi M.H., Oliveira W.P., Sam E.D., Werner U., Veith M., An overview for production and
characterization of reflective and antireflective multilayer coatings by sol-gel method on glass, sapphire,
quartz and plastic foils, 4. Thüringer Grenz und Oberflachentage&1. Thüringer Kolloquium “Dünne
Schichten in der Optik”, Page No: 45-50, 16-18 September 2008, Jena, Germany
Sam E.D., Donatan A.S., Urgen M., Tepehan F.Z., Antibacterial effect of visible-light sensitive pure and
doped TiO2 films, Molecular BiOmimeticsBioNanoTechnology, Protein-based Materials&Systems for
Science&Technology, International Workshop, Workshop Abstract Book, Page No: P30, November 1214,2006, Istanbul Technical University (ITU-MOBGAM) Istanbul, Turkey.
Tatar B., Sam E.D., Demirel B., Kutlu K., Urgen M., The structural properties of TiO2 thin films grown on
silicon and glass substrates by pulsed E-beam, The XXVIIIth European Congress on Molecular
Spectroscopy (EUCMOSXXVIII), Abstract Book, Page No: 233, 3-8 September 2006, Istanbul, Turkey.
Sam E.D., Aktas O.C., Tepehan F.Z., Urgen M., Optical and photocatalytic characterization of sol-gel
synthesized TiO2 and silver doped TiO2 thin films. International Conference (ICXOM) X-Ray
Optics&Microanalysis, Conference Abstract Book, Page No: 81, 25-30 September 2005, Frascati, Italy.
Yuksel B., Sam E.D., Aktas O.C., Urgen M., Cakir A.F., Surface characterization and depth profile
analysis by r.f. glow discharge optical emission spectroscopy of thin films produced via sol-gel
technique, International Conference (ICXOM) X-Ray Optics&Microanalysis, Conference Abstract Book,
Page No: 88, 25-30 September 2005, Frascati, Italy.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Şam E.D., Ürgen M., Tepehan F.Z., 2007. TiO2 fotokatalistleri, İTÜ dergisi d Mühendislik Serisi, 6, 81-92.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Sam E.D., Dogu G.K., Baykal B., Dalkilic Z., Bengu E. Synthesis of self-patterned biomimetic surfaces,
8th Nanoscience and Nanotechnology Congress, Abstract No: 0678, 25-29 June 2012, Ankara, Turkey.
2. Şam E.D., Kırtay S., Oktay E., Günay V., Sol-jel yöntemi ile camların silika kaplanması, optik ve
mekanik özelliklerinin incelenmesi, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Bildiriler e-kitabı
ISBN 975-395-553-7, Sayfa No: 796-803, 5-8 Haziran 2002, İstanbul, Türkiye.
3. Kırtay S., Şam E.D., Oktay E., Günay V., Camlarda farklı mukavemet ölçüm yöntemlerinin
kıyaslanması, 11. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Bildiriler e-kitabı ISBN 975-395-553-7,
Sayfa No: 835-842, 5-8 Haziran 2002, İstanbul, Türkiye.
4. Şam E.D., Yücel O., Günay V., SiO2 Esaslı gözenekli yansıtmayan kaplamalar, V. Uluslararası
Katılımlı Seramik Kongresi, Bildiriler Kitabı, ISBN 975-94814-4-X, Sayfa No: 428-433, 3-5 Ekim 2001,
İstanbul, Türkiye.
7.6 Diğer yayınlar
Patentler:
Eduard Arzt, Elmar Kroner, Peter William De Oliveira, Ebru Devrim Sam, Florian Büsch, Dieter Urban,
Reinhold Schwalm, Benedikt Bläsi, Michael Nitsche, Hannes Spiecker, Claas Müller, Method for
producing finely structured surfaces, US20130101796 A1, 25 Nisan 2013.
Eduard Arzt, Elmar Kroner, Peter William De Oliveira, Ebru Devrim Sam, Florian Büsch, Dieter Urban,
Reinhold Schwalm, Benedikt Bläsi, Michael Nitsche, Hannes Spiecker, Claas Müller, Verfahren zur
herstellung von feinstrukturierten oberflachen, WO2012004319 A1, DE102010026490 A1, EP2590757
A1, 12 Ocak 2012.
8. Projeler
Doğada rastlanan süperhidrofobik, kendi kendini temizleyebilen hiyerarşik yüzeylerin karbon nanotüp esaslı
yüzeylerle taklit edilerek üretilmesi. Tübitak 1002 - Hızlı Destek Projesi, Proje No: 211T166, 01/05/2012-01/05/2013.
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Yıllar
Bölüm Başkan Yardımcısı
Bursa Teknik Üniversitesi
2014-…
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Erasmus
Koordinatörü
Bursa Teknik Üniversitesi
2014-…
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
1. TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Bursu (2011-2012)
2. Eylem Dizman Tomak, Ebru Devrim Şam Parmak, Mobilya II. AR-GE Proje Pazarı, UV Kürleme ile
Ahşabın Yüzey Özelliklerinin İyileştirilmesi, Teknokent / Teknopark / TTO'lara yerleştirilme ve kuluçka evresini
tamamlama imkanları kazanıldı (23 Aralık 2014).
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2014-2015
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
Malzeme Bilimi
3
0
30
Fonksiyonel Yüzeyler (L.Ü.)
Metallography
3
2
0
2
16
28
1.
Adı Soyadı:
Gözde Salkıç
2.
Doğum Tarihi:
17.08.1990
3.
Unvanı:
Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya Mühendisliği
Hacettepe Üniversitesi
2008-2013
Y. Lisans
Kimya Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
2013-2014
2014-
Doktora
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Araştırma Görevlisi
Alan
Kimya Mühendisliği
Üniversite
Bursa Teknik Üniversitesi
Yıl
2014-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Yıllar
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Özgür Şahan
2.
Doğum Tarihi: 17.07.1987
3.
Unvanı: Okutman
4.
Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
İngiliz Dili Eğitimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili Eğitimi
Üniversite
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yıl
2009
2012
Halen
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Şahan, Ö., Şahan, K. E. & Razı, S. (2014). Turkish language proficiency and cultural adaptation of American EFL
teachers in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 158, 304-311
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Şahan, Ö. & Barın, M. (2012). The Impact of Direct versus Indirect Feedbacks to EFL Compositions upon the
Linguistic Accuracy and EFL Writing Motivation , İzmir University- Turkey, International Symposium on Language
and Communication Research Trends and Challenges.
Tanrıöver, A. S. & Şahan, Ö. (2013). Native and Non-Native Teachers\\' Self- Perceptions of and Attitudes
towards Foreign Language Writing Assessment, İzmir University- Turkey, International Symposium on Language
and Communication Exploring Novelties.
Şahan, Ö. & Coffman, K. E. (2014). The relationship between student evaluation of lecturer performance and
lecturer self assessment, Dokuz Eylül Üniversity-İzmir,Turkey, ULEAD Innovative research in education
Implications for future.
Şahan, Ö. & Coffman, K. E & Razı, S. (2014). The Impact of Turkish Language Proficiency on the Cultural
Adaptation Process of American ELT Teachers in Turkey, Çanakkale, Turkey, The 8th International ELT
Research Conference Innovative Approaches to Research in ELT.
Razı, S., Şahan, Ö. & Coffman, K. E. (2014). Turkish Language Proficiency and Cultural Adaptation of American
EFL Teachers in Turkey, Aveiro, Portugal, The 14th International Conference of the International Association for
Languages and Intercultural Communication.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
Lisansüstü Öğrencilerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Kursu, 07
Eylül - 13 Eylül 2014, Antalya.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici
9.
İdari Görevler
Müdür Yardımcılığı
Bursa Teknik Üniversitesi YDYO
2013-halen
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Institute of Language and Communication Studies – Director of Human Resources and Administration
11. Ödüller
, Misafir Öğretim Elemanı
Maceratta Üniversitesi, İtalya
2011-Mayıs
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Sayısı
Teorik
Uygulama
Main Course
X
Reading
X
Writing
X
İlkbahar
Main Course
X
Main Course
X
Güz
Main Course
X
Reading
X
İlkbahar
Reading
X
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
Güz
14
14
14
14
14
14
30
30
1.
Adı Soyadı:
Turgay TEMEL
2.
Doğum Tarihi:
20/08/1970
3.
Unvanı:
Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Elektronik Müh.
Uludağ
1990
Y. Lisans
Elektrik-elektronik müh
Univ.of Newcastle upon Tyne
1996
Doktora
Elektrik-elektronik müh
Boğaziçi Üniv.
2002
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Yardımcı Doçent
Alan
Fen Bilgisi Eğitimi
Üniversite
Artvin Çoruh Üniv
Yıl
2009-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
- RSA Cryptographic Based Secure Web Networking, (MSc Thesis).
- Adaptive and Robust Control and Navigation for Unmanned Air Vehicles based on
Sliding-Mode Control, (MSc Thesis).
- Power-aware Routing Algorithms for Improved Clustering of Ad-Hoc Sensor
Networks, (MSc Thesis).
- Reinforcement Learning for Robots Learning an Ad-hoc Environment with Spike
based Neural Models, (MSc Thesis).
- Algorithm Development for Improved Classification with Discriminant Analysis,
(MSc Thesis).
and some others …
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Temel, T., and Ashrafiuon, H., “A new sliding-mode speed controller for tracking of under-actuated surface vessels
with Extended Kalman Filter”, accepted by IET-Electronics Letters for publication.
Temel, T., “Finding number of clusters in single-step with similarity-based information-theoretic algorithm”, IET
Electronics Letters, 50(1), pp. 29-30, Jan., 2014.
Temel, T., Ashrafiuon, H., and Nataraj, C., “A new closed-loop optimal control method and its application to
tracking”, accepted by IET-Electronics Letters for publication.
Temel, T., “An evolutionary elliptic curve cryptographic algorithm for improved security in data transmission”, accepted
with (major) revision by Computational Intelligence, Wiley.
Temel, T., “A new high-performance current-mode fuzzy membership function circuit and its application”,
accepted by Turkish Journal of Electrical Eng. Computing Science for publication.
Temel, T., and Ashrafiuon, H. “A new sliding-mode control approach for nonlinear systems and its
application to faster tracking”, IET-Electronics Letters, 48(15), pp. 916 – 917, July, 2012.
Temel, T.,“A new digital cochlea model neuro-spike representation of auditory signals and its application to
classification of bat-like biosonar echoes”, Neural Network World, 2, pp. 223-239, May 2010.
Temel, T., “Recognition of multifunction upper-limb prosthesis with a single-step clustering algorithm”, Journal
of Biomedical Engineering and Telemedicine, 1, pp. 232-238, Dec. 2010.
Temel, T. and Karlık, B., “An Improved Odor Recognition System Using Learning Vector Quantization with a New
Discriminant Analysis”, Neural Network World, 17(4), pp. 287-294, July 2007.
Temel, T., “A new, high-performance current-mode loser-take-all minimum circuit”, IET Electronics Letters, 44(12), pp.
718-719, June 2008.
Temel, T., “A high-performance current-mode CMOS simultaneous implementation of window-literal operations for
multi-valued logic”, IET Electronic Letters, 43(15), pp. 785-786, July 2007.
Temel, T., Morgül, A. and Aydin, N., “A Novel Higher-Radix Signed Addition with Current-Mode Multi-Valued Logic
Circuits”, IEE Proceedings of Circuits, Devices and Systems, 153(5), pp. 489-496, Oct. 2006.
Morgül A., and Temel, T., “Current Mode Level Restoration: A New Circuit for Multi-Valued Logic”, IEE Elecronics
Letters, 41(5), pp. 13-14, March 2005.
Temel, T., and Morgül, A., “Implementation of Multi-valued Logic Gates Using Full Current-mode CMOS Circuits”,
Analog Integrated Circuits and Signal Processing, ALOG, 39(2), pp. 191-204, May 2004.
Temel, T., and Morgül, A., “Implementation of Multi-valued Logic, Simultaneous Literal
Operations with Full
CMOS Current-mode Threshold Circuits”, IEE Electronics Letters,38(4), pp. 160-161, Feb. 2002.
Temel, T., and J. Hallam, “An Improved Preprocessing for Biosonar Target Classification”, Enformatika, Trans. on
Engineering, Computing and Technology, 6, pp. 73-76, Dec. 2004.
Temel, T., and Hallam, J., “An Evaluation of Algorithms for Single-Echo Biosonar Target Classification”, Enformatika,
Trans. on Engineering, Computing & Technology, 6, pp. 400-403, Dec. 2004.
Temel, T., and Hallam, J., “Evaluation of Algorithms for Sequential Decision in Biosonar Target Classification”,
Enformatika, Trans. on Eng., Computing & Technology, 6, pp. 420-423, Dec. 2004.
Temel, T., Current-mode CMOS Realization of Multi-valued Logic Circuits, PhD Thesis Bogazici University,
Turkey, 2002
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Editor and chapter author : System and Circuit Design for Biologically-Inspired Learning (IGI) – ISBN : 978-1-60960018-1, December 2010
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
Visiting Prof./Postdoc Researcher Navigational tracking, guidance and control of
Underactuated Autonomus Vehicles (UAV), Center for Nonlinear Dynamics and Control
(CENDAC), College of Eng., Villanova University, >10M USD.
Principal Investigator (PI), Implementation of a state-funded project with a budget of
>150k Euro. The project aimed at designing and implementing an integrated circuit which
can be considered as an alternative to conventional digital and analog design approaches.
The main theme of the project is to introduce higher-radix algebras called multi-valued
logic for information processing in a hybrid-mode between digital and analog approaches.
Reporting and patent application pending.
Principal Investigator (PI), Implementation of neuro-spike-based sensory itegration of
hard & soft algorithms on mini-robots, Univ. BAP, 5000 Euro.
Postdoctoral Research Fellow, CIRCE biomimetic robotic project, EU-5th Framework
Prog., School of Informatics, Edinburgh Univ., UK, 2.1M Euro.
9. İdari Görevler:
Assoc. Prof and Head of the Mechatronics Engineering Department, Natural Sciences, and Engineering
Faculty, Bursa Technical University, Bursa, TURKEY
Görev
Üniversite
Mekatronik Müh. Bölüm Başkanı
Bursa Teknik Üniversitesi
Yıllar
2012-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Lisansüstü Dersler
Machine Learning and Data Mining, Estimation Theory and Adaptive Filtering, Guidance, Navigation and Control,
Cryptography for Secure Information Processing, Advanced Object-oriented Programming & Networking, Estimation
and Optimal Control for Guidance & Navigation, Animative Networking and Multimedia, Neural Computation and
Control, Mobile Computing Systems & Programming, Computer Networking and Programming, Computational and
Mathematical Modeling of Neural Systems and Learning, Advanced Computer Networks, Advanced Expert &
Knowledge-based Systems, Data Mining.
Lisans Dersler
Object-oriented Programming (JAVA), Computing for Engineers, Introduction to Mechatronics Engineering, Computer
Programming (C/C++), Data Structures (JAVA), Object-oriented Programming with JAVA, Introduction to
Programming (C++), Introduction to Programming (JAVA), Computer Networks and Mobile Communications,
Database Systems Management, Expert and Knowledge-based Systems, Electronics, Communication Electronics,
Logic Circuits and Microprocessors, Circuit Analysis and Design.
1.
Adı Soyadı:
Murat TÜRE
2.
Doğum Tarihi:
25-02-1962
3.
Unvanı:
Yrd.Doç.Dr
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Elektronik Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi
1983
Y. Lisans
Elektronik Mühendisliği
Uludağ Üniversitesi
1985
Doktora
Elektronik Mühendisliği
University of BATH(ingiltere)
1992
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Alan
Elektronik Mühendisliği
Mekatronik Mühnedisliği
Üniversite
Uludağ Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
Yıl
1993-2004
2012-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
- Tek Kullanıcılı Bir Bilgisayarın Çok Kullanıcılı Bir Bilgisayar Sisteminin Bir Parçası Şeklinde Optimum Kullanımının
Donanım ve Yazılım Olarak Gerçeklenmesi, 1994
- PID Kontrol Organı Katsayılarının Otomatik Olarak Ayarı,1995
- Örneklenmiş veriler Yardımıyla Sürekli Zaman Parametrelerinin Belirlenmesi, 1995
- Mikroişlemci Temelli Otomatik Ayarlanabilen PID Denetleyicisi Tasarımı ve Gerçeklenmesi, 1996
- Kendinden Ayarlamalı Denetleyici Tasarımı, 1997
- Genetik Algoritmalar Yardımıyla Optimizasyon, 1997
- Tek Uzuvlu Elastik Manipulatörün Yörünge Kontrolu, 1998
- Çevrimiçi Sistem Parametrelerinin Kestirimi, 2001
- Surekli Zaman Kestirimi, 2002
- PID denetleyicilerinin farklı yaklaşımlarının incelenmesi ve gerçeklenmesi, 2004
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
- Ture M., ARI S., AKAN F.N., “Compensation of Saturation Non-linearity in Self-tuning Controller with
Genetic Algorithm”, Proceedings of 2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems,
Sakarya 1998
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
- Ture M., “Online Identification of Continuous Time Models”, Mühendislik Fakültesi
Dergisi,Bursa, Vol. 4, No.
1, pp.33-42
- Ture M., An Application of An Aircraft Application, The Journal of Engineering Faculty,Bursa,
Vol. 4, No. 1, 4345
7.5
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
-Ture
M., Bir
Uçağın İniş Anında Sürekli. Zaman Parametrelerinin Tanınması, TOK’94 Otomatik Kontrol Bilimsel Toplantısı,
İstanbul,1994
- Ture M.,, Atmosferik Türbülans Etkisindeki Bir Uçağın Parametrelerinin Belirlenmesi, Birinci Havacılık ve İleri
Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, 1994
- Ture M.,Rodoplu M, Örneklenmiş Veriler Yardımıyla Sürekli Zaman Parametrelerinin Nümerik İntegral
Yaklaşımıyla Bulunması, Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, Bursa,1995
- Ture M., Rodoplu M,, Örnekleme Zamanı ve Örnek Sayısının Sürekli Zaman Parametrelerinin Kestirimine Etkisi,
TOK’96 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 1996
- Ture M.,Karamangil I., Aslan R., Silindir İçi Basınç Değişimlerinin Ölçülmesi, II. Uluslararası İleri Teknolojiler
Sempozyumu, İstanbul, 1999
- Ture M., Duven E., Tek Uzuvlu Robot Kolu Parametrelerinin Çevrimiçi Kestirimi, TOK’01 Otomatik Kontrol Ulusal
Toplantısı, Bursa, 2001,
7.6 Diğer yayınlar
8.
Projeler
January 2013 System”
Project Manager, KOSGEB-2012/102, “New Generation January 2014 Small Communication
September 2012 August 2013
Consultant, TUBİTAK – TEYDEB, 7120606, “IP INTERCOM SYSTEM”
October 2005 –
Marc 2007
Hardware and Test Team Leader, TUBİTAK TEYDEB, “3050381 MULTI-PBX”,
347.811,64 USD
September 2004 –
March
2006
Project Manager, TUBITAK TIDEB 3040301 “COMM_-BOX” 252.167 USD
2004
Researcher, Investigation of Dynamic Behaviour of Elastic Manipulator , Uludağ
Üniversitesi Araştırma Fonu, 95/4,
2002
Researcher, Polimer based composite Materials for Ballistic Protective, Uludağ
Üniversitesi Araştırma Fonu, 96/13,
Researcher, Development of New Cam Shaft for Engines, DPT, 95716,
2001
Project Manager, Kendinden Ayarlamalı Türev + İntegral + Orantı Denetleyicilerinde
Katsayıların Genetik Algoritmalar Yardımıyla İyileştirilmesi ve Gerçeklenmesi , Uludağ
Üniversitesi Araştırma Fonu, 95/10,
1999
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Yıllar
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci Sayısı
Teorik
Uygulama
Güz
2013-2014
Elektrik-Elektronik
2
2
Computer Programming
2
2
Sistem Tanıma(Y.Lisans)
3
İlkbahar
Fund. Of Electric Circuits
2
2
İleri
Gömülü
Sistem
Tasarımı(Y.Lisans)
Güz
2014-2015
Nümerik Analysis
3
Computer Ptogramming
2
2
Sistem Tanıma(Y.Lisans)
3
İleri
Gömülü
Sistem
İlkbahar
Tasarımı(Y.Lisans)
1.
Adı Soyadı:
Deniz UZUNSOY
2.
Doğum Tarihi:
06/08/1974
3.
Unvanı:
Doç.Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Lisans
Metalurji Mühendisliği
Üniversite
Yıldız Teknik Üniversitesi
Y. Lisans
Metalurji
ve
Malzeme Yıldız Teknik Üniversitesi
Mühendisliği / Malzeme Bilimi
ve Mühendisliği A.B.D
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Metalurji
ve
Malzeme
The University of Birmingham, İngiltere
Uzmanlık
Mühendisliği
Yıl
1995
1997
2004
5. Akademik Unvanlar:
Görev Unvanı
Ar. Gör.
Ar. Gör. Dr
Yar. Doç. Dr.
Yar. Doç. Dr.
Doç.Dr.
Görev Yeri
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
Mekatronik Mühendisliği Bölümü,
Üniversitesi, İstanbul
Mekatronik Mühendisliği Bölümü,
Üniversitesi, İstanbul
Yıl
Bölümü, Kimya-Metalurji Fakültesi,
1995-1999
Bölümü, Kimya-Metalurji Fakültesi,
2003- 2004
Bölümü, Kimya-Metalurji Fakültesi,
2004- 2009
Makine Fakültesi, Yıldız Teknik
2009- 2010
Makine Fakültesi, Yıldız Teknik
2010- Halen
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
Tamamlanmış
Yadeli Z.N. ‘Proses Koşullarının T/M Yağ Pompası Rotor Dişlisinin Yapı ve Özelliklerine Etkisinin Araştırılması’, YTÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü – 2008.
Bingöl Y.C. ‘Karbon Fiber Takviyeli Polimer Matriksli Kompozit Bisiklet Kadrosu Üretimi’, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü –
2008.
KOÇ EBRU, (2008). Çinko ve bakırın sabit tavlama sıcaklığında 1050 alüminyum alaşım serisine
difüzyonunun süreye bağlı değişimi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü – 2011.
Yanık B. ‘Ark Oluşturma (Arc Discharge) Yöntemiyle Nano Boyutlu Metalik Tozların
Sentezlenmesi ve Karakterizasyonları’ YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü – 2011.
Yıldız T. ‘Kimyasal ve Biyomimetik Yöntemle Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozlarının
Karakterizasyonu ve Sinterlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi’ YTÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü – 2011.
Devam Eden
Kutay Kırmızı ‘Aluminyum- Grafen Nano Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu’
Bursa Teknik Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü-2014
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. UZUNSOY DENİZ (2014). Comparison of fatigue crack growth rate of selective lased sintered Rapidtseel via
computational fracture mechanics. International Journal of Materials Research, 105(6), 552-557.
2.
UZUNSOY DENİZ (2014). Investigation of Dry Sliding Wear Behaviour of B4C Particulate Reinforced Mg
Matrix Composites. ACTA PHYSICA POLONICA A
3.
Yanik B, Agustos H, ipek Y, Koyun A, Uzunsoy D (2013). Synthesis and Characterisation of Aluminium
Nanoparticles by Electric Arc Technique. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, 38(12), 35873592.
4.
Guleryuz L. F., Ozan S., Uzunsoy D., Ipek R. (2012). An investigation of the microstructure and mechanical
properties of B4C reinforced PM magnesium matrix composites. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 51(7-8),
456-462.
5.
Ozan Sertan, Guleryuz Lutfiye Feray, Uzunsoy Deniz, Ipek Rasim (2012). Characterisation of magnesium
matrix composite reinforced with SiC particulates manufactured by powder metallurgy method. International Journal
of Surface Science and Engineering, 6(1/2), 148
6.
Istif I, Isin O, Uzunsoy E, Uunsoy D (2011). Non-Linear Modelling of PM Brake Lining Wear Behavior.
Materials Testing
7.
Istif I, Isin O, Uzunsoy E, Uzunsoy D (2010). Linear Model for PM Brake Lining Material
Wear Behavior. Materials Testing
8.
UZUNSOY DENİZ (2009). Contribution of MoS2 additives to the Microstructure and Properties of PM
Copper Based Brake Linings. Materials Testing, 51(5), 318-322.
9.
UZUNSOY DENİZ (1999). Chromium Carbide Coating of Steels by Thermoreactive Diffusion Process.
Practische Metallography, 36, 5-12.
10.
Uzunsoy Deniz , Yeprem H. Aygul (1900). Characterization of Boron Doped 316L Powder Metallurgy (PM)
Stainless
Steel. MATERIALS TESTING-MATERIALS AND COMPONENTS TECHNOLOGY AND APPLICATION, 50(9), 517520.
11.
Uzunsoy D. (2010). Investigation of dry sliding wear properties of boron doped powder metallurgy 316L
stainless steel. Materials & Design, 31(8), 3896-3900.
12.
UZUNSOY DENİZ (2008). Effect of Al2O3 and B4C particle additions on the microstructure of PM copper
based brake linings. Powder Metallurgy, 51(3), 272-276.
13.
Uzunsoy D. (2007). The characterisation of PM 304 stainless steel sintered in the presence of a copper
based additive. Materials Letters, 61(1), 10-15.
14.
Uzunsoy D., Chang I.T.H. (2005). The effect of infiltrant choice on the microstructure and mechanical
properties of Rapidsteel2.0. Materials Letters, 59(22), 2812-2817.
15.
UZUNSOY DENİZ (2003). Fracture Behaviour of Selective Laser Sintered Rapidsteel Under Static and
Dynamic Loading. Materials Science and Technology, 19(7), 897-901.
16.
UZUNSOY DENİZ (2002). Microstructural Evolution and Mechanical Properties of Rapidsteel. Powder
Metallurgy, 45(45), 251-254.
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. I. Istif, O. Isin, Uzunsoy D, Peng T, Chang I (2014). Prediction of Wear Behavior of
Aluminum Alloy Reinforced with Carbon Nanotubes Using Nonlinear Identification. SAE
Technical Paper 2014-01-0947
2. Uzunsoy Deniz, Peng Tao, Chang Isaac, Istif Ilyas (2014). Investigation of Wear
Behavior of Aluminum Alloy Reinforced with Carbon Nanotubes. SAE Int. J. Mater.
Manuf.
3. Isın O, Istif I, Uzunsoy D, Guleryuz F (2014). A Comparison and Identification Study
of Dry Sliding Wear Behaviour of Al/B4CP and Mg/B4CP Composites for Automobile Disk
Brakes. SAE Technical Paper 2014-01-0944
4. O. Isin, I. Istif, E.Uzunsoy, D Uzunsoy (2013). Accuracy Comparison of ARX and
ANFIS Model of PM Brake Lining Wear Behavior. SAE Technical Paper
5. Istif I, Isin O, Uzunsoy D, Uzunsoy E (2013). Identification of Dry Sliding Wear
Behavior of B4CP Particulate Reinforced Mg Matrix Composites for Automobile Disk
Brakes. SAE Technical Paper
6. UZUNSOY DENİZ (2012). Production Of B4C Reinforced Magnesium Metal Matrix
Composites By Powder Metallurgy. Usak University Journal of Material Sciences, 1(1)
7.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
1.
Yadeli Z, Demir G, Uzunsoy D Influence of Sintering Atmosphere on the Structure and Properties of PM
Rotors. The Euro PM2007 Congress,
2.
Toplu D, Chang I, Bowen P Mechanical Properties of RapidsteelTM Materials Prepared by Selective Laser
Sintering. Euro PM Conference on Materials and Processing Trends for PM Components in Transportation
3.
Uzunsoy D, Chang I, Bowen P Formation of Precipitates in SLS Rapidsteel Parts After Partial Sintering and
Liquid Phase Infiltration. Conference Proceedings of Euromat 2001
4.
Uzunsoy D, Chang I, Uzunsoy E (2008). Prediction Of The Effect Of Infiltration Conditions on Porosity of
Selective Laser Sintered (SLS) Stainless Steel Preform Using ANFIS. 5th International Powder Metallurgy
Conference
5.
Guleryuz L, Ciblak N, Uzunsoy D, Ipek R Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of Al
Matrix Composite Reinforced with SiC and B4C Particulates Produced with Powder Metallurgy Method. World PM
2010 Congress & Exhibition
6.
Uzunsoy D, Chang I, Bowen P The Influence of Mechanical Properties of Rapidstee. Advances in Powder
Metallurgy& Particulate Materials, Proceedings of the 2001 International Conference on Powder Metallurgy&
Particulate Materials
7.
Kelesoglu E, Yadeli N, Uzunsoy D, Eraslan Y Wear Characteristics of PM Oil-Pump Rotors. Proc. World
Congress on Powder Metallurgy & Particulate Materials, Washington-USA
8.
Uzunsoy D, Yeprem A Investigation of Microstructural Evolution and Properties of Boron- Doped PM 316L.
Proc. World Congress on Powder Metallurgy & Particulate Materials, Washington, USA
7.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
UZUNSOY DENİZ (2005). Seçmeli Lazer Sinterleme Metodu ile Hazırlanmış Rapidsteel Malzemesinin Üretimi ve
Karakterizasyonu. 12. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ve Fuarı
Uzunsoy D, Chang I (2003). Influence of Heat Treatment Cycles on the Properties of Selective Laser Sintered
Rapidsteel. Third National Conference on Rapid Prototyping Tooling and Manufacturing
Topuz A, Toplu D, Yildiz M (1997). Uçucu Kül Dolgulu Polyester Matrisli Kompozit Malzemelerin Mekanik
Özelliklerinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi ve Fuarı
Guleryuz L, Ozan S, Uzunsoy D, Ipek R B4C Partikül Takviyeli Aluminyum ve Magnezyum Metal Matris Kompozitin
Otomotiv Uygulamaları için Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu. 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
2013
TÜBİTAK PROJESİ:PMMA Matrisli Grafen Takviyeli Nanokompozitlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve
Modellenmesi
2012-2014
YTÜ- BAP:Elektrik Ark Oluşturma Yöntemi ile Grafen Sentezi, Grafen Takviyeli Epoksi Nano
Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonları
2010-2012
YTÜ-BAP:Titanyum Esaslı Biyomedikal Malzemelerin Yüzeylerinin Hidroksiapatit/Karbon Nanotüp
Kompozit Yapılar İle Modifikasyon
2009-2011
YTÜ-BAP:HA/ZrO2 Kompozit Seramik Tozlarının Sentezi ve HA/ZrO2 Katkılı Dental Restoratif
Malzemelerinin Üretimi.
1997-1999
DİĞER:Termik Santral Uçucu Küllerinin Aluminyum ve Plastik Matrisli Kompozit Malzeme
Üretiminde Kullanımı
2011-2012
BAP:Kimyasal ve Biyomimetik Yöntemle Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozlarının Karakterizasyonu
ve Sinterlenebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi.
2010-2013
Uygulamaları
BAP:Yumuşak Kalıplama Tekniği ile Alümina Esaslı Mikro Parçaların Üretimi ve Endüstriyel
2008-2011
BAP:Ark Oluşturma (Arc Discharge) Yöntemiyle Nano Boyutlu Metalik Tozların Sentezlenmesi ve
Karakterizasyonları.
2006-2008
BAP:Bor ilavesinin 316L toz metalurjik paslanmaz çelik tozlarının sinterleme kabiliyetine ve mekanik
özelliklerine etkisi.
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Yıllar
Bölüm Başkan Yardımcılığı
Yıldız Teknik Üniversitesi
2006-2009
Bölüm Başkanı
Bursa Teknik Üniversitesi
2013-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Society of Automotive Engineers (SAE) , 2013
Türk Toz Metalurjisi Derneği , 2012
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2014-2015
İlkbahar
Güz
2013-2014
İlkbahar
Dersin Adı
Introduction to Metallurgy &Materials
Engineering
Malzeme Bilimi
Nanomaterials
Mühendislik Malzemeleri
Malzeme
Biliminde
Elektron
Mikroskobisi
Introduction to Metallurgy &Materials
Engineering
Malzeme Bilimi
Nanomaterials
Malzeme
Biliminde
Elektron
Mikroskobisi
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
3
0
32
3
3
3
3
0
0
0
0
28
10
28
10
3
0
35
3
3
0
0
35
3
3
0
5
1.
Adı Soyadı:
METE YILMAZ
2.
Doğum Tarihi:
2 NISAN 1976
3.
Unvanı:
DOÇ. DR
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Su Ürünleri
Ege Üniversitesi
1999
Y. Lisans
Su Ürünleri
Ege Üniversitesi
2001
Doktora
Aquatic Sciences
University of Florida
2007
5. Akademik Unvanlar:
Derece
Doçent
Alan
Biyomühendislik
Üniversite
Bursa Teknik Üniversitesi
Yıl
2013-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yilmaz M., Phlips EJ., Szabo NJ., Badylak S. 2008. A comparative study of Florida strains of Cylindrospermopsis and
Aphanizomenon for cylindrospermopsin production. Toxicon, 51:1,130-139.
Yilmaz M., Phlips EJ., Tillett D. 2009. Improved methods for the isolation of cyanobacterial DNA from environmental
samples. Journal of Phycology, 45:2, 517-521.
Yilmaz M., Kang I., Beale SI. 2010. Heme oxygenase 2 of the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 is
induced under a microaerobic atmosphere and is required for microaerobic growth at high light intensity.
Photosynthesis Research, 103:1, 47-59.
Yilmaz M., Phlips EJ. 2011. Diversity of and selection acting on cylindrospermopsin cyrB gene adenylation domain
sequences in Florida. Applied and Environmental Microbiology. 77(7): 2502-2507.
Yilmaz M., Phlips EJ. 2011. Toxicity and genetic diversity of Cylindrospermopsis raciborskii in Florida, USA. Lake and
Reservoir Management. 27(3):235-244.
Phlips EJ., Badylak S., Hart J., Haunert D., Lockwood J., Manley H., O’Donnell K., Sun D., Viveros P., Yilmaz M.
2011. Climatic influences on autochthonous and allochthonous phytoplankton blooms in a subtropical
estuary, St. Lucie Estuary, Florida, USA. Estuaries and Coasts. DOI: 10.1007/s12237-011-9442-2.
Foss AJ., Phlips EJ., Yilmaz M., Chapman A. 2012. Characterization of paralytic shellfish toxins from Lyngbya wollei
dominated mats collected from two Florida springs. Harmful Algae. 16:98-107.
Al-Muftah A., Selwood A., Foss AJ., Potts M., Yilmaz M. 2015. Algal Toxins and Producers in the Marine Waters of
Qatar in the Arabian Gulf. Harmful Algae (inceleme aşamasında).
Selwood A.,Smith K., Al-Muftah A., Potts M., Yilmaz M. 2015. First report of Vulcanodinium rugosum and Pinnatoxins
in the Arabian Gulf. (yayın hazırlanma aşamasında).
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Deliloğlu Gürhan Sİ., Conk-Dalay M., Yılmaz M., Turgut B. 2001. Spirulina platensis ham ekstraktının L929 fare
fibroblast hücrelerinin üremesine etkisi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 18 (1): 71-77.
Özdemir G., Dalay M., Küçükakyüz K., Pazarbaşı B., Yılmaz M. 2001. Türkiye koşullarında üretimi yapılan Spirulina
platensis’in çeşitli ekstraktlarının antimikrobiyal aktivite kapasitesinin belirlenmesi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi
18 (1): 161-166.
Black K., Yilmaz M., Phlips EJ. 2011. Growth and toxin production by Microcystis aeruginosa PCC 7806 (Kutzing)
Lemmerman at elevated salt concentrations. Journal of Environmental Protection. 2(6):669-674.
Yılmaz M., Phlips EJ. Silindrospermopsin genleri için dahili çoğaltma kontrollerinin (DÇK) tasarımı ve sınırlayıcı
parça uzunluk çeşitliliği (SPUÇ) testinin geliştirilmesi. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi 27(2): 97-101
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
Conk Dalay M., Cirik S., Akdeniz C., Yılmaz M. 2000. Usage of tubular photobioreactor and tank for the mass
cultivation of Spirulina. Biotechnology 2000. The World Congress on Biotechnology, 3-8 Eylül, Berlin,
Almanya (poster sunum).
Cirik S., Koru E., Yılmaz M. 2001. Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe fitoplankton kullanımı. Su Ürünleri
Dergisi 18 (1): 299-302, Özel Sayı. (1.Alg Teknolojisi Sempozyumu, 24-26 Ekim, İzmir- poster sunum).
Yilmaz M., Phlips EJ. 2005. Investigation of microcystin concentrations and possible microcystin-producing
organisms in some Florida lakes and fish ponds. International Symposium on Cyanobacterial Harmful
Algal Blooms (ISOC-HAB), 6-10 Eylül, North Carolina, ABD (poster sunum).
Yilmaz M., Phlips EJ. 2005. Physiology and molecular biology of microcystin and cylindrospermopsin production in
th
cyanobacteria. 8 Annual Graduate Student Symposium. 18-19 Nisan, Department of Fisheries and Aquatic
Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, ABD (sözlü sunum).
Yilmaz M., Phlips EJ. 2006. Microcystin concentrations and possible microcystin-producing organisms in 10 Florida
lakes. 9
th
Annual Graduate Student Symposium. 10-11 Nisan, Department of Fisheries and Aquatic
Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, ABD (sözlü sunum).
Yilmaz M., Phlips EJ. 2007. Isolation of a cylindrospermopsin-producing Aphanizomenon ovalisporum in FL, and its
th
screening in environmental samples. 10 Annual Graduate Student Symposium. 16-17 Nisan, Department of
Fisheries and Aquatic Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, ABD (sözlü sunum).
Yilmaz M., Phlips EJ., Tillett D. 2010. Improved methods for the isolation of DNA from environmental samples. The 8th
International Conference on Toxic Cyanobacteria, 29 Ağustos-4 Eylül, Istanbul, Türkiye (poster sunum).
Yilmaz M., Phlips EJ. 2010. Toxicity of Cylindrospermopsis and diversity of cyrB sequences in environmental
samples in Florida. The 8 th International Conference on Toxic Cyanobacteria, 29 Ağustos-4 Eylül, Istanbul,
Türkiye (sözlü sunum).
Yılmaz M. 2010 Biodiesel from Algae: Current challenges and future prospects. Environmental Preservation and
Sustainable Development of Marine Culture and Industries. Turkey-Japan Marine Forum. 8-9 Aralık, İTÜ
Ayazağa Campus, İstanbul, Türkiye (sözlü sunum).
Al-Muftah A., Yilmaz M. 2014. First report of PSP, DSP, ASP and NSP toxins from Qatari Waters (Arabian Gulf). The
16th International Conference on Harmful Algae. 27-31 Ekim 2014. Wellington, Yeni Zelanda.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Yılmaz M., Cirik S. 2011. Sulardaki tehlike: Siyanobakteriyel toksinler. Tarım Günlüğü. 1(1): 97-99.
Yılmaz M. 2011. Tek hücreli enerji fabrikaları: Mikroalgler. Tarım Günlüğü. 1(5): 128-130.
Yılmaz M. 2011. Yakın geleceğin jet yakıtı kaynağı: Mikroalgler. Tarım Günlüğü. 1(6): 148-149.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Conk Dalay M., Cirik S., Akdeniz C., Yılmaz M. 2000. Türkiye koşullarına uygun Spirulina üretim teknolojisinin
geliştirilmesi. Biyoteknoloji ve Sanayi. 6-9 Mart, Ege Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi, İzmir (sözlü sunum).
7.6 Diğer yayınlar
Conk Dalay M., Cirik S., Koru E., Yılmaz M. 2001. Türkiye koşullarına uygun Spirulina üretim teknolojisinin
geliştirilmesi. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. 4-6 Eylül, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi, Hatay (sözlü sunum).
Kang I., Yilmaz M., Beale SI. 2002. Oxygen regulated expression and in vivo activities of two heme oxygenases
from Synechocystis sp. PCC 6803. Gordon Research Conference on the Chemistry and Biology of
Tetrapyrroles. Salve Regina University, 14-19 Temmuz, Newport, RI, ABD (poster sunum).
Phlips EJ., Yilmaz M. 2005. Toxic Freshwater Algae in Florida. The Florida Aquatic Plant Management Society
th
29 Annual Meeting. 7-10 Kasım, St. Petersburg, FL, ABD (Sözlü sunum).
Yilmaz M., Kang I., Beale SI. 2007. Oxygen-regulated differential expression of two heme oxygenases in
Synechocystis sp. PCC 6803. 7th International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in
Photosynthetic Organisms. 9-14 Aralık, Kyoto, Japonya (sözlü sunum)
Yilmaz M., Phlips EJ., Zsabo NJ., Badylak S., 2007. First report of the isolation of a cylindrospermopsin-producing
cyanobacterium in the USA. The 7
th
IFAS Annual Graduate Research Symposium. 21 Mart, College of
Agricultural and Life Sciences, University of Florida, Gainesville, FL, ABD (sözlü sunum).
Yilmaz M., Phlips EJ., Szabo NJ. 2007. First report of the isolation of a cylindrospermopsin-producing
cyanobacterium in Florida, USA. Gordon Research Conference on Phycotoxins & Mycotoxins. 17-22
Haziran, Colby College, Maine, ABD (poster sunum).
Foss A., Phlips EJ., Yilmaz M. 2011. Paralytic shellfish toxins characterized from Lyngbya wollei dominated mats
nd
collected from two Florida springs. 22 Annual Florida Lake Management Society Conference. 13-16 Haziran,
St. Augustine, FL, ABD (sözlü sunum).
Smith, K. F.; Selwood, A. I.; Hallegraeff, G.; Gu, H.; Yilmaz, M.; Morquecho, L.; Wolny, J.; Puchulutegui, C.;Rhodes, L.:
DOES THE PINNATOXIN-PRODUCING DINOFLAGELLATE, VULCANODINIUM RUGOSUM, COMPRISE A
SPECIES COMPLEX? Bridging Genes to Ecosystems. Aquatic Science at a Time of Rapid Change. Joint
Aquatic Sciences Meeting. 18-23 Mayıs 2014. Portland Oregon ABD (poster sunum).
8. Projeler
1999-2000
Conk-Dalay M., Cirik S., Akdeniz, C., Yılmaz, M. Ülkemiz Koşullarına Uygun Spirulina Üretim
Teknolojisinin Geliştirilmesi, 99/Bil./006 Nolu E.Ü. EBİLTEM Projesi. (Araştırmacı).
2003-2004
Phlips EJ., Frost J., Yilmaz M., Steigerwalt N., Cichra M. Factors Controlling the Abundance and
Composition of Blue-green Algae in Lake Griffin (Griffin Gölünde Siyanobakteri Yoğunluğunu ve Kompozisyonunu
Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi). St. Johns River Water Management District destekli SF669AA nolu proje,
(Araştırmacı) (http://www.sjrwmd.com/technicalreports/pdfs/SP/SJ2005-SP4.pdf).
2006-2011
Patlamalar).
Phlips EJ., Badylak S., Cichra M., Yilmaz M., et al.
Multi-government
agency
funded
project
Harmful Algal Blooms (Zararlı Algal
no:
FLA-FAS-04596,
(Araştırmacı)
(http://www.reeis.usda.gov/web/crisprojectpages/209332.html).
2009-2010
Phlips EJ., Kirst M., Guy C., Kristinsson H.,Yılmaz M. Realization of Large Scale Algae-Based
Biofuel Production Through Genetic Engineering. (Genetik Mühendisliği ile büyük ölçekli, alglere-dayalı biyoyakıt
üretiminin gerçeklestirilmesi). Florida Üniversitesi destekli (Yardımcı Yönetici).
2012-
Potts M. vd. Fotosentetik Mikroorganizmalar için Uygulamalı Ar-Ge ve Biyo-yakıt Teknolojisinin
Geliştirilmesi (Applied R&D for Photosynthetic Microorganisms and Development of Biofuel Technology). Katar
Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Bilimleri Bölümü, Biyoyakıt Grubu (QUEX/QFQAQU-10/11-3) (Araştırmacı).
2014-
Yilmaz M. İzmir Çamaltı Tuzlası’nın Mikrobiyal Çeşitliliği ve Bulunan Organizmaların Biyoteknolojik
Potansiyellerinin Araştırılması. 114Z274 no’lu TÜBİTAK 1001 projesi (Yürütücü).
2015-
Yilmaz M. Uluabat Gölü siyanobakteri (Mavi-yeşil alg) çeşitliliğinin, mevcut siyanobakteri
toksinlerinin ve toksik siyanobakteri türlerinin belirlenmesi. 114Y641 no’lu TÜBİTAK 1001 Projesi (Yürütücü).
9. İdari Görevler:
Görev
Üniversite
Biyomühendislik Bölüm Başkan
Vekilliği
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
Komisyon Üyeliği
Yıllar
Bursa Teknik Üniversitesi
2014-
Bursa Teknik Üniversitesi
2015-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
2007
Gordon Araştırma Konferansı Komitesi seyahat ödülü.
2003 – 2007
Florida Üniversitesi, Gıda ve Ziraat Enstitüsü dekanlığınca araştırma görevliliği bursu.
2002 – 2003
Yükseköğretim Kurulu yurt dışı doktora bursu.
2001
Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Sergisi 00 kapsamında
“Türkiye Koşullarına Uygun Spirulina Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi” adlı proje ile mühendislik bilimleri
kategorisinde üçüncülük ödülü.
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
: İsa YÜKSEL
1. Adı soyadı
2. Doğum tarihi : 06.01.1967
3. Ünvanı
: Doçent
4. Öğrenim durumu
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Üniversite
ODTÜ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıl
1990
1995
2000
5. Akademik unvanlar
Öğr. Gör.
Yrd. Doç.
Doçent
(ünvan
alma)
Doçent
(kadroya atanma)
Doçent
(kadroya atanma)
İnşaat Programı
İnşaat Müh. Bölümü Yapı
Anabilim Dalı
İnşaat Müh. Bölümü Yapı
Anabilim Dalı
İnşaat Müh. Bölümü Yapı
Anabilim Dalı
İnşaat Müh. Bölümü
ZKÜ-Alaplı MYO
ZKÜ-Müh. Fak.
1991-2001
2001- 2011
ZKÜ-Müh. Fak.
01.04.2011
ZKÜ-Müh. Fak.
11.11.2011
BTÜ-Doğa Bil., Mim. ve
Müh. Fak.
13.08.2012
6. Yönetilen yüksek lisans tezleri
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Bilir, T., “Donatısız Beton Eleman Üretiminde Çeşitli Endüstriyel Yan Ürünlerin Kullanılması’, ZKÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Muratoğlu Ö. “Batı Karadeniz Bölgesi Taş Ocağı Agregalarının Dürabilite Özelliklerinin Araştırılması”, ZKÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü.2006.
Demirtaş O., ‘Zonguldak Çevresindeki Endüstriyel Katı Atıkların Betonda Kullanım Olanaklarının
Araştırılması”,ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.2006
Özcan A., “Endüstriyel Atıklar ve Polipropilen Lif İçeren Saha Betonlarının Özelliklerinin Araştırılması”, ZKÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü. 2006.
Büyükçapar, S., “Betonarme Bir Yapının Yeni Deprem Yönetmeliği (2007) Esaslarına Göre
Performansının Değerlendirilmesi”, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
Coşkan, S., Üniform Korozyona Maruz Betonarme Binalarda Deprem Davranışının İncelenmesi, ZKÜ
Fen Bil. Enst.,2011.
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A14. Yüksel, İ., Büyükçapar, S., Structural Performance Degeneration By Inclusion of A Seismic Joint, Arabian
Journal of Science and Engineering, 39(8), 5991-5999 2014 [SCI-E]
A13. Coşkan S., Yüksel İ., Çerçevelerde donatı korozyonunun taşıyıcı sistem davranışına etkileri, SDU
International Technological Science Construction Technologies, Vol 5, No:3, 77-88, 2013.
A12. Yüksel İ., Demirtaş, O., Effect of NGBFS and CBA as fine aggregate on the chloride permeability of
Concrete, American Journal of Engineering Research (AJER), Vol:02, No:09, 103-109, 2013.
A11. Yüksel, İ., Coşkan, S., Earthquake response of reinforced concrete frame structures subjected to rebar
corrosion, Earthquakes and Structures, Vol.5, No.3, 321-341. 2013. [SCI-E]
A10. Yüksel, İ, Siddique, R., Özkan, Ö., Influence of high temperature on the properties of concretes made with
industrial by-products as fine aggregate replacement, Construction and Building Materials, Vol:25, No:2,
967-972,2011.[SCI-E]
A9. Arslan M.H., Yüksel İ., Kaltakcı M.Y., An investigation on global ductility of strengthened 2 story-2 bay RC
frames, Proceedings Of Institution Of Civil Engineers-Structures And Buildings, Vol: 163, Issue: 3,
177 –194, 2010.[SCI-E]
A8. Yüksel İ., Özkan Ö.,Physical and mechanical properties of composite cements, ZKG International, Vol:62,
No:12-2009, 54-63, 2009.[SCI-E]
A7. Özkan Ö., Yüksel İ., Studies on mortars containing waste bottle glass and industrial by-products,
Construction and Building Materials, Vol:22, No:6, 1288-1298, 2008. [SCI-E]
A6. Yüksel İ., Genç A., Properties of concrete containing non-ground ash and slag as fine aggregate, ACI
Materials Journal, Vol:104, No. 4, 397-403, 2007.[SCI]
A5. Yüksel İ., Bilir, T., Özkan, Ö., “Durability of concrete incorporating non-ground blast furnace slag and bottom
ash as fine aggregate”, Building and Environment, Vol:42, No.2, 2651-2659, 2007.[SCI-E]
A4. Yüksel İ., Bilir, T., Usage of industrıal by-products to produce plain concrete elements, Construction and
Building Materials, Vol:21, No. 3, 686-694, 2007. [SCI-E]
A3. Özkan, Ö., Yüksel, İ., Muratoğlu, Ö., “Strength properties of concrete incorporating coal bottom ash and
granulated blast furnace slag”. Waste Management, Vol: 27, No. 1, 161-167, 2007. [SCI-E]
A2. Yüksel, İ ., Özkan, Ö., Bilir, T., “Use of granulated blast-furnace slag In concrete as fine aggregate”. ACI
Materials Journal, Vol: 103, No: 3, 203-208, 2006.[SCI]
A1. Yüksel, İ., Polat, Z., “Yield state investigation of R/C frames from a different point of view”, Engineering
Structures, Vol: 27, No:1, 119-127, 2005.[SCI]
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
B11. Yüksel, İ., Coşkan, S., Earthquake Behavior of Reinforced Concrete Frames Subjected to Rebar
Corrosion, SCMT3-Third International Conference on Sustainable Construction Materials and
Technologies, 19-21 August 2013, Kyoto, Japan.
B10. Coşkan, S., Yüksel, İ., Çerçevelerde donatı korozyonunun taşıyıcı sistem davranışına etkileri,
ICONC2012-International Construction Congress, 11-13 Ekim, 2012, Isparta, Turkey.
B9. Bilir, T., Yüksel, İ., Topçu, İ.B., Effects of the replacement of industrial by-products as fine aggregate in
concrete on chloride penetration,The Second International Conference on Sustainable Construction
Materials and Technologies,pp. 139-149, Ancona, Italy, 2010.
B8. Özkan, Ö., Yüksel, İ., Sulfate resistance of composite portland cements containing steel slag and
granulated blastfurnace slag, Proceedings of the 7th International Congress, Concrete:
Constructıon’s Sustaınable Optıon, Role For Concrete In Global Development, Dundee, Scotland 810 July 2008.
B7. Yüksel, İ., Siddique, R., Ozkan, Ö., Khatip, J., Effect of GGBFS and GSS on the properties of mortar,
Proceedings of the International Conference of Excellence In Concrete Construction-Through
Innovation, Kingston University, London, UK, 2008.
B6. Siddique, R., Khatip, J., Yüksel, İ., Aggarwal, P., Strength properties of high volume fly ash (HVFA) concrete
incorporating steel fibres,Proceedings of the International Conference of Excellence In Concrete
Construction-Through Innovation, Kingston University, London,UK, 2008.
B5. Yüksel İ., Effects of bottom ash to concrete durability as fine aggregate, TCMA 3rd International
Symposium “Sustainability in Cement and Concrete, Sözlü bildiri, Bildiriler Kitabı, Cilt. 2,s.894904,Princess Hotel Maslak, 21-23 May 2007, İstanbul, 2007.
B4. Özkan, Ö., Yüksel İ., Evaluation of optimum ratio in production of composite portland cement incorporating
blast furnace slag and steel slag, TCMA 3rd International Symposium “Sustainability in Cement and
Concrete, Bildiriler Kitabı, Cilt. 1, 192-200, Princess Hotel Maslak, 21-23 May 2007, İstanbul, 2007.
B3. Yüksel İ., Özcan, A.,Özkan, Ö., Lif ve Endüstriyel Atık İçeren Betonun Yüksek Sıcaklık Dayanımı, 7’th
International Fracture Conference, Sözlü bildiri, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, 999–1006, Grand Yükseliş Hotel,
19-21 Ekim 2005, Kocaeli, 2005.
B2. Bilir, T., Yüksel İ, Topçu İ. B., Betonun Aşınma Direncibe Yüksek Fırın Cürufunun Ve Kazan Altı Külünün
Etkisi, 7’th International Fracture Conference, Sözlü bildiri, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, 1079–1092,Grand
Yükseliş Hotel, 19-21 Ekim 2005, Kocaeli, 2005.
B1. Yüksel İ., Polat Z., “Betonarme çerçeve sistemlerinde sistem akma parametrelerinin tespiti”, ECAS-2002
Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu Sözlü Bildiri, Bildiriler Kitabı, s.300-308,
ODTÜ, Ankara, 2002.
7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
D6. Çıtıroğlu H. K., Doğan S.K., Yüksel İ., Zonguldak-Sapça taş ocağı agregalarının kullanılabilirliği,
Yerbilimleri (Geosound), 53, 345-357, 2008.
D5. Yüksel İ., Betonarme binaların deprem sonrası acil hasar değerlendirmeleri, Erciyes Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24 (1-2) 260 – 276, 2008.
D4. Yüksel İ., Özkan, Ö., Bilir, Yüksek fırın cürufu ikameli parke ve bordürler, PAÜ Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 13, No 2, 289-296, 2007.
D3. Yüksel İ., Özkan, Ö., Bilir, T., Kazanaltı külü ile briket üretimi, GÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi,
Cilt 21, No 3, 527-532, 2006.
D2. Yüksel, İ., “Bileşik yıkıntısız yöntemle yerinde beton dayanımının tahmini”, PAÜ Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 9, Sayı:2, pp. 231-235, 2003.
D1. Yüksel İ., Özkan Ö., “Zonguldak yöresinde dökülen betonların dayanımı üzerine bir araştırma”, Hazır
Beton, Türkiye Hazır Beton Birliği Dergisi, Kasım-Aralık 2001, Cilt:8, Sayı:48, pp. 52-55, 2001.
7.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
E8. Yüksel, İ., Deprem Yüklerine Maruz Betonarme Binalarda Donatı Korozyonunun YapIsal Davranışa Etkileri,
2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül, 2013, MKÜ, Hatay.
E7. Coşkan, S., Yüksel, İ., Betonarme Binalarda Mevcut Donatı Korozyonunun Deprem Davranışına Etkileri, 2.
Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 25-27 Eylül, 2013, MKÜ, Hatay.
E6. Coşkan, S., Yüksel, İ., Donatı korozyonunun çerçeve sistemlerin performansına Etkisi, İnşaat
Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, Bildiri, Yıldız Teknik Üniversitesi, 22-24 Kasım 2012, İstanbul,
2012.
E5. Yüksel, İ., Bilir, T., Termik santral taban külü ve demir-çelik fabrikaları çelikhane cürufunun çimento ve beton
sektöründe değerlendirilmesinin çevresel ve ekonomik sonuçları, UKAY-09 Ulusal Katı Atık Yönetimi
Kongresi, Bildiri, Anadolu Üniversitesi, 27-29 Mayıs 2009, Eskişehir, 2009.
E4. Muratoğlu, Ö., Yüksel, İ., Çıtıroğlu H. K., Bacak, G., Batı Karadeniz taş ocağı agregalarının dürabilite
özelikleri, 15. Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Bildiri, SDÜ, 14-16 Kasım, 2007, Isparta, 2007.
E3. Yüksel İ., Sistem akma deplasmanında yeni bir yaklaşımla sünek yapıların performans değerlendirmeleri,
Kocaeli 2005 Deprem Sempozyumu, Bildiri, Grand Yükseliş Oteli, 23-25 Mart 2005, Kocaeli, 2005.
E2. Yüksel, İ., “ Betonarme çerçevelerde sistem akma deplasmanının belirlenmesi”, 5. Ulusal Deprem
Mühendisliği Konferansı, Poster Bildiri, 26-30 Mayıs 2003, İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi,
İstanbul, 2003.
E1. Yüksel,İ., Özkan, Ö., Bilir, T., “Granüle yüksek fırın cürufunun betonda ince agrega olarak kullanımı”,5.
Ulusal Beton Kongresi, Bildiri,1-3 Ekim 2003,Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul, 2003.
7.5. Diğer yayınlar
F3. Yüksel İ., Coşkan S., Earthquake Behavior Of Reinforced Concrete Frames Subjected To Rebar Corrosion,
2013 International Van Earthquake Symposium, Bildiri, 23 – 27 October 2013 Van, Turkey.
F2. Yüksel İ., Bilir T., Yüksek fırın cürufunun parke ve bordür üretiminde kullanılması, Kocaeli Deprem
Sempozyumu, Poster Bildiri, Grand Yükseliş Oteli, 23-25 Mart 2005, Kocaeli, 2005.
F1. Yüksel, İ., Deprem yükleri etkisindeki sünek bina sistemlerinde yapısal davranışın İrdelenmesi, Sözlü Bildiri,
ZKÜ Bilim Haftası Etkinlikleri Sempozyumu, Zonguldak, 30 Nisan-4 Mayıs 2001.
8. Ulusal & Uluslararası Projeler
·
Proje Yürütücüsü, Yıpratıcı Çevresel Etkilere Maruz Betonarme Binalarda Deprem Performans Değişimlerinin
Araştırılması. ZKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 2010-45-06-01, 2012.
·
Proje Yürütücüsü, ERDEMİR ve ÇATES Katı Atıklarının Beton Üretiminde Kullanım Olanaklarının Deneysel
Olarak Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Proje Kodu: İÇTAG - I687, 2004.
Proje Yürütücüsü, Termik santral külleri ve yüksek fırın cürufu katkısıyla beton elemanlar üretimi. ZKÜ Bilimsel
Araştırma Projeleri Komisyonu 2003-45-02-07, 2003.
Proje Yürütücüsü, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Yüksek Fırın Cürufunun Beton Agregası Olarak
Değerlendirilmesi, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi 2001-76-02-40, 2002.
·
·
9. İdari Görevler/komisyon vb. görevler
Farabi Komisyonun Başkanı
Senato Üyesi (Fakülte Tem.)
Rektör Danışmanı
Bölüm Başkanı
BTÜ-ADEK Üyesi
BTSO İnşaat Konseyi Üyesi
Üniv. Yerleşke Kom. Üyesi
Üniv. Özd. Kom. Üyeliği
İnşaat Komisyonu
Bölüm Başkanı
DBMMF
Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
BTÜ İnşaat Müh. Bölümü
Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa Teknik Üniversitesi
BTÜ İnşaat Müh. Bölümü
ZKÜ İnşaat Müh. Bölümü
2015-Halen
2013-Halen
2013-2014
2013-Halen
2013-2015
2013-Halen
2013-2015
2012-2015
2012-2015
2011-2012
Yönetim Kurulu Üyesi
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yapı Anabilim Dalı Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcısı
İnşaat Prog. Koordinatörü
ZKÜ Mühendislik Fakültesi
ZKÜ İnşaat Müh. Bölümü
ZKÜ İnşaat Müh. Bölümü
ZKÜ Yerbilimleri Uyg. ve Arş. Merk.
ZKÜ İnşaat Müh. Bölümü
ZKÜ Alaplı MYO Teknik Pr. Böl.
ZKÜ Alaplı MYO Teknik Pr. Böl.
2012-2012
2008-2010
2001-2005
2003-2012
2001-2012
1999-2001
1998-2001
10. Bilimsel kuruluşlara üyelikler ve Yayın Kurulu Üyelikleri
·
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
·
Earthquake Engineering Research Institute (EERI) (e-Affiliate Membership)
·
Karaelmas Fen ve Mühendislik dergisi, Yayın kurulu üyesi
·
International Journal of Architectural Engineering Technology, Editorial Board Member
11. Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü dersleri
Akademik yıl
Dönem
Güz
2010-2011
Bahar
Güz
2011-2012
Bahar
2013-2014
2014-2015
Bahar
Güz
Dersin Adı
Betonarme II
Malzeme Bilimi
Yapı Statiği I
Bitirme Çalışması
Betonarme I
Yapı Statiği II
Bitirme Çalışması
Betonarme II
Statik
Yapı Statiği I
Bitirme Çalışması
Statik
Betonarme I
Betonarme Yapılarda Performans
Değerlendirmeleri
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Bitirme Çalışması
Yapı Malzemesi
Malzeme Bilimi
İnşaat Mühendisliğine Giriş
Haftalık saati
Teori
Uyg.
2
1
2
2
4
0
0
2
3
1
4
0
0
2
2
1
4
0
4
0
0
2
4
0
3
1
3
0
3
0
2
2
2
0
2
1
1
0
Kredi
2
3
4
1
3
4
1
2
4
4
1
4
3
3
Öğrenci
Sayısı
41
54
63
1
60
65
1
34
105
78
1
52
80
1
3
1
2
3
2
10
3
38
60
24

Benzer belgeler