Tablo 6: 2001-2008 Arası TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi

Yorumlar

Transkript

Tablo 6: 2001-2008 Arası TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi
Tablo 6: 2001-2008 Arası TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Tarafindan Verilen GEBİP* Ödüllerinin
Üniversitelere Göre Dağılımı
Koç Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
ODTÜ
Sabancı Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İTÜ
Ege Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
TÜBİTAK Feza Gürsey Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
25
20
20
18
13
11
10
8
6
6
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
İstanbul Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
1
1
1
*(GEBİP, uluslararası nitelikte bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını araştırmalarında ve kendi
araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara
özendirmek amacıyla oluşturulmuştur.)

Benzer belgeler