av yönetimi bilgi sistemi kullanıcı modülü eğitim dökümanı

Transkript

av yönetimi bilgi sistemi kullanıcı modülü eğitim dökümanı
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ
KULLANICI MODÜLÜ
EĞİTİM DÖKÜMANI
İÇİNDEKİLER
YABAN HAYATI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ ....................................................................... 2
Yaban Hayatı Yönetim Bilgi Sistemi Nedir ? ........................................................................................ 2
Yaban Hayatı Yönetim Bilgi Sisteminin Genel Özellikleri..................................................................... 2
YABAN HAYATI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI ........................................................................ 2
Sisteme Erişim ve Giriş ........................................................................................................................ 2
1.
Anasayfa ...................................................................................................................................... 4
2.
Eğitim ........................................................................................................................................... 5
2.1 Yapılması planlanan eğitimlere ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ......................................... 5
Tamamlanmış eğitimlere ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ......................................................... 8
3.
AVLAK YÖNETİMİ ....................................................................................................................... 10
Belge İşlemleri ............................................................................................................................... 10
KOTA İŞLEMLERİ ............................................................................................................................ 17
4.
KABAHAT İŞLEMLERİ .................................................................................................................. 21
Tutanak Ekleme ............................................................................................................................. 21
Tutanak Düzenleme....................................................................................................................... 24
Kabahat Gösterme......................................................................................................................... 25
5.
AV TURİZMİ ............................................................................................................................... 26
Av turizmi ekleme .......................................................................................................................... 26
Av Turizmi Düzenleme ................................................................................................................... 30
Haritada Gösterme ........................................................................................................................ 31
6.
RAPORLAMA .............................................................................................................................. 31
Eğitim raporlama ........................................................................................................................... 32
Kota Raporlama ............................................................................................................................. 33
Ceza Raporlama ............................................................................................................................. 34
Belge Raporlama............................................................................................................................ 35
AV TURİZMİ RAPORLAMA.............................................................................................................. 36
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
1
YABAN HAYATI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ
YABAN HAYATI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ NEDİR ?
Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı eli ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine büyük bir katkıda bulunacak “ Av ve Yaban
Hayatı Yönetim bilgi Sistemi’’ ; Av ve Yaban Hayatı Dairesi başkanlığı bünyesinde oluşturulan bir
ekiple Yaban Hayatı Hareketlerinin eş zamanlı olarak takip edilmesine yönelik teknik destek sağlamak
ve taşra teşkilatı ile koordineli çalışmalara katkıda bulunarak koruma ve kontrol faaliyetlerini tam bir
uyum içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
YABAN HAYATI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Yaban Hayatı Yönetim Bilgi Sistemi Uygulaması projesi, avcılara ait eğitim bilgilerini
yönetilebilecek gerekli raporlamaları yapabilecek, avcı ile ilgili nüfus bilgilerinin yönetilebileceği
gerekli raporlamaları yapabilecek, av kabahat ve /veya suçları ile ilgili ceza maddelerinin ve cezaların
yönetilebileceği, gerekli raporların alınabileceği, av turizmi kapsamında verilen geçici avcılık
belgelerinin yönetilebileceği, raporlanabileceği, kullanıcıların yetkileri dâhilinde tescil edilecek veya
tescil edilmiş genel, devlet ve örnek avlakları farklı altlıklar üzerinde görüntüleyebilecekleri ve
yönetebilecekleri, tescil edilmiş veya edilecek devlet ve genel avlakların türlere ait kota bilgi
girişlerinin, sorgulamalarının yapılabileceği ve sistemde yapılabilecek işlemlere yetki verilebileceği
araçları içeren bir uygulamadır.
YABAN HAYATI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI
SİSTEME ERİŞİM VE GİRİŞ
Yaban Hayatı Yönetim Bilgi Sistemine ..........ulaşılmasından sonra aşağıdaki şekildeki gibi
önümüze bir giriş ekranı çıkar. Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra
sisteme giriş yapılır.
(giriş) simgesine tıklanarak
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
2
Sisteme Giriş yapıldıktan sonra bizi aşağıdaki gibi bir giriş ekranı karşılamaktadır.
Giriş sayfasının üzerinde bulunan menü çubuğu aracılığı ile yapılmak istenen işleme göre işlemlerin
gerçekleştirilebildiği menüler yer almaktadır. Herbir menü aracı ayrı ayrı ele alınarak sırası ile
kullanımı ve özellikleri detaylıca açıklanacaktır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
3
1. ANASAYFA
Kullanıcı adı ve parola ile girildikten sonra karşımıza çıkan karşılama ekranı anasayfadır.
Menüdeki Anasayfa ile; bulunduğumuz pencereden ana ekrana geri dönmemizi sağlayan özellikleri
göstermektedir. Anasayfa üzerindeki alanlar aşağıdaki şekilde numaralandırılarak aşağıda detaylıca
açıklanacaktır.
Yukarıda 1 ile gösterilen alan; Yapılmak istenilen işlemlerin seçilerek işlemlerin başlatıldığı menü
çubuğudur.
Menü Çubuğunun Görünüşü
2 ile gösterilen menü ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait duyuruların
yayınlandığı menüdür.
Duyurular menüsünün genel görünüşü
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
4
3 ile gösterilen menü ise eğitim dökümanlarına ulaşılabileceği, sıkça sorulan soruların
bulunduğu linkler menüsüdür. Bu menüden yaban hayatı yönetim ve bilgi sistemine ait
sorulara hızlı bir şekilde cevap bulunabilmektedir.
Linkler menüsünün genel görünümü
4 ile gösterilen kısım ise Coğrafi bilgi sistemi entegrasyonuna erişim sağlayan menüdür.
Buradan Türkiye’deki avlakları göstermek , kabahatleri göstermek mümkündür.
Cbs menüsünün genel görünümü
Menü araç çubuğu ve üzerindeki menü pencereleri ile yapılabilecek işlemlerden aşağıda
menü sırası takip edilerek ayrıntılı bir şekilde bahsedilecektir.
2. EĞİTİM
Eğitim menüsü ile yapılacak, yapılmış olan eğitimlerin bilgilerinin görüntülenmesi, düzenlenmesi,
raporlanması, eğtim eklenmesi ve çıkarılması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
2.1 YAPILMASI PLANLANAN EĞİTİMLERE İLİŞKİN İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Yapılması
planlanan
Eğitim
eğitimlerin
bulunduğu
menüye
ulaşmak
için
Eğitim Başlangıcı
Seçenekleri sırası izlenerek planlanan eğitimler menüsüne ulaşılır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
5
Burada ekranın sağ tarafında bulunan yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış
(eğitim ekle) ,
(düzenle)
,
(Sil) simgeleri yer almaktadır. Burada yer alan her bir simge ve kullanıldıkları
zaman önümüze açılan pencereler ve bu pencerelerde yapılan işlemler aşağıda detaylıca
açıklanacaktır.
Not: bütün simgelerin üzerine imleç getirildiği zaman alt kısımlarında isimleri çıkmaktadır. Örneğin:
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
6
Planlanan Eğitim ekleme
Eğitim
Eğitim başlangıcı
Yukarıdaki seçenekler sırası ile izlendiği zaman şekildeki gibi bir
tablo önümüze açılacaktır. Tablodaki ilgili sütunlar
doldurulduktan sonra
( kaydet) simgesine tıklanarak
yeni eğitim kaydetme işlemi tamamlanmış olur. Eğer işlem
tamamlanmadan eğitim ekleme ekranından çıkmak için
(iptal) simgesine tıklanarak işlem tamamlanmadan eğitim
ekleme ekranından çıkılarak Eğitim başlangıcı ekranına dönülür.
Planlanan Eğitim düzenleme
Eğitim
Eğitim Başlangıcı
Düzenlenmek istenen
eğitimin seçilmesi
Yukarıdaki seçenekler sırası ile izlendiği zaman şekildeki gibi bir tablo önümüze açılacaktır. Açılan
tabloda düzeltilmek istenen satırlar düzeltildikten sonra tablonun
alt kısmında bulunan
(düzenle) simgesi ile düzenleme işlemi
tamamlanır. Yapılan düzenlemeyi kaydetmeden çıkmak için için
ise
dönülür.
(iptal) simgesi ile Eğitim Başlangıcı sayfasına geri
Planlanan Eğitim Silme
Eğitim
Eğitim Başlangıcı
Silinmek istenen eğitimin
seçilmesi
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
7
Yukarıdaki seçenekler sırası ile izlendiği zaman yandaki gibi bir
uyarı ekranı önümüzde belirecektir. Eğer silme işlemini
tamamlamak istiyorsak tamam butonuna, işlemi iptal etmek
içinse iptal butonuna basarız.
TAMAMLANMIŞ EĞİTİMLERE İLİŞKİN İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Daha
önce
yapılmış
Eğitim
ve
tamamlanmış
eğitimler
menüsüne
ulaşmak
için
Eğitim Bilgileri
seçenekleri sırası ile izlenir. Önümüze aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır.
Burada ekranın sağ tarafında bulunan yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış
(eğitim ekle)
,
(düzenle) ,
(Sil) simgeleri yer almaktadır. Burada yer alan her bir simge ve
kullanıldıkları zaman önümüze açılan pencereler ve bu pencerelerde yapılan işlemler aşağıda
detaylıca açıklanacaktır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
8
Tamamlanmış Eğitim Ekleme
Eğitim
Eğitim Bilgileri
Yukarıdaki seçenekler sırası ile izlendiği zaman
şekildeki gibi bir tablo önümüze açılacaktır.
Tablodaki ilgili sütunlar doldurulduktan sonra
(kaydet) simgesine tıklanarak yeni eğitim
kaydetme işlemi tamamlanmış olur. Eğer işlem
tamamlanmadan eğitim ekleme ekranından
çıkmak için
(iptal) simgesine tıklanarak
işlem tamamlanmadan eğitim ekleme ekranından
çıkılarak Eğitim Bilgileri menüsüne dönülür.
Tamamlanmış Eğitim Düzenleme
Eğitim
Eğitim Bilgileri
Düzenlenmek istenen
eğitimin seçilmesi
Yukarıdaki seçenekler sırası ile izlendiği zaman
şekildeki gibi bir tablo önümüze açılacaktır.
Açılan tabloda düzeltilmek istenen satırlar
düzeltildikten sonra tablonun alt kısmında
bulunan
(düzenle) simgesi ile düzenleme
işlemi tamamlanır. Yapılan düzenlemeyi
kaydetmeden çıkmak için ise
(iptal)
simgesi ile Eğitim Bilgileri menüsüne geri
dönülür.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
9
Tamamlanmış Eğitim Silme
Eğitim
Eğitim Bilgileri
Silinmek istenen
eğitimin seçilmesi
Yukarıdaki seçenekler sırası ile izlendiği
zaman yandaki gibi bir uyarı ekranı önümüzde
belirecektir. Eğer silme işlemini tamamlamak
istiyorsak tamam butonuna, işlemi iptal
etmek içinse iptal butonuna basarız.
3. AVLAK YÖNETİMİ
Avlak yönetimi ile ilgili işlemler 2 kısma ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi avcılara ait belgelerin
yönetildiği Belge İşlemleri, avlaklardaki tüm kota işlemlerinin yönetildiği Kota İşlemleri
menüsünden oluşmaktadır.
BELGE İŞLEMLERİ
Avlak Yönetimi
Belge İşlemleri
Yukarıdaki seçenekler izlendiği zaman Belge İşlemleri Ana menüsü karşımıza çıkmaktadır. Bu menüde
yapacağımız diğer tüm işlemler kişiler üzerine devam etmektedir. Yani Avcı sistemine kayıtlı
vatandaşların avcılıkla ilgili bilgileri burada görüntülenmekte ve yapılacak olan tüm belge işlemleri
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
10
buradan yapılmaktadır. Herhangi bir kişi seçilmediği için sağ tarafta bulunan menüdeki
( kişi
arama) butonu dışındaki tüm butonlar deaktif şekildedirler. Diğer menü elemanlarının aktif olabilmesi
için kişi arama seçeneği ile belge işlemleri yapılacak kişinin seçilmesi gerekmektedir.
Kişi Arama
Avlak Yönetimi
Belge İşlemleri
Yukarıdaki seçenekler izlendiği zaman karşımıza aşağıdaki gibi bir menü çıkacaktır.
Karşımıza gelen bu ekranda kişinin T.C. kimlik numarasını yazarak sorgulama yapabilmekteyiz. Kişi
Eğer sisteme kayıtlı ise
(ara) işareti ile sistem veri tabanında arama yaparak kişinin bilgilerine
ulaşabiliriz. Fakat kişi sistemde kayıtlı değilse
(NVI ara) seçeniği ile Mernis (Merkezi nüfus idare
sistemi) de arama yaparak kişinin bütün bilgilerine ulaşma şansımız mevcuttur.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
11
Kırmızı ile
belirtilen yere
kişinin T.C.
Kimlik numarası
yazılır. Mernis
sisteminde
simgesi
aracılığıyla
arama yapıldığı
zaman
aşağıdaki gibi
bir ekran
karşımıza
çıkacaktır.
Yaptığımız sorgulama sonucu kişinin kimlik bilgileri yukarıdaki şekilde kırmızı yazı ile karşımıza gelen
bilgilerdir. Bu bilgileri sistemimize kayıt etmek istiyorsak
(aktar) seçeneği yardımı ile kırmızı ile
yazılmış olan yazıları yanlarında bulunan kutucuk içlerine aktarırız ve aşağıdaki gibi ekran görüntüsü
elde etmiş oluruz.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
12
Bilgilerini aktardığımız kişiyi sisteme kaydetmek içinde
ederiz. Belge işlemi yapacağımız kişiyi seçtikten sonra
yaptığımız zaman ana Belge işlemleri menüsüne dönülür.
(kaydet) seçeneği ile sisteme kayıt
(seç) simgesi aktif olur. Bu simge ile işlem
Not: Belge eklemeden sonra gerçekleştirilen tüm işlemler kişiler üzerinden yönetilmektedir. Kişi
arama seçeneği ile seçtiğimiz bir kişi; Biz değiştirene kadar tüm menülerdeki işlemlerde
görüntülenecektir. İşlem yapacağımız diğer menülerde işlem yapacdağımız kişinin değişmesi halinde
lütfen yeniden kişi arama seçeneği ile kişi araması yapalım.
Kişi eklendikten sonra yukarıda kırmızı ile belirtilen yerlerde olduğu gibi kişi bilgileri görüntülenir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
13
Belge ekleme (avcılık belgesi ekleme)
Avlak Yönetimi
Belge İşlemleri
Kişinin eklenmesi
Kişi eklendikten sonra yukarıdaki adımlar takip edilerek belge ekle penceresinin açılması sağlanır.
Not: eğer kişinin durumu yukarıdaki resimde mavi ile
gösterilen yerdeki gibi ‘’ aktif’’ ise belge ekleme işlemi
yapılamaz ve aşağıdaki gibi bir uyarı ekranı karşımıza
çıkar.
Kişinin durumu pasif yada kişi adına kayıtlı
herhangi bir belge yok ise belge ekleme menüsü
yandaki gibi bizi karşılamaktadır.
Formdaki sütunları doldurduktan sonra
(ekle) seçeneği ile yeni avcılık belgesi kaydı
yapılabilir. Formda yanlış yazılmış verilerin fark
edilmesi durumunda
ayrılmak içinse
temizle seçeneği ile form temizlenir. Belge kaydı yapılmadan ekrandan
seçeneği ile işlem iptal edilip Belge İşlemleri ana ekranına dönülür.
Vize İşlemleri
Avlak Yönetimi
Belge İşlemleri
Kişinin eklenmesi
Yukarıdaki adımlar takip edilerek vize işlemleri gerçekleştirilir. Vize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi
için kişinin durumunun ‘’ AKTİF’’ olması gerekmektedir. Kişinin durumu ‘’AKTİF’’ ise vize işlemleri
seçeneği seçildiği zaman aşağıdaki gibi bir menü bizi karşılamaktadır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
14
açılan bu menüde ilgili form verileri doldurulduktan sonra
(ekle)
seçeneği ile vize işlemi tamamlanır. İşlem yapmadan pencereyi
kapatmak için
(iptal) seçeneği ile işlem sonlandırılır
Not: Eğer kişinin durumu ‘’PASİF’’ veya kişinin üzerine kayıtlı herhangi
bir belge bulunmuyorsa vize işlemi gerçekleşmez ve Yandaki gibi bir
uyarı ekranı karşımıza çıkar.
Nakil İşlemi
Avlak Yönetimi
Belge İşlemleri
Kişinin eklenmesi
Bir avcı kayıtlı olduğu ilden başka bir ile evraklarını naklettirmek istediği zaman kullanılır. Yukarıdaki
adımlar izlenerek nakil işlemi menüsüne ulaşılır. Nakil işlemi menüsü yalnız kişinin durumunun
‘’AKTİF’’ olması durumunda açılmaktadır.
Yandaki gibi açılmış olan Nakil İşlemi Menüsünde formda
doldurulması gereken yerler doldurulduktan sonra
(ekle)
seçeneği ile nakil işlemi gerçekleştirilir. İşlem yapılmadan nakil
İşlemleri menüsünden çıkmak için
yapılmadan menüden çıkış yapılır.
(iptal) seçeneği ile işlem
Not: Kişinin durumunun ‘’PASİF’’ yada kişi adına kayıtlı herhangi
bir belge bulunamaması durumunda nakil işlemleri menüsü
açılmaz ve aşağıdaki bir uyarı ile karşılaşılır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
15
İptal İşlemi
Avlak Yönetimi
Belge İşlemleri
Kişinin eklenmesi
Kişinin kendi üzerine bulunan belgeleri iptal etmek istemesi durumunda kullanılmaktadır. Yukarıda
belirtilidiği şekilde iptal işlemi menüsüne ulaşılmaktadır. İptal menüsü kişinin durumunun yalnız
‘’AKTİF’’ olduğu taktirde açılabilmekte ve iptal işlemi yapılamamaktadır.
Aksi halde kişinin durumunun ‘’PASİF’’ olması veya kişi üzerine
herhangi bir belgenin bulunmaması durumunda iptal işlemi
yapılamamaktadır. İptal işlemi menüsü yandaki gibidir.
Rapor
Avlak Yönetimi
Belge İşlemleri
Kişinin eklenmesi
Belge işlemleri menüsünde bulunan rapor
işlemi ile birlikte ilgili kişiye ait avcılık
belgesinin görüntülenmesi ve avcılık belgesinin
yazdırılması sağlanmaktadır. Yukarıdaki
adımlar izlenerek raporlar menüsüne ulaşım
sağlanabilir ve yandaki gibi bir menü ekranı ile
köişiye ait avcılık belgesi görüntülenmiş olur.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
16
KOTA İŞLEMLERİ
Avlak Yönetimi
Kota İşlemleri
Bir avlakta bulunan av hayvanlarının avlanmasına izin verilen miktartlarının girişinin yapıldığı,
düzenlendiği, sorgulandığı, yeniden girişlerinin yapıldığı menüdür. Menüye yukarıdaki
basamaklarizlenerek ulaşılmaktadır. Menüye ulaşıldığı zaman aşağıdaki şekilde bir görünüme sahip
olacaktır.
Kota sorgulama
Avlak Yönetimi
Kota İşlemleri
Tablonun
doldurulması
Bir avlaka ait kotanın sorgulanması işlemidir. Yukarıdaki işlem basamakları takip edilerek kota
sorgulama yapılabilir. Sorgulama yapıldıktan sonra ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
17
Kota Ekleme
Avlak Yönetimi
Kota İşlemleri
Bir kullanıcının kendi alanındaki bir avlağa ve bir türe ait kota bilgisi ekleme işlemidir. Yukarıdaki işlem
basamakları ile kota ekleme menüsüne ulaşım sağlanmış olur. Menü görünümü aşağıdaki gibidir.
Yandaki ekrandaki bilgiler doldurulduktan sonra
(kaydet) ile yeni
kota bilgimizi kayıt edebilir yada kaydetmeden çıkmak için
simgesi ile kota ekle menüsünden kota ekleme işlemi yapmadan çıkış
yapabiliriz.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
18
Kota Düzenleme
Avlak Yönetimi
Düzenlenecek kota bilgisinin
seçilmesi
Kota İşlemleri
Kota düzenleme yanlışlık olduğu fark edilen kotanın düzenlenmesi işlemidir. Yukarıdaki adımlar takip
edilerek ilgili kota bilgisi seçilir ve
arcı ile kota düzenleme menüsüne ulaşım sağlanır.
Yandaki ekran gibi açılan pencerede gerekli veri düzenlemeleri ve yeni
veri girişleri yapıldıktan sonra
(düzenle) seçeneği ile yeni kota
bilgisi eklenebilir yada işlemi iptal edip kota düzenleme menüsünden
çıkmak için
yapılır.
(iptal) kullanılarak kota düzenleme menüsünden çıkış
Kota Bilgisi Silme
Avlak Yönetimi
Silinecek kota bilgisinin
seçilmesi
Kota İşlemleri
İptal edilmesi düşünülen kota bilgisinin silinmesi işlermidir. Yukarıdaki işlem basamakları izlenerek
silme işlemi tamamlanır. Son aşamada
simgesinin seçilmesi ile bize aşağıdaki gibi bir uyarı
ekranı gelecektir.
Yandaki gibi gelen bilgi ekranından tamam diyerek kota
bilgisinin silinmesini sağlayabilir yada işlemi iptal
diyerek iptal edebiliriz.
Kota Bilgisini Haritada Gösterme
Avlak Yönetimi
Kota İşlemleri
Haritada Kota Bilgisi
Görüntülenecek Avlağın
Seçilmesi
Coğrafi Bilgi sistemleri üzerinden bir avlağa ait kota bilgilerinin görüntülenmesi işlemidir.Yukarıdaki
işlem basamakları takip edildiği zaman Coğrafi Bilgi Sistemleri menüsü aşağıdaki gibi karşımıza
çıkmaktadır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
19
Açılan pencereden sorgulama yapılmak
istenen avlağa yaklaşılır ve sağ üst köşede
bulunan “Kota Sorgula” seçeneği aktif
edilir.
Kota sorgulaması yapmak istediğimiz
avlağın üzerine tıklanarak kota bilgileri
aşağıdaki gibi görüntülenir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
20
4. KABAHAT İŞLEMLERİ
Kara avcılığı kanununa göre suç ve kabahat sayılan olayların kişilere göre kayıt altına alındığı,
düzenlendiği, suçun işlendiği yere coğrafi bilgi sistemleri üzerinden haritada görüntülenmesi ve
kaydedilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiği menüdür. Menünün genel görünümü
Not: Kabahat işlemleri menüsündeki tüm işler kişi ekleme işi ile başlamaktadır. Kişi ekleme
Avlak yönetimi belge eklemede yapıldığı gibi yapılmaktadır. Kişi ekleme gerçekleştirilmeden bu
menüde hiç bir işlem gerçekleştirilemez. Kişi eklemeye daha önce değinildiği için burada
değinilmeyecektir.
TUTANAK EKLEME
Kabahat İşlemleri
Kişi ekleme
İlgili avlakta işlenmiş bulunulan kabahatin sisteme aktarılması işlemidir. Yukarıdaki hiyeraşi takip
edilerek tutanak ekleme işlemi gerçekleştirilir. Tutanak ekleme ekranı aşağıdaki gibidir.
yandaki gibi açılan bu pencere de bir çok işlem bir arada gerçekleştirilmektedir. Numaralandırılmış
kısımlar ayrı ayrı anlatılacaktır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
21
1
2
2
3
4
5
6
7
1. Tutanağa ilişkin genel bilgilerin girildiği alandır.
2.
(konum seç)
Kabahatin işlendiği alanın harita üzerinde gösterilmesini sağlamaktadır. Böylece kabahatin
işlendiği yer coğrafi bilgi sistemleri üzerine işlenebilmektedir.
Konum seç ile
konum seç
menüsüne
ulaşıldığı zaman
karşımıza yandaki
gibi bir menü
açılmaktadır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
22
3. Kabahat seç işlemi ile arazide tespit edilen kabahatlerin sisteme pratik olarak işlenmesi için
geliştirilmitir. Sağ sütunda bulunan kabahatler menünün ortasında bulunan
tuşlar
yardımı ile tutanakla
ilişkilendirilebilmektedir. Bir
örnek aşağıdaki şekilde
gösterilmektedir.
sağ tarafta sistemde mevcut
olan tutanaklar sol ekrana
yardımı ile tutanak
ile ilişkilendirilmiştir.
4.
Bu kısımda ise tutanak ile ilgili açıklamalar, para cezasının miktarı, mahkeme sonucu bilgileri
ve mahkemenin durumu bilgileri işlenmektedir.
5.
el konulan eşya
Bu simge ile el konulan eşyanın niteliklerinin girildiği menüye ulaşılmaktadır. El konulan eşya
menüsü aşağıdaki gibidir.
Menüdeki ilgili alanlar doldurulduktan sonra
( kaydet)ile
kaydetme,
(düzenle) ile düzenleme ve
(iptal) ile hiç bir
işlem yapmadan el konulan eşyalar menüsünden çıkılmaktadır.
6.
Tazminat cezası
Bu simge ile avlanması yasak bir hayvanın avlanması durumunda ödenmesi gereken tazminatın
hesaplandığı menü açılmaktadır. Tazminat cezası menüsü aşağıdaki gibidir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
23
Menüdeki ilgili alanlar doldurulduktan sonra
düzenleme ve
( kaydet)ile kaydetme,
(düzenle) ile
(iptal) ile hiç bir işlem yapmadan tazminat cezası menüsünden çıkılmaktadır.
7. Tutanak ekle menüsünde yapılan işlemlerin
simgesi tutanağın kaydedilmesini,
simgesi de kaydetmeden tutanak ekle menüsünden çıkmayı sağlamaktadır.
TUTANAK DÜZENLEME
Kabahat İşlemleri
Kişi ekleme
Daha önce bir kişi adına kaydedilmiş tutanağın yeniden düzenlenmesini sağlamaktadır.
Yukarıdaki adımları takip ederek aşağıdaki gibi bir menüye ulaşılacaktır.
Tutanak düzenleme menüsünün
kullanımı Tutanak Ekleme menüsünün
aynısınır. Bu menünün kullanımını
anlamak için Tutanak ekleme münüsünü
gözden geçirebilirsiniz.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
24
KABAHAT GÖSTERME
Kabahat İşlemleri
Kişi ekleme
coğrafi bilgi sistemlerine işlenmiş bulunan kabahatlerin harita üzerinde görüntülenmesini
sağlamaktadır. Kabahat göster menüsüne yukarıdaki adımları takip ederek ulaşabilirsiniz. Kabahat
göster menüsü açıldığı zaman aşağıdaki gibi bir menü ile karşılaşacaksınız.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
25
5. AV TURİZMİ
Av turizmi ile ilgili verilerin girildiği, düzenlendiği, raporlandığı ve coğrafi bilgi sistemleri ile harita
üzerinde görüntülenmesinin sağlandığı menüdür. Menünün genel görünümü aşağıdaki şekildedir.
Av turizmi menüsündeki tüm işlemlere başlayabilmek için öncelikle işlem yapılacak kişinin
seçilmesi gerekmektedir. Sisteme kişi tanımlaması yapılmadığı taktirde hiç bir işlem
gerçekleştirilememektedir. Sisteme kişi eklemesi avlak yönetimi belge ekleme de anlatıldığı şekilde
yapılmaktadır.
AV TURİZMİ EKLEME
Av Turizmi
Kişi ekleme
Yapılmış yada yapılması planlanan av turizmi faaliyetlerinin sisteme eklenmesini sağlamaktır.
Yukarıdaki işlemler ile aşağıdaki gibi bir menüye ulaşılmaktadır.
Yanda görünen menüde numaralandırılmış her bir kısım ayrı bir menü penceresine ulaşım
sağlamaktadır. Aşağıda her bir menü parçası ayrı ayrı anlatılacaktır.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
26
1
2
3
4
5 6 7
8
9
1. Genel bilgiler
Genel bilgiler ekranından av turizmine ait genel bilgilere ulaşılmaktadır. Menü görünümü
aşağıdaki gibidir.
2. Detay bilgiler
Avın vurulduğu yer ve avın yapıldığı yere komşu köy ve kasabaların görüntülendiği menüdür.
Menü görünümü
aşağıdaki gibidir.
3. Ücret ve pay dağılımı
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
27
Yapılan/yapılacak olan av turizminden elde edilen/edilecek gelirin paydaşlarının hak ettikleri
miktarların gösterildiği menüdür.
4. Açıklamalar
Av turizmine ait açıklamaların yapıldığı menüdür.
5. Av sahasına ait detay bilgiler menüsü
Bu menü aracılığı ile av sahasına ait detay bilgiler görüntülenebilmekte ve işlenebilmektedir.
Menü görünümü aşağıdaki gibidir.
6. Temizleme aracı
Girilen av turizmine ait detay bilgilerin temizlenmesini sağlayan araçtır.
7. Av turizminin yapılacağı alanı haritadan seçme aracı
Yapılacak/yapılmış olan av turizminin haritadan seçilmesini sağlayan menüdür. Menü genel
görünümü aşağıdaki gibidir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
28
8. Acenta detay bilgisi menüsü
Av turizmi faaliyetini gerçekleştiren acentanın detay bilgilerinin girilmesini ve
görüntülenmesini sağlayan menüdür. Menü genel görünümü aşağıdaki gibidir.
9. Yeni av hayvanı oluşturma menüsü
Avlanacak/avlanmış olan av hayvanlarının bilgilerinin girildiği/ görüntülendiği menüdür.
Menü genel görünümü aşağıdaki gibidir.
Bu menüde gerekli bilgiler girildikten sonra
seçeneği ile yeni av hayvanı oluşturuluyor ve
av turizmi menüsünün altında av hayvanı menüsünün açılması sağlanıyor.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
29
Buradan av hayvanına ilişkin
detaylar girilebilmektedir.
Bu menü aracılığı ilede av hayvanına ait trofe detay bilgileri girilebilmektedir.
AV TURİZMİ DÜZENLEME
Av Turizmi
Kişi ekleme
Bir kişiye ait gerçekleiştirdiği av turizmi faaliyetlerinin yeniden düzenlenmesini sağlamaktadır.
Yukarıda verilen işlem basamakları takip edildiği zaman av turizmi düzenleme menüsüne ulaşılır. Av
turizmi düzenleme menüsünün görünümü ve kullanımı av turizmi düzenleme menüsünün aynısıdır.
Av turizmi düzenleme menüsünün kullanımını öğrenmek için Av turizmi eklerme menüsündeki
ayrıntılı anlatıma bakabilirsiniz.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
30
HARİTADA GÖSTERME
Haritada Av Turizmi Bilgisi
Görüntülenecek Avlağın Seçilmesi
Av Turizmi
Av turizmi faaliyetleri gerçekleştirilen avlağa ilişkin bilgilerin Coğrafi bilgi sistemi üzerinden
görüntülememizi sağlamaktadır. Yukarıdaki işlem basamakları takip edildiği zaman Coğrafi Bilgi
Sistemleri menüsü aşağıdaki gibi karşımıza çıkmaktadır.
Açılan menüden “ seçimi yap” aktif edildikten sonra;
pencere üzerinden işlem yapılacak avlağa yaklaşılır. Avlak
aşağıdaki gibi görüntülenecektir.
Avlak seçildikten sonra avlağa ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi
görüntülenecektir.
Avlağa ilişkin tüm bilgiler ve faaliyetler yandaki gbi
görüntülenmiş olur.
6. RAPORLAMA
Eğitim, belge, kota, ceza ve av turizmi bilgilerinin Türkiye, il, ilçe, avlak bazında sorgulamasının
yapıldığı menüdür.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
31
EĞİTİM RAPORLAMA
Düzenlenen eğitim bilgilerinin Tüm Türkiye, illere ve ilçeler göre raporlamalarının yapılabildiği
menüdür. Menüden birden fazla seçim yapılarak da sorgulamalar ve raporlamalar
yapılabilmektedir. Menü genel görünümü Aşağıdaki gibidir.
Eğitim bilgilerini raporlamak istediğimiz il, iller seçildikten sonra
seçeneğine
basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilir.
seçeneğine basıldığı zaman
raporlama sonuçları aşağıdaki menüdeki gibi karşımıza çıkmaktadır. . Yapılan çoklu seçimlere göre
raporların içerikleride değişecektir.Yapılan seçimleri temizleyip yeniden bir sorgu yapmak için
seçeneği ile yaptığımız
seçimler temizlenir ve yeni sorgular yapılabilir.
Açılan bu menüden raporlar yazdırılabilir yada
bilgisayara kaydedilebilir.
Örneğin Yandaki şekil ;Ankara ilinin
tamamında düzenlenen kurs bilgilerine ilişkin
bir sorgulamaya ait raporu göstermektedir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
32
KOTA RAPORLAMA
İl, ilçe, avlak ve türlere göre ve bunlara bağlı çoklu seçimleri içerecek şekilde kota dağılımlarının
raporlanmasının sağlandığı menüdür. Menü genel görünümü aşağıdaki gibidir.
Kota bilgilerini raporlamak istediğimiz il, iller; ilçe,ilçeler; avlaklar ve türler seçildikten sonra
seçeneğine basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilir.
seçeneğine basıldığı zaman raporlama sonuçları aşağıdaki menüdeki gibi karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan çoklu seçimlere göre raporların içerikleride değişecektir.Yapılan seçimleri temizleyip yeniden
bir sorgu yapmak için
yapılabilir.
seçeneği ile yaptığımız seçimler temizlenir ve yeni sorgular
Açılan bu menüden raporlar yazdırılabilir yada
bilgisayara kaydedilebilir.
Örneğin Çengel Boynuzlu Dağ keçisinin Tüm
Türkiyedeki kotasına ilişkin bir raporlama
yandaki şekilde gösterilmektedir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
33
CEZA RAPORLAMA
İşlenen kabahatlerin il, avlak ve bunların çoklu seçimler şeklinde raporlamalarının yapıldığı
menüdür. Menü genel görünümü aşağıdaki gibidir.
Ceza bilgilerini raporlamak istediğimiz il, iller; avlak, avlaklar seçildikten sonra
seçeneğine basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilir.
seçeneğine basıldığı zaman
raporlama sonuçları aşağıdaki menüdeki gibi karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çoklu seçimlere göre
raporların içerikleride değişecektir.Yapılan seçimleri temizleyip yeniden bir sorgu yapmak için
seçeneği ile yaptığımız seçimler temizlenir ve yeni sorgular yapılabilir.
Açılan bu menüden raporlar yazdırılabilir yada
bilgisayara kaydedilebilir.
Örneğin Konya ilinde işlenen av suçlarına
ilişkin raporlar yandaki şekilde
gösterilmektedir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
34
BELGE RAPORLAMA
Her bir ilde bulunan belge sayısı, kime ait olduğu, belge durumun ve özelliklerinin sorgulandığı ve
raporlandığı menüdür. Menü genel görünümü aşağıdaki gibidir.
Belge bilgilerini raporlamak istediğimiz il, iller seçildikten sonra
seçeneğine
basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilir.
seçeneğine basıldığı zaman raporlama
sonuçları aşağıdaki menüdeki gibi karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çoklu seçimlere göre raporların
içerikleride değişecektir.Yapılan seçimleri temizleyip yeniden bir sorgu yapmak için
seçeneği ile yaptığımız seçimler temizlenir ve yeni sorgular yapılabilir.
Açılan bu menüden raporlar yazdırılabilir yada
bilgisayara kaydedilebilir.
Örneğin Adana ilindeki belge durumunu
gösteren raporlar yandaki şekilde
gösterilmektedir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
35
AV TURİZMİ RAPORLAMA
Türkiyede gerçekleştirilen av turizmi faaliyetlerinin Türkiye, İl, avlak, acenta bazında raporların
alınabildiği menüdür. Menü genel görünümü aşağıdaki gibidir.
Av Turizmi bilgilerini raporlamak istediğimiz il, iller; Avlak,avlaklar yada acentalar seçildikten sonra
seçeneğine basılarak raporlama işlemi gerçekleştirilir.
seçeneğine basıldığı zaman raporlama sonuçları aşağıdaki menüdeki gibi karşımıza çıkmaktadır.
Yapılan çoklu seçimlere göre raporların içerikleride değişecektir.Yapılan seçimleri temizleyip yeniden
bir sorgu yapmak için
yapılabilir.
seçeneği ile yaptığımız seçimler temizlenir ve yeni sorgular
Açılan bu menüden raporlar yazdırılabilir yada
bilgisayara kaydedilebilir.
Örneğin Adana ilindeki av turizmi faaliyetlerini
gösteren raporlar yandaki şekilde
gösterilmektedir.
AV YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANICI MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU
36

Benzer belgeler