Faaliyet Raporu 2015 - İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği

Transkript

Faaliyet Raporu 2015 - İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
16. OLAĞAN GENEL KURULU
GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEM
FAALİYET RAPORU
MALİ RAPOR ve BÜTÇE
BURS RAPORU
DENETLEME RAPORU
21.02.2016
İSTANBUL
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU
16. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Tüzüğümüz gereğince, iki yılda bir yapılması gereken seçimli Olağan Genel Kurul takvimimiz
belirlenmiştir. Buna göre Olağan Genel Kurul 21 Şubat 2016 Pazar günü saat 12:00’de Dernek
Merkezi’nde aşağıdaki gündemle düzenlenecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı
takdirde, ikinci toplantı 13 Mart 2016 Pazar günü saat 12:00 de aynı adreste aşağıdaki
gündemle yapılacaktır. Seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelerimizin listesi, Tüzüğümüz
gereği olarak, Dernek Merkezimize asılmıştır. Tetkiki ile itirazların 15 gün içersinde Yönetim
Kuruluna yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Saygı ile duyurulur.
Not: Tüzüğümüz gereği 21 Şubat 2016 günü yapacağımız Genel Kurulumuzda Seçme ve
Seçilme yeterliliğine sahip üyelerimiz arasında olmak için, 2015 yılı dahil tüm aidat borçlarınızın
21 Ocak’a kadar ödenmiş olması gerekmektedir. Özellikle hatırlatmak isteriz.
Gündem:
•
•
•
•
•
•
•
•
Açılış
Başkanlık Divanının seçilmesi
Faaliyet Raporunun okunması,
Mali raporun okunması, görüşülmesi
Denetleme Kurulunun raporunun okunması
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulları raporları üzerinde görüşmeler yapılması,
oylama ve Yönetim Kurulunun ibrası,
Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimleri
Dilek, öneriler ve kapanış.
FAALİYET RAPORU
GENEL DEĞERLENDİRME
İstanbul’da yaşayan tüm ODTÜ’lülere yönelik faaliyet yürüterek kendi çatısı altında toplama
hedefi taşıyan Derneğimiz, bu amaçla her dönemden mezunumuz ile iletişim kurmak,
dayanışma ve işbirliğini geliştirmek, üyelerimize, tüm ODTÜ’lülere, okulumuza ve ülkemize
katkısını arttırabilmek için çalışmalarını bu dönemde de sürdürdü. Üye sayısını arttırma
çalışmalarımız kısmi başarılarla devam etmektedir. Taksim Gezi Parkı’nın hemen karşısındaki
yerimizde yapılan etkinlik ve katılımcı sayısında istenen düzeye ulaşmasa da artış olmuştur.
ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE DERNEĞİMİZ,
İdari




Kanuni zorunluluk gereği mali müşavir sözleşmelerimiz devam ettirilmiştir.
Mali İşler Sorumlusu personelimizin doğum izni sırasında işlerin aksamaması için Şükrü
Kara ile ek anlaşma yapılarak bu dönem sorunsuz atlatılmış ve dernekteki üye arama ve
benzeri rutin işlere yardımcı olmaları için Ticaret Lisesi öğrencisi iki stajyer alınarak
mesleki eğitimlerinin yanında kısıtlı personel kadromuzun yetişemediği işler de
yaptırılmaktadır.
Derneğimizin; üyelerimiz, ODTÜ’lüler ve ODTÜ’lü olmayan dostlarımızla iletişimini
geliştirmek ve karşılıklı hale getirebilmek üzere sosyal paylaşım ağlarının daha yoğun ve
etkin kullanım çalışmaları devam etmiştir.
Dergimiz Baraka, çalışma dönemi içinde 3 sayı olarak üyelerimize ulaştırılmıştır. Mevcut
ajansla çalışılmaya devam edilmektir. 2016 yılının ilk sayısının Nisan ayı başında
çıkarılması için çalışmalar başlamıştır.

Derneğimiz, 2015-2016 eğitim döneminde toplam 608 öğrenciye burs verilmiştir. 2015
Uluslararası İstanbul Maratonu'nda burs fonumuza destek olmak üzere 360 ODTÜ
Mezunu, ODTÜ Rektörlerimiz ve bazı öğretim üyeleri katılmıştır. Bu şekilde burs fonuna
bağış olarak ek 294.699 TL kaynak yaratılmıştır.
Mali
2015 yılı sonu itibariyle Mali Sonuçlar ve 2016 ve 2017 yılları bütçe önerisine ekte yer
verilmiştir. Derneğimizin gelir-gideri arasındaki denge bu çalışma döneminde de muhafaza
edilmiş 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılında da artıda bitirilmiştir. Aidat tahsilat miktarı bir
önceki yıla benzer olmuş, dergi ilan gelirlerinde öngörülen seviyeye ulaşılamamıştır. Etkinlik
gelirleri de maalesef bütçenin altında kalmıştır. Dernek işlemlerinden ayrı olarak farklı
hesaplarda takip edilen Burs varlıklarımızda ise gelir, bütçe planının üzerinde ve fiili burs
ödemeleri ise bütçede planlanan tutarın biraz altında gerçekleşmiştir.
Üyelik
Dernek üye sayısı 2014 yılına göre 64 kişi artarak 4.641 kişiye ulaşmıştır. Derneğimize 2015
yılında 88 yeni üye kazandırılmıştır. Üye sayısını artırma çabalarımız devam etmelidir.
Üye
Sayısı
Yıl
2007
öncesi
İstifa
Nakil
Toplam
Azalan
Üye
Vefat
Toplam
Yeni
Toplam
Üye
Üye
ve
615
58
29
702
5.129
4.426
2008
4.426
70
3
4
77
127
4.476
2009
4.476
40
6
5
51
104
4.529
2010
4.529
26
4
4
34
102
4.597
2011
4.597
96
3
6
105
118
4.610
2012
4.610
161
2
2
165
99
4.544
2013
4.544
20
4
2
26
49
4.567
2014
4.567
43
9
3
55
65
4.577
2015
4.577
18
1
5
24
88
4.641
Üyelerimiz arasında aidat tahsilat oranı %35 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran mevcut
ekonomik koşullarda ve benzeri dernekler arasında iyi bir oran olarak değerlendiriliyorsa da bu
oranın yükseltilmesi için çalışılmalıdır. Hem üye sayısının hem ödeme oranının artırmanın ilk
adımı olarak derneğimizde kullanılan çok eski üyelik programı yerine belli başlı bir çok Sivil
Toplum Kuruluşlarına hizmet veren Yuvarla Bilişim ve Danışmanlık A.Ş ile anlaşma yapılarak
fon.zip üye-ödeme-bağış sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Bu konuda geçiş işlemleri
tamamlanmak üzeredir.
Eğitimlerimiz ve Etkinliklerimiz
2015 yılında da Eğitim/Etkinliklerimiz ücretli ve ücretsiz modeli ile sürdürülmeye devam etmiştir.
Ücretsiz organizasyonlarımızla üyelerimizi memnun etmeye çalışmanın yanında farklı ODTÜ
mezunları ve çevresindekilere ulaşılması hedeflenmiştir. Bu bağlamda yeni üyeler kazanabilme
farklı ve yeni bir hizmet kitlesi oluşturulabilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Kültür&Lezzet Turları
Yılbaşı Kokteyli
Aylık Buluşmalar
İş Dünyasında ODTÜ’lüler
Meslek Gelişim Atölyeleri
Kişisel Gelişim Atölyeleri
Film Söyleşileri
Edebiyat
Söyleşileri/Sunumları
Mezun Oyunları
(Üniversitelerarası)
ODTÜ Bölüm Mezun
Buluşmaları
Sinema Tarihi Seminerleri
Dil Eğitimleri
Belgesel Gösterimleri
Kermes
Fotoğraf Sunumları
Fotoğraf Sergisi
Enerji Komitesi
Söyleşileri/Sunumları
Müzik Dinletileri
ETKİNLİK ÖZET TABLO
ÜCRETSİZ ETKİNLİK (ADET)
ÜCRETLİ ETKİNLİK (ADET)
TOPLAM ETKİNLİK (ADET)
ÜCRETSİZ ETKİNLİK (KATILIMCI SAYISI)
ÜCRETLİ ETKİNLİK (KATILIMCI SAYISI)
TOPLAM (KATILIMCI SAYISI)
2015
46
31
77
1.541
1.384
2.925
2014
31
49
80
1.263
1.436
2.699
Sosyal Etkinliklerimiz
• Aylık buluşma kokteyllerimiz, farklı konseptler ile 7 kez gerçekleştirilmiştir. Yılbaşı
Kokteyli de bu etkinliklerin arasında yerini almıştır.
• Buluşmalar her yaştan ve deneyimden çok sayıda mezunumuzun bir araya gelmesini
sağlamıştır.
• Kültür&Lezzet gezilerimize katılım arttırılmış ve yeni fiyatlamalarla dernek bütçesine
katkı fazlalaştırılmıştır.
• İş Dünyasında ODTÜ’lüler buluşmaları başlatılmış ve sürdürülmektedir. Mehmet
Göçmen ve Güven Borça gibi isimler konuk edilmiştir.
• ODTÜ Bölüm Mezunları buluşmaları Bilgisayar Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği mezunlarının buluşmaları başlatılmıştır.
Eğitim Salonlarımızın Kullanımı
Hafta içi ve hafta sonu eğitim salonlarımızdaki gündüz saatleri boşluğunu değerlendirmek
amacıyla yürütülen çalışmalarımız devam etmektedir. Eğitim salonlarımızın tamamı farklı kişi ve
kurumların yanı sıra münferit kullanımlar için de hizmet vermeye devam etmiştir.
Baraka
Dergimiz Baraka, 2015 yılı içinde 3 sayı olarak basılıp dağıtılmış ve web sitemizde de elektronik
versiyonu yayınlanmıştır. Baraka'nın basıma hazırlık ve basım masraflarında uygun fiyat
alınmaya devam edilmiştir. Ayrıca Baraka'nın üyelere ulaştırılması, dağıtımın iyileştirilmesi
konusunda çalışmalara devam edilerek düzeltilemeyen hatalı adresler elenmiş ve bu şekilde
basılan, dağıtılan miktar azaltılarak maliyet düşürülmüştür.
Kurumsal İşbirliklerimiz
İstanbul da bulunan diğer üniversite mezun dernekleri ile işbirliğine gidilerek mezun oyunları
organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Doğuş grubu ile 2014 yılında başlattığımız işbirliği dergi
reklamları ile devam etmektedir. Anadolu Hayat Emeklilik, Alarko Carrier ile önceki yıllarda
başlatılan işbirliği yine dergi reklamlarıyla devam etmiştir. Denizbank ile 2014 yılında başlatılan
yeni sponsorluk işbirliği 2015 yılında da devam ettirilmiş, ancak 2015 yılı sponsorluk ödemesi
2016 yılı Mart ayı içinde hesaplarımıza geçecektir.
SOSYAL MEDYA
Facebook’ta 6.144, LinkedIn’de 3.260 (Alt gruplarla birlikte 19.336), Twitter’da 2.207 takipçimiz
bulunmaktadır. Tüm organizasyonlarımız, sosyal medya kanallarımızda (Facebook, Twitter,
LinkedIn) yayınlanarak yeni hedef kitlelere ulaşılması sağlanmıştır. Temel sosyal medya araçları
haline gelen Facebook, Twitter ve LinkedIn üzerinden üyelere ve ODTÜ’lülere ulaşma, iletişim
kurma, Derneği anlatma ve Derneğe katma faaliyetleri düzenli olarak yapılmaktadır.
TOPLULUKLAR
Burs Havuzu Çalışma Grubu (BHCG)
31.12.2015 tarihi itibariyle bursiyer ve bursi rakamsal bilgilerimiz ve Burs Havuzu Çalışma
Grubu (BHCG) faaliyetleri aşağıda verilmiştir.
Bursiyer öğrenci sayımız 500’den 608’e, düzenli burs bağışçısı sayımızı ise 605’den 759’a
çıkardık. Düzenli burslara ilaveten 2016’da tek seferlik bağışlar da oldukça önemli seviyelere
ulaştı.
İstanbul Maratonuna 360 koşucu ile katıldık, 186 koşucu, çevrelerinden bağış topladı, bunun
sonucunda 1.184 bağışçıya ulaşıldı ve burs havuzu hesaplarında 294.699 TL burs bağışı
toplandı.
Yıllık burs bağışlarımızın toplamı, %31’lik bir artışla 1.368.418 TL’ye, öğrencilerimize
dağıttığımız bursların tutarı ise %33’lük bir artışla 1.015.862 TL’ye ulaştı.
7 Kasım 2015 tarihinde 60 ODTÜ mezunu mülakatçı ile ODTÜ Burs Ofisince tarafımıza
yönlendirilen 300 öğrenci ile mülakatlarımızı yaptık. Mülakatların sonucunda, 237 yeni öğrenci,
bursiyerlerimiz arasına dahil oldu. Böylece 31.12.2015 itibariyle bursiyer sayımız 608’e ulaştı.
Yeni alınan 237 bursiyerimiz için 2015-2016 akademik yılı burs tutarımızı, bütçemiz
doğrultusunda, 300 TL/Ay olarak belirledik. Daha önceden devam eden bursiyerlerimizin burs
tutarı ise %10 oranında artırılarak 220 TL/Ay olarak belirlendi. Bu ayrımın nedeni bu sene okul
tarafından Derneğimize burs verilmek üzere yönlendirilen öğrencilerin burs puanının daha
yüksek olması. Bu seneden itibaren bursa daha fazla ihtiyacı olan bir öğrenci grubuna ulaşmış
olduk.
Burs dışı faaliyetlerimiz:
Finansal desteğimizin yanı sıra, faaliyetlerimizin sosyal yararını da artırmak amacıyla,
bursiyerler ile mezunlarımızın arasında önemli bir iletişim projesini, pilot bir uygulama ile
hayata
geçirdik: Mentorlük, bu çalışmalar ile, bursiyerlerimizin, mezunların yaşam
tecrübelerinden yararlanmalarını, mezuniyetten sonra Dernek etrafındaki dayanışmamıza
katılarak burs sistemine destek vermeye başlamalarını amaçlıyoruz. Pilot uygulamamızda 25
öğrenci ve 25 bursiyerimizi eşleştirdik. Eğitim bölümlerinden olan bursiyerlerimize, mesleki
konularda destek olacak mezun bulmakta zorlandık. Bu açığı diğer bölümlerden olan
mentorlarımız ile kapatmaya çalıştık.
Öğrencilerimizin hazırladığı bir AB projesi bu sene gerçekleştirilmeye değer bulundu ve bununla
ilgili olarak proje toplam değerinin % 80 i hesaplarımıza geçti (29.026 TL). Proje 2016 da
gerçekleşeceği için bu kaynağı o zaman harcamak üzere dernek hesaplarında vadeli olarak
tutuyoruz.
Bursiyerlerimiz bu sene Toplumsal Duyarlılık Projeleri çerçevesinde Sivas Zara’ da bir yatılı
bölge okulu ve bir de ilkokula, 5.000 kitaplık 2 kütüphane kurdular.
Bir başka grup bursiyerimiz, gerçekleştirdikleri giysi kırtasiye yardım kampanyasında, buldukları
sponsorluklarla sağladıkları malzemeleri, Bitlis Güroymak İlçesi Değirmenköy İlkokulu’na
ulaştırdılar.
İstanbul Maratonunda 13 bursiyerimizi, koşucu mezunlarımızın sponsorluğu ile koşuya davet
ettik, bize katıldılar bizimle birlikte oldular. Derneği tanıdılar.
Yayın Kurulu
Dergimiz Baraka, Yayın Kurulumuzun desteği ile yılda 3 sayı olarak çıkarılmaya devam
ettirilmiştir. Dergimiz gerek etkinliklerimizin üyelerimize duyurulmasında gerekse de okulumuzun
politikalarının kamuoyuna duyurulmasında etkili bir araç olarak yayınlarını sürdürmektedir.
Ancak Yayın Kurulu’muz için gönüllü çalışacak ve sorumluluk alacak daha fazla üye ihtiyacı
devam etmektedir. Yeni dönemde web sitemizde de yer alacak yayınlar üzerinde çalışmalar
devam etmektedir.
Sosyal Komite
Aylık kokteyl ve buluşmalar, tarih ve kültür gezileri, günübirlik geziler, söyleşiler, bölüm
buluşmaları, iş dünyasında ODTÜ’lüler, kermes, mezun oyunları gibi etkinliklerle faaliyetlerine
yoğun bir şekilde devam etmiştir.
Eğitim Komisyonu
Eğitim Komisyonu Derneğimizin önümüzdeki döneminde yapmayı öngördüğü eğitimlere ilişkin
görüşmeler yapıp üyelerimize en doğru kanaldan, en fazla fayda sağlayacak eğitim alması için
anket çalışması yürütmüştür. Bu görüşmelerin sonucu olarak 2016 yılı için de çeşitli eğitimler
öngörülmektedir.
Enerji Komisyonu
2012 yılında kurulan Enerji Komisyonu, ağırlı olarak enerji/endüstri sektöründe faaliyet gösteren
firmalarda çalışan mezunlarımızın yer aldığı, en aktif çalışma gruplarımızdandır. Enerji
Komisyonu her ayın 1. ve 3. Pazartesi akşamları olmak üzere ayda iki kez
düzenlediği toplantılarda Türkiye ve dünyadaki enerji politikalarını, enerji sektöründeki
regülasyonları, gelişmeleri ve firmaların durumunu değerlendirmektedir. Konularında uzman
isimlerle yaptıkları söyleşiler ve konuklarının sunumları ile sektörün nabzını tutmaktadır.
Fotoğraf Çalışma Grubu
Fotoğraf Çalışma Grubumuz ODTÜ’lü olan ve olmayan fotoğraf severlerle artarak çalışmalarını
sürdürmektedir. Yine bu dönem de kendi içinde yaptığı fotoğraf çekim gezileri dışında, Dernek
üyelerine ve fotoğraf gönüllülerine açık fotoğraf gösterileri, fotoğraf eğitimleri ve fotoğraf
söyleşileri gerçekleştirilmiştir.
Edebiyat Kulübü
Edebiyat Kulübümüz, her hafta Çarşamba günü Dernek Merkezi’nde toplanarak çeşitli etkinlikler
düzenlemektedirler. Kendi hazırladıkları sunumların yanı sıra, önemli edebiyatçıları konuk
olarak diğer üyelerimiz ile buluşturdukları etkinlikleri devam etmektedir. Çalışma dönemimiz
içerisinde tanınmış yazar ve çevirmenleri üyelerimizle buluşturan kulübümüz aynı dönemde
kitap sunumlarını tüm üyelerimizle paylaşmaya devam etmiştir. Edebiyat Kulübü üyeleri
arasında kitabı basılanlar, öyküleri internet seçkilerine katılanlar hatta derece alanlar
artmaktadır.
WEB SİTESİ
Web sitemizde aşağıda yer alan fonksiyonların aktif bir şekilde çalıştırılabilmesi için çalışmalar
devam etmektedir;
•
Üyelik aidatını ödeyebilme
•
ODTÜMİST’e ve/veya Burs Fonuna bağışta bulunabilme
•
Eğitim/Etkinliklerimizin incelenebilmesi ve satın alınabilmesi
•
ODTÜMİST ürünlerimizin satışının yapılabilmesi ortamı hazırlanıyor
•
ODTÜMİST Üye İşyerleri hakkında bilgi sahibi olunabilmesi
•
Salonlarımızın toplantı ve faaliyetler için rezerve edilebilmesi
•
Derneğimiz hakkında bilgi alınabilir ve Topluluklar’dan haberdar olunabilir
•
BARAKA adlı dergimizi elektronik olarak takip edilebilir
VERİTABANI
2008’den bu yana yapılan tüm organizasyonlara katılan ODTÜMİST dostlarının telefon ve sms
bilgileri taranarak tek bir doküman halinde derlenmiştir. Duyuru veri tabanına kayıtlı olmayan
2.756 yeni e-posta adresi veri tabanına eklenmiştir. Toplam kayıtlı e-posta adresi sayısı
6.787’den 9.543’e yükselmiştir. Tüm kayıtlar taranarak 1.860 farklı cep telefonu SMS gönderim
listesi oluşturulmuştur. 343 kişilik ODTÜ Mezunu, iletişim bilgileri ile birlikte VIP listemize dahil
edilmiştir. İş hayatında terfi alarak pozisyon değiştiren başarılı ODTÜ’lü yöneticilere kutlama
mektubu gönderilmiştir.
ZORLUKLARIMIZ
• Hedeflenen üye artışının sağlanamaması,
• Üyelerimizin Derneğe gelmelerini sağlayacak etkin yolların azlığı,
• Mali birikimin kısmen yapılabilmesi,
• Tanıtım, basın ve halkla ilişkiler konusunda profesyonel destek eksikliği,
• Odtü Mezunları Konseyinin etkin hale getirilememesi,
• Üniversite’ye uzaklık, öğrencilere uzaklık.
MALİ RAPOR
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2015 BÜTÇE ve GERÇEKLEŞME
2015
FİİLİ (TL)
A- GELİRLER
Aidat
2015
BÜTÇE (TL)
SAPMA (%)
2015 FİİLİ/
2015 BÜTÇE
SAPMA (%)
2015 FİİLİ/
2014 FİİLİ
2014
FİİLİ (TL)
335.476
340.000
-1,3
337.049
-0,5
Etkinlik Gelirleri
Salon Kiralama Gelirleri
87.624
21.738
106.000
24.000
-21,0
-10,4
103.775
28.341
-15,6
-23,3
Sponsorluk Geliri
Faiz Geliri
18.142
7.093
25.000
3.000
-37,8
57,7
7.000
2.801
159,2
153,2
Dergi İlan Geliri
Diğer Satışlar (Tshırt+Çanta+Takvim)
18.970
13.885
34.000
-79,2
100,0
48.750
10.666
-61,1
30,2
502.928
532.000
-5,8
538.383
-6,6
GELİRLER TOPLAMI
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2015 BÜTÇE ve GERÇEKLEŞME
B- GİDERLER
2015
FİİLİ (TL)
2015
BÜTÇE (TL)
SAPMA (%)
2015 FİİLİ/
2015 BÜTÇE
SAPMA (%)
2015 FİİLİ/
2014 FİİLİ
2014
FİİLİ (TL)
PERSONEL GİDERLERİ
190.951
199.854
4,7
200.560
4,8
Aylık Ücretler
Fazla Mesai+Harcırah
129.640
10.745
126.720
6.600
-2,3
-38,6
115.627
8.957
-12,1
-20,0
Yol Yardımı
Yemek Yardımı
11.817
14.212
11.339
14.771
-4,0
3,9
9.558
13.212
-23,6
-7,6
Yasal Yükümlülükler
Kıdem ve İhbar tazm.+İzin Ücreti
24.537
0
25.278
15.146
3,0
0,0
22.059
31.148
-11,2
100,0
120.469
50.428
122.396
59.000
1,6
17,0
103.944
57.453
-15,9
12,2
BHÇG'YE AKTARILACAK ETKİNLİK PAYI
DİĞER SATIŞ GİDERLERİ(T-SHIRT+ÇANTA+TAKVİM)
0
11.158
4.700
0
0,0
100,0
3.747
10.065
100,0
-10,9
DERGİ GİDERLERİ
Dergi Baskı Giderleri
21.611
15.400
46.000
34.000
112,9
120,8
46.567
37.975
53,6
59,4
6.211
0
12.000
9.000
93,2
0,0
8.592
630
27,7
100,0
0
46.125
0
28.963
0,0
-37,2
0
29.089
0,0
-58,6
0
2.065
600
700
0,0
-66,1
528
1.340
100,0
-54,1
Müşavirlik-Denetim Hizmetleri
Avukatlık Hizmetleri
19.541
1.875
9.563
0
-51,1
-100,0
8.694
0
-124,8
0,0
Bina Aidat ve Güvenlik Giderleri
Sigorta Giderleri
22.141
503
17.600
500
-20,5
-0,6
18.040
487
-22,7
-3,2
0
0
0
0,0
0
18.186
0
20.470
0,0
12,6
0
18.883
0,0
3,7
Temizlik Çay Kahve Giderleri
Bakım Onarım - Elektrik Su
838
8.134
1.200
7.000
43,2
-13,9
1.790
5.840
53,2
-39,3
Telefon Fax İnternet Giderleri
Posta, Kurye, Kargo Giderleri
6.586
1.501
8.700
1.770
32,1
17,9
7.947
1.777
17,1
15,5
Kırtasiye, Fotokopi, Matbuat Giderleri
1.127
1.800
59,7
1.529
26,3
10.199
10.820
6,1
25.172
59,5
421
240
-43,0
274
-53,4
KİRA GİDERLERİ
ETKİNLİK GİDERLERİ
Dergi DağıtımGiderleri
E-BÜLTEN-E DERGİ GİDERLERİ
KİTAP BASIM GİDERLERİ
DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER
Genel Temizlik Giderleri
İlan ,Reklam-Web Sayfası Giderleri
PR
ODTÜ Park Giderleri
İDARİ GİDERLER
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Temsil Ağırlama, İkram
Taksi Nakliye Ulaşım Giderleri
0,0
72
480
566,7
460
84,3
Banka Masrafları-Kredi Kartı ve Mobil Tahsilat Komisyonları
İşyeri Kiralama Komisyon+Depozito+Taşıma Gideri
2.761
0
3.750
0
35,8
0,0
3.718
5.000
25,8
100,0
Noter,Vergi,Resim, Harç
3.963
1.550
-60,9
3.164
-25,2
Dekorasyon,Demirbaş, Donanım Alımı
2.713
0
-100,0
1.470
-84,5
269
0
4.800
0
1683,0
0,0
4.036
0
93,3
0,0
0
469.128
0
501.203
0,0
6,8
7.050
496.111
100,0
-5,4
33.800
30.797
8,9
42.272
-20,0
Diğer Giderler
Muhasebe ve Üye Programı
Özel Maliyet (Boya+Elektrik+Telefon Santrali)
GİDERLER TOPLAMI
GELİR GİDER FARKI
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2016-2017 YILI BÜTÇESİ
2016
BÜTÇE (TL)
A- GELİRLER
Aidat
FARK(%)
2016 BÜTÇE/
2015 FİİLİ
2015
FİİLİ (TL)
FARK(%)
2017 BÜTÇE/
2016 BÜTÇE
2017
BÜTÇE (TL)
363.000
335.476
7,6
410.000
11,46
Etkinlik Gelirleri
Salon Kiralama Gelirleri
93.960
24.000
87.624
21.738
6,7
9,4
100.440
25.920
6,45
7,41
Sponsorluk Geliri
42.900
18.142
57,7
50.000
14,20
8.400
7.093
15,6
10.200
17,65
Dergi İlan Geliri
21.600
18.970
12,2
21.600
0,00
Diğer Satışlar (Tshırt+Çanta+Takvim)
17.000
13.885
18,3
19.500
12,82
570.860
502.928
11,9
637.660
10,48
Faiz Geliri
GELİRLER TOPLAMI
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2016-2017 YILI BÜTÇESİ
B- GİDERLER
2016
BÜTÇE (TL)
SAPMA(%)
2016 BÜTÇE/
2015 FİİLİ
2015
FİİLİ (TL)
FARK(%)
2017 BÜTÇE/
2016 BÜTÇE
2017
BÜTÇE (TL)
PERSONEL GİDERLERİ
259.205
190.951
-26,3
254.171
-1,98
Aylık Ücretler
Fazla Mesai+Harcırah
165.004
10.800
129.640
10.745
-21,4
-0,5
177.524
12.392
7,05
12,85
Yol Yardımı
10.461
11.817
13,0
11.301
7,43
Yemek Yardımı
18.497
14.212
-23,2
20.995
11,90
Yasal Yükümlülükler
29.442
24.537
-16,7
31.959
7,88
Kıdem ve İhbar tazm.+İzin Ücreti
25.000
0
-100,0
0
0,00
130.412
54.500
120.469
50.428
-7,6
-7,5
144.113
56.354
9,51
3,29
BHÇG'YE AKTARILACAK ETKİNLİK PAYI
DİĞER SATIŞ GİDERLERİ(T-SHIRT+ÇANTA+TAKVİM)
0
13.600
0
11.158
0,0
-18,0
0
0
0,00
0,00
DERGİ GİDERLERİ
Dergi Baskı Giderleri
33.750
24.850
21.611
15.400
-36,0
-38,0
46.181
29.938
26,92
16,99
8.900
0
6.211
0
-30,2
0,0
16.243
0
45,21
0,00
KİRA GİDERLERİ
ETKİNLİK GİDERLERİ
Dergi DağıtımGiderleri
E-BÜLTEN-E DERGİ GİDERLERİ
KİTAP BASIM GİDERLERİ
0
0
0
0,00
40.666
46.125
13,4
46.268
12,11
1.000
2.310
0
2.065
-100,0
-10,6
1.000
2.694
0,00
14,25
Müşavirlik-Denetim Hizmetleri
Avukatlık Hizmetleri
11.556
2.400
19.541
1.875
69,1
-21,9
12.814
2.592
9,82
7,41
Bina Aidat ve Güvenlik Giderleri
Sigorta Giderleri
22.800
600
22.141
503
-2,9
-16,2
26.568
600
14,18
0,00
0
0
0,0
0
0,00
0
19.450
0
18.186
0,0
-6,5
0
22.311
0,00
12,82
Temizlik Çay Kahve Giderleri
Bakım Onarım - Elektrik Su
1.080
8.520
838
8.134
-22,4
-4,5
1.320
9.136
18,18
6,74
Telefon Fax İnternet Giderleri
Posta, Kurye, Kargo Giderleri
7.080
1.530
6.586
1.501
-7,0
-1,9
8.100
1.800
12,59
15,00
1.240
14.560
1.127
10.199
-9,1
-30,0
1.955
13.240
36,57
-9,97
500
120
421
72
-15,8
-40,0
1.000
600
50,00
80,00
Banka Masrafları-Kredi Kartı ve Mobil Tahsilat Komisyonları
İşyeri Kiralama Komisyon+Depozito+Taşıma Gideri
2.960
0
2.761
0
-6,7
-100,0
3.240
0
8,64
0,00
Noter,Vergi,Resim, Harç
Dekorasyon,Demirbaş, Donanım Alımı
4.300
2.100
3.963
2.713
-7,8
29,2
4.380
2.100
1,83
0,00
Diğer Giderler
Muhasebe ve Üye Programı
480
4.100
269
0
-43,9
-100,0
1.920
0
75,00
0,00
0
566.143
0
469.128
0,0
-17,1
0
582.639
0,00
2,83
4.717
33.800
-616,6
55.021
91,43
DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER
Genel Temizlik Giderleri
İlan ,Reklam-Web Sayfası Giderleri
PR
ODTÜ Park Giderleri
İDARİ GİDERLER
Kırtasiye, Fotokopi, Matbuat Giderleri
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Temsil Ağırlama, İkram
Taksi Nakliye Ulaşım Giderleri
Özel Maliyet (Boya+Elektrik+Telefon Santrali)
GİDERLER TOPLAMI
GELİR GİDER FARKI
0,0
31.12.2014 - 31.12.2015 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)
AKTİF
İKTİSADİ
İŞLETME
2015
DERNEK
2015
KONSOLİDE
2015
İKTİSADİ
İŞLETME
2014
DERNEK
2014
KONSOLİDE
2014
KONSOLİDE
2015/2014
INDEKS
1- Dönen Varlıklar
1.086.777
82.835
1.169.612
636.809
100.529
737.338
158,6
10- Hazır Değerler
1.053.757
683
1.054.440
616.195
30.823
647.018
163,0
996
431
1.427
279
336
616
231,8
967.945
252
968.197
551.826
30.487
582.313
166,3
108- Diğer Hazır Değerler
84.816
0
84.816
64.089
0
64.089
132,3
11- Menkul Kıymetler
31.273
7.046
38.319
18.870
9.438
28.308
135,4
118- Diğer Menkul Kıymetler
31.273
7.046
38.319
18.870
9.438
28.308
135,4
1.747
48.712
50.459
1.744
44.759
46.503
108,5
4.803
4.803
8.850
8.850
54,3
16.740
18.484
8.740
10.484
176,3
27.169
27.169
27.169
27.169
100- Kasa
102- Bankalar
12- Ticari Alacaklar
120- Alıcılar
126- Verilen Depozito Ve Teminatlar
127- Diğer Ticari Alacaklar
1.744
3
128- Şüpheli Ticari Alacaklar
1.744
3
0
0,0
100,0
13- Diğer Alacaklar
0
0
0
0
0
0
0,0
135- Personelden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
0,0
136- Diğer Çeşitli Alacaklar
0
0
0
0
0
0
0,0
15 - Stoklar
0
7.880
7.880
0
5.815
5.815
0,0
153- Ticari Mallar
0
7.880
7.880
0
5.815
5.815
0,0
157- Diğer Stoklar
0
0
0
0
0
0
0,0
18- Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah
0
0
0
0
0
0
0,0
180- Gelecek Aylara Ait Giderler
0
0
0
0
0
0
19- Diğer Dönen Varlıklar
0
18.515
18.515
0
9.693
9.693
191,0
190- Devreden Kdv
0
18.515
18.515
0
9.693
9.693
191,0
191- İndirilecek Katma Değer Vergisi
0
0
0
0
0
0
100,0
193- Peşin Ödenen Vergiler
0
0
0
0
0
0
0,0
195- İş Avansları
0
0
0
0
0
0
0,0
196- Personel Avansları
0
0
0
0
0
0
1.748.330
7.911
1.756.241
1.640.208
11.609
1.651.818
22- Ticari Alacaklar
0
0
0
0
0
0
226- Verilen Depozito ve Teminatlar
0
0
0
0
0
0
522.161
0
522.161
406.319
0
406.319
2- Duran Varlıklar
23- Diğer Alacaklar
230- Diğer Çeşitli Alacaklar
0,0
0,0
106,3
0,0
0,0
128,5
0
0
0
0
0
0
522.161
0
522.161
406.319
0
406.319
128,5
24- Mali Duran Varlıklar
1.200.000
0
1.200.000
1.200.000
0
1.200.000
100,0
242- İştirakler
1.200.000
0
1.200.000
1.200.000
0
1.200.000
100,0
25- Maddi Duran Varlıklar
1.520
2.001
3.521
0
3.137
3.137
112,3
255- Demirbaşlar
5.182
35.947
41.128
3.282
35.947
39.228
104,8
257- Birikmiş Amortismanlar
-3.662
-33.945
-37.607
-3.282
-32.810
-36.092
104,2
26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.648
5.910
30.558
33.556
8.160
41.716
73,3
260- Haklar
46.159
0
46.159
45.759
0
45.759
100,9
2.124
11.250
13.374
2.124
11.250
13.374
100,0
232-İştiraklerden Alacaklar
264- Özel Maliyetler
267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
268- Birikmiş Amortismanlar
0
0
-23.634
-5.340
-28.974
-14.326
-3.090
-17.416
28- Gelecek Yıllara Ait Gid. ve Gelir Tah.
0
0
0
333
313
645
280- Gelecek Yıllara Ait Giderler
0
0
0
333
313
645
2.835.107
90.747
2.925.853
2.277.017
112.138
2.389.155
Aktif Toplamı
DİPNOT
Kasa Toplam
Burs Kasa Hesabı
Dernek+İktisadi İşletme Kasa Hesabı
Banka+Hazır Değerler+Menkul Kıymetler Toplamı
Burs
Dernek+İktisadi İşletme
1.427
919
508
616
63
552
1.091.332
1.037.083
54.248
674.710
627.327
47.383
0,0
0,0
166,4
0,0
0,0
122,5
31.12.2014 - 31.12.2015 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO (TL)
PASİF
3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
İKTİSADİ
İŞLETME
2015
DERNEK
2015
KONSOLİDE
2015
İKTİSADİ
İŞLETME
2014
DERNEK
2014
KONSOLİDE
2014
KONSOLİDE
2015/2014
INDEKS
10.221
526.250
536.471
9.027
422.212
431.239
124,4
32- Ticari Borçlar
0
152
152
0
12.928
12.928
1,2
320- Satıcılar
0
152
152
0
12.928
12.928
1,2
33- Diğer Borçlar
0
522.161
522.161
18
406.319
406.338
128,5
331- Ortaklara Borçlar
0
522.161
522.161
0
406.319
406.319
128,5
0
0
0
0
-
335- Personele Borçlar(Kıdem Tazminatı)
336- Diğer Çeşitli Borçlar
0
0
0
18
0
18
0,0
34- Alınan Avanslar
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
10.221
3.936
14.157
9.009
2.964
11.973
118,2
360- Ödenecek Vergi Ve Fonlar
6.486
2.722
9.208
5.769
1.857
7.626
120,8
361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3.735
1.214
4.949
3.240
1.107
4.347
113,8
39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
0
0
0
0
0
0
393- Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı
0
0
0
0
0
0
4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
110.549
6.111
116.660
101.526
0
101.526
114,9
47- Borç ve Gider Karşılıkları
87.447
6.111
93.558
70.724
0
70.724
132,3
472- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
87.447
6.111
93.558
70.724
0
70.724
132,3
48. Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gid. Tahakkukları
23.102
0
23.102
30.802
0
30.802
0,0
480. Gelecek Yıllara Ait Gelirler
23.102
0
23.102
30.802
0
30.802
2.714.336
-441.613
2.272.723
2.166.464
-310.073
1.856.391
122,4
50- Ödenmiş Sermaye
0
1.200.511
1.200.511
0
1.200.511
1.200.511
100,0
500- Sermaye
0
1.200.000
1.200.000
0
1.200.000
1.200.000
100,0
340- Alınan Sipariş Avansları
36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlü.
5- Öz Kaynaklar
0,0
0,0
0,0
0,0
502- Sermaye Düzeltmesi
0
511
511
0
511
511
100,0
57- Geçmiş Yıllar Karları
2.166.464
-1.510.584
655.880
1.745.643
-1.442.933
302.711
216,7
570- Geçmiş Yıllar Karları
2.166.464
0
2.166.464
1.745.643
0
1.745.643
124,1
0
-1.510.584
-1.510.584
0
-1.442.933
-1.442.933
104,7
59- Dönem Net Karı (Zararı)
547.872
-131.540
416.332
420.820
-67.652
353.168
117,9
590- Dönem Net Karı
547.872
0
547.872
420.820
0
420.820
130,2
-131.540
-131.540
-67.652
-67.652
194,4
90.747
2.925.853
112.138
2.389.155
122,5
580 Geçmiş Yıllar Zararları
591- Dönem Net Zararı
Pasif Toplamı
2.835.107
2.277.017
01.01.2014-31.12.2014 - 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMLERİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (TL)
İKTİSADİ
İŞLETME
2015
DERNEK
2015
A- Bürüt Satışlar
KONSOLİDE
2015
İKTİSADİ
İŞLETME
2014
DERNEK
2014
KONSOLİDE
2014
KONSOLİDE
2015/2014
INDEKS
1.749.917
155.689
1.905.606
1.397.229
195.232
1.592.461
119,7
1- Yurtiçi Satışlar
0
141.204
141.204
0
184.566
184.566
76,5
İlan ve Reklam Gelirleri
0
18.970
18.970
0
48.750
48.750
38,9
Etkinlik+Salon Kullanım
0
104.692
104.692
0
128.816
128.816
81,3
Sponsorluk Gelirleri
0
17.542
17.542
0
7.000
7.000
0,0
2- Diğer Gelirler
0
14.485
14.485
0
10.666
10.666
0,0
Diğer Gelirler
0
14.485
14.485
0
10.666
10.666
3- Bağış ve yardımlar
1.414.441
0
1.414.441
1.060.180
0
1.060.180
133,4
Burs Havuzu Bağışlar
1.090.951
0
1.090.951
840.607
0
840.607
129,8
311.119
0
311.119
208.571
0
208.571
0,0
12.371
0
12.371
11.002
0
11.002
112,4
335.476
0
335.476
337.049
0
337.049
99,5
B- Satış İndirimleri
0
500
500
0
0
0
0,0
1- Satıştan İadeler
0
500
500
0
0
0
0,0
Burs Toplama Kampanyası
Dernek Bağışlar
4- Aidatlar
Net Satışlar
0,0
1.749.917
155.189
1.905.106
1.397.229
195.232
1.592.461
119,6
D- Satışların Maliyeti
0
-81.655
-81.655
0
-108.384
-108.384
75,3
1- Satılan Ticari Malların Maliyeti
0
-11.158
-11.158
0
-5.646
-5.646
2- Satılan Hizmet Maliyeti
0
-70.496
-70.496
0
-102.738
-102.738
68,6
Dergi Giderleri
0
-21.611
-21.611
0
-46.567
-46.567
46,4
Etkinlik Giderleri+Salon Kullanım Gid.
0
-48.885
-48.885
0
-55.541
-55.541
88,0
E-Dergi ve E-Bülten Giderleri
0,0
0
0
0
0
-630
-630
1.749.917
73.534
1.823.451
1.397.229
86.848
1.484.076
122,9
E- Faaliyet Giderleri
-1.254.654
-199.479
-1.454.133
-991.036
-154.760
-1.145.795
126,9
1- Amaca Yönelik Giderler
-1.057.026
0
-1.057.026
-799.091
0
-799.091
132,3
Burs Havuzu Giderleri
-789.649
0
-789.649
-731.499
0
-731.499
107,9
Burs Toplama Kampanyası Giderleri
-265.833
Brüt Satış Karı
Dernek Amaca Yönelik Giderler
3- Genel Yönetim Giderleri
Faaliyet Karı veya Zararı
0,0
-265.833
-61.933
-1.543
0
-1.543
-5.659
0
-61.933
-5.659
27,3
-197.628
-199.479
-397.107
-191.945
-154.760
-346.704
114,5
495.263
-125.945
369.318
406.193
-67.912
338.281
109,2
F- Diğ.Faaliyet.Olağan Gelir Ve Karlar
69.412
543
69.955
29.196
266
29.461
237,4
3- Faiz Gelirleri
245,5
65.600
263
65.863
26.832
0
26.832
4-Kambiyo Karları
1.256
0
1.256
0
0
0
5-Menkul Kıymet Satış Karları
2.556
280
2.836
2.364
266
2.630
107,8
G- Diğ.Faaliyet Olağan Gider Ve Zarar
-16.804
-6.140
-22.944
-14.571
-8
-14.579
157,4
2- Karşılık Giderleri
-16.724
-6.111
-22.834
-14.114
0
-14.114
161,8
0
0
0
-3
0
-3
4- Kambiyo Zararları
5- Diğer Olağandışı Gider ve zararlar
0,0
0,0
-80
-29
-109
-455
-8
-463
23,6
547.871
-131.542
416.330
420.817
-67.654
353.163
117,9
I- Olağandışı Gelir Ve Karlar
1
1
2
3
3
6
28,5
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
1
1
2
3
3
6
28,5
547.872
-131.540
416.332
420.820
-67.652
353.168
117,9
Olağan Kar veya Zarar
Dönem Karı Veya Zararı
ODTÜMİST - BHÇG RAPORLARI 2015 yılı Fiili ve 2016 ile 2017 Yılları Bütçeleri
2015 ve 2014 Yılları Fiili Sonuçları
Aylık Burs
Tutarı TL
Burs Çeşidi
Normal Burs
Onur Listesi Bursu
Kemal Kurdaş Bursu
Özel Burs
Yeni Bursiyer Normal Burs
TOPLAM AYLIK
TOPLAM YILLIK BURS
DİĞER GİDERLER
YILLIK GİDER TOPLAMI
31.12.2015 Fiili
Burs Verilen
Öğrenci
Aylık Burs
Sayısı
Toplamı TL
220
264
440
299
67
5
65.780
17.688
2.200
300
237
608
71.100
156.768
1.015.862
29.854
1.045.716
31.12.2014 Fiili
Burs Verilen
Aylık Burs
Öğrenci
Aylık Burs
Tutarı TL
Sayısı
Toplamı TL
200
240
400
350
430
83
5
1
86.000
19.920
2.000
350
519
108.270
762.210
27.218
789.428
Aylık Burs
Tutarı
10,0
10,0
10,0
DEĞİŞİM %
Burs Verilen
Öğrenci
Sayısı
Aylık Burs
toplamı
-30,5
-19,3
-23,5
-11,2
10,0
17,1
44,8
33,3
9,7
32,5
2015 yılı Fiili ile 2015 Yılı Bütçe Karşılaştırması
31.12.2015 Bütçe
31.12.2015 Fiili
Aylık Burs
Tutarı TL
Burs Çeşidi
Normal Burs
Normal Burs 2015 sonrası
Onur Bursu 2015 sonrası
Onur Listesi Bursu
Kemal Kurdaş Bursu
Özel Burs
Özel Burs
Burs Verilen
Öğrenci
Sayısı
Aylık Burs
Toplamı TL
Bütçe-Gerçekleşen Farkı %
Burs Verilen
Öğrenci
Aylık Burs
Sayısı
Toplamı TL
Aylık Burs
Tutarı TL
Aylık Burs
Tutarı
Burs Verilen
Öğrenci
Sayısı
Aylık Burs
toplamı
220
300
299
237
65.780
71.100
220
300
268
260
58.960
78.000
11,6
-8,8
11,6
-8,8
264
440
0
0
67
5
0
0
17.688
2.200
0
0
264
440
385
242
65
5
1
1
17.160
2.200
385
242
3,1
3,1
608
156.768
1.015.862
29.854
1.045.716
600
156.947
1.089.370
60.140
1.149.510
1,3
-0,1
-6,7
-50,4
-9,0
TOPLAM AYLIK
TOPLAM YILLIK BURS
DİĞER GİDERLER
YILLIK GİDER TOPLAMI
2016 Yılı Bütçe ile 2015 Yılı Fiili Sonuçları Karşılaştırması
31.12.2016 Bütçe Önerisi
Aylık Burs
Tutarı
Burs Çeşidi
Normal Burs
Normal Burs 2015 sonrası
Onur Bursu 2015 sonrası
Onur Listesi Bursu
Kemal Kurdaş Bursu
Özel Burs
Özel Burs
250
340
400
300
500
440
280
TOPLAM AYLIK
TOPLAM YILLIK BURS
YILLIK DİĞER GİDERLER
YILLIK GİDER TOPLAMI
Burs Verilen
Öğrenci
Sayısı
2016 Bütçe artış oranı %
31.12.2015 Fiili
Aylık Burs
toplamı
191
334
15
53
5
1
1
47.750
113.560
6.000
15.900
2.500
440
280
600
186.430
1.426.664
113.391
1.540.056
Aylık Burs
Tutarı TL
220
300
350
264
440
0
0
Burs Verilen
Öğrenci
Aylık Burs
Sayısı
Toplamı TL
299
237
0
67
5
0
0
65.780
71.100
0
17.688
2.200
0
0
608
156.768
1.015.862
29.854
1.045.716
Aylık Burs
Tutarı
Burs Verilen
Öğrenci
Sayısı
Aylık Burs
toplamı
13,6
-56,5
29,0
-37,8
37,4
13,6
13,6
-26,4
0,0
-11,2
12,0
-1,3
18,9
40,4
279,8
47,3
2017 Yılı Bütçe Önerisi ile 2016 Yılı Bütçe Önerisi Karşılaştırması
Burs Çeşidi
Normal Burs
Normal Burs 2015 sonrası
Onur Bursu
Onur Bursu 2015 sonrası
Kemal Kurdaş Bursu
Özel Burs
Özel Burs
31.12.2017 Bütçe Önerisi
Burs Verilen
Öğrenci
Aylık Burs
Sayısı
toplamı
Aylık Burs
Tutarı
275
375
330
440
550
480
300
TOPLAM AYLIK
TOPLAM YILLIK BURS
YILLIK DİĞER GİDERLER
YILLIK GİDER TOPLAMI
Bağış/Bağışcı
Bilgileri
Düzenli Burs Bağışcısı Sayısı
Aylık düzenli burs bağışı (TL)
Maraton düzenli bağışlar (TL)
(Yukarıdaki toplamın içinde)
Toplam Düzenli Bağışlar (TL)
Maraton Tek seferlik Bağışlar (TL)
Toplam Tek seferlik Bağışlar (TL)
Toplam burs bağışları (TL)
Faiz Gelirleri (TL)
Sponsor Gelirleri (TL)
AB Proje Geliri
Dernekten Aktarılacak (TL)
Toplam Gelirler
Toplam Giderler
Fark
31.12.2015
Fiili
100
397
61
35
5
1
1
27.500
148.875
20.130
15.400
2.750
480
300
600
215.435
1.691.657
125.802
1.817.459
31.12.2014
Fiili
2014 e göre
Değişim %
25,5
21,6
31.12.2016 Bütçe Önerisi
Burs Verilen
Öğrenci
Aylık Burs
Sayısı
Toplamı TL
Aylık Burs
Tutarı TL
250
340
400
300
500
440
280
191
334
15
53
5
1
1
47.750
113.560
6.000
15.900
2.500
440
280
600
186.430
1.426.664
113.391
1.540.056
31.12.2015 Bütçeye göre
Bütçe
Değişim %
759
97.806
605
80.449
800
90.004
12.050
1.008.070
294.699
65.649
1.368.418
53.096
4.625
29.026
7.130
773.723
208.571
63.137
1.045.431
22.655
3.747
4.700
1.455.166
1.045.716
409.450
1.071.833
789.428
282.407
35,8 1.252.388
32,5 1.149.510
45,0
102.878
69,0
11.310
30,3
948.159
41,3
200.000
4,0
55.200
30,9 1.203.359
134,4
31.273
13.055
-5,1
8,7
31.12.2016
Taslak
Bütçe
2017 Bütçe Artış Oranı %
Burs Verilen
Öğrenci
Aylık Burs
Sayısı
toplamı
Aylık Burs
Tutarı
10,0
10,3
-17,5
46,7
10,0
9,1
7,1
Bütçe 2016
Hedeflenen
Değişim %
-47,6
18,9
306,7
-34,0
-42,4
31,1
235,5
-3,1
10,0
9,1
7,1
0,0
15,6
18,6
10,9
18,0
31.12.2017
Taslak Bütçe
Bütçe 2017
Hedeflenen
Değişim %
900
109.476
18,6
11,9
1.000
123.017
11,1
12,4
6,5
18.195
6,3 1.177.271
47,3
220.000
18,9
54.572
13,7 1.451.843
69,8
57.515
28.080
7.500
51,0
16,8
-25,3
-16,9
6,1
8,3
507,1
23.695
1.337.099
230.000
57.000
1.624.099
45.836
37.200
38.400
30,2
13,6
4,5
4,4
11,9
-20,3
32,5
16,2 1.544.937
-9,0 1.540.056
298,0
4.882
6,2
1.745.535
1.817.459
-71.924
13,0
18,0
-1.573,3
İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
2015 YILI DENETLEME RAPORU
16.02.2016
İSTANBUL ODTU MEZUNLARI DERNEĞİ
GENEL KURULU’NA
DENETLEME KURULU ÜYELERİ’NİN AD VE SOYADLARI:
- Ümmüşen Gürsoy
- Seçil Başkaya
- Özlem Soydaş
İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemindeki hesap ve
faaliyetleri Tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 19. Maddesi uyarınca Dernek merkezinde 16.02.2016
tarihinde yapılan incelemeler sonucunda denetlenmiş olup, denetleme sonuçları maddeler halinde
aşağıda sunulmuştur.
1. Dernek Hesapları ve Belgeler Üzerinde Yapılan İncelemenin Kapsamı:
İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği’nin ve İktisadi İşletmesi’nin 2015 yılı kanuni
defterlerinin incelenmesi.
Dernek;
 Genel Kurul Karar Defteri’nin Beyoğlu 15.Noterliği’nin 05/06/2014 tarih ve 7797 sayısı ile,
 Bilgisayar esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin keza, Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014
tarih ve 17450 yevmiye sayısı ile,
 Defteri Kebir’in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 17452 yevmiye sayısı ile,
 Envanter’in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 1745 yevmiye sayısı ile,
İktisadi İşletme;
Genel Kurul Karar Defteri’nin Beşiktaş 5. Noterliği’nin 21/11/2003 tarih ve 32136 yevmiye sayısı
ile,
 Bilgisayar esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin keza, Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014
tarih ve 17447 yevmiye sayısı ile,
 Defteri Kebir’in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 17449 yevmiye sayısı ile,
 Envanter in Beyoğlu 15. Noterliği’nin 15.12.2014 tarih ve 17448 yevmiye sayısı ile,

tasdik edildiği saptanmıştır.
Derneğin kanuni defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalar ve genel
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulduğu tesbit olunmuştur. Derneğin mali yükümlülüklerini tam ve
zamanında yerine getirdiği, denetim tarihi itibari ile Yönetim Kurulu’nca alınan kararların dernek tüzük ve
yönetmeliklerine, genel kurul kararlarına aykırı bir husus içerdiği hususunda herhangi bir tespitin
bulunmadığı anlaşılmıştır
2. Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı Faaliyet Raporu’na ekli 01/01/2015 - 31/12/2015 dönemine ait
Bilanço’sunun Derneğin yasal defter ve kayıtlarına uygun bir biçimde düzenlendiği tesbit olunmuştur.
İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği’nin 01.01.2015 - 31.12.2015 faaliyet dönemi
hesap ve işlemleri Dernekler Kanunu, Dernek Tüzüğü ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve
prensiplerine göre incelenmiş bulunmaktadır.
3. Üçüncü şahıslarla (kira, danışmanlık/müşavirlik, sigortalama vb..) dernek arasında
yapılan
sözleşmelerin yönetim kurulu kararlarına uygun yapıldığı, yönetim kurulu karar defterinin, üye defterinin
tutulduğu, güncel demirbaş listesinin çıkarılmış olduğu belirlendi.
4. Çalışanlar için her ay düzenli olarak kıdem tazminatı karşılığı ayırıldığı görülmüştür.
5. Kurulumuza herhangi bir şikayet ve yolsuzluk duyurusu ulaşmamıştır.
6. Genel Kurul sonuç bildirimi (Ek:3) zamanında düzenlenmiş ve İl Dernekler Müdürlüğü’ne verilmiştir.
7. Kurulumuza geçen dönem gelen ek denetim talebi dikkate alınarak, bu yıl da Maraton burs hesabı
incelenmiştir.
Buna göre;
26/10- 31/12 /2015- tarihleri arasında 1.184 kişi toplam 294.699,32 TL bağışta bulunmuştur.
31/12/2015 itibariyle bu bağış tutarı üzerinden;
- 99.000,00 TL’sı burs olarak dağıtılmış,
- 1.066,89 TL’sı hesabın finansal getirisi olmuş,
160,04 TL’ sı banka gideri tahakkuk etmiş olup bakiyesi ilgili burs hesaplarında
değerlendirilmektedir.
Yukarıda aktarılan görüş ve düşüncemiz ışığında, işbu rapor ekindeki 31.12.2015 tarihli
Bilançonun bu tarihteki mali durumu,
(01.01.2015 - 31.12.2015) 12 aylık döneme ait
Kar/Zarar tablosunun, gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır.
Sonuç olarak Bilanço, Kar/Zarar tablosunun onaylanmasını, Yönetim Kurulu’nun aklanmasını Genel
Kurul’un görüş ve onaylarına sunarız.
Ümmüşen Gürsoy
Seçil Başkaya
Özlem Soydaş

Benzer belgeler