Halka açık yüzme havuzlarının ve spa havuzlarının

Yorumlar

Transkript

Halka açık yüzme havuzlarının ve spa havuzlarının
2010 HALK SAĞLIĞI YASASI
2012 HALK SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİLGİ NOTU 4
EYLÜL 2012
Halka açık yüzme havuzlarının ve spa
havuzlarının kontrolü
2010 Halk Sağlığı Yasası ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği 1 Eylül 2012 tarihinde
uygulanmaya başlanmıştır. Bu Yasa ve Yönetmeliğin uygulanmasını desteklemek üzere,
belirli alanlardaki temel gereklilikleri vurgulamak için bir dizi bilgi notu hazırlanmıştır.
Yasa ve Yönetmelik konusunda ayrıntılı bilgi için NSW Sağlık Bakanlığı’nın
www.health.nsw.gov.au/phact adresli internet sitesini ziyaret ediniz.
‘Halka açık yüzme havuzu veya spa havuzu’nun
tanımı nedir?
2010 Kamu Sağlığı Yasası’na göre halka açık yüzme havuzu veya spa havuzu
şu şekilde tanımlanmaktadır:
2010 Halk Sağlığı Yasası ve 2012 Halk Sağlığı Yönetmeliği’nin
halka açık havuzları ve spa havuzlarıyla ilgili gereklilikleri
kimler için geçerlidir?
‘halkın ücretsiz, ücretli veya başka bir şekilde girebildiği yüzme havuzu
veya spa havuzudur ve bu havuzlara:
Yasa ve Yönetmeliğin halka açık yüzme havuzları ve spa havuzlarıyla ilgili
gereklilikleri halka açık yüzme havuzunun veya spa havuzunun bulunduğu
tesislerde hizmet verenler için geçerlidir.
(a)bir kulüp üyeliği kapsamında halkın girebildiği havuz veya
Bu tesislere aşağıdakiler dahildir:
(b)bir işyerinde çalışanların kullanımına sunulan havuz veya
•spor/sağlık kulüpleri
(c)bir otel, motel veya konukevinde ya da tatil sitelerinde misafirlerin
kullanımına sunulan havuz veya
•otel/motel/konaklama tesisleri
(d) bir okul veya hastanede olan havuzlar dahildir.’
•hastaneler
Yasa’ya göre spa havuzu (yüzme havuzundan farklı olarak) aşağıdaki
özelliklere sahip havuzlardır:
•işyerleri
a) 680 litre üzerinde su alan ve
•okullar
•randevu evleri.
b) insanların içine girmesi amacıyla kullanılan veya buna uygun olan ve
Bu gereklilikler ne zaman yürürlüğe girecek?
c) suyun içine su veya hava püskürtme jetleri olan havuzlardır.
Yasa ve Yönetmeliğin yüzme havuzları ve spa havuzlarıyla ilgili hükümleri
esas olarak 1 Mart 2013 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır. Bu
özellikle de işletmeyle ilgili gereklilikler ve belediyenin bilgilendirilmesi
gerekliliğiyle ilgili olan Yasadaki Kısım 35 ve Yönetmelikteki Madde 15, 19
ve 20 ile ilişkilidir.
Bu Yasa’ya göre; yüzme havuzu insanların banyo yapması, yüzmesi veya
dalması amacıyla kullanılan veya bu amaca uygun olan bir yapı veya su
kayağı ya da eğlence amaçlı olarak suyla kullanılan diğer herhangi bir
yapıdır.
Yasa’ya göre özel bir konut binasında bulunan havuzlar, halka açık havuz
ya da spa havuzu olarak değerlendirilmez.
Diğer hükümler 1 Eylül 2012 tarihinden itibaren
uygulanmaya başlanacaktır.
www.health.nsw.gov.au/phact
2010 HALK SAĞLIĞI YASASI
2012 HALK SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ
BİLGİ NOTU 4
EYLÜL 2012
Halka açık yüzme havuzlarının ve spa havuzlarının kontrolü
Halka açık havuzlar ve spa havuzlarıyla ilgili yasalarda neden
değişiklik yapıldı?
Ayrıntılı bilgi için
başvurulacak yerler
Yönetmelik dezenfeksiyonla ilgili gerekliliklerin resmi olarak dahil edilmesiyle kamu
sağlığını daha iyi şekilde korumak amacıyla hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik aynı
zamanda uygulamaların daha düzenli ve esnek şekilde yapılmasını sağlayacaktır.
İhlaller için uygulanan para cezaları önemli oranda artırılmıştır.
2010 Halk Sağlığı Yasası ve 2012 Halk
Sağlığı Yönetmeliği uygulamasının sizi
etkilemesi ve daha fazla bilgi almak
istemeniz halinde:
Yeni Yönetmelik 2000 Halk Sağlığı (Halka Açık Havuzlar ve Spa Havuzları)
Yönetmeliği’nin yerini almaktadır.
Halka açık bir havuzun veya spa havuzunun bulunduğu
tesislerde hizmet sunanlar için temel
gereklilikler nelerdir?
Yasa ve Yönetmeliğe göre halka açık yüzme havuzunun ve/veya spa havuzunun
bulunduğu tesislerde hizmet verenlerin aşağıdakileri yerine getirmesi gerekecektir:
•Belediyeyi söz konusu tesisin varlığı konusunda bilgilendirmek.
Belediyeler bilgilendirme ücreti alabilir.
•Temel dezenfektan olarak klor veya brom kullanılmasını sağlamak.
•Halka açık havuzda otomatik veya sürekli olarak ölçülen bir dezenfektan doz sistemi
olmasını sağlamak.
•Halka açık havuzun belirlenmiş olan brom ve klor, pH ve alkalilik seviyelerine uygun
olmasını ve ilgili test ve kayıt tutma gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamak. Bu
gereklilikler Yönetmelik, Plan 1’de ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
•Yasa ve Yönetmeliğin halka açık havuzlar ve spa havuzlarıyla ilgili tüm hususlarına
uyulmasını sağlamak.
Yasa ve Yönetmeliğin hangi kısımları halka açık
havuz veya spa havuzunun bulunduğu tesislerde
hizmet sağlayanlar için geçerlidir?
• Çalıştığınız sektörle ilgili olan birliğe
başvurabilirsiniz
• Belediyenize danışabilirsiniz
• Yerel Halk Sağlığı Birimine
danışabilirsiniz
• NSW Sağlık Bakanlığı’nın Çevre
Sağlığıyla ilgili web sayfasını ziyaret
edebilirsiniz:
http://www.health.nsw.gov.au/
publichealth/environment/index.Asp
• H alk Sağlığı Yasası ve Halk Sağlığı
Yönetmeliği için NSW Sağlık
Bakanlığı’nın web sayfasını ziyaret
edebilirsiniz
www.health.nsw.gov.au/phact
2010 Halk Sağlığı Yasası Bölüm 3, Kısım 34 ve 37
Halk Sağlığı Yasası Bölüm 3, Madde 14 – 20, Plan 1
Yasa ve Yönetmeliği aşağıdaki adresten çevrimiçi inceleyebilirsiniz:
www.legislation.nsw.gov.au
www.health.nsw.gov.au/phact
© NSW Ministry of Health. SHPN (CHO) 120249

Benzer belgeler