diyaliz suyu analiz tablosu hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda

Transkript

diyaliz suyu analiz tablosu hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda
DİYALİZ SUYU ANALİZ TABLOSU
HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNİN DİLÜSYONUNDA KULLANILAN SU
ANALİZLERİ
(Avrupa Farmokopesine Göre; 17 Nisan 2009 Tarih ve 15873 Sayılı Su Arıtma Sistemi Yönergesi ve
Hemodiyaliz Uygulamaları İçin 28.10.2011 tarih ve 44047 sayı ile yayımlanan Su Arıtma Sistemi Yönergesi )
TOPLAM:
Hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan su analizleri yönergesine esas toplam paket
fiyatı
Numune
Analiz
Miktarı
Süresi
KİMYASAL ANALİZLER
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
METOT / CİHAZ
Asitlik
Alkalilik
Okside Olabilen Maddeler
Total Klor
Klorür
Sülfat
Nitrat
Ağır Metal
Amonyum
Kalsiyum
Magnezyum
Çinko Tayini
Florür
Sodyum
Potasyum
Alüminyum
Civa Tayini
Kalitatif
Kalitatif
Kalitatif
DPD Metod/Spektrofotometre
TSEISO 10304-1
TSEISO 10304-1
TSEISO 10304-1
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
TSEN ISO 14911
TSEN ISO 14911
TSEN ISO 14911/
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
TSEISO 10304-1
TSEN ISO 14911
TSEN ISO 14911
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
EPA Metot 6020 A/ICP-MS
Mikrobiyal Kontaminasyon
TS EN ISO 6222:2002
Bakteriyal Endotoksin (LAL)
Associates of Cape Cod,
Inc. USA,2004
Avrupa Farmokopesi
Paket
Fiyatı
2 LT.
5 iş
günü
4 adet
(250 mL)
5 gün
25.00
100 ml
1 gün
200.00
Not-1: (*) İşareti olan parametreler AKREDİTE Parametrelerdir.
1/1
985,00
760,00