The Steel Index Nasıl Kullanılır? Sabit fiyatlı sözleşmelerle ani marj

Yorumlar

Transkript

The Steel Index Nasıl Kullanılır? Sabit fiyatlı sözleşmelerle ani marj
The Steel Index Nasıl Kullanılır?
Fiyat Risk Yönetimi
•
Sabit fiyatlı sözleşmelerle ani marj erozyonlarından
korunun
•
Spot pazardaki dalgalanmalara maruz kalmadan spot
fiyatlara erişin...
•
...ve sözleşme güvenliğini hissedin (belirli tedarik, belirli
fiyat, düzenli tedarik, vs.)
•
Katma değerlere odaklanın (ürün değer payı, servis vs.)
•
Tedarikçi/müşteri ilişkilerinizi geliştirin
•
Zamandan kazanın – müzakere döneminden artan
zamanınızı daha iyi bir şekilde kullanın
Çelik pazarı, ‘Çin öncesi’ kapasite
tehdidinin yarattığı karakteristik
yumuşak fiyat döngüsünden
uzaklaştığından,
fiyat
dalgalanmalarında büyük bir artış
meydana geldi. Bu da çelik endüstrisi
için yeni zorluklar yaratırken, zarar
risklerini kontrol etmek isteyen şirketler
için fırsatları böldü.
The Steel Index’i kullanabileceğiniz alanlar:
İster çelik üretiyor, çeliğe değer katıyor
ya da çeliği yeniden satıyor olun, ister
üretim hammaddesi olarak çelik
kullanıyor olun, vereceğimiz yöntemler
size avantaj sağlayabilir.
1.
Endeks sözleşmeleri
2.
Değişken maliyetli
sözleşmeler
3.
Ekstra fiyat sözleşmeleri
4.
Tezgah üstü çelik fiyat
hedgingi
Bunların en önemli özelliği tüm taraflar için adil olmasıdır: Bunların kullanımından
hiçbir tek taraf yararlanmaz: mükemmel bir ‘kazan-kazan’ imkanı.
Verdiğimiz tüm endeks bazlı stratejilerin odağında, yükselen ya da gerileyen
piyasalarda çelik satarken ya da satın alırken düşük mali performans riskini azaltma
isteği yatmaktadır. Temelde bu, spot pazarlara açılım kazanarak elde edilir. Aynı
zamanda, bu açılımın yapılandırılmasıyla, spot pazarın en önemli dezavantajı olan
dalgalanmalar da ortadan kalkar.
1
Buradaki bilgilerin kullanımındaki tek risk size ait olup, burada sunulan ya da bu belgedeki bilgilerin kullanımı vasıtasıyla elde edilen tüm içerik, malzeme ve/veya veriler sizin kendi
takdirinizde ve riskinizdedir ve bu içerik, malzeme ve/veya verilerin ve/veya bilgilerin kullanımından, uygulanmasından veya bunlara güvenilmesinden dolayı sizin kendinizin veya
şirketinizin ya da birlik ya da iş ortaklarınızın uğrayabileceği tüm hasarın tek sorumlusu siz olacaksınız.
© Copyright The Steel Index 2009 - www.thesteelindex.com
The Steel Index Nasıl Kullanılır?
Fiyat Risk Yönetimi
“Spot” pazarı bu şekilde kullanarak fiyat riski kontrol altına alınır. Bu da şirketlerin, uzun vadeli
sözleşme ortaklarının klasik yararlarına ulaşmasını sağlar. Bu avantajlar arasında şunlar sayılabilir :
1.
2.
3.
4.
5.
“Çelik fiyatının bilinmesi”, İster satın alım yapın, ister satıyor olun. Bu öngörü, kurumsal
planlamanın anlamlı bir şekilde uygulanmasına imkan verecektir.
Tedarik kesinliği. İmalatçı şirketler için hayati bir konu. Malzeme eksikliği nedeniyle
işgücünün ya da makinelerin atıl kalması, büyük bir verimsizliğe yol açar.
Düzenli tedarikçi. Bu özellik, aldığınız malzemeyi, teslimat sistemlerini ve tedarikçinin
kapasitesini tanımanıza imkan verir. Tedarikçide ya da müşteride ilişki bazılı sözleşmeler, her
iki taraf için de ‘kaldıraç’ sağlar; fiyata odaklanmamak, şirketlerin ilişkilere odaklanmasına
imkan tanır. Şirketler genellikle uzun vadeli bir sözleşme için beklenenden fazlasını vermek
zoruna kalırlar, ancak tek seferlik, fırsatçı ve fiyat hususunda hassas bir satış için bu çok sık
gözlenmez. Şirketler, fiyat dışı alanlara odaklanarak, kalite, hız, esneklik ve güvenirlik gibi
performans hedeflerinde rekabet edebilirler.
Zaman tasarrufu. Ayrıca her iki şirketteki bireyler de, fiyatlar için sürekli pazarı izlemekten
kurtularak, artan zamanı diğer faaliyetlere odaklanmakta kullanabilirler. Spot alımlardan elde
edildiği zannedilen tasarruflar, çoğu kez tedarik için harcanan işgücü maliyetiyle ortadan
kalkar.
Uygun ve kârlı bir karma oluşturun. Son olarak, yukarıdaki tüm avantajlardan yararlanmak,
tedarikte rekabetçi bir avantajı bulunan şirketin ille de spot alımlardan vazgeçmek zorunda
olduğu anlamına gelmiyor. Birçok şirket, spot ve endeks bazlı sözleşmelerden kendi
ihtiyaçlarına uygun bir karma oluşturuyor ve ellerinde bulunması gereken minimum malzeme
miktarını endeksi sözleşmelerle, geri kalanını ise spot alımlarla karşılıyor.
Bir endeks programı tasarlamanın en önemli kısmı, size uygun olan dönem aralığının seçilmesidir.
Şirketlerin birçoğu, fiyat düzenlemeleri için aylık ya da üç aylık dönemleri tercih ediyor. Aylık
sözleşmeler, spot hareketlere olan açılımınızı artırırken, üç aylık sözleşmeler dalgalanmaları azaltır.
The Steel Index’in Fiyat Risk Yönetiminde kullanılmasını sağlayan özellikleri
Bu sözleşme türlerinden biriyle endeks kullanmak isteyen bir şirketin, kullanıma en uygun fiyat
serilerini bulması gerekir. The Steel Index, bu bilgiler için eşsiz bir kaynak sunar:
Satış anlaşmaları – varsayım değil: endekslerin gerçeğe dayanması hayati önem taşır.
Hacim ağırlıklı – analistler ya da gazeteciler tarafından belirlenmez, matematiksel bir formül
uygulanır.
Geniş ve kapsamlı veri sağlayıcı havuzu – Çok sayıda veri noktası oluşturmak için tüm
endüstriye (tesisler, servis merkezleri, nihai kullanıcılar) yayılan 400’ün üzerinde veri sağlayıcısı.
Bağımsız yayın kuruluşu – The Steel Index, endüstrinin hiçbir kesimine eğilimi olmaksızın
fiyatları doğru ve tarafsız bir şekilde yayınlar.
Tüm ayı kapsayan raporlama – bir ay içerisinde tüm iş haftaları veri havuzumuza dahil edilir, bu
nedenle aylık fiyatlarımız tüm fiyat geçmişini göstermektedir.
Güçlü – İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edilmesi için yeterli bir veri kaydı.
Çelik endüstrisi odaklı – çelik endüstrisi profesyonelleri tarafından çelik endüstrisi için geliştirildi.
Kabul görmüş – Çelik endüstrisindeki kişiler, The Steel Index’in doğruluğunu ve tarafsızlığını
onayladığından, The Steel Index tüm seviyelerde kullanılmak üzere kabul görmüştür.
2
Buradaki bilgilerin kullanımındaki tek risk size ait olup, burada sunulan ya da bu belgedeki bilgilerin kullanımı vasıtasıyla elde edilen tüm içerik, malzeme ve/veya veriler sizin kendi
takdirinizde ve riskinizdedir ve bu içerik, malzeme ve/veya verilerin ve/veya bilgilerin kullanımından, uygulanmasından veya bunlara güvenilmesinden dolayı sizin kendinizin veya
şirketinizin ya da birlik ya da iş ortaklarınızın uğrayabileceği tüm hasarın tek sorumlusu siz olacaksınız.
© Copyright The Steel Index 2009 - www.thesteelindex.com
The Steel Index Nasıl Kullanılır?
Fiyat Risk Yönetimi
1. Endeks sözleşmeleri
Endeks sözleşmelerine girmenin çok çeşitli yolları bulunmaktadır. Ancak başlaması en kolay olanlar
en basit yöntemlerdir. Şirketler endeks kullanımına daha aşina bir hale geldiklerinden, sözleşmelerin
ihtiyaçları daha iyi yansıtacak bir şekilde düzenlenmesi olağandır. Bu düzenleme, bireysel
endekslere dayalı çok çeşitli sözleşme olduğu anlamına geliyor. Ancak en sık kullanılan örnekler
doğrudan kopyalama ve değişikliği izleme yöntemleridir.
Doğrudan kopyalama
The Steel Index’in aylık ortalama
fiyatı, başlangıç nokta olarak
kullanılır. Sonrasında, çelik için
ödenen ya da alınan fiyatlar
endeks fiyatı izler.
Dolayısıyla, eğer aylık fiyatlar
kullanılıyorsa ve başlangıç tarihi
Ocak 2009 ise, aylık fiyat, The
Steel Index’in aktardığı gibi açık ve
çizgisel bir yol izler. Verilen çelik
endeks fiyatının uygulaması bir ay
geriden gelir. Bu da, ödenen
fiyatların ne olacağını
görebileceğiniz bir çerçeve yaratır.
Şubat 09’u başlangıç alığımızda,
bu ay için ödenen fiyat geçen ayın
fiyatıdır: 536 ABD$.
•
Mart: 517 ABD$
•
Nisan: 475 ABD$
•
Mayıs: 422 ABD$
Bazı şirketler aylık spot pazar
fiyatına olabildiğince açık olmak
isterken, birçoğu dalgalanmaları
olabildiğince azaltmaya çalışır.
Websitemizi kullanarak doğrudan
kopyalama sistemini üç aylık
bazda da kolay bir şekilde
uygulayabilirsiniz. Websitemiz,
her iş çeyreği için otomatik olarak
üç aylık bir ortalama sunacaktır.
3
Buradaki bilgilerin kullanımındaki tek risk size ait olup, burada sunulan ya da bu belgedeki bilgilerin kullanımı vasıtasıyla elde edilen tüm içerik, malzeme ve/veya veriler sizin kendi
takdirinizde ve riskinizdedir ve bu içerik, malzeme ve/veya verilerin ve/veya bilgilerin kullanımından, uygulanmasından veya bunlara güvenilmesinden dolayı sizin kendinizin veya
şirketinizin ya da birlik ya da iş ortaklarınızın uğrayabileceği tüm hasarın tek sorumlusu siz olacaksınız.
© Copyright The Steel Index 2009 - www.thesteelindex.com
The Steel Index Nasıl Kullanılır?
Fiyat Risk Yönetimi
Doğrudan kopyalama devamı
Her iki örnek de fiyatların düştüğü bir dönemde gerçekleşiyor. Bu tabi ki, satın almacının geçerli spot
fiyatlardan daha yüksek bir rakam ödediği anlamına gelir.
Ancak artış gösteren piyasalarda,
spot fiyatın altında ödeme yaparlar.
Endeksin uygulandığı dönem
yeterince uzun olduğunda, her iki
taraf da ne “kazançlı” ne de
“zararlı” çıkar.
12 aydan daha kısa bir dönem için
endeksli bir sözleşmeye girmek pek
alışıldık bir durum değildir.
Değişikliği izleme
Fiyat hareketlerinde iyi bir korelasyon gözlendiğinde, The Steel Index’in referans mamullerine ek fiyat
eklenmiş ya da çıkarılmış fiyatlardan mamul satın alan ya da satan şirketler için, endeksi doğrudan
kopyalamanın bir anlamı yoktur. Bunun yerine yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım, normal iş yapma
sisteminde olduğu gibi kendi aralarında ve tedarikçi/müşterilerle bir fiyat belirlemektedir. O tarihte her
iki taraf için de kabul edilebilir yaklaşık hacim ve marj bilgilerini tanımlayan bu karşılıklı olarak
belirlenmiş fiyat, başlangıç fiyat olarak alınır.
Bu noktadan itibaren, ilk başlangıç fiyatı, The Steel Index’in yayınladığı aylık ya da üç aylık
fiyatındaki önceki döneme göre kaydedilen değişime göre düzenlenecektir. Çelik fiyat
düzenlemelerindeki değişikliklere uyum gösterilmesi ve uyumun zaman aralığı, şirketlere çelik fiyat
istikrarı için bilenen bir çerçeve sunar. Bundan sonraki her bir düzenlemede, endeks değişimleri ve
daha önce düzenlenmiş olan fiyat referans alınır.
Bu örnek, belirlenen başlangıç noktasına gecikmeli değişiklikler yapmak için aylık fiyat değişimlerini
kullanmaktadır.
Belirlenen başlangıç fiyatı,
program başlangıç tarihi olan
Şubat 2009 için satın alım/satış
fiyatı olarak kullanılır.
Şubat’ta The Steel Index’in
aylık ortalama fiyatı (517
ABD$) ile TSI’nin önceki aydaki
fiyatı (536 ABD$) arasındaki
fark 19 ABD$’dır.
Bu rakam, başlangıçtaki aylık
fiyata (513 ABD$) uygulanıyor
ve Mart 2009 için aylık bir fiyat
(494 ABD$) belirleniyor. Bu
sistem her ay tekrarlanıyor.
4
Buradaki bilgilerin kullanımındaki tek risk size ait olup, burada sunulan ya da bu belgedeki bilgilerin kullanımı vasıtasıyla elde edilen tüm içerik, malzeme ve/veya veriler sizin kendi
takdirinizde ve riskinizdedir ve bu içerik, malzeme ve/veya verilerin ve/veya bilgilerin kullanımından, uygulanmasından veya bunlara güvenilmesinden dolayı sizin kendinizin veya
şirketinizin ya da birlik ya da iş ortaklarınızın uğrayabileceği tüm hasarın tek sorumlusu siz olacaksınız.
© Copyright The Steel Index 2009 - www.thesteelindex.com
The Steel Index Nasıl Kullanılır?
Fiyat Risk Yönetimi
Değişikliği izleme devamı
Bu yöntem, artış halindeki bir piyasada alıcıya bir aylık lütuf sunarken, gerileyen bir pazarda aynı
şeyi satıcıya sunar.
İlk belirlenen fiyata ulaşıldığında, taraflardan hiçbirinin yeniden düzenleme yapmasına
kalmaz; fiyat artışları ve düşüşleri sadece pazarın ne yaptığını yansıtır.
gerek
Bu “değişikliği izleme” yaklaşımının temel yöntemidir, ancak bunda da bazı değişiklikler yapılabilir.
Bazı şirketler, minimum bir çelik fiyat dalgalanması şartı koyuyorlar. Eğer önceki döneme göre
kaydedilen değişiklik, bu minimum seviyi (aşağı ya da yukarı yönde) aşmazsa, ödenecek fiyat
değişmez ve önceki dönemin seviyesinde kalır.
Aşağıdaki örnekte 8 ABD$/tonluk bir minimum değer kullanılıyor. Bu örnekte, aylık fiyat değişiklikleri
sürekli olarak minimum dalgalanma seviyesini aşıyor, bu nedenle nihai fiyat her ay değişiyor. Artış ya
da düşüş hareketleri 8 ABD$/tonun altında olsaydı, bir önceki ayın fiyatı sonraki aya değişmeden
aktarılacaktı.
5
Buradaki bilgilerin kullanımındaki tek risk size ait olup, burada sunulan ya da bu belgedeki bilgilerin kullanımı vasıtasıyla elde edilen tüm içerik, malzeme ve/veya veriler sizin kendi
takdirinizde ve riskinizdedir ve bu içerik, malzeme ve/veya verilerin ve/veya bilgilerin kullanımından, uygulanmasından veya bunlara güvenilmesinden dolayı sizin kendinizin veya
şirketinizin ya da birlik ya da iş ortaklarınızın uğrayabileceği tüm hasarın tek sorumlusu siz olacaksınız.
© Copyright The Steel Index 2009 - www.thesteelindex.com
The Steel Index Nasıl Kullanılır?
Fiyat Risk Yönetimi
2. Değişken maliyetli sözleşmeler
Bazı endüstrilerde kontrat ihaleleri, siparişin başlangıç ve teslimat tarihinden çok daha önce yapılıyor.
İnşaat, gemicilik, petrol kulesi ve savunma endüstrileri klasik örnekler arasında sayılabilir. Bir
ihalenin, yapıldığı tarihte diğer tekliflere göre daha rekabetçi olması gerekir. Ancak kontratın verildiği
tarih ile teslimat tarihi arasında aylar ve hatta yıllar geçebilir.
Bu şirketlerin, maliyetin önemli bir kısmı çeliğe bağlı olduğunda, normalde fiyat riskini yönetmekten
başka bir seçeneği olmuyordu ve aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi bu şirketler 2008
ortalarında büyük oranda buna maruz kaldılar. Çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar sürdüğünden, bu
endüstriler için bu risk devam edecek.
Bu riski hafifletmenin bir yolu da değişken maliyetli sözleşmelere girmektir. Bu sözleşmeler hem
satıcıya hem de alıcıya avantaj sağlıyor; çünkü her iki taraf da fiyat artış riskinin sahasında
bulunuyor. Gemi inşaatçısı fiyat artışlarının marjlarını eritmesini engellerken; alıcı da, sözleşme
döneminde çelik fiyatları gerilerse daha düşük bir fiyattan mamul alabiliyor.
Alıcı kaliteli ve ucuza mamul almak isterken, satıcı kabul edilebilir bir marjdan kaliteli mamul
üretimine odaklanmak istiyor. Karşılıklı ve eşit bir değişken maliyetli sözleşmeyle, satıcı fiyat riskini
alıcıyla paylaşırken, alıcı da bu riski paylaşmasına karşılık olarak düşük bir fiyat elde etme fırsatı
yakalıyor.
The Steel Index, her iki tarafın da bağımsız bir çelik fiyat kaynağı olarak referans alabileceği güçlü ve
şeffaf fiyat serileri olarak kullanılabilir. The Steel Index fiyatlarının kontrat anlaşmalarına
sokulmasıyla, nihai teslimat fiyatı, satın alımdaki çelik maliyet oranını yansıtacak şekilde
düzenlenecektir.
Aşağıdaki örnek, iki taraf arasında belirlenen ‘çelik fiyatı’ olarak The Steel Index fiyatlarını kullanan
bir anlaşmayı gösteriyor. Kontratın imzalanma tarihi ikinci çeyrekken, çelik alımı dördüncü çeyrekte
gerçekleşiyor.
Yukarıda da görüldüğü gibi, bu dönem için de çelik maliyeti azalmış. 2008 4. çeyrekteki çelik alımı,
ikinci çeyrekte olacağından çok daha düşük bir maliyetten gerçekleşmiş. Alıcı, ilk fiyatında 1,775,000
ABD$’lık aşağı yönlü bir düzenleme yaşayarak avantaj sağlıyor.
6
Buradaki bilgilerin kullanımındaki tek risk size ait olup, burada sunulan ya da bu belgedeki bilgilerin kullanımı vasıtasıyla elde edilen tüm içerik, malzeme ve/veya veriler sizin kendi
takdirinizde ve riskinizdedir ve bu içerik, malzeme ve/veya verilerin ve/veya bilgilerin kullanımından, uygulanmasından veya bunlara güvenilmesinden dolayı sizin kendinizin veya
şirketinizin ya da birlik ya da iş ortaklarınızın uğrayabileceği tüm hasarın tek sorumlusu siz olacaksınız.
© Copyright The Steel Index 2009 - www.thesteelindex.com
The Steel Index Nasıl Kullanılır?
Fiyat Risk Yönetimi
Gemi inşaatçısı da, sözleşmenin
başında belirlenen marjını koruyor. Bu
firmanın, değişken maliyetli bir
sözleşme yapmasaydı daha fazla
kazanmış olabileceğini söyleyenler
olacaktır. Ancak firma da, kendisinin
bir spekülatör değil, gemi inşatçısı
olduğunu ve çelik fiyatları üzerine
kumar oynamak için değil, kabul
edilebilir bir fiyattan gemi yapmak için
para aldığını ortaya koyabilir.
Firma, 1 noktasında (kontrat imza
tarihinde, örn. 2008 2. çyrk) değişken
maliyetli bir sözleşme yapmasaydı,
kâr edebilirdi. Ama aynı şeyi 2
noktasında (sadece birkaç çeyrek
önce) deneseydi, marjı eriyecek ve
sonra büyük bir zarara dönüşecekti.
1
2
3. Ekstra fiyatlar
Ekstra sözleşmeleri de benzer bir riski paylaşma yöntemidir. Üretim maliyetinin kayda değer bir kısmı
çelik giderlerine bağlı olan bir büro sandalyesi imalatçısını ele alalım. İmalatçı, kabul edilebilir bir marj
seviyesini korumak istiyor. Alıcı ise, rekabetçi bir fiyattan belirli ürünü için düzenli bir tedarik istiyor.
Çelik fiyatları çok istikrarsız olduğundan, (üretici için kabul edilebilir bir marjla) bir ürün fiyatında
anlaşmak ve her ay yeniden pazarlık yapmaktansa, The Steel Index fiyatlarını referans almak anlamlı
hale geliyor. Alıcı, müşterilere vermek için olabildiğince istikrarlı bir fiyata ihtiyaç duyduğundan, ekstra
fiyat sözleşmesine çelik fiyatında minimum dalgalanma şartı eklemek mükemmel olacaktır.
Aşağıdaki örnek, 620 ABD $’lık bir ‘sınır fiyat’ kullanıyor. Bu çelik fiyatı, satış fiyatlarının kârsız hale
gelmesini önlemek için mamullere ekstra fiyat uygulanması gerektiği noktayı gösteriyor. Sınır fiyata
eklenecek 4 ABD $’lık bir ekstranın, 650 ABD $’lık bir çelik fiyatına kadar marj ihtiyaçlarını
karşılayacağına karar verilmiş.
Bu örnekte, Mayıs boyunca The Steel Index’in verdiği fiyatlar belirlenen sınır noktayı aşmıyor.
Bu nedenle satış
fiyatı değişmiyor.
Haziran’da ise
sınır nokta aşılıyor
ve
sandalye
fiyatlarına 4 ABD
$’lık bir ekstra
ekleniyor. Eylül’de
fiyatlar
sınır
noktanın altına
indiğinden,
sandalye fiyatları
da 280 ABD$’lık ilk
seviyesine geri
dönüyor.
7
Buradaki bilgilerin kullanımındaki tek risk size ait olup, burada sunulan ya da bu belgedeki bilgilerin kullanımı vasıtasıyla elde edilen tüm içerik, malzeme ve/veya veriler sizin kendi
takdirinizde ve riskinizdedir ve bu içerik, malzeme ve/veya verilerin ve/veya bilgilerin kullanımından, uygulanmasından veya bunlara güvenilmesinden dolayı sizin kendinizin veya
şirketinizin ya da birlik ya da iş ortaklarınızın uğrayabileceği tüm hasarın tek sorumlusu siz olacaksınız.
© Copyright The Steel Index 2009 - www.thesteelindex.com
The Steel Index Nasıl Kullanılır?
Fiyat Risk Yönetimi
Tetikleme noktalarından bir liste oluşturulması da normaldir. Örneğin:
Sınır nokta – 620 ABD $, ekstra 4.00 ABD $
Sınır nokta – 660 ABD $, ekstra 4.30 ABD $
Sınır nokta – 700,ABD $, ekstra 4.60 ABD $
İmalatçı, çelik fiyatlarının marjlarına olan etkisini iyi bir şekilde ölçümlediği sürece, marjları koruyacak
bir ekstra fiyat sınır noktaları listesi oluşturabilir. İmalatçı marjlarını korudu; müşteri de imalatçıdan
tedarik güveni aldı. Pazarlık süresinin azalması her iki tarafa da avantaj sağladı. Ayrıca her iki taraf
da, çelik fiyatlarındaki dalgalanmalarının açık ve karşılıklı olarak kabul edilmiş sonuçlarından
yararlanabildi.
Tabii ki, bu örnekte, imalatçı çelik tedarikçileriyle, yine The Steel Index fiyatlarını kullanarak aylık bir
değişiklik izleme ya da endeks kopyalama sözleşmesi yapabilir. Açık olarak, alım ve satım fiyatları
için aynı fiyat serileri kullandıklarından, cazip bir marj seviyesini garanti altına alabilirler.
4. Tezgah üstü (OTC) çelik fiyat hedgingi
Bazı şirketler, belirli bir dönem aralığında garanti edilmiş tedarik miktarı için marjlarında kesin bir
istikrar ararlar. The Steel Index fiyatlarını kullanarak bu mümkün olabilir: bir önceki ekstra fiyatlı
sözleşme örneğinde olduğu gibi, sözleşmelerini hem alım hem de satım için bizim referans
fiyatlarımıza eşleştirerek bu gerçekleştirilebilir.
Alternatif olarak, reel bir satışı hedge etmek için, mali araçlar (örneğin OTC swapları) kullanılarak da
bir satın alım ya da satış fiyatı garanti atına alınabilir.
OTC satışlarında, düzenlemeler “ilkeye ilke” anlayışına göre yapılır. Başka bir değişle, anlaşmalar iki
taraf arasında, çelik alıcısı ve satıcısı arasında gerçekleşir. Daha sonra üçüncü bir aracı taraf, her iki
taraftan biri için OTC türev sözleşmesini düzenler.
Son zamanlarda, karşı tarafın kredi itibarı hususundaki endişelerin de etkisiyle, takaslı (cleared) OTC
anlaşmalarına olan talep arttı. Burada bir kurum, her iki taraf için OTC anlaşmasının yerine
getirilmeme riskini üstleniyor. Takaslı bir OTC kontratında, karşı tarafın kredi riski azaltılıyor, bu da
anlaşmanın acze düşmediğini garanti ediyor.
OTC türevleri sunan kurumlar, genellikle banka ve brokerlerden oluşuyor ve bu kurumlar doğru,
güçlü, şeffaf, bağımsız ve güncelliğine güvenilen bir endekse ihtiyaç duyuyorlar. The Steel Index’i
reel çelik endüstrisi için fiyat bulma ve endekse bağlı sözleşmelerde kullanım açısından ideal hale
getiren bu aynı özellikler, çelik ve demir cevherinde OTC türevleri sunmak isteyen kurumların
ihtiyaçlarını da karşılıyor.
Çelik ve demir cevheri hedging fırsatları hakkında daha fazla bilgi almak için, mali danışmanıza veya
OTC sözleşmeleri sunan bankalara ve brokerlere başvurabilirsiniz.
Sorumluluk reddi: Bu doküman, hiçbir yatırım ürünün alımını ya da satımını teşvik etmek için bir öneri niteliği taşımaz. Hiç
kimsenin spesifik yatırım amaçlarını, mali durumunu ye da kendine has ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaz. Yatırımcıların
mali bir danışmandan danışma almaları; söz konusu ürünün kendileri için uygun olup olmadığını düşünmeleri gerekir. Burada
bahsedilen yatırım ürünleri, yatırım miktarının olası kaybı gibi önemli yatırım riskleri taşır. Yatırım ürünlerinin geçmiş
performanslarının, ileriki performansları için kesin olarak bir referans oluşturması söz konusu değildir.
Daha fazla bilgi için The Steel Index’e başvurabilirsiniz
E-mail:
İngiltere
Asya
Çin
ABD
[email protected]
+ 44 (0) 20 7645 9415
+ 65 (0) 6227 7811
+ 86 (0) 5110 5490
+1 412 431 0584
Buradaki bilgilerin kullanımındaki tek risk size ait olup, burada sunulan ya da bu belgedeki bilgilerin kullanımı vasıtasıyla elde edilen tüm içerik, malzeme ve/veya veriler sizin kendi
takdirinizde ve riskinizdedir ve bu içerik, malzeme ve/veya verilerin ve/veya bilgilerin kullanımından, uygulanmasından veya bunlara güvenilmesinden dolayı sizin kendinizin veya
şirketinizin ya da birlik ya da iş ortaklarınızın uğrayabileceği tüm hasarın tek sorumlusu siz olacaksınız.
© Copyright The Steel Index 2009 - www.thesteelindex.com
8

Benzer belgeler