Kabul edilen bildiriler - Dil Bilimi

Transkript

Kabul edilen bildiriler - Dil Bilimi
17th International Conference on Turkish Linguistics
September 3-5, 2014 – Rouen, France
17. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı
3-5 Eylül, 2014 – Rouen, Fransa
17ème Congrès Mondial de Linguistique Turque
3-5 septembre 2014 – Rouen, France
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER | ACCEPTED PAPERS
N°
1.
Name of author(s)
Title
ABİK Ayşehan Deniz
Gagavuzcada başlankı ve bitki Kelimeleri Üzerine
ACUNGİL Fulya
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinlerinde fiil + {-ma}/{-me} + bolYapısı ve Kiplik Anlamları
AĞCA Ferruh
Türk Dilinde Varlık ve Yokluk İşaretleyicilerinin (bar/Yok) Gramerleşme
Süreçleri
4.
AHMED Oktay
A lost treasure: the Turkish dialect of Skopye (Macedonia)
5.
AK BAŞOĞUL Duygu &
AKSU Cansu
Türkçe Sözlü Söylemde "kesin,kesinlikle,mutlaka" Kip Belirteçlerinin
Dilbilgisel Sıklık ve Kullanımı
AKAR Didar & BOZKURT Deniz
Rhetorical Questions in Everyday talk: A Conversation Analytic
Approach
2.
3.
6.
7.
AKINCI Mehmet Ali
Learning and teaching Turkish in France, literacy practices of TurkishFrench bilinguals (workshop: K. Yağmur)
8.
AKKUŞ Faruk
Wh-in-situ in Turkish: A Focus-absorption Analysis
9.
AKSAN Yeşim
& AKSAN Mustafa
Frequency effects in Turkish: A Study on Multi-word Units
10.
AKYOL BAL Özden & SOFU
Hatice
Acquisition of word formation in Turkish: Agentive suffix -IcI
11.
ALACA Seçil & KIRAN Ayşe
Politik Söylemde Adıl Kullanımlarının Çözümlenmesi
ALİMEN Nilüfer
Türk Medyasına Çeviri(bilim) Odaklı Bir Bakış: Haber Çevirileri Üzerine
Bir Söylem Çözümlemesi
13.
ALİYEVA Elnara
Türk Dilleri Gramerlerinin Çeviri Sorunları
14.
ALTINKAMIŞ Feyza
Characteristics of maternal questioning style in Turkish
15.
ALTIPARMAK Ayşe &
KURUOĞLU Gülmira
Prolongations in Turkish speech from a psycholinguistic perspective
16.
ALTUNKOL Esra & BALCI
The usage of dative and accusative cases in Turkish as a foreign
12.
1
Berna
language
17.
ALYILMAZ Cengiz & ÇOBAN
İsmail
Eski Türkçe dönemine ait çok dilli ve yabancı dillerde yazılmış
yazıtlardan hareketle Türkçenin yabancı dillerle ilişkisi
18.
ALYILMAZ Semra & BİÇER
Nurşat
Türkçede “çokluk kategorisi”
19.
ARSLAN Seçkin &
BASTIAANSE Roelien
Tense/aspect and Evidentiality in narrative speech of Turkish-Dutch
bilingual speakers
ASLAN DEMİR Sema
Türkmencede -ka/-kä ve -ay/-äy biçimbirimlerinin soru anlatımına
kattıkları (WORKSHOP)
ATALAY İrfan
Fransızca karşısında Türkçe yazım ve söyleyiş biçimlerinde
standartlaştırma/standartlaşma sorunu
22.
AVAR Begüm
Rebellious Roots
23.
AY Sıla
Acoustic Properties of Turkish Gay Men's Speech
24.
AYDEMİR İbrahim Ahmet
Tuvacada Soru Yapıları Üzerine Bir Araştırma (WORKSHOP)
25.
AYDIN Ibrahim
Köprübaşı (Manisa) Köylerinde Şimdiki Zaman
26.
AYDOĞAN Sinem
How valid is the noun phrase accessibility hierarchy for L2 acquisition
of Turkish relative clauses?
27.
AYGÜNEŞ Mehmet, AYDIN
Özgür & DEMİRALP Tamer
Syntactic processing of Case and Agreement Evidence from EventRelated Brain Potentials (ERPs)
28.
AZAR Zeynep & ÖZYÜREK Aslı Reference tracking in speech and gesture in Turkish
20.
21.
BABAYİĞİT Selma
An exceptional case of orthographic spelling in a highly transparent
writing system: The case of soft g (<ğ>) in Turkish
30.
BABÜR Nalan, HAZNEDAR
Belma & SÖNMEZ Ecehan
Learning how to spell in Turkish
31.
BALAKBABALAR Feyza
On the causer PPs in Turkish anticausatives
32.
BAMYACI Elif & KABAK Barış
Semantic-pragmatic constraints on optional verb number marking
33.
BATURAY-MERAL Semra
Is [æ] Really Predicable in Turkish?
34.
BAYYURT Yasemin
Turkish as an International Language: A Case in Azerbaijan
35.
BAYYURT Yasemin & MARTI
Leyla
The use of suggestion formulas by L2 Turkish learners
36.
BEKAR İpek Pınar, ERGENÇ
İclâl, AYDIN Özgür &
KALAYCIOĞLU Canan
Brain Potentials of Prosodic Processing in Verb-Final Position:
Evidence from Turkish
37.
BEYZADEOĞLU Reyyan
Is there a little pro in Turkish?
38.
BİLİR ATASEVEN Füsun & TAŞ Distopya Edebiyatı ve Çeviride Bir Yöntem Olarak Metinlerasılık
Seda
29.
39.
40.
BULUT Christiane
Paper to be presented in the workshop on Kurdish Turkish
Bilingualism (Workshop : Turkish-Kurdish Language Contact)
BÜYÜKGÜZEL Safinaz
Çatışma konuşmalarında dilsel kaynaklar ve örtüşmelerin yönetimi
2
41.
BÜYÜKKANTARCIOĞLU S.
Nalan
Tehlikedeki Türk Dilleri Üzerine: Türkoloji ve Dilbilim Alanlarında
Bilimsel Araştırmalar ve Uluslararası Proje Çalışmaları (WORKSHOP)
42.
ÇABUK Sakine
On Kurdish Accent in Turkish Oral Communication
ÇAKIR Sinan
The Analysis of the L2 Performances of Turkish Speakers on the Island
Constraints in English to assess the validity of `The Interpretability
Hypothesis`
44.
CAN Eda & KURUOĞLU
Gülmira
Fluency of Speech in Late-onset Alzheimer's disease
45.
ÇANDARLI Duygu
Formulaic Sequences in Turkish Essays
ÇAVUŞOĞLU Cise
Dominant Language Ideologies in a Turkish School in London: 'The
Language Project' (Workshop: K. Yağmur)
CEDDEN Gülay & EKEN Aykut
Semantic and syntactic interaction in a morpho-syntactically complex
language: Evidence from event-related potentials
48.
CEDDEN Gülay & SAĞINŞİMŞEK Çiğdem
The relationship between language control and the number of
languages represented in the mind
49.
CENGİZ Özge & ÇAKIR Hamide Raising Turkish Class Teachers’ Awareness by Bloom’s Taxonomy
50.
ÇETİNKAYA Gökhan, ÜLPER
Hakan & BAYAT Nihat
51.
CHAHROUR Ahmed, DALKILIÇ
Language use and identity among Turkic speaking minorities in the
Burak, GIRAY Barış, ISLAK
Balkans (WORKSHOP)
Gülsüm & KYUCHUKOV Hristo
52.
ÇÖLTEKIN Çağrı, ÇALIŞKAN
Nihal & KIRIŞÇIOĞLU Fatih
43.
46.
47.
Bağlaç bilgi ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin bağlaç bilgisinin
çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Rethinking the classification of Turkic languages: a dialectometric view
CUBUKCU Hatice
Should the listener be Co-operative? Backchannel Responses observed
in the light of Gricean maxims.
54.
ÇURUM DUMAN Duygu
Politik Söylemde Ethos ve Konumlandırma: “Talimat” Örneği
55.
DELAMOTTE Régine & LEHKA- Turkish-French bilingual children’s appropriation of discourse genres
LEMARCHAND Iryna
and types in French
56.
DELIKTAŞLI Nesrin
Yargılayıcı metinlerin söylemsel özellikleri: iddianameler
57.
DEMİR Nurettin
Türkçenin Ağızlarında Soru
58.
DEMİR Nurettin
& ÜZÜM Melike
Tehlikedeki bir dil “Poşaca”
59.
DEMİRAY Fatma & PEÇENEK
Dilek
İkidilli Sözcük Erişiminde Dil Seçimi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
60.
DEMİRÇAY Derya & BACKUS
Ad
When to code-switch and when to use a loan translation: Evidence
from Turkish in the Netherlands
61.
Loanwords in Turkish media language : a coprus linguistics analysis of
DEMİREL Elif & YILMAZ Duygu language corruption
53.
62.
DEMİREZ GÜNERİ Aysun
Güney-Doğu ( Uygur- Karluk ) Grubunda "Alla" Sözcüğünün Kavram
Alanı
3
63.
64.
DEMİROK Ömer Faruk &
ÖZTÜRK Balkız
The Hierarchical Nature of the Postverbal Domain in Turkish
DİBRA Fatoş
Arnavutluk’ta Yunan ve Arap Harfleriyle Yazılmış bir Bektaşi Kaynağı
(19. yy.)
65.
DİKMEN Ferda
Türkçedeki Fransızca ödünçlemeler : ses, anlam ve yazım açısında
toplumdilbilimsel bir inceleme
66.
DİLİDÜZGÜN Şükran
Yapılandırmacı yaklaşım öncesi ve sonrası Türkçe kitaplarındaki söz
varlığının farklı değişkenler bağlamında incelenmesi
DİNÇER Ayca & ŞEKER Meral
Age Factor in Syntactic Patterns of Code-Switching in Turkish-Arabic
Bilingual Talk
DİNÇTOPAL-DENİZ Nazik
Interplay of Syntactic Strategies
69.
DİVİTCİOĞLU Elif
Code-switching phenomena in Turkish migrant children and teenagers
in France
70.
DOLATKHAH Sohrab
Kashkay: towards more maintenance or more divergence?
71.
DOYURAN Zeynep & TÜRK
Olcay
Typological gesture patterns in Turkish narrative discourse: The effect
of focus position on co-speech gestures of motion events.
72.
EBATA Fuyuki
Double accusative causative and impersonal passive in Sakha (Yakut)
73.
EKER Ümit
Çeviri ve Aktarma
74.
ELEUSIN Arman
On the Impact of Language Contact on the Syntax of Mishar Tatar
75.
ELYILDIRIM Selma
Contributions of Taboo Words to Humour
76.
ELYILDIRIM Selma &
ER Ayten
Mutation of Feminity into Masculinity among Teenagers
77.
ERDAL Marcel
The -(g)A(y) form in the Oghuz dialects
78.
ERDEM Mevlüt
mX soru biçimbiriminin yeri: Tarihsel bir değerlendirme (WORKSHOP)
79.
ERGENÇ İclâl, İŞSEVER Selçuk,
Türk İşaret Dili (TİD) – Türkçe Çift-kanallı İkidilliliğinde Dilbilgisel
MAKAROĞLU Bahtiyar &
Görünümler (WORKSHOP)
DIKYUVA Hasan
80.
ERGİN Rabia, COHENGOLDBERG Ariel &
JACKENDOFF Ray
The Processing of Multimorphemic Words in Turkish: Evidence for a
Dual-Route Model
81.
ERGÖNENÇ AKBABA Dilek
Vurgulama İşlevli Dil Birimlerinin Nogay Türkçesindeki Durumu
82.
ERKARDEŞ Nilgün & MARTIN
Philippe
Contribution to the Study of the Turkish Intonation
67.
68.
83.
84.
EROL Kemal
FİLAN Kerima
Necip Fazıl Kısakürek’in “Muhasebe” şiiri üzerine
anlambilimsel/göstergebilimsel bir çözümleme
Tarihî Metinlere Göre Bosna Türkçesinde Ettirgen Yapıları (Biçim bilgisi,
söz dizimi ve anlam açılarından özellikleri)
The processing of derived words in L1 Turkish
85.
GACAN Pınar & KIRKICI Bilal
86.
GADJEVA Snejana
Subordinate clauses in Turkish spoken in Bulgaria
4
87.
GALIEVA Alfiya M. &
SITDYKOVA Alsu F.
Codes of Tatar culture in the prism of the colour term aq (white)
88.
GALIEVA Alfiya M.,
NEVZOROVA Olga A. &
YAKUBOVA Dilyara D.
Constructional Components in the Semantics of Tatar Verbs
GANDON Ophelie
The verbal reciprocal suffix in Turkic languages and the development
of its different values
90.
GAZENFER Aynur
Kumukça geçmişte ve bu gün
91.
GILLON Carrie, ARMOSKAITE
Solveiga & KUTLU Aysegül
M-reduplication in Turkish: Plural Domain Widening
92.
GRACANIN-YÜKSEK Martina
Turkish Alternative Questions
93.
GÜNAY Nesrin
Türk Dilinde -(X/A)r, -mAz Biçimbiriminin Kiplik Değerleri
94.
GÜNAY V. Doğan, KARAGÖZ
Melda & ORYAŞIN Utku
Metinlerin Yorumlanmasında Metin Tonlarının Önemi
89.
GÜNERDİLEK Figen
Güney Sibirya-Kuzey Altay (Çalkandı-Kumandı-Tuba) Türkçesi
ağızlarında iki değişkelilik (Diglossia)
96.
GÜREL Ayşe & UYGUN
Serkan
The effects of L1 on processing L2 Turkish morphology
97.
GÜRER Aslı
Prosodic Marking of Focus in Turkish
GÜVEN Mine
The periphrastic necessitative construction in Cypriot
Turkish:Conservation and contact in collaboration
HAKYEMEZ Emel
The Role of UG and Language Tran
HAMURCU Büşra
Lexical diversity development of Turkish-French bilingual preschool
children in France
101.
HANKAMER Jorge
The Turkish Copula
102.
HANSEN Pernille, TÜRKERVAN DER HEIDEN Emel &
GRAM SIMONSEN Hanne
Lexical development in Turkish-Norwegian bilingual three-year-olds
95.
98.
99.
100.
HASHEMI-ZARAJABAD
103. Hossein & ARAM Yousef
104.
HERKENRATH Annette
105. HUSEYN Nergiz
106.
107.
108.
A synchronic,diachronic and contact study of Persian compound suffix
-gari
Intergenerational transmission of multilingualism: listening to
complex constructions in Turkish-German family talk
Historical relations between the Turkic and Slavic languages
İLKER Ayşe
Batı Anadolu Ağızlarında +DIk Sıfat-Fiilindeki Ünlü Genişlemesinin
Sebepleri
İNCE Bekir
İkidilli Türk Öğrencilerin Açıklayıcı Yazılı Anlatım Türünde Metin
oluşturma performansları
IŞIL Gülbeyaz Esin
Literacy acquisition of bilingual pupils – Syntactic development in the
first and second languages of Turkish-German bilingual pupils during
literacy acquisition
5
KADIU Spartak & ABDIU
109. Xhemile
The use of plural morphemes –LAR.-LER of Turkish language into
Albanian ans some Balkan languages
110.
KAHRAMAN Barış
Online processing of subject-verb agreement in Turkish
111.
KALFA Mahir
Çift ve tek dilli üniversité öğrencilerin Türkçe yazım becerilerinin
karşılaştırılması
112.
KALSIN Şirvan
Ne sözcüğü hakkında
113.
KAMALİ Beste
Interrogatives in varieties of Turkic (WORKSHOP)
KANDIRMAZ UÇAR Emel
Existence/Non-existence of Syntactic Abbreviation in Turkish
Children’s Private Speech
115.
KARABÜKLÜ Serpil
Benefactive Constructions in TİD
116.
KARAHAN Leyla
Batı Anadolu ağızlarında ek nöbetleşmesi
117.
KARAKILCIK Pınar
Ermeni harfli Türkçe Sözlükler
KARAKOÇ Birsel
Morpho-syntax of copular markers and interrogative particles in Turkic
languages
119.
KARTAL Erdoğan
Türkçe panoların Dili : Uludağ Üniversitesi Örneği
120.
KASAPOĞLU ÇENGEL Hülya
teg- ‘değmek’ Fiilinin Semantik Gelişimi Üzerine
121.
KAYASELÇUK Ceren
Çok boyutlu yaklaşım çerçevesinde ekonomi metinleri üzerine bir
inceleme
122.
KETREZ F. Nihan
Word size in the acquisition of Turkish by twins vs. singletons
123.
KEY Greg
Root causatives in Turkish
124.
KEY Greg & TAT Deniz
The Root in Turkish
KILIÇ Mehmet Akif
Türkiye Türkçesindeki Fonemlerin Ekstrensek (Dışsal) ve Entrensek
(İçsel) Alofonları
KILLI YILMAZ Gülsüm
Güney Sibirya’daki Ölçünlü Türk Dillerinin Temel Ağızlarındaki
Değişmeler
127.
KIRAN Ayşe
Tersinlemede çokseslilik
128.
KIRKICI Keriman
The acquisition of Turkish syntax as a second language:theories of
access
114.
118.
125.
126.
129.
KÖKPINAR KAYA Emel
KÖKPINAR KAYA Emel &
130. ÖZYILDIRIM Işıl
An Analysis on Turn-taking Organisation of Turkish Conversational
Storytelling
Narrative Structure of Complex Conversational Narratives in Turkish:
An Analysis of Topical and Textual Organisation
KORMUSHIN Igor
Grammar and prosody (about the peculiarities of grammatical
techniques in the versification of "Kutadgu bilig" by Yusuf Balasaguni)
KÜHN Jane
The acquisition of marked prosodic features by Turkish- German
bilinguals / or / Prosodic Phrasing in Turkish
133.
KUNDURACI Aysun
The Morphology of Turkish Possessive Constructions
134.
KÜPPERS Almut Dr.
On social cohesion and white flight. Exploring the social-cultural
impact of a bilingual German-Turkish-English language program at an
131.
132.
6
elementary school in urban Hanover.
135.
KURIBAYASHI Yu
Verb-Verb compounding in Turkish
KURIBAYASHI Yu & GENÇER
136. Zeynep
Türkçe ve Japoncada Sözcüklerin Semantik Farklılıkları – Ağırbaşlı ve
Sıcakkanlı Sözcüklerinin Faktör Analizi–
137.
KUYUMCU Eija
Turkish teaching in Sweden, literacy practices (workshop: K. Yağmur)
MAIMAITIMING Aminamu
Optative constructions in Modern Uyghur (Workshop: Optative in
Turkic languages)
MONTANARI Elke
Testing the multilingual lexicon
138.
139.
140. MUSABEKOVA Urzada
Mythological features of Orkhon monuments
141.
NACAR-LOGIE Nur
Türkçe ve Fransızca sözlü söylemde şahıs zamirlerinin pragmatik
değerleri
142.
NAKİPOĞLU Mine, YILDIZ Esra
Complementation and Acquisition: The case of Turkish
& YAKUT Büşra
143.
NEVSKAYA Irina & JOHANSON
Optative in Turkic (WORKSHOP)
Lars
OFLAZ KÖLECİ Emine,
BÜLBÜL Ayten & GÜNAY V.
144. Doğan
Kiplik Belirteçleri Üzerine Bir İnceleme: ‘galiba’ ve ‘belki’
145.
Non-canonical features of interrogatives in Karaim Bible translations
OLACH Zsuzsanna
146. ORDABEKOV Khafiza
Kazak ve türk dillerine ortak linguistik terimler sözlüğünü oluşturma
147.
OTCU-GRILLMAN G. Bahar
Turkish Complementary Education in the US (workshop: K. Yağmur)
148.
ÓTOTT-KOVÁCS Eszter
Are Kazakh -GAn headed non-fin
ÖZATA Hatice, HAZNEDAR
149. Belma & BABÜR Nalan
Reading Acquisition in Early Bilingualism: Evidence from Reading Skills
of Turkish-English Successive Bilingual Children
ÖZCAN Ayşegül & KURUOĞLU
Sentence structures on Schizophrenic patients’ speech
150. Gülmira
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
ÖZCAN F. Hülya
Adjectives in the acquisition of Turkish: A developmental profile of
Turkish-Danish bilinguals
ÖZCAN F. Hülya & KEÇİK
İlknur
Functions of Tag Questions in the Acquisition of Turkish: A
developmental profile
ÖZCAN Mehmet
Language-thought interplay: from idiosyncratic perceptual experience
to the adoption of instructional thought
ÖZÇELİK Öner
Word stress in Turkic languages: the case of Kazakh, Uyghur and
Uzbek
ÖZDEMİR Metin & UYSAL
Hüseyin
The relation between aging and lexical ambiguity detection: an eye
tracking study with one-liners
ÖZDEMİR Osman
Kosova’daki İlköğretim ikinci kademedeki Türk öğrencilerin yazılı
anlatım beceleri
ÖZTİN PASSERAT Duygu
Gerekçelendirme söyleminde tersinleme
158. ÖZYILDIRIM Işıl
Textbook Register : An Analysis of Disciplinary Variation
7
159.
PEÇENEK Dilek
Tekdilli ve İkidilli Yetişkinlerin Türkçe Atasözlerini Anlamlandırma
Görünümleri
PETROVIC Snezana &
160. DJINDJIC Marija
Cultural borrowing – Turk. yoğurt from East to West
161.
PÖCHTRAGER Markus
k-Ø and what phonology can do
REHBEIN Jochen
Küçük Köstebek - Koremişk Piçûk – Narratives of a cartoon told by
Kurmânjî Kurdish-Turkish bilingual children
162.
RIEHL Claudia Maria &
163. YILMAZ WÖRFEL Seda
Multi-literacy: Interdependence of text competence in L1 and L2 and
extra-linguistic factors
164. RIND-PAWLOWSKI Monika
The optative in Northern Azeri
165.
RÖMER Claudia
-Ub ve: Double Clause Conjunction in 16th-Century Ottoman Prose
Texts
ROUTAMAA Judy & NAZARI
166. Abdollah
Encoding of activated participants in Iranian Turkmen oral narratives
167.
SAFINA Dariya
Genitive & Nominative Cases in Kyrgyz
ŞAHİN Sevgi
Prosodic Features of “Ama” as Discourse Marker and Focus
Determiner
168.
SARGIN Meltem &
169. KOŞANER Özgün
Transgender language: What makes male homosexual language
distinctive?
170.
Sait Faik’in Dülger balığının ölümü adlı öyküsünde g£östergelerin
anlambilimsel ışığında incelenmesi
SARIAL Tuğba
SCHROEDER Christoph
Linguistic resources in the acquisition of writing: a test with TurkishKurdish (Kurmanjî) bilingual and Turkish monolingual 1st graders in
Turkey
172.
SCHROEDER Christoph,
REHBEIN Jochen
& ŞİMŞEK Yazgül
Turkish-Kurdish Language Contact (WORKSHOP)
173.
SELYUTINA Iraida
Pharyngealization in the Turkic languages of South Siberia
SEVİNÇ Yeşim
Home: Is it xhere I come from or where I make my ‘living’? The effects
of language shift in the Turkish community in the Netherlands
175.
SHAIMERDINOVA Nurila
Cognitive metaphor in understanding of the Old Turkic world
176.
SHEIKHI Tahmine
Türkmence Konuşanlar A
177.
SIMON Camille
The Nominal Phrase in Salar
ŞİMŞEK Yazgül
Turkish in contact with German and Kurmanji: phrase structures in biand trilingual children’s language use
SİNAN NİZAM Betül &
ALTUNER Nuran
"Lugatle İden İstînâs Halâs Olur Mine'l-İflâs": İbn Kalender ve Manzum
Lugati Türk ü Tâzî
171.
174.
178.
179.
SOFU Hatice, ZEREY Özge Gül Acquisiton of Pragmatic Rules: The Use of Apologies by Preschool
Children
180. & IRTEŞ Başak
181.
SÖNMEZ Hülya
The analysis about causes of articulation disorders which are observed
8
on healthy and bilingual children
182.
SUGANUMA Kentaro,
STRAMBINI Nicola &
KAHRAMAN Barış
An experimental study of size-related sound symbolism in Turkish
183. SYURYUN Arzhaana
On the Adjective Ordering in the Tyvan language
TAMİR Nuray & ERCİLASUN
184. Ahmet Bican
Çağataycadan Özbekçeye garmerleşme (tur- ve yat- yardımcı
fiillerinde)
TAN İRTEŞ Başak,
KANDIRMAZ UÇAR Emel &
185. ÇELİK YAZICI İlkay
Use of Speech Act and an Analysis of Semantic Content in
Conversations with an Imaginary Companion: Findings from a Case
Study
186. TAT Deniz
Are Roots projecting or non-projecting morphemes?
187.
TAŽIBAYEVA Saule &
NEVSKAYA Irina
Forms expressing optative semantics in North-West and North-East
Turkic
188. TUĞCU Perihan
Syntactic Nominalizations in Turkish
189. TURAN Ümit Deniz
Two causal connectives in Turkish
TURAN Ümit Deniz, ASLAN
190. Özkan & CORGA Ezgi
Epistemic Modality and verbs of cognition in Turkish
191.
TÜRKER-VAN DER HEIDEN
Emel & SEVİNÇ Yesim
Lexical and structural characteristics of Turkish spoken in The
Netherlands and in Norway
192.
ULUÇAY Melike & AKDOĞAN
ÖZTÜRK Sevinç
Türkiye’deki “Türkçe” ile Fransa’daki Fransızca ders
kitaplarınınevrensel değerler bakımından karşılaştırılması
193.
ULUYÜZ Oğuz & ERK
EMEKSİZ Zeynep
The evolution of the visual perception verbs in Turkish: ‘gör-’ ‘görün-’
and ‘gözük-’
UNLU Elena & SAĞIN ŞİMŞEK
194. Çiğdem
195.
196.
197.
UYANIK Pınar
The use of verbal morphology in Turkish as L3: the case of RussianEnglish-Turkish trilinguals
Frankofonlar tarafından Türkçe Öğreniminde ara dil yapılanması ve
Türkçe ile Fransızca arasındaki yapısal uzaklığın dil öğrenimine etkisi
UYGUN Dilek
On the expression of genericity in Turkish with bare singulars and
plurals
UZUN N. Engin & SEOK YEON
Kyoo
Genetik Sınıflamada Dil Tipolojisinin Yeri: Altay Dilleri Üzerine Bir
Örnekleme
198. VANDEWALLE Johan
On Uzbek converb constructions expressing motion events
199. VAROL Orhan
Turkish - Kurdish Interaction in the Utterances of Bilinguals from Van
200. WAIBEL Andreas
"Let's explain" in Chuvash (Workshop: Optative in Turkic languages)
201.
The Expression of Speaker’s Desire in Khakas
WAIBEL Zinaida P.
202. WALTER Mary Ann
203.
WOERFEL Till
204. YAĞMUR Kutlay
The Significance of Vowel Insertion in Ottoman Turkish
Variation in motion event encoding of Turkish-French and TurkishGerman bilingual children
Teaching and Learning of Turkish in Complementary Schools
(WORKSHOP)
9
205. YAKUT Ayşe Büşra
Elliptical ‘değil’ not in Turkish
206. YAZICI ERSOY Habibe
Türk Yazı Dillerinde İyelik İşaretleyicilerinin Kiplik Anlamları
207.
YESKELDIYEVA Bibigul
The ways of expressing comparative relations by means of the forms
N-dAy and V-GAn-dAy in Kazakh
208. YILDIZ Esra
Turkish V(erb)V(erb) Co-compounds
209. YILMAZ Emine
Çuvaşçada Soru
YILMAZ Selim
Sözlü Türkçede Sözcenin Yapısı ve Oluşumunu Yorumlama : Parçasal
ve Parçaüstü Öğelerin ilişkisi
211.
YÜCEOL ÖZEZEN Muna
Türkçede sayı adlarının gönderme işlevleri : sayı zamirleri
212.
ZAL Ünal
Türkmencede isteme yapıları
213.
ZAREIKAR Gita
Division Heads in Azeri
214.
ZEREY Özge Gül
Requests in teacher-child speech: a classroom discourse perspective
210.
10