Alışveriş Poşetleri ile lgili Olarak Dünyadaki Uygulamalar

Transkript

Alışveriş Poşetleri ile lgili Olarak Dünyadaki Uygulamalar
Alışveriş Poşetleri ile İlgili Olarak Dünyadaki Uygulamalar ve
Türkiye’den Örnekler
ÇEVKO Çözümleri
ÇEVKO KİMDİR ?
- 1991 yılında Türkiye’nin önde gelen 14 kurumu tarafından kurulmuştur.
-Üye sayısı ( 2008) : 60
AMAÇ
TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR AMBALAJ ATIĞI YÖNETİM SİSTEMİNİN
OLUŞTURULMASINDA KATKI SAĞLAMAK
TEMEL PRENSİPLER
• A.B. MEVZUATI
• ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ İLKELERİ
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ…
2005
…
T.C. Çevre ve Orman
Bakanlığı
İl Çevre ve Orman
Müdürlükleri
Ambalaj Üreticileri
Yetkilendirilmiş Kuruluş
Belediyele
r
Piyasaya Sürenler
Satış Noktaları
Madde 28 - Ambalaj Atıklarının Satış Noktalarında Ayrı Biriktirilmesi
(3) Satış noktaları, plastik poşet kullanımını en
aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri
almakla ve bu doğrultuda alınan tedbirleri
içeren bilgileri her yıl Şubat ayı sonuna
kadar il çevre ve orman müdürlüklerine
gönderirler.
Plastik Alışveriş Poşeti Nedir?
Plastik alışveriş poşetleri; satış noktalarından temin edilen
ve
satın aldığımız ürünlerin, taşınması sırasında kullanılan,
polimer
yapılı ürünlerdir.
Plastik alışveriş poşetleri ilk kez piyasaya sunulduğu tarih
Ortalama bir adet plastik alışveriş poşetinin ağırlığı
Ortalama ebattaki plastik alışveriş poşetinin kapladığı alan
• 1950 – Plastik Üretimi 1.500.000 ton
(x1.000.000 Ton)
245
100
40
10
1,
5
100.000.000 ton
40.000.000 ton
10.000.000 ton
(yıl)
1950
2006
2006 – Plastik Üretimi 245.000.000
ton
Ham petrolün %4’ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.
Plastik
Plastik üretiminin
%3’ü
plastik poşetler
için kullanılmaktadır.
Plastik Poşet
Doğaya atılan plastik alışveriş poşetleri doğal ve canlı yaşam için olumsuz etkileri
bulunmaktadır.
Bu olumsuz etkiler nelerdir?
Besin zincirine girerek,
özellikle kuşların boğazlarında
tıkanma sonucu boğulma
Bedenlerine sarılarak
hareket kabiliyetini sınırlama
Birçok canlının midelerini
kaplayarak yemek
tüketiminin engelleme
Bitkilerin üzerilerini kaplayarak
büyümelerini engelleme
Dolayısı ile…
Plastik alışveriş poşetleri geri kazanımı konusunda yapılacak çalışmalar
Miktar olarak sağlayacağı fayda kadar,
geri kazanı
kazanım bilincine sağ
sağlayacağı
layacağı katkı
katkı açısından ele alı
alınmalı
nmalıdır.
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Tüm satış noktalarının, aylık/yıllık bazda, toplam poşet tüketimleri konusunda
envanter
oluşturması gerekmektedir.
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Tüm satış noktaları, tüketici alışkanlıklarını daha net analiz edebilmek için müşteri
çalışması
yapılmalıdır.
anket
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Yasal Çözümler
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Plastik alışveriş poşet üretimi ile ilgili bir mevzuat ve ulusal bir standart
bulunmamaktadır. Bu nedenle;
Plastik alışveriş poşeti tanımını,
Poşet çeşitlerini,
Üretici, satış noktaları ve tüketicilerin yükümlülüklerini,
içeren, “Alışveriş
Poşeti Yönetmeliği” nin çözüm olabilir.
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Plastik alışveriş poşetleri ve buna
alternatif olabilecek tekrar
kullanılabilen
poşetler ve tek kullanımlık biyolojik
olarak
parçalanabilen poşetlerin özelliklerinin
araştırılması gerekmektedir.
Bunun ile ilgili olarak yanda örnek bir
tablo çalışması yapılmıştır. Bu tabloda
poşetlerin çeşitleri, ağırlıkları, kullanım
ömrü ve CO2 emisyon miktarı
görülebilmektedir.
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Tanıtım, eğitim, bilgilendirme…
- Alışveriş sepetlerinin üzerine
bilgilendirici yazı yazılabilir.
- Market içerisindeki LCD
ekranlarda bilgilendirici
görseller sunulabilir.
- Satış noktalarının çıkış bölümlerinde plastik alışveriş poşetlerinin zararları hakkında
görsel içerikli panolar konulabilir.
-
Televizyon, radyo ve gazete ile tüketicilere, plastik alışveriş poşetinin azaltılmasına yönelik
reklam ve çeşitli programlarda bunlar ile ilgili bilgilendirici yayın yapılmalıdır.
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Bilinçlendirme Çalışmaları…
•İngiltere
•Almanya
•Fransa
•Hollanda
•İsviçre
•İtalya
•Yunanistan
•İzlanda
•İrlanda
Alışveriş Poşeti Kullanımının Azaltılması İçin Neler Yapılabilir?
Alışveriş poşetleri satışı ?
•Almanya
•Çek Cumhuriyeti
•Danimarka
•Finlandiya
•Hollanda
•İsviçre
•İtalya
•Macaristan
•Yunanistan
Dünya Genelinde Uygulanan Çözümlerden Örnekler…
Satış noktaları, tüketicinin ilgisini çekebilmek için orijinal tasarımlı tekrar kullanılabilir
poşetler
geliştirebilir, bu amaçla tasarım yarışmaları organize edebilir.
Kroger market zinciri yeniden kullanılabilir poşet kullanımının artmasına yönelik çalışma
kapsamında bir internet sitesi açmış ve burada düzenlediği yarışmada en çok oyu alan
poşet tasarımına birincilik ödülü olarak 500$ almış ve poşet internet sayfasında
sergilenmiştir.
Dünya Genelinde Uygulanan Çözümlerden Örnekler…
Wal-Mart marketler zincirinde 1 $’dan satılan
yeniden kullanılabilir poşetler geri
dönüştürülmüş PET’tir.Hem plastik geri
dönüşümüne katkıda bulunulması, hem de
alışveriş poşeti kullanımının azaltılması
hedeflenmektedir.
Alışveriş arabalarının içine
takılabilen tekrar kullanılabilir poşet
orijinal tasarımlı bir üründür.
Aldığımız ürünleri kasada plastik
poşete doldurma
derdine bir çözüm getirmektedir.
Dünya Genelinde Uygulanan Çözümlerden Örnekler…
ücret ile
alışveriş
Ikea, 2007 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri’nde mağazalarında
ücretsiz plastik alışveriş poşetini kaldırmıştır.
Bunun yerine müşterilerine iki seçenek sunmuştur. Bunlardan ilki, 5 cent
normal plastik alışveriş poşeti satışı, ikincisi ise tekrar kullanılabilen
poşetlerini 59 cent’ten satışa sunmuştur.
Dünya Genelinde Uygulanan Çözümlerden Örnekler…
CarrefourSA, 2008’in Mayıs ayından
itibaren WWF-Türkiye’nin desteklediği
proje ile yeniden kullanılabilen dönüşümlü
poşetlerin satışına başlamıştır. Yırtılma
veya yıpranma olduğu takdirde, bu
poşetlerin yenisi ile değiştirilecektir.
Watsons, 2008 yılı içerisinde tekrar kullanılabilen kumaş
poşetlerini
Piyasaya sürmüştür. Bu poşetlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce
olarak
“Yeşile dön, Sen de Geri Dönüşümün parçası ol.” yazmaktadır.
Dünya Genelinde Uygulanan Çözümlerden Örnekler…
Marks&Spencer tarafından önümüzdeki aylar içerisinde
“ecobag” adlı yeniden kullanılabilen kumaş poşet satışına
başlanacaktır. Bunun yanı sıra halen ücretsiz olarak temin
edilebilen poşetler ise %100 geri dönüştürülmüş plastikten
üretilmiştir. Ayrıca bu poşetler geri dönüştürülmektedir.
Unitim bünyesinde bulunan Accessorize
mağazalarında, pet şişelerin geri dönüşümü ile
üretilmiş olan tekrar kullanılabilen poşetler satışa
sunulmuştur.
YE
ŞİL MA
ĞAZACILIK
YEŞİL
MAĞAZACILIK
Ne Değişir ..?
Elimizdeki poşetleri tekrar kullanarak,
Haftada
Ayda
Yılda
6
24
288 adet
Ortalama Bir Yaşam Süresinde
14.400 adet poşet tasarruf ederiz.
5 kişiden 1’i bu şekilde hareket etse
201.600.000.000 adet tasarruf sağlamış olur.
Genel Değerlendirme
• Plastik alışveriş poşeti miktarının belirlenmesi için envanter çalışması yapılmalıdır.
• Tüketici alışkanlıklarının öğrenilmesi için anket çalışması yapılmalıdır.
• Poşet standardı getirilmesine yönelik yönetmelik çıkarılmalıdır.
• Tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve alışkanlık kazandırılması için reklam ve kampanyalar düzenlenmesi
gerekmektedir.
•Tekrar kullanılabilen poşet , fileler alternatif olarak geliştirilmelidir.
•Orijinal tasarımlı tekrar kullanılabilen poşet tasarımları yapılması gerekmektedir.
Cenap Şehabettin Sok. No: 94 Koşuyolu – İstanbul
Tel. : 216.428 7890 Faks: 216.428 7895
E-posta : [email protected]
Ücretsiz Danışma Hattı : 0800 261 6410

Benzer belgeler