102 S Alpha A1

Transkript

102 S Alpha A1
KAZICI
HMK 102S ALPHA A1 YÜKLEY‹C‹
MOTOR
YÜRÜYÜfi HIZLARI
Marka, Model
: PERKINS
Tip
: 1104D-44TA
Silindir Adedi
: 4 adet sıra
Çap x Strok
: 105 x 127 mm
Hacim
: 4400 cm3
: 74.5 kW, 100 HP (2200 rpm)
Maksimum Güç
Maksimum Tork
: 410 Nm (1400 rpm)
Az bakım gerektiren son derece düflük yakıt sarf iyatlı,
yüksek güç ve tork çıkıfllı, su so€utmalı; düflük emisyonlu
çevre dostu turbo dizel motor.
Avrupa Birli€i Faz III-A ve US EPA Tier 3 emisyon kontrol
yönetmeliklerine uyumludur.
2200 d/d motor devrinde
1. vites
2. vites
3. vites
4. vites
5. vites
6. vites
fiANZIMAN
•A€ır hizmet tipi Autoshift Turner fianzıman
•6 ileri 3 geri vites
•Elektrik kumandalı 2 veya 4 tekerden çekifl
•2.38:1 bayılma oranlı tork konverter
güvenli€i nedeniyle viteste marfla basılmasını
• Çalıflma
önleyen emniyet tertibatı
•fianzıman ya€ so€utucusu
: 6.1
: 9.8
: 13
: 20.8
: 26.3
: 40
km/saat
km/saat
km/saat
km/saat
km/saat
km/saat
D‹REKS‹YON
Elektrik kumandalı 3 farklı direksiyon konumu
A Yolda sürüfl için 2 tekerlekten direksiyon
B Dar dönüfl için 4 tekerlekten direksiyon
Duvar veya di€er engellerin yanındaki kazılarda
C
kullanılacak “Yengeç” yürüyüflü
AKSLAR
•A€ır hizmet tipi CARRARO akslar
•Ön aksta toplam 16 derece salınım
•Planet tipi dıflarıdan redüksiyon
•Tork orantılı ön ve arka akslar
•Arka aksta diferansiyel kilidi özelli€i
KAB‹N & KAPUT
•Genifl iç hacim ve görüfl açısı
•Ergonomik & Estetik iç tasarım
•Yüksek kapasiteli kalorifer sistemi
•15 adet havalandırma çıkıflı
•FOPS-ROPS kabin
•Mekanik süspansiyonlu koltuk
•Ön ve yan konsollarda 3” LCD bilgi ekranı
Ön yükleyici levyesi üzerinden ileri geri hareket
•TIPSHIFT
kontrolü
•Havuz tipi paspas ve temizlenebilir cepler
•Saklama gözleri
•Katlanabilir tip yan basamaklar
LAST‹KLER
Ön / Arka
: 16.9 / 28 12 Kat
H‹DROL‹K S‹STEM
Basit, güvenilir ve yüksek verimli, tandem tipi diflli pompalı, açık
merkezli hidrolik sistem
Ana Pompa Debi
Basınç
Yardımcı Pompa
Basınç
: 90 lt/dak (2200 rpm)
: 227 bar
: 57 lt/dak (2200 rpm)
: 190 bar
DOLUM KAPAS‹TELER‹
Motor Ya€ı
Motor So€utma Sistemi
Yakıt Tankı
Hidrolik Ya€ Tankı
fianzıman Ya€ı
Ön Aks Diferansiyel
Ön Aks Baflları
Arka Aks Diferansiyel
:8
: 18.5
: 140
: 70
: 16
: 14
: 2 x 1.7
: 16
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
lt
A⁄IRLIK
Standart makina çalıflma a€ırlı€ı
: 9.450 kg
* Çalıflma a€ırlı€ına ISO 6016 standardına uygun olarak tam
dolu yakıt deposu, hidrolik sistem ve servis sıvıları ile 75 kg
operatör ve standart donanım makine a€ırlı€ı dahildir.
‹ste€e ba€lı ekipman a€ırlıkları dahil de€ildir.
www.hidromek.com.tr
2440
3087
2236
45
°
996
1458
a
6301
7452
2292
5703
1463
7092
160
°
43
20°
b
1187
2603
3260
3470
480
3802
6552
5675
4679
187°
250
355
510
2075
2985
3600
8244
4488
5703
6854
1395
2280
6090
YÜKLEY‹C‹ PERFORMANSI
Teleskopik
Arm (Açık)
KAZICI PERFORMANSI
Teleskopik
Arm (Kapalı)
Açılır tip kepçe kapasitesi (m3)
1.1
Arka kepçe kapasitesi (m3)
0.17
0.17
Kepçe koparma kuvveti (kgf)
7209
Kepçe koparma kuvveti (kgf)
6364
6364
Kol koparma kuvveti (kgf)
6515
Arm koparma kuvveti (kg)
2026
2867
Azami yüksekli€e kaldırma kapasitesi (kg)
3170
(TR) A€ustos 2016
DONANIM VE ATAfiMANLAR
Standart Donanım
Hidrolik kırıcı tesisatı+Teleskopik arm
Opsiyonel Donanım
Kompresör
Powerslide
Opsiyonel Ataflmanlar
Forklift Çatallı
Açılır Kepçe
Greyder Bıça€ı
Tomruk
Ataflmanı
Özel Kepçeler
Trapez Kanal
Kovası
Riper
Döner Kazıcı
Kepçe
Ahtapot Kepçe
De€iflik Ebatlarda
Kepçeler
Hidrolik Kırıcı
Hidrolik Burgu
Çabuk Sök - Tak
MERKEZ - FABR‹KA
Ayafl yolu 25. km 1. Organize Sanayi Bölgesi Osmanlı Caddesi No: 1
06935 Sincan / ANKARA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 12 39 - 267 12 18
ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
‹STANBUL ANADOLU BÖLGE YÖN.
‹STANBUL AVRUPA BÖLGE YÖN.
‹ZM‹R BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
KAYSER‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
SAMSUN BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TARSUS BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
TRABZON BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Tel: 0312 267 12 60 (pbx)
Tel: 0242 221 54 94 (pbx)
Tel: 0224 483 33 64
Tel: 0258 274 74 28 (pbx)
Tel: 0412 238 25 25
Tel: 0424 281 32 32 (pbx)
Tel: 0216 427 81 81 (pbx)
Tel: 0212 465 66 88 (pbx)
Tel: 0232 382 80 00 (3 hat)
Tel: 0352 332 12 31 (pbx)
Tel: 0362 266 58 23 (pbx)
Tel: 0324 651 48 20 (3 hat)
Tel: 0462 717 60 10 (pbx)
Faks: 0312 267 12 39
Faks: 0242 221 54 96
Faks: 0224 453 54 06
Faks: 0258 274 74 38
Faks: 0412 238 25 28
Faks: 0424 281 20 90
Faks: 0216 427 83 83
Faks: 0212 465 66 67
Faks: 0232 382 27 36
Faks: 0352 331 03 69
Faks: 0362 266 58 26
Faks: 0324 651 48 19
Faks: 0462 717 65 56
Not:
H‹DROMEK bu broflürdeki modelin
özelliklerini önceden haber vermeksizin
de€ifltirme hakkını saklı tutar

Benzer belgeler

HMK 102B - Hidromek

HMK 102B - Hidromek ANKARA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹ ANTALYA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹ BURSA BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹ DEN‹ZL‹ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹ D‹YARBAKIR BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹ ELAZI⁄ BÖLGE YÖNET‹C‹L‹⁄‹

Detaylı

HMK 102S - Hidromek

HMK 102S - Hidromek : 1104D-44TA Dizel Motor Tip Silindir Adedi : 4 adet sıra : 105 x 127 mm Çap x Strok : 4400 cm3 Hacim Maksimum Güç : 74.5 kW, 100 HP (2200 rpm) Maksimum Tork : 400 Nm (1400 rpm) Az bakım gere...

Detaylı

HMK 490LC HD

HMK 490LC HD : 2 x 170 x 115 x 1.650 mm Arm : 1 x 190 x 130 x 1.870 mm Kepçe : 1 x 170 x 115 x 1.335 mm

Detaylı

300 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy

300 LC LR Gen Serisi - Türkçe Föy : Hidrolik, disk tipi, otomatik uyarılı Zemin Basıncı (800mm Papuç ile) 300 LCLR : 0.50 kgf/cm2

Detaylı

HMK 300 LC

HMK 300 LC : 370 lt Yürüyüfl Redüktörü : 2x9.5 lt

Detaylı

370 LC HD Gen Serisi - Türkçe Föy

370 LC HD Gen Serisi - Türkçe Föy * Çalıflma a€ırlı€ına ISO 6016 standardına uygun olarak tam dolu yakıt deposu, hidrolik sistem ve servis sıvıları ile 75 kg operatör ve standart donanım makine a€ırlı€ı dahildir. ‹ste€e ba€lı ekipm...

Detaylı