MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Transkript

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAALİYET RAPORU
(1 Ekim 2008‐30 Eylül 2009)
1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLERİ
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bilgi ve teknoloji üretip uygulamaya aktaracak
nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece, Türkiye ekonomisinde önemli
payı olan ve bunu büyütmeyi hedef alan Ankara sanayisinin gelişmesi için gerekli AR-GE
(araştırma-geliştirme)
ve
ÜR-GE
(üretim-geliştirme)
konusunda
destek
sağlayacak
çalışmalara öncelik vermektedir. Bu bağlamda öncelikli AR-GE konularımız, enerji ve
biyomedikal alanından seçilmektedir. Fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma
öncelikleri bu doğrultuda belirlenerek, gereksinim duyulan modern altyapı ve nitelikli
akademisyen kadrosu oluşturulmuştur. Fakültemizde 13 Profesör, 3 Doçent, 15 Yardımcı
Doçent, 15 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman, 24 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 71 tam
zamanlı öğretim elemanımız bulunmaktadır.
1996-1997 öğretim yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile öğretime başlayan
Fakültemiz, 1997-1998 öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü ve 1998-1999
öğretim yılında Endüstri Mühendisliği Bölümünü öğretime açmıştır. Büyüme ve gelişmesini
rasyonel ilkeler çerçevesinde yürütmekte olan Fakültemizin Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü de 2000-2001 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Makine Mühendisliği Bölümü
ise 2003-2004 öğretim yılında öğretime başlamıştır.
2008-2009 Akademik yılında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 58, Biyomedikal
Mühendisliği Bölümünden 64, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 53, Endüstri
Mühendisliği Bölümünden 44, Makine Mühendisliği Bölümünden 41 olmak üzere
fakültemizden toplam 260 öğrenci mezun olmuştur. Mezunlarımız, Türkiye genelinde kamu
ve özel kurumlarda çalışmakta olup, bir kısmı ise kendi işlerini kurmaktadır.
Mühendislik Fakültesi laboratuvarları kimya, fizik, bilgisayar, elektrik-elektronik, analog ve
dijital elektronik, sayısal mantık devreleri, mikroişlemci, haberleşme, mikrodalga ve anten,
sayısal işaret işleme, biyomedikal, elektromekanik, bilgi teknolojileri, yazılım mühendisliği,
proje destek, araştırma, robotik ve kontrol, iş etüdü ve işbilim, üretim sistemleri dallarında
modern donanım ve deney düzenekleri ile donatılmıştır. Diğer yandan, Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı eğitim-öğretim ve araştırma için gerekli teknik desteği sağlamaktadır. Kampusta
2
bulunan bütün bilgisayarlar Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi yerel ağına bağlı olup,
her kullanıcının bu ağın internet bağlantısı üzerinden uluslararası bilgi kaynaklarına erişimi
olanaklıdır. Laboratuvarlarımızın bilgisayar altyapısı, öğrencilerin eğitim, uygulama amaçlı
ve amatör gereksinimlerine cevap verecek yazılım ve donanıma sahiptir.
Mühendislik Fakültesine bağlı bölümlerin öğretim programları, uluslararası akreditasyon
kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmıştır. Her öğretim programında
temel bilimler, genel mühendislik ve mesleğe özgü dersler yanında, sosyal bilimler ve güzel
sanatlar ile ilgili dersler yer almaktadır. Teorik işlenen mühendislik dersleri, uygulamalar ve
deneylerle desteklenmekte olup, öğrenciler 4. ve 6. yarıyıl sonunda toplam en az 40 iş günü
iki yaz stajı yaparak gerçek sistemlerde çalışarak deneyim kazanmaktadırlar. Son sınıf
öğrencilerine önceki üç yıl boyunca programları uyarınca aldıkları dersler ve yaptıkları
uygulamalar ile kazandıkları bilgi birikimini sentezleme imkanı bulabilecekleri iki yarıyıl
süreli bitirme projeleri yaptırılmaktadır.
Bitirme projeleri genellikle uygulamalı çalışmalar olup, ilgili konuda uzmanlaşmış öğretim
elemanlarının danışmanlığında yürütülmektedir. Bitirme projelerinde; Üniversite-Sanayi
işbirliği bağlamında, yenilikçilik (inovasyon) yaklaşımı ile seçilen konuların çalışılmasına
önem verilmektedir.
3
2. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ GENEL BİLGİLERİ
2.1.
Öğrencilerin Şehirlere Göre Dağılımı
KASTAMONU
0,51%
KOCAELİ
1,02%
KİLİS
0,51%
KARABÜK
0,51%
ŞANLIURFA
0,51%
KAHRAMANMARAŞ
0,51%
İZMİR
3,57%
İÇEL
0,51%
MANİSA
MUĞLA
0,51%
0,51%
KONYA
SAKARYA
1,02%
0,51%
SAMSUN
1,02%
İZMİT
0,51%
TOKAT
0,51%
ADANA
AMASYA
TRABZON
0,51%
ANKARA
YALOVA
0,51%
UŞAK
0,51%
AMASYA
0,51%
ADANA
3,06%
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BART IN
BAYBURT
BURSA
İSTANBUL
0,51%
ÇANAKKALE
ÇORUM
GAZİANTEP
0,51%
HATAY
1,02%
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
HATAY
ESKİŞEHİR
0,51%
ÇORUM
1,02%
İÇEL
İST ANBUL
İZMİR
ÇANAKKALE
0,51%
BURSA
2,55%
BARTIN
0,51%
İZMİT
KAHRAMANMARAŞ
KARABÜK
BAYBURT
0,51%
KAST AMONU
KİLİS
AYDIN
0,51%
ARTVİN
0,51%
KOCAELİ
KONYA
ANTALYA
1,02%
MANİSA
MUĞLA
SAKARYA
SAMSUN
ŞANLIURFA
TOKAT
TRABZON
ANKARA
72,96%
UŞAK
YALOVA
Şekil 1. 2008-2009 Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrencilerin şehirlere göre dağılımı
4
2.2.
Öğrencilerin Coğrafi Dağılımı
Şekil 2. 2008-2009 Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrencilerin şehirlere göre dağılımının coğrafi gösterimi
5
2.3.
Öğrencilerin Geldikleri Okul Türüne Göre Dağılımı
30
25
20
24
1919
20
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
15
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
15
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
11
10
7
7
6
5
8
6
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
7
4
1 1
1
3
2
1
6
2
3 3
5
4
2
1
1 1
1
2
3
Yabancı Dille Öğretim
Yapan Özel Lise
Özel Lise
Özel Fen Lisesi
Lise (Y. Dil Ağırlıklı
Program Uygulayan
Liseler)
Lise (Resmi ve Gündüz
Öğretimi Yapan Liseler)
Askeri Lise
Anadolu Öğretmen
Lisesi
Anadolu Lisesi (Yabancı
Dille Öğretim Yapan
Resmi Liseler)
0
Şekil 3. 2008-2009 Akademik yılı yeni kayıt yaptıran öğrencilerin okul türüne göre dağılımı
6
3. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS PROGRAMLARINDA YER ALAN DERSLERİN TOPLAM KREDİ SAATLERİNİN
ÖĞRETİM ELEMANLARI BAZINDA DAĞILIMI
3.1.
Derslerin Kredi Saat Bazında Dağılımları: 2008-2009 Akademik yılında fakültemizin tüm bölümlerinde açılan derslerin toplam
kredi saatlerinin, öğretim elemanlarının statüsüne göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1. Derslerin Kredi Saat Bazında Öğretim Üyeleri ve Elemanları Tarafından Verilişlerine Göre Dağılımları
Öğretim Üyelerinin Payı
Toplam
Mühendislik Fakültesi
Kredi
Saati
Tam Zamanlı
Kredi
Saati
2
%
2/A
D.S.Ü.
Kredi
Saati
3
%
3/A
Öğretimde T.Z. ve D.S.Ü'lerinin
Payı
Diğer Öğretim Elemanlarının Payı
Toplam
Kredi
Saati
B
Tam Zamanlı
%
C
Kredi
Saati
4
D.S.Ü
Toplam
%
Kredi Saati
%
4/A
5
5/A
Kredi
Saati
D
T.Z.
%
E
(A)
Fakülte Toplamı
1105
Kredi
Saati
2+4
D.S.Ü.
%
F/A
(F)
581
0,53
181
0,16
762
0,69
7
309
0,28
34
0,03
343
0,31
890
Kredi
Saati
3+5
%
G/A
(G)
0,81
215
0,19
3.2.
Derslerin Kredi Saat Bazında Öğretim Elemanlarının Statüsüne Göre Dağılım Grafiği
Şekil 4. 2008-2009 Akademik Yılında Açılan Derslerin Kredi Saati Bazında Dağılımı
8
4. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLİMSEL FAALİYETLERİ
4.1.
Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılara Katılım: 2008-2009 Akademik yılında
fakültemiz öğretim elemanları, 33 yurtiçi ve 20 yurtdışı olmak üzere toplam
53 bilimsel toplantıya katılmak üzere üniversitemiz tarafından görevlendirilmiştir.
Görevlendirmelerin bölümlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2. Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Toplantılara Katılmak Üzere Görevlendirilen
Öğretim Elemanlarının Bölümlere Göre Dağılımı
Bölüm
Yurt içi
Yurt dışı
Bilgisayar Mühendisliği
3
3
Biyomedikal Mühendisliği
10
2
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
6
2
Endüstri Mühendisliği
8
4
Makine Mühendisliği
6
9
TOPLAM
33
20
4.2.
Ulusal ve Uluslararası Toplantılara Katılım: 2008-2009 Akademik yılında
fakültemiz öğretim elemanları toplam 67 bilimsel toplantıya katılmıştır. Öğretim
elemanlarımızın katıldıkları ulusal ve uluslararası toplantıların dağılımı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 3. Öğretim Elemanlarının Katıldıkları Ulusal ve Uluslararası Toplantı Sayısı
Ulusal Toplantı
Sayısı
Uluslararası Toplantı
Sayısı
Toplam
30
37
67
9
4.3.
SCI / CPCI-S Indexlerinde Taranan Yayınlar: 2008-2009 Akademik yılında
fakültemiz öğretim elemanlarının toplam 38 yayını, SCI / CPCI-S indexlerinde
taranan dergilerde yaymlanmıştır. Yayınların bölümlere göre dağılımı aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 4. Öğretim Elemanlarının SCI/CPCI-S Indexlerinde Taranan Yayınlarının
Bölümlere Göre Dağılımı
Bölüm
SCI
İlk isim
CPCI-S
İlk isim
Bilgisayar Müh.
2
1
-
-
Toplam
CI Yayın
2
Biyomedikal
Müh.
ElektrikElektronik Müh.
Endüstri Müh.
10
5
1
1
11
6
3
2
1
1
4
3
10
8
5
5
15
13
Makine Müh.
6
2
-
-
6
2
Toplam
31
18
7
7
38
25
10
Toplam
İlk isim
1
4.4.
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanlarının SCI/CPCI-S Indexlerinde Taranan Yayınlarının Listesi: 2008-2009 Akademik
yılında fakültemiz öğretim elemanlarının SCI / CPCI-S indexlerinde taranan dergilerde yayımlanan yayınlarının bölümlere göre açık
listesi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 5. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün SCI/CPCI-S Indexlerinde Taranan Yayınları
Yazarlar
Başlık
Dergi Adı
*Tofik A. Mamedov, M.de Liano
DC Resistivity of Charged Boson-Fermion Mixture
with Gapped Resonant-Cooperpair Dispersion
Relation
Simultaneous determination of unknown
coefficients in a parabolic equation
Int. Journal of Modern
Physics B
Afet Golayoglu Fatullayev,
**Nizami Gasilov, Ismihan
Yusubov
*CI kapsamında makale, ilk isim ** CI kapsamında makale, ilk isim değil
11
Applicable Analysis
Cilt, Sayı,
Sayfa,Yıl
22/25, 4386-4397,
2008
87/11,1167-1177,
2008
Tarandığı İndeks
SCI-Exp.
SCI-Exp.
Tablo 6. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün SCI/CPCI-S Indexlerinde Taranan Yayınları
Yazarlar
Başlık
Dergi Adı
*Hüseyin Akçay
Dirac equation with scalar and vector quadratic
potentials and Coulomb-like tensor potential
Comement on Approximate Analytical Solutions of
the Dirac Equation with Poschl-Teller Potential
Including Spin-Orbit Coupling
Exact Solutions of the Dirac Equation with
Harmonic Oscillator Potential Including a
Coulomb-Like Tensor Potential
Eye Tracking Method to Compare the University
Web Sites: A Case Study
Infection Free Titanium Alloys By Stabile Thiol
Based Nanocoating
A Novel Approach for Improvement of Interfacial
Binding of Ceramics for dental Materials Part I:
Chemical Treatment and Oxygen Plasma Etching
Feasibility of Probabilistic Neural Networks,
Kohonen SOM and Fuzzy Clustering for Source
Localization of Ventricular Focal Arrhythmias from
Intravenous Catheter Measurements
Combination of Computer Simulations and
Experimental Measurements as the Training
Dataset for Statistical Estimation of Epicardial
Activation Maps from Venous Catheter Recordings
Effects of Atmospheric Pressure Plasma Treatments
on Some Physical Properties of Wool Fibers
Physics Letters A
*Hüseyin Akçay
*Hüseyin Akçay, **Cevdet
Tezcan
*M. Oya Çınar
*Dilek Çökeliler, Hilal Göktaş,
Pınar Deniz Tosun, Selma Mutlu
*Dilek Çökeliler, Selim Erkut,
Ebru Akdoğan, Alex Shard, Nehir
Özden, Pervin İmirzalıoğlu
Ahmet Sertaç Sunay, Uğur
Cünedioğlu, **Bülent Yılmaz
Uğur Cünedioğlu, **Bülent
Yılmaz
Hatice Aylin Karahan, Esen
Özdoğan, Aslı Demir, **İsmail
Cengiz Koçum, Tülin Öktem,
Hakan Ayhan
Necla Yaman, Esen Özdoğan, **I. Improvement Surface Properties of Polypropylene
Cengiz Koçum, Hakan Ayhan,
and Polyester Fabrics by Glow Discharge Plasma
Tülin Öktem, Necdet Seventekin
System Under Atmospheric Condition
Fazıl Duman, **Aykut Erdamar,
Efficient sleep spindle detection algorithm with
Osman Eroğul, Ziya Telatar, Sinan decision tree
Yetkin
*CI kapsamında makale, ilk isim ** CI kapsamında makale, ilk isim değil
12
Journal of Physics A:
Mathematical and
Theoretical
International Journal of
Modern Physics
Human Centered Design
Cilt, Sayı,
Sayfa,Yıl
373/373, 616620,2009
42/1, 8001-8002,
2009
Tarandığı İndeks
20/6, 931-940,
2009
SCI-Exp.
5619/, 671-678,
2009
1/2, 40-45, 2009
CPCI-S
SCI-Exp.
SCI-Exp.
Journal of Nanoscience
and Nanotechnology
Journal of Applied
Polymer Science
SCI-Exp.
110/5, 2656-2664,
2008
SCI-Exp.
Expert Systems
26/1, 70-81, 2009
SCI-Exp.
IEEE Transactions on
Biomedical Engineering
56/3, 837-845,
2009
SCI-Exp.
Textile Research Journal
0/0, 1-6, 2009
SCI-Exp.
Tekstil ve Konfeksiyon
1/1, 45-51, 2009
SCI-Exp.
Expert Systems with
Applications
36/6, 9980-9985,
2009
SCI-Exp.
Tablo 7. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün SCI/CPCI-S Indexlerinde Taranan Yayınları
Yazarlar
Başlık
Dergi Adı
*Aysel Şafak, Barbaros Preveze
Analysis of Delay Factors for Voice over WIMAX
*Sıtkı Çağdaş İnam, L. J.
Townsend, V.A. McBride, Altan
Baykal, M. J. Coe, R. H. D. Corbet
*Sıtkı Çağdaş İnam, Şeyda
Şahiner, Altan Baykal
RXTE-PCA observations of XMMU J054134.7682550
Osman Hilmi Koçal, Emrah
Yürüklü, **İsmail Avcıbaş
Chaotic-Type Features for Speech Steganalysis
23rd International
Symposium on
Computer and
Information Sciences
Monthly Notices of the
Royal Astronomical
Society
Monthly Notices of the
Royal Astronomical
Society
IEEE Transactions on
Information Forensics
and Security
Recent torque reversal of 4U 1907+09
*CI kapsamında makale, ilk isim ** CI kapsamında makale, ilk isim değil
13
Cilt, Sayı,
Sayfa,Yıl
1/, 382-387, 2008
Tarandığı İndeks
CPCI-S
395/, 1662-1668,
2009
SCI-Exp.
395/, 1015-1020,
2009
SCI-Exp.
/3, 651-661, 2008
SCI-Exp.
Tablo 8. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün SCI/SSCI/CPCI-S Indexlerinde Taranan Yayınları
Yazarlar
Başlık
Dergi Adı
*Berna Dengiz, Çiğdem Alabaş
Uslu, İhsan Sabuncuoğlu
*Burçin Çakır, **Berna Dengiz,
Fulya Altıparmak
A local Search Heuristic with Self-tunning parameter for
Permutation Flow-Shop Scheduling Problem
A Hybrid Simulated Annealing for A Multi-Objective
Stochastic Assembly Line Balancing Problem
IEEE
*Berna Dengiz, Çiğdem Alabaş
Uslu, Orhan Dengiz
Fulya Altıparmak, **Berna
Dengiz, Alice E. Smith
*Fatma Pakdil, Onur Özkök,
**Berna Dengiz, **İmdat Kara,
Nilay Selvi, Ayşe Kargı
Fulya Altıparmak, **Berna
Dengiz
*Ergün Eraslan, **Berna Dengiz
A Tabu Search algorithm for the training of neural
networks
A general neural network model estimating
telecommunications network reliability
A Systematic Approach to Reduce Human and SystemRelated Errors Causing Customer Dissatisfaction in a
Production Environment
A cross antrophy approach to design of reliable networks
*Berna Dengiz, Çiğdem Alabaş
Uslu, Orhan Dengiz
*Ergün Eraslan
*Ergün Eraslan, Metin
Dağdeviren
*Ergün Eraslan
*Ergün Eraslan, Yavuz Selim
Özdemir
*Mustapha Azreg- Ainou
*Mustapha Azreg-Ainou
*Nuray Çelebi, Nuray Yıldız,
Ayhan S. Demir, Ayla Çalımlı
*CI kapsamında makale, ilk isim
The efficiency of variance reduction in manufacturing
and service systems: the comparison of the control
variates and stratified sampling
Optimization of Manufacturing Systems Using Neural
Network Metamodel with a New Training Approach
Usability Evaluation of Mp3/CD Players: A MultiCriteria Decision Making Approach
Comparison of the Multi-Criteria Decision Making
Methods for Machine Selection Problem
The Estimation of Product Standard Time by Artificial
Neural Networks in the Molding Industry
Modeling Human Computer Interaction by Using Petri
Nets Method
Comment on the Newtonian Force Experienced by a
Point Mass Near a Finite Cylindrical Source
A Developed New Algorithm for Evaluating Adomian
Polynomials
Optimization of benzoin synthesis in supercritical carbon
dioxide by response surface methodology (RSM)
** CI kapsamında makale, ilk isim değil
14
Cilt, Sayı,
Sayfa,Yıl
/, 62-67, 2009
Tarandığı
İndeks
CPCI-S
Proceedings of the 38th International
Conference on Computers and
Industrial Engineering
Journal of Operation Research
Society
IEEE transactions on reliability
1/3, 1815-1822,
2008
CPCI-S
60/2, 282-291,
2009
58/1, 2-9, 2009
SCI-Exp.
SCI-Exp.
Total Quality Management and
Business Excellence
20/1, 129-137,
2009
SSCIExp.
EJOR
199/2, 542-552,
2009
/, -, 2009
SCI-Exp.
Mathematical problems in
engineering
SCI-Exp.
Journal of Operation Research
Society
Human Centered Design
60/9, 1191-1197,
2009
5619/, 55-64, 2009
SCI-Exp.
CPCI-S
Proceeding of the 38th International
Conference on Computers and
Industrial Engineering
Mathematical Problems in
Engineering
Proceeding of the 38th International
Conference on Computers and
Industrial Engineering
1/, 642-647, 2008
CPCI-S
2009/2, 1-12, 2009
SCI-Exp.
3/, 2257-2260,
2008
CPCI-S
Classical and Quantum Gravity
26/, -, 2009
SCI-Exp.
CMES: Computer Modeling in
Engineering & Sciences
J. of supercritical fluids
42/1, 1-18, 2009
SCI-Exp.
47/, 227-232, 2008
SCI-Exp.
Tablo 9. Makine Mühendisliği Bölümü’nün SCI/CPCI-S Indexlerinde Taranan Yayınları
Yazarlar
Başlık
Dergi Adı
*Faruk Elaldı, **Levent Çolak
Buckling and Post-Buckling Behavior of
Compression Loaded Composite Panels with Hat
Stiffeners
Altuğ Arda, Ramazan Sever,
Approximate analytical solutions of the Klein**Cevdet Tezcan
Gordon equation for the Hulten potential with the
position-dependent mass
*Cevdet Tezcan, Ramazan Sever
A General Approach for the Exact Solution of the
Schrodinger Equation
Ramazan Sever, **Cevdet Tezcan The Exact Solution of the Schrodinger equation for
the modified Kratzer’s molecular potential with
position-dependent mass
Altuğ Arda, Ramazan Sever,
Approximate analytical solutions of the pseudospin
**Cevdet Tezcan
symmetric Dirac equation for exponential-type
potentials
Burak Bayram, Kenan Araz, Sina
Comparison of Fixation Stability of Resorbable
Uckan, **Cenk Balçık
Versus Titanium Plate and Screws in Mandibular
Angle Fractures
*CI kapsamında makale, ilk isim ** CI kapsamında makale, ilk isim değil
Tarandığı İndeks
J. of Reinforced Plastics
and Composites
Cilt, Sayı,
Sayfa,Yıl
28/20, 2501-2509,
2009
Physica scripta
79/1,-, 2009
SCI-Exp.
International Journal of
Theoretical Physics
International Journal of
Modern Physics ENuclear Physics
Annalen Der Physik
48/2, 337-350,2009
SCI-Exp.
17/, 1327-1334,
2008
SCI-Exp.
18/, 736-746, 2009
SCI-Exp.
Journal of Oral and
Maxillofacial Surgery
67/8, 1644-1648,
2009
SCI-Exp.
SCI-Exp.
Fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve
Makine Mühendisliği Bölümlerinin 2008-2009 Akademik Yılı Faaliyet Raporları, bölümlere göre detaylı bir şekilde hazırlanmış ve
ekte verilmiştir.
15
5. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN BİLİMSEL VE SOSYAL
ETKİNLİKLER
5.1. Üniversitemize Hoş Geldiniz Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı
Mühendislik Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için “Üniversitemize Hoş Geldiniz” başlıklı
tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, 6 Ekim 2008 tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı
Konferans Salonunda yapılmıştır.
5.2. Mühendislik Fakültesi Tanıtımı (Kanal B)
Fakültemiz dekanımız Prof. Dr. Berna Dengiz, Arş. Gör. Onur Koçak ile
öğrencilerimizden Ali Rıza Babaoğlan, Gözde Demir, Damla Kurugöl ve
Ahmet Yılmaz’ın katılımıyla 12 Haziran 2009 tarihinde Kanal B’de
yayınlanan "Doğru Seçim" programında tanıtılmıştır.
16
5.3. Ankara 9. Ankara Endüstri Mühendisliği Platformu (EM’09)
Fakültemiz Endüstri Mühendisliği Bölümü ve meslek ağırlıklı öğrenci topluluklarımızdan
Verimlilik Topluluğu’nun ev sahipliğinde,
Ankara EM’09 (9. Ankara Endüstri
Mühendisliği Platformu) “Ekonomik Gelişmede Stratejik Planlamanın Rolü” konulu
toplantı, 28 Şubat-01 Mart 2009 tarihlerinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonunda
yapılmıştır.
5.3.1. Toplantının Tanıtım Afişi
17
5.3.2. Toplantının İki Günlük Programı
1.GÜN
Saat
10:00-10:45
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ankara EM’09 9. Ankara Endüstri Mühendisliği Platformu
“Ekonomik Gelişmede Stratejik Planlamanın Rolü”
28 ŞUBAT 2009-01 MART 2009
( 28 Şubat 2009- Cumartesi )
Konu Başlığı
Açılış Konuşmaları ve
Konser
Konuşmacılar
Prof. Dr. Berna DENGİZ
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Başkent Üniversitesi Rektörü
Piyano Resitali
(Piyanist:Sibel Sarıcan-B.Ü.Devlet Konservatuvarı)
10:45-11:00
Çay Arası
11:00-11:40
"STRATEJİK DÜŞÜNME"
11:40-12:00
Ara
“STRATEJİK
PLANLAMANIN ÖNEMİ:
KRİZ DÖNEMLERİNDE
STRATEJİK YÖNETİM”
Video Gösterimi ve Dans
Gösterisi
12:00-12:40
12:40-13:00
13:00- 14:00
14:00-14:40
14:40-15:00
Prof. Dr. Abdülkadir VAROĞLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
R. Murat Yılmaz
SABANCI Holding Kurumsal Yönetim Platformları
Direktörü
Ankara EM'09 Organizasyon Komitesi Başkent Üniversitesi Dans Topluluğu
Yemek Arası
“STRATEJİK PLANLAMA
Rıdvan BOZKURT
VE STRATEJİK
Stratejik Planlama Danışmanı
YÖNETİM”
Çay Arası
Prof. Dr. Osman COŞKUNOĞLU
(Panel Yöneticisi)
Endüstri Mühendisi ve Milletvekili
PANEL:
"TÜRKİYE'NİN
EKONOMİK
15:00-17:00
GELİŞİMİNDE ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİNİN
ÖNEMİ”
Prof. Dr. Nesim ERKİP
Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi
Mustafa AKMAZ
Hazine Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire
Başkanı
Necip ÖZBEY
Antalya Teknokent Kurucu Genel Müdürü
18
2.GÜN
( 01 Mart 2009-Pazar )
Saat
Konu Başlığı
10:00-10:40
“FİRMA BOYUTUNDA
STRATEJİK PLANLAMA
ÖRNEKLERİ”
10:40-11:00
Çay Arası
11:00-11:50
11:50-12:00
12:00-12:30
Konuşmacılar
Meryem FIKIRKOCA
SmartAge Yönetim Teknolojileri ve Danışmanlık
Şirketi Genel Müdürü
Anıl YILMAZ
“ÜLKE KALKINMASINDA
Devlet Planlama Teşkilatı Stratejik Planlama Daire
STRATEJİK PLANLAMA “
Başkanı
Ara
“SOSYAL SORUMLULUK Süleyman ÇETİN
ÖRNEKLERİ”
TEMA Vakfı Danışman Kurulu Üyesi
12:30-13:30
Yemek Arası
13:30-14:00
Video Gösterimi ve Dans
Gösterisi
Ankara EM'09 Organizasyon Komitesi Başkent Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu
14:00-14:50
"İMALAT
SEKTÖRÜNDEKİ BİR
FİRMADA STRATEJİK
PLANLAMA SÜRECİ "
Deniz KONRAPA
Şişecam Stratejik Planlama Koordinatörü
14:50-15:00
Çay Arası
15:00-15:50
“KRİZDEN NASIL
ÇIKILIR?”
Prof. Dr. Fatih ÖZATAY
TOBB İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
19
5.4. Ödül Alan Öğretim Elemanlarımız
L’Oreal Türkiye Genç Bilim Kadınlarına Destek" Ödülü / Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler
Türkiye Bilimler Akademisi’nin Bilimsel açıdan desteklediği ve seçtiği "L’Oreal Türkiye
Genç Bilim Kadınlarına Destek" 2009 yılı ödülünü Fakültemiz Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler almıştır. Dr. Çökeliler, "Polimerik
Biyomalzemelerin Enfeksiyon Riskinin Azaltılmasında Yeni Bir Yaklaşım:Nano-Bio-Mat: Yük
Boşalım Tekniği ile Tüp-İçi Nanokaplamalar" başlıklı çalışması ile, Malzeme Bilimleri
alanında bilimsel yenilik ve bilime yapacakları katkı ölçüt alınarak yapılan değerlendirme
sonucunda,"Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursu"nu kazanmıştır. Dünyada 10 yıldan bu
yana yürütülen "Bilim ve Kadınları" programının bir uzantısı olan L'Oréal Türkiye "Genç
Bilim Kadınlarına Destek Bursları" bilimin ve bilimsel düşüncenin yaygınlaşması ile Türk
kadınının bilimsel alandaki çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Dilek Çökeliler
Radikal Gazetesi/ 18 Mayıs 2009
20
5.5. Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Sergisi
11-12 Haziran 2009 tarihlerinde, Galeri Başkent’te Fakültemiz öğrencilerinin Bitirme
Projeleri Sergisi’nin ilki yapılmıştır.
Mühendislik Bölümlerinin dört yıllık lisans programlarının son yılında, gerekli önkoşul
derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitim-öğretim sürecinde edindikleri bilgiyi
gelişen yetenekleri ve hayal güçleriyle birleştirerek bir veya iki yarıyıl içinde bitirme projesi
hazırlarlar. Bu projeler bir öğretim üyesinin danışmanlığında, genellikle gerçek problemlerin
çözümüne veya bir ürün tasarımı ve üretilmesine yönelik çalışmalardan oluşur. Firmalarda
yürütülen projelerin bir de firma danışmanı bulunmaktadır. Mühendislik programlarının son
sınıf öğrencileri firma ve üniversite danışmanlarının katkılarıyla öğrenci veya öğrenci grupları
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin ekonomimiz için çok önemli olduğuna inanan
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bitirme Projeleri kapsamında yapılan
çalışmalarla hem Üniversite-Sanayi işbirliği açısından önemli bir ortam oluşturmakta hem de
öğrencilerini teknolojiyi transfer eden değil üreten mühendisler olarak yetiştirmeye özen
göstermektedir. Bu bağlamda yapılan orijinal çalışmalar uluslararası kongrelere götürülmekte
ve öğrenciler tarafından sunulmaktadır. Ulusal ve uluslar arası birçok toplantıdan birincilik ve
ikincilik dereceleriyle dönen öğrencilerimiz bu ivme ile daha güzel işler başarmakta ve
kendilerine güvenen mühendisler olarak hayata atılmaktadırlar.
Öğrencilerimizin bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak hazırladıkları bu
projelerin bir kısmı yenilik içermekte olup bir kısmı gerçek problemlerin çözümüne yönelik
çalışmalardır. Bu yıl hazırlanan projeler arasında özellikle Biyomedikal Mühendisliği
alanında (tıp ve mühendislik ortak alanı) yenilik içeren birçok çalışma yer almaktadır.
Başkent Üniversitesi, öğrencilerinin ülke ekonomisine kazandırabileceklerini sanayinin ve
kamuoyunun bilgisine sunmak üzere bu yıl “Mühendislik Fakültesi Öğrencileri Bitirme
Projesi Sergisi”ni düzenlemiştir. Sergide Biyomedikal, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar,
Endüstri ve Makine Mühendisliği alanında yapılan yenilik içeren mühendis adaylarımızın
çalışmaları sergilenmiştir. Proje sahibi öğrenciler ve öğretim elemanları sergi sırasında
projelerle ilgili bilgi vermişlerdir.
21
5.6. Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Sergisinin Açılışından Görüntüler
22
23
5.7. Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Sergisi ile İlgili Basında Çıkan Haberler
Sergimize, iki büyük gazetenin 13 Haziran 2009 tarihli baskısında geniş yer verilmiştir.
Hürriyet Gazetesi/ 13 Haziran 2009
24
Milliyet Gazetesi/ 13 Haziran 2009
25
5.8. Ödül Kazanan Öğrenci Çalışmaları
Poster Ödülü (Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğrencileri)
Fakültemiz Biyomedikal Mühendisliği Bölümünün aşağıda isimleri verilen öğrencilerinin
hazırlamış oldukları “Donation Blood and Organs” başlıklı poster, 01 Eylül-21 Eylül 2009
tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen “Human Centred Approaches in Biomedical
Engineering Wilhelmshaven (FH-OOW-2009)” Yaz Okulunda, yaklaşık 84 kişinin katıldığı
poster yarışmasında en iyi poster ödülünü almıştır.
En İyi Poster Ödülü Alan Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğrencilerimiz
Nurçin UĞUR
Orhan Erdem HABERAL
Bilal BECEREN
Furkan DEMİRSOY
26
5.9. Erasmus Faaliyetleri
5.9.1. Fachhochschule University of Applied Sciences / Almanya
“Biyomedikal Mühendisliğinde İnsan Merkezli Yaklaşımlar” Konulu Yaz Okulu
“Avrupa Birliği SOCRATES/ERASMUS Hayat Boyu Eğitim Programı”
çerçevesinde,
Almanya’da “Fachhochschule University of Applied Sciences/ Oldenburg/ Ostfriesland
Wilhelmshaven” tarafından 31 Ağustos-18 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen,
“Biyomedikal Mühendisliğinde İnsan Merkezli Yaklaşımlar” konulu yaz okulunda, Fakültemiz
Biyomedikal
Mühendisliği
Bölümü
öğretim
elemanlarımızdan
Doç.
Dr.
Mustafa
KOCAKULAK 04 Eylül-18 Eylül 2009 tarihleri arasında, Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇÖKELİLER,
Yrd. Doç. Dr. İ. Cengiz KOÇUM ve Öğr. Gör. Mehmet YÜKSEKKAYA 10 Eylül-19 Eylül
2009 tarihleri arasında ders vermişlerdir. Yaz okulunun masrafları, “Avrupa Birliği
SOCRATES/ERASMUS Hayat Boyu Eğitim Programı” tarafından karşılanmıştır.
Doç. Dr. Mustafa
Kocakulak
Yrd. Doç. Dr.
İ. Cengiz Koçum
Yrd. Doç. Dr. Dilek
Çökeliler
Öğr. Gör. Mehmet
Yüksekkaya
Aynı yaz okuluna, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Nurçin UĞUR, Orhan
Erdem HABERAL, Bilal BECEREN, Furkan DEMİRSOY, Halil Yasin PARLAK, Merve
Begüm TERZİ ve Nihat Serkan KARAYALÇIN, 01 Eylül-19 Eylül 2009 tarihleri arasında
katılmışlardır.
27
5.9.2. Slovensko Matej Bel Üniversitesi / SLOVAKYA
“Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Hayatboyu Öğrenme Programı-LLP 2008/2009
Öğretim Elemanı Değişimi Programı” kapsamında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim
elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu, 10-16 Kasım 2008 tarihleri arasında
SLOVAKYA’nın “Slovensko Matej Bel Üniversitesi”nde 1 hafta (10 saat) ders vermiştir.
Masraflar, “Avrupa Birliği SOCRATES/ERASMUS Hayat Boyu Eğitim Programı” tarafından
karşılanmıştır.
Öğr. Gör. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu
28

Benzer belgeler