2500_onemli_kelime

Transkript

2500_onemli_kelime
1
Abandon
2
Ability
3
Able
4
Aboard
5
About
6
Above
7
Abroad
8
Absence
9
Absent
10
Absolute
11
Absurd
12
Accept
13
Accident
14
Accommodate
15
Accommodation
16
Accompany
17
According To
18
Account
19
Accurate
20
Accuse
21
Ache
22
Acquaint
23
Across
24
Act
25
Active
26
Actor
27
Actress
28
Actual
29
Add
30
Address
31
Administration
32
Admire
33
Admit
34
Adult
35
Advance
36
Advanced
37
Advantage
38
Adventure
39
Advertise
40
Advice
41
Advise
42
Aerial
43
Aeroplane
44
Affair
45
Affect
46
Afford
47
Afraid
48
After
49
Afternoon
50
Afterwards
51
Again
52
Against
53
Age
54
Aged
55
Agency
56
Agent
57
Aggressive
58
Ago
59
Agree
60
Agreement
61
Agriculture
62
Ahead
63
Aid
64
Aim
65
Air
66
Alarm
67
Algebra
68
Alike
69
Alive
70
All
71
All Right
72
Alliance
73
Alligator
74
Allow
75
Almost
76
Alone
77
Along
78
Aloud
79
Already
80
Also
81
Although
82
Altogether
83
Always
84
Amaze
85
Ambassador
86
Ambition
87
Ambush
88
Among
89
Amount
90
Amuse
91
And
92
Angry
93
Animal
94
Ankle
95
Anniversary
96
Announce
97
Annoy
ebandın
ebılıti
eybıl
ebord
ebaut
ebav
ebrod
ebsıns
ebsınt
ebsolut
ebzörd
eksept
eksidınt
ekomodeyt
ekomıdeyşın
ekampıni
ekording tu
ekaunt
ekürıt
ekküz
eyk
ekueynt
ekros
ekt
ektiv
ektır
ektrıs
ekçuıl
ed
edres
edminıstreyşın
edmayr
edmit
edalt
edvens
edvensd
edventıc
edvençur
edvırtayz
edvays
edvayz
eriyıl
eıropleyn
effeyır
efekt
eford
efreid
aftır
aftırnuun
aftırvördz
egein
egeinst
eyc
eycd
eycınsi
eycınt
egresiv
ego
egrii
egriimınt
egrikalçır
ehed
eyd
eym
eyr
alarm
alcebra
elaık
elaıv
ol
ol rayt
elayıns
aligeytır
elov
olmost
elon
elong
elaud
olredi
olso
oldo
oltugedır
olveys
emeyz
embesedır
embişın
embuş
emong
emaunt
emüuz
end
engri
enimıl
enkl
enivörsıri
enauns
enoy
TERK ETMEK
101
YETENEK
102
MUKTEDİR
103
(bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
104
1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
105
YUKARIDAKİ
106
YURT DIŞI
107
YOKLUK
108
1.YOK 2.EKSİK
109
MUTLAK, KESİN
110
SAÇMA
111
KABUL ETMEK
112
KAZA
113
YERLEŞTİRMEK
114
KONAKLAMA YERİ
115
EŞLİK ETMEK
116
GÖRE
117
HESAP
118
DOĞRU, HATASIZ
119
SUÇLAMAK
120
AĞRI
121
TANIMAK,BİLMEK
122
1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
123
1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
124
ETKİN, FAAL
125
ERKEK OYUNCU
126
KADIN OYUNCU
127
GERÇEK
128
TOPLAMAK,EKLEMEK
129
ADRES
130
İDARE
131
BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
132
1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
133
YETİŞKİN
134
1.İLERİ 2.AVANS
135
GELİŞMİŞ
136
AVANTAJ
137
MACERA
138
REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
139
TAVSİYE
140
TAVSİYE ETMEK
141
ANTEN
142
UÇAK
143
1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
144
ETKİLEMEK
145
SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
146
KORKMAK
147
SONRA
148
ÖĞLEDEN SONRA
149
(bir olaydan) SONRA
150
BİR DAHA;YİNE
151
KARŞI, ZIT
152
1.YAŞ 2.ÇAĞ
153
YAŞINDA
154
ACENTE
155
TEMSİLCİ, ARACI
156
SALDIRGAN, KAVGACI
157
ÖNCE
158
ANLAŞMAK
159
ANLAŞMA
160
TARIM
161
ÖNDE
162
YARDIM
163
1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
164
1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
165
ALARM
166
CEBİR
167
HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
168
YAŞAMAK,CANLI
169
1.HEP 2.TÜM 3.HER
170
1.TAMAM 2.EVET
171
BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
172
TİMSAH
173
İZİN VERMEK
174
HEMEN HEMEN
175
1.YALNIZ 2.TEK
176
1.BOYUNCA 2.İLERİ
177
SESLİ
178
AZ ÖNCE, ZATEN
179
HEM DE
180
1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
181
TÜMÜYLE, HEP BERABER
182
HER ZAMAN
183
ŞAŞIRTMAK
184
BÜYÜKELÇİ
185
HIRS
186
TUZAK
187
ARASINDA
188
MİKTAR
189
GÜLDÜRMEK
190
VE
191
KIZGIN
192
HAYVAN
193
AYAK BİLEĞİ
194
YILDÖNÜMÜ
195
BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
196
RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
197
ent
KARINCA
anti
KARŞI, ZIT, TERS
Anxiety
enzayıti ENDİŞE
Anxious
enkşıs ENDİŞELİ
Any
eni
HERHANGİ
Anybody
enibadi HERHANGİ BİRİ
Anyone
enivan HERHANGİ BİRİ
Anything
enyting HERHANGİ BİR ŞEY
Anyway
enivey HER NEYSE
Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
Apart
epart
AYRI
Apart From epart from
HARİÇ, DIŞINDA
Ape
eyp
MAYMUN
Apologize epolocayz
ÖZÜR DİLEMEK
Apparent
eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
Appeal
epiıl
1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
Appear
eppiır
GÖRÜNMEK
Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
Appetite
epıtayt İŞTAH
Apple
epıl
ELMA
Applicant
eplikınt BAŞVURAN
Application eplikeyşın
BAŞVURU
Apply
eplay
1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
Appoint
eppoint ATAMAK
Appointment eppointmınt
1.RANDEVU 2.ATAMA
Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
Approach eproç
1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
Approve
epruv
ONAYLAMAK
Approximate eproksimıt
YAKLAŞIK OLARAK
Apricot
eprikot KAYISI
April
eyprıl
NİSAN
Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
Architect
arkitekt MİMAR
Architecture arkitekçırMİMARİ
Area
eriya
ALAN, BÖLGE
Argue
argüu TARTIŞMAK
Argument argümınt TARTIŞMA
Arise
erayz
KALKMAK, YÜKSELMEK
Aristocrat eristokratARİSTOKRAT
Arm
arm
KOL, SİLAH
Armchair
armçeir KOLTUK
Armour
armır
ZIRH
Army
armi
ORDU
Around
eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
Arrange
ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
Arrest
erest
TUTUKLAMAK
Arrival
erayvıl VARIŞ
Arrive
erayv
VARMAK
Arrow
erov
OK
Art
art
SANAT
Article
artikl
1.MAKALE 2.EŞYA
Artificial
artifişıl YAPAY
Artist
artist
SANATÇI
As
ez
1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
Ash
eş
KÜL
Ashamed eşeymd UTANMIŞ
Aside
esayd BİR YANDA
Ask
esk
SORMAK, İSTEMEK
Asleep
esliip
UYKUDA
Ass
es
1.EŞEK 2.APTAL
Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
Assist
esist
YARDIM ETMEK
Assistant
esistınt YARDIMCI
Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
Assume
esuym VARSAYMAK
Astonish
estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
At
et
DE..DA eki
Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
Attach
eteç
BİRLEŞTİRMEK
Attack
etek
SALDIRMAK, ATAK
Attempt
etempt DENEMEK
Attend
etend
KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
Attention
etenşın DİKKAT
Attitude
etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
Attractive etrektiv ÇEKİCİ
August
ogust
AĞUSTOS
Aunt
aant
TEYZE, HALA
Autumn
otumn SONBAHAR
Available
eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
Avenue
evenyu CADDE
Average
evirıç
ORTALAMA
Avoid
evoid
KAÇINMAK
Awake
eveyk UYANIK
Aware
eveyr
BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
Away
evey
BURADAN, BURADA DEĞİL
Awful
oful
KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
Axe
eks
BALTA
Baby
beybi
BEBEK
Back
bek
1.ARKA 2.SIRT
Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
Background bekraund1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
Backward bekvörd GERİYE DOĞRU
Bad
bed
KÖTÜ
Badly
bedli
1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
Bag
beg
ÇANTA
Baggage
begıc
BAGAJ
Bake
beyk
PİŞİRMEK
Ant
Anti
98
Annual
99
Another
100
Answer
201
Bald
202
Ball
203
Ballerina
204
Ballet
205
Balloon
206
Ban
207
Banana
208
Band
209
Bank
210
Banker
211
Banknote
212
Bankrupt
213
Bar
214
Bare
215
Bargain
216
Barrel
217
Base
218
Basement
219
Basin
220
Basket
221
Bath
222
Bathe
223
Battle
224
Bay
225
Beach
226
Bean
227
Bear
228
Beard
229
Beast
230
Beat
231
Beautiful
232
Beauty
233
Because
234
Become
235
Bed
236
Bee
237
Beef
238
Beer
239
Beetle
240
Before
241
Beg
242
Begin
243
Behave
244
Behind
245
Being
246
Believe
247
Bell
248
Belong
249
Below
250
Belt
251
Bench
252
Bend
253
Beneath
254
Benefit
255
Berry
256
Beside
257
Besides
258
Best
259
Bet
260
Better
261
Between
262
Beyond
263
Bicycle
264
Big
265
Bike
266
Bill
267
Bin
268
Bind
269
Bird
270
Birth
271
Biscuit
272
Bishop
273
Bit
274
Bite
275
Black
276
Blame
277
Blank
278
Blanket
279
Blast
280
Bless
281
Blind
282
Block
283
Blood
284
Bloom
285
Blow
286
Blue
287
Bluff
288
Board
289
Boast
290
Boat
291
Body
292
Boil
293
Bold
294
Bomb
enyuıl
enadır
ensır
bold
bol
belıriinı
baley
baluun
ben
bınana
bend
benk
benkır
benknot
benkrapt
bar
beyr
bargın
berıl
beys
beysmınt
beysn
baskıt
bath
beth
betl
bey
biiç
biin
beır
bıed
biist
biit
büutiful
büuti
bikoz
bıkam
bed
bii
biif
biır
biitl
bifor
beg
begın
biheyv
bihaynd
biing
bıliiv
bel
bilong
bilov
belt
benç
bend
bınith
benıfit
beri
bisayd
bisaydz
best
bet
better
bitviin
biyand
baysikl
big
bayk
bil
bin
baynd
börd
börth
biskit
bişıp
bit
bayt
blek
bleym
blenk
blenkıt
blast
bles
blaynd
blok
blad
bluum
blou
blu
blaf
boord
boust
bout
badi
boıl
bould
bomb
YILLIK
198
DİĞER, BİR BAŞKA
199
YANIT
200
KEL
301
1.TOP 2.BALO
302
BALERİN
303
BALE
304
BALON
305
YASAK
306
MUZ
307
1.BANT (şerit) 2.BANDO
308
BANKA
309
BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
310
KAĞIT PARA
311
İFLAS
312
1.ÇUBUK 2.BAR
313
ÇIPLAK, BOŞ
314
1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
315
1.VARİL 2.NAMLU
316
1. TABAN 2.ÜS
317
BODRUM
318
KAZAN
319
SEPET
320
YIKANMAK
321
YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
322
SAVAŞ, MUHAREBE
323
KOY
324
SAHİL
325
FASULYE
326
1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
327
SAKAL
328
CANAVAR
329
1.VURMAK 2.YENMEK
330
GÜZEL
331
GÜZELLİK
332
ÇÜNKÜ
333
GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
334
YATAK
335
ARI
336
DANA ETİ
337
BİRA
338
HAMAMBÖCEĞİ
339
ÖNCE
340
DİLENMEK
341
BAŞLAMAK
342
DAVRANMAK
343
ARKADA, GERİDE
344
VARLIK
345
İNANMAK
346
ZİL, ÇAN
347
AİT OLMAK
348
ALTTA, AŞAĞIDA
349
KEMER
350
1.TEZGAH 2.BANK
351
EĞMEK, EĞİLMEK
352
ALTINDA
353
YARARI OLMAK
354
KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
355
YANINDA
356
HEM DE
357
EN İYİ
358
İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
359
DAHA İYİ
360
ARASINDA
361
ÖTESİNDE
362
BİSİKLET
363
BÜYÜK
364
BİSİKLET
365
1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
366
KAP
367
BAĞLAMAK
368
KUŞ
369
DOĞUM
370
BİSKÜVİ
371
PİSKOPOS
372
1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
373
ISIRMAK
374
SİYAH
375
SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
376
BOŞLUK
377
BATTANİYE
378
PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
379
(Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
380
KÖR
381
BLOK
382
KAN
383
ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
384
ÜFLEMEK, PATLAMAK
385
1. MAVİ 2.MUTSUZ
386
BLÖF
387
BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
388
ÖVÜNMEK
389
BOT;SANDAL
390
GÖVDE;VÜCUT
391
KAYNAMAK
392
CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
393
BOMBA
394
beykır FIRINCI
belıns 1.DENGE 2.BAKİYE
Balcony
belkıni BALKON
Bored
bord
CANI SIKILMIŞ
Born
born
DOĞMUŞ
Borrow
borou ÖDÜNÇ ALMAK
Boss
bos
PATRON
Both
bouth
İKİSİ
Bottle
botl
ŞİŞE
Bottom
botım
EN ALT, DİP
Bow
bou
YAY
Bowl
boul
TAS
Box
boks
1.KUTU 2.BOKS
Boy
boy
ERKEK ÇOCUK
Bra
bra
SUTYEN
Brain
breyn
BEYİN
Brass
bras
PİRİNÇ (metal)
Brave
breyv
KORKUSUZ, CESUR
Bread
bred
EKMEK
Break
breyk
KIRMAK
Breakfast brekfıst KAHVALTI
Breath
breth
NEFES
Breathe
brith
NEFES ALMAK
Brick
brik
TUĞLA
Bridge
bric
KÖPRÜ
Brief
briif
KISA, ÖZETLİ
Bright
brayt
PARLAK
Bring
bring
GETİRMEK
Broad
brood GENİŞ
Broadcast broodkast
YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
Broom
bruum SÜPÜRGE
Brother
bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
Brown
braun KAHVERENGİ
Brush
braş
1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
Budget
bacıt
1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
Build
bild
İNŞA ETMEK, YAPMAK
Building
bilding BİNA
Bulb
balb
AMPUL
Bump
bamp
ÇARPIŞMA
Bumper
bampır TAMPON (araba)
Bumpy
bampi ENGEBELİ
Bunch
banç
DESTE, DEMET
Bungalow banglou BUNGALOV
Burglar
börglır HIRSIZ
Burn
börn
YANMAK
Burst
börst
PATLAMAK
Bury
böri
GÖMMEK
Bus
bas
OTOBÜS
Bush
buş
ÇALI
Business
biznıs İŞ
Busy
bizi
MEŞGUL
But
bat
FAKAT
Butcher
butçır
KASAP
Butter
batır
TEREYAĞ
Button
batn
DÜĞME
Buy
bay
SATIN ALMAK
By
bay
YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
Cab
keb
TAKSİ
Cable
keybl
1.KABLO 2.TELGRAF
Cage
keyc
KAFES
Cake
keyk
KEK
Calculate
kalkuleyt HESAPLAMAK
Calendar
kelindır TAKVİM
Call
kol
1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
Calm
kaam
SAKİN
Camera
kemıra KAMERA
Camouflage kamuflaajSAKLAMAK
Camp
kemp
KAMP
Campaign kempein KAMPANYA
Campus
kempıs KAMPÜS
Can
ken
TENEKE KUTU
Canal
knal
KANAL
Cancel
kensıl İPTAL ETMEK
Cancer
kensır KANSER
Candidate kendidıt ADAY
Candle
kendl
MUM
Canteen
kantiin KANTİN
Capacity
kpasiti KAPASİTE
Capital
kepıtl
1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
Captain
keptın 1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
Capture
kepçır 1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK
Car
kaar
ARABA
Caravan
karavan KARAVAN
Card
kaad
KART
Cardigan
kardigın HIRKA
Care
keyr
DİKKAT, ÖZEN
Career
kariır
MESLEK
Carnival
karnivıl KARNAVAL
Carpenter karpıntır MARANGOZ
Carpet
kaarpıt HALI
Carriage
keriıc
1.FAYTON 2.VAGON
Carry
keri
TAŞIMAK
Case
keys
1.KUTU,KAP 2.DAVA
Cash
keş
NAKİT
Castle
kesl
KALE
Cat
ket
KEDİ
Catch
keç
YAKALAMAK
Baker
Balance
295
Bone
296
Bonfire
297
Book
298
Book
299
Border
300
Bore
401
Ceremony
402
Certain
403
Certainly
404
Certificate
405
Chain
406
Chair
407
Chairman
408
Chalk
409
Challenge
410
Champion
411
Championship
412
Chance
413
Change
414
Character
415
Charge
416
Charm
417
Charming
418
Chatter
419
Cheap
420
Cheat
421
Check
422
Cheer
423
Cheese
424
Chemical
425
Cherry
426
Chess
427
Chewing-Gum
428
Chicken
429
Chief
430
Child
431
Childhood
432
Chin
433
Choose
434
Christian
435
Church
436
Cigarette
437
Cinema
438
Circle
439
Circular
440
Circumstances
441
Circus
442
Citizen
443
City
444
Civic
445
Civil
446
Claim
447
Clasp
448
Class
449
Classic
450
Clean
451
Clear
452
Clerk
453
Clever
454
Climb
455
Cloakroom
456
Clock
457
Close
458
Close
459
Clothes
460
Cloud
461
Club
462
Coach
463
Coal
464
Coat
465
Cobweb
466
Coconut
467
Coffee
468
Coffin
469
Coin
470
Cold
471
Collar
472
Collect
473
Colour
474
Comb
475
Come
476
Comfort
477
Comfortable
478
Command
479
Commence
480
Commercial
481
Common
482
Community
483
Company
484
Comparatively
485
Compare
486
Compass
487
Compete
488
Competition
489
Complain
490
Complete
491
Compliment
boun
bonfayır
buk
buk
bordır
bor
serımıni
sörtın
sörtınli
sertıfıkeyt
çeyn
çeır
çeırmen
çolk
çalınc
çempiın
çempiınşip
çens
çeync
kerıktır
çarc
çarm
çarming
çetır
çiip
çiit
çek
çiır
çiiz
kemıkl
çeri
çes
çuving gam
çikın
çif
çayld
çayldhuud
çin
çuz
krisçın
çörç
sigıret
sinıma
sörkl
sörkulır
sörkımstansıs
sörkıs
sitizn
siti
sivik
sivl
kleym
klasp
klas
klesik
kliin
kliır
klark
klevır
klaymb
kloukrum
klok
klous
klouz
klouthz
klaud
klab
kouç
kol
kout
kobveb
kokonat
kafi
kofin
koin
kould
kolır
kolekt
kalır
kom
kam
kanfırt
kanfırtıbıl
komand
kımens
kımörşıl
kamın
komüniti
kampany
kımpırativli
kımpeyr
kampıs
kımpiit
kompitişn
kımpleyn
kımpliit
komplimınt
KEMİK
395
MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
396
KİTAP
397
YER AYIRTMAK
398
SINIR
399
CAN SIKMAK
400
SEREMONİ
501
KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK
502
KUŞKUSUZ
503
SERTİFİKA
504
ZİNCİR
505
İSKEMLE
506
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
507
TEBEŞİR
508
MEYDAN OKUMA
509
ŞAMPİYON
510
ŞAMPİYONA
511
ŞANS, FIRSAT
512
1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
513
KİŞİLİK
514
1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
515
ÇEKİCİLİK
516
ÇEKİCİ
517
GEVEZELİK YAPMAK
518
UCUZ
519
1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
520
KONTROL ETMEK
521
1.NEŞE 2.COŞTURMAK
522
PEYNİR
523
KİMYASAL
524
KİRAZ
525
SATRANÇ
526
SAKIZ
527
PİLİÇ
528
ŞEF
529
ÇOCUK
530
ÇOCUKLUK
531
ÇENE
532
SEÇMEK
533
HIRİSTİYAN
534
KİLİSE
535
SİGARA
536
SİNEMA
537
1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)
538
YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
539
DURUM, VAZİYET
540
SİRK
541
YURTTAŞ
542
KENT;SİTE
543
1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ
544
SİVİL
545
İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
546
SIKICA TUTMAK
547
SINIF
548
KLASİK
549
1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
550
1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK
551
MEMUR
552
AKILLI
553
TIRMANMAK, YÜKSELMEK
554
VESTİYER, TUVALET
555
SAAT
556
YAKIN
557
1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
558
GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
559
BULUT
560
1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
561
1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
562
KÖMÜR
563
PALTO
564
ÖRÜMCEK AĞI
565
HİNDİSTAN CEVİZİ
566
KAHVE
567
TABUT
568
MADENİ PARA
569
SOĞUK
570
YAKA, TASMA
571
TOPLAMAK
572
RENK
573
TARAK
574
GELMEK
575
KONFOR ,RAHAT
576
KONFORLU
577
KUMANDA ETMEK
578
BAŞLAMAK
579
1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
580
1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
581
TOPLUM
582
1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
583
MUKAYESELİ OLARAK
584
MUKAYESE ETMEK
585
1.PUSULA 2.PERGEL
586
YARIŞMAK
587
1.YARIŞMA 2.REKABET
588
YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
589
BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
590
İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
591
ketl
BÜYÜKBAŞ HAYVAN
koz
1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
Ceiling
silign
TAVAN
Cell
sel
HÜCRE (hapis,beyin v.b)
Cellar
selır
KİLER, BODRUM
Century
sençri YÜZYIL
Connect
konekt BİRLEŞTİRMEK
Conquer
konkuır İŞGAL ETMEK
Conscience konşıns VİCDAN, BİLİNÇ
Conscious konşıs
BİLİNÇLİ
Consider
konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
Consideration
konsidıreyşın
DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
Consist
kınsist OLUŞMAK
Consul
konsl
KONSOLOS
Consult
kınsalt DANIŞMAK
Consultation konslteyşın
TOPLANTI, KONSÜLTASYON
Contain
konteyn KAPSAMAK
Container konteynırKAP
Content
kontent TATMİN OLMUŞ
Contents
kontents İÇERİK
Continuous kontinuıs SÜREKLİ
Contrary
kontrıri TERSİNE, ZIDDINA
Contrast
kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
Control
kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
Conveniencekonvinyıns
UYGUNLUK, KOLAYLIK
Convenient konvinyınt
ELVERİŞLİ, UYGUN
Conversationkonverseyşın
SÖYLEŞİ
Cook
kuuk
1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
Cool
kuul
1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
Cop
kap
POLİS
Copper
kapır
BAKIR
Copy
kopi
KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
Corn
korn
1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
Corner
kornır
KÖŞE
Correct
korekt 1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK
Cost
kost
MALİYET, MAL OLMAK
Costly
kostli
PAHALI
Cottage
kotıc
KÖY EVİ
Cotton
kotn
PAMUK
Cough
kof
ÖKSÜRMEK
Council
kaunsl KONSEY
Count
kaunt
SAYMAK
Country
kantri
1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
Couple
kapıl
1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ
Courage
karıc
CESARET
Course
kors
1.GİDİŞAT 2.KURS
Court
kort
1.MAHKEME 2.KORT
Cousin
kazn
KUZEN
Cover
kavır
KAPLAMAK
Cow
kau
İNEK
Coward
kauırd KORKAK
Crack
krek
KIRMAK
Crash
kreş
ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
Crazy
kreyzi ÇILGIN
Cream
kriim
1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ
Creation
krieyşın YARATIŞ
Creature
kriiçır
YARATIK
Crime
kraym SUÇ
Criminal
kriminl SUÇLU (yasa önünde)
Criticize
kritisayz ELEŞTİRMEK
Crop
krop
ÜRÜN (toprak ürünü)
Cross
kros
1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
Crossing
krosing GEÇİT
Crossroads krosroudz
KAVŞAK
Crowd
kraud
KALABALIK
Crown
kraun
TAÇ
Cruel
kruıl
ZALİM
Cruise
kruuz
1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH
Crush
kraş
KIRMAK (basarak)
Cry
kray
BAĞIRMAK, AĞLAMAK
Cube
küub
KÜP
Cucumber küukambır
HIYAR
Cultivate
kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
Culture
kalçır
KÜLTÜR
Cup
kap
1.FİNCAN 2.KUPA
Cure
küur
İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
Curiosity
küriositi MERAK
Curious
küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
Curl
körl
KIVIRMAK
Current
karınt
1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
Curse
körs
LANET
Curtain
körtn
PERDE
Curve
körv
EĞRİ
Custom
kastım GELENEK
Customer kastımır ALICI, MÜŞTERİ
Customs
kastımz GÜMRÜK
Cut
kat
KESMEK
Cycle
saykl
BİSİKLET, TUR
Dad
ded
BABA
Daily
deyli
GÜNLÜK
Dam
dem
BARAJ
Damp
demp
NEMLİ
Dance
dens
DANS
Danger
deyncır TEHLİKE
Dangerous deyncrıs TEHLİKELİ
Dare
deyr
1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
Dark
dark
1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
Cattle
Cause
492
Compound
493
Concern
494
Concert
495
Conclude
496
Condition
497
Confess
498
Confidence
499
Confuse
500
Congratulate
601
December
602
Decide
603
Decision
604
Declare
605
Decorate
606
Deed
607
Deep
608
Deer
609
Defeat
610
Defence
611
Defend
612
Definite
613
Degree
614
Delay
615
Delicate
616
Delicious
617
Delight
618
Delightful
619
Deliver
620
Demand
621
Demolish
622
Demonstrate
623
Demonstration
624
Dentist
625
Deny
626
Depart
627
Department
628
Depend
629
Deposit
630
Depress
631
Depth
632
Describe
633
Desert
634
Deserve
635
Design
636
Desire
637
Desk
638
Despair
639
Dessert
640
Destroy
641
Destruction
642
Detail
643
Determined
644
Develop
645
Development
646
Devil
647
Dial
648
Diamond
649
Diary
650
Dictator
651
Dictionary
652
Die
653
Difference
654
Different
655
Difficult
656
Dig
657
Dinner
658
Diploma
659
Diplomat
660
Direct
661
Direction
662
Director
663
Dirt
664
Dirty
665
Disadvantage
666
Disagree
667
Disappear
668
Disappoint
669
Disc
670
Disc-Jockey
671
Discipline
672
Discover
673
Discuss
674
Disease
675
Dish
676
Dismiss
677
Disobey
678
Display
679
Dispose
680
Dispute
681
Distance
682
Distant
683
Distinct
684
Distinguish
685
Distribute
686
District
687
Disturb
688
Divide
kompaund
konsörn
kansıt
konkluud
kındişın
kınfes
konfidıns
kınfüuz
kongraçuleyt
dısembır
disayd
dısijn
dikleır
dekıreyt
diid
diip
diır
dıfiit
difens
difend
defınit
dıgrii
dıley
delikıt
dılişıs
dılayt
dılaytful
delivır
dimend
dımoliş
demonstreyt
demonstreyşın
dentist
dınay
dıpart
dıpartmınt
dıpend
dıpozıt
dıpres
depth
dıskrayb
dezırt
dızörv
dızayn
dızayr
desk
dıspeır
dızört
dıstroy
dıstrakşın
diteyl
dıtörmind
dıvelop
dıvelopmınt
devl
dayıl
daymınd
dayri
dıkteytır
dikşınri
day
difrıns
dıfrınt
dıfıkılt
dig
dinır
dıploumı
dıplımat
dırekt
dırekşn
dırektır
dört
dörti
disadvantıc
disıgrii
disıpiır
disıpoint
disk
disk cokey
disiplin
diskavır
dıskas
diziiz
diş
dismis
disıbey
displey
dispouz
dıspüut
distıns
distınt
distinkt
distinguwiş
distribüut
distrikt
distörb
divayd
BİRLEŞİK, BİLEŞİK
592
1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK
593
KONSER
594
1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
595
DURUM, ŞART
596
İTİRAF ETMEK
597
GÜVEN
598
(kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
599
KUTLAMAK
600
ARALIK (ayı)
701
KARAR VERMEK
702
KARAR
703
AÇIKLAMAK
704
DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
705
1.EYLEM 2.TAPU
706
DERİN
707
GEYİK
708
KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
709
SAVUNMA, DEFANS
710
SAVUNMAK
711
KESİN, BELİRLİ
712
DERECE
713
GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
714
NAZİK
715
LEZZETLİ
716
HOŞNUTLUK
717
HOŞNUT EDİCİ
718
DAĞITMAK, DAĞITIM
719
İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
720
YIKMAK, PARÇALAMAK
721
AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
722
GÖSTERİ
723
DİŞÇİ
724
İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
725
AYRILMAK
726
BÖLÜM;DEPARTMAN
727
BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
728
DEPOZİT
729
BUNALTMAK
730
DERİNLİK
731
TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
732
1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
733
HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
734
DİZAYN
735
ARZU
736
SIRA;MASA
737
ÜMİTSİZLİK
738
TATLI (yiyecek)
739
YIKMAK
740
YIKIM
741
AYRINTI, DETAY
742
AZİMLİ
743
GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
744
GELİŞME
745
ŞEYTAN
746
1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
747
1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
748
GÜNLÜK, AJANDA
749
DİKTATÖR
750
SÖZLÜK
751
ÖLMEK
752
AYIRIM, FARK
753
FARKLI
754
ZOR
755
KAZMAK
756
AKŞAM YEMEĞİ
757
DİPLOMA
758
DİPLOMAT
759
1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
760
YÖN
761
DİREKTÖR
762
KİR
763
KİRLİ
764
DEZAVANTAJ
765
ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
766
GÖZDEN KAYBOLMAK
767
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
768
DİSK
769
DİSCOKEY
770
DİSİPLİN
771
KEŞFETMEK
772
TARTIŞMAK
773
HASTALIK
774
1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
775
KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
776
İTAAT ETMEMEK
777
GÖSTERMEK
778
ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
779
ANLAŞMAZLIK
780
UZAKLIK
781
UZAK
782
AÇIK, ÖZEL, FARKLI
783
AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
784
DAĞITMAK
785
BÖLGE (toprak,ülke)
786
RAHATSIZ ETMEK
787
BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
788
deş
1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.'-'işareti
deyt
GÜNÜN TARİHİ
Daughter
dotır
KIZ ÇOCUK
Day
dey
GÜN
Dead
ded
ÖLÜ
Deal
diıl
ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
Dear
diır
1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI
Death
deth
ÖLÜM
Deceive
dısiiv
KANDIRMAK
Doubt
daut
1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
Down
daun
AŞAĞISI
Draw
drov
1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
Dreadful
dredfl
KORKUNÇ, KÖTÜ
Dreadfully dredfıli ÇOK
Dream
driim
DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
Dress
dres
1.GİYSİ 2.GİYİNMEK
Drill
dril
1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
Drink
drink
İÇMEK
Drive
draıv
ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
Drop
drop
1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
Drug
drag
İLAÇ, UYUŞTURUCU
Drunk
drank
SARHOŞ
Dry
dray
1.KURU 2.KURUMAK
Due
düu
KADAR, VADE( borç )
Dull
dal
1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
Dust
dast
TOZ
Duty
düuti
1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ
E.G.
i ci
ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
Each
iiç
HER, HER BİRİ
Eager
iigır
İSTEKLİ
Ear
iır
KULAK
Early
örli
ERKEN
Earn
örn
PARA KAZANMAK
Earnest
örnıst
CİDDİ
Earth
örth
1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
Ease
iiz
KOLAYLIK
East
iist
DOĞU
Easy
iizi
KOLAY
Eat
iit
YEMEK YEMEK
Echo
ekou
EKO, AKİS
Economical ikınomikl EKONOMİK
Edge
ec
KENAR
Editor
editır
EDİTÖR
Educate
ecukeyt EĞİTİM
Effect
ıfekt
ETKİ
Efficient
ıfışınt
ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
Effort
efıt
EFOR
Egg
eg
YUMURTA
Either.....Or....
aydır ... orYA.....YA.....
Elastic
ılestik ELASTİK
Elbow
elbou
DİRSEK
Elder
eldır
YAŞLI (daha yaşlı)
Elect
ılekt
SEÇMEK
Election
ılekşın SEÇİM
Electricity ılektrisiti ELEKTRİK
Elegant
elıgınt ŞIK
Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
Elephant
elıfınt
FİL
Else
els
DAHA, BAŞKA
Elsewhere elsver
BAŞKA BİR YER
Embassy embısi
BÜYÜKELÇİLİK
Emerge
ımörc
ÇIKMAK
Emergency ımörcınsi ACİL DURUM
Emigrate
emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
Employ
ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
Employer ımployır İŞVEREN
Employment ımploymınt
İŞ
Empty
empti
BOŞ
Enclose
ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
Encourage ınkarıc
CESARETLENDİRMEK
End
end
SON, BİTİRMEK
Enemy
enımi
DÜŞMAN
Energy
enırci
ENERJİ
Engage
engeyc 1.NİŞANLAMAK 2.İŞ VERMEK
Engine
encin
MAKİNE
Enjoy
ıncoy
EĞLENMEK
Enough
inaf
YETER
Enter
enter
GİRMEK
Enterprise entıprayzGİRİŞİM
Entertain
entıteyn AĞIRLAMAK (konukları)
Entertainmententıteynmınt
EĞLENCE
Entrance
entrıns GİRİŞ
Envelope
ınvılop ZARF
Equal
ikuıl
EŞİT
Equality
ikualiti EŞİTLİK
Erect
irekt
KALDIRMAK
Error
erır
HATA
Escalator eskıleytır YÜRÜYEN MERDİVEN
Escape
ıskeyp KAÇMAK
Especial
ıspeşl ÖZEL, ÖNEMLİ
Essential
ısenşıl TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
Establish
ıstabliş KURMAK ,İNŞA ETMEK
Estimate
estımeyt TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
Even
ivın
1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
Evening
ivning AKŞAM
Event
ivent
OLAY
Dash
Date
689
Division
690
Dizzy
691
Do
692
Dock
693
Doctor
694
Document
695
Dog
696
Doll
697
Domestic
698
Donkey
699
Door
700
Double
801
Exchange
802
Excite
803
Exclude
804
Excuse
805
Exercise
806
Exist
807
Exit
808
Expect
809
Expense
810
Expensive
811
Experience
812
Expert
813
Explain
814
Explanation
815
Explode
816
Explore
817
Express
818
Expression
819
Extend
820
Extension
821
Extent
822
Extra
823
Extract
824
Extraordinary
825
Eye
826
Face
827
Factory
828
Fade
829
Fail
830
Failure
831
Faint
832
Fair
833
Fairly
834
Faith
835
Faithful
836
Fall
837
False
838
Familiar
839
Family
840
Famous
841
Fanatic
842
Fantastic
843
Far
844
Fare
845
Farm
846
Farther
847
Fashion
848
Fast
849
Fasten
850
Fat
851
Fate
852
Father
853
Fault
854
Faultless
855
Faulty
856
Favour
857
Favourable
858
Favourite
859
Fear
860
Fearful
861
Feather
862
February
863
Fee
864
Feed
865
Feel
866
Fellow
867
Female
868
Fence
869
Fetch
870
Fever
871
Few
872
Field
873
Fight
874
Figure
875
File
876
Fill
877
Film
878
Final
879
Finally
880
Finance
881
Find
882
Fine
883
Finger
884
Finish
885
Fire
divijn
dizi
do
dok
daktır
dokümınt
dog
dol
dımestik
donki
door
dabl
ıksçeync
ıksayt
eksklud
eksküuz
eksısayz
ıgzist
eksit
ekspekt
ekspens
ekspensiv
ıkspiriıns
ekspört
ıkspleyn
eksplıneyşın
ıksploud
ıksplor
ıkspres
ıkspreşın
ıkstend
ıkstenşn
ıkstent
ekstrı
ıkstekt
ıkstrordinıri
ay
feys
fektri
feyd
feyl
feylır
feynt
feır
feıli
feyth
feythful
fol
fols
fımiliır
femıli
feymıs
fınıtik
fentestik
far
feır
fam
fardır
feşn
fast
fasn
fet
feyt
fadır
folt
foltlıs
folti
feyvır
feyvırıbl
feyvrıt
fiır
fiıfl
fedır
february
fii
fid
fiil
felıu
fimeyl
fens
feç
fivır
füu
fiild
fayt
figır
fayl
fil
film
faynl
faynıli
faynens
faynd
fayn
fingır
finiş
fayır
BÖLÜM
789
BAŞ DÖNMESİ
790
YAPMAK
791
1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
792
DOKTOR
793
DOKÜMAN
794
KÖPEK
795
OYUNCAK BEBEK
796
EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
797
EŞEK
798
KAPI
799
ÇİFT
800
DEĞİŞ TOKUŞ
901
HEYECANLANDIRMAK
902
DIŞLAMAK
903
1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
904
EGZERSİZ
905
OLUŞ, VAR OLMAK
906
ÇIKIŞ, ÇIKMAK
907
UMMAK,BEKLEMEK
908
MASRAF
909
PAHALI
910
TECRÜBE
911
BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
912
AÇIKLAMAK
913
AÇIKLAMA
914
PATLAMAK (bomba patlaması)
915
ARAŞTIRMAK (bir yeri)
916
İFADE ETMEK
917
İFADE
918
GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
919
GENİŞLETME, BÜYÜTME
920
BOYUT, BÜYÜKLÜK
921
FAZLA, EKSTRA
922
ÇEKİP ÇIKARTMAK
923
OLAĞANDIŞI
924
GÖZ
925
1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
926
FABRİKA
927
SOLMAK
928
BAŞARISIZ OLMAK
929
BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
930
1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
931
1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
932
1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
933
1.İNANÇ 2.GÜVENMEK
934
GÜVENİLİR, SADIK
935
1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)
936
1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
937
TANIDIK, BİLDİK
938
AİLE, FAMİLYA
939
ÜNLÜ
940
FANATİK
941
HARİKA, OLAĞANDIŞI
942
UZAK
943
ÜCRET (tren,vapur vb. için)
944
ÇİFTLİK
945
DAHA UZAK
946
MODA
947
HIZLI
948
BAĞLAMAK
949
1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
950
KADER
951
BABA
952
KUSUR
953
KUSURSUZ
954
KUSURLU
955
LEHİNDE, TARAF TUTMAK
956
İYİ, YARDIMCI
957
EN SEVİLEN, FAVORİ
958
KORKU
959
KORKUTUCU
960
TÜY (kuş tüyü)
961
ŞUBAT
962
HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
963
BESLEMEK
964
HİSSETMEK
965
ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
966
DİŞİ
967
ÇİT
968
GİDİP GETİRMEK
969
ATEŞ (vücut)
970
AZ, BİR KAÇ
971
ALAN
972
KAVGA, KAVGA ETMEK
973
1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
974
1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
975
DOLDURMAK
976
FİLM
977
SON
978
SONUNDA
979
FİNANS
980
BULMAK
981
1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI
982
PARMAK
983
BİTİM, BİTMEK
984
1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
985
ivençuıli SONUNDA, NİHAİ
evır
HERHANGİ BİR ZAMAN
Every
evri
HER
Evil
ivl
KÖTÜ
Exact
ıgzekt TAM
Exactly
ıgzekli KESİN OLARAK
Exaggerate ıgzacıreytABARTMAK
Examine
ıgzamin İNCELEMEK, SINAV VERMEK
Example
ıgzempl ÖRNEK
Excellent
eksılınt ÇOK İYİ
Except
ıksept DIŞINDA, HARİÇ
Exception ıksepşın İSTİSNA
Flood
flad
SEL
Floor
floor
YAPININ TABANI, KAT
Flour
flauır
UN
Flower
flauır
ÇİÇEK
Fly
flay
1.UÇMAK 2.SİNEK
Fog
fog
SİS
Fold
fould
KATLAMAK
Follow
folou
İZLEMEK, TAKİP ETMEK
Fond
fond
HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
Food
fuud
YİYECEK, BESİN
Fool
fuul
1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK
Foolish
fuuliş
APTALCA
Foot
fuut
AYAK
For
for
İÇİN
Forbid
forbid
YASAKLAMAK
Force
fors
ZORLAMAK, ZOR, FORS
Forecast
forkast TAHMİN
Forehead forıd
ALIN
Foreign
forın
YABANCI (ülke veya ırk)
Forest
forıst
ORMAN
Forget
fıget
UNUTMAK
Forgive
fıgiv
BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
Fork
fork
ÇATAL
Form
form
ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
Former
formır
ÖNCEKİ ZAMAN
Fortnight
fortnayt İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
Fortune
forçın
1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH
Forward
forvıd
İLERİ
Foundation faundeyşın
1.TEMEL 2.VAKIF
Fountain
fauntın FISKİYE
Fountain-Penfauntın pen
DOLMA KALEM
Fox
foks
TİLKİ
Frame
freym
ÇERÇEVE
Free
frii
ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
Free
frii
BEDAVA, ÜCRETSİZ
Freedom
friidım ÖZGÜRLÜK
Freeze
friz
DONMAK
Fresh
freş
TAZE
Friday
fraydey CUMA
Friend
frend
ARKADAŞ
Friendly
frendli DOSTÇA
Fright
frayt
KORKU
Frighten
fraytn
KORKUTMAK
Frog
frog
KURBAĞA
From
from
(...DEN, ...DAN) EKİ
Front
frant
ÖN
Frown
fraun
KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
Fruit
fruut
MEYVE
Fugitive
fiucitiv KANUN KAÇAĞI
Full
ful
DOLU, TAMAMEN
Fun
fan
EĞLENCE
Fund
fand
FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
Funny
fani
1.KOMİK 2.GARİP
Fur
för
KÜRK
Furnish
förniş
DÖŞEMEK
Further
fördır
DAHA
Future
füuçır
GELECEK
Gain
geyn
KAZANMAK
Gallery
gelıri
GALERİ
Gamble
gembl KUMAR OYNAMAK, KUMAR
Game
geym
OYUN
Gang
geng
ÇETE
Gap
gep
BOŞLUK, FARK
Garage
garaaj GARAJ
Garden
gadn
BAHÇE
Garlic
gaalik SARIMSAK
Gas
ges
GAZ
Gate
geyt
BAHÇE KAPISI
Gather
gedır
1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
General
cenrıl
GENERAL
General
cenrıl
GENEL
Generally cenrıli
GENELLİKLE
Generous cenrıs
CÖMERT
Genius
ciniıs
DAHİ
Gentle
centl
NAZİK
Gentleman centlmın CENTİLMEN
Get
get
1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
Gift
gift
1.ARMAĞAN 2.YETENEK
Gipsy
cipsi
ÇİNGENE
Girl
görl
KIZ
Give
giv
VERMEK
Glad
gled
MEMNUN
Gladly
gledli
ZEVKLE
Glass
glas
CAM, BARDAK
Glorious
gloriıs PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
Eventually
Ever
886
Firm
887
First
888
Fish
889
Fit
890
Fix
891
Flag
892
Flake
893
Flame
894
Flash
895
Flat
896
Flavour
897
Flesh
898
Flight
899
Float
900
Flock
1001
Grain
1002
Grand
1003
Grape
1004
Grasp
1005
Grass
1006
Grave
1007
Great
1008
Green
1009
Greeting
1010
Grey
1011
Grill
1012
Grip
1013
Grocer
1014
Ground
1015
Group
1016
Grow
1017
Guard
1018
Guerrilla
1019
Guess
1020
Guest
1021
Guide
1022
Guilt
1023
Gum
1024
Gun
1025
Habit
1026
Hail
1027
Hair
1028
Half
1029
Hall
1030
Hammer
1031
Hand
1032
Handbag
1033
Handkerchief
1034
Handle
1035
Handsome
1036
Handwriting
1037
Hang
1038
Hangar
1039
Happy
1040
Harbour
1041
Hard
1042
Hardly
1043
Harm
1044
Harmful
1045
Harvest
1046
Haste
1047
Hat
1048
Hate
1049
Have
1050
Hawk
1051
Hazard
1052
Head
1053
Headache
1054
Health
1055
Healthy
1056
Hear
1057
Heart
1058
Heat
1059
Heater
1060
Heaven
1061
Heavy
1062
Heel
1063
Height
1064
Heir
1065
Hell
1066
Help
1067
Hen
1068
Here
1069
Hero
1070
Hesitate
1071
Hiccup
1072
Hide
1073
High
1074
Hijack
1075
Hijacker
1076
Hill
1077
Hire
1078
History
1079
Hit
1080
Hitch-Hike
1081
Hobby
1082
Hold
förm
först
fiş
fit
fiks
fleg
fleyk
fleym
fleş
flet
fleyvır
fleş
flayt
flout
flok
greyn
grend
greyp
grasp
gres
greyv
greyt
griin
griiting
grey
gril
grip
grousır
graund
gruup
grow
gard
gırilı
ges
gest
gayd
gilt
gam
gan
hebit
heyl
heyr
half
hol
hemır
hend
hendbeg
hengırçif
hendıl
hendsım
hendrayting
heng
hengır
hepi
harbır
hard
hardli
harm
harmful
harvıst
heyst
het
heyt
hev
hovk
hezırd
hed
hedeyk
helth
helthi
hiir
hart
hiit
hiitır
hevın
hevi
hiıl
hayt
eır
hel
help
hen
hiır
hiro
heziteyt
hikap
hayd
hay
haycek
haycekır
hil
hayır
histri
hit
hiçhayk
hobi
hold
1.SERT 2.FİRMA
986
BİRİNCİ, İLK
987
BALIK
988
1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK
989
YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
990
BAYRAK
991
TANE (snowflake : kar tanesi)
992
ALEV
993
FLAŞ
994
1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)
995
TAT
996
ET (derinin altındaki)
997
UÇUŞ
998
YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
999
SÜRÜ
1000
TANECİK ( kum,buğday v.s.)
1101
BÜYÜK, ZEVKLİ
1102
ÜZÜM
1103
SIKICA TUTMAK
1104
1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU
1105
1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ
1106
BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ
1107
1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY
1108
KUTLAMA
1109
GRİ
1110
GRİL
1111
SIKICA TUTMAK
1112
BAKKAL
1113
YER, TOPRAK
1114
GURUP, TOPLULUK
1115
BÜYÜMEK, YETİŞMEK
1116
KORUMAK
1117
GERİLLA
1118
TAHMİN ETMEK
1119
KONUK
1120
REHBER, REHBERLİK ETMEK
1121
SUÇ, KABAHAT
1122
1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ
1123
SİLAH
1124
ALIŞKANLIK
1125
DOLU (yağış)
1126
1.SAÇ 2.HAYVAN TÜYÜ
1127
YARIM
1128
HOL
1129
ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK
1130
EL
1131
EL ÇANTASI (kadınların)
1132
MENDİL
1133
1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK
1134
YAKIŞIKLI
1135
EL YAZISI
1136
ASMAK
1137
HANGAR
1138
MUTLU
1139
LİMAN
1140
SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ
1141
ZORLA, İYİ DEĞİL
1142
ZARAR,KÖTÜLÜK
1143
ZARARLI
1144
HASAT
1145
HIZ, ACELE
1146
ŞAPKA
1147
NEFRET
1148
SAHİP OLMAK
1149
1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK
1150
TEHLİKE, RİSK
1151
BAŞ, KAFA
1152
BAŞ AĞRISI
1153
SAĞLIK
1154
SAĞLIKLI
1155
DUYMAK
1156
1.KALP 2.KUPA (oyun kartlarında)
1157
ISI
1158
ISITICI
1159
CENNET
1160
AĞIR
1161
TOPUK
1162
YÜKSEKLİK
1163
MİRASÇI
1164
CEHENNEM
1165
YARDIM, YARDIM ETMEK
1166
DİŞİ KUŞ, PİLİÇ
1167
BURASI, BURADA, BURAYA
1168
KAHRAMAN
1169
DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK
1170
HIÇKIRIK
1171
SAKLANMAK, SAKLAMAK
1172
YÜKSEK
1173
KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)
1174
KORSAN, EŞKIYA
1175
TEPE, YOKUŞ
1176
KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )
1177
TARİH
1178
DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)
1179
OTOSTOP YAPMAK
1180
HOBİ
1181
TUTMAK, KAVRAMAK
1182
glori
ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
glav
ELDİVEN
Go
go
GİTMEK
Goat
gout
KEÇİ
God
gad
TANRI
Gold
gould
ALTIN
Golden
gouldın ALTINDAN
Goldfish
gouldfiş AKVARYUM BALIĞI
Good
gud
1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
Good-Looking
gud luking
İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
Goose
guus
KAZ
Gosh
goş
HAYRET!...
Govern
gavn
YÖNETMEK, HÜKMETMEK
Government gavınmıntHÜKÜMET
Graduate grecueyt MEZUN (üniversite mezunu)
Hostage
hastıc ESİR, REHİNE
Hostel
hastl
ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
Hot
hat
1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
Hotel
houtel OTEL
Hour
auır
SAAT
Hourly
auıli
SAAT BAŞI
House
haus
EV
Housewife haus wayf
EV HANIMI
Hover
havır
HAVADA KALMAK
How
haw
NASIL
However
hauevır HER ŞEKİLDE
Hum
ham
VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
Humble
hambl ALÇAK GÖNÜLLÜ
Humour
hüumır GÜLDÜRÜ, MİZAH
Hungry
hangri AÇ
Hunt
hant
AVLAMAK
Hurry
hari
ACELE ETMEK
Hurt
hört
YARALAMAK, YARALANMAK
Husband
hazbınd KOCA, ERKEK EŞ
Ice
ays
BUZ
Ice-Cream ays kriimDONDURMA
Icy
aysi
ÇOK SOĞUK, BUZLU
Idea
aydiı
FİKİR
Ideal
aydiıl
YETKİN, İDEAL
Identical
aydentikl ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
Identify
aydentifay
BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
Idle
aydl
ATIL, BOŞ
If
if
EĞER
Ill
il
HASTA, HASTALIK
Illegal
illigıl
KANUNSUZ
Image
imıc
HAYAL, İMAJ
Immediate immidiıt ANINDA, DERHAL
Immense
imens ÇOK BÜYÜK
Immigrate imigreyt GÖÇMEN
Impatient
impeyşıntSABIRSIZ
Impolite
impolayt KABA, NAZİK DEĞİL
Import
import İTHAL ETMEK
Importance importınsÖNEM
Important importınt ÖNEMLİ
Impossible imposıbl OLANAKSIZ
Impress
impres ETKİLEMEK
Impression impreşn ETKİ
Improve
impruuv GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
Improvementimpruuvmınt
GELİŞME
In
in
1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE 2.POPÜLER
In Order To in ordır toAMACIYLA, MAKSADIYLA
Incident
insidınt OLAY (önemsiz olay)
Include
inkluud KAPSAMAK
Income
inkım
GELİR
Incorrect
ınkırekt HATALI, YANLIŞ
Increase
inkriiz ARTMAK
Incredible inkredıbl İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
Indeed
indiid
GERÇEKTEN
Independent ındıpendınt
BAĞIMSIZ
Indicate
indikeyt GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
Indoor
indor
EV İÇİNDE, İÇERDE
Industry
indastri ENDÜSTRİ
Inferior
infiıriır AŞAĞILIK
Influence
ınfluıns ETKİ, ETKİLEMEK
Inform
infoom BİLGİ VERMEK
Informal
infoomıl RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
Information infımeyşın
BİLGİ, ENFORMASYON
Injure
incır
İNCİTMEK
Ink
ink
MÜREKKEP
Inn
in
1.HAN 2.MOTEL
Inquire
inkwayr ARAŞTIRMAK
Inquiry
inkuaıri SORU
Insect
insekt BÖCEK
Inside
insayd İÇERİSİ
Insist
insist
ISRAR ETMEK
Inspect
inspekt İNCELEMEK
Inspector inspektır MÜFETTİŞ
Install
instol
YERLEŞTİRMEK
Instance
instıns ÖRNEK
Instead Of insted ovYERİNE
Institute
instıtüut ENSTİTÜ,KURULUŞ
Instruction instrakşnYÖNERGE;TALİMAT
Instrument instrumıntENSTRÜMAN
Intelligent intelicınt ZEKİ
Intend
intend PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
Intention
intenşın PLAN
Interest
interest 1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
Glory
Glove
1083
Hole
1084
Holiday
1085
Hollow
1086
Home
1087
Homesick
1088
Honest
1089
Honey
1090
Honeymoon
1091
Honour
1092
Hop
1093
Hope
1094
Hopeless
1095
Horizon
1096
Horn
1097
Horrible
1098
Horse
1099
Hospital
1100
Host
1201
It
1202
Jail
1203
Jam
1204
January
1205
Jaw
1206
Jazz
1207
Jealous
1208
Jet
1209
Jewel
1210
Job
1211
Join
1212
Joint
1213
Joke
1214
Jolly
1215
Journal
1216
Journalist
1217
Journey
1218
Joy
1219
Judge
1220
Judgement
1221
Juice
1222
July
1223
Jump
1224
June
1225
Jury
1226
Just
1227
Justice
1228
Keep
1229
Key
1230
Kick
1231
Kid
1232
Kill
1233
Kind
1234
King
1235
Kingdom
1236
Kiss
1237
Kitchen
1238
Knee
1239
Knife
1240
Knock
1241
Knot
1242
Know
1243
Knowledge
1244
Labour
1245
Lack
1246
Ladder
1247
Lady
1248
Lake
1249
Lamb
1250
Lame
1251
Lamp
1252
Land
1253
Land
1254
Landlady
1255
Language
1256
Large
1257
Last
1258
Last
1259
Late
1260
Laugh
1261
Laundry
1262
Lavatory
1263
Law
1264
Lawful
1265
Lawyer
1266
Lay
1267
Lazy
1268
Lead
1269
Lead
1270
Leader
1271
Leadership
1272
Leaf
1273
Lean
1274
Learn
1275
Least
1276
Leather
1277
Leave
1278
Left
1279
Leg
hol
holidey
halou
hom
houmsik
anıst
hani
hanimuun
anır
hap
houp
houplıs
hırayzın
horn
haribl
hors
haspitl
houst
it
jeyl
cem
cenueri
cov
cez
celıs
cet
cuıl
cab
coin
coint
couk
coli
cöönl
cönılist
cööni
coy
cac
cacmınt
cuis
culy
camp
cuun
cüri
cast
castis
kiip
kii
kik
kid
kil
kaynd
king
kingdım
kis
kiçın
nii
nayf
nok
not
nou
navlıc
leybır
lek
ledır
leydi
leyk
lemb
leym
lemp
lend
lend
lendleydi
lengwıc
larc
lest
lest
leyt
laf
londri
levıtri
lou
lofl
louyır
ley
leyzi
led
liid
liidır
liidışip
liif
liin
lörn
liist
ledır
liiv
left
leg
intrestingİLGİNÇ
DELİK
1183
Interesting
TATİL GÜNÜ
1184
Intermediate intımidiıt ARADA
BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)
1185
International intıneyşınıl
ULUSLARARASI
EV, YUVA
1186
SILA HASRETİ
1187
DÜRÜST
1188
BAL
1189
BALAYI
1190
ONUR
1191
SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK
1192
UMUT
1193
UMUTSUZ
1194
UFUK
1195
1.BOYNUZ 2.KORNA
1196
KORKUNÇ
1197
AT
1198
HASTANE
1199
EV SAHİBİ (konukları olan)
1200
O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
1301
HAPİS
1302
1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam )
1303
OCAK ( ayı )
1304
1.ÇENE KEMİĞİ 2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
1305
CAZ
1306
KISKANÇ
1307
JET, FIŞKIRMAK
1308
MÜCEVHER
1309
İŞ
1310
BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK
1311
BİRLEŞİK
1312
ŞAKA
1313
ÇOK
1314
GAZETE,DERGİ
1315
GAZETECİ
1316
YOLCULUK
1317
MUTLULUK,EĞLENCE
1318
1.HAKİM 2.YARGILAMAK
1319
YARGI
1320
SU (meyve suyu v.s.)
1321
TEMMUZ
1322
SIÇRAMAK, ATLAMAK
1323
HAZİRAN
1324
JÜRİ
1325
1.YALNIZ 2.HEMEN ŞİMDİ
1326
ADALET
1327
KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK
1328
ANAHTAR
1329
TEKME, TEKMELEMEK
1330
1.ÇOCUK 2.DALGA GEÇMEK 3.GENÇ KEÇİ
1331
ÖLDÜRMEK
1332
1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR
1333
KRAL
1334
KRALLIK
1335
ÖPÜCÜK, ÖPMEK
1336
MUTFAK
1337
DİZ, DİZ ÇÖKMEK
1338
BIÇAK
1339
VURMAK (kapıya vurmak)
1340
DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK
1341
BİLMEK
1342
BİLGİ
1343
İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ
1344
EKSİKLİK
1345
MERDİVEN
1346
HANIMEFENDİ
1347
GÖL
1348
KUZU, KUZU, KOYUN ETİ
1349
TOPAL
1350
LAMBA
1351
KARA,ARAZİ
1352
İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)
1353
EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN
1354
DİL ( yabancı dil v.b )
1355
GENİŞ
1356
SON, SONUNDA, GEÇMİŞ
1357
DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK
1358
1.GEÇ 2.SONU (late september=eylül sonu v.b)
1359
GÜLMEK
1360
YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE
1361
TUVALET
1362
YASA, KANUN
1363
YASAL
1364
AVUKAT
1365
KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK
1366
TEMBEL
1367
1.KURŞUN (metal) 2.KURŞUN KALEM UCU
1368
ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK, YOL GÖSTERMEK
1369
ÖNDER, LİDER
1370
ÖNDERLİK
1371
YAPRAK
1372
1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK
1373
ÖĞRENMEK
1374
EN AZ
1375
DERİ
1376
TERK ETMEK
1377
1.SOL 2.KALAN
1378
BACAK
1379
intörprıt ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
intırapt DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
Interval
ıntıvl
ARALIK, ARA
Interview
intıvüu RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
Into
intu
İÇİNE
Introduce intrıdyus TANIŞTIRMAK
Invalid
invelid GEÇERSİZ
Invent
invent İCAT ETMEK, YARATMAK
Invest
invest YATIRIM YAPMAK
Investigate ınvestıgeyt
ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
Invite
ınvayt DAVET ETMEK
Iron
ayrın
1.DEMİR 2.ÜTÜ
Irregular
ıregulır DÜZENSİZ
Island
aylınd ADA
Issue
işuu
1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
Likely
laykli
BÜYÜK OLASILIKLA
Line
layn
ÇİZGİ, SATIR, SIRA
Link
link
BİRLEŞTİRMEK
Lip
lip
DUDAK
Liquid
likuit
SIVI
List
list
LİSTE
Listen
lisın
DİNLEMEK
Little
litıl
KÜÇÜK
Live
laıv
CANLI
Live
liv
YAŞAMAK
Lives
layvz
YAŞAMLAR
Living
living
YAŞAM BİÇİMİ
Load
loud
YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
Local
lokıl
BÖLGESEL, YEREL
Lock
lok
KİLİTLEMEK, KİLİT
Long
long
UZUN
Look
luuk
BAKMAK, BAKIŞ
Loose
luuz
BOL, BAĞSIZ
Lose
luuz
KAYBETMEK
Loss
los
KAYIP, ZARAR
Lot
lot
ÇOK
Loud
laud
YÜKSEK SESLİ
Love
lav
SEVGİ;AŞK
Lovely
lavli
SEVİMLİ
Low
lov
ALÇAK, DÜŞÜK
Lower
lovır
AŞAĞIYA İNDİRMEK
Luck
lak
ŞANS
Lucky
laki
ŞANSLI
Luggage
lagıc
VALİZ, YÜK
Lunch
lanç
ÖĞLE YEMEĞİ
Lung
lang
AKCİĞER
Luxury
lakşıri LÜKS
Machine
mışiin MAKİNE
Machine-Gunmışiin gan
MAKİNELİ TÜFEK
Mad
med
DELİ
Madam
medım MADAM, BAYAN
Magic
mecik BÜYÜ
Mail
meyl
POSTA
Main
meyn
ANA, ESAS
Make
meyk
1.YAPMAK 2.ÇEŞİT
Make-Up
meyk ap 1.MAKYAJ 2.UYDURMAK
Male
meyl
ERKEK
Man
men
ADAM
Manage
menıc YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
Managementmenıcmınt
YÖNETİM, İDARE
Manager
menıcır YÖNETİCİ, MENAJER
Manner
menır
TAVIR, GÖRGÜ
Many
meni
BİRÇOK
Map
mep
HARİTA
March
març
1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
Mark
mark
İŞARETLEMEK, İŞARET
Market
maakıt PAZAR, PİYASA
Marry
meri
EVLENMEK
Marvellous marvılıs ŞAHANE, HARİKA
Mask
mesk
MASKE
Mass
mes
KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
Master
mestır UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
Match
meç
1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
Material
metıriıl MALZEME, KUMAŞ
Matter
metır
1.MESELE 2.ÖNEMLİ OLMAK
May
mey
1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
Me
mi
BANA, BEN
Meal
miıl
YEMEK
Mean
miin
1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
Mean
miin
ORTALAMA
Meaning
miining ANLAM
Means
miins
1.STİL, YOL, YARDIM 2.PARA
Meantime miintaym BU ARADA
Meanwhile miinvayl BU ARADA, AYNI ANDA
Measure
mejır
ÖLÇÜ
Meat
miit
ET
Mechanic mekanik MEKANİK
Medal
medıl
MADALYA
Medicine
medisin İLAÇ, TIP
Meet
miit
BULUŞMAK, KARŞILAMAK
Meeting
miiting TOPLANTI, MİTİNG
Melody
melodi EZGİ, MELODİ
Melon
melın
KAVUN
Melt
melt
ERİMEK
Interpret
Interrupt
1280
Legacy
1281
Legal
1282
Lemon
1283
Lend
1284
Lens
1285
Less
1286
Lesson
1287
Let
1288
Letter
1289
Letter Box
1290
Level
1291
Liberal
1292
Liberty
1293
Library
1294
Licence
1295
Lie
1296
Lie
1297
Life
1298
Lift
1299
Light
1300
Like
1401
Middle
1402
Midnight
1403
Military
1404
Milk
1405
Mill
1406
Mimic
1407
Mind
1408
Mind
1409
Mine
1410
Minimum
1411
Minister
1412
Minority
1413
Minus
1414
Minute
1415
Minor
1416
Mirror
1417
Miss
1418
Miss
1419
Missile
1420
Mission
1421
Mistake
1422
Misunderstand
1423
Mix
1424
Model
1425
Moderate
1426
Modern
1427
Modest
1428
Moment
1429
Monday
1430
Money
1431
Monkey
1432
Month
1433
Moon
1434
More
1435
Morning
1436
Mosque
1437
Most
1438
Mother
1439
Motor
1440
Mountain
1441
Mouse
1442
Mouth
1443
Move
1444
Movement
1445
Much
1446
Mud
1447
Murder
1448
Music
1449
Must
1450
My
1451
Mystery
1452
Nail
1453
Name
1454
Narrow
1455
Nation
1456
National
1457
Native
1458
Natural
1459
Nature
1460
Near
1461
Necessary
1462
Necessity
1463
Neck
1464
Need
1465
Needle
1466
Neglect
1467
Neighbour
1468
Neither
1469
Neither...Nor...
1470
Nephew
1471
Nervous
1472
Nest
1473
Net
1474
Never
1475
Nevertheless
1476
New
legisi
ligl
lemın
lend
lenz
les
lesn
let
letır
letır baks
levl
libırıl
libırti
laybrıri
laysıns
laı
laı
layf
lift
layt
layk
midl
midnayt
militıri
milk
mil
mimik
maynd
maynd
mayn
minımum
minıstır
maynorıti
maynıs
mınıt
maynır
mirır
mis
mis
misayl
mişn
misteyk
misandırstend
miks
madl
madırıt
madn
modıst
moumınt
mondey
mani
manki
manth
muun
mor
morning
mosk
moust
madır
moutır
mauntın
maus
mauth
muuv
muuvmınt
maç
mad
mördır
müuzik
mast
may
mıstri
neyl
neym
nerou
neyşın
neyşınl
neytiv
neçrıl
neyçır
niır
nesısıri
nısesiti
nek
niid
niidl
nıglekt
neybır
niidır
naydır..nor..
nevüuu
nörvıs
nest
net
never
nevedıles
nuu
membır ÜYE
memırıbl UNUTULMAYACAK
Memorandummemırendım
NOT
Memorial memoriıl BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
Memorize memırayzEZBERLEMEK
Memory
memıri HAFIZA
Men
men
ADAMLAR
Mend
mend
TAMİR ETMEK
Mental
mentıl ZİHİNSEL
Mention
menşın BAHSETMEK
Merchant mörçınt TÜCCAR
Mercy
mörsi
MERHAMET
Mere
miır
SADECE,YALNIZCA
Merry
meri
MUTLU
Mess
mes
KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
Message mesıc
MESAJ
Metal
metıl
METAL
Meter
mitır
ÖLÇEK
Method
methıd METOT
Metre
mitr
METRE
Mice
mays
FARELER
Nuisance
nuusıns SIKINTI, DERT
Number
nambır SAYI, NUMARALANDIRMAK
Nurse
nörs
HEMŞİRE, HASTABAKICI
Nut
nat
1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
Oak
ook
MEŞE
Obey
obey
SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
Object
ıbcekt İTİRAZ ETMEK
Object
abcekt NESNE, OBJE, AMAÇ
Observation abzıveyşın
GÖZLEM
Observe
ıbzörv GÖZLEM YAPMAK
Obtain
ıbtein
TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
Obvious
ıbvıyıs AŞİKAR
Occasion ıkeyjn
VESİLE
Occupation aküpeyşın
1.MESLEK 2.İŞGAL
Occupy
aküpay İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
Ocean
ouşın
OKYANUS
October
oktobır EKİM (ayı )
Of
ov
İYELİK EKİ, NIN
Off
of
YOK OLMAK, EKSİLMEK
Offence
ıfens
1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
Offend
ıfend
KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
Offer
ofır
TEKLİF ETMEK
Office
ofis
OFİS
Officer
ofisır
SUBAY, MEMUR
Official
ofişl
RESMİ
Often
ofn
SIK SIK
Oil
oyl
YAĞ, PETROL
Old
old
ESKİ, YAŞLI
On
an
ÜZERİNDE
Once
wans
1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
One
wan
BİR
Only
ounli
SADECE, YALNIZCA
Open
oupın
AÇIK, AÇMAK
Operate
opıreyt ÇALIŞMAK
Operation opıreyşın1.OPERASYON 2.AMELİYAT
Operator
opıreytır OPERATÖR
Opinion
opinyın DÜŞÜNCE
Opportunity aporçünitiFIRSAT
Opposite
apızit
ZIT,TERS
Optimist
aptimist İYİMSER
Or
or
VEYA
Orange
orınc
1.PORTAKAL 2.TURUNCU
Order
oordır 1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
Ordinary
oodnri SIRADAN, NORMAL
Organ
orgın
1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
Organize
orgınayz ORGANİZE ETMEK
Origin
oricin
KÖKEN, ORİJİN
Other
adır
DİĞER
Otherwise adırwayz 1.BAŞKA TÜRLÜ 2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
Ought
oot
..MELİ ..MALI EKİ
Our
aar
BİZİM
Out
aut
DIŞARI
Out-Of-Date aut ov deyt
MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
Outline
autlayn ANA HAT, ÖZETLEMEK
Output
autput ÇIKTI
Outside
autsayd DIŞARI
Oven
avn
FIRIN
Over
ouvır
1.ÜSTÜNDE 2.BİTMEK
Overcome ouvıkam ÜSTESİNDEN GELMEK
Owe
ou
BORÇLU OLMAK
Own
on
SAHİP OLMAK
Owner
ounır
SAHİP
Ox
oks
BOĞA
Pack
pek
PAKETLEMEK
Packet
pekıt
PAKET
Page
peyc
SAYFA
Pain
peyn
ACI, AĞRI
Painful
peynful AĞRILI
Paint
peynt
BOYAMAK, BOYA
Painter
peyntır 1.RESSAM 2.BOYACI
Pair
peır
ÇİFT
Palace
pelıs
SARAY
Pale
peyl
SOLUK,SOLGUN (renk)
Pan
pen
TAVA
Panic
penik
PANİK
Paper
peypır 1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
MİRAS
1380
Member
YASAL
1381
Memorable
LİMON
1382
ÖDÜNÇ VERMEK
1383
LENS
1384
DAHA AZ
1385
DERS
1386
BIRAKMAK
1387
MEKTUP, HARF
1388
MEKTUPLUK
1389
DÜZEY, SEVİYE
1390
LİBERAL
1391
SERBEST OLMAK
1392
KİTAPLIK, KÜTÜPHANE
1393
LİSANS (ehliyet v.b )
1394
YALAN, YALAN SÖYLEMEK
1395
YATMAK
1396
YAŞAM, HAYAT
1397
1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK
1398
1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF
1399
1. HOŞLANMAK 2.GİBİ
1400
ORTA
1501
GECE YARISI (24:00)
1502
ASKERİ
1503
SÜT
1504
1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE
1505
TAKLİT ETMEK (birini)
1506
AKIL
1507
BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK
1508
1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
1509
ENAZ
1510
1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI
1511
AZINLIK
1512
EKSİ ( - )
1513
1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
1514
ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR
1515
AYNA
1516
1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
1517
BAYAN
1518
FÜZE, FIRLATILAN CİSİM
1519
ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON
1520
HATA
1521
YANLIŞ ANLAMAK
1522
KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
1523
MODEL (model araba,manken v.b)
1524
ILIMLI, ORTADA
1525
MODERN, ÇAĞDAŞ
1526
ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
1527
AN
1528
PAZARTESİ
1529
PARA
1530
MAYMUN
1531
AY (takvim ayı)
1532
AY
1533
DAHA FAZLA
1534
SABAH
1535
CAMİ
1536
EN ÇOK
1537
ANNE
1538
MOTOR
1539
DAĞ
1540
FARE
1541
AĞIZ
1542
HAREKET ETMEK, ETTİRMEK
1543
HAREKET
1544
ÇOK (miktarca)
1545
ÇAMUR
1546
CİNAYET
1547
MÜZİK
1548
ZORUNLULUK
1549
BENİM
1550
ESRAR, BİLİNMEZLİK
1551
1.TIRNAK 2.ÇİVİ
1552
İSİM
1553
DAR
1554
ULUS
1555
ULUSAL
1556
YERLİ (her native language)
1557
DOĞAL
1558
DOĞA
1559
YAKIN
1560
GEREKLİ
1561
GEREKLİLİK
1562
BOYUN, ENSE
1563
GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
1564
İĞNE, ŞİŞ
1565
İHMAL ETMEK
1566
KOMŞU
1567
HİÇBİRİ
1568
NE O..NE ÖBÜRÜ
1569
YEĞEN (erkek)
1570
SİNİRLİ
1571
YUVA, KUŞ YUVASI
1572
1.AĞ 2.NET (brütün tersi)
1573
HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
1574
BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
1575
YENİ
1576
1477
News
1478
Newspaper
1479
Next
1480
Nice
1481
Niece
1482
Night
1483
Nil
1484
No
1485
Noble
1486
Nobody
1487
Noise
1488
None
1489
Noon
1490
Normal
1491
North
1492
Nose
1493
Not
1494
Note
1495
Nothing
1496
Notice
1497
November
1498
Now
1499
Nowadays
1500
Nowhere
1601
Pear
1602
Peculiar
1603
Pen
1604
Penalty
1605
Pencil
1606
People
1607
Pepper
1608
Per
1609
Perfect
1610
Perform
1611
Performance
1612
Perhaps
1613
Permission
1614
Permit
1615
Person
1616
Personality
1617
Persuade
1618
Petrol
1619
Phone
1620
Photo
1621
Piano
1622
Pick
1623
Pickpocket
1624
Picnic
1625
Picture
1626
Pie
1627
Piece
1628
Pig
1629
Pigeon
1630
Pile
1631
Pill
1632
Pilot
1633
Pin
1634
Pine
1635
Pineapple
1636
Pink
1637
Pipe
1638
Pity
1639
Place
1640
Plain
1641
Plan
1642
Plane
1643
Plant
1644
Plantation
1645
Plate
1646
Play
1647
Player
1648
Pleasant
1649
Please
1650
Pleasure
1651
Plenty
1652
Plough
1653
Plug
1654
Plus
1655
Pocket
1656
Poem
1657
Poet
1658
Poetry
1659
Point
1660
Poison
1661
Police
1662
Policy
1663
Polish
1664
Polite
1665
Political
1666
Politician
1667
Politics
1668
Pool
1669
Poor
1670
Population
1671
Pork
1672
Port
1673
Position
nüuz
nüuspeypır
nekst
nays
niis
nayt
nil
no
noubl
noubadi
noiz
nan
nuun
normıl
north
nouz
nat
not
nathing
noutis
novembır
nau
nauıdeyz
nouweır
peır
pıküliır
pen
penılti
pensl
piipl
pepır
pör
pörfekt
pörform
pörformıns
pörheps
pörmişn
pörmit
pörsın
pörsınelıti
pörsweyd
petrıl
foun
foutou
pieno
pik
pikpakıt
piknik
pikçır
pay
piis
pig
picın
payl
pil
paylıt
pin
payn
paynepl
pink
payp
piti
pleys
pleyn
plen
pleyn
plent
plenteyşn
pleyt
pley
pleyır
pleznt
pliiz
plejır
plenti
plau
plag
plas
pakıt
poım
poıt
poıtri
point
poizın
pıliis
palısi
poliş
pılayt
pılitikl
polıtişın
palitiks
puul
puur
papüleyşn
pork
port
pızişn
HABER
1577
GAZETE
1578
EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
1579
HOŞ
1580
YEĞEN (kız)
1581
GECE
1582
SIFIR, BOŞLUK
1583
HAYIR
1584
SOYLU
1585
HİÇ KİMSE
1586
GÜRÜLTÜ
1587
HİÇBİRİSİ
1588
ÖĞLE ZAMANI
1589
NORMAL
1590
KUZEY
1591
BURUN
1592
DEĞİL
1593
1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
1594
HİÇBİR ŞEY
1595
DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
1596
KASIM
1597
ŞİMDİ
1598
BUGÜNLERDE
1599
HİÇ BİRYER
1600
ARMUT
1701
GARİP
1702
1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
1703
CEZA
1704
KURŞUN KALEM
1705
HALK
1706
BİBER
1707
HER
1708
KUSURSUZ, YETKİN
1709
1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
1710
PERFORMANS
1711
BELKİ
1712
İZİN
1713
1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
1714
KİŞİ
1715
KİŞİLİK
1716
İKNA ETMEK
1717
PETROL
1718
TELEFON
1719
FOTOĞRAF
1720
PİYANO
1721
TOPLAMAK, SEÇMEK
1722
YANKESİCİ
1723
PİKNİK
1724
RESİM
1725
PASTA, BÖREK
1726
PARÇA
1727
DOMUZ
1728
GÜVERCİN
1729
ÜST ÜSTE KOYMAK
1730
HAP
1731
PİLOT
1732
TOPLU İĞNE
1733
ÇAM
1734
ANANAS
1735
PEMBE
1736
1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
1737
ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
1738
YER, YERLEŞTİRMEK
1739
AÇIK, ORTADA, DÜZ
1740
PLAN, PLANLAMAK
1741
UÇAK
1742
1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK 2.FABRİKA, TESİS
1743
EKİLİ YER
1744
TABAK
1745
1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
1746
OYUNCU, ÇALAN
1747
KEYİFLİ, ZEVKLİ
1748
1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK
1749
ZEVK
1750
ÇOK SAYIDA
1751
TOPRAĞI SÜRMEK
1752
FİŞ, BANYO TIKACI
1753
ARTI
1754
CEP
1755
ŞİİR
1756
ŞAİR, OZAN
1757
ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
1758
NOKTA, UÇ
1759
ZEHİR
1760
POLİS
1761
1.POLİÇE 2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
1762
PARLATMAK
1763
KİBAR
1764
POLİTİK
1765
POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
1766
POLİTİK
1767
HAVUZ
1768
1.YOKSUL 2.ZAVALLI
1769
NÜFUS
1770
DOMUZ ETİ
1771
LİMAN
1772
DURUM, KONUM
1773
perıdays CENNET
perıgraf PARAGRAF
Parcel
paasl
PARÇA
Pardon
paadn PARDON
Parent
perınt
ANA BABA
Park
park
1.PARK 2.PARK ETMEK
Parliament parlımınt PARLAMENTO
Parrot
perıt
PAPAĞAN
Part
part
KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
Part-Time part taymYARIM GÜN
Particular pıtikülır YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
Partner
partnır 1.ORTAK 2.PARTNER
Party
paati
PARTİ
Pass
pes
GEÇMEK, GEÇİRMEK
Passage
pesıc
PASAJ
Passenger pesıncır YOLCU
Passport
pasport PASAPORT
Password paswörd PAROLA
Past
pest
GEÇMİŞ
Patience
peyşns SABIR
Patient
peyşnt 1.SABIRLI 2.HASTA
Pay
pey
ÖDEMEK
Payment
peymınt ÖDEME
Peace
piis
BARIŞ
Present
prizent SUNMAK
President prezidınt BAŞKAN
Press
pres
1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
Press
pres
BASKI YAPMAK, BASMAK
Pressure
preşır
BASINÇ, BASKI
Pretend
pritend GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
Pretty
priti
1.SEVİMLİ 2.OLDUKÇA
Prevent
privent KORUMAK
Previous
priiviıs ÖNCEKİ
Price
prays
FİYAT
Pride
prayd
ONUR,GURUR
Priest
priist
RAHİP
Prince
prins
PRENS
Principal
prinsipl 1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP 3.ANA PARA (borçta)
Print
print
1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
Prison
prizn
HAPİS
Prisoner
priznır 1.MAHKUM 2.ESİR
Private
prayvıt ÖZEL
Prize
prayz
ÖDÜL
Probable
prabıbl OLASI
Problem
prablım SORUN, PROBLEM
Produce
prodyus ÜRETMEK
Product
prıdak ÜRÜN
Production prodakşnÜRETİM
Profession profeşn MESLEK
Profit
profit
KAR
Programme prougremPROGRAM
Progress
prougres GELİŞME
Promise
promis SÖZ VERMEK
Pronounce pronaunsOKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
Proof
pruuf
KANIT
Proper
prapır UYGUN, DOĞRU
Property
prapıti MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
Proposal
propouzl PLAN, ÖNERİ
Propose
propouz 1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
Protect
prıtekt KORUMAK
Protest
protest PROTESTO
Proud
praud GURURLU
Prove
pruuv
KANITLAMAK
Provide
provayd SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
Pub
pab
PAB, BİRAHANE
Public
pablik HALK (puplıc sector=devlet sektörü )
Publish
pabliş BASIM (bir yayını)
Pull
pul
ÇEKMEK
Pullover
pulouvır 1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
Pump
pamp
POMPA
Punch
panç
1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
Punish
paniş
CEZALANDIRMAK
Pupil
püupl
1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
Puppet
papıt
KUKLA
Puppy
papi
GENÇ KÖPEK
Purchase pörçıs
SATIN ALMAK
Purple
pörpıl
MOR
Purpose
pöpıs
AMAÇ
Push
puş
İTMEK
Put
put
KOYMAK
Puzzle
pazl
BULMACA, PROBLEM
Pyjamas
pıcaamız PİJAMA
Quality
kualıti NİTELİK, KALİTE
Quantity
kuantıti MİKTAR
Quarrel
kuarıl
TARTIŞMAK, ATIŞMAK
Quarter
kootır
ÇEYREK
Queen
kuiin
KRALİÇE
Question
quesçın SORU, SORMAK
Queue
küu
SIRA, KUYRUK
Quick
kuik
ÇABUK
Quiet
kuayıt SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
Quite
kuayt
HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
Quiz
kuiz
KÜÇÜK TEST
Rabbit
rebit
TAVŞAN
Race
reys
IRK
Race
reys
YARIŞMAK
Radiator
reydieytırRADYATÖR
Paradise
Paragraph
1674
Positive
1675
Possess
1676
Possession
1677
Possibility
1678
Possible
1679
Post
1680
Postpone
1681
Pot
1682
Potato
1683
Pour
1684
Powder
1685
Power
1686
Powerful
1687
Practical
1688
Practice
1689
Practise
1690
Praise
1691
Pray
1692
Preach
1693
Predict
1694
Prefer
1695
Pregnant
1696
Prejudice
1697
Preparation
1698
Prepare
1699
Presence
1700
Present
1801
Recommend
1802
Record
1803
Recover
1804
Red
1805
Reduce
1806
Reflect
1807
Refuge
1808
Refugee
1809
Refuse
1810
Regard
1811
Regret
1812
Regular
1813
Reject
1814
Relation
1815
Relationship
1816
Relative
1817
Relax
1818
Release
1819
Relief
1820
Relieve
1821
Religion
1822
Remain
1823
Remark
1824
Remarkable
1825
Remember
1826
Remind
1827
Remote
1828
Remove
1829
Rent
1830
Repair
1831
Repay
1832
Repeat
1833
Replace
1834
Replacement
1835
Reply
1836
Report
1837
Represent
1838
Representative
1839
Republic
1840
Request
1841
Require
1842
Rescue
1843
Reserve
1844
Resign
1845
Resist
1846
Respect
1847
Respectable
1848
Responsible
1849
Rest
1850
Rest
1851
Restaurant
1852
Result
1853
Retire
1854
Return
1855
Revenge
1856
Reward
1857
Rib
1858
Ribbon
1859
Rice
1860
Rich
1861
Ride
1862
Ridiculous
1863
Right
1864
Ring
1865
Ring
1866
Ripe
1867
Rise
1868
Risk
1869
Risky
1870
River
pazitiv
pızes
pızeşn
pasıbilıti
pasıbl
poust
pospon
pot
poteyto
poor
paudır
pauır
pauıfl
prektikl
prektis
prektis
preyz
prey
priiç
prıdikt
prıför
pregnınt
precıdis
prepıreyşn
prıpeır
prezns
preznt
rekımend
rekord
rikavır
red
rıdyus
riflekt
refüuc
refyucii
refyuz
rigard
rigret
regulır
ricekt
rıleyşn
rıleyşnşip
relıtiv
rileks
rilis
rıliif
rıliiv
rılicın
rımeyn
rımark
rımarkıbl
rimembır
rimaynd
rimuut
rimuuv
rent
ripeır
rıpey
rıpiit
rıpleys
rıpleysmınt
rıplay
riport
reprızent
reprızentıtiv
rıpablik
rikuest
rikuayır
reskuu
rizörv
rizayn
rızist
rıspekt
rıspektıbl
rıspansıbl
rest
rest
restrant
rizalt
ritayır
ritörn
rivenc
riword
rib
ribın
rays
riç
raıd
ridikulıs
rayt
ring
ring
rayp
rayz
risk
riski
rivır
reydio RADYO
reyl
RAY
Railway
reylwey TREN YOLU
Rain
reyn
YAĞMUR
Raincoat
reynkout YAĞMURLUK
Raise
reyz
1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
Range
reync
ARALIK, ALAN
Rank
renk
1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
Rapid
repid
ÇABUK, HIZLI
Rare
reyr
NADİR
Rate
reyt
1.HIZ 2. ORAN
Rather
radır
EPEY, ÇOK DEĞİL
Raw
row
1.HAM 2.ÇİĞ
Razor
reyzır
USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
Reach
riiç
ERİŞMEK
Read
riid
OKUMAK
Ready
redi
HAZIR
Realize
riılayz FARK ETMEK (idrak etmek )
Really
riıli
GERÇEKTEN
Reason
riizn
1.NEDEN 2.AKIL
Reasonable riiznıbl
MAKUL
Recall
rikol
ANIMSAMAK
Receipt
rısiit
MAKBUZ
Receive
rısiiv
1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
Recent
riisnt
YAKIN ZAMANDA OLAN
Reception risepşn 1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
Recognize rekıgnayzTANIMAK
Saddle
sedl
EĞER
Safe
seyf
1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
Sail
seyl
DENİZ YOLCULUĞU
Sailor
seylır
DENİZCİ
Sake
seyk
HATIR, UĞRUNA
Salad
selıd
SALATA
Salary
selıri
MAAŞ
Sale
seyl
SATIŞ
Salt
solt
TUZ
Same
seym
AYNI, FARKSIZ
Sand
send
KUM
Sandal
sendl
SANDALET
Sandwich sendwic SANDVİÇ
Satisfy
setısfay TATMİN ETMEK
Saturday
setırdey CUMARTESİ
Save
seyv
1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK
Say
sey
DEMEK, SÖYLEMEK
Scale
skeyl
1.ÖLÇEK 2.TART
Scarce
skers
KIT
School
skuul
OKUL
Science
sayıns BİLİM
Scissors
sizız
MAKAS
Score
skoor
SKOR
Scrape
skreyp KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
Scratch
skreç
1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
Scream
skriim ÇIĞLIK
Screen
skriin
1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
Screw
skru
VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
Sea
sii
DENİZ
Search
sörç
ARAŞTIRMAK
Seashore siişor
DENİZ KIYISI
Season
siizn
MEVSİM, SEZON
Seat
siit
OTURULACAK YER
Second
sekınd 1.SANİYE 2.İKİNCİ
Secret
sikrıt
GİZ, SIR
Secretary sekrıtri SEKRETER
Section
sekşn KISIM, BÖLÜM
See
sii
1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
Seed
siid
1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
Seek
siik
ARAMAK, SORUŞTURMAK
Seem
siim
GÖRÜNMEK
Seize
siiz
KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
Seldom
seldım ARA SIRA, SIK DEĞİL
Select
sılekt
SEÇMEK
Selection sılekşn SEÇİM
Selfish
selfiş
BENCİL
Sell
sell
SATMAK
Semi
semi
YARI
Send
send
GÖNDERMEK
Sense
sens
DUYU
Senseless senslıs 1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
Sensible
sensibıl AKILLI
Sensitive
sensitiv DUYARLI, ALINGAN
Sentence sentıns 1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
Separate
seprıt
AYRI, AYIRMAK
September septembırEYLÜL
Serial
siiriıl
SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
Serious
siiriıs
CİDDİ
Sermon
sörmın VAAZ
Servant
sörvınt HİZMETÇİ
Serve
sörv
1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
Service
sörvis SERVİS
Set
set
AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
Settle
setl
1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
Settlement setlmınt ANLAŞMA
Several
sevrıl
BİR KAÇ
Severe
sıviır
SERT, CİDDİ
Sew
sou
DİKİŞ DİKMEK
Shade
şeyd
GÖLGE, GÖLGELEMEK
Shadow
şedou HARANLIK, GÖLGE
1.EMİN, KESİN 2.OLUMLU
1774
Radio
SAHİP OLMAK
1775
Rail
SAHİPLİK
1776
OLASILIK
1777
OLASI, MÜMKÜN
1778
1.POSTA 2.İŞARET 3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
1779
ERTELEMEK
1780
TENCERE
1781
PATATES
1782
DÖKMEK, AKITMAK
1783
TOZ, PUDRA
1784
GÜÇ
1785
GÜÇLÜ
1786
PRATİK
1787
ALIŞTIRMA
1788
ALIŞTIRMA YAPMAK
1789
ÖVMEK
1790
DUA ETMEK
1791
VAAZ VERMEK
1792
TAHMİN ETMEK
1793
YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
1794
HAMİLE
1795
ÖNYARGI
1796
HAZIRLIK
1797
HAZIRLAMAK
1798
VARLIK(bir yerde varlığı )
1799
BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
1800
TAVSİYE ETMEK
1901
1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
1902
1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
1903
KIRMIZI, KIZIL
1904
AZALTMAK
1905
YANSITMAK
1906
REFÜJ, GÜVENLİ YER
1907
TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
1908
REDDETMEK
1909
1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
1910
ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
1911
DÜZENLİ, OLAĞAN
1912
KABUL ETMEMEK
1913
1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
1914
İLİŞKİ, İLETİŞİM
1915
1.AKRABA 2.GÖRECELİ
1916
RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
1917
SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
1918
RAHATLAMA
1919
UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
1920
DİN
1921
1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
1922
BELİRTMEK, AÇIKLAMA
1923
DİKKATE DEĞER
1924
UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
1925
ANIMSATMAK
1926
UZAK
1927
UZAKLAŞTIRMAK
1928
KİRALAMAK
1929
ONARMAK
1930
GERİ ÖDEMEK
1931
TEKRARLAMAK
1932
YENİDEN YERLEŞTİRMEK
1933
YERLEŞTİRME
1934
YANITLAMAK, YANIT
1935
RAPOR, RAPOR ETMEK
1936
TEMSİL ETMEK
1937
TEMSİLCİ
1938
CUMHURİYET
1939
RİCA ETMEK, RİCA
1940
GEREKSİNMEK
1941
KURTARMAK
1942
1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
1943
İSTİFA ETMEK
1944
KARŞI KOYMAK
1945
SAYGI DUYMAK
1946
SAYGIDEĞER
1947
SORUMLU
1948
DİNLENMEK
1949
GERİYE KALAN
1950
RESTORAN, LOKANTA
1951
SONUÇ
1952
EMEKLİ OLMAK
1953
GERİ DÖNMEK
1954
ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
1955
ÖDÜL
1956
KABURGA
1957
KURDELA, ŞERİT
1958
PİRİNÇ
1959
ZENGİN
1960
ATA,BİSİKLETE BİNMEK
1961
GÜLÜNÇ, SAÇMA
1962
1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
1963
YÜZÜK, HALKA
1964
ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
1965
OLGUN, HAM DEĞİL
1966
YÜKSELMEK
1967
RİSK
1968
RİSKLİ
1969
NEHİR
1970
1871
Road
1872
Roar
1873
Roast
1874
Rob
1875
Rock
1876
Role
1877
Roll
1878
Roof
1879
Room
1880
Root
1881
Rope
1882
Rose
1883
Rough
1884
Round
1885
Row
1886
Row
1887
Royal
1888
Rub
1889
Rubbish
1890
Rude
1891
Rule
1892
Ruler
1893
Rumble
1894
Run
1895
Runaway
1896
Rush
1897
Sabotage
1898
Sack
1899
Sack
1900
Sad
2001
Sigh
2002
Sight
2003
Sign
2004
Signal
2005
Signature
2006
Silence
2007
Silent
2008
Silk
2009
Simplify
2010
Sin
2011
Since
2012
Since
2013
Sing
2014
Single
2015
Sink
2016
Sir
2017
Sister
2018
Sit
2019
Situation
2020
Size
2021
Skate
2022
Skateboard
2023
Skeleton
2024
Ski
2025
Skill
2026
Skin
2027
Skirt
2028
Sky
2029
Slang
2030
Slave
2031
Sleep
2032
Sleepy
2033
Sleeve
2034
Slide
2035
Slide
2036
Slight
2037
Slim
2038
Slim
2039
Slip
2040
Slope
2041
Slow
2042
Small
2043
Smash
2044
Smell
2045
Smile
2046
Smoke
2047
Smooth
2048
Snail
2049
Snake
2050
Sneeze
2051
Sniff
2052
Snore
2053
Snow
2054
So
2055
Soap
2056
Society
2057
Socket
2058
Sofa
2059
Soft
2060
Soil
2061
Soldier
2062
Solemn
2063
Solid
2064
Solve
2065
Some
2066
Somebody
2067
Someone
roud
roor
roust
rob
rak
roul
rol
ruuf
ruum
ruut
roup
rouz
raf
raund
rou
rou
royıl
rab
rabiş
ruud
ruul
ruulır
rambl
ran
ranıwey
raş
sebıtaj
sek
sek
sed
say
sayt
sayn
signıl
signıçır
saylıns
saylınt
silk
simplifay
sin
sins
sins
sing
singl
sink
sör
sistır
sit
siçueyşn
sayz
skeyt
skeytboord
skelıtın
skii
skil
skin
skört
skay
sleng
sleyv
sliip
sliipi
sliiv
slayd
slayd
slayt
slim
slim
slip
sloup
slou
smol
smeş
smel
smayl
smouk
smuuth
sneyl
sneyk
sniiz
snif
snoor
snou
sou
soup
sısayıti
sakıt
soufı
soft
soil
soulcır
salım
solid
solv
sam
sambadi
samwan
YOL
1971
Shadow
KÜKREME
1972
Shake
ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
1973
Shame
1.SOYGUN YAPMAK
1974
Shape
1.KAYA 2.SALLANMAK
1975
Share
ROL
1976
Sharp
YUVARLANMAK
1977
Sheep
ÇATI
1978
Sheet
ODA
1979
Shell
KÖK
1980
Shelter
HALAT, İP
1981
Shine
1.GÜL 2.PEMBE
1982
Ship
KABA
1983
Shirt
YUVARLAK
1984
Shock
1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
1985
Shoe
KÜREK ÇEKMEK
1986
Shoot
KRALİYETE AİT
1987
Shop
SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
1988
Shopping
1.ÇÖP 2.SAÇMA
1989
Shore
KABA
1990
Short
1.YÖNETMEK 2.KURAL
1991
Shortly
1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ 2.CETVEL
1992
Shot
GÜRLEMEK
1993
Shoulder
1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
1994
Shout
1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
1995
Show
ÇABUK DAVRANMAK
1996
Shower
SABOTAJ
1997
Shut
ÇUVAL
1998
Shy
KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
1999
Sick
ÜZGÜN, MUTSUZ
2000
Side
DERİN NEFES ALMAK
2101
Sport
GÖRÜŞ
2102
Spot
1.İŞARET 2.İMZALAMAK
2103
Spot
SİNYAL VERMEK, SİNYAL
2104
Spread
İMZA
2105
Spring
1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
2106
Spy
SESSİZ, SAKİN
2107
Square
İPEK
2108
Staff
BASİTLEŞTİRMEK
2109
Stage
GÜNAH
2110
Stain
ŞİMDİYE KADAR
2111
Stair
1.'...DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
2112
Stamp
ŞARKI SÖYLEMEK
2113
Stamp
1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
2114
Stand
1.BATMAK 2.EVYE
2115
Standard
EFENDİ
2116
Star
1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
2117
Stare
OTURMAK
2118
Start
DURUM
2119
State
BÜYÜKLÜK
2120
State
BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
2121
Station
KAY KAY
2122
Stay
İSKELET
2123
Steady
KAYAK, KAYAK YAPMAK
2124
Steal
YETENEK
2125
Steam
DERİ
2126
Steer
ETEK
2127
Step
GÖKYÜZÜ
2128
Stick
ARGO
2129
Stick
KÖLE
2130
Stiff
UYUMAK, UYKU
2131
Still
UYKULU, SAKİN
2132
Stir
ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
2133
Stock
KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
2134
Stocking
DİA, SLAYT
2135
Stomach
ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
2136
Stone
İNCE, ZAYIF
2137
Stop
ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
2138
Store
YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
2139
Story
EĞİM
2140
Stove
YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
2141
Straight
KÜÇÜK, UFAK
2142
Strange
ÇARPIP KIRMAK
2143
Straw
KOKU, KOKLAMAK
2144
Strawberry
GÜLÜMSEMEK
2145
Stream
1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
2146
Street
DÜZGÜN, YUMUŞAK
2147
Strength
SÜMÜKLÜBÖCEK
2148
Stress
YILAN
2149
Stretch
HAPŞIRMAK
2150
Strict
BURNUNU ÇEKMEK
2151
Strike
HORLAMAK
2152
KAR
2153
Strip
1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
2154
Stripe
SABUN
2155
Stroke
SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
2156
Strong
SOKET, PRİZ
2157
Struggle
DİVAN , SOFA
2158
Student
YUMUŞAK
2159
Study
TOPRAK
2160
Stuff
ASKER
2161
Stupid
1.CİDDİ 2.BAYILTICI
2162
Subject
KATI, SERT
2163
Submarine
ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
2164
Suburb
1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
2165
Subway
BİRİSİ
2166
Succeed
BİRİ
2167
Success
String
şedou İZLEMEK (gizlice)
şeyk
SARSMAK
şeym
UTANÇ
şeyp
ŞEKİL, FORM
şeyr
PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
şarp
1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
şiip
KOYUN, KOYUNLAR
şiit
1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
şel
1.KABUK 2.BOMBALAMAK
şeltır
SIĞINMAK
şayn
PARLAMAK, PARLATMAK
şip
GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
şört
GÖMLEK
şak
ŞOK, ŞOK ETMEK
şuu
AYAKKABI
şuut
1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
şap
DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
şaping ALIŞVERİŞ
şoor
KIYI
şort
1.KISA 2.ANİDEN
şortli
1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
şat
ATIŞ
şouldır OMUZ
şaut
BAĞIRMAK
şou
GÖSTERMEK, GÖSTERİ
şauır
1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
şat
KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS
şay
UTANGAÇ
sik
HASTA
sayd
1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
sport
SPOR
spat
1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
spat
1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK
spred
YAYILMAK, YAYMAK
spring 1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
spay
CASUS
skueır KARE
staaf
ELEMAN, MEMUR
steyc
1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
steyn
LEKELEMEK
steyr
MERDİVEN
stemp PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
stemp AYAKLA BASMAK, EZMEK
stend
1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
standırd STANDART
star
YILDIZ
steyr
UZUN SÜRE BAKMAK
start
BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
steyt
1.DEVLET 2.DURUM
steyt
SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
steyşn İSTASYON, DURAK
stey
KALMAK
stedi
SABİT
stiil
ÇALMAK
stiim
BUHAR
stiir
DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
step
1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY
stik
SOPA, BASTON
stik
YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
stif
KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
stil
1.HAREKETSİZ, SAKİN 2.HALA
stör
1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTİRMEK
stok
1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
stoking KADIN ÇORABI
stomak MİDE
stoun
1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.(6.3)Kg.
stap
STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
stoor
DÜKKAN, DEPOLAMAK
stori
ÖYKÜ ,HİKAYE
stouv
SOBA
streyt
DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
streync GARİP, TUHAF
strow
1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR
strowbri ÇİLEK
striim
IRMAK
striit
CADDE
strength GÜÇ, KUVVET
stres
BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
streç
1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
strikt
KATI (katı kuralları olan)
strayk 1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK
string
İP,TEL
strip
SOYMAK, SOYUNMAK
strayp 1.ŞERİT,ÇİZGİ 2.KIRBAÇ CEZASI
strouk 1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
strong GÜÇLÜ
stragl
1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
studınt ÖĞRENCİ
stadi
ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
staf
1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
stüupid APTAL
sabcıkt 1.KONU 2.ÖZNE
sabmıriin DENİZALTI
sabörb BANLİYÖ
sabwey ALT GEÇİT , ALT YOL
sıksiid 1.BAŞARMAK 2.YERİNİ ALMAK
sıkses BAŞARI
2068
Sometimes
2069
Somewhere
2070
Son
2071
Song
2072
Soon
2073
Sore
2074
Sorrow
2075
Sorry
2076
Sort
2077
Sort
2078
Soul
2079
Sound
2080
Sound
2081
Soup
2082
Sour
2083
Source
2084
South
2085
Sow
2086
Space
2087
Spade
2088
Spare
2089
Speak
2090
Special
2091
Speech
2092
Speed
2093
Spell
2094
Spend
2095
Spirit
2096
Spite
2097
Splendid
2098
Split
2099
Spoil
2100
Spoon
2201
Swim
2202
Swing
2203
Switch
2204
Sword
2205
Symbol
2206
System
2207
Table
2208
Tail
2209
Tailor
2210
Take
2211
Talk
2212
Talkative
2213
Tall
2214
Tame
2215
Tank
2216
Tap
2217
Tape
2218
Task
2219
Taste
2220
Tax
2221
Taxi
2222
Tea
2223
Teach
2224
Teacher
2225
Team
2226
Tear
2227
Telegram
2228
Telephone
2229
Telescope
2230
Television
2231
Tell
2232
Temper
2233
Temperature
2234
Tender
2235
Term
2236
Terrible
2237
Terrific
2238
Terror
2239
Test
2240
Than
2241
Thank
2242
That
2243
Theatre
2244
Their
2245
Them
2246
Then
2247
There
2248
Therefore
2249
These
2250
They
2251
Thick
2252
Thief
2253
Thin
2254
Thing
2255
Think
2256
Thirsty
2257
This
2258
Thorough
2259
Those
2260
Though
2261
Thought
2262
Thread
2263
Threat
2264
Threaten
samtaymz
samweır
san
song
suun
soor
sarou
sori
sort
sort
soul
saund
saund
suup
sauır
soors
sauth
sou
speys
speyd
speyr
spiik
speşl
spiiç
spiid
spel
spend
spırit
spayt
splendid
split
spoil
spuun
swim
swing
swiç
sood
simbl
sistım
teybl
teyl
teylır
teyk
tolk
tolkıtiv
tool
teym
tenk
tep
teyp
task
teyst
teks
teksi
tii
tiiç
tiiçır
tiim
tiır
telıgrem
telıfoun
telıskoup
telıvijn
tel
tempır
temprıçır
tendır
törm
terıbl
tırifik
terır
test
den
thenk
det
thiıtır
theır
them
then
theer
deırfoor
diiz
dey
thik
thiif
thin
thing
think
thörsti
dis
tharou
douz
dou
thoot
thred
thret
thretın
BAZEN
2168
BİR YER
2169
ERKEK ÇOCUK, OĞUL
2170
ŞARKI
2171
YAKINDA (zaman açısından)
2172
AĞRI VERİCİ
2173
ÜZÜNTÜ
2174
ÜZGÜN
2175
ÇEŞİT
2176
SIRALAMAK
2177
RUH
2178
1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
2179
GİBİ GELMEK
2180
ÇORBA
2181
EKŞİ
2182
KAYNAK
2183
GÜNEY
2184
TOPRAĞA EKMEK
2185
1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
2186
1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
2187
EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
2188
KONUŞMAK
2189
1.ÖZEL 2.EN İYİ
2190
KONUŞMA
2191
HIZ, HIZLI GİTMEK
2192
1.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
2193
PARA HARCAMAK, HARCAMAK
2194
1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
2195
1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
2196
NEFİS, HARİKA
2197
İKİYE BÖLMEK
2198
1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
2199
KAŞIK
2200
YÜZMEK
2301
1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RİTİM
2302
AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
2303
KILIÇ
2304
SEMBOL
2305
SİSTEM
2306
1.MASA 2.TABLO,LİSTE
2307
KUYRUK (kedi,uçak v.b)
2308
TERZİ
2309
TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
2310
KONUŞMA, KONUŞMAK
2311
KONUŞKAN
2312
UZUN
2313
EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
2314
1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
2315
1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
2316
BANT, SELOTEYP
2317
GÖREV
2318
TATMAK, TAD
2319
VERGİ
2320
TAKSİ
2321
ÇAY
2322
ÖĞRETMEK
2323
ÖĞRETMEN
2324
TAKIM, GRUP
2325
1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
2326
TELGRAF
2327
TELEFON
2328
TELESKOP
2329
TELEVİZYON
2330
ANLATMAK, SÖYLEMEK
2331
1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
2332
SICAKLIK
2333
1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
2334
1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR
2335
KORKUNÇ, KÖTÜ
2336
1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
2337
1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR
2338
SINAMAK, DENEMEK, TEST
2339
...DEN ...DAN EKİ
2340
TEŞEKKÜR ETMEK
2341
O
2342
TİYATRO
2343
ONLARIN
2344
ONLARI
2345
1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
2346
1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
2347
DOLAYISIYLA
2348
BUNLAR
2349
ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
2350
1.KALIN 2.SIK
2351
HIRSIZ
2352
İNCE
2353
ŞEY
2354
DÜŞÜNMEK
2355
SUSAMIŞLIK, SUSATAN
2356
BU
2357
1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
2358
ONLAR
2359
NEDENSE
2360
DÜŞÜNCE
2361
İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
2362
TEHTİD
2363
TEHTİD ETMEK
2364
sıkseşn ARDARDA ,DEVAMLI
saç
1.BUNUN GİBİ 2.BU KADAR
Suck
sak
EMMEK
Sudden
sadn
ANİ
Suffer
safır
ACI ÇEKMEK
Sugar
şugır
ŞEKER
Suggest
sıcest ÖNERMEK
Suggestion sıcesşn ÖNERİ
Suit
suut
1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
Sum
sam
TOPLAM
Summer
samır
YAZ
Sun
san
GÜNEŞ
Sunday
sandey PAZAR (günü )
Sunshine
sanşayn GÜNEŞ IŞIĞI
Suntan
santen BRONZ RENGİ (ciltte)
Super
suupır SÜPER
Superb
supörb HARİKA, ÇOK GÜZEL
Superstition supıstişn BATIL İNANÇ
Supper
sapır
YEMEK (günün son yemeği)
Supply
sıplay SAĞLAMAK, MİKTAR
Support
sıport
TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
Suppose
sıpouz SANMAK
Sure
şuır
EMİN, KESİN
Surface
sörfıs
YÜZEY
Surname
sörneym SOYADI
Surprise
sıprayz 1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
Surround
sıraund ÇEVRELEMEK
Suspect
sıspekt ŞÜPHELENMEK
Swallow
swalou 1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
Swear
sweır
1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
Sweep
swiip
SÜPÜRMEK
Sweet
swiit
TATLI
Swell
swel
ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
Tour
tuır
TUR
Towards
tıwordz DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
Towel
tauıl
HAVLU
Tower
tauır
KULE
Town
taun
KASABA
Toy
toy
OYUNCAK
Trace
treys
İZ, İZ SÜRMEK
Track
trek
İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
Trade
treyd
1.TİCARET 2.İŞ
Traffic
trefik
TRAFİK
Train
treyn
1.EĞİTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN
Training
treyning EĞİTİM,ÖĞRETİM
Transfer
trensför TRANSFER
Translate trenzleyt ÇEVİRİ , TERCÜME
Transport trensport TAŞIMACILIK
Travel
trevl
YOLCULUK YAPMAK
Tray
trey
TEPSİ
Treasure
trejır
HAZİNE
Treat
triit
1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
Treatment triitmınt 1.DAVRANIŞ 2.TEDAVİ
Tree
trii
AĞAÇ
Trial
trayıl
1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
Tribe
trayb
KABİLE
Trick
trik
1.HİLE,HİLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
Trip
trip
1.GEZİ 2.ÇELME TAKMAK
Triumph
trayamf ZAFER, UTKU
Trouble
trabl
DERT, DERT ETMEK
Trousers
trauzız PANTOLON
True
truu
DOĞRU, GERÇEK
Trunk
trang
1.AĞAÇ GÖVDESİ 2.SANDIK 3. FİL HORTUMU
Trust
trast
GÜVENMEK
Truth
truth
GERÇEK
Try
tray
DENEMEK, DENEME
Tube
tüub
TÜP
Tuesday
tüuzdey SALI
Tune
tüun
1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
Tunnel
tanl
TÜNEL
Turkey
törki
1.HİNDİ 2 TÜRKİYE
Turn
törn
DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende
Twice
tways İKİ KEZ
Twist
twist
ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
Type
tayp
1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
Typical
tipikıl
TİPİK
Ugly
agli
ÇİRKİN
Umbrella
ambrela ŞEMSİYE
Unable
aneybl MUKTEDİR OLMAMAK
Uncle
ankl
DAYI, AMCA
Unconscious ankanşıs BİLİNÇSİZLİK
Under
andır
ALTTA, ALTA
Underclothesandıkloudz
İÇ ÇAMAŞIRI
Understand andıstendANLAMAK
Unemployment
animploymınt
İŞSİZLİK
Unfair
anfeir
ADALETSİZ
Unfavourableanfeyvırıbl
HOŞA GİTMEYEN
Unhappy
anhepi MUTSUZ
Unhealthy anhelthi SAĞLIKSIZ
Uniform
yuniform 1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
Union
yunyın 1.SENDİKA 2.BİRLEŞME
Unite
yunayt BİRLEŞMEK
University yunivörsıti
ÜNİVERSİTE
Unknown
announ BİLİNMEYEN
Unless
anles
OLMADIKÇA
Unlikely
anlaykli AZ İHTİMALLE
Unload
anloud BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
Succession
Such
2265
Throat
2266
Through
2267
Throw
2268
Thunder
2269
Thunderstorm
2270
Thursday
2271
Thus
2272
Ticket
2273
Tidy
2274
Tie
2275
Tight
2276
Till
2277
Time
2278
Timetable
2279
Tin
2280
Tip
2281
Tire
2282
Tired
2283
Tissue
2284
Title
2285
To
2286
Toast
2287
Tobacco
2288
Today
2289
Toe
2290
Together
2291
Tomorrow
2292
Tongue
2293
Tonight
2294
Too
2295
Tooth
2296
Top
2297
Topic
2298
Total
2299
Totally
2300
Touch
2401
Vision
2402
Visit
2403
Visitor
2404
Vocabulary
2405
Voice
2406
Volume
2407
Vote
2408
Voyage
2409
Vulgar
2410
Wage
2411
Wait
2412
Waiter
2413
Wake
2414
Walk
2415
Wall
2416
Wander
2417
Want
2418
War
2419
Warm
2420
Warn
2421
Wash
2422
Waste
2423
Watch
2424
Water
2425
Waterfall
2426
Wave
2427
Way
2428
We
2429
Weak
2430
Wealth
2431
Weapon
2432
Wear
2433
Weather
2434
Wednesday
2435
Week
2436
Weigh
2437
Welcome
2438
Well
2439
Well-Known
2440
West
2441
Wet
2442
What
2443
Whatever
2444
When
2445
Whenever
2446
Where
2447
While
2448
Whip
2449
Whistle
2450
White
2451
Who
2452
Whoever
2453
Whole
2454
Whose
2455
Why
2456
Wide
2457
Widow
throut
thruu
throu
thandır
thandıstorm
thözdey
das
tikıt
taydi
tay
tayt
til
taym
taymteybıl
tin
tip
tayır
tayırd
tişuu
taytl
tu
toust
tıbakou
tıdey
tou
tıgedır
tımarou
tang
tınayt
tuu
tuuth
tap
tapik
toutıl
toutıli
taç
vijn
vizit
vizitır
vıkebyulıri
vois
volyum
vout
voyıc
valgır
weyc
weit
weytır
weyk
wolk
wool
wandır
wont
wor
worm
worn
woş
weyst
woç
wotır
wotırfol
weyv
wey
wi
wiik
welth
wepın
weır
wedır
wenzdey
wiik
weit
welkam
wel
wel noun
west
wet
wat
watevır
wen
wenevır
weır
wayl
wip
wisl
wayt
hu
huevır
houl
huuz
way
wayd
wıdou
GIRTLAK, YEMEK BORUSU
2365
İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
2366
FIRLATMAK
2367
GÖK GÜRÜLTÜSÜ
2368
FIRTINA
2369
PERŞEMBE
2370
BÖYLE, BÖYLECE
2371
BİLET
2372
DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
2373
1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
2374
SIKI, KOLAY AÇILMAZ
2375
1.KADAR 2.YAZAR KASA
2376
1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
2377
(zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
2378
1.TENEKE 2.KONSERVE
2379
1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK 2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
2380
YORMAK
2381
YORGUN
2382
KAĞIT MENDİL
2383
1.BAŞLIK 2.UNVAN
2384
..e KADAR
2385
1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK
2386
TÜTÜN
2387
BUGÜN
2388
AYAK BAŞ PARMAĞI
2389
BİRLİKTE
2390
YARIN
2391
DİL
2392
BU GECE
2393
1.ÇOK 2....DE ...DA EKİ
2394
DİŞ
2395
EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
2396
KONU
2397
TOPLAM
2398
BÜTÜNÜYLE
2399
DOKUNMAK
2400
GÖRÜŞ, İMGE
2458
ZİYARET ETMEK
2459
ZİYARETÇİ, KONUK
2460
KELİME DAĞARCIĞI
2461
SES
2462
HACİM
2463
OY VERMEK, OY
2464
DENİZ YOLCULUĞU
2465
KABA, İLKEL
2466
SAAT ÜCRETİ
2467
BEKLEMEK
2468
GARSON
2469
UYANMAK, UYANDIRMAK
2470
YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
2471
DUVAR
2472
DOLAŞMAK
2473
İSTEMEK, İSTEK
2474
SAVAŞ
2475
1.ILIK, ILINDIRMAK 2.SEVECEN
2476
UYARMAK
2477
1.YIKAMAK 2.KİRLİ ÇAMAŞIR
2478
1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN 2.BOŞA HARCAMAK
2479
1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK 2.KOL SAATİ
2480
SU, SULAMAK
2481
ŞELALE
2482
1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA 2.EL SALLAMAK
2483
YOL, ROTA, YÖN
2484
BİZ
2485
ZAYIF,ERKSİZ
2486
SERVET
2487
SİLAH
2488
GİYMEK
2489
HAVA;İKLİM
2490
ÇARŞAMBA
2491
HAFTA
2492
AĞARLIK, TARTMAK
2493
1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN
2494
1.İYİ 2.KUYU
2495
ÜNLÜ, BİLİNEN
2496
BATI
2497
NEMLİ
2498
NE
2499
HERNEYSE
2500
NE ZAMAN
2501
1.HERHANGİ BİR ZAMAN 2.NE ZAMAN Kİ ...
2502
NEREYE, NEREDE
2503
BU ARADA
2504
KIRBAÇ
2505
ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
2506
BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ
2507
KİM
2508
HERKİMSE
2509
TÜM, BÜTÜN WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
2510
KİMİN
2511
NEDEN, NİÇİN
2512
1.GENİŞ 2.KENARDAN KENARA
2513
DUL
2514
anlok
KİLİDİ AÇMAK
antil
KADAR (belli bir zamana kadar)
Up
ap
1.YUKARI 2.DİKİNE 3.TÜMÜYLE
Up-To-Date ap tı deytBUGÜNE KADAR
Upper
apır
ÜST
Upset
apset
1.ENDİŞELENDİRMEK 2.DEVİRMEK
Upstairs
apsteız ÜST KAT, YUKARISI
Upward
apwıd YUKARIYA DOĞRU
Urge
ööc
DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
Urgent
ööcınt ACİL
Us
as
BİZE
Use
yuus
1.KULLANIM 2.FONKSİYON
Use
yuuz
KULLANMAK
Useful
yuusfl KULLANIŞLI
Usual
yujl
OLAĞAN
Vacant
veykınt 1.BOŞ 2.AÇIK (bir iş yerinde)
Vain
veyn
GEREKSİZ, BOŞUNA
Valley
veli
VADİ
Valuable
velyubl DEĞERLİ
Value
velyu
DEĞER
Variety
verayıti 1.FARK 2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
Various
veırıis DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
Vegetable vectıbl
SEBZE
Vehicle
viikıl
TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
Very
veri
ÇOK, TAM
Veto
viitou
VETO, VETO ETMEK
Victim
viktım KURBAN, KAZAZEDE
Victor
viktır
GALİP
Victory
viktri
UTKU, ZAFER, YENGİ
View
viu
GÖRÜNÜM, MANZARA
Villa
vilı
VİLLA
Village
vilıc
KÖY
Vine
vayn
BAĞ
Violent
vaylınt KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
Visa
viizı
VİZE
Visible
vizıbl
GÖRÜNEN
Wife
wayf
KARI (eş)
Wig
wig
PERUK
Wild
wayd
VAHŞİ
Will
wil
1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
Win
win
KAZANMAK
Wind
waynd SARMAK, KURMAK (saat v.b )
Wind
wind
RÜZGAR
Window
windou PENCERE
Wine
wayn
ŞARAP
Winter
wintır
KIŞ
Wipe
wayp
SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
Wire
wayır
1.TEL 2.TELGRAF
Wireless
wayılıs TELSİZ
Wise
wayz
ZEKİ, AKILLI
Wish
wiş
İSTEK, İSTEMEK
With
with
İLE
Withdraw withdro 1.ÇEKMEK 2.GERİ ÇEKİLMEK 3.SIZMAK
Within
widin
İÇİNDE
Without
widaut SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
Witness
witnıs
TANIK, TANIKLIK ETMEK
Wolf
wulf
KURT
Woman
wumın KADIN
Wonder
wandır 1.MERAK ETMEK 2.ŞAŞIRMAK
Wonderful wandıfl ŞAŞIRTICI, HARİKA
Wood
wuud
ODUN
Wool
wuul
YÜN
Word
wööd
SÖZCÜK, KELİME
Work
wörk
ÇALIŞMAK, İŞ
Worker
wörkır İŞÇİ
World
wörld
DÜNYA
Worm
wörm
SOLUCAN
Worry
wöri
ENDİŞELENMEK
Worse
wörs
DAHA KÖTÜ
Worst
wörst
EN KÖTÜ
Worth
wörth
DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE
Wound
wuund YARALAMAK, YARA
Wrap
rep
PAKETLEMEK, SARMAK
Wreck
rek
HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
Write
rayt
YAZMAK
Wrong
rong
YANLIŞ
X-Ray
eks rey RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
Yacht
yat
YAT (deniz taşıtı )
Yard
yard
AVLU
Year
yiır
YIL
Yellow
yelou
SARI
Yes
yes
EVET
Yesterday yestıdey DÜN
Yet
yet
HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
Yield
yiild
1.ÜRÜN VERMEK 2.DIŞARI VERMEK 3.TESLİM OLMAK
Yoghurt
yogıt
YOĞURT
Yolk
youk
YUMURTANIN SARISI
Young
yang
GENÇ
Your
yoor
SENİN, SİZİN
Youth
yuuth
GENÇLİK
Zero
zirou
SIFIR
Zip
zip
FERMUAR
Zone
zon
BÖLGE
Unlock
Until
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Abolish
Abolition
Absorb
Abuse
Academic
Accelerator
Accent
Access
Accessible
Accounting
Accumulate
Accused
Accustom
Accustomed
Achieve
Achievement
Acid
Acknowledge
Acquire
Acquisition
Addict
Admiral
Admission
Adopt
Adverse
Airport
Album
Alcohol
Allocate
Allocations
Allowance
Ally
Alphabet
Alter
Alternative
Amateur
Ambulance
Amend
Ample
Anchor
Angel
Anger
Angle
Anticipate
Antique
Anxiously
Apartment
Apparently
Article Of Association
Aspect
Asset
Association
Assurance
Assure
Assured
Attachment
Attendant
Auction
Audience
Augment
Augmentation
Author
Authority
Award
Awkward
Babysitter
Bachelor
Backbone
Bale
Banal
Bandage
Baneful
Banish
Barbarous
Barber
Basin
Bastardize
Battery
Bawl
Beforehand
Bias
Birthday
Bladder
Blade
Blister
Blockade
Blouse
Bodyguard
Boiler
Bolt
Bonnet
Bony
Booklet
Boom
Boot
Boring
Bother
Bounce
Bound
Boundary
ebolış
ebolışın
ıbsorb
ebyus
ekıdemik
ekselıreytır
eksınt
ekses
eksesıbıl
ekaunting
ekyumyuleyt
ekyuzıd
ekastım
ekastımd
eρiv
eρivmınt
esid
eknolıρ
ikwaır
ekwızışın
edikt
edmirıl
edmişın
edopt
edvörs
eyirport
elbım
elkıhol
elıkeyt
elıkeyşın
elauıns
elay
elfıbit
oltır
oltörnıtiv
emıtör
embyulıns
emend
empıl
enkır
eyncıl
engır
engıl
entisipeyt
entik
enkşıslıy
epartmınt
eparıntliy
artıkıl ıv ısosieyşın
espekt
eset
esuşeytın
eşurıns
eşuır
eşurıd
etaρmınt
ıtendınt
okşın
odyıns
ogment
ogmentetişın
othır
othoriti
iwood
okvırd
beybisitır
beρılır
bekbon
beyl
bınaal
bendıρ
beynful
beniş
barbırıs
baabır
beysın
bestırdayz
betıri
bavıl
bifor hend
bays
börthdey
bledır
bleyd
blistır
blokeyd
blauz
badigard
boylır
bolt
bonıt
boni
buklıt
buum
buut
boring
bodır
bauns
baund
baundri
İPTAL ETMEK
KALDIRMAK
1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
AKADEMİK
GAZ PEDALI
ŞİVE, AKSAN
1)GİRİŞ 2)YOL
1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
MUHASEBE
TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
1)SANIK 2)SUÇLAMAK
ALIŞTIRMAK
ALIŞIK,ALIŞKIN
ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
BAŞARI
ASİT
DOĞRULAMAK
EDİNMEK
EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
TİRYAKİ,MÜPTELA
AMİRAL
1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
ZIT,KARŞI
HAVA ALANI
ALBÜM
ALKOL
TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK
TAHSİSAT
DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
ANLAŞMA,BİRLEŞME
ALFABE
DEĞİŞTİRMEK
ALTERNATİF, SEÇENEK
AMATÖR
AMBULANS
DÜZELME, AYARLAMA
GENİŞ, BOL
1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)
MELEK
KIZMAK
AÇI, KÖŞE
1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
ANTİKA
ENDİŞELİ OLMAK
APARTMAN DAİRESİ
BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
ANA SÖZLEŞME
GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
VARLIK
CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
İLAVE, EK
1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE
MÜZAYEDE, MEZAT
İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
ZAM, EKLEME
YAZAR
OTORİTE
MÜKAFAT
1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ
ÇOCUK BAKICISI
1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ
1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM
BALYA (Halı,Tütün vs.)
BANAL,ADİ
BANDAJ,YARA BANDI
KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)
1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME
BARBAR, VAHŞİ
BERBER
1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA
1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK
PİL
BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)
ÖNCEDEN
ÖN YARGI,EĞİLİM
DOĞUMGÜNÜ
1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK
USTURA, BIÇAK
KABARCIK
ABLUKAYA ALMA
BLUZ
KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL
KAZAN
1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN
1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
ÇOK ZAYIF
BROŞÜR
1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK
1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)
CAN SIKMAK,ÜZMEK
1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)
BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
SINIR
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Brake
Branch
Brand
Brand-New
Break Down
Break-Out
Breast
Bribe
Bride
Briefcase
Brilliant
Brochure
Broken
Broker
Brooch
Brother-In-Law
Brow
Bucket
Bull
Bullet
Bureau
Bureaucracy
By The Way
Cabbage
Cabin
Cabinet
Calf
Camel
Canary
Cancellation
Cannon
Capable
Carbon-Paper
Carefree
Careful
Careless
Cargo
Carrier
Carrot
Carryover
Cartridge
Cash-Register
Casual
Caterpillar
Cauliflower
Caution
Cave
Cease
Cease-Fire
Celebration
Cement
Central
Centre
Cereal
Chamber
Champagne
Channel
Chapter
Charity
Charlatan
Chart
Charter
Chase
Chat
Cheek
Cheeky
Cheerful
Chef
Cheque
Chest
Chest Of Drawers
Chestnut
Chilli
Chilly
Chimney
China
Chip
Chocolate
Choice
Choke
Chop
Chuckle
Cigar
Circuit
Claimant
Clap
Clay
Client
Climate
Clinic
Clip
Cloth
Clown
Clue
Clutch
Co
Co-Operate
Coast
Cock
Cocoa
breyk
branρ
brend
brend niyu
brek davn
brek aut
brest
brayb
brayd
brifkeys
brilyınt
brıuşır
brıukın
brıukır
broş
bradır in lo
brau
bakıt
bul
bulıt
büuro
bürakresi
bay dı vey
kebic
kebin
kebınıt
kaıf
keml
kıneri
kensıleyşın
kenın
keypıbıl
karbın peypır
keyfri
keyrfıl
keyrlıs
kargo
keriyır
kerıt
keriovır
kartrıρ
keş-recıstır
keşuıl
ketırpilır
koliflavır
koşın
keyv
siis
siis-fayır
selibreyşın
sıment
sentrıl
sentır
siyriyıl
ρembır
şempeyn
ρenıl
ρeptır
ρerıti
carlıtın
ρart
ρartır
ρeys
ρet
ρiik
ρiki
ρiirful
şef
ρek
ρest
ρest of drewır
ρesnat
ciliy
ρiliy
ρimni
ρaynı
ρip
ρaklıt
ρoyıs
ρok
cop
ρakıl
sigaar
sörkıt
klemınt
klep
kıley
klaynt
klaymıt
klınik
klip
kloth
klaun
klu
klaρ
ko
koopereyt
kost
kak
koko
FRENLEMEK, FREN
1)DAL 2)ŞUBE,KOL
1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
YENİ MODEL,YEPYENİ
1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
GÖĞÜS
RÜŞVET
GELİN
İŞ ÇANTASI
PARLAK,AKILLI
BROŞÜR
KIRIK
KOMİSYONCU,SİMSAR
BROŞ, İĞNE
KAYINBIRADER
ALIN
KOVA
BOĞA
MERMİ
BÜRO
BÜROKRASİ
BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN
LAHANA
KABİN
KABİNE
1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
DEVE
1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
İPTAL
TOP (silah)
MUKTEDİR
KARBON KAĞIDI
ÖNEMSEMEYEN
DİKKATLİ
DİKKATSİZ
KARGO
TAŞIYICI
HAVUÇ
DEVİR
KARTUŞ,ŞARJÖR
YAZAR KASA
1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
TIRTIL
KARNIBAHAR
UYARI
MAĞARA
DURDURMAK
ATEŞ-KES
KUTLAMA
ÇİMENTO
MERKEZİ
ORTA, MERKEZ
TAHIL, MISIR
ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
ŞAMPANYA
KANAL (TV, radyo gibi.)
BÖLÜM, KONU
HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
ŞARLATAN
TABLO,ÇİZELGE
1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
KOVALAMAK
ÇENE ÇALMAK,SOHBET
1)YANAK 2)POPO
YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
ÇEK
1)GÖĞÜS 2)SANDIK
ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
KESTANE
ÇOK ACI
RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
BACA
1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
UFAK PARÇA
ÇİKULATA
SEÇİM, İSTEK, TERCİH
1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
KIKIRDAMA
PURO
DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
ALKIŞLAMAK
KİL
MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
IKLIM
KLİNİK
KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,saρ vb.)
BEZ ( a piece of cloth )
PALYAÇO
İPUCU
1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
BERABER (Co-operate,Co-education)
BİRLİKTE ÇALIŞMAK
KIYI, SAHİL
1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
KAKAO
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Code
Collapse
Colleague
Collective Agreement
Colonel
Column
Coma
Come Across
Comet
Commemorate
Commission
Commit
Commitment
Communicate
Commute
Compensate
Compensation
Complicated
Components
Compose
Composition
Compromise
Computer
Concentrate
Concept
Concern
Conclusion
Condemn
Conduct
Cone
Conference
Confine
Conflict
Consent
Consequently
Consign
Consistent
Constitute
Constitution
Construct
Consume
Consumption
Contact
Contest
Continent
Contract
Contribute
Convict
Convince
Cope
Cordon
Cork
Corpse
Correspondent
Corridor
Corruption
Cosmetic
Costume
Coupe
Coupon
Cracker
Cramp
Crane
Credit
Crisis
Crisp
Crisp
Critical
Crocodile
Crossword
Crow
Crucial
Crude
Curry
Cushion
Cylinder
Daisy
Damage
Darling
Date
Deadline
Deadlock
Deaf
Debatable
Debate
Debt
Decay
Decent
Decline
Decrease
Default
Defer
Deficit
Definition
Deliberately
Demoralize
Dependent
Deputation
Deputy
Desperate
kod
kıleps
koliig
kollektiv egrimınt
körlnıl
kolım
komı
kam ekros
kamit
kımemoreyt
kamişın
kımit
komitmınt
kımyunikeyt
kımyut
kompınseyt
kompınseyşın
komplıkeytıd
kımponınt
kımpoz
kompızişın
komprımayz
kompitür
konsıntreyt
konsept
konsöön
kınkıluşın
kındem
kondakt
kon
konfırıns
kınfayn
konflıkt
kınsent
konsikvıntly
kınsayn
kansıstınt
konstituut
konstituşın
kınstrak
kınsyuum
kınsomşın
kontekt
kontest
kontınınt
kontrekt
kıntrıbiyut
konvıkt
kınvins
kop
kordın
kook
korps
korıspondınt
koridoor
kırapşın
kozmetik
kostiyum
kupe
kuupon
krekır
kremp
kreyn
kredit
kraysız
krisp
krisp
kritikıl
krokıdayl
krosvörd
kro
kuruşıl
crud
köri
kuşın
siylındır
deyzi
demıρ
daling
deyt
dedlayn
dedlok
def
dibeytıbıl
dibeyt
det
dikey
disınt
diklayn
dikriis
difolt
diför
defisit
defineyşın
dilibirıtli
dimorılayz
dıpendınt
deputeyşın
depyuti
despırit
KOD
1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
MESLEKTAŞ
TOPLU SÖZLEŞME
ALBAY
SÜTUN
KOMA, KOMA HALİ
TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
KUYRUKLU YILDIZ
ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)
SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)
1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
İLETİŞİM
EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK
TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK
TELAFİ,TAZMİNAT
KARIŞIK,KOMPLİKE
UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN
YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK
UZLAŞMA
KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR
KONSANTRE,YOĞUN
GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why
İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE
KARAR,SONUÇ
1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)
KONFERANS
KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ
KABUL ETME,ONAYLAMA
BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
OLUŞMAK,KURMAK
ANAYASA
İNŞA ETMEK,YAPMAK
TÜKETMEK
TÜKETİM
TEMAS, DOKUNMA
YARIŞMA
KITA
KONTRAT,ANLAŞMA
KATKIDA BULUNMAK
MAHKUM,SUÇLU
İKNA ETMEK
BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
1)POLİS 2)ASKER KORDONU
MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
CESET
1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR
KORİDOR
RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK
KOZMETİK
KOSTÜM
SPOR ARABA
KUPON
KRAKER
KRAMP
VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ
KREDİ
KRİZ
CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
1)İNCE 2)KAŞ
KRİTİK
AFRİKA TİMSAHI
ÇAPRAZ BULMACA
1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
EN ÖNEMLİ AN (Karar iρin vb.)
PETROL ( Crude oil=Ham petrol)
HAFİF ACILI
YASTIK
SİLİNDİR
PAPATYA
ZARAR, ZARAR VERMEK
SEVGİLİ
1)HURMA 2)RANDEVU
MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ
1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
SAĞIR
TARTIŞABİLİNİR
TARTIŞMA
BORÇ
ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
DOĞRU,HAKLI,İYİ
AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK
AZALMAK
İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
GECİKTİRME, ERTELEME
AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
TANIMLAMA
KASTEN
CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK
BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
VEKİLLİK
VEKİL
UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
Despite
Destination
Detach
Detective
Dew
Diagram
Diameter
Dice
Diet
Digest
Dim
Dip
Directory
Disaster
Disclose
Disco
Disgust
Dismay
Dismay
Dispatch
Displace
Distinction
Dive
Diver
Divorce
Dominate
Donate
Donation
Donor
Doom
Doomsday
Dose
Down Payment
Doze
Dozen
Draft
Drag
Dragon
Drain
Drama
Draught
Draughts
Drawer
Drawn
Drug
Drum
Duck
Duckling
Duel
Dustbin
Dye
Dynamite
Dynamo
Dynasty
Eagle
Earthquake
Eel
Elapse
Embark
Embarrassment
Embrace
Emotion
Emphasis
Emphasize
Emphatic
Empire
Enormous
Entitle
Epitaph
Equalize
Equip
Equipment
Escort
Estate
Evacuate
Evidence
Evolution
Ex
Exceed
Exclaim
Exclusive
Execute
Exhaust
Exhibit
Exhibition
Expand
Expansion
Experiment
Expire
Explosive
Export
Extinguish
Extreme
Eyebrow
Eyelash
Eyelid
Fable
Fabulous
Fact
Fake
dıspayt
destıneyşın
ditaρ
dıdektiv
düu
dayıgrım
dayametır
days
dayt
daycest
dim
dıp
direktiri
dızastır
diskloz
disko
dısgast
dismey
dismey
dispeρ
displeys
dıstingşın
dayv
dayvır
dıvöös
domineyt
doneyt
doneyşın
donır
duum
duumsdey
dos
davn peymınt
doz
dozen
draaft
dreg
dregın
dreyn
draam
draaft
draafts
drovır
droovn
drag
dram
dak
dakling
duyıl
dastbın
day
daynımeyt
daynımu
dınısti
igıl
örthkweik
iil
ileps
imbark
imbarısmınt
imbreys
imoşın
emfisıs
emfısays
imfetic
empayır
inormiyus
intaytıl
epitaf
ilkvılayz
ikvip
ikvıpmınt
eskort
ısteyt
ıveküueit
evidıns
ivulişın
eks
iksid
ikskleym
iksklusiiv
eksikiyut
igzoost
igzıbit
ekzıbişın
ıkspend
ıkspanşın
ıksperımınt
ikspayır
iksplıusiv
eksport
ikstingwişh
ikstriim
aybrau
ayleş
aylid
feybıl
febulıs
fek
feyk
RAĞMEN
VARIŞ NOKTASI
AYIRMAK
DEDEKTİF
KIRAĞI (nem)
ŞEMA, DİYAGRAM
ÇAP
ZARLAR ( Tavla )
REJİM, DİYET
1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
KISIK, SÖNÜK
DALDIRMAK
REHBER (telefon vb.)
FELAKET, AFET
AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
DİSKO
TİKSİNTİ
1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
KORKU, DEHŞET
SEVK ETMEK, YOLLAMAK
YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
KÜÇÜK FARKLILIK
DALIŞ
DALGIÇ
BOŞANMAK
HAKİM OLMA
BAĞIŞ YAPMAK
BAĞIŞ
BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
AHİRET GÜNÜ
BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
PEŞİN (Ödeme)
UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
DÜZİNE
1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
SÜRÜKLEMEK
EJDERHA
LAĞIM, SU YOLU
DRAM
HAVA AKIMI, CERYAN
DAMA OYUNU
ÇEKMECE, GÖZ
BOĞULMAK
UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
KÜÇÜK ÖRDEK
DÜELLO
ÇÖP TENEKESİ
BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
DİNAMİT
DİNAMO
HANEDANLIK
KARTAL
DEPREM
YILAN BALIĞI
ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
1)SIKINTI 2)UTANMAK
SARILMAK
KUVVETLİ DUYGU
ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
ÜZERİNDE DURMAK
KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
İMPARATORLUK
KOCAMAN, İRİ
YETKİ VERMEK, HAK VERMEK
MEZAR TAŞI YAZISI
EŞİTLEMEK
DONATMAK
TESİSAT,DONANIM
KONVOY,REFAKAT
1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
DELİL
EVRİM
SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
AŞIRI
BAĞIRMAK
UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
SERGİ
1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
DENEY
SÜRENİN DOLMASI
PATLAYICI MADDE
İHRAÇ MALI, İHRACAT
IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
SON DERECE, AŞIRI
KAŞ
KİRPİK
GÖZ KAPAĞI
MASAL, EFSANE
HARİKA, İNANILMAZ
GERÇEK
TAKLİT, SAHTE
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
Fame
Fan
Fancy
Feature
Fed Up
Federal
Ferry
Fertile
Fertilize
Festival
Fiance
Fiction
Fig
Fire-Brigade
Fiscal
Fist
Flea
Flee
Fleet
Flipper
Florist
Fluent
Foam
Foam Rubber
Folk
Football
Footprint
Foreman
Forever
Forge
Forger
Formal
Forthwith
Foul
Found
Fragile
Frank
Freight
Fridge
Frontier
Fry
Full Stop
Fundamental
Funeral
Furthermore
Fuse
Fuss
Gaol
Gay
Gear
Germ
Ghost
Gigolo
Ginger
Globe
Glue
Goal
Gossip
Grapefruit
Grateful
Gravestone
Graveyard
Greengrocer
Groom
Grumble
Guarantee
Guided Missile
Guitar
Gulf
Guy
Habitat
Hairdresser
Hairdryer
Halt
Ham
Hand Grenade
Handicap
Hang On
Happen
Head Quarters
Headline
Headphone
Hectare
Heritage
Hinge
Hold On
Holy
Hook
Horizontal
Hose
Hubbub
Hug
Huge
Human
Hush
Hut
Idiot
Ignition
Ignore
Illustrate
feym
fen
fensi
fiiρır
fedap
fedırıl
feri
förtaıl
förtılaız
festıvıl
fiansey
fikşın
fig
fayı-brigeyd
fiskıl
fist
flii
flii
fliit
flipır
florıst
flüınt
fom
fom rabır
folk
futbool
futprint
formın
fırevır
forρ
forcır
formıl
forthvit
fol
faund
freρayıl
frenk
freyt
fric
frantier
fray
fulstop
fandımentıl
füunırıl
fördırmor
füuz
faas
jeil
gey
giır
cörm
gost
jigolo
cincır
glob
glu
gol
gosip
greypfruut
greytıfıl
grıyvıstun
greyvyard
gıringırosır
gruum
grambıl
garentii
gaydıd misayl
gitaar
galf
gay
hebıtıt
herdresır
herdrayır
halt
hem
hend grineid
hendikap
hengon
hepın
hedkuartırs
hedlayn
hedfon
hektar
heritıc
hinρ
hold on
holi
huuk
horizantıl
hoz
habab
hag
hüyρ
huiymın
haş
hat
idyıt
ignişın
ignoor
ilıstreyt
ŞÖHRET, ÜN
1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR
1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ
ÖZELLİK
BIKMAK (I'm fed up:Bıktım)
FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ
FERİBOT, ARABA VAPURU
1)GÜBRE 2)ÜRETKEN
1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
FESTİVAL
NİŞANLI
KURGU (roman)
1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU
İTFAİYE
DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)
YUMRUK
PİRE
KAÇMAK
FİLO (gemi vb.)
1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ
ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE
AKICI
KÖPÜK
SÜNGER
HALK
FUTBOL
AYAK İZİ
USTABAŞI, FORMEN
DEVAMLI OLARAK
1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK
ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ
RESMİ, CİDDİ
DERHAL, HEMEN
PİS, KİRLİ
İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
KOLAY KIRILABİR
AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ
HAMULE, NAVLUN
BUZDOLABI
SINIR
KIZARTMAK
NOKTA
TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ
CENAZE
YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)
SİGORTA (elektrik vb.)
TELAŞ, TELAŞLANMAK
HAPİSHANE
1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO
VİTES
MİKROP
HAYALET,HORTLAK
JİGOLO
ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ
KÜRE, DÜNYA
YAPIŞTIRICI
HEDEF, GAYE, GOL
DEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU
GREYFURT
MİNNETTAR
MEZARTAŞI
MEZARLIK, MEZAR
MANAV
DAMAT
SIZLANMAK,YAKINMAK
GARANTİ
yl GÜDÜMLÜ ROKET
GİTAR
KÖRFEZ
ADAM
DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)
KUVAFÖR, BERBER
SAÇ KURUTMA MAKİNASI
DUR
DOMUZ AYAĞINDAKİ ET
EL BOMBASI
SAKAT
BEKLE
OLMAK
MERKEZ,KARARGAH
BAŞLIK (Gazetede)
KULAKLIK
HEKTAR
MİRAS
1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS
BEKLE
KUTSAL
ÇENGEL, KANCA
YATAY
HORTUM
GÜRÜLTÜ
SARILMAK,KUCAKLAMAK
ÇOK BÜYÜK
İNSAN, BEŞERİ
SAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS
KULÜBE, BARAKA
APTAL
1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI
ÖNEMSEMEMEK
RESİMLE GÖSTERMEK
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
Imagination
Imagine
Imitate
Imitation
Immoral
Impair
Implement
Imply
Impress
Impressive
Incentive
Incidentally
Indefinite
Indefinitely
Indemnify
Indemnity
Index
Individual
Indorse
Endorsement
Inevitable
Infinite
Inflammable
Inflate
Inflation
Inflexible
Initial
Initiative
Inject
Innocent
Insecure
Insolvent
Inspire
Instant
Insulate
Insult
Intangible
Intense
Intensive
Interfere
Intestines
Invade
Invoice
Involve
Ironically
Irritate
Itch
Item
Jack
Jackal
Jacket
Jaguar
Jar
Jeans
Jelly
Jellyfish
Jockey
Jubilee
Keen
Ketchup
Kidnap
Kidney
Kin
Knight
Knob
Label
Laboratory
Ladle
Lamppost
Lampshade
Lane
Lash
Launch
Laundry-Basket
League
Leak
Lease
Lecture
Length
Lettuce
Lever
Liar
Lick
Lid
Lighter
Limit
Liquidate
Literature
Litter
Liver
Loaf
Loan
Lobster
Locate
Lonely
Lorry
Loyal
Loyalty
Magazine
Magnet
imecıneyşın
imecın
imiteyt
imiteyşın
imorıl
impeyır
ımplımınt
implay
impıres
impıresiv
insentiv
insidentli
indefinıt
indefinitli
indemnifaı
indemniti
indeks
indivicul
indoos
indoosmınt
ınevıtıbl
ınfinit
inflemıbıl
infleyt
infleyşın
infleksıbıl
inişıl
inişıtiv
incekt
inısınt
insikuır
insolvınt
inspayır
instınt
insuleyt
insalt
intencıbıl
intens
intensiv
interfir
intestinz
inveyd
invoys
involv
ayronikli
iriteyt
itρi
aytım
cek
cekıl
cekıt
ceguar
caar
ciinz
celi
celifiş
cokey
cubılii
kiin
ketρıp
kıdnep
kidniy
kin
nayt
nob
leybl
lıborıtri
leydıl
lembpost
lempşeyd
leyn
leş
lonρ
londıribeskıt
liıg
liik
liis
lekρır
length
letıs
liivır
layır
lik
lid
laytır
limit
likvideyt
litricır
litır
livır
lof
lon
lobstır
lokeyt
lanliy
lori
loyıl
loyıltiy
magızin
magnit
TASAVVUR, HAYAL
TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
TAKLİT
AHLAKSIZ, EDEPSİZ
BOZMAK
1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
İMA ETME
ETKİLEMEK
ETKİLİ,ETKİLEYİCİ
TEŞVİK
BUNUN YANINDA (=By the way)
BELİRSİZ
SONSUZ, SÜRESİZ
1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
TAZMİNAT
İNDEX
AYRI, BİREY, FERT, KİMSE
ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
TASTİK,ONAY,CIRO
KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
SONSUZ
ATEŞ ALABİLİR
ŞİŞMEK
ENFLASYON
EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
ŞIRINGA YAPMAK
SUÇSUZ, MASUM
EMNİYETSİZ
MÜFLİS
AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
HIZLI,DERHAL
İZOLE ETMEK
HAKARET ETME, ONUR KIRMA
MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
BAĞIRSAKLAR
İSTİLA ETMEK
FATURA
İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
KAŞINDIRMAK
BİRİM
1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
ÇAKAL
CEKET
JAGUAR
KAVANOZ
JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
JÖLE
DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
COKEY
JÜBİLE
KESKİN (Keen on:hoşlanmak)
KETÇAP
ZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
BÖBREK
AİLE, AKRABA
SİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
TOKMAK, TUTACAK
ETİKET
LABORATUVAR
KEPÇE (Yemek)
SOKAK LAMBASI
ABAJUR
DAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
KAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
BİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
ÇAMAŞIR SEPETİ
BİRLİK, LİG
AKINTI, SIZMAK
BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
DERS, KONFERANS VERMEK
UZUNLUK
SALATA, KIVIRCIK
KALDIRAÇ, MANİVALA
YALANCI
YALAMAK
KAPAK
ÇAKMAK
HAT, SINIR, LİMİT
TASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
EDEBİYAT
ÇÖP,DAĞINIKLIK
KARACİĞER
BÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
İSTAKOZ
KURMAK,YERLEŞTİRMEK
YALNIZ, KİMSESİZ
KAMYON
SADIK
SADAKAT,BAĞLILIK
1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
MIKNATIS
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
Magnificent
Magnifying-Glass
Maid
Maintain
Major
Majority
Maniac
Manual
Manufacture
Margin
Marmalade
Massacre
Massive
Mat
Mate
Mathematics
Mattress
Mature
Maturity
Maximum
Meadow
Mechanic
Medical
Merely
Merge
Merit
Might
Mike
Mild
Millet
Millionaire
Mince
Miracle
Miser
Miserable
Misery
Mislay
Mobile
Moisture
Mole
Monument
Mood
Moral
Morale
Mortgage
Mosquito
Moss
Motion
Motive
Mud-Guard
Multiply
Murmur
Muscle
Museum
Mushroom
Muslim
Mustard
Mute
Mutter
Mutual
Napkin
Narrate
Nasty
Naughty
Needless
Negotiate
Network
Nickname
Nightmare
Nominate
Nonsense
Notorious
Novel
Nude
Nylon
Oar
Oasis
Oblige
Occur
Odd
Okay (Ok)
Old-Fashioned
Omelette
Omit
Onion
Option
Oral
Orbit
Orchard
Original
Oval
Overdo
Overdue
Overtake
Overtime
Overwork
Owl
Oxygen
Oyster
Packed
megnıfısınt
megnıfaing-glass
meyd
meynteyn
mecır
mıcorıti
meniyak
menyul
menufekρır
maacın
maamıleyd
mesıkır
mesiv
met
meyt
methemetiks
metrıs
meρur
meρuriti
mexsimum
medo
mikenik
medıkıl
miıli
mörc
merit
mayt
mayk
mayld
milıt
milyıner
mins
mirıkıl
mayzır
mizrıbıl
mısiri
misley
mobayl
moısρır
mol
monımınt
muud
morıl
mıraal
morgeyρ
mıskiito
mos
moşın
motiv
madgard
maltıpılay
mörmır
masıl
müuzım
maşrum
mazlım
mastırd
müut
matır
müuρul
nepkin
nıreyt
nasti
noti
nidless
nigoşıeyt
netwörk
nikneym
naytmeyr
nomineyd
nonsıs
nutoriyus
novıl
nüud
naylon
or
oesis
ıblayc
ıkör
od
okey
old feyşınd
omlıt
ımit
anyın
opşın
orıl
orbit
orρıd
arıcınıl
ovıl
ovırdu
overduu
ovırteyk
ovırtaym
ovırvörk
aul
oksıcın
oistır
pekt
AZAMET, İHTİŞAM
BÜYÜTEÇ
KADIN HİZMETÇİ
1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME
1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)
ÇOĞUNLUK
MANYAK
EL İLE YAPILAN
ÜRETMEK (Fab. vb)
MARJ, KATKI
MARMELAT
KATLİAM, KATLİAM YAPMAK
ÇOK BÜYÜK VE AĞIR
HASIR, PASPAS
ARKADAŞ
MATEMATİK
YATAK, SEDİR
1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem
OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI
MAKSİMUM, AZAMİ
ÇAYIR, MERA
1)MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ
TIBBİ
SADECE, ANCAK
BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)
HAKETMEK, DEĞMEK
1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)
MİKROFON
1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK
DARI
MİLYONER
KIYMA (Et vb.), KIYMAK
MUCİZE
HASİS, CİMRİ
SEFİL
SEFALET
NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK
OYNAK,HAREKETLİ
NEM
1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN
ANIT, ABİDE
MİZAÇ, RUH HALİ
AHLAK
MORAL
İPOTEK
SİVRİSİNEK
YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)
HAREKET, ÖNERME
1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ
ÇAMURLUK
ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
MIRILDANMAK,UĞULTU
PAZU, KAS
MÜZE
MANTAR
MÜSLÜMAN
HARDAL
1)SESİZ 2)DİLSİZ
MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK
MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)
PEÇETE
ANLATMAK, SÖYLEMEK
PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN
YARAMAZ (naughty child = yaramaz ρocuk)
LÜZUMSUZ
GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE
ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI
TAKILMIŞ AD, LAKAP
KABUS
1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME
SAÇMA
KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN
ROMAN
ÇIPLAK
NAYLON
KÜREK
VAHA
1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK
OLMAK
TUHAF,ACAİP
PEKİ, TAMAM
ESKİ MODA
OMLET
ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK
SOĞAN
SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON
SÖZLÜ
YÖRÜNGE
BOSTAN
ORJİNAL, İLK, YENİ
OVAL
FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK
VADESİ GEÇMİŞ
GEÇMEK, SOLLAMAK
FAZLA MESAİ
FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK
BAYKUŞ
OKSİJEN
İSTİRİDYE
KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
Palm
Panel
Pants
Parachute
Parade
Participate
Passive
Pasta
Paste
Pastime
Path
Patrol
Patron
Pause
Paw
Pea
Peach
Peak
Peanut
Pearl
Peasant
Pedal
Pedestrian
Peel
Penknife
Pension
Perfume
Peril
Period
Permanent
Persist
Pessimist
Petrol Station
Philosophy
Physical
Picket
Pickle
Pillow
Pillowcase
Pinch
Pincers
Pioneer
Pistol
Pity
Plastic
Platform
Playground
Plum
Plumber
Pole
Porcelain
Porter
Postage
Poverty
Power Of Attorney
Power-House
Precious
Precisely
Prescription
Preserve
Primarily
Primary
Primitive
Priority
Privilege
Process
Prohibit
Promote
Promotion
Propeller
Proportion
Prosecute
Prostitution
Proverb
Provocation
Provoke
Publicity
Pull Up
Pulse
Pumpkin
Punctual
Pure
Purse
Pyramid
Qualified
Quota
Quote
Racket
Radar
Railing
Ram
Rash
Rat
Rear
Recession
Recipe
Recollect
Reconcile
Reconciliation
Referee
paam
penıl
pents
perışut
pıreyd
partısipeyt
pesiv
pesti
peyst
pastaym
peth
petrol
petrın
poz
poo
pii
piiρ
pik
pinat
pörl
peznt
pedıl
pidestriın
piil
pen nayf
penşın
pörfyüüm
peril
periid
pörmınınt
pesist
pesimist
petrıl steyşın
fılosıfi
fizıkıl
pıkıt
pıkıl
pilow
pilokeys
pinρ
pinρırs
paynır
pıstıl
piti
plestik
pletform
pleygraund
plam
plamır
pol
poselın
pootır
postıρ
povitı
pavır ıv atörn
pauwırhaus
presis
prısayzlı
priskrıpşın
prizörv
pramırili
praymeri
primitiv
payoriti
privılıρ
proses
prıhibit
prımot
primoşın
prıpelır
propoşın
prasıkyut
prostıtuşın
provörb
prıvıkeyşın
prıvok
pablısiti
pull ap
pals
pampkin
pankρuıl
püur
pöös
piramit
kwolifayd
kwotı
kwot
rekit
reydır
reiling
rem
raş
ret
rıir
riseşin
resipi
rekılekt
rekınsaıl
rekınsilieyşin
refiri
1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
PANEL
1)DON 2)PANTOLON (AmE)
PARAŞÜT
RESMİ GEÇİT
BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
PASİF, EYLEMSİZ
MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
HOŞ İYİ ZAMAN
PATİKA, KÜÇÜK YOL
DEVRİYE
1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
MOLA, ARA
HAYVAN PENÇESİ
BEZELYE
ŞEFTALİ
ZİRVE, TEPE
YER FISTIĞI
İNCİ
ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
PEDAL
YAYA GİDEN
KABUK SOYMAK (Meyve)
ÇAKI
EMEKLİ MAAŞI
PARFÜM
BÜYÜK TEHLİKE
1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
DEVAMLI,SÜREKLİ
DEVAM ETMEK
KÖTÜMSER
BENZİNCİ
FİZOLOFİ
FİZİKSEL
GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
TURŞU
YASTIK
YASTIK KILIFI
ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
ÖNCÜ
TABANCA
ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
PLASTİK
1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
OYUN SAHASI
1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
MUSLUK TAMİRCİSİ
1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
PORSELEN
1)HAMMAL 2)KAPICI
POSTA ÜCRETİ
FAKİRLİK
VEKALETNAME
1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
REÇETE
KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
ANA OLARAK
1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
ÖNCELİK
İMTİYAZ
İŞLEM
YASAKLAMAK
1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
TERFİ
1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
ORANTI
TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
FUHUŞ
ATA SÖZÜ
KIŞKIRTMA
KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
ARACI DURDURMAK
NABIZ, VURUŞ
KABAK
TAM ZAMANINDA
SAF, TEMİZ
KÜÇÜK EL ÇANTASI
PİRAMİT
EHLİYETLİ, KALİFİYE
KOTA, KONTENJAN
AKTARMA, SÖYLEME
RAKET
RADAR
BAHCE PARMAKLIKLARI
1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
SIÇAN
1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
YEMEK TARİFİ
HATIRLAMAK
UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
UZLAŞMA
HAKEM
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
Referendum
Refill
Refreshments
Refrigerator
Region
Register
Regulation
Relate
Relevant
Reliable
Reluctant
Remedy
Remit
Remittance
Reputation
Research
Resent
Reside
Resident
Respond
Restore
Restrict
Resume
Retail
Retaliation
Revenue
Reverse
Revise
Revolution
Rid
Rifle
Rocket
Roundabout
Route
Rubber
Rug
Ruin
Rust
Sacrifice
Safari
Safety-Belt
Safety-Pin
Salmon
Saloon
Salute
Sample
Sandpaper
Sardine
Satellite
Satin
Sauce
Saucepan
Saucer
Sausage
Savage
Savour
Saw
Saxophone
Scandal
Scare
Scarf
Scene
Scheme
Scholarship
Scone
Scorpion
Scramble
Scruff
Seal
Seaside
Seat-Belt
Second-Rate
Secure
See Over
Segment
Senate
Senior
Sergeant
Serviette
Set Off, Out
Set On
Sex
Shallow
Shampoo
Shark
Sharp Shooter
Shave
Shelf
Shield
Shift
Shoelace
Shoot Down
Short Cut
Shortage
Shrink
Significant
Signpost
Silly
Silo
Sincere
refırendum
rifıl
rıfreşmınts
refrıρıretır
ricın
recıstır
reguleyşın
releyt
relıvınt
rilaybıl
rilanktınt
remidi
rimit
rimitıns
reputeyşın
risörρ
rizent
rizaıd
rezıdıns
rispond
ristor
rıstrikt
rızuum
riteil
ritalieyşın
revenüü
rivörs
rıvayz
revolışın
rid
rayfıl
rokıt
raundıbaut
ruut
rabır
rag
ruin
rast
sekrıfays
sifaari
seyftibelt
seyftipin
semın
sıluun
selüut
sempıl
sendpeypır
saadin
setilayt
setin
soıs
soospen
soosır
sosıρ
seviρ
seyvır
soo
seksifon
skendıl
skeir
skaaf
siin
skiim
skılırşip
skon
skorpion
skrımbıl
skraf
siil
sisayd
sit belt
sekınd reyt
seküür
siovır
segmınt
senit
sinyır
sarcınt
sörviyet
set of,set aut
set on
seks
şelow
şempuu
şark
şarpşutır
şeyv
şelf
şiild
şift
şuu leys
şut daun
şortkat
sortıρ
şringk
sinifıkınt
saynpost
sili
saylo
sinsiır
REFERANDUM, HALK OYLAMASI
DOLDURMAK
SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
BUZDOLABI
BÖLGE
1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP
YÖNETMELİK, YASA
ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)
BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
GÜVENİLİR
İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK
ÇARE
1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
HAVELE (Para)
İTİBAR,ÜN
ARAŞTIRMA
HOŞLANMAMAK, KIZMAK
OTURMAK, İKAMET ETMEK
BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
CEVAP VERMEK
1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA
SINIRLAMAK
YENİDEN BAŞLAMAK
PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME
GELİR
TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK
DEVRİM
ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
TÜFEK
ROKET
1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
ROTA
1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ
KÜÇÜK HALI, KİLİM
HARABE, YIKIM, MAHVETME
PAS
KURBAN, FEDAKARLIK
SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
EMNİYET KEMERİ
ÇENGELLİ İĞNE
1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU
SELAM VERMEK (Askerυ)
ÖRNEK, NUMUNE
1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
SARDALYA
UYDU
SATEN, ATLAS
SALÇA, SOS
TAVA
BARDAK ALTLIĞI
SOSİS
VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI
TAT, LEZZET, ÇEŞNİ
1)TESTERE 2)GÖRMEK (See'nin past tens'i)
SAKSAFON
SKANDAL
KORKUTMAK
ATKI
OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ
PLAN, PROJE
BURS
BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
AKREP
1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN
1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
DENİZ KENARI
EMNİYET KEMERİ
İKİNCİ DERECE, KALİTE
EMNİYETLİ, SAĞLAM
İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
SENATO
YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
ÇAVUŞ
PEÇETE
t SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
ATAK
CİNSİYET, CİNS
SIĞ
ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
KÖPEK BALIĞI
KESKİN NİŞANCI
TIRAŞ
RAF
KALKAN, KILIF
1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
AYAKKABI BAĞI
İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
KESTİRME
YOKLUK, KITLIK
ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
MANALI, ÖNEMLİ
İŞARET DİREĞİ
BUDALA, APTAL
SİLO, DEPO
İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
Singular
Siren
Skim
Skull
Slice
Slipper
Slot
Smart
Smuggle
Snack
Snag
Snub
So Far
Soak
Soccer
Social
Sock
Solidarity
Sophisticated
Souvenir
Span
Spanner
Spectacular
Spectator
Speedometer
Spice
Spider
Spill
Spiral
Spit
Splash
Squash
Squeeze
Stabilize
Stable
Stadium
Stall
Stapler
Stationery
Statue
Steak
Steel
Steep
Step Child
Sterile
Sterilize
Stethoscope
Steward
Stock Certificate
Stool
Storm
Strain
Strainer
Strap
Stretcher
Structure
Studio
Stutter
Style
Submit
Subscribe
Subsidize
Subsidy
Substance
Substitute
Subtract
Sufficient
Suicide
Suitcase
Summary
Summit
Sunset
Superior
Supervise
Supplies
Suppress
Supreme
Surgeon
Surgery
Surrender
Suspend
Suspension
Suspicion
Swan
Sweat
Sweater
Swollen
Syrup
Tablet
Taboo
Talent
Tan
Tangerine
Tape-Measure
Target
Tariff
Tart
Tease
Technique
Teenager
singulır
saırın
skim
skal
slays
slipır
slot
smart
smagıl
snek
sneg
snab
so far
sok
sokır
soşıl
sak
soliderıti
sofistikeyt
suuvenır
spen
spenir
spektıkulır
spekteytır
spidamıtır
spays
spaydır
spil
spiral
spit
splaş
skwaş
skwiiz
stebilayz
sıteybıl
stedyum
stool
steipılr
steyşınery
statüü
steyk
stiil
stiip
step ρayld
sterayl
sterilayz
stethıskop
stüvıd
stok sertifikeyt
stuul
stoom
streyn
streynır
strep
streρır
strakρır
stüudio
statır
stayl
sıbmit
sebskrayb
sabsidayz
sabsidiy
sabstıns
sabstitüvt
sabtrekt
sefişınt
suisayd
suitkeys
samiri
samit
sanset
süperiyır
süpervayz
sıplayz
sıpres
süupriim
söcın
söcırı
sırendır
sıspend
sıspenşın
sıspışın
swan
swet
swetır
swolın
sırıp
teblit
tabuu
telınt
ten
tengerin
teip-mejır
tergıt
terif
tart
tiiz
teknik
tiineρır
ACAİP, TEK, EŞSİZ
SİREN
KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
KAFATASI
DİLİM, DİLİMLEMEK
TERLİK
UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
KAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
PÜRÜZ
KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
ISLATMAK
FUTBOL
SOSYAL
1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
DAYANIŞMA
İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
HATIRA
1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
GÖRÜLMEYE DEĞER
İZLEYİCİ (Maρ vb.)
HIZÖLÇER
BAHARAT
ÖRÜMCEK
DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
SPİRAL
TÜKÜRMEK
SIÇRATMA
1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
DENGELEME,SAPTAMA
1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
STADYUM
1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
ZIMBA (Tel)
KIRTASİYE
HEYKEL
BONFİLE
1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
ÜVEY ÇOCUK
1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
HİSSE SENEDİ
TABURE
FIRTINA
GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
SÜZGEÇ
TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
SEDYE
YAPI
SÜTÜDYO
KEKELEMEK, KEKEME
SİTİL
1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
MADDE, CEVHER
VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
ÇIKARMAK (6-3=3)
YETERİNCE
İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
BAVUL (Elbise iρin)
ÖZET
ZİRVE
GÜNEŞİN BATIŞI
DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
DENETLEME, GÖZLEM
ERZAK, MAL
1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
YÜCE, ÜSTÜN
CERRAH
AMELİYAT
TESLİM OLMAK (To yield)
ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
ŞÜPHE
KUĞU
TER,TERLEMEK
SÜVETER
ŞİŞMİŞ
ŞURUP
TABLET
AYIP, ARGO, TABU
1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
TEN RENGİ
MANDALİNA
MEZURA
HEDEF
TARİFE, FİAT LİSTESİ
1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
TEKNİK
13-19 YAŞ ARASI
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
Temple
Temporary
Tempt
Tenant
Tend
Tent
Terminal
Terrace
Terrify
Territory
Theme
Theory
Thermometer
Third
Thirteenth
Thirtieth
Thoroughly
Thoughtful
Thoughtless
Thumb
Tick
Tide
Tiger
Tiny
Toilet
Token
Tomato
Ton
Tone
Tool
Tooth Pick
Torch
Torpedo
Tortoise
Torture
Tough
Tournament
Tradition
Tragedy
Transform
Transparent
Trap
Tremendous
Trigger
Tripod
Troop
Troops
Truck
Tuition
Tulip
Tummy
Turban
Turnkey
Turnover
Typist
Tyre
Ufo
Undergo
Underline
Unfair
Unit
Up To You
Upon
Upside-Down
tempıl
temprıri
tempt
tenınt
tend
tent
termınıl
terıs
terifay
teritri
thiim
thiori
themomitır
thöd
thötiith
thötith
thruili
thootful
thootlıs
tham
tik
tayd
taygır
tayni
toilıt
tokın
tımaato
tan
ton
tuul
tuuth pik
torρ
torpiido
tootıs
torρır
taf
turnımınt
tredişin
trejedi
trensform
tresperint
trep
trimendıs
trigır
traypod
trup
trups
trak
tuuşın
tüulıp
tami
töbın
törnkiy
törnovır
taypist
tayr
yufo
andırgo
andırlayn
anfeyır
yunıt
ap tu yu
ıpon
apsayd down
TAPINAK
GEÇİCİ
CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
KİRACI
MEYİLLİ OLMAK
TENTE,ÇADIR
TERMİNAL
BİTİŞİK EVLER
KORKUTMAK
TOPRAK PARÇASI
TEMA, KONU
TEORİ
TERMOMETRE
ÜÇÜNCÜ
ONÜÇÜNCÜ
OTUZUNCU
TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
DÜŞÜNCESİZ
EL, BAŞ PARMAĞI
SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
GEL-GİT OLAYI
KAPLAN
ÇOK KÜÇÜK
TUVALET
1)İŞARET 2)JETON
DOMATES
TON (1000 kg.)
TON (SES,IŞIK vs.)
ALET (Çekiρ, Balta vb.)
KÜRDAN
1)MEŞALE 2)EL FENERİ
TORPİL
KAPLUMBAĞA
İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
ZOR, GÜÇ, SERT
TURNUVA
GELENEK
TRAJEDİ
BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
SAYDAM
TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
ÇOK BÜYÜK, HARİKA
TETİK ( Who pulled triger? )
ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
ASKERLER
KAMYON
ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
LALE, LALE FİDANI
MİDE
TÜRBAN
ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
CİRO (SATIS)
DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
LASTİK
UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ
KATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI
YAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK
ADİL OLMAYAN
BİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR
SANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It's up to you)
ÜSTÜNDE
TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
Urban
ööbın
V.I.P.
viaypi
Vacation
vekeyşın
Vacuum cleaner
vakuum klinır
Van
ven
Vanilla
venilı
Vaporize
veipırayz
Vase
vaaz
Veil
veil
Vein
veyn
Velvet
velvıt
Venture
venρır
Verb
vörb
Verdict
vördikt
Vertical
vörtıkıl
Vest
vest
Vet
vet
Via
vaı
Viable
vaıbıl
Vice
vays
Vicious Circle
vişıs sörkıl
Victimize
viktımayz
Vinegar
vinıgır
Violin
vaılın
Vital
vaytıl
Volcano
volkeno
Volleyball
volıbol
Voluntary
volıntri
Vomit
vamit
Vowel
vavıl
Vulnerable
valnıbıl
Vulture
valρır
Wager
wacır
Wagon
wegın
Waist
weyst
Waistcoat
weystkot
Wallet
walıt
Walnut
wolnat
Warder
woodır
Wardrobe
wordroop
Ware
weyır
Warehouse
weyrhaus
Warrant
warınt
Wasp
wasp
Water Proof
wotır pruf
Water-Colours
wotır kolırs
Whale
weyl
What If
wat if
What's Its (His/Her) Name
What's More
wats mor
What's What
wats wat
Wheel
wiil
Whim
whim
Whisper
wispır
Wind Screen
wind skriin
Windpipe
windpayp
Windscreen Wiper windskriin way
Wing
wing
Wisdom
wizdım
Witch
wiρ
Worship
wörşip
Wrist
rist
Zoom
zum
ŞEHİRSEL, KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam)
(VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ
TATİL
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
MİNİBÜS
VANİLYA
BUHARLAŞMAK
VAZO
DUVAK
DAMAR
KADİFE
MACERA, RİSK (Genelde iş hayatında)
FİİL
HÜKÜM
DİKEY
ATLET, FANİLA
VETERİNER
GEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)
GEÇERLİ (But in practice it wouln't be viable)
1)YARDIMCI, LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE
KISIR DÖNGÜ
KURBAN ETMEK (Grubun suρunu bir kişiye yüklemek.)
SİRKE
KEMAN
ÇOK ÖNENEMLİ
VOLKAN,YANARDAĞ
VOLEYBOL
GÖNÜLLÜ
KUSMAK
SESLİ HARF (a,e,i)
ZAYIF, KORUMASIZ
1)AKBABA 2)HARİS KİMSE
İDDİAYA GİRMEK
YÜK VAGONU, AT ARABASI
BEL
YELEK
CÜZDAN
CEVİZ
1) BEKÇİ, MUHAFIZ 2) GARDİYAN
GARDROP, BÜYÜK DOLAP
EŞYA (Kitchen ware vb.)
DEPO
GARANTİ
ARI (Bal arısı değil)
SU GEÇİRMEYEN
SULU BOYA
BALİNA
NE OLURDU..
BİLMEM KİM (BİRİSİNİN ADINI UNUTMA)
BUNUN YANISIRA, ÜSTELİK
İŞİN ÖNEMİNİ BİLMEK (I know what's what)
TEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK
KAPRİS
FISILDAMAK, FISILDAŞMAK
ARABA ÖN CAMI
NEFES BORUSU
SİLECEK
KANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler
AKIL
CADI
1)TAPMAK, TAPINMAK, İBADET 2)HAYRANLIK, SAYGI
BİLEK
YAKLAŞTIRMAK

Benzer belgeler