KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

Yorumlar

Transkript

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
BEK-1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Uluslararası Ticaret Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Ticaret Hukuku
Dersin Kodu
Teori
(Saat)
Uygulama
(Saat)
Laboratuvar
(Saat)
AKTS
Kredisi
H 202
3
0
0
3
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Aytekin Çelik
Öğretim Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Aytekin Çelik
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ticaret hukukunun kapsamı içerisine giren
konularla ilgili temel bilgilerin öğrencilere öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku
olmak üzere üç ana başlık altında incelenecektir. Ticari işletme
hukuku başlığı altında ticari işletme, tacir, ticari iş, ticari defterler,
tacir yardımcıları vb. konulara yer verilecektir. Şirketler hukuku
başlığı altında ise şirket kavramı, şirket türlerine ilişkin genel
bilgiler, adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket, anonim ve limitet
şirket türleri vb. konular incelenecektir. Kıymetli evrak hukuku
başlığı altında da kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın çeşitli
açılardan tasnifi, poliçe, bono ve çek
DERSİN PROGRAM TEMEL YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
K
Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kurallarına ve mevzuatlara
hakim olabilmek
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
Karşılama Düzeyi*
No
Alt Yeterlilikler (Bilgi, Beceriler ve Yetkinlikler)
1
K1
Uluslararası ticarete ilişkin hukuk kurallarına ve
mevzuatlara hakim olabilmek
*1:En düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok yüksek
2
3
4
5
X
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
No
Öğrenim Çıktıları
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi**
1
Ticari işletmenin diğer işletmelerden farklılıklarını
bilir
K1
1
2
İşletmelerin kimler tarafından ne şekilde
yönetileceğini tespit edebilir
K1
1
3
Şirket kavramı ve şirket türleri hakkında bilgi
sahibi olur
K1
1
4
Kıymetli evrak kavramı ve kıymetli evrak türlerini
öğrenir
K1
1
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Ticari işletme kavramı ve ticari işletmeyle ilgili hukuki işlemler
2
Ticari iş ve tacir kavramları
3
Tacir olmanın sonuçları
4
Ticaret unvanı, İşletme adı ve marka
5
Ticaret sicili, haksız rekabet ve ticari defterler
6
Cari hesap ve Tacir yardımcıları
7
Şirket kavramı ve şirket türlerine ilişkin genel bilgiler
8
Adi, Kolektif ve Komandit Şirketler
9
Anonim Şirket
10
Anonim Şirket (devam)
11
Limited şirket
12
Kıymetli evrak kavramı ve türleri
13
Poliçe, bono
14
Çek
BEK-1
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Ticaret Hukuku Bilgisi, Doç. Dr. İbrahim ARSLAN, Dr. Aytekin ÇELİK, Konya
2010.
2
Ticaret Hukuku Bilgisi, Prof. Dr. Ali BOZER, Prof. Dr. Celal GÖLE, Ankara 2004.
3
Türk Ticaret Kanunu
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma
Süresi
(Dakika)
Toplam
Çalışma
Yükü
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28
Ara Sınav
1
10
0
10
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
0
0
0
0
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
90
Toplam Yük / 30
3.00
Dersin AKTS Kredisi
3

Benzer belgeler

Detaylı Gör

Detaylı Gör Varyasyon Parametreleri Yöntemi

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Bölüm

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Friction, wear and lubrication; systems of lubrication. Power transmission; prime mover characteristics and types

Detaylı

yd-121 temel ingilizce 2

yd-121 temel ingilizce 2 PRIME TIME UNIT 5: HELPING HANDS

Detaylı

yd-211 temel ingilizce 3

yd-211 temel ingilizce 3 Primetime 3 Module 4: Healthy mind, Healthy Body

Detaylı