ISKAN DILEKCESI FENNI MESULLU YENI

Transkript

ISKAN DILEKCESI FENNI MESULLU YENI
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
KONYA
İlimiz Karatay ilçesi ………………….. Mah. Tapunun ……… Pafta, …………. Ada,
…….. Parselde bulunan gayrimenkulümüze ………….. tarih ve …………. Sayılı Ruhsatla
yapmakta olduğumuz inşaatımızı tamamlamış olup, Yapı Kullanma İzin Belgesi almak
istiyoruz.
Ayrıca dilekçe ile ilgili işlemlerimizi, dilekçe tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
tamamlayacağımızı, aksi takdirde her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu
beyan ederim. (FENNİ MESULLÜ)
…./…./20…
Adres:
İsim / Tc Kimlik No:
Tel:
İmza:
EKLER:
--- 1 Adet Yapı Ruhsatı Fotokopisi
(Bütün vizeleri yapılmış ve fenni mesuller tarafından imzalı vaziyette)
---Bina ile ilgili detaylı fotoğraflar (dış cephe-bodrum-çatı-bahçe detaylı-yalıtım detaylı)
---Konya Büyükşehir Belediyesi numarataj bürosundan alınacak Numarataj yazısı (konusu İskan
Ruhsatı olacak)
---Tapu Fotokopisi
---S.G.K dan ilişiksizlik belgesi (Soğuk mühürlü ve aslı ‘kooperatiflerde dahil’)
---Fenni mesuller tarafından düzenlenen teknik rapor tutanağı (örneği belediye web sitesinde)
---Mekanik Tesisat İş bitim Raporu(Belediyede kontrolör tarafından kontrol sonrası verilecek)
---Elektrik Kontrol Raporu (Belediyede kontrolör tarafından kontrol sonrası verilecek)
---Enerji Kimlik Belgesi
---Binada Asansör varsa; Asansör Tescil Belgesi
---Teknik Raporlar Dosyası(Beton numune örnekleri, Demir çekme raporları, İlgili Ustaların ustalık
belgeleri, Demir ve kalıp teslim tutanakları)
--- Emlak vergi borcu bulunmadığına dair makbuzun fotokopisi
---Kısmi iskanlar için; kat irtifakı kurulması mecburidir.
--- Harita Mühendisi onaylı Bina alım krokisi
---Fenni mesullerin ikametgah belgeleri ve kimlik fotokopileri
---Yapı sahibi ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi
--Şantiye şefi varsa ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi
---Yapı müteahhidi şirket yetkilisi kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi
---Numaratajı Çevre Yolundan alan yerler için ve Petrol tesislerinden Yol geçiş izin belgesi
---KOSKİ’den alınacak abone hattı bağlantı durum belgesi
NOT: YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ DÜZENLEMEYE
ESAS BELİRTİLEN
EVRAKLAR, EKSİKSİZ OLARAK ŞEFFAF İNCE KLASÖRE DİLEKÇEDEBELİRTİLEN
SIRAYA GÖRE TAKILIP, TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.EVRAK DOSYASININ
EKSİKSİZ OLMASI HALİNDE İSKAN KONTROLÜ İÇİN RANDEVU VERİLMEKTEDİR.
NOT: YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ ONAYLANDIKTAN SONRA 3 AY İÇERİSİNDE
EMLAK VERGİSİ DEĞİŞİKLİK BEYANI VERİLMESİ GEREKİR, VERİLMEDİĞİ
TAKDİRDE VERGİ ZİYAI CEZASI TAHAKKUK EDER.

Benzer belgeler

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Aksaray İli, Merkez İlçesi

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA Aksaray İli, Merkez İlçesi KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA KONYA İlimiz Karatay ilçesi ………………….. Mah. Tapunun ……… Pafta, …………. Ada, …….. Parselde bulunan gayrimenkulümüze ………….. tarih ve …………. Sayılı Ruhsatla yapmakta olduğumu...

Detaylı