Özgeçmiş - Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yorumlar

Transkript

Özgeçmiş - Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi
İletişim
Telefon:
0554 5412548
E-posta:
[email protected]
Özgeçmiş
Doğum Tarihi ve Yeri: 29 Mayıs 1975, Bulgaristan
Uyruğu:
Türkiye Cumhuriyeti
Yabancı Dil:
İngilizce, Bulgarca, Rusça
Eğitim Süreci:
1982-1987:
İlkokul; Yaroslavl İlkokulu, Rusya
1987-1990:
Ortaokul; Pristoe Ortaokulu, Bulgaristan
1990-1993:
Lise; Bolu Atatürk Lisesi, Bolu
1993-1997:
Lisans; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyolojik Bilimler, İstanbul
Lisans eğitimi dereceyle (birincilik) tamamlanmıştır
Mesleki ve Akademik Eğitim Süreci:
1998-2000:
Yüksek Lisans Eğitimi; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya
(Yüksek Lisans Tezi: Farklı hipertansiyon modellerinin görsel uyarılma
potansiyellerine etkisi)
2000-2006:
Doktora Eğitimi; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı, Antalya
(Doktora Tezi: Parkinson hastalığında Dokosaheksaenoik asit (DHA)in yeri ve etki
mekanizması)
2008-2010:
Yabancı Dil Eğitimi; Oaklands College, St.Albans - İngiltere
Üye Olunan Dernekler:
1998 – Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimlerini Geliştirme Derneği
2003 – Amerikan Fizyoloji Derneği
Ders Deneyimi
- Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem II, Fizyoloji Pratik Dersleri
- Antalya Sağlık Yüksek Okulu, Fizyoloji Dersi
- Akseki Sağlık Yüksek Okulu, Fizyoloji Dersi
Uyguladığı Teknikler

Deney hayvanlarının manipülasyonu

Deneysel hipertansiyon modellerinin (2K-1C; 1K-1C; DOCA; L-NAME)
oluşturulması ve “tail-cuff” yöntemiyle kan basıncının ölçümü

Görsel uyarılma potansiyellerinin (VEP) kaydı

Aktif öğrenme modeli

Stereotaksik cerrahi tekniği

Motor koordinasyon testleri

İmmünohistokimya

TUNEL metodu

Flow-sitometri

Real Time-PCR

ELISA
Kongre, Kurslar ve Ödüller
Katıldığı Kongreler:
1) Uluslararası Biyoreoloji Kongresi, 18-22 Ekim, 2000; Sofya, Bulgaristan
2) 11. Uluslararası Biyoreoloji Kongresi ve 4. Uluslararası Klinik Hemoreoloji
Konferansı, 22-26 Eylül, 2002; Antalya, Türkiye
3) 3. FEPS Kongresi- Avrupa Fizyolojik Sosyete Federasyonu 28 Haziran-2
Temmuz, 2003; Nice, Fransa
4) 31. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 27-30 Eylül, 2005; Gaziantep, Türkiye
Katıldığı Kurslar:
- Deney Hayvanlarına Temel Yaklaşım Kursu, Antalya, 1999
- Gelişimsel Sinirbilim, Uluslararası Yaz Okulu, İzmir, 1999
- Stereotaksik Cerrahi Kursu, İzmir, 2001
- Araştırma Eğitimi Kursu, Antalya, 2002
- Flow-sitometri Kursu, Antalya, 2011
Ödüller: XIII. Ulusal Biyofizik Kongresi Poster Yarışması Üçüncülük Ödülü
Araştırma Projeleri
- Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu 2001.01.0103.011
“Sodyum disülfitin hiperkolesterolemik sıçanların öğrenme parametreleri
üzerine etkilerinin mekanizmasının araştırılması”
- Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu 2002.0122.04
“Sülfitin olası nörotoksik etkilerinin öğrenme parametreleri doğrultusunda incelenmesi”
- Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu 2004.02.0122.016
“Deneysel Parkinson hastalığının görsel uyarılma potansiyellerinde
oluşturduğu değişikliklere dokosaheksaenoik asit (DHA)in etkisi ve mekanizması”
Uluslararası Dergilerde Yer Alan Makaleler
1. Hacioglu G., Yalcin O., Bor-Kucukatay M., Ozkaya YG., Baskurt OK. Red blood cell rheological
properties in various rat hypertension models. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 2002; 26
(1): 27-32.
2. Ozdemir S., Yargicoglu P., Agar A., Gumuslu S., Bilmen S., Hacioglu G. Role of nitric oxide on agedependent alterations: investigation of electrophysiologic and biochemical parameters. International
Journal of Neuroscience, 2002 Mar; 112 (3): 263-76.
3. Ozkaya YG., Agar A., Yargicoglu P., Hacioglu G., Bilmen-Sarikcioglu S., Ozen I., Aliciguzel Y. The
effect
of
exercise
on
brain
antioxidant
status
of
diabetic
rats.
Diabetes & Metabolism, 2002 Nov; 28 (5): 377-84.
4. Hacioglu G., Agar A., Ozkaya G., Yargicoglu P., Gumuslu S. The effect of different hypertension
models on visual evoked potentials. International Journal of Neuroscience, 2002 Nov; 112 (11): 132135.
5. Hacioglu G., Agar A., Ozkaya YG., Yargicoglu P., Gumuslu S. The effect of different hypertension
models on active avoidance learning. Brain and Cognition, 2003 Jul; 52 (2): 216-22.
6. Ozkaya YG., Agar A., Hacioglu G., Yargicoglu P., Abidin I., Senturk UK. Training induced alterations
of visual evoked potentials are not related to body temperature. International Journal of Sports
Medicine, 2003 Jul; 24 (5): 359-62.
7. Kucukatay V., Savcioglu F., Hacioglu G., Yargicoglu P., Agar A. Effect of sulfite on cognitive function
in
normal
and
sulfite
oxidase
deficient
rats.
Neurotoxicology and Teratology, 2005 Jan-Feb; 27 (1): 47-54.
8. Kucukatay V., Hacioglu G., Savcioglu F., Yargicoglu P., Agar A. Visual evoked potentials in normal
and
sulfite
oxidase
deficient
rats
exposed
to
ingested
sulfite.
Neurotoxicology, 2006 Jan; 27 (1): 93-100.
9. Hacioglu G., Agar A., Yargicoglu P. Role of Docosahexaenoic acid on visual evoked potentials in one
kidney-one clip hypertension. Acta Ophthalmologica Scandinavica, 2006; 84: 488-94.
10. Hacioglu G., Kose O., Aslan M., Agar A. Beneficial effects of Docosahexaenoic acid on active
avoidance learning in 1K-1C hypertensive rats. Neurobiology of Learning and Memory, 2007; 87 (1):
159-65.
11. Bulbul M., Tan R., Gemici B., Hacioglu G., Agar A., Uysal N. Effects of Docosahexaenoic acid on
macrophage functions of rats. Immunobiology, 2007; 212 (7): 583-87.
12. Ozkaya Y.G., Agar A., Hacioglu G., Yargicoglu P. Exercise improves visual deficits tested by visual
evoked potentials in streptozotocin-induced diabetic rats. Tohoku Journal of Experimental Medicine,
2007; 213 (4): 313-21.
13. Derin A.T., Kose O., Derin N., Savcioglu F., Hacioglu G. et al. Auditory brainstem response
disturbances in rats induced by sodium metabisulfite ingestion. Mediterranean Journal of Otology,
2008; 4 (2): 77-85.
14. Kucukatay V., Hacioglu G., Ozkaya G., et al. The effect of diabetes mellitus on active avoidance
learning in rats: the role of nitric oxide. Medical Science Monitor, 2009; 15 (3): BR88-BR93.
15. Tanriover G., Seval-Celik Y., Ozsoy O., Akkoyunlu G., Savcioglu F., Hacioglu G., et al. The effects of
Docosahexaenoic acid on Glial derived neurotrophic factor and Neurturin in bilateral rat model of
Parkinson's disease. Folia Histochemica Et Cytobiologica, 2010; 48 (3): 434-41.
16. Savcioglu F, Ozsoy O, Hacioglu G, Kucukatay V, Yargicoglu P, Agar A. The effect of sodium
metabisulfite on visual evoked potentials in rats with hypercholesterolemia. Toxicology Mechanisms
and Methods, 2011; 21 (6): 479-86.
17. Ozsoy O, Seval-Celik Y, Hacioglu G, Yargicoglu P, Demir R, Agar A, Aslan M. The influence and the
mechanism of docosahexaenoic acid on a mouse model of Parkinson's disease. Neurochemistry
International, 2011; 59 (5): 664-70.
18. Ozsoy O., Hacioglu G., Savcioglu F., et al. The effect of sodium metabisulphite on active avoidance
performance in hypercholesterolemic rats. Environmental Toxicology, 2012; 27 (8): 453-60.
19. Hacioglu G, Seval-Celik Y, Tanriover G, Ozsoy O, Saka-Topcuoglu E, Balkan S, Agar A.
Docosahexaenoic acid provides protective mechanism in bilaterally MPTP-lesioned rat model of
Parkinson's disease. Folia Histochemica Et Cytobiologica, 2012; 50 (2): 1578
Kongre Bildirileri
a) Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler
1. Hacioglu G, Yalcin O, Mete F, Bor-Kucukatay M, Ozkaya G, Baskurt OK. Red blood cell rheological
properties in various rat hypertension models.
International Conference on Biorheology & School for Young Scientsts, (Kongre özet kitabı, s. 134), 18-22
Ekim 2000, Sofia, Bulgaristan.
2. Hacioglu G, Agar A, Ozkaya G, Yargicoglu P, Gumuslu S. The effect of different hypertension models
on active avoidance learning.
3rd FEPS Congress, (Kongre özet kitabı, P17-04), 28 Haziran-2 Temmuz 2003, Nice, Fransa.
b) Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler
1. Yargıçoğlu P, Özdemir S, Yaraş N, Hacıoğlu G, Gümüşlü S. L-NAME’in görsel uyarılma potansiyellerinin
yaşa bağlı değişikliklerindeki rolü.
Türk Biyofizik Derneği XI. Ulusal Kongresi, (Kongre özet kitabı, P40), 31 Ekim-2 Kasım 1999, Letoonia Golf
Resort, Antalya.
2. Özkaya G, Hacıoğlu G, Bilmen S, Gümüşlü S, Yargıçoğlu P, Ağar A. Diyabetin öğrenme parametreleri,
antioksidan sistem ve lipid peroksidasyon üzerine etkisi: nitrik oksit ile ilişkisi.
Türk Biyofizik Derneği XI. Ulusal Kongresi, (Kongre özet kitabı, P38), 31 Ekim-2 Kasım 1999, Letoonia Golf
Resort, Antalya.
3. Yaraş N, Yargıçoğlu P, Özdemir S, Hacıoğlu G, Gümüşlü S, Ağar A. Nitrik oksidin öğrenmenin yaşa bağlı
değişikliklerindeki rolü.
Türk Biyofizik Derneği XI. Ulusal Kongresi, (Kongre özet kitabı, P39), 31 Ekim-2 Kasım 1999, Letoonia Golf
Resort, Antalya.
4. Özdemir S, Yaraş N, Hacıoğlu G, Yargıçoğlu P, Gümüşlü S, Ağar A. Yaşın ve vitamin E’nin görsel
uyarılma potansiyelleri üzerine etkisi ve nitrik oksit ile ilişkisi.
Türk Biyofizik Derneği XI. Ulusal Kongresi, (Kongre özet kitabı, P41), 31 Ekim-2 Kasım 1999, Letoonia Golf
Resort, Antalya.
5. Ağar A, Yargıçoğlu P, Hacıoğlu G, Özkaya G, Küçükatay V. Görsel sistemde diyabetin oluşturduğu
komplikasyonlarda nitrik oksitin rolü.
XIII. Ulusal Biyofizik Kongresi, (Kongre özet kitabı, P36), 5-7 Eylül 2001, Eskişehir.
6. Özkaya G, Ağar A, Hacıoğlu G, Yargıçoğlu P, Gümüşlü S. Diyabette kaydedilen görsel uyarılma
potansiyellerine egzersizin etkisi ve mekanizmasının araştırılması.
28. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (Kongre özet kitabı, S-6), 24-27 Eylül 2002, İzmir.
7. Hacıoğlu G, Köse Ö, Ağar A. 1K-1C hipertansiyon modelinde dokosaheksaenoik asitin aktif sakınma
cevabına etkisi.
XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), (Kongre özet kitabı, S43), 27-30 Eylül 2005,
Gaziantep.
8. Köse Ö, Hacıoğlu G, Yargıçoğlu P, Ağar A. 1K-1C hipertansif sıçanlarda dokosaheksaenoik asitin görsel
uyarılma potansiyellerine etkisi.
XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), (Kongre özet kitabı, P50), 27-30 Eylül 2005,
Gaziantep.
9. Ağar A, Köse Ö, Hacıoğlu G, Savcıoğlu F, Yargıçoğlu P. Hiperkolesterolemide aktif sakınma cevaplarına
sülfitin etkisi.
XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), (Kongre özet kitabı, P69), 27-30 Eylül 2005,
Gaziantep.
10. Yargıçoğlu P, Hacıoğlu G, Savcıoğlu F, Köse Ö, Küçükatay V, Ağar A. Sülfitin aktif sakınma cevaplarına
etkisinde nitrik oksitin rolü.
XXXI. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), (Kongre özet kitabı, P145), 27-30 Eylül 2005,
Gaziantep.
11. Köse Ö, Hacıoğlu G, Seval Y, Aslan M, Yargıçoğlu P, Ağar A. Deneysel Parkinson modelinde
dokosaheksaenoik asitin görsel uyarılma potansiyelleri üzerine etkisi.
XXXII. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), (Kongre özet kitabı, P-16), 18-22 Eylül 2006,
Denizli.
12. Savcıoğlu F, Hacıoğlu G, Köse Ö, Yargıçoğlu P, Ağar A. Sülfitle muamele edilen hiperkolesterolemik
sıçanlarda görsel uyarılma potansiyel değişiklikleri ve E vitamininin koruyucu rolü.
XXXII. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), (Kongre özet kitabı, P-131), 18-22 Eylül 2006,
Denizli.
13. Köse Ö, Savcıoğlu F, Hacıoğlu G, Seval Y, Ağar A. Deneysel Parkinson hastalığının öğrenme
parametrelerinde oluşturduğu değişikliklere dokosaheksaenoik asit (DHA)’in etkisi.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 33.Ulusal Kongresi. Girne-Kıbrıs, 15-19 Ekim 2007.
14. Küçükatay V, Savcıoğlu F, Hacıoğlu G, Köse Ö, Yargıçoğlu P, Ağar A. Sülfite maruz kalan sıçanlarda
vitamin C’nin görsel uyarılma potansiyellerine etkisi.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 33.Ulusal Kongresi. Girne-Kıbrıs, 15-19 Ekim 2007.
15. Hacıoğlu G, Seval Y, Tanrıöver G, Köse Ö, Topçuoğlu Saka E, Balkan S, Ağar A. Deneysel Parkinsonda
dokosaheksaenoik asit uygulamasının Akt proteinine olan etkisinin immünohistokimyasal olarak
incelenmesi.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 33.Ulusal Kongresi. Girne-Kıbrıs, 15-19 Ekim 2007.

Benzer belgeler