İndir - Türkiye Yelken Federasyonu

Transkript

İndir - Türkiye Yelken Federasyonu
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
YARIYIL KUPASI YARIŞ İLANI
RS:X - Techno 293 - RS:One
28 OCAK - 02 ŞUBAT 2016
BODRUM-MUĞLA
Türkiye Yelken Federasyonunun 2016 yılı Faaliyet Programında yer alan RS:X, Techno
293, RS:One Yarıyıl Kupası Yelken Yarışları 28 Ocak – 02 Şubat 2016 tarihleri
arasında, Ambrosia Otel ev sahipliğinde Bitez-Bodrum/Muğla ’da yapılacaktır. Bu
yarışlar Milli Takımlar için seçme kriterlerinden biridir.
1. KURALLAR
1.1. Yarışlar, ISAF Yelken Yarış Kuralları (RRS) (2013-2016), TYF 2016 yılı İlke
Kararları, bu Yarış İlanı, TYF Genel Yarış Talimatı, TYF Hakem Talimatı, TYF Yelken
Yarışları Düzenleme Talimatı, TYF Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, TYF
Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, TYF Yelken No Tahsis Talimatı, TYF Hakem
Talimatı, TYF Antrenör Talimat ı, TYF Destek Botu Kullanma Talimatı, TYF
Reklam Talimatı, yarışan sınıfların geçerli Sınıf Kuralları ile yayınlanacak Ek Yarış
Talimatları uyarınca yapılacaktır.
2. REKLAM
2.1.Yarışlar ISAF Yönetmelik 20 Reklam Kodu ve TYF Reklam Talimatı hükümlerince
uygulanacaktır.
3. KAYITLAR
3.1. Yarışlar RS:X, Techno 293 ve RS:One sınıflarında yapılacaktır.
3.2. Yarışlarda kontenjan yoktur ve katılıma açıktır. Milli Takım ve Milli Takım Aday
kadrosunda
bulunan
değerlendirilecektir.
sporcuların
mazeretleri
TYF
tarafından
ayrıca
3.3. Kayıtlar www.tyf.org.tr adresinde, ”Online Başvuru” bölümü altındaki “Yarış Ön Kayıt
Formu” linkinden online olarak yapılacaktır. Ön Kayıtlar en geç 25 Ocak 2016 Pazartesi
günü akşamı saat 17:00 ‘e kadar TYF’ ye gönderilmelidir.
3.4. 2016 yılı vizeli lisansı olmayan sporcular yarışa katılamayacaktır.
TYF YARIYIL KUPASI - BİTEZ 2016
1
3.5. Kesin kayıtlar, Bitez’ de kurulacak Yarış Ofisi’ ne; Ön Kayıt Formları, Lisanslar ve
Kayıt
Ücreti Ödendi Makbuzu ile başvurularak 28 Ocak Perşembe günü akşamı saat 18.00’ e
kadar yapılacaktır.
3.6. Antrenörler, Antrenör Kayıt Formunu doldurarak ve bot ekipmanlarını kontrol
ettirerek, Madde 3.5’ deki süre içinde Yarış Ofisine kayıtlarını yaptıracaklardır. TYF
Destek Botu Kullanma Talimatı’na uygun olmayan antrenör ve antrenör botlarının görev
yapmasına izin verilmeyecektir.
3.7. 2016 yılı Antrenör Vizesi olmayan antrenörlerin kaydı alınmayacaktır.
4. KAYIT ÜCRETİ
4.1.Kayıt Ücreti, Techno 293 sınıfı için 25 TL, RS:One sınıfı için 25 TL, RS:X sınıfı için 30
TL olup, kayıt ücretleri 28 Ocak 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar aşağıda
yazılı ve Türkiye Yelken Federasyonuna ait IBAN numarasına yatırılıp, dekontu kesin
kayıt esnasında yarış sekreterliğinde ibraz edilecektir.
TEB ULUS ANKARA - TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94
4.2. Antrenörlerden herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır.
5. PROGRAM
5.1.
Perşembe
28 Ocak 2016
(09:00-18:00) İntikal - Kayıtlar
Cuma
29 Ocak 2016
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
30 Ocak 2016
31 Ocak 2016
01 Şubat 2016
(13:00) Yarış Kurulu Toplantısı
(10:00) Sporcu ve Antrenör Toplantısı
(12:00) Günün ilk start saati
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Günün ilk start saati (Bir gün önce ilan edilir)
Salı
02 Şubat 2016
(14:00) Günün son Uyarı işareti
(17:00) Ödül Töreni - Kapanış
5.2. Her sınıf için günde 2 yarış ve toplamda en fazla 10 yarış planlanmıştır.
5.3. TYF GYT Madde 8.3’ e uygun olarak günde bir fazla yarış yapılabilecektir.
6. ÖLÇÜ KONTROLLERİ
6.1. Yarışta kullanılacak RS:X, Techno 293 ve RS:One boardlarında ISAF seri numarası
damgası veya çıkartması (sticker) bulunması ve yelkenlerinin ilgili sınıf birliği çıkartması
(sticker) taşıması zorunludur.
TYF YARIYIL KUPASI - BİTEZ 2016
2
6.2. Her yarışmacı, malzemesini geçerli Sınıf Kurallarına uygun bir şekilde
bulundurmakla yükümlüdür. Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde, yarışlar arasında ve
sonunda teknelerde ölçü kontrolleri yapabilir.
7. YARIŞ TALİMATLARI
7.1. Yarış Ofisi Duyuru Panosunda asılacaktır.
8. YARIŞ ÜSSÜ VE İRTİBAT ADRESLERİ
8.1. Yarışlar, Ambrosia Otel ev sahipliğinde gerçekleşecektir.
Adres: Hacıahmetler Mevkii Bitez-Bodrum-Muğla
Telefon: 0252 363 79 20
E-posta: [email protected]
9. KONAKLAMA
9.1. Konaklama konusunda bilgi amaçlı olarak Ambrosia Otel yardımcı olacaktır.
10. UYGULANACAK ROTALAR
10.1. Ek Yarış Talimatı ile birlikte Duyuru Panosunda ilan edilecektir.
11. CEZA SİSTEMİ
11.1. RRS Bölüm 2 Kurallarının ihlalinde, Kural 44 uygulanacaktır.
11.2. Protesto Kurulunun kararları RRS 70.5 gereği nihaidir, temyiz edilemez.
12. PUANLAMA
12.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 20 uygulanacaktır.
13. DESTEK BOTLARI
13.1. TYF Genel Yarış Talimatı, Madde 26 uygulanacaktır.
13.2. Destek Botu Kullanma Talimatı uygulanacaktır.
13.3.Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış ve Protesto Kurulları antrenör
botlarını kontrol edebilir. Talimata uygun donanımı bulunmayan antrenörlerin görev
yapmalarını engelleyebilir.
14. TEKNE PARKI
14.1. Tekneler kendilerine tahsis edilen mahaller dışında park edemezler.
TYF YARIYIL KUPASI - BİTEZ 2016
3
15. TELSİZ İLETİŞİMİ
15.1. TYF Genel Yarış Talimatı Madde 28 uygulanacaktır.
16. ÖDÜLLER
16.1. TYF İlke Kararları’nda belirtildiği şekilde dağıtılacaktır.
17. SORUMLULUK
17.1. Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar (Bak RRS
Kural 4-Yarışma Kararı). TYF, Yarış Kurulu ve organizatör Yarıştan önce, Yarış
esnasında ve sonrasında vuku bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk
kabul etmez. Yarışa kaydını yaptıran her yarışmacı bu hususu peşinen kabul eder.
17.2. 18 yaşından küçük sporcuların kayıt formunda kendi imzasının yanı sıra velisinin
veya idarecisinin de imzasının bulunması zorunludur.
18. DİĞER HUSUSLAR
18.1. Yarışlara katılacak illerin ve kulüplerin sporcu masrafları ve nakliye giderleri, il,
sponsor ve/veya kulüp imkanlarıyla karşılanacaktır.
18.3. Hakemlerin ve diğer görevlilerin ulaşım (otobüs rayiç bedeli), konaklama ve yemek
masrafları organizatör, görev tazminatları ise TYF tarafından karşılanacaktır.
18.4. Yarış akşamlarında yapılacak çeşitli eğitim etkinlikleri programları, Duyuru
Panosunda günlük olarak ilan edilecektir”.
19. GÖREVLENDİRMELER
TYF Techno 293 Sınıfı Sorumlusu: SERHAN BALCI
TYF Mali Sorumlusu: RECEP ARSLAN
TYF Yarış Sorumlusu: NEVİN KÖYLÜ
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU
TYF YARIYIL KUPASI - BİTEZ 2016
4

Benzer belgeler

RSX Techno 293 RSOne federasyon Kupası 2015 Yarış İlanı

RSX Techno 293 RSOne federasyon Kupası 2015 Yarış İlanı 5.3. GYT Madde 8.3’ e uygun olarak günde bir fazla yarış yapılabilecektir. 6. ÖLÇÜ KONTROLLERİ 6.1. Yarışta kullanılacak RS:X, Techno 293 ve RS:One boardlarında ISAF seri numarası damgası veya çık...

Detaylı

RS:One FEDERASYON KUPASI YARIŞ İLANI 17

RS:One FEDERASYON KUPASI YARIŞ İLANI 17 13.3. Yarışlar öncesinde, esnasında ve sonrasında Yarış, Protesto Kurulları antrenör botlarını kontrol edebilir. Talimata uygun donanımı bulunmayan antrenörlerin görev yapmalarını engelleyebilir. ...

Detaylı

Git - Türkiye Yelken Federasyonu

Git - Türkiye Yelken Federasyonu 6.2. Her yarışmacı, teknesini geçerli Sınıf Kurallarına uygun bir şekilde bulundurmakla yükümlüdür. Yarış Kurulu kesin kayıt öncesinde, yarışlar arasında ve sonunda teknelerde

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıf Komitesi 2013 Türkiye Pirat 17.1. Yarışmacılar tamamen kendi şahsi sorumlulukları altında yarışa katılırlar. (Bak RRS 4-Yarışma Kararı) TYF, yarış kurulu ve organizatör yarıştan önce, yarış esnasında ve sonrasında vuku bulaca...

Detaylı

DRAGON İLKBAHAR SERİSİ 2. YARIŞ 20

DRAGON İLKBAHAR SERİSİ 2. YARIŞ 20 Yarışma Kararı ) TYF, yarış Kurulu ve organizatör yarıştan önce, yarış esnasında ve sonrasında vuku bulacak her türlü can ve mal hasarından ötürü sorumluluk kabul etmez. 17.2. Yarışan teknelerin mu...

Detaylı