Selinus Trajanopolis

Transkript

Selinus Trajanopolis
Holy City
Selinus Trajanopolis
The death of Roman Emperor Trajan in Selinus while returning from
Part excursion, made Romans’ interest in the city increase and caused
the city to be named as “Holy City”.
Selinus Antik Kenti Antalya İli,
Gazipaşa İlçesi Koru Mahallesi’ndedir. Bugünkü adıyla
Hacı Musa, antik adıyla “Selinus Potamus” olarak bilinen
çayın Akdeniz ile buluştuğu
yerde, muhteşem sahilin bir
liman kentidir antik dönemde. Deniz kenarında ve Hacı
Musa Çayı gibi, gemilerin
rahatça girip sığınabileceği
bir çayın kenarında olması
nedeniyle Helenistik, Roma,
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde de yerleşim
görmüştür. Günümüze kalabilen kalıntılar daha çok Roma
dönemine ait olanlardır. Kalıntılar arasında surlar, agora,
büyük ve küçük hamam, nekropoldeki mezarlar, odeon ve
Şekerhane (Şikarhane)olarak
adlandırılan yapı en belirgin
olanlardır.
Kent, antik çağdan günümüze değin birçok seyyah ve
araştırmacının inceleme konusu olmuştur. İ.Ö. 4. yüzyıl
tarihçilerinden Sclax’ın dağlık
Kilikya kentleri arasında saydığı, Strabon’un da Coğrafya
adlı eserinde bahsettiği kentin
İ.Ö. 6. yüzyılda var olduğunu
kanıtlayan bilgiler bulunmaktadır. Asur kaynaklarına göre
kentin adının “Sallune” olabileceği son yıllarda yapılan
araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır. Ortaçağ deniz haritalarında Selinus’un “Castrum
Lombardum” adı ile belirtildiği görülmektedir. Alanya
Arkeoloji Müzesi’nde bulunan
sikkeler üzerinde “Kutsal
Ancient City of Selinus is
located in Antalya Province,
Gazipaşa District and Koru
Quarter. In the ancient times,
it was a port town of excellent coast where the creek,
known as Hacı Musa today
and as “Selinus Potamus” in
the ancient times, meets with
Mediterranean. Due to the
fact that it is on the coast and
it is by a creek where ships
can easily enter and shelter
there like Hacı Musa Creek, it
was settled in Hellenistic, Roman, Byzantine, Seljukian and
Ottoman periods. Remaining
left today mainly belongs to
Roman period. City walls,
agora, big and small bathes,
tombs in necropolis, Odeon
and the building named as
Şekerhane (Şikarhane) are the
most distinctive ones among
the remaining.
The city has become the
subject of research of many
travellers and researchers
from ancient times until today. There are evidences that
the city, which was counted
among mountainous Cilician
cities by B.C. 4th century
historian Sclax and which
was mentioned by Strabo
in his work “Geography”,
was present in 6th century
B.C. As result of the recent
researches, it is understood
that the name of the city
could be “Sallune” according
to Assyrian sources. It is observed that Selinus is shown
with the name of “Castrum
ANTALYA 77
Nisan - Mayıs / April - May 2011

Benzer belgeler