BTK-IMEI Kayit.cdr

Transkript

BTK-IMEI Kayit.cdr
B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu
IMEI Kayıt H zmet
KULLANIM KILAVUZU
1 Başlamadan Önce...
Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından
k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z
cep telefonlarını kayıtlı hale get reb l r ve
kullanıma açtırab l rs n z.
Yurt dışından yolcu beraber nde get r len cep
telefonlarının kaydında kolaylık sağlanması
amacıyla 01.11.2012 tar h nden t baren nternet
üzer nden kayıt uygulamasına başlanmıştır.
5809 sayılı Kanunun “İşletmec ler, kayıp, kaçak veya
çalıntı c hazlara, elektron k haberleşme h zmet
veremezler.” hükmü uyarınca c hazların sorunsuz
b r şek lde kullanılab lmes ç n kayıt altına
alınmaları gerekmekted r.
Bu uygulama le yurt dışından yolcu beraber nde
get r len cep telefonlarının kayıt şlemler nde
yaşanan sorunların azaltılması, vatandaşların
bay lere herhang b r ücret ödemeks z n daha kısa
zamanda, daha kolay b r şek lde ve herhang b r
belge veya d lekçe yazılmasına gerek kalmaksızın
(s stem üzer nden doğrulama yapılmak suret yle)
c hazlarını kaydett reb lme mkânının sağlanması
hede enmekted r..
İç nde s m kartı bulunan ve yurt dışından yolcu
beraber nde get r len elektron k k ml k b lg s ne
ha z c hazlar bu kapsama g rmekted r.
B lmen z Gerekenler
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Bu h zmetten faydalanmak ç n c hazınız yurt dışından yolcu beraber nde gelm ş olmalıdır.
Kayıt şlem n z yurda g r ş tar h n z tak p eden 60 gün ç nde yapmanız gerekmekted r.
Yurt dışından son k yıl çer s nde c haz get r lmem ş olmalıdır.
C hazınızın 15 hanel IMEI numarasını b lmen z gerekmekted r. IMEI numaranızı, c hazınızın numara
çev rme ekranına *#06# yazarak öğreneb l rs n z. B rden fazla s m karta sah p c hazlar ç n en fazla üç
adet IMEI numarası kullanılarak kayıt yapılab lmekted r.
Sah p Olmanız Gerekenler
Ÿ Bu h zmetten faydalanmak ç n e-Devlet Ş fres , Elektron k İmza veya Mob l İmza yöntemler nden
b r n kullanarak e-Devlet Kapısı s stem ne g r ş yapab l yor olmalısınız. İşlem n ze başlamadan önce
gerekl e-Devlet Ş fres , Elektron k İmza veya Mob l İmza’nızı tem n etmel s n z. e-Devlet Ş fren z PTT’lere
k ml ğ n z le b rl kte şahsen başvurarak tem n edeb l rs n z. Elektron k veya Mob l İmza tem n etmek ç n
lg l h zmet sağlayıcıları veya operatörlerden bu h zmet satın almalısınız.
Verg ler, Harçlar ve İşlem Ücretler
Ÿ İşlem ç n gerekl harcın verg da reler ne veya bankalara yatırılmış olması gerekmekted r. İşlem n z
mutlaka T.C. K ml k Numaranız ve c hazın IMEI numarası le yapılmalıdır. Lütfen harcınızı yatırırken
görevl n n T.C. K ml k Numaranızı ve c hazın IMEI numarasını doğru olarak s steme g rd ğ nden
em n olunuz ve aldığınız alındı belges n kontrol ed n z.
Ÿ Eğer Internet Bankacılığı kullanıyorsanız, harcınızı s stem m z le uyumlu bankalara a t İnternet şubeler
üzer nden yatırab l rs n z. Bunun ç n e-Devlet Kapısı üzer nde kayıt şlem n z başlatarak, lg l
yönlend rmeler tak p ed n z.
Ÿ Elektron k k ml k b lg s n (IMEI) ha z c hazların kayıt altına alınması şlem ç n, yatırılması gereken harç
bedel 2015 yılı ç n, 131,50 TL olarak bel rlenm şt r.
Ÿ İlg l harç dışında, kayıt şlem ç n herhang b r ek ücret, verg vb. alınmamaktadır.
1
2 S steme G r ş
Güvenli bağlantı simgesinin
göründüğünden emin olun.*
Adresin https:// ile
başladığından emin olun.
Adres satırına https://www.türkiye.gov.tr
yazarak e-Devlet Kapısı'na ulaşabilirsiniz.
e-Devlet Kapısı’nın adres www.turk ye.gov.tr’d r
Adresi Kendiniz Yazın
Daha güvenli kullanım için adresi kendiniz yazmayı tercih
ediniz. Size e-Posta ile gelen, başka web sayfaları üzerinde
bulunan veya arama motorları üzerinde bulunan bağlantılara
tıklamayınız.
Güvenli Bağlantı Simgesi
e-Devlet Kapısı dahilinde veri güvenliğinin sağlanması amacı
ile, gönderilen ve alınan tüm bilgiler şifreli olarak
taşınmaktadır. Bunun göstergesi olarak tarayıcınızda güvenli
bağlantı (Ïkilit) simgesi görünür. Güvenli bağlantı
simgesinin şekli ve yeri kullandığınız tarayıcı programı ve
işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
1) e-Devlet Kapısı
http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst
kısmında bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısına tıklayınız.
2) Kimlik Doğrulama Sistemi
Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına
yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında
https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı
simgesinin aktif olduğundan emin olnunuz.
3) Kimlik Doğrulama Yöntemi
Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yönteminine
tıklayarak, ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme
giriş yapabilirsiniz.
e-Devlet Şifresi
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yurt dışında iseniz Konsolosluklardan, şahsen
başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
Mobil İmza
Mobil İmza özellikli sim kartınızı kullanarak ıslak imzanız ile kanunen eşdeğer kabul edilen Elektronik İmza atabilir
ve e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz. Mobil İmza almak için kullandığınız GSM operatörüne başvurmalısınız.
Elektronik İmza
Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar
tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer faydalı bilgilere www.btk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Elektronik Kimlik Kartı
Yeni, çipli nüfus cüzdanlarınızı kullanarak da e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilirsiniz. Bunun için T.C. Kimlik Kartınızı
bilgisayarınızın akıllı kart okuyucusuna takarak, ekrandaki yönergeleri takip etmeniz yeterlidir.
2
3 H zmete Er ş m
H zmet Bulmak
Ÿ e-Devlet Kapısı üzer nden çok sayıda h zmet sunulmaktadır. Aranan h zmet n kolayca bulunab lmes ç n
farklı yöntemler kullanılab l r.
Ÿ Kullanmanız gereken h zmet n adı “BTK IMEI Kaydet” h zmet d r.
S steme G r ş şlem n z tamamladıktan sonra,
Ÿ “e-H zmetler” bağlantısına tıkladıktan sonra gelen l stede “B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu” altında
bulunan “BTK IMEI Kaydet” bağlantısına tıklayarak,
VEYA
Ÿ S te İç Arama kutusuna “BTK” yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen l stedek “B lg Teknoloj ler ve
İlet ş m Kurumu / BTK IMEI Kaydet” bağlantısına tıklayarak,
VEYA
Ÿ Tarayıcınızın adres satırına https://www.turk ye.gov.tr/btk- me -kaydet yazarak h zmete ulaşab l rs n z.
e-H zmetler
S te İç Arama
“BTK IMEI Kaydet” H zmet
3
4 H zmet Kullanımı
1) Bilgilendirme
Hizmeti ilk açtığınızda kısa bir
bilgilendirme metni ile
karşılaşacaksınız. Metni okuduktan
sonra, “Devam Et” düğmesine
basarak bir sonraki aşamaya
ilerleyiniz...
ÖNEMLİ: Kayıt işlemleri telefonunuzda *#06# tuşlandığında ekranda görülen IMEI numarası ile yapılmalıdır.
Yanlış IMEI ile yapılan kayıtların iptali veya düzeltilmesi mevzuat gereği mümkün değildir.
2) Başvuru Formu
i Eğer işlemi yapmanıza engel teşkil eden
herhangi bir durum var ise sistem sizi bu
aşamada uyaracak ve kayıt formunu
göstermeyecektir.
Açılan formu eksiksiz olarak
doldurunuz. “Devam Et”
düğmesine basarak bir sonraki
aşamaya ilerleyiniz...
e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi
i Hizmeti kullanırken karşılaştığınız sorunlar ve sormak istediğiniz sorular için tüm
cep ve sabit telefonlardan 160 numaralı e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.
4
5 Harç Ödeme ve Ödeme Onayı
Ödeme Seçenekler n z
IMEI Kayıt h zmet ç n gerekl olan harç ödemen z k farklı yöntem le yapab l rs n z.
Ÿ e-Devlet Kapısı s stem ne entegre bankalardan herhang b r ne İnternet Şubes n kullanarak, anında
s stem üzer nden ödeme yapab l r,
VEYA
Ÿ Verg da reler ne veya banka şubeler ne g derek, T.C. K ml k numaranızı bel rterek harcınızı yatırab l rs n z.
3) Ödeme Kontrolü
i Vergi Daireleri veya Banka Şubelerinden
sizin adınıza yapılmış herhangi bir ödeme
bulunamaz ise yandaki gibi bir ekran ile
karşılaşacaksınız. Eğer banka şubelerine
veya Vergi Dairelerine ödeme yaptıysanız
kullanım kılavuzunun 7. sayfasından devam
ediniz.
Eğer adınıza yapılmış herhangi bir
ödeme bulunmuyor ise, yandaki
gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız.
Burada sisteme entegre bankalara
ait İnternet Şubelerinden ödeme
yapabilmeniz için gerekli
bağlantılara ulaşabilir ve ödemenizi
gerçekleştirebilirsiniz.
S steme Entegre Bankalar*
Ekrandaki bilgiler doğru ve eödeme yapmak istiyorsanız alt
kısımda bulunan “Şimdi Ödeme
Yap” bağlantısı aracılığıyla
seçtiğiniz bankanın İnternet
bankacılığını kullanarak ödeme
yapabilirsiniz.
*Bu yardım k tapçığı hazırlandığı tar hte s steme entegre tek banka bulunmaktadır. Bu sebeple örnek olarak lg l bankanın ekranları göster lm şt r.
5
5 Harç Ödeme ve Ödeme Onayı
4) e-Ödeme Yapmak
Ÿ Açılan pencerede müşter numaranız, parolanız v.b. le bankanızın İnternet Şubes ne g r ş yapınız.
Ÿ Ödeme b lg ler n ve kaydedeceğ n z c haza a t b lg ler kontrol ed n z ve ekrandak yönlend rmeler tak p
ederek şlem n z tamamlayınız.
Ÿ Ödeme şlem n z b tt kten sonra açılan yen pencerey kapatab l r ve e-Devlet Kapısı’nda şlem n ze devam
edeb l rs n z.
5) Ödeme Kontrolü
Ödeme işleminizi gerçekleştirdikten
sonra “Ödememi Kontrol Et”
düğmesine basarak bir sonraki
aşamaya ilerleyiniz...
*Bu yardım k tapçığı hazırlandığı tar hte s steme entegre tek banka bulunmaktadır. Bu sebeple örnek olarak lg l bankanın ekranları göster lm şt r.
6
6 İşlem Onayı
6) Ödeme Kontrolü
i Vergi Daireleri, Banka Şubeleri veya
bankaların İnternet Şubelerinde adınıza
ödenmiş harç bilgisi başarı ile
bulunduğunda yandaki gibi bir ekran ile
karşılaşacaksınız.
Ekrandaki bilgiler doğru ve
işleminizi tamamlamak istiyorsanız
alt kısımda bulunan “Onayla”
bağlantısı aracılığıyla işleminizi
bitiriniz.
Tebrikler,
Eğer yukarıdaki onay ekranını görürseniz, başvurunuz başarı ile kayıt altına
alınmış demektir. Cihazınızın kayıt işlemi tamamlanmış olup; cihazınızı
kullanabilirsiniz. Eğer cihazınız daha önceden görüşmeye kapatılmış ise kayıt
tarihini takip eden 12 saat içinde kullanıma açılacaktır.
Ayrıca, http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden de cihazınıza
ait IMEI numarasını sorgulayarak kayıt altına alındığını teyid edebilirsiniz.
e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi
i Hizmeti kullanırken karşılaştığınız sorunlar ve sormak istediğiniz sorular için tüm
cep ve sabit telefonlardan 160 numaralı e-Devlet Kapısı Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.
7

Benzer belgeler

Daha detaylı anlatım için MCKS`nin hazırladığı IMEI

Daha detaylı anlatım için MCKS`nin hazırladığı IMEI Ÿ S te İç Arama kutusuna “BTK” yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen l stedek “B lg Teknoloj ler ve

Detaylı

Ün vers te e

Ün vers te e b r n kullanarak e-Devlet Kapısı s stem ne g r ş yapab l yor olmalısınız. İşlem n ze başlamadan önce gerekl e-Devlet Ş fres , Elektron k İmza veya Mob l İmza’nızı tem n etmel s n z. e-Devlet Ş fren...

Detaylı

IMEI Kayıt Hizmeti - E

IMEI Kayıt Hizmeti - E Ödeme  işleminizi  gerçekleştirdikten  sonra     “Ödememi  Kontrol  Et”  düğmesine  basarak  bir   sonraki  aşamaya  ilerleyiniz...  

Detaylı

Üniversite E-Kayıt - E

Üniversite E-Kayıt - E Daha güvenli kullanım için adresi kendiniz yazmayı tercih ediniz. Size e-Posta ile gelen, başka web sayfaları üzerinde bulunan veya arama motorları üzerinde bulunan bağlantılara tıklamayınız. Güven...

Detaylı

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama - E

Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama - E Daha güvenli kullanım için adresi kendiniz yazmayı tercih ediniz. Size e-Posta ile gelen, başka web sayfaları üzerinde bulunan veya arama motorları üzerinde bulunan bağlantılara tıklamayınız. Güven...

Detaylı

Yurda Giriş/Çıkış Belge Sorgulama - E

Yurda Giriş/Çıkış Belge Sorgulama - E Daha güvenli kullanım için adresi kendiniz yazmayı tercih ediniz. Size e-Posta ile gelen, başka web sayfaları üzerinde bulunan veya arama motorları üzerinde bulunan bağlantılara tıklamayınız. Güven...

Detaylı

YASAL UYARI : IMEI Numarası Klonlanmıştır

YASAL UYARI : IMEI Numarası Klonlanmıştır numaramı" sorularına cevap verebildiğimi sanıyorum. Böyle bir durum karşısında ne yapmamız gerektiğini de sonraki sayfa da ele alacağım.

Detaylı