Tarihçe

Yorumlar

Transkript

Tarihçe
OKULUMUZA ADINI VEREN KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARINDAN ŞERİFE BACI
Milli Mücadele yıllarında cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı, Türk Kadınını temsil
eden bir kahramandır.
1921 yılında deniz yoluyla İnebolu’ya gelen cephanelerin cephede savaşan askerlere
ulaştırılması gerekiyordu. Erkekler, hatta çocuk yaşta sayılacak gençlerin hepsi cephede
savaşıyorlardı. Bu görevi yaşlı erkekler ve kadınlarımız üstlenmişti.
1921 yılının Şubat ayında soğuk ve tipili bir günde İnebolu’da cephaneler arabalara
yüklendi ve yola çıkarıldı. Sırtına sardığı bebeği ile Şerife Bacı da bu sefere katılmıştı. Kafile
cephaneyi bir an önce varacağı yere ulaştırmaya gayret ediyordu. Hava iyice kararmıştı. Tipi
şeklinde kar yağıyordu. Şerife Bacı kağnıdaki cephaneyi çocuğunun yorganı ile iyice örttü.
Çocuğunu mermi sandıkları arasına gizleyerek üzerini kapattı. Kar ve tipi o kadar
fazlalaşmıştı ki ilerleyemez oldular. Cephede askerler cephane bekliyorlardı. Kafile
durmadan ilerlemeye çalışıyordu. Şerife Bacı elinin, ayağının uyuşmaya başladığını
hissediyordu. Sabaha karşı Kastamonu Kışlası önüne varıldığında Şerife Bacı donmuştu.
Kışla önünde kule nöbetçileri karanlıkta belli belirsiz bir kağnı gördüler. Kağnının arkasında
bir kadın vardı. Genç kadın cephanenin üzerine örttüğü yorganı kucaklamak ister gibiydi,
çoktan donmuş, kaskatı kesilmişti. Askerler genç kadını kaldırıp karlar üzerine yatırdılar. Bu
arada bir ses, inilti geldi, hemen yorganı kaldırdılar ve mermi sandıkları arasında kundağa
sarılı donmak üzere olan bebeği gördüler. Bebeği ve Şerife Bacıyı kışlaya taşıdılar.
Şerife Bacı Milli Mücadeleye destek olmak için hayatını ortaya koymuştur. Kahraman
Türk Kadını Şerife Bacı, Köyü Seydiler’de toprağa verilmiştir.
Okulumuz 2015-2016 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir.

Benzer belgeler