P167 MEHMET BERKE GÖZTEPE Foramen infraorbitale`nin

Yorumlar

Transkript

P167 MEHMET BERKE GÖZTEPE Foramen infraorbitale`nin
P167
MEHMET BERKE GÖZTEPE
Foramen infraorbitale’nin morfolojisi ve morfometrisi
P168
ZEKİYE KARACA BOZDAĞ
Plexus brachialis varyasyonu - bir olgu sunumu
P169
ESRANUR KORKMAZ
Üst ekstremitede periferik sinir sıkışması ile ilişkili varyasyonlar: Olgu sunumu
P170
SELDA YILDIZ
A.subclavia’nın çapındaki ve seyrindeki keskin açısal farklılık: Olgu sunumu
P171
MEHMET ÜZEL
Aponeurosis bicipitalis'ten kaynaklanan musculus flexor carpi radialis lifleri: Olgu sunumu
P172
P173
BİLAL BURAK BALTACI
Aorta abdominalis ve arteria iliaca communis dextra kaynaklı 3 adet arteria renalis dextra varyasyonu: Olgu sunumu
NİLGÜN TUNCEL
Musculus sternocleidomastoideus’un çift taraflı varyasyonu: olgu sunumu
P174
NİLGÜN TUNCEL
Incisura suprascapularis’ in tiplendirilmesi
P175
SERDAR BABACAN
Arcus longitudinalis medialis pedis ile ilişkili bağların morfolojisi
P176
CÜNEYT BOZER
Nucleus spinalis nervi trigemini ve kulak kepçesi ile ilişkisi
P177
SELDA YILDIZ
Musculus extensor carpi radialis longus ve brevis’in ekstra tendonları
P178
MAHMUT ÇAY
Farklı acetabulum tiplerinin morfometrik karşılaştırılması
P179
KAĞAN KARABULUT
Tek koroner arter anomalisi: Olgu sunumu
P180
MUSTAFA GÜLAÇTI
Üniversite öğrencilerinde musculus palmaris longus agenezisi’nin incelenmesi
P181
MURAT ÇETKİN
Incisura scapulae’nın varyasyonlarının ve morfometrik özelliklerinin değerlendirilmesi
P182
KÜBRA ERDOĞAN
M. subclavius posticus: Vaka Raporu
P183
MUSTAFA BÜYÜKMUMCU
Fetal ligamentum cruciatum anterior
P184
MUSTAFA BÜYÜKMUMCU
Ligamentum cruciatum posterior’un insan fetuslerinde mikroanatomik olarak araştırılması
P185
SEVDA LAFCI FAHRİOĞLU
V. glutea inferior ile v. profunda femoris’in bağlanti ve seyir varyasyonu; olgu sunumu
P186
SEVDA LAFCI FAHRİOĞLU
Aksesuar piriformis kası ve pleksus sacralis dal varyasyonları: olgu sunumu
P187
NİLÜFER YONGUÇ
Ventral C1-C2 kompleksinin cerrahi anatomisi: Kadavra çalışması
P188
P189
NİLÜFER YONGUÇ
Lumbosakral transizyonel vertebra: lumbalizasyon anatomik çalışma
NİLÜFER YONGUÇ
P190
NİLÜFER YONGUÇ
Musculus flexor carpi ulnaris varyasyonu: Olgu sunumu
Kaudal epidural anestezi ve epiduroskopik spinal cerrahi açısından sakral hiatus ve sakral kornuların morfolojik ve morfometrik
değerlendirmesi
P191
NİLÜFER YONGUÇ
Sakrum posterior duvar defekti: Sakral spina bifida’nın anatomik çalışması
P192
ABDULLAH ORTADEVECİ
Türkiye’de ve dünyada kadavranın anatomi eğitiminde kullanımı ve fiksasyon yöntemleri
P193
HÜSEYİN BAYLAN
Processus transversarium’larında costal elementleri olmayan olağandışı bir atlas olgusu
P194
SEDAT DEVELİ
M. arytenoideus obliquus’un varyasyonel bir parçası; ‘Pars arypharyngea’
P195
YADİGAR KASTAMONİ
Bilateral çok başlı musculus sternocleidomastoideus varyasyonu
P196
YADİGAR KASTAMONİ
Elin ekstensor kas tendonlarında anatomik varyasyonlar
P197
ŞERİFE ÇINAR
Genç bir kadında şiddetli dismenore ile ortaya çıkan aksesuar ve cavitas uteri kitlesi (acun)
P198
ŞEYMA TOY
Dejeneratif kalça artritinde reimplantasyon öncesi rehabilitasyon: Olgu Sunumu
P199
SEDA AVNİOĞLU
Os odontoideum: Olgu sunumu
P200
BEDRETTİN CİNPOLAT
Bilateral çift arteria renalis olgusu
P201
ZENNURE ŞAHİN
Aynı kadavrada sağ ve sol truncus thyrocervicalis’in dallanma varyasyonları
P202
DANIŞ AYGÜN
Darwin çıkıntısı ve baskın el kullanımı ile ilişkisi
P203
ORHAN BEGER
Arteria inferior lateralis genus’un musculus plantaris ile varyatif pozisyonel İiişkisi: İki olgu sunumu
P204
SALİH MURAT AKKIN
Sol akciğer üst lobundaki bir aksesuar fissür içerisinde seyir gösteren arcus aortae varyasyonu

Benzer belgeler

P44 AYLA KÜRKCÜOĞLU Dudak kalınlıklarının yaş ve ırksal

P44 AYLA KÜRKCÜOĞLU Dudak kalınlıklarının yaş ve ırksal 12-18 yaş kız ve erkek serebral paralizili çocuklarda baş ve boyun gelişiminin antropometrik ölçümler kullanılarak değerlendirilmesi 12-18 yaş kız ve erkek serebral paralizili çocuklarda üst ekstre...

Detaylı

Sözel Sunumlar İçin Tıklayınız

Sözel Sunumlar İçin Tıklayınız Lomber dejeneratif disk hastalığı tedavisinde posterior transpediküler dinamik stabilizasyon ile disk protezinin klinik sonuçlarının 165 karşılaştırılması 167 Posterior Osteotomy in Rigid Spinal De...

Detaylı