maıntaın frıcofın dp

Transkript

maıntaın frıcofın dp
MAINTAIN FRICOFIN DP
Hem benzinli hem dizel motorlarda kullanıma uygun, Silikat İçeren Organik Asit
Teknolojisi (Si-OAT) ile üretilen, etilen glikol bazlı, nitrit, amin ve fosfat içermeyen,
korozyon önleyici antifrizdir.
Ürün Tanımı
Özellikleri/Faydaları
MAINTAIN FRICOFIN DP, etilen glikol esaslı donma
önleyici antifrizdir. Nitrit, amin ve fosfat içermez.
MAINTAIN FRICOFIN DP, VW TL 774-G (G12 Plus
Plus) spesifikasyonunu karşılar. Binek ve ticari
araçların özellikle alüminyum alaşımlı motorlarında
kavitasyon, donma, korozyon ve aşırı ısınmadan
kaynaklanacak hasarlara karşı etkin koruma sağlar.
Silikat İçeren Organik Asit (Si-OAT) teknolojisi
sayesinde metal yüzeylerde çabuk ve uzun sureli
koruma gerçekleştirir. Ekipman üreticilerinin önerdiği
değişim aralıklarına uyulmalıdır.
 Binek ve ticari araçlarda genel amaçlı kullanım için
uygundur.
 Silikat içeren (G11) ve silikat içermeyen (G12 Plus)
antifirizlerle karıştırılabilir.
 Metal alaşımlı motor, silindir blokları ve radyatörlerde
mükemmel performans gösterir.
 Uzun ömürlüdür.
 Depozit, kavitasyon ve korozyona
karşı etkin
koruma sağlar.
Kullanım Yeri
MAINTAIN FRICOFIN DP, su ile karıştırılarak
kullanılmalıdır. Karışımdaki antifiriz oranı hacimce
%35 ile %50 arasında olmalıdır. Karışımda deiyonize
su, demineralize su veya aşağıdaki limitlere uygun
olan içme suyu kullanılmalıdır.
Performanslar
 AFNOR NF R 15-601
 ASTM D 3306
 ASTM D 4985
 BS 6580
 CUMMINS CES 14603
Onaylar
Su sertliği, 0°C : 20°dGH (0-3,6 mmol/l)
Klor içeriği
: max. 100 ppm
Sülfat içeriği
: max. 100 ppm
Ekipman üreticisinin örediği karışım oranlarına ve
değişim aralıklarına uyulmalıdır.
 DEUTZ DQC CC-14
 MAN 324 Type Si-OAT
 MB-APPROVAL 325.5
 MB-APPROVAL 325.6
FUCHS Tavsiyeleri
NOT: Bu antifiriz sadece içten yanmalı motorların
soğutma sistemlerinde kullanılır.
 SCANIA TB 1451
 VW TL 774-G
FUCHS.TBF.0156/Rev.03/08.07.2015
Tipik Özellikler
Yoğunluk @ 20°C, g/ml
ASTM D 4052
1,124
Menekşe
Renk
Parlama Noktası, °C
ASTM D 92
>120
Kaynama Noktası, °C
ASTM D 1120
>160
pH
ASTM D 1287
8,4
Donma Noktası, °C
-18
-38
KARIŞIM TABLOSU
MAINTAIN FRICOFIN DP
1
1
SU
2
1
Bu Teknik Bilgi Formu içeriğinde yer alan bilgiler, yağların geliştirilmesinde ve üretiminde günümüzün en
gelişmiş teknolojilerini kullanan FUCHS EUROPE SCHMERSTOFFE GMBH firmasının deneyimine ve
uzmanlığına (know-how) dayanmaktadır. Özel kullanım, uygulama metodu, çalışma ortamı, parçaların ön
işlemi, harici kirleticiler gibi faktörler ürünlerimizin performansını etkileyebilir. Bu nedenle ürünlerin
performanslarına yönelik genel geçerli ifadelerde bulunmak mümkün olmamaktadır. Bu Teknik Bilgi Formu
içeriğinde yer alan bilgiler bağlayıcı olmayan genel açıklamaları içermektedir. Bu bilgiler, ürünün özellikleri
ve herhangi bir uygulamada kullanımı bakımından herhangi bir garanti taahhüdü olarak veya buna benzer
şekilde yorumlanamaz.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, ürünlerin kullanımı öncesinde performans kriterleri ve kullanım şartları
hakkında bilgi almak için FUCHS EUROPE SCHMERSTOFFE GMBH teknik personeli ile iletişime geçmenizi
tavsiye ederiz. Ürünlerin amacına uygun olarak kullanılması, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyulması
tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Ürün geliştirme çalışmalarımız kesintisiz devam eden bir süreçtir. Bu nedenle, önceden haber verilmeksizin
ürün programında, ürünlerin içeriğinde, üretim yöntemlerinde ve bu Teknik Bilgi Formu içeriğindeki bilgilerde
değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu Teknik Bilgi Formunun yayımlanması ile birlikte önceki bütün baskılar
geçerliliğini kaybetmiştir.
Bu Teknik Bilgi Formunun hiç bir bölümü FUCHS EUROPE SCHMERSTOFFE GMBH firmasının yazılı izni
olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.
© FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH. Bütün hakları saklıdır.
FUCHS.TBF.0156/Rev.03/08.07.2015

Benzer belgeler