How to Collect Your Samples Test İçin Gerekli

Transkript

How to Collect Your Samples Test İçin Gerekli
ÖRNEKLERİN
SAKLANMASI
STORING YOUR
SAMPLES
Örneklerinizi
koyacağınız
Mavi
Store
the blue
Mailing Envelope
Posta Zarflarıyour
2 ilesamples
10 derecebetween
arasında
containing
O
O
2saklayın.
and 10
C
the
fridge
is
theiçin
Buzdolabı, örnekleriniz
best
place
for
your
samples.
en iyi yerdir.
Product
Ürün adı name
Test
İçin
How
to Gerekli
Collect Samples
Your
Örnekleri
Nasıl
for Testing
Alırsınız?
>>>
National
Bowel
Cancer
Ulusal Barsak
Kanseri
Tarama
Screening
Program Kit
Programı Seti
Pataloji Servisi
Pathology Services
İçine the
örnekleri
‘Mavi Zarfı’
Mail
‘Bluekoyduğunuz
Mailing Envelope’
şu adrese postalayın:
containing
your test samples to:
Reply
Reply Paid
Paid 83974
83974
Dorevitch
Pathology
Dorevitch Pathology
FOBT
FOBT Department
Department
PO
POBox
Box5018
5018
Heidelberg West
West MDC
MDC VIC
VIC 3081
3081
Sponsor
of
Sponsorluk:
NEW
NEW HEMTUBE
HEMTUBE (B)
(B)
Manufacturer
Üretici firma: of
NEW
NEW HEMTUBE
HEMTUBE (B)
FOBT002 Version
FOBT002
Version 12/12
12/12
Do
not:
Aşağıdakileri
yapmayın:
Change
diet orveya
medication.
Beslenmeyour
düzeninizi
ilaçlarınızı
Freeze
your samples.
değiştirmeyin
Örneklerinizi
dondurmayın.
Do not
collect samples
if:
Aşağıdaki
durumlarda
örnek
You have haemorrhoids (piles)
which are bleeding.
almayın:
ItKanamakta
is during olan
or within
3 days
hemoroidler
either
sidevarsa.
of a menstrual
(basurlar)
period.
Adet kanamalarınızdan önceki ve
Blood
present
in your urine
sonrakiis3 gün
içerisinde.
presentveya
in the
toilet bowel
or
İdrarınızda
dışkınızda
kan
- in this case you should
varsa – bu durumda doktorunuzla
contact your doctor.
başvurmalısınız.
You are scheduled for a
colonoscopy
Yakında kolonoskopi
üzere
in the olmak
near future.
randevunuz varsa.
You have had a bowel condition
in
Geçmiş
12 ay
halen
tedavi
the last
12içinde
months
which
görmekte
olduğunuz
bir barsakis
currently
under treatment
rahatsızlığınız
eminare
consult
your olduysa
doctor if– you
unsure.
değilseniz doktorunuza danışın.
Please
alliçin
pages
before
the 4
İki
örnekread
almak
4 kolay
işlemitaking
yapmadan
easy lütfen
steps bütün
to collecting
two samples.
önce
sayfalarıyour
okuyun.
Quick,
Hızlı
veeasy,
kolay,done
kendiin
your ownsize
home
when
evinizde
uygun
bir
convenient
for you.
zamanda
yapılabilir
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Need help?
Pazartesi – Cuma günleri,saat
Call 1300 738 365
09:00 ve 17:00 arasında (Avustralya
Monday - Friday (AEST)
Doğu
Yakası 9am
Standart
Saati)
between
to 5pm
1800 738 365’ı arayın
Reading
English
İngilizce
okumak
zor
a difficulty?
mu
geliyor?
us 50’
ond13
14 50
BiziCall
13 14
en arayın.
1
*VSSLJ[PUN
İlk
Örneğinizi Alma
`V\Y-PYZ[:HTWSL
<ZL[OL
)3<,:;0*2
MAVİ ÇUBUĞU
kullanın
‘İsminizi’, ‘Doğum Tarihinizi’ ve ‘Örnek Tarihi’
X 7YPU[`V\Yº5HTL»º+H[LVM
bilgilerini etikete yazıp Örnek
Toplama
)PY[O»HUKº+H[LVM
:HTWSL»V
U
Tüpünün etrafına yapıştırın.
İdrarınızı yapın ve sifonu çekin.
X
Örnek Toplama Kâğıdını, baskılı tarafı
[OL[VPSL[
yukarı gelecek şekilde tuvaletin içinde
X -SVH[*VSSLJ[PVU :OLL[ WYPU[ ZPKL
yüzdürün.
\WPU [OL[VPSL[ IV^S
Tuvalete oturun ve dışkınızı kâğıdın
X :P[VU
WHZZ`V\Y
üzerine[OL[VPSL[HUK
yapın.
IV^LSTV[PVUVU[V[OL:OLL[
Örnek toplama kâğıtları sifon
çekildiğinde herhangi bir tuvalet sisX ;OLJVSSLJ[PVUZOLL[Z^PSSUV[HMMLJ[
temini etkilemeyecektir.
HU`[VPSL[Z`Z[LT^OLUMS\ZOLK
MAVİ ÇUBUĞUN ucunu dışkıya batırıp
X 7\[ [OL[PWVM [OL )3<,:;0*2 PU[V
bir pirinç tanesinden daha büyük
`V\Y
IV^LSTV[PVUHUK
KYHNIHJR
olmayan
bir parçayı çubuğun
ucunda
HUK
MVY[O
\U[PS`V\
OH]LUVTVYL
görünceye kadar batırıp
[OHU
[OLZPaLVMHNYHPUVM
çıkartmaya
devam edin.
YPJLVU [OLLUKVM [OLZ[PJR
Mavi
Örnek
)S\L
*VSSLJ[PVU
:[PJR
Çubuğu
X
X
7\[ [OL*VSSLJ[PVU ;\ILPU[V
[OLZJYL^[VW ;YHUZWVY[ ;\IL
Örnek Toplama
Çubuğu
*VSSLJ[PVU:[PJRJ
Etiketi
Örnek
>YHW
Toplama
[OLSHILS
Tüpünün
HYV\UK
etrafına
[OL
yapıştırın.
*VSSLJ[PVU
Örnek
Tüpü
Vida
kapaklının
7SHJLPU[V
içine
koyun
ZJYL^[VW
Taşıma Tüpü
I;YHUZWVY[;\IL
Pamuğu
3LH]LJVtüpün
3LH]LJV[[VU
içinde
^VVSPU[OL[\IL
Ubırakın
[OO
X
✓
Y
Y
Y
Y
Y
X
MAVİ ÇUBUĞU tamamen Örnek
7\ZO[OL
)3<,:;0*2
M\SS` ve
Toplama Tüpünün
içine sokun
PU[V[OL*VSSLJ[PVU;\IL\U[PS
tüpün klik sesi çıkartarak
P[JSPJRZZO\[
kapandığından emin olun.
+VU»[ILJVUJLYULKPMP[HWWLHYZ
Eğer Örnek Toplama Tüpündeki
X
[OH[OHYKS`HU`MHLJLZOHZWHZZLK
sıvının içine hiç dışkı gitmemiş
PU[V[OLSPX\PKPU[OLJVSSLJ[PVU[\IL
gibi görünse de endişelenmeyin.
X ,03257$17!+VUV[YLTV]L
ÖNEMLİ > MAVİ ÇUBUĞU Örnek
[OL
)3<,:;0*2HM[LYW\[[PUN
Toplama Tüpü’ne yerleştirdikten
P[PU[V[OL*VSSLJ[PVU;\IL
sonra geri çıkartmayın.
*OLJRSPZ[
Postaya
Atmak İçin
MVY7VZ[PUN
Kontrol
Listesi
renin imzası” yazan yeri imzalayın.
,U]LSVWLZPNU`V\Y
UHTLPU [OL
¸:LUKLY»Z
ZPNUH[\YL»ZWHJL
Mavi Posta Zarfının
arka yüzünde,
İkinci örnek tercihan 2 veya 3 gün içinde
X
;OLZLJVUKZHTWSLZOV\SKIL
alınmalıdır. Eğer isterseniz ikinci örneği
[HRLUWYLMLYHIS`^P[OPUKH`Z
aynı gün daha sonraki bir zamanda da
@V\JHU[HRL[OLUKZHTWSL
alabilirsiniz.
SH[LYVU[OLZHTLKH`PM`V\SPRL
“1. İlk Örneğinizi Alma” ve[OLZHTL
“2. Örneğinizi
X9LWLH[HSS[OLZ[LWZ
:HTWSL»HUK ¸3HILSSPUNHUK
Bu Taşıma Tüpünü
de fermuarlı çantaya
:[VYPUN`V\Y
:HTWSL¹
ve daha sonra diğer Tüple beraber Mavi
X 7\[
;YHUZWVY[
;\ILPU[V
Posta[OPZ
çantasına
yerleştirin.
X
HUKº:LUKLYZ
(KKYLZZ»
Posta ücreti ödenmiş
olan mavi
Posta Zarfına koyun:
3ODFHLQWKHEOXHSUHSDLG
ÖNEMLİ >(QYHORSH
NBCSP kutusunun geldiği
0DLOLQJ
büyük zarfta bulunan Katılımcı Bilgileri
X ,03257$17!
:PNUHUKKH[L[OL
Formu’nu imzalayıp
tarih atın.
7HY[PJPWHU[+L[HPSZ-VYT^OPJOPZ
Vida kapaklı Taşıma Tüpleri içine
SVJH[LKPU[OLSHYNLLU]LSVWL[OH[
yerleştirilmiş olan iki etiketli Örnek
JVU[HPULK`V\Y5)*:7IV_
Toplama Tüpünün olduğu çantanın
ağzındaki fermuarı kapatın
*[OLMYPKNLPZHNVVKZWV[
Ö
NEMLİ > Dondurmayın.
X ,03257$17 ! +VUV[
APWSVJRIHNJVU[HPUPUN[OL
Tamamlanmış testleri mümkün olan en
[^VSHILSSLK*VSSLJ[PVU
;\ILZ
kısa zamanda postaya atın.
^OPJO OH]LILLU WSHJLKPU[V
[OLZJYL^[VW
;YHUZWVY[
;\ILZonu
Posta Zarfını postaya
atmaya giderken
kuru ve serin tutun (25 derecenin altında)
7VZ[
IHJR`V\YJVTWSL[LK [LZ[
Mavi
Posta Zarfını bir Avustralya Posta
HZ
ZVVUHZ`V\JHU
>OLU [YH]LSSPUN[VWVZ[ [OL
Eğer bu mümkün değilse, bir Avustralya
4HPSPUN,U]LSVWLRLLWP[
KY`
Post posta kutusuna atın.
6
HUKJVVSILSV^ *
PU[V[OLaPWSVJRIHN:LHS
PU[V
V [OL
aPW SV
Ağzını
kapatın.
ÖNEMLİ > Mavi
zarfını
X
,03257$17
! Posta
:[VYL[OLIS\L
örneklerinizin
2
ile
10
derece
arasında
4HPSPUN,U]LSVWLZVP[RLLWZ
durmasını sağlamak için buzdolabında
`V\Y ZHTWSLZ IL[^LLU 6HUK
saklayın.
6
X
X
Kapağı vidalayarak kapatın ve ağzı
Zarfına koyun.
PU[V[OLIS\L4HPSPUN,U]LSVWL
yazan yerleri doldurun.
Merkezinden yollayın.
X :
:JYL^VU
JYL^ VU
[OLJHWHUK
[OOL yerleştirin.WSHJLP[
fermuarlı
çantaya
X
7\[
[OLZLHSLKaPWSVJRIHN
Fermuarlı
çantayı mavi Posta
“Gönderenin Adı” ve “Gönderenin Adresi”
6U
[OLIHJRVM [OLIS\L4HPSPUN
X
✗
4
Mavi[OLMYVU[VM
Posta Zarfının[OLIS\L4HPSPUN
ön yüzünde, “GöndeX
6U
[OLaPWSVJRIHN^P[O [OLV[OLY
;\IL[OLUPU [OL4HPSPUN,U]LSVWL
Örnek Toplama Tüpünü etiketleyin Taşıma Tüpünü DEĞİL
3HILS*VSSLJ[PVU[\IL56;;YHUZWVY[;\IL
Örnek Toplama
Kâğıdı
*VSSLJ[PVU
:OLL[
X <ZL[OL
9,+:;0*2
KIRMIZI ÇUBUĞU
kullanın.
Etiketlemek ve Saklamak” bölümlerinde
HZ
MVY¸*VSSLJ[PUN`V\Y -PYZ[
anlatılan adımların aynısını tekrar edin.
;\IL
Toplama
*VSSLJ[PVU;\ILJ
3
*VSSLJ[PUN
İkinci
Örneği Almak
`V\Y:LJVUK:HTWSL
X
)V^LS
Dışkı
TV[PVU
[OLSHILSHUK Z[PJRP[HYV\UK
Örnek Toplama Tüpünü
vida kapaklı Taşıma
[OL*VSSLJ[PVU
;\IL
Tüpüne yerleştirin.
X
2
3HILSSPUN HUK:[VYPUN
Örneklerinizi
etiketlemek
`V\Y:HTWSL
ve
saklamak.
X
,03257$17
! postaya
<U[PS`V\
WVZ[
[OL
ÖNEMLİ > Zarfı
atana
kadar,
2 ile10 derece arasında bir soğuklukta sak,U]LSVWLJVU[PU\L[VZ[VYLPU
H
lamaya devam edin.
WSHJL^OLYL[OL[LTWLYH[\YLPZ
6HUK6*
IL[^LLU
ÖNEMLİ > Dondurmayın.
X ,03257$17 ! +VUV[ MYLLaL
7VZ[ [OLIS\L4HPSPUN,U]LSVWL
H[HU (\Z[YHSPH7VZ[ ZOVWV\[SL[
0M [OPZPZ UV[ WVZZPISLTHPSH[HU
(\Z[YHSPH7VZ[ WVZ[ IV_
MYLLaL
Yardıma mı ihtiyacınız
var?
Bilgi • Arayın 1800 738 365.
– Cuma, saatHT[V
09:00 ile
17:00
arasında (Avustralya
Doğu Yakası÷Standart
Saati) • İngilizce okumak size zor
mu geliyor?
Sözlü Tercümanlık Servisi •
5LLKOLSW&
,QIRUPDWLRQ
÷ *HSS4VU
-YPPazartesi
(,:; IL[^LLU
WT
÷ 5HDGLQJ
(QJOLVKDGLIILFXOW\
7UDQVODWLQJDQGLQWHUSUHWLQJVHUYLFHV
÷ *HSS
• ÷Yazılı
>LIve
^^^JHUJLYZJYLLUPUNNV]H\
Arayın 13 14 50 • İnternet sitesi www.cancerscreening.gov.au